13 февруари 1990


СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                      БРОЙ 31 /49/

СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БЮРОТО НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.


В НАЧЕНАЛИЯ НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ В НАШАТА СТРАНА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДОПУСКАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ НЕПРАВОМЕРНИ СРЕДСТВА. НИЕ СЕ СЧИТАМЕ ДЛЪЖНИ ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ НА НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. ПО ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ТРУДНОСТИ И ОПИТИТЕ ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА ИМЕТО НА ПАРТИЯТА. ПРЕДИ ВСИЧКО ИСКАМЕ ДА СЪОБЩИМ, ЧЕ НАШАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СЕ ПРОЯВИ ОЩЕ НА 19.1.1989 Г. НА ИМПРОВИЗИРАНО МНОГОЛЮДНО ОТКРИТО СЪБРАНИЕ В ЮЖНИЯ ПАРК, КОГАТО ПРИЗОВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КАТО ОСНОВНА ЗАДАЧА НА НАСТОЯЩИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ. ТОГАВА НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИНТЕРВЮ ПРЕД КОРЕСПОНДЕНТКА НА БТА ОЧЕРТАХА ЦЕЛИТЕ НА ФОРМИРАЩАТА СЕ ПАРТИЯ И ОГЛАСИХА, ЧЕ ТАЕН ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪЖОК ОТ СЪМИШЛЕНИЦИ-СОЦИАЛИСТИ ДЕЙСТВА ОТ 19.12.1988 Г.

НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ТОВА ПО РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО СЛЕД ДОПИТВАНЕ С ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА СЕ ВЪЗЛОЖИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ПРОВЕДОХА РЕДИЦА СРЕЩИ С ДЕЙЦИ НА ВЪЗОБНОВЕНАТА ПО ТОВА ВРЕМЕ РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ОБЕДИНЕНА/ ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИ СТРУКТУРИ. СЛЕД ПОСТИГНАТО РАЗБИРАНЕ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА, ОТ НАША СТРАНА НА РЪКОВОДНИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ БЯХА ПРЕДОСТАВЕТНИ СПИСЪЦИТЕ НА ОСНОВНИЯ ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ И ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ПОСЛЕДВАЛИЯТ ПЕРИОД ПОКАЗА, ЧЕ ПО СЪШЕСТВО НИЕ БЯХМЕ OTCTPАHЕНИ ОТ АКТИВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАПОЧНАЛОТО СТРЕМИТЕЛНО ПРОБУЖДАНЕ И ПОЛОЖИТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ. НАШЕТО МОРАЛНО РАЗБИРАНЕ И ЕТИКАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО НИ КАРАШЕ ДА ИЗЧАКАМЕ ДО 31.12.1989 Г., КОГАТО ПО РАДИОПРОГРАМА    "ХОРИЗОНТ" В БЛОКА "НОВИНИ" ОТ    19 Ч. СЕ ОБЯВИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПАРТИЯТА, СЪПРОВОДЕНО С КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА Й ПРОГРАМА.

БЮРОТО НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ИМАШЕ РЕДИЦА ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗЯВИ, КАТО СЪЮЗЯВАНЕТО С НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, УЧАСТИЕТО В ПРЯКО ПРЕДАВАНЕ НА РАДИОПРОГРАМА "ХРИСТО БОТЕВ", КАКТО И В ДИСКУСИЯТА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ВЕСТНИК "СЕПТЕМВРИЙЧЕ", И СРЕЩАТА В ПОСОЛСТВОТО НА ФРГ С ДЕПУТАТ ОТ БУНДЕСТАГА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, НАШАТА НЕДОСТАТЪЧНА ПОПУЛЯРНОСТ Е СВЪРЗАНА С ПОВЕДЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, ЗА КОЕТО ЩЕ ВЗЕМЕМ СПЕЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ.

ПЕРИОДЪТ ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ПО НАША ПРЕЦЕНКА СЕ ИЗПОЛЗВА ДОСТАТЪЧНО ПОЛЗОТВОРНО ОТ ГРУПАТА И НЕЙНОТО БЮРО ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РЕДАКТИРАНЕ    НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, НА ИЗЯВЛЕНИЕТО ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО РЕДА НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И    ЗА ХОДА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА, НА ИКОНОМИЧЕСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НЕЙНОТО ОЗДРАВЯВАНЕ И ВЪЗХОДЯЩО ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ, НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА И НА НАСТОЯЩЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ. ИЗГОТВЯ СЕ И ВРЕМЕНЕН УСТАВ НА ПАРТИЯТА. НАПРАВЕНИ СА СОНДАЖИ ЗА ВРЪЗКИ СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ В ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ. ЧАСТ ОТ ОТБЕЛЯЗАНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА ОПОВЕСТЕНИ ОТ БТА И ПУБЛИКУВАНИ В ИЗДАНИЕТО НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР".

