13 декември 1990

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                         БРОЙ 246 /264/

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" КЪМ СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.


В НАВЕЧЕРИЕТО НА 83-ТА ГОДИШНИНА ОТ ТРАГИЧНАТА ГИБЕЛ НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ ОТ ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНО-ОДРИНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ БОРИС САРАФОВ, ИВАН ГАРВАНОВ И МИХАИЛ ДАЕВ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС ДА СЕ ОБЕДИНИМ В ИМЕТО НА ЕДИНСТВОТО В БОРБАТА ЗА ДУХОВНОТО ОБЕДИНЕНИЕ С НАШИТЕ БРАТЯ В МАКЕДОНИЯ.

ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НИ ПОКАЗВА, ЧЕ ОБЕДИНЕНИЕТО С МАКЕДОНИЯ Е БИЛО УСПЕШНО САМО ТОГАВА, КОГАТО В НЕГО Е УЧАСТВУВАЛА ЦЕЛОКУПНАТА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ.

В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, КОГАТО В МАКЕДОНИЯ, ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ В ДЪЛГОГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ, НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ ЗАПОЧНА БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ИСТИНА И СПРАВЕДЛИВОСТ, НАШ ДЪЛГ Е ДА СЕ ОБЕДИНИМ. НИКАКВИ ПРЕЧКИ ОТ ПРОГРАМЕН, УСТАВЕН ИЛИ ДРУГ ФОРМАЛЕН ХАРАКТЕР НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНА УСТРЕМЪТ ЗА ЕДИНСТВОТО В БОРБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАШАТА ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ ДА БЪДЕ РАЗДВОЯВАН. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ БОРБАТА ЗА ДУХОВНО ЕДИНСТВО ЩЕ БЪДЕ УСПЕШНО ОСЪЩЕСТВЕНА САМО НА ОБЩА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ОСНОВА. ВСЯКАКЪВ ПОЛИТИЧЕСКИ, ОБЩЕСТВЕН, КУЛТУРЕН ИЛИ НЯКАКЪВ ДРУГ ВИД РЕГИОНАЛИЗЪМ Е ЗАБАВЯЛ БОРБАТА И Е СЛУЖЕЛ ЗА ОСНОВА НА АНТИБЪЛГАРСКИ СТРЕМЕЖИ.

В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ БОРБАТА ЗА ДУХОВНО ЕДИНСТВО НА НАЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВОДИ ОТ ИМЕТО НА "ПОТОМЦИТЕ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ", НИТО ПЪК ОТ НЯКАКВИ "ПОТОМСТВЕНИ БЕЖАНЦИ", ОЩЕ ПО-МАЛКО ДА СЕ СЛАГА МОНОПОЛ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ.

ОБЩЕСТВЕНАТА ОСНОВА НА "ПОТОМЦИТЕ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ" В НАШЕ ВРЕМЕ Е МНОГО СЛАБА. НАИМЕНОВАНИЕТО СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ СЪЗДАВА ПОГРЕШНА ПРЕДСТАВА У БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. ТО СЕ СВЪРЗВА С ВРАЖДЕБНА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ТЕЗА. ВСЯКО МАСОВО ДВИЖЕНИЕ ИМА СВОЯТА ЛОГИЧЕСКА И ИСТОРИЧЕСКА ОБУСЛОВЕНОСТ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМИ И УСТАВИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ТЕЗИ ФАКТОРИ, Е ПРОИЗВОЛНО И УТОПИЧНО ХРУМВАНЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЛУЖИ ЕДИНСТВЕНО НА КАРИЕРИСТИЧНИ И КОРИСТНИ ЦЕЛИ, КОИТО НЕВЕДНЪЖ СА ВЗЕМАЛИ КРЪВНА ДАН В ОБЩОБЪЛГАРСКАТА БОРБА.

ЗАТОВА В НАСТОЯЩИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ВИ КАНИМ КАТО БЪЛГАРСКИ РОДОЛЮБЦИ ДА СЕ ОБЕДИНИМ НА ОСНОВАТА НА ОБЩОБЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО И ДА СЕ ПОУЧИМ ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРИМЕРИ, ЕДИН ОТ КОИТО Е ТРАГИЧНАТА ГИБЕЛ НА БОРИС САРАФОВ, ИВАН ГАРВАНОВ И МИХАИЛ ДАЕВ, КОИТО ЗА НАС СА НЕ САМО ДОСТОЕН ПРИМЕР КАТО БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ, А СЪЩО ТАКА И ПРИМЕР ЗА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ ПОРИВ НА МАКЕДОНИЯ, ТРАКИЯ И МИЗИЯ В БОРБАТА ИМ ЗА ОБЩОНАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО.

ВСЕКИ БЪЛГАРИН Е МОРАЛНО ЗАДЪЛЖЕН ДА СЕ БОРИ ЗА ДУХОВНО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО В КОЯ ГЕОГРАФСКА ОБЛАСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ Е РОДЕН.

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ": ОГНЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ": МАЯ ВАПЦАРОВА

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПОДПИСАНА ОТ ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ Д-Р ХАДЖИ НЕДИМ ХАФЪЗ ИБРАХИМ ГЕНДЖЕВ.


НА 7 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ВЪЗЛОЖИ НА ГОСПОДИН ДИМИТЪР ПОПОВ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО НА НАДЕЖДАТА. ПО ПРИНЦИП НИЕ ПРИВЕТСТВАМЕ ПОСТИГНАТИЯ КОНСЕНСУС, ЦЕЛЯЩ УСПОКОЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, УТВЪРЖДАВАНЕТО НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА И ТЪРСЕНЕТО НА ИЗХОД ОТ ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА.

