13 февруари 1995


София, 13 февруари 1995 година
Брой 31 /1332/


София, 13 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ТЕРОРИЗМА И НАСИЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ.


Вълна от тероризъм и насилие залива България. Хората живеят в непрекъснат страх от грабежи, отвличания, побои, изнасилвания и убийства. Използвайки слабостта на държавните институции и ширещата се в тях корупция, организираната престъпност става все по-силна, действията й - все по-брутални, слива се с държавата и поставя под заплаха нейното бъдеще.

Наред с кървавото разчистване на сметки между престъпни групировки, ударите вече се насочват и към кметове, председатели и членове на общински съвети и политици от Съюза на демократичните сили.

На 27 февруари 1995 г. бе взривен домът на Костадин Икономов, председател на Общинския съвет в гр. Банско, директор на Националния парк "Пирин" и член на КС на СДС в града. По чиста случайност той и семейството му оцеляват. Посегателства бяха направени и срещу кмета на Благоевград г-жа Елиана Масева, кмета на Петрич д-р Петър Илиев, кмета на Перник инж. Димитър Бояджиев, председателя на КС на СДС в Казанлък г-н Крум Владев, стреляно беше срещу сградата на СДС в Пловдив, убита бе г-жа Надя Дункин, главен свидетел по делото за лагерите в България, подпалена бе къщата на кмета на с. Ляски г-н Богдан Шербетов. При такава престъпност България не може да се развива нормално и да се ползва с международно уважение.

Настояваме държавните институции, отговарящи за реда и сигурността в страната, да положат усилия за бързо разкриване и сурово наказание на извършителите на престъпленията. Управляващата БСП и нейното правителство да предприемат незабавни действия за пресичане на престъпната вълна, заливаща страната, и да представят в Народното събрание конкретна програма за защита на живота, честта и имуществото на гражданите.

Съюзът на демократичните сили е решително за строг ред и сигурност в рамките на законите на България.

София, 10 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 11 ФЕВРУАРИ 1995 Г. В СОФИЯ.


На 11 февруари 1995 г. се състоя заседание на Националния ръководен съвет на Християн-аграрната партия. Обсъдени бяха резултатите от парламентарните избори и политическата обстановка в страната. Специално внимание бе отделено на въпроса за пътя, по който трябва да върви организацията, за да разшири влиянието си и да утвърди своя християндемократически и аграрен характер.

След задълбочени разисквания Националният ръководен съвет взе следните решения:

1. Като опозиционна формация и коалиционен партньор на СДС Християн-аграрната партия да участва най-активно в парламента и извън него за противодействие на реставраторската политика на мнозинството и правителството на Българската социалистическа партия.

2. Да се започне незабавна подготовка за тазгодишните избори за местни органи на властта.

3. Да се продължат разговорите със сродни формации в СДС с цел по-тясното взаимодействие и евентуално обединяване на основата на общите християндемократични ценности.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /11 И 12 ФЕВРУАРИ 1995 Г., СОФИЯ/. За председател на партията е избрана д-р Светлана Спасова.


Развитието на обществено-политическите и икономическите процеси в България доказа необходимостта от реална алтернатива на Българската социалистическа партия /БСП/ и на нейните сателити.

Убедени сме, че предизборните обещания на т.нар. Демократична левица са неизпълними и кризата в страната ще продължава да се задълбочава.

Преходът към модерно демократично общество със социално ориентирана пазарна икономика може да бъде осъществен само на базата на християндемократическите принципи. Изхождайки от това, Християндемократическият съюз в България /ХДСБ/ ще насочи своите усилия за укрепване на единствената реална християндемократическа коалиция - Народен съюз.

ХДС в България намира за несериозни намеренията на Съюза на демократичните сили /СДС/ след неуспешните опити да се дублират партии, сега да бъдат дублирани и коалиции.

ХДС в България смята, че коалицията Народен съюз е единствената реална парламентарна опозиция, която може да консолидира всички демократични сили за успешно представяне на предстоящите избори за местно самоуправление.

София, 12 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИКАТА НА СИНДИКАТА В ОБЛАСТТА НА ДОХОДИТЕ.


