13 септември 1994


София, 13 септември 1994 година
Брой 179 /1224/


София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СВИКАНА ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА 10 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. На форума е учредена Демократическа партия - 1896 и е избран за председател Стоян Райчевски.


Конференцията на членовете на Демократическата партия от цялата страна, състояла се в София на 10 септември 1994 г.,


Като взе под внимание, че:

- с действията си настоящото ръководство на Демократическата партия /ДП/ показа пълно незачитане на категоричното мнение на мнозинството от местни партийни организации /МПО/ за лоялно участие в работата на Съюза на демократичните сили /СДС/ и за задължителното изпълнение на решенията на националните му конференции и като публикува декларацията на Върховния партиен съвет, предизвика замразяването на партията в СДС;

- въпреки разрешението на Статута на СДС ръководството на Демократическата партия да участва в работата на Националния координационен съвет /НКС/, макар и без право на глас, и да подпише новото Политическо споразумение на коалицията, то не стори това, с което предизвика самоизключването на партията от СДС;

- с тези си действия настоящото ръководство на Демократическата партия нанесе тежки вреди на самата партия и на СДС като цяло, които се изразяват в дезориентиране на членовете й, в опасност от похабяване на политическата им енергия и възможност в бъдеще Демократическата партия да остане в следващите четири години извън активния парламентарен живот на страната ни;

- в резултат на авторитарните методи на ръководството на партията бяха отблъснати активни представители на Демократическата партия;

И като е убедена, че:

- след падането на правителството на Беров няма място за колаборационистко участие на депутати от СДС в съставянето на какъвто и да е нов кабинет в този парламент и че пътят към дългоочакваните предсрочни парламентарни избори най-после е открит, потвърди, че единството на всички демократични политически сили, решени да се противопоставят на опитите за рекомунизация на страната и обединени в Съюза на демократичните сили, е необходимо повече от всякога

РЕШИ:

1. Да бъде незабавно учредена Демократическа партия - 1896, основаваща се на богатите демократични традиции на Петко Каравелов, Алеко Константинов, Александър Малинов, Никола Мушанов, Александър Гиргинов и много други видни демократи на България, като уставът й бъде максимално съобразен с демократичния дух на устава, приет от основателите.

2. Възлага на Инициативния комитет да предприеме още днес необходимите практически стъпки за учредяването на Демократическа партия - 1896 и председателят му Стоян Райчевски да депозира незабавно кандидатурата на партията за редовен член на СДС и да подпише Политическото споразумение от 6 септември 1994 г.

3. Да обедини всички членове на Демократическата партