13 декември 1989

СОФИЯ, 13 декември 1989 година                                                                       БРОЙ 6

СОФИЯ, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ВЪЗВАНИЕТО на Обществения форум за преустройство и защита на социализма към всички трудещи сe в България.


Другарки и другари, гражданки и граждани,

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ФОРУМ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА СОЦИАЛИЗМА В НРБ се обръща към всички прогресивни и демократични сили в страната, към революционните кадри от борбата против фашизма и капитализма, към работническата класа, селяните и народната интелигенция, към младежта и студентите, към народната армия и органите за сигурност, към всички комунисти и комсомолци, към всички отечественофронтовци и безпартийни,
революционери и патриоти, които в този исторически момент са обезпокоени и загрижени за съдбата на социализма и народната република. Ние Ви зовем да се обединим и сплотим, да се вдигнем на крак, за да се борим смело и решително за пълно преустройство и обновление на социализма, за неговата защита и развитие по пътя на революцията. В името на тези велики идеи и цели да оказваме пълна подкрепа на новото ръководство на партията и страната, на новия
Генерален секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет др.Петър Младенов. Нашата бopбa е насочена против тези, който доведоха страната до прага на катастрофата, които използуваха партията и
държавата за потискане и ограбване на народа, които превърнаха страната в бащиния за обогатяване на многобройния си род и обкръжение, за трупане на милиони на гърба на трудещите се. С терор и репресии бившият генерален секретар унищожи и разгони много способни, верни и предани на партията и народа кадри, голямата част от активните борци против фашизма и капитализма, много герои от Отечествената война, генерали и офицери. Той и неговата противонародна и бюрократична група още разполагат с голяма власт, те имат свои представители във висшия и в средния ешелон, на много други места, макар че много от тях бързат да се пребоядисат и представят за борци против династията. Те трябва напълно и завинаги да бъдат изметени от нашия нов дом. Бившият
генерален секретар да бъде изключен от партията, той и другите главни виновници да бъдат дадени под съд за тежките поражения и престъпления, които нанесоха на държавата и народа.

Ние се борим и ще се борим против всички реакционни и консервативни сили, които използуват сегашната сложна обстановка и искат да върнат България назад към капитализма, към старото робство и експлоатация, които подават ръка на международната контрареволюция, обявяват се
против Съветския съюз и посягат на животворната българо-съветска дружба. Нашата първа бойна задача е да разобличим тяхната демагогия, да демаскираме всички техни опити да се представят за демократи и защитници на народа, да покажем истинските им цели и намерения.

В нашето общество сега има и такива среди, които изчакват развитието на събитията, които не вярват в поврата към новия спасителен курс, които се отнасят с много резерви към промените. Ние се обръщаме към
всички честни хора от тях: по-бързо да изживеят своите колебания и съмнения, в най-скоро време да се приобщят към всенародното движение за действително преустройство и обновление и активно да се борят за тяхното осъществяване. Събитията не чакат, всеки ден и час е скъп, родината се нуждае от тяхната помощ и съдействие сега, а не в далечното бъдеше, когато всичко ще бъде сигурно и спокойно.

Пред целия народ ние прокламираме своите основни цели и задачи като зовем трудещите се, всички граждани и съотечественици на работа и борба за тяхното твърдо, смело, добре обмислено, последователно и неотклонно изпълнение.

1. Да се обединим и сплотим около обновената и прочистена Българска комунистическа партия върху основата на нейния нов курс за действително революционно преустройство на обществото, за създаването на истински народен социализъм, за осигуряване на пълновластието на трудещите се, за реална социална справедливост, за широко развитие на демокрацията, гласността и плурализма, за издигане отговорността на всеки, за защита на правата на личността.

В резултат на дълбоки и ускорени преобразувания, на реални доказателства и резултати да се възстанови доверието към партията и народната власт, да се утвърди и издигне единството на народа, на всички демократични и патриотични сили в страната. Ние се обръщаме и към ония неформални организации, които стоят на позициите на социалистическото преустройство, на демократичното обновление на обществото и на неговата екологична защита да приобщят своите усилия и възможности, авторитет и влияние към всенародния поход за нов живот.

Уверени сме, че и здравите сили в БЗНС ще тръгнат по този верен и спасителен път.