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ, В КОИТО ПО СЪЩЕСТВО СЕ ОКАЗА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА, СЕ Е ДЕЙСТВАЛО ПО ВЪЗМОЖНО НАЙ-ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИЯ НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА САМОЛИЧНОСТ НА ПАРТИЯТА. ВСЕ ПАК БЪДЕЩЕТО, КАТО НЕУМОЛИМ СЪДНИК, ЩЕ ПОКАЖЕ ДОКОЛКО СМЕ СЕ ОКАЗАЛИ БЛАГОРАЗУМНИ И ПРЕДВИДЛИВИ. ТАКА ИЗЛОЖЕНАТА НАКРАТКО ДЕЙНОСТ НЕ ЦЕЛИ ДА ПОСОЧИ РАЗНОСТРАННАТА РАБОТА НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА И НЕЙНОТО БЮРО, А ДА ПОКАЖЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КАКТО И СТАРАНИЕТО ДА СЕ ПОДГОТВИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ, С КОЙТО ДА СЕ СПОМАГА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В СТРАНАТА.

ПРИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОПИТИТЕ НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА ПРИСВОЯТ ИМЕТО - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СА УЧУДВАЩИ И НЕОТГОВАРЯЩИ НА ЕТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛОГИКА. ЗАТОВА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ЗАЯВЯВА, ЧЕ НАЙ-РЕШИТЕЛНО ЩЕ ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ТАКИВА НАМЕРЕНИЯ. МОМЕНТЪТ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ПОСОЧАТ МАНЕВРИТЕ НА ИДЕЙНИ ГРУПИ И ТЕЧЕНИЯ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КОИТО НЕДОВОЛНИ ОТ ПРОЦЕСА НА НЕЙНОТО РЕФОРМИРАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ КОНГРЕС СЕ ГОТВЯТ ДА СЕ ОТДЕЛЯТ В САМОСТОЯТЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ГРУПИРОВКА ПОД НАЗВАНИЕТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН ТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА НЕ СПОДЕЛЯТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА КАТАСТРОФАТА, ДО КОЯТО Е ДОВЕДЕНА СТРАНАТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛЗВАНИТЕ ПРИВИЛЕГИИ.

НИЕ СИ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА ИМ КАЖЕМ, ЧЕ ТЕХНИЯТ ПЪТ Е ЕДИН - БЕЗУСЛОВНО ДА СКЪСАТ С ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСКРЕДИТИРАНА ПАРТИЯ, КАТО ПОЕМАТ СВОЯТА ЧАСТ МОРАЛНА ЩЕТА И ПОКАЯЛИ СЕ, АКО СА ИМ СКЪПИ ИДЕАЛИТЕ НА СВОБОДАТА, ДА ЗАСТАНАТ ЗАЕДНО С НАС ПОД ЗНАМЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

2. ЗА ПРИСВОЯВАНЕТО НА ОСНОВНИ ИДЕИ ОТ НАШАТА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.
  
НАЙ-НАПРЕД Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА БРДСП /О/ РАЗПОЛАГАШЕ С ПОСОЧЕНИЯ ДОКУМЕНТ СЛЕД 24.11.1989 Г. ПРИ ТОВА НЕИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕОФИЦИАЛНО ЗАЯВИ НА ЕДНА ОТ КООРДИНАЦИОННИТЕ СРЕЩИ, ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИЗИВИ И ИДЕИ ОТ НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕЧЕ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ТАЗИ ПРАКТИКА ТОГАВА И СЕГА НИЕ Я СЧИТАМЕ ЗА ПОЛЕЗНА И ОТ ПОЛЗА ЗА РАЗГРАЖДАНЕТО НА ПОТИСНИЧЕСКАТА СИСТЕМА. ТАКА СПОДЕЛЕНОТО, ДОРИ ДА Е ТАКТИЧЕСКО СЪОБРАЖЕНИЕ, НЕ СЕ ОПРОВЕРГАВА ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ФАКТИ.