НАС НИ РАЗТРЕВОЖИ ДРУГО - ИНТЕРВЮТО НА Г-Н Д. ПОПОВ ПРЕД ВЕСТНИК "РУСЕ-ДНЕС" СЪБОТНО ИЗДАНИЕ НА В. "УТРО" ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

СПОДЕЛЯНЕТО НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ ИЛИ НЕОБВЪРЗАНОСТТА Е ИЗБОР И ПРАВО НА ЛИЧНОСТТА, НО АКО ОТНОШЕНИЕТО НА Г-Н ПОПОВ ПО ДАДЕНИ ПРОБЛЕМИ ЗАСЯГА ОБЩЕСТВОТО, ТО ТО ВЕЧЕ ПРЕСТАВА ДА БЪДЕ ЛИЧНО. ДАЖЕ ЗА БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД Е НЕДОПУСТИМО ТАКОВА ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЮСЮЛМАНСКАТА ОБЩНОСТ В СТРАНАТА, КАКВОТО Е ИЗРАЗЕНО В СПОМЕНАТОТО ИНТЕРВЮ. КАК ТОГАВА БЪДЕЩИЯТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА МИСИЯТА СИ НА ОБЕДИНИТЕЛ НА СТРАНАТА? ДАЛИ С ВАШАТА ЗАКАНА НЯМАТЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕМЕСТИТЕ ОВЕХТЕЛИТЕ ДОКТРИНИ - ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА И БЕРЛИНСКАТА СТЕНА МЕЖДУ ХРИСТИЯНСТВОТО И ИСЛЯМА НА БАЛКАНИТЕ? А КАКВА СЪДБА, Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ОТРЕЖДАТЕ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ? ПАК ЛИ ЛАГЕРИ, ЗАТВОРЕНИ И СЪБОРЕНИ ДЖАМИИ, ГРОБИЩА, ИЗРАВНЕНИ С БУЛДОЗЕРИ... МЮСЮЛМАНИТЕ СА В ПРАВОТО СИ ДА ИСКАТ ОТГОВОР НА ТОЗИ ЖИЗНЕНОВАЖЕН ВЪПРОС ЗА ТЯХ. ЩЕ БЪДАТ ЛИ РАВНОПРАВНИ ГРАЖДАНИ ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА РЪКОВОДЕНОТО ОТ ВАС ПРАВИТЕЛСТВО?

И ДРУГО, КАЖЕТЕ НИ, Г-Н ПОПОВ, КАК ДА РАЗБИРАМЕ ВАШИТЕ ЕФИЗМИ ЗА РАЗГРАДСКА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА. ТАЗИ "РЕПУБЛИКА" ПРИ ЗАКОННО ИЗБРАН ПАРЛАМЕНТ И ПРИЕТИ ЗАКОНИ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЯКОИ ОТ ТЯХ - И ТО, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ПАК ТЕЗИ, КОИТО ЗАСЯГАТ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ИЗПОВЯДВАЩИ ИСЛЯМА, ПРАВОТО НА ИЗБОР И НОСЕНЕТО НА МЮСЮЛМАНСКИ ИМЕНА, КОИТО СА ЕДИНСТВЕНО ДОСТОЙНИ ЗА ТЯХ.

НЕ БИХМЕ ИСКАЛИ ДА КОМЕНТИРАМЕ ВАШАТА ЮРИДИЧЕСКА ПОДГОТОВКА, НО ДУМИ КАТО "ТАМ ИМА ЧИСТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО Е ЗАПЛАШЕНО ОТ ИЗДЕВАТЕЛСТВА И СМЪРТ", ЕДВА ЛИ ТРЯБВА ДА ИЗЛИЗАТ ОТ УСТАТА НА ЕДИН ПРАВИСТ. КЪДЕ СА ФАКТИТЕ, Г-Н ПОПОВ? А ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК ОТ МЮСЮЛМАНИТЕ-ТУРЦИ, ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИЦИ И КНИГИ НА РОДНИЯ ИМ ЕЗИК И Т.Н. СА ДАДЕНОСТИ, КОИТО ТЕ ИМАХА ДО Т.НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС". ЩОМ СЕ СЪМНЯВАТЕ, ЧЕ ТЕЗИ ИМ ПРАВА ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗВЪРНАТ, ЗНАЧИ ЛИ ТОВА, ЧЕ ЗА ВАС ОСЪДЕНИЯТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ОТ СВЕТА ПРОЦЕС ПРОДЪЛЖАВА.

С ТВЪРДЕ СЛОЖНО НАСЛЕДСТВО И ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ И РЕЛИГИОЗНИЯ ВЪПРОС ПОЕМАТЕ ОТГОВОРНИЯ ПОСТ, Г-Н ПОПОВ. НИМА ТОЛКОВА МНОГО СТЕ СЕ ОТКЪСНАЛИ ОТ РЕАЛНОСТИТЕ В СТРАНАТА, ЧЕ ДА НЕ МОЖЕТЕ ТАКА ДАЛНОВИДНО И С ПЕРСПЕКТИВА ДА ГЛЕДАТЕ КЪМ НЕЩАТА. В ТОЗИ СМИСЪЛ МЮСЮЛМАНИТЕ - ЕДНО МИРНО, ТРУДОЛЮБИВО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО МИЛЕЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, СА В ПРАВОТО СИ ДА СЕ СЪМНЯВАТ ВЪВ ВАШАТА ОБЕДИНИТЕЛНА ЛИЧНОСТ.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА СТРАНАТА И КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ДА ПРЕЦЕНЯТ ЩЕ СТАНЕ ЛИ Г-Н Д. ПОПОВ ОБЕДИНЯВАЩ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТРАНАТА И ЩЕ МОЖЕ ЛИ ДА ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ ДЪЛБОКАТА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА.

ТОЙ ЛИ Е ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ЩЕ СЪУМЕЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ ТАКА НЕОБХОДИМОТО НИ НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И МИР В СТРАНАТА? ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ ИСКАМЕ ДА УВЕРИМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА, ЧЕ КОЙТО И ДА Е НА ТОЗИ ПОСТ, АКО РАБОТИ ИСКРЕНО И ЧЕСТНО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ ДЪЛБОКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, ТО ТОЙ ЩЕ ИМА ПОДКРЕПАТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ /СЮД/ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА ЯНКО ЯНКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ПРИ ЗАМИНАВАНЕТО МУ ЗА ЧУЖБИНА ПРЕЗ АЕРОГАРА СОФИЯ.


НА 7 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА СЪС САМОЛЕТ ЗА ГРАД МЮНХЕН - ГЕРМАНИЯ, В 10.30 ЧАСА ГРАЖДАНИНЪТ ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЛЕДВАШЕ ДА ИЗЛЕТИ ОТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ. НЕОЧАКВАНО Г-Н ЯНКОВ СРЕЩНА РЕДИЦА ОРГАНИЗИРАНИ ПРОТИВ ЗАМИНАВАНЕТО МУ ПРЕЧКИ.