2. В близко време да се доведе докрай обновяването на партийното и държавното ръководство, като се освободят от него компрометираните и дискредитираните лица, издигани и покровителствувани до последния момент от бившия генерален секретар, негови верни слуги и защитници. Да се привлекат и издигнат нови хора, активни борци за действително преустройство, доказали на дело своята преданост към социализма и демокрацията, своята честност в живота и способност в работата, ползуващи се с обичта и доверието на народа. Такова обновление да се направи на всички други равнища, във всички сфери и отрасли.

3. Да се ускори свикването на Четиринадесетия конгрес на БКП, за да се обсъди и начертае новата генерална линия на партията, да се избере нов Централен комитет на БКП и нова Централна контролно-ревизионна комисия. Да се подготви и приеме нова Конституция и обнови цялото законодателство. През следващата година да се проведат напълно свободни избори за ново Народно събрание и народни съвети. Последователно и докрай да се прилага мандатната система и алтернативните избори, напълно да се преустроят и всички други обществени организации, особено профсъюзите, Отечественият Фронт и ДКМС.

4. Приветствуваме първите крачки на новото ръководство за премахване на репресивните мерки и несправедливите наказания, за предаването на многобройните дворци и резиденции на трудещите се, за създаване на Комисия за разследване на извършените престъпления, извращения и пр. Заедно с това настояваме по-скоро да се реабилитират всички невинно пострадали и наказани, да се издирят и подведат под строга отговорност убийците на много наши другари - без отмъщение, но всеки да получи заслуженото.

5. Да се вземат бързи и енергични мерки за връщане на народа и на държавата на всички богатства, капитали и валута, които са натрупани по незаконен начин, ограбени от бюджета и по други тайни пътища. Да бъдат иззети и върнати на обществото нетрудовите доходи.

6. Да се вземат най-бързи и енергични мерки за оздравяване на икономиката, за подобряване на производството и снабдяването, за доставяне на пазара и в магазините на основните и най-търсени стоки - захар, сирене, олио, колбаси и др.

7. Напълно да се ликвидира волунтаристичната командно-бюрократична система и се проведе радикална икономическа реформа, която да осигури ускорено развитие на народното стопанство и на научно-техническия прогрес, силна заинтересованост на хората в производството, заплащане според резултатите от труда и пр.

8. Да се води активна и последователна борба против национализма, шовинизма и расизма за справедливо решаване на националните и етническите въпроси като се дава решителен отпор на външните и вътрешните реакционни сили.

9. Широко и системно да се изучава и творчески използува опита на Съветския съюз и други страни в преустройството като широко се популяризират у нас радикалните преобразувания в съветското общество. Много по-мащабно и решително да се укрепва и развива българо-съветската дружба, тясното сътрудничество и взаимодействие със
Съветския съюз във всички области. Да се укрепва и развива външната политика на България в духа на новото политическо мислене, за изграждане на общ европейски дом, за траен мир, разбирателство и
сътрудничество на Балканите, с всички наши съседи.

10. Да се преустрои Българската комунистическа партия, бързо да се преодолее нейното изоставане от събитията, широко да се разгърне вътрешно-партийната демокрация, коренно да се изменят нейният стил и методи на работа. Да се издигне нейната ръководна роля като политическа и управляваща партия, нейната отговорност и отчетност пред народа, работническата класа и другите трудещи се. Като се премахнат деформациите и извращенията, високо да се издигне ролята на революционния и творческия марксизъм-ленинизъм. Да се положат най-големи грижи за развитието и възпитанието на младежта.

Печатът, радиото и особено телевизията най-активно да съдействуват за обновлението на социализма и неговата защита като не допускат погрешни и съмнителни материали, които да дезориентират хората и създават
неверие в тях.

Граждани, другари и другарки, братя и сестри!

Родината е пред изключителен избор, сега се решава съдбата на социализма и републиката. Да бъдем достойни за нашето историческо време, за паметта и завета на загиналите за революцията другари! На крак, на работа и борба за пълното преустройство и обновление на обществото, за защитата и развитието на социализма! Да не се чака, да се използува всеки ден и час!

Общественият форум за преустройство и защита на социализма Ви зове в своите редици за сплотяването и възхода на нашата скъпа родина - Народна република България. Единни и сплотени да вървим напред по избрания път.