ИДЕЙНАТА ОСНОВА НА НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА СЕ НАЛАГА ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧИ И ОБОСНОВЕ ПОЗИЦИОННО. ТАКАВА ОЦЕНКА Е НЕИЗБЕЖНА ЗАЩОТО БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЗЕ НА УПОТРЕБА ПОНЯТИЕТО ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ В СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕЗИСИ. НИЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ ОТ СТРОИТЕЛИТЕ НА ЗРЕЛИЯ СОЦИАЛИЗЪМ, СЕГА ИЗПЪЛНЕНИ С ГОРЕЩОТО ЖЕЛАНИЕ ДА ГО ДЕМОКРАТИЗИРАТ.

ЗА НАС ДЕМОКРАТИЧНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА Е ТЪЖДЕСТВЕНА НА СОЦИАЛИЗЪМ НА СВОБОДАТА, КАТО НЕОТМЕННА ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ И СТРЕМЕЖ, КОИТО ДНЕС ПОБЕЖДАВАТ ВСЯКА ТИРАНИЯ. ТОВА Е ОСЪЗНАТОТО РЕШЕНИЕ НА НАРОДА, ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА В СВОЯ ДЪРЖАВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА БЪДЕ НОЩЕН СТРАЖ И СВОБОДНА ОБЩНОСТ, В КОЯТО ВСЕКИ ЩЕ ПОЛЗВА ШИРОКИ СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВА, ПРЕДИ ВСИЧКО ПРАВОТО НА ИЗБОР, КАТО СВОБОДИТЕ ЩЕ УСТОЯВАТ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО И ВЗАИМОПОМОЩТА НА ВСИЧКИ. ПЪТЯТ КЪМ ТАЗИ ВИСОКА ЦЕЛ Е СЪПРОВОДЕН С ОСЪЗНАТА БОРБА С ПОЛИТИЧЕСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ.

ТОЗИ СМИСЪЛ СЕ ВЛАГА В НАШИТЕ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, КОЙТО СМЕ ОСЪЗНАЛИ КАТО ОСНОВНА МИСИЯ НА ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИ ПО СВЕТА, НА ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ И ПАРТИИ НА ТРУДА. ТОВА НЕ СА ХИМЕРИ НА БЪДЕЩЕТО, А ДНЕШНАТА СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ОСНОВА НА НАЙ-НАПРЕДНАЛИ И РАЗВИТИ СТРАНИ В СВЕТА.

В ПРИЕТАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОКАЖЕ ПОЛИТИЧЕСКОТО ПЛАГИАТСТВО, ПРОЯВЕНО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ МЛАДЕЖКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ, КОГАТО ТО ПРЕДЛОЖИ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА НАШАТА ИДЕЯ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИ. ЯВНО Е, ЧЕ КОМСОМОЛСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ Е БИЛ ИЛИ НЕ Е ИСКАЛ ДА БЪДЕ ВНИМАТЕЛЕН, КОГАТО НАШИЯТ ГОВОРИТЕЛ В ПРЕДАВАНЕТО НА РАДИОПРОГРАМА "ХРИСТО БОТЕВ" Е ИЗЛОЖИЛ ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ УСЛОВИЯ, ЗА ДА ПОСТИГНЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО. НЕОТЛОЖНИ СА ОСТАВКИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ КАБИНЕТ И ОТМЕНЯНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА.

3. ОТНОШЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ.
  
ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПАРТИЯТА ДОСЕГА НАЙ-СЕРИОЗНАТА ТРУДНОСТ Е ПРЕДИ ВСИЧКО, В ИСТИНСКИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА, ИНФОРМАЦИОННАТА БЛОКАДА, КОЯТО НИ Е НАЛОЖЕНА ОТ РАДИОТО И ОСОБЕНО ОТ ТЕЛЕВИЗИЯТА. ДОКАТО ДВЕТЕ ПОСОЧЕНИ В ТЕКСТА РАДИОПРОГРАМИ ОТДЕЛИХА НЕЗНАЧИТЕЛНО ПРОГРАМНО ВРЕМЕ СЪОТВЕТНО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА И ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИЯ ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА, ТО ТЕЛЕВИЗИЯТА НЕ СЧЕТЕ ЗА НУЖНО И ТОВА ДА НАПРАВИ.  ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ ПРЕДНАМЕРЕНО ИГНОРИРАХА НАШИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ОТЛАГАХА ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ БЕЗ ДА ГИ ИЗЛЪЧАТ НАКРАЯ С ОПРАВДАНИЕТО, ЧЕ СА ЗАГУБИЛИ АКТУАЛНОСТ. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ Е, ЧЕ ТЕЗИ ИНФОРМАЦИОННИ ИНСТИТУЦИИ ПОСТЪПВАТ ПО ТОЗИ НАЧИН САМО ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШАТА ПАРТИЯ. ЗАДАВАМЕ СИ ВЪПРОСА ДАЛИ РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА ИЛИ НЯКОИ ДРУГИ СЕ СТРАХУВАТ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВИЖДАНИЯ ЗА НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ.