ТАКА, СУТРИНТА НА ПОСОЧЕНАТА ДАТА /7 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА/ В 9 ЧАСА БЕ УСТАНОВЕНО, ЧЕ КОЛАТА, СОБСТВЕНОСТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, ЧИЙТО ПРЕДСЕДАТЕЛ Е Г-Н ЯНКОВ, Е ПОВРЕДЕНА:   ДВЕ ГУМИ БЯХА СРЯЗАНИ ВЕРОЯТНО С ЦЕЛ ДА СЕ ОСУЕТИ ИЛИ НАЙ-МАЛКО ЗАБАВИ ОТПЪТУВАНЕТО.

Г-Н ЯНКОВ ЗАМИНАВА ПРЕЗ МЮНХЕН ЗА САЩ, ЗА ДА УЧАСТВУВА В СВЕТОВЕН КОНГРЕС НА ЛИДЕРИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ, И ПОЛЗУВА СВОЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПАСПОРТ. НА ЛЕТИЩЕТО, ПРИСТИГАЙКИ НА КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИЯ ПУНКТ, Г-Н ЯНКОВ БЕ ПОДЛОЖЕН НА НЕОБИЧАЙНО СТРОГ И ПЕДАНТИЧЕН ОГЛЕД - ЛИЧНО И НА НЕГОВИЯ БАГАЖ. НА ИЗПРАЩАЧИТЕ НАПРАВИЛО СИЛНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ Г-Н ЯНКОВ Е БИЛ СПЕЦИАЛНО ОЧАКВАН И Е БИЛ ОСОБЕН ОБЕКТ НА ВНИМАНИЕ. ЛИЧНИЯТ МУ БАГАЖ Е БИЛ ПРЕТЪРСЕН С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЗИСКАТЕЛНОСТ И ДЕМОНСТРАТИВНА АРОГАНТНОСТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КПП.

НА ПРОВЕДЕНИТЕ СПРЯМО Г-Н ЯНКОВ ГРУБИ ДЕЙСТВИЯ ТОЙ Е РЕАГИРАЛКОРЕКТНО КАТО ГРАЖДАНИН, ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ВСИЧКИ ИСКАНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА КПП.

ИЗТЪКНАТИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ ЗАМИНАВАНЕТО НА Г-Н ЯНКОВ СВИДЕТЕЛСТВУВАТ ЗА ПРЕДНАМЕРЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕГОВОТО ЗАМИНАВАНЕ И КЪМ НЕГОВАТА ЛИЧНОСТ КАТО ДЕПУТАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. СЪГЛАСНО ДЕЙСТВУВАЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНИ ЛИЦЕТО, КОЕТО Е ДЕПУТАТ В ПАРЛАМЕНТА, СЕ ТРЕТИРА ПРИ ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ, КАТО НОСИТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРЕН ИМУНИТЕТ. В СЛУЧАЯ, ВЕРОЯТНО ПОРАДИ НЕГРАМОТНОСТ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ КПП - ЛЕТИЩЕ СОФИЯ. СА ПРОЯВИЛИ ПРЕСИЛЕНА ПРИЛЕЖНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯТА СЛУЖБА, С КОЕТО ОБЕКТИВНО СА ДОПУСНАЛИ ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА.

СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ДЕПУТАТЪТ ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ Е ПОЛУЧИЛ ПРЕПОРЪКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, АДРЕСИРАНА ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ЧЕ ТОЙ Г-Н ЯНКОВ - СЛЕДВА ДА СЕ ПОЛЗУВА С ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМУНИТЕТ ПРИ ПЪТУВАНИЯТА МУ В ЧУЖБИНА.

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЗАМИНАВАНЕТО НА Г-Н ЯНКОВ, ВЗЕТИ В ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ, БУДЯТ СЪМНЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО МУ И ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА НЕГОВАТА ЛИЧНОСТ КАТО НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ.

НАСТОЯВАМЕ ПОСОЧЕНИТЕ СЛУЧАИ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНО ИЗЯСНЯВАНЕ И ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА.

СОФИЯ, 10 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: Н.МИХАЙЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ГРАНИЧНИ СЛУЖБИ НА АЕРОГАРА СОФИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИДЕРА НА ПАРТИЯТА ЯНКО ЯНКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ИЗЛОЖЕНИТЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ ФАКТИ БУДЯТ СЕРИОЗНИТЕ ОПАСЕНИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, ЧЕ Е ИЗВЪРШЕНА ПОРЕДИЦА ОТ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ АВТОРИТЕТА НА ПАРТИЯТА И НЕЙНИЯ ЛИДЕР.

ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ НЕ ЖЕЛАЯТ ТОЧНО СЕГА ДА СТАНАТ ИЗВЕСТНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА БЕЗПРИСТРАСТНИТЕ ГЕРМАНСКИ ЛЕКАРИ ЗА ТРАЙНИТЕ СЛЕДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА Г-Н ЯНКОВ, ОСТАВЕНИ ОТ ИНКВИЗИЦИИТЕ И ПРЕБИВАВАНЕТО МУ В ЗАТВОРА. ЯСНО Е И ЧЕ ИМА ТВЪРДЕ МНОГО ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ТОВА Г-Н ЯНКОВ ДА НЕ ПРИСЪСТВУВА НА АВТОРИТЕТНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ НА СВЕТОВНИ ЛИДЕРИ, НА КОЙТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ КАНЯТ БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ.

НЕ БИ НИ УДИВИЛО, АКО ПАРТИЙНИТЕ ПРИСТРАСТИЯ НАКАРАТ ПРЕСАТА ДА ПРЕМЪЛЧИ ЕДНА ВАЖНА И ЗА ЦЯЛАТА НИ СТРАНА МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИЧЕСКА ИЗЯВА. НО НИЕ СМЕ ВЪЗМУТЕНИ ОТ УЧАСТИЕТО НА УЖ ДЕПОЛИТИЗИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В ОПИТА ДА СЕ ТОРМОЗИ И ДИСКРЕДИТИРА ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕР И НАРОДЕН ДЕПУТАТ.