По—смело и по-активно, по-вързо!

София, 17 ноември 1989 г.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/х   х   х


СОФИЯ, 13 декември - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ИСКАНЕ на Независимия клуб "Свободен диалог" в Бургас,
адресирано до Народното събрание на Народна република България
.


Независимото сдружение "Свободен диалог", в което членуват представители на интелигенцията от Бургас: писатели, журналисти, юристи, художници, инженери, лекари, артисти, учители и други на свое общо събрание реши да внесе в Народното събрание следните искания:

1. Валутните постъпления на нефтохимическия комбинат за 1989-1990 година изцяло да бъдат предоставени за закупуването и инсталирането на модерни пречиствателни съоръжения. Това е въпрос на съществуване не само на днешните, но и на утрешните поколения в нашия град.

2. Незабавно да се спре строителството и съоръжаването на металургичния комбинат в Дебелт и да се демонтира "стан 300".

3. За да не бъдат принудени гражданите на град Бургас да се евакуират и за да се предотврати паниката сред населението вследствие критичното състояние на водоснабдяването веднага е необходимо:

- да се предоставят с целево предназначение 200 тона алуминий на СКХ "Свилоза" в Свищов и 130 тона алуминий на НПЗ "Леон Таджер" в Русе за производство на реагенти, както и да се осигури транспортно средство за превозването им до гр.Бургас;
- да се предостави хидромелиоративният язовир "Ахелой", обслужващ НАПС, за питейна вода на гр. Бургас; това да стане до 30.12.1989 г.;
- незабавно да се реши финансирането и се даде статут на национален строителен обект за 1990 година на хидровъзел "Младеж", пречиствателна станция "Ясна поляна", директен водопровод Ясна поляна - Бургас и пречиствателна станция — Ахелой.

4. Отмяната на посещението на дипломатическия корпус в никакъв случай да не бъде последвана от ограничение на предвидените средства и ресурси за реализиране на социалната програма на град Бургас.

5. Сградата на партийната школа, построена на брега на морето, да бъде предоставена незабавно за онкологичен диспансер.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО към българския народ на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили в България.


Скъпи съотечественици,
синове и дъщери на България,
братя и сестри,

Дълбоката политическа, икономическа, социална и духовна криза, в която се намира страната, изисква радикални промени, които трябва да ускорят, разширят и задълбочат процесите на демократизация. Тяхното осъществяване е в пряка зависимост от едновременното извършване на кадрови промени на всички равнища на партийното и държавното ръководство и отменянето на онези положения в конституцията и в другите законови и подзаконови актове, които гарантират привилегированото положение на БКП и на всички контролирани от нея и държавата организации, защото те са епителите на тоталитарната система.

От особено важно значение за демократизацията на страната е демократизираенто на самата БКП. Като оценяваме положително направените кадрови промени на двата ноемврийски и особено на декемврийския пленум на ЦК на БКП, ние сме изпълнени с дълбока тревога от изпратеното на 7 декември писмо от секретариата на ЦК до комунистите от първичните партийни организации и до всички партийни комитети.

Писмото е открит призив за конфронтация със съюза на демократичните сили в България и опит да се вбие клин между съставящите го организации. То представя в невярна светлина както целите и задачите, така и средствата за тяхното постигане.

Ние смятаме, че писмото не е насочено само срещу независимите демократични организации и движения, но и срещу реформаторските сили в самата Българска комунистическа партия.

В него се казва: "Налице е стремеж към дестабилизиране на обстановката, към краен авантюристически екстремизъм. Издигат се лозунги за "денонощен натиск" и за "унищожаване на комунистите".

Ние заявяваме, че всяка дума в писмото, която носи такъв смисъл, е груба лъжа. Лъжа е също твърдението, че "независимият професионален съюз "Подкрепа" и независимото дружество за защита правата на човека и други групи си поставят за цел използването на всяка проява и форма на недоволство сред която и да е категория български граждани за насочване на събитията към нарушаване на нормалния ход на преустройството”.

Ако под "нормален ход на преустройството" се разбират само нови "козметични промени", които няма да засегнат тоталитарния характер на управлението, системата на номенклатурата и запазването на нейната абсолютна власт върху целия политически, икономически, социален и културен живот на страната, ние действително сме против него!