ОГРОМНИ СА ПРЕЧКИТЕ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СТОЛИЧЕН КЛУБ НА ПАРТИЯТА С ТЕЛЕФОННИ ВРЪЗКИ, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА МЯСТО В СТОЛИЧНАТА ПРЕСА, КАКТО И НА ДРУГИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОПАГАНДНА ДЕЙНОСТ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, КОЕТО ВЪЗДЕЙСТВА ОТРИЦАТЕЛНО НА ЧЛЕНСКАТА МАСА, НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ИЗДЪРЖИМ ВЪПРЕКИ ВСИЧКО. ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА ТЕПЪРВА ЗАПОЧВА. ЗА НЕЯ СМЕ СЕ ГОТВИЛИ И ЩЕ ДОКАЖЕМ ТОВА.

СОФИЯ, 9.2.1990 Г.            /ПРЕССУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БНДС/ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА "КРЪГЛАТА МАСА".


СВИДЕТЕЛИ СМЕ КАК УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАРТИИ И СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЕ ОПИТВАТ ДА НАЛОЖАТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СВОЯТА ВОЛЯ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА, ПО КОИТО ДА СЕ ПРОВЕЖДА КРЪГЛАТА МАСА. ТЕЗИ ДВЕ СИЛИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ГОВОРЯТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ПЛУРАЛИЗЪМ, ДЕЙСТВАТ ПО НАЧИН, КОЙТО НАПОМНЯ ЗА ВРЕМЕТО НА АВТОКРАТИЧНАТА ДИКТАТУРА ОТПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. В ТЕЗИ СТРЕМЕЖИ ДА СЕ МОНОПОЛИЗИРА ОБЩЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ СЕ ЗАБЕЛЯЗВА НЕРАЗБИРАНЕ НА НОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ, НЕ СЕ ОТЧИТА ПРИСЪСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БНДС/ И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ КАТО ТРЕТА АВТОНОМНА СИЛА,КОЯТО НЕ Е СВЪРЗАНА И АНГАЖИРАНА НИТО С БКП, НИТО СЪС СДС.

ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ПРЕТЕНЦИИТЕ НА СДС ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ, КОИТО СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ ОТ СДС ЗАРАДИ НЕГОВАТА НЕПРАВИЛНА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.

НИЕ СМЕ ПРЕДИ ВСИЧКО РОДОЛЮБЦИ И КОГАТО ИЗДИГАМЕ ИСКАНИЯ ЗА БЪРЗИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ, ДЪРЖИМ ТЕ ДА БЪДАТ В СЪЗВУЧИЕ С ОБЩОНАРОДНИТЕ ИНТЕРЕСИ. ГАРАНТИРАНЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НA ОТЕЧЕСТВОТО И НА НЕГОВИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА НОРМАЛНОТО НИ РАЗВИТИЕ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

НИЕ СМЕ ЗА БЪРЗО ЛИКВИДИРАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ЗА ПРАВОВА ДЪРЖАВА С МНОГОПАРТИЙНА СТРУКТУРА,ЗА ПАЗАРНА, СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ИКОНОМИКА. В ПО-БЛИЗЪК ПЛАН СЕ ЗАСТЪПВАМЕ ЗА СТАБИЛНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО, ЗА СПЕШНА ПОДГОТОВКА И ИЗВЪРШВАНЕ НА РАДИКАЛНА СТОПАНСКА РЕФОРМА ПРИ РАВНО ПОСТАВЯНЕ НА ЧАСТНАТА С ДРУГИ ФОРМИ ЗА СОБСТВЕНОСТ.