НИЕ ПРЕЦЕНЯВАМЕ ДЕЙСТВИЯТА, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ Г-Н ЯНКО ЯНКОВ, КАТО ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ И ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СДПН:
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.КОЦЕВ
СЕКРЕТАР: Д.ТОМОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СЕЛСКО СТОПАНСТВО" /ЧАСТ ВТОРА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯТА НА ТЪРГ И КОМПЕНСИРАНЕ НА СОБТВЕНИЦИТЕ

ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ УДОВЛЕТВОРЯТ ЗАКОННИТЕ ПРАВА НА ПРЕДИШНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯТА, ПРИ ТОВА БЕЗ ДА СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕД СЪВРЕМЕННОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И КОМПЕНСАЦИЯ. ПРИ ТОЗИ ВАРИАНТ ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ПРОДАВА НА ПАРЦЕЛИ С ПРОИЗВОЛНА ГОЛЕМИНА, СТИГА НЯКОЙ ИНДИВИД, ГРУПА ОТ ИНДИВИДИ ИЛИ ДРУГО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ДА ЖЕЛАЕ ДА УЧАСТВА В НАДДАВАНЕТО ЗА НЕЯ. НАПРИМЕР, АКО ЕДНО ЖИТНО ПОЛЕ ОТ 20 ХЕКТАРА ИЗГЛЕЖДА ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА НЯКОЙ СТОПАНИН, ТОЙ МОЖЕ ДА ОБЯВИ, ЧЕ ЖЕЛАЕ ДА ГО ЗАКУПИ. В ТОЗИ МОМЕНТ ТЕЗИ 20 ХЕКТАРА ЩЕ БЪДАТ ЕДИНИЦАТА, ЗА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ И ДРУГИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В НАДДАВАНЕТО. ВАЖНО Е КУПУВАНЕТО И ПРОДАЖБАТА НА ЗЕМЯТА ДА БЪДАТ ОТКРИТИ И ЧЕСТНИ. НАЛОЖИТЕЛНО Е ДА ИМА РЕКЛАМА И ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ. ОБЯВИТЕ ШЕ ПОСОЧВАТ ПРЕДЛАГАНОТО ПОЛЕ И ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДАЖБАТА. АКО ПРОЦЕСЪТ НА НАДДАВАНЕТО Е ТАЕН, ТО НА ТАЗИ ДАТА ПУБЛИЧНО ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ЗАЯВКИТЕ И ЩЕ СЕ ОБЯВИ ПЕЧЕЛИВШИЯТ АНОНС. ОТ ДРУГА СТРАНА, АКО ТЪРГЪТ Е С ЯВНО НАДДАВАНЕ, НА ТАЗИ ДАТА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СТРАНИ СЕ ПОКАНВАТ ДА НАДДАВАТ ОТКРИТО, КАТО СПЕЧЕЛИЛИЯТ НАДДАВАНЕТО С НАЙ-ВИСОКА СУМА ПОЛУЧАВА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА.

СЛЕД ПРОДАЖБАТА ДОХОДЪТ ОТ ЗЕМЯТА ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПРЕДИШНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, КОИТО ЩЕ РЕГИСТРИРАТ ПРАВАТА СИ В СЪДЕБНА ИНСТАНЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН СЪД/, ЗА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРАВАТА НА ПРЕДИШНИЯ СОБСТВЕНИК. ТЪЙ КАТО ЧАСТ ОТ НАДДАВАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ЗА ПОСТРОЙКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БИ БИЛО ПОДХОДЯЩО ПАРИТЕ ОТ ПРОДАЖБАТА ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО ПРОИЗВОЛЕН, НО ПРИЕМЛИВ НАЧИН, КАТО ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТИВА ЗА ПРЕДИШНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, А ОСТАНАЛАТА - ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО. СПРАВЕДЛИВО ИЗГЛЕЖДА СЪОТНОШЕНИЕТО СЕДЕМДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ТРИДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ТЕЗИ ТРИДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО МОГАТ ДА ЗАМЕНЯТ ДАНЪЦИТЕ ЗА ПЕТ ГОДИНИ НАПРЕД, ТАКА ЧЕ, ОТ ЕДНА СТРАНА, ПРОДУКЦИЯТА ДА НЕ БЪДЕ ОГРАНИЧАВАНА ОТ ДАНЪЦИ, А ОТ ДРУГА, ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА РАЗПОЛАГА С ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ.

ВЪЗМОЖНО Е ДА ЛИПСВАТ КАПИТАЛИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ, ПОДОБРЕНИЯ И МАШИНИ. ПОРАДИ ТОВА ЗАПЛАЩАНЕТО ЩЕ СЕ РАЗСРОЧИ ЗА ПЕРИОД ОТ ПЕТ ДО ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ/4/, КАТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОЛУЧАВА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРОЦЕНТ ОТ ИПОТЕКАТА, А ПРЕДИШНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ - СВОЯ ПРОЦЕНТ. ПРОЦЕНТНАТА СТАВКА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ВРЕМЕТО ЗА КРЕДИТНАТА ИПОТЕКА ТРЯБВА ДА БЪДАТ УКАЗАНИ В ЗАКОНОВАТА УРЕДБА НА РЕФОРМАТА.

СЧИТА СЕ, ЧЕ ТОЗИ ПРОЦЕС ЩЕ НАСЪРЧАВА КУПУВАЧИТЕ ДА ЗАЛАГАТ НА ЕДИНИЦИ С ЕФЕКТИВЕН РАЗМЕР, ТЪЙ КАТО ТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ГРАНИЦИ НА СОБСТВЕНОСТТА. ЗАЕДНО С ТОВА СЕ ОТЧИТАТ ЗАКОННИТЕ ПРАВА НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И ИЩЦИТЕ СЕ КОМПЕНСИРАТ. ЗА ДА БЪДЕ МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТТА, НЕ БИВА ДА СЕ НАЛАГАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОВА КОЙ МОЖЕ ДА ЗАКУПУВА ЗЕМЯ. ОЧАКВА СЕ, ЧЕ ЛИЦАТА, ПОНАСТОЯЩЕМ УЧАСТВАЩИ В КООПЕРАТИВА, В РАМКИТЕ НА КОЙТО СЕ  СТОПАНИСВА ЗЕМЯТА, ЩЕ БЪДАТ КОМПЕТЕНТНИ И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ УЧАСТНИЦИ В ТЪРГОВЕТЕ. ЗАЕДНО С ТОВА Е ВЪЗМОЖЕН СЕРИОЗЕН ПРИТОК НА КАПИТАЛИ ОТ ДРУГИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ СЕКТОРИ, АКО ЗАЕТИТЕ В ТЯХ РЕШАТ, ЧЕ Е ИЗГОДНО ДА ИНВЕСТИРАТ В ЗЕМЯТА.