Във връзка с предстоящите тристранни преговори досежно политиката на правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ в областта на доходите;

като се има предвид предстоящото приемане от Правителството на бюджета за 1995 г.;

като отчита предизборните обещания и програмната декларация на БСП и нейното правителство,

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Упълномощава Изпълнителния съвет на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" и експертите на конфедерацията твърдо да отстояват компенсирането на доходите и социалните плащания за 1995 г. да се извършват съобразно равнището на фактическата инфлация за 1995 г., като единствено средство за запазване на реалните параметри на доходите и жизненото равнище на населението.

2. Предлага на правителството да увеличи чрез държавния бюджет размера на разходите за социални цели, както и за цялата сфера на публичния сектор - образование, здравеопазване, наука, култура.

                                                                             Курорт "Албена", 8 февруари 1995 г.

                                                                             ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

                                                                             ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

                                                                             д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА РАБОТАТА НА СИНДИКАТА С МЛАДЕЖТА И СЪС СТУДЕНТИТЕ.


Като взе предвид острите социални и икономически проблеми сред българската младеж, предизвикани от преходния етап;

като отчете огромния потенциал на тази динамична социална група и опитите за манипулирането й от страна на недобросъвестни политически сили;

като се съобрази с традиционното приятелство и взаимоподпомагане, установило се между демократично настроените слоеве на българското студентство и Конфедерацията на труда "Подкрепа"

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Упълномощава Изпълнителния съвет на конфедерацията, съвместно с представители на Националната студентска конфедерация да разработи цялостна концепция за политиката на организацията по проблемите на младежта и студентите.

                                                                           Курорт, "Албена", 8 февруари 1995 г.

                                                                           ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

                                                                          ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

                                                                          д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ ФОРУМ ЗА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА АРХ. ХРИСТО ГЕНЧЕВ ПО ПОВОД НА НЕСЪГЛАСИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ С ИЗБИРАНЕТО НА АКАДЕМИК ИЛЧО ДИМИТРОВ ЗА МИНИСТЪР НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ТЕХНОЛОГИИТЕ.


Академик Илчо Димитров е член на Академичния форум за национална политика /АФНП/. Със своето личностно и мисловно присъствие в АФНП той съществено допринесе за изграждането на модерната концепция на българската национална идея днес. Всред вихрите на агресивния нихилизъм той упорито работи върху формулирането на този положителен, сплотяващ народа ни идеал. Такъв човек не се изоставя сам да се брани срещу лъжата /това е упрек срещу някои негови еврококетиращи съпартийци/.

АФПН е възмутен от лицемерието и от грубостта на атаката срещу акад. Илчо Димитров, която бе подета в Народното събрание. Това бе лична атака срещу човека, който изтръгна българската историческа наука от нейната идеологическа предубеденост, като представи последните български предсоциалистически държавници не като "предатели", а като защитници на българската национална кауза /поради тази причина дневникът на Богдан Филов години наред не видя бял свят/. Това бе лична атака срещу човека, който успя да защити общобългарски ценности, от които българите имат днес нужда.

Атаката на Движението за права и свободи /ДПС/ срещу акад. Илчо Димитров за лишен път доказа, че за да се запази като политически фактор, ДПС бързо напуска терена на парламентарната борба /където то претърпя поражение/ и преминава към антиконституционни заплахи за взривяване на гражданския мир. Леснината, с която ДПС използва насилнически "аргументи", доказва колко акад. Илчо Димитров е прав, назовавайки ДПС антиконституционна организация.

Полезната последица от повдигнатия от ДПС е въпрос е, че трябва веднъж завинаги да се каже цялата истина за т.нар. възродителен процес. Нека узнаем цялата истина:
- за причините, в това число и за активността на турските служби;
- за политическата и дипломатическата подготовка, включително и за информирането и за съгласието на турската държава;
- за вдъхновителите и участниците, включително и за Татарлъ;
- за жертвите, вкл. и българските;
- за начина, по който бе приет, вкл. и за одобрението сред младите.