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕНН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ ЗАЯВЯВА, ЧЕ КРЪГЛАТА МАСА, КОЯТО ПРЕТЕНДИРА ДА БЪДЕ НАЦИОНАЛНА ТРЯБВА ДА ИМА НАИСТИНА ОБЩОНАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. НА ТАЗИ КРЪГЛА МАСА БНДС ЖЕЛАЕ ДА УЧАСТВА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СВОЯ ДЕЛЕГАЦИЯ.

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БСДП - НЕМАРКСИСТКА ФРАКЦИЯ.


ОТ БЪЛГАРСКОТО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ НАУЧИХМЕ, ЧЕ Г-Н ЯНКО ЯНКОВ ОБЯВИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, ФРАКЦИЯ. В САМАТА ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ СЪДЪРЖА НЕЯСНОТА И ВЪТРЕШНО ПРОТИВОРЕЧИЕ - ПАРТИЯ ИПИ ФРАКЦИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩАТА БСДП СЪЗДАВА ГОСПОДИН ЯНКОВ? ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО Е ЯСНО ОТ СЕГА, ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА АНТИМАРКСИЧЕСКА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ.

РЪКОВОДСТВОТО НА БСДП ИЗРАЗЯВА УЧУДВАНЕ, ЧЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ Е ДЕПОЗИРАНА В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, А НЕ ПРИ НЕГО И КАТО ТАКА НЕ НАМИРА ЗА ВЪЗМОЖНО ДА КОМЕНТИРА СИТУАЦИЯТА.

НО НА ПОДОБЕН МАНИЕР НА ДЕЙСТВИЕ НИЕ БЯХМЕ СВИДЕТЕЛИ И В ДОСЕГАШНИТЕ ПРОЯВИ НА Г-Н ЯНКОВ, КОЕТО ОЧЕВИДНО Е НЕГОВ СТИЛ.

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕ Е НИТО МАРКСИСТКА, НИТО АНТИМАРКСИСТКА. ТЯ Е ПРОСТО СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА. ТАКЪВ Е И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ. БСДП ЩЕ РАБОТИ РЕШИТЕЛНО ЗА ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ В ДУХА НА ТЕЗИ ИДЕИ.

ХОРАТА, КОИТО НЕ ГИ СПОДЕЛЯТ, Е ЕСТЕСТВЕНО ДА ПОТЪРСЯТ ДРУГО ГНЕЗДО.

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X  X   X

СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА УЧАСТНИЦИТЕ В МИТИНГА, ОРГАНИЗИРАН ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОДГОТВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕН ЖЕНСКИ СЪЮЗ.


БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

ЕДНА Е ЗЕМЯТА НИ ЗА ВСИЧКИ. И НИЕ ВСИЧКИ СМЕ НЕЙНИ ЧЕДА. И НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА Я ОПАЗИМ ЗА НАС И ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ЩЕ ДОЙДАТ СЛЕД НАС. НЯМА ПО-СВЕЩЕН ДЪЛГ ОТ ТОЗИ ДА СЪХРАНИМ НАШАТА ЗЕМЯ И ЖИВОТА НА НЕЯ. СЕГА, КОГАТО ВЪЗКРЪСНАХА ИДЕИТЕ И СТРЕМЕЖИТЕ НИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ХУМАНИЗЪМ, ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ И ИДЕОЛОГИЧЕСКА НЕОБРЕМЕНЕНОСТ, КОГАТО ВСЕ ПО-ЯСНО ОСЪЗНАВАМЕ НАШАТА НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА РАЗБУДИМ И ДЪЛБОКО ЧОВЕШКИЯ НИ ИНСТИНКТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ, ДА РАЗСЕЕМ ИЛЮЗИИТЕ И САМОЗАБЛУДИТЕ.

ДНЕС НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ:

 - ДА ПОДКРЕПИМ ВСЯКА РЕАЛИСТИЧНА ИДЕЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЕРИОЗНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ;
 - ДА ИЗДИГНЕМ ГЛАС СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
 - ДА НАСТОЯВАМЕ НИЕ И НАШИТЕ ДЕЦА ДА ДИШАМЕ ЧИСТ ВЪЗДУХ, ДА СЕ ХРАНИМ С ЧИСТИ ХРАНИ, ДА ОБИТАВАМЕ ЧИСТА ЗЕМЯ.