ПРЕДЛАГА СЕ СЪЩО ПРОЦЕСЪТ НА НАДДАВАНЕ /ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДА БЪДЕ РАЗШИРЕН ЗА ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО НА КООПЕРАТИВИТЕ, ТЪЙ КАТО СЕ СЧИТА, ЧЕ ДО 1 МАРТ 1991 Г. ДНЕШНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КООПЕРАТИВИ НЕ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ НИЩО /5/. АКО НЯКОЙ ПОЖЕЛАЕ ДА ЗАКУПИ КАМИОН ИЛИ КОМБАЙН, КОЙТО ПОНАСТОЯЩЕМ Е СОБСТВЕНОСТ НА КООПЕРАТИВА, ТОЙ ПРОСТО ЩЕ ОБЯВИ, ЧЕ ИСКА ДА ДЕПОЗИРА ЗАЛОГ ЗА СЪОТВЕТНАТА МАШИНА. ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ПРИСТРАСТИЕ КЪМ КОИТО И ДА СА ИНДИВИДИ ИЛИ ИНТЕРЕСИ, ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА ВСИЧКИ ХОРА, КАТО ПРОДАЖБАТА СТАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА. ПОСТРОЙКИТЕ СЪЩО ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ НА НАПРАВИЛИЯ НАЙ-ВИСОК ЗАЛОГ. В НЯКОИ СЛУЧАИ ТОВА МОЖЕ ДА НЕ Е ЕДИН ЧОВЕК, А ГРУПА ОТ ХОРА. НАПРИМЕР ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КООПЕРАТИВА МОЖЕ ДА ПОЖЕЛАЕ ДА СЕ ОБЕДИНИ ПРИ НАДДАВАНЕТО ЗА ПОЗИЦИИ, ИЗИСКВАЩИ ГОЛЯМ КАПИТАЛ - НАПОИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ИЛИ ГОЛЕМИ ПАРЦЕЛИ ЗЕМЯ. В ПРОЦЕСА НА НАДДАВАНЕТО НЕИЗБЕЖНО ЩЕ СЕ ДОПУСНАТ И ГРЕШКИ, ТАКА ЧЕ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО СОБСТВЕНОСТТА ДА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ МОМЕНТА, В КОЙТО Е ИЗПЛАТЕНА. ПРИ ПРЕПРОДАЖБА НОВИЯТ СОБСТВЕНИК ЩЕ ПОЕМА ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ КЪМ МОМЕНТА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАКТО КЪМ ДЪРЖАВАТА, ТАКА И КЪМ БИВШИЯ СОБСТВЕНИК.

ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТОЧНО КОЙ Е ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ПРИТЕЖАТЕЛ И НА КОЯ ЧАСТ ОТ ВСЯКА ПРОДАЖБА МОЖЕ ДА ОТНЕМА МНОГО ВРЕМЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЦЕЛИЯТ ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБИТЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДАДЕН КООПЕРАТИВ ДА СЕ ОБЕДИНЯВА В ЕДНО. СЕДЕМДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ОТ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ НА ЗЕМЯ, СЪОРЪЖЕНИЕ, ДОБИТЪК И ПОСТРОЙКИ ЩЕ ОТИВАТ В ОБЩ ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ. ПАРИТЕ ОТ ТОЗИ ФОНД ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПО ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРИНЦИП, КАТО ДЯЛОВЕТЕ НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПРОЦЕНТА НА СОБСТВЕНОСТТА ИМ НАД БИВШИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ УЧАСТЪЦИ НА КООПЕРАТИВА. ЗАКОНОВАТА СИСТЕМА, КОЯТО УРЕЖДА ТЕЗИ ВЪПРОСИ, МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА ТОЧКИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПОЗЕМЛЕНИ СЪДИЛИЩА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ, СПОРОВЕ И ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ПО СЪОТВЕТНИЯ НАЧИН. АКО ЗЕМЯТА НА НЯКОИ ХОРА Е БИЛА ЕКСПРОПРИИРАНА ЗА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ НУЖДИ, ТО ТЕХНИТЕ ПРАВА ЩЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО НАЙ-БЛИЗКИЯ КООПЕРАТИВ, КАТО НА ИЩЕЦА, ЧИИТО ПРАВА СА ПРИЗНАТИ ЗА СПРАВЕДЛИВИ, ЩЕ СЕ ИЗПЛАТИ ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЯЛ ОТ СУМАТА НА ФОНДОВЕТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО НА ДАДЕНИЯ КООПЕРАТИВ.

ВАЖНИ ПРЕДИМСТВА НА ТОЗИ НАЧИН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЗЕМЯТА СА, ЧЕ ПОЛУЧАВАНИТЕ УЧАСТЪЦИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИНИЦИ С ЕФЕКТИВЕН РАЗМЕР И ЧЕ КЪМ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕ ПРИВЛИЧА ВЪНШЕН КАПИТАЛ. СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО БЪРЗО ЩЕ РЕАГИРА НА СТИМУЛИТЕ, ЗАЩОТО ХОРАТА ЩЕ НАДДАВАТ ЗА ИМУЩЕСТВО, КОЕТО ТЕ СМЯТАТ ЗА НАЙ-ПОДХОДЯЩО ПО ВИД И РАЗМЕР. ПРОЦЕСЪТ НЕИЗБЕЖНО ЩЕ СЕ СЪПРОВОЖДА ОТ НЯКОИ ПОГРЕШНИ ПРЕЦЕНКИ, НО ВЪРХУ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НЯМА ДА СЕ НАЛАГА ДЕСПОТИЧНА СТРУКТУРА, КОЯТО НЕ ВОДИ ДО ЕФИКАСНО ПРОИЗВОДСТВО. ПАЗАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЯЩИЯТ ФАКТОР ЗА РАЗМЕРА И РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА СТОПАНСТВАТА И ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ.

ТОЗИ МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ОТДЕЛЯ ПРОЦЕСА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТОЧНО КОЙ Е БИВШИЯТ СОБСТВЕНИК НА ЗЕМЯТА /ТОЗИ ПРОЦЕС МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН И УСЛОЖНЕН В ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ/ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ВЪРНЕ ЗЕМЯТА КЪМ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ВСИЧКИ ПРИХОДИ ЩE СЕ СЪБИРАТ В ЕДИН КОМПЕНСАЦИОНЕН ФОНД. СПЕЧЕЛИЛИЯТ ТЪРГА ВЕДНАГА ЩЕ ПОЛУЧИ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ДА ЧАКА РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРНИТЕ ПРАВА.