Ако под "нормален ход на преустройството" се разбира лишаването на гражданите от техните исконни права и свободи: от правото им да се сдружават и съюзяват в политически, професионални и други организации, от свобода на словото и печата, на събрания, митинги и демонстрации, от религиозни свободи и от правото на самоопределение, както бе досега, ние сме против него.

Ако под "нормален ход на преустройството" не се разбира изравняването на всички пред закона и равни възможности за всеки да живее в съгласие със себе си като условие за обединяване и съюз на всички, ние сме против него!

Ако под "нормален ход на преустройството" не се разбира превръщането на държавата от единствен владетел на обществото и отделния човек в средство на обществото за постигане на неговите цели и в защитник на правата на човека, ние сме против него!

Ние сме и ще бъдем против него, ако преустройството не е за превръщането на държавата от едноличен собственик, работодател, законодател и разпоредител в изпълнител на народната воля и защитник на социално слабите!

Че е налице опит да се осъществяват такива "промени", които не променят нищо, освен това писмо, има и други факти.

Както стана известно, Шести отдел на Държавна сигурност не е разтурен, а служителите му са пуснати само в отпуск.

Известно е също така, че преди няколко месеца голям брой партийни, комсомолски и други активисти бяха организирани в бойни групи за защита на социалистическата революция. Със същата цел бяха сформирани и групи към формированията на Гражданската отбрана. Доколкото ни е известно, тези групи също не са разпуснати.

Ние заявяваме, че Съюзът на демократичните сили е организация, която изключва напълно насилието като средство за решаване на обществените противоречия и конфликти. Тя е за диалог и за съвместни действия на всички демократични сили, независимо от тяхната политическа, социална, етническа, религиозна и каквато и да и друга принадлежност, които са за истинско обновление и градеж.

Ето защо ние настояваме за незабавно публично осъждане на писмото като груба лъжа и коварен опит да се торпилира процесът на демократизация.

Ние се обявяваме за незабавно разпускане на Шести отдел на Държавна сигурност!

Ние искаме да бъдат незабавно разформировани бойните групи за защита на социалистическата революция и групите към формированията на Гражданска отбрана като носители на непосредствена опасност за демократизацията!

Скъпи съотечественици,
братя и сестри,

Ние сме дълбоко убедени, че пред България няма алтернатива освен демокрация и всички ние, нейните синове и дъщери, ще вървим рамо до рамо, докато излезем на нейния широк друм, който води към политическа стабилност, икономически напредък, социална справедливост и културен прогрес!


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/х   х   х


СОФИЯ, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПЕТИЦИЯТА до Дванадесетата сесия на Народното събрание от Гражданския комитет за пълна реабилитация на репресираните български граждани в СССР през 30-те и 40-те години и в Народна република България през 1949-1956 г. и 1956-1989 г.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

През време на култа към личността на Сталин в Съветския съюз бяха незаконно репресирани милиони съветски граждани, сред които и около 1000 български политемигранти от общо 3000-те другари, които, подгонени от фашизма в България, потърсиха убежище и спасение в СССР и активно се включиха в социалистическото строителство там. От тях през 60-те години и след 1989 г. са реабилитирани около 400 души, а за останалите все още се очаква думата на истината и справедливостта.


В HP България в периода 1949-1956 г., когато господстваше култа към личността на Вълко Червенков, бяха репресирани голям брой партийни и държавни ръководители, някои от които загинаха в килиите на Държавна сигурност и затворите, а други след излизането си от затворите в резултат на нечовешките инквизиции и страдания, които понесли, преждевременно напуснаха живота.

Репресиите в HP България в този период започнаха с процеса Трайчо Костов и неговата група, с процеса на заместник-министрите и последвалите ги серии от процеси на министри, кооперативни и стопански
ръководители и пр., и пр.

След XX конгрес на КПСС и пленума на ЦК на БКП от м. април 1956 г. бяха реабилитирани незаконно осъдените български граждани, но тази реабилитация беше непълна, реабилитация "под сурдинка".

Над излезлите от затворите другари и техните семейства продължаваше да тегне сянката на понятието "враг на народа". Никой от тях не бе възстановен на заемания по-рано пост, те бяха държани встрани от вземането на решения, поставени бяха в принудителна изолация, над мнозинството от тях продължаваше наблюдението и психологическият и морален натиск.