ДНЕС НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ:

 - МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ДА ИЗПЪЛНЯТ ПРИЕТИТЕ ОТ 14-ТА СЕСИЯ НА ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕОТЛОЖНИ РАДИКАЛНИ МЕРКИ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В РЕДИЦА РАЙОНИ НА НАШАТА СТРАНА;
 - ОБЩЕСТВЕНОСТТА В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ СОЛИДАРИЗИРА С ПРОТЕСТИТЕ НА МАЙКИТЕ И ЖИТЕЛИТЕ ОТ КУКЛЕН И РАЗЛОГ, ОТ СРЕДНОГОРИЕ, КЪРДЖАЛИ И РУСЕ, ОТ ВСИЧКИ МЕСТА, КЪДЕТО СЪЩЕСТВУВА ЗАПЛАХА ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА, ВОДАТА, ЗЕМЯТА И ХРАНАТА, ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА.

СОФИЯ, 10 ФЕВРУАРИ 1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НА ПАМЕТНО ЧЕСТВУВАНЕ, ПОСВЕТЕНО НА СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ОТ 12 ЧАСА НА ОБЯД НА 18 ФЕВРУАРИ 1990 Г. - НЕДЕЛЯ - НА ПЛОЩАДА ПРЕД ГРОБА НА НЕЗНАЙНИЯ ВОИН, СЛЕД КОЕТО ОТ 13 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МИТИНГ ПРЕД ХРАМ-ПАМЕТНИКА "СВЕТИ АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ".

МИТИНГЪТ Е РАЗРЕШЕН ОТ СГНС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА УЧРЕДИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ".


ДНЕС, 11.02.90 Г. ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" РЕШИ ДА УЧРЕДИ ЕДНОИМЕННО ДРУЖЕСТВО.

ДРУЖЕСТВОТО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ", ПРОКЛАМИРАЙКИ ИДЕЯТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА МОНАРХИЯ, СИ ПОСТАВЯ ИДЕАЛНАТА ЦЕЛ ДА БЪДЕ ПОДЛОЖЕН НА ШИРОКО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОЗИ ВЪПРОС БЕШЕ РЕШЕН ЕДНОЗНАЧНО ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГОДИНИ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОНКРЕТНА ПОЛИТИЧЕСКА И ВОЕННА СИТУАЦИЯ. В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НАШАТА СТРАНА СЕ НАМИРА В ТЕЖКА КРИЗА СЛЕД РАЗПАДАНЕТО НА ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА, НА КОЯТО ТЯ БЕ ЧАСТ. И СПОРЕД НАС ТОЗИ ВАЖЕН ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ ПРОБЛЕМ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВСЕСТРАННО РАЗГЛЕДАН И РЕШЕН ЕДИНСТВЕНО ПО НАРОДНАТА ВОЛЯ. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНАСЯЩА СЕ ЗА ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Д-Р ДИМИТЪР ИВАНОВ    ТЕЛ.    52-38-91

Д-Р ЕЛЕНА ДИМИТРОВА    ТЕЛ.    80-37-75

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ НЕЗАВИСИМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СВИЩОВ.


Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С НАДЕЖДА, ЧЕ ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАШИЯ ПРЕДШЕСТВЕНИК, ЩЕ ПРОЯВИТЕ РАЗБИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ТРЕВОЖАТ СВИЩОВСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИТЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА И В КРАЙНА СМЕТКА КАСАЯТ И МОРАЛА НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА СЛЕДНИТЕ:

1. НЕЗАБАВНО ЗАМРАЗЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЕЦ-"БЕЛЕНЕ". НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ САМИТЕ ЕНЕРГЕТИЦИ ДА КАНЯТ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ДА ИЗВЪРШАТ СЪОТВЕТНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ. НЕ ВЯРВАМЕ НА МАГАТЕ! ИСКАМЕ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЕКСПЕРТИ ДА БЪДАТ ПОКАНЕНИ ОТ НЕЗАВИСИМА ИНСТИТУЦИЯ КАТО БАН. ВЯРВАМЕ, ЧЕ АКАД. СЕНДОВ И ДОЦ. УЗУНОВ СА ЧЕСТНИ И НЕПОДКУПНИ ХОРА С ВИСОКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ.