АКО НАПРИМЕР 90 НА СТО ОТ ПРАВАТА НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ДАДЕН КООПЕРАТИВ СЕ ДОКАЖАТ НЕПОСРЕДСТВЕНО, ТО 90 НА СТО ОТ ЧАСТТА НА ФОНДА, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ ВЕДНАГА. ПРИ ТОВА ОСТАНАЛИТЕ 10 НА СТО ЩЕ ОСТАНАТ ВЪВ ФОНДА ДО РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕТЕ. МЕЖДУВРЕМЕННО СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА, А НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ МОГАТ ДА БЪДАТ СИГУРНИ, ЧЕ ПРАВАТА ИМ НЯМА ДА БЪДАТ НАКЪРНЕНИ.

ТАКЪВ ПРОЦЕС ПРЕДОСТАВЯ СЪЩО И НАЙ-ГОЛЕМИЯ ШАНС ДА БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЛАДИ И СПОСОБНИ БЪЛГАРИ, ТЪЙ КАТО ТОЙ ПРЕДЛАГА НЕПОСРЕДСТВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ С ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПЕЧАЛБА. ПРИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Е МНОГО ПО-ВЕРОЯТНО МЛАДИТЕ ХОРА ДА СЕ ЗАЕМАТ СЪС СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ОТКОЛКОТО АКО ТРЯБВА ДА СЕ ЧАКА ДЪЛГО ВРЕМЕ, ДОКАТО ЗАПОЧНЕ ДОХОДНО ПРОИЗВОДСТВО.

НО РАЗГЛЕЖДАНАТА АЛТЕРНАТИВА ПРИТЕЖАВА ЕДИН СЪЩЕСТВЕН НЕДОСТАТЪК. ТЯ НЕ ПРЕДЛАГА СЪВСЕМ ЧЕСТНО ВРЪЩАНЕ НА ИМОТА НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ. ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА РАЗГЛЕЖДА ТАЗИ АЛТЕРНАТИВА ПРОСТО КАТО ПОРЕДНА ИНТРИГА, ЧРЕЗ КОЯТО СЕ ОТРИЧАТ ТЕХНИТЕ ПРАВА. ЧРЕЗ ТАЗИ АЛТЕРНАТИВА ПРОТИВНИЦИТЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА МОГАТ ДА ПОПРЕЧАТ ИЛИ ДА ЗАБАВЯТ ПРОЦЕСА. ПОРАДИ ТОВА, АКО СЕ ВЪЗПРИЕМЕ НАСТОЯЩИЯТ ПОДХОД, Е ВАЖНО ДА СЕ НАПРАВЯТ УСИЛИЯ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА ХОРАТА ЕСТЕСТВОТО НА ПРЕДВИЖДАНАТА КОМПЕНСАЦИЯ. ВАЖНО Е СЪЩО ДА СЕ ОСИГУРИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ДА СТАНЕ КОЛКОТО МОЖЕ ПО-СКОРО. ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И КОМПЕНСАЦИИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЯСНИ И ПРОСТИ И ТРЯБВА ДА СА ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ДА СЕ УСКОРИ МАКСИМАЛНО ВРЪЩАНЕТО НА ИМОТИТЕ КЪМ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ ВСЕКИ, КОЙТО ПОЖЕЛАЕ ДА ЗАКУПИ БИВШИТЕ СИ ЗЕМИ, МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ, КАТО ВСЪЩНОСТ ИЗПЛАЩА ИМОТА НА СЕБЕ СИ.

КОМБИНАЦИЯ МЕЖДУ ПРЯКО ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА И КОМПЕНСИРАНЕ

АКО СЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ, ЧЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА СЕ ВЪРНЕ ЗЕМЯТА НЕПОСРЕДСТВЕНО НА БИВШИТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ, НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПЛАН ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМИТЕ, ЗА КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ /ИЛИ ЗА КОИТО НЯМА ПРАВА/, КАКТО И ЗА ПРОДАВАНЕТО НА ДОБИТЪКА, ПОСТРОЙКИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЕТО И ОСТАНАЛИТЕ ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ. СТРУВА НИ СЕ НЕПОДХОДЯЩО НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ДА СЕ ВРЪЩАТ ЗЕМИ, КОИТО СЕГА СА ЧАСТ ОТ ЧАСТНИ ПАРЦЕЛИ. ПОРАДИ ТОВА, АКО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕ ЗЕМЯТА НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПРИ ИЗВЕСТНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРОЦЕС НА РАЗПРОДАЖБА НА ТЪРГ.

НАПРИМЕР ЦЯЛОТО СЪОРЪЖЕНИЕ И ПОСТРОЙКИТЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗПРОДАДАТ НА ТЪРГ, КАКТО В ОБЩИ ЛИНИИ Е ОПИСАНО ПО-ГОРЕ. ПОЛУЧЕНИТЕ ПАРИ ЩЕ ОТИДАТ ВЪВ ФОНДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯТА, НА КОЯТО СЕГА СА РАЗПОЛОЖЕНИ ПОСТРОЙКИТЕ. АКО ДАДЕНА СГРАДА Е ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, МОЖЕ БИ Е НАЙ-ДОБРЕ СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ СОБСТВЕНИК ДА БЪДЕ ОБЛОЖЕН С ТАКСА НА ДЕКАР ЗЕМЯ, КАТО СТОЙНОСТТА НА ТАКСАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ПРОДАЖБИТЕ НА СЪСЕДНИТЕ ЗЕМИ.

СЪЩО ТАКА СЧИТАМЕ ЗА ПОДХОДЯЩО ЛИЦАТА, ОБРАБОТВАЩИ ЧАСТНИ ПАРЦЕЛИ, ДА МОГАТ ДА ЗАКУПЯТ ЗЕМЯТА И ДА КОМПЕНСИРАТ БИВШИЯ СОБСТВЕНИК/6/. В ТАКИВА СЛУЧАИ Е НЕОБХОДИМ МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЗЕМЯТА. АКО ТЯ СЕ ВЪРНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СОБСТВЕНИК, ТОГАВА ВСИЧКИ ПОДОБРЕНИЯ, НАПРАВЕНИ СЛЕД КОНФИСКАЦИЯТА, ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКУПЯТ. АКО НА СОБСТВЕНИКА С ЧАСТНИЯ ПАРЦЕЛ СЕ ПОЗВОЛИ ДА ЗАДЪРЖИ ЗЕМЯТА, ТОГАВА БИВШИЯТ СОБСТВЕНИК ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОМПЕНСИРАН. ЩЕ СЕ ПОЯВИ ПАЗАР ЗА ЗЕМЯ, ВЕДНАГА ЩОМ ЗЕМЯТА СЕ ПРИВАТИЗИРА. ТОВА ЩЕ ОПРЕДЕЛИ КАКТО СТОЙНОСТТА НА ЗЕМЯТА, ТАКА И СТОЙНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОСТРОЙКИ И ПОДОБРЕНИЯ. ТОГАВА ОБРАБОТВАЩИЯТ ЧАСТНИЯ ПАРЦЕЛ ИЛИ СОБСТВЕНИКЪТ НА СГРАДАТА ЩЕ МОГАТ ДА КОМПЕНСИРАТ БИВШИЯ СОБСТВЕНИК НА БАЗА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОДОБЕН СЪСЕДЕН ИМОТ.