През целия период 1956-1989 г., докато начело на партията и държавата беше едноличният диктатор, бившият генерален секретар, репресиите срещу честни и принципни хора продължаваха неотстъпно, под разни форми.

Всичките тези беззакония и ужаси, които изживяха съветският и българският народ, се дължаха на антихуманната и антисоциалистическата административно-командна система, създадена от Сталин и неговите помошници и обхванала и другите социалистически страни.

След започване на перестройката в СССР през 1985 г. и на обновлението в нашата страна след ноемврийските и декемврийските пленуми на ЦК на БКП от т.г. се създават условия и става изключително належащ и актуален политически, граждански и морален проблем да се осъществи пълна реабилитация на всички незаконно репресирани български граждани.

С цел да се ускори пълната реабилитация на репресираните български граждани и членовете на техните семейства от името на всички тях настойчиво молим и настояваме пред настоящата Дванадесета сесия на Деветото народно събрание да се вземат неотложни хуманни и справедливи решения по следните наши предложения:

1. В непродължителен срок да се извърши обществено погребение на трагично загиналия верен син на българския народ Трайчо Костов.

2. Да се обяви официално 16 декември, денят в който бе обесен Трайчо Костов, за общонационален Ден на жертвите и репресираните от сталинизма.

3. Да се пристъпи към създаване на мемориал в памет на загиналите и репресирани български граждани в СССР и в НРБ.

4. Да се учреди Национален фонд "Мемориал" под ръководството и контрола на общонароден комитет начело с честни и предани на народа
хора.

5. Да се плати в най-кратки срокове обезщетение, включващо имуществени и неимуществени вреди, на репресираните през време на култа към личността на основание чл.56, ал.1, 2 и 3 от Конституцията на HP
България.

6. Да се публикуват спомени и трудове на репресирани другари и спомени за тях, написани от техни близки и другари.

7. Да се даде гласност на протоколите от заседанията на Политбюро и на ЦК на БКП, на които са били вземани решения за провеждане на репресии срещу невинни хора. Също така да се публикуват протоколите и материалите от пленума на ЦК на БКП от м.април 1956 г. българският народ трябва да узнае кои са тия, които изградиха мрачните кули и подземни затвори на командно-административната система в България, обърнаха кормилото на историята назад и водеха страната и народа по пътя на беззаконията, терора, безотговорността, разрухата, доведоха всички до ръба на национална катастрофа.

8. Да се проведе пълно парламентарно разследване с участие на представители на репресираните, на престъпленията на бившия генерален секретар и на неговия екип в партията и държавата, което да бъде последвано от действия на прокуратурата и даването им под съд за злоупотреба с властта, за корупция и разхищения и за проведените репресии срещу народа.

9. Да се проведе обществена анкета и пълна конфискация на незаконно натрупаните имущества от административно-командно-бюрократичната върхушка в БКП и държавата.

ДРУГАРИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Ние, репресираните български граждани и членовете на нашите семейства, приветствуваме започналия процес на обновление и преустройство в нашата страна, поддържаме решителните мерки на властта в тази насока и ще съдействуваме с всички сили той да се развива в посока на действително и всестранно обновление, с цел да се създаде в нашата страна високохуманно, културно, свободно, демократично и справведливо общество.

Ние, репресираните български граждани и членове на нашите семейства, ще измерваме хода на събитията както по общите за цялата страна и общество прогресивни и демократични актове на висшата власт, така също и по конкретното и непосредственото отношение на тази власт към нас, измъчените, изстрадалите, недоживелите до промяната или достигнали до нея, изтърпявайки нечовешки мъки, водени единствено от вярата в хуманизма и висшата справедливост.

Най-учтиво и настойчиво ви молим, уважаеми народни представители, да дадете на настоящата сесия гласност и ход на тази петиция, да доведете до знанието на обществеността и на компетентните парламентарни органи повдигнатите тук въпроси и искания и да предприемете в съответствие с висшия закон на страната и вашия човешки и граждански дълг необходимите неотложни мерки за тяхното пълно и срочно
удовлетворяване.

СОФИЯ, 11.12.1989 Г.                 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/