ИСКАМЕ ОСВОБОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ АЕЦ-"БЕЛЕНЕ" ДА БЪДАТ НАСОЧЕНИ КЪМ:

А/ ОСИГУРЯВАНЕ НА АЕЦ-"КОЗЛОДУЙ" В НЕОБХОДИМАТА ЗА НАШАТА СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ СТЕПЕН.

Б/ ЗАПОЧВАНЕ НА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ. ИЗРАЗЯВАМЕ СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ САМО ПАЗАРНИЯТ МЕХАНИЗЪМ И КОНКУРЕНЦИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ СТИМУЛ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ТАКИВА ТЕХНОЛОГИИ.
ПРЕДЛАГАМЕ ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ НУЖДИ ДА БЪДЕ ЕДНАКВА.

В/ ТЪРСЕНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЧЕ ИЗПОЛЗУВАНИ У НАС НЕЯДРЕНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Г/ МАЛКА ЧАСТ ОТ СРЕДСТВАТА И РАБОТНИЦИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕНАСОЧЕНИ КЪМ РЕСТАВРАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО НА 4 МАРТ 1977 Г., КАТО НАПРИМЕР ЦЪРКВАТА "СВЕТА ТРОИЦА" - ШЕДЬОВЪР НА МАЙСТОР КОЛЬО ФИЧЕТО И ДРУГИ.

2. НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ГР. СВИЩОВ ОТ ГОЛЕМИТЕ КОЛИЧЕСТВА МАНГАН, КОИТО СЪДЪРЖА. ЗАПЛАНУВАНАТА ОБЕЗМАНГАНИТЕЛНА СТАНЦИЯ НЕ Е ПОСТРОЕНА.

3.  ДЪРЖИМ ДА СЕ РАЗГЛЕДА ВЪПРОСА ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА В СВИЩОВ И РАЙОНА ОТ СХК "СВИЛОЗА" И НА ЗАХАРНИЯ ЗАВОД В ГР. ЗИМНИЧ - РУМЪНИЯ. ВЗЕТИТЕ МЕРКИ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ РАЗДАДЕНИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВОГАЗИ ИЗЛИШНИ.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ВИЕ И ВАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ НАПРАВИ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ.

УВЕРЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ТАЗИ НАСОКА ЩЕ БЪДАТ ИЗТЪЛКУВАНИ ОТ СВИЩОВСКИТЕ ГРАЖДАНИ КАТО ПРИЕМАНЕ НА ПРОТЕГНАТАТА ИМ РЪКА ЗА ПОМИРЕНИЕ С ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЯТО Е И РЪКА ПРОТЕГНАТА И ЗА ПОМОЩ КЪМ ОБЩЕСТВОТО.

НАДЯВАМЕ СЕ НА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ, ЗА ДА БЪДЕ СВАЛЕНА ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАВЕСА ОКОЛО ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СВИЩОВ ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. КОИТО ДОСЕГА ПРЕНЕБРЕГВАХА ТЕЗИ ВЪПРОСИ.

2.2. 1990 ГОДИНА            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА МИТИНГА НА ПРОФСЪЮЗА НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ДНЕС, 10.2.1990 Г. СЕ СЪСТОЯ МИТИНГ ЗА СОЛИДАРНОСТ СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ КОМБИНАТ ЗТМ-РАДОМИР.

ЗАВОДИТЕ ЗА ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ В ГРАД РАДОМИР СЕ НАМИРАТ В КРИЗИСНО СЪСТОЯНИЕ. НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ СА МНОГО И СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ. ЗАГРИЖЕНИ ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ТК ЗТМ-РАДОМИР, ЗА СВОЕТО И НА СЕМЕЙСТВАТА СИ БЪДЕЩЕ, СТАЧКУВАЩИТЕ РАБОТНИЦИ И СОЛИДАРИЗИРАЩИТЕ СЕ С ТЯХ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОФСЪЮЗА НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА" ПРИЗОВАВАМЕ:

1. ЗА НАМЕСА И СЪДЕЙСТВИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ КОНФЛИКТ В ТК ЗТМ - РАДОМИР, ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА РАЗРАСТВАНЕТО НА СТАЧКАТА.

2.  ЗА СВИКВАНЕ НА КРЪГЛА МАСА С УЧАСТИЕТО НА ЕКСПЕРТИ ОТ НАШАТА СТРАНА И НА СРОДНИ ЧУЖДИ ФИРМИ, А СЪЩО И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ГЕНЕРАЛНО РЕШАВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ТК ЗТМ-РАДОМИР.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/