X   X   X

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "ДУМА".


ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНОТО ИНТЕРВЮ ВЪВ В. "ДУМА" /БР.253 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 1990 Г./ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЙОРДАН ДУПАРИНОВ НЕ Е ИЗБРАН ЗА СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЮЗА.

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, НА СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 1990 Г., В СЪСТАВ ГЛ.СЪДИЯ - АНГЕЛОВА, И ПРОКУРОР - ДОНЧЕВА, ОТХВЪРЛИ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И ПРОТИВОУСТАВЕН ОПИТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА Й.ДУПАРИНОВ КАТО СЕКРЕТАР НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СЪЮЗ.

ПОРАДИ ПРЕМИНАВАНЕТО НА Й.ДУПАРИНОВ, СПОРЕД В. ДУМА /БР.25 3 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 1990 Г./ В НОВАТА ФОРМАЦИЯ, НАРЕЧЕНА "ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ", В КОЯТО ТОЙ ЗАЕМА РЪКОВОДЕН ПОСТ, СЪЩИЯТ Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ РЕДОВЕТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1".

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА ПРИ РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - РУСЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.


РЯЗКАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА, ПРОДИКТУВАНА ОТ БЕЗСКРУПУЛНА БОРБА ЗА ВЛАСТ НАПОСЛЕДЪК, ИЗНЕСЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН РЕДИЦА ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА РУПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

БИВШАТА ДЕЙНОСТ НА НЯКОИ ЗВЕНА ОТ ТЕЗИ СЛУЖБИ, АКТИВНО ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, Е ПОВОД В МОМЕНТА ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ И МЕЖДУПАРТИЙНИ СМЕТКИ.

ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ НАРУШАВАТ УСТАНОВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ.

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА ПРИ РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ /РДВР/ - РУСЕ ЗА ПЕРИОДА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. НЕ САМО С РАЗБИРАНЕ ВЪЗПРИЕХА ЗАКОНА ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА В МВР, НО И С ДЕЙСТВИЯТА СИ ДОКАЗВАТ, ЧЕ ИМАТ ДЕМОКРАТИЧЕН ОБЛИК, ЗАЛАГАТ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА. ОТЧИТАЙКИ СЕРИОЗНОСТТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, СЪЮЗЪТ ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА /СЗК/ - РУСЕ БЕШЕ И Е ЕДИН ОТ ГАРАНТИТЕ ЗА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ В РУСЕНСКИЯ РЕГИОН.

ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ЦЕЛЕНАСОЧЕНАТА КАМПАНИЯ СРЕЩУ ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ЯВЯВАЩА СЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТОТАЛНОТО НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА, И ИЗРАЗЯВАЙКИ УБЕДЕНОСТТА СИ, ЧЕ ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е ЗАКОННОСТТА,

П Р И З О В А В А М Е:

1. ПО ИНИЦИАТИВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕЗАБАВНО ДА ПРЕРАЗГЛЕДА ПРИЕТОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСИЕТАТА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЪТРУДНИЧИЛИ НА БИВШЕТО ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ /ДС/. СЪЩОТО Е В РАЗРЕЗ С УСТАНОВЕНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ПРАКТИКА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СТРАНИ В СВЕТА. ТАКА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОТВРАТЕНИ СЕРИОЗНИ ЛИЧНИ ДРАМИ И ВЪЗМОЖЕН РЕВАНШИЗЪМ, КАКТО И ЩЕ СЕ ГАРАНТИРАТ НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ В БЪДЕЩЕ.

2. ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА БЪЛГАРИЯ ДА ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ СПОРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС КЪМ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА И ПРЕДАВАНИЯ НА БЪЛГАРСКО РАДИО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЗАСЯГАЩИ ФОРМИ, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, КВАЛИФИЦИРАНИ ОТ ЗАКОНА КАТО ФАКТИ, ДАННИ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДЪРЖАВНА ТАЙНА. ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ СЕ ГАРАНТИРА СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ И КУЛТИВИРАНЕ НА ТОЗИ ПРИНЦИП В СЪЗНАНИЕТО НА ВСЕКИ ДЕМОКРАТИЧНО МИСЛЕЩ ЧОВЕК, КАКТО Е В СТРАНИТЕ С РАЗВИТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ.

3. РЪКОВОДСТВОТО НА МВР НАЙ-ПОСЛЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ СЪСТОЯНИЕТО НА АНОНИМНОСТ И МЪЛЧАНИЕ И В ПОДХОДЯЩА ФОРМА ДА ИЗНЕСЕ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗНАЧЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

НАЛОЖИТЕЛНО Е ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ СЛУЖИТЕЛИТЕ Й, КАКТО ФОРМИТЕ, МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА НА РАБОТА, ВЪЗПРИЕТИ КАТО ЗАКОННИ ВЪВ ВСИЧКИ АНАЛОГИЧНИ СЛУЖБИ В СВЕТА.

НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ОЧЕРТАЕ В ПРАВИЛНА СВЕТЛИНА ОБЛИКЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН, ОКАЗВАЩ СЪДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ ОТ ПАТРИОТИЧНИ ПОЗИЦИИ И В ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, КАТО СЕ ДАДЕ ТВЪРД ОТПОР НА ПРОИЗВОЛНИТЕ, НЕПРАВИЛНИ И ОБИДНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

КРАЙНО ВРЕМЕ Е РЪКОВОДСТВОТО НА МВР ДА ЗАЯВИ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОПУЛЯРНИТЕ НАПОСЛЕДЪК ТЕРМИНИ "ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ" И "ТЪМНИ СИЛИ", КОГАТО СЕ КОМЕНТИРАТ СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ ВЪОБЩЕ, СА НЕТОЧНИ И ЧЕ ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТРОЛ И НАТИСК В ПОЛЗА НА ВИСШИЯ ЕШЕЛОН НА БКП НЕ СЪЩЕСТВУВАТ. НЕДОПУСТИМО Е ЕДНАКВО НЕГАТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ КАДРИ НА БИВШЕТО ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ, МНОГО ОТ КОИТО СА ЧЕСТНИ И ПРИНЦИПНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, СПОСОБНИ ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА КОИТО РАБОТИМ КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, НЯМА ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ ЛЕКОМИСЛЕНО СРЕЩУ ЕВТИНИ СЕНЗАЦИИ И НЕКОМПЕТЕНТНО, НЕДОБРОНАМЕРЕНО И ТЕНДЕНЦИОЗНО КОМЕНТИРАНЕ НА ВЪПРОСИ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ.