Трябва да се каже цялата истина. Само така ще се прекъсне разпространяването на една - далеч от истината - легенда за т.нар. възродителен процес. Една легенда, която мнозина превръщат в средство да се шантажира българската държава. Средство, което се използва срещу нея всякога, когато тя реши да мисли и да действа самостоятелно и в интерес на всички българи.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ПО ПОВОД НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


В противоречие с пропорционалния принцип за отчитане на резултатите от изборите, който предполага противопоставяне на 48 нови алтернативи срещу досегашния хаос в управлението на българската държава, проведено беше състезание между отделни личности, които не можаха да покажат кой към каква алтернатива ще се стреми да тласка отсега нататък собствения си народ. Така изборът беше сведен до чисто хазартно избиране на случайни личности, без да се държи сметка, че при такъв избор, колкото и умни да се избраните, те не могат да направят нищо повече от това да довършат преразпределянето на българските капитали между най-недостойните български граждани /достойният човек не взема пари, които с нищо не е заслужил/. А внушаването у избирателите на впечатлението, че парламентарните партии разполагат с по-голям брой специалисти, отколкото останалите, това е най-обикновена злоупотреба с доверието на избирателя, на когото ни се пречи да съобщим, че броят на специалистите в една държава не се променя, когато се смени управляващата партия.

Всички тези проблеми са решени чрез алтернативата, изработена от Форум "Преображение". Но както преди 1989 г., така и сега на нас не ни се дават равни права с всички останали партии, за да стане тази алтернатива достояние на българските избиратели. Затова ние настояваме Конституционният съд да обяви избора на народните представители в 37-то Народно събрание за незаконен, тъй като не може да се твърди, че в България е имало на 18 декември 1994 г. демократични избори, след като не е била дадена възможност на избирателите да гласуват "по съвест", а според чл.1 ал.2 от конституцията в България "цялата държавна власт произтича от народа" и "се осъществява от него". Необходимо е Конституционният съд да удовлетвори нашето искане, за да не излезе, че той не е избран от българския народ, а от някаква друга по-висша инстанция, за каквато нищо не се споменава в българската конституция.

Невъзможно е българският народ да е чак дотам неблагоразумен, че да се откаже да гласува за оная партия, която му предлага да раздаде имоти на стойност от по 40 хиляди долара на всяко българско семейство /това е само едно от предимствата на алтернативата, която Форум "Преображение" може да предложи /, за да гласува за ония партии, които са го ощетили с по повече от по 40 хиляди долара на семейство /в 1935 г. покупателната способност на българските и на белгийските работници например е била равна, а от 1970 г. до 1994 г. покупателната способност на българските работници е била от 4 до 12 пъти по-ниска, отколкото на белгийските - това се равнява на една обща загуба, която е значително по-голяма от 40 000 $ на семейство/. Очевидно е, че по време на предизборната кампания през 1994 г. организаторите на изборите за народни представители не са пожелали да се съобразяват с разпорежданията на Конституцията на Република България, записани в членовете на тази конституция - 1, 6, 11, 17, 41, 44 ал.2, 54 ал.1, и 56. Ако това твърдение бъде подложено на съмнение, ще излезе, че за кандидатите на Форум "Преображение" са били преброени само 7447 гласа, защото останалите подадени за тях бюлетини са били сменени по престъпен начин с бюлетините на някоя друга партия - друго обяснение не може да се намери. Смешно е да се твърди, че народът е неблагоразумен. Още по-смешно е властите да изискват от Форум "Преображение" да харчи милиони левове за предизборна кампания, когато е възможно и с много по-малко пари да се даде гласност на едно най-обикновено предложение, за което е редно да се плати на предложителите, а не обратно!

Макар и да разбираме, че на юристите ще им бъде доста трудно да формулират исканото от нас обявяване на избора на всичките народни представители в 37-то Народно събрание за незаконен, необходимо е те да свършат тази работа, за да не поемат върху себе си цялата отговорност за последствията от аргументираната чрез настоящата декларация незаконосъобразност. Избраните в парламента народни представители трябваше да разполагат с алтернатива на досегашната безпринципност в управлението на българската държава още преди да регистрират своите партии за участие в изборите, а не отсега нататък да търсят онова, което очевидно не са в състояние да открият.

София, 3 февруари 1995 г.

                                                                                         ЗА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ":

                                                                                         инж. Илия Стефанов

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
13.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галя Дамянова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!