РУСЕ, 7 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗ "ИСТИНА".


СВОИТЕ ЦЕЛИ СЪЮЗЪТ "ИСТИНА" ШЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

1. ИЗДИРВА И ДОКУМЕНТИРА В ПОДХОДЯЩА ФОРМА ВСИЧКИ НАСИЛИЯ, БЕЗЗАКОНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕЧНОСТТА, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ, ИЗВЪРШЕНИ КАКТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ТАКА И ИЗВЪН НЕЯ;

2. ИЗДИРВА ЛОБНИТЕ МЕСТА НА ИЗБИТИТЕ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА, СЪДЕЙСТВА ЗА РАЗКРИВАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОСТАНКИТЕ НА ИЗБИТИТЕ, ЗА ТЯХНОТО ПОГРЕБЕНИЕ И ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН НА ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ СЪГЛАСНО НАРОДНОСТНИТЕ ТРАДИЦИИ, НРАВСТВЕНИТЕ НОРМИ И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА;

3. НАСТОЯВА ЗА РЕВИЗИЯ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ, ИЗВЪРШЕНИ В ОБСТАНОВКА НА "РЕВОЛЮЦИОННА ЯРОСТ" И СЪДЕБЕН ПРОИЗВОЛ. СЪДЕЙСТВА ЗА ИЗДИРВАНЕ НА НЕЗНАЙНИТЕ ГРОБОВЕ НА ИЗБИТИТЕ ПО ТЕЗИ ПРОЦЕСИ, КАКТО И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАНЕМАРЕНИТЕ И ИЗОСТАВЕНИ ГРОБОВЕ НА "НЕУДОБНИ" ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЦА;

4. РАЗКРИВА ПАРТИЙНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦАТА, ОРГАНИЗАТОРИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА СВЪРЗАНИТЕ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ ЗЛОДЕЯНИЯ, И ТЪРСИ ОТ ТЯХ ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО С ОБЩОЧОВЕШКИТЕ НРАВСТВЕНИ НОРМИ И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА;

5. ОКАЗВА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И СЪДЕЙСТВА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ НА ВСИЧКИ ПОСТРАДАЛИ В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ И НА ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ, ЗА МОРАЛНА РЕАБИЛИТАЦИЯ И МАТЕРИАЛНА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ЗА СМЕТКА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА;

6. СЛЕДИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА, В ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ И ЧАСТНИ ЛИЦА, КАТО РАТУВА ЗА РАЗСЕКРЕТЯВАНЕТО И ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ АРХИВИ;

7. ВЗЕМА ИНИЦИАТИВА И РАТУВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ, КОИТО УРЕЖДАТ ЦЯЛОСТНО ДЕЙНОСТТА ПО РАЗКРИВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ И НАСИЛИЯ;

8. ПРОВЕЖДА ИНФОРМАЦИОННА И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ У НАС И В ЧУЖБИНА С ПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА И ФОРМИ.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ СЪЮЗЪТ:

- ОСИГУРЯВА СРЕДСТВА И СЪЗДАВА МАТЕРИАЛНА БАЗА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА ЦЕЛЕВО НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА;

- СЪТРУДНИЧИ И ИЗВЪРШВА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ;

- СЪТРУДНИЧИ И ВЛИЗА В КОНТАКТИ С ЧУЖДЕСТРАННИ НАЦИОНАЛИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ;

СЪЮЗЪТ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОИТЕ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ САМО С МИРНИ СРЕДСТВА И В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА.

х х х

НИЕ СИ ДАВАМЕ СМЕТКА ЗА ТРУДНОСТИТЕ И ОБХВАТА НА ЗАДАЧИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ.

НИЕ СИ ДАВАМЕ СМЕТКА И ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО, КОЕТО МОЖЕ ДА СРЕЩНЕМ ОТ ОТДЕЛНИ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНИ, ПАРТИЙНИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕЗИ ЗАДАЧИ.

НО НИЕ СЪЗНАВАМЕ ЯСНО, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНО СПОКОЙСТВИЕ, НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ И ГРАЖДАНСКИ МИР НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ, ДОКАТО КОСТИТЕ НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ЛЕЖАТ В НЕЗНАЙНИ СКРИТИ МЕСТА, ДОКАТО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ РЕПРЕСИРАНИ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЖИВЕЯТ ОНЕПРАВДАНИ И УНИЗЕНИ И ДОКАТО ВЪРХУ ТЕХНИТЕ ПАЛАЧИ ТЕГНАТ УГРИЗЕНИЯТА НА СЪВЕСТТА И СТРАХЪТ ОТ НЕРАЗКРИТИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

НИЕ СМЕ ТВЪРДО РЕШЕНИ ДА ПРЕВЪРНЕМ ПАРЕЩАТА БОЛКА НА БРАТОУБИЙСТВОТО В МЪДРА ПОУКА ОТ МИНАЛОТО ЗА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, КОЕТО НИКОГА НЕ БИВА ДА СЕ ПОВТАРЯ!

ЧРЕЗ ПЪЛНО И ОБЕКТИВНО РАЗКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ И ЧРЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТ КЪМ ВСИЧКИ ПОСТРАДАЛИ НЕКА ВЪРВИМ КЪМ УТАЛОЖВАНЕ НА МЪКАТА, СТРАХА, ОМРАЗАТА И ЖАЖДАТА ЗА МЪСТ, ЗА ДА ПОСТИГНЕМ НРАВСТВЕНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ИСТИНСКО, ТРАЙНО НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ!
ЗА ДА МОГАТ НАШИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ ДА ЖИВЕЯТ В ГРАЖДАНСКИ МИР, НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО, ДОБРОТА И СЪГЛАСИЕ.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

Х   Х   Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА BИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНфОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА. ETО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА:
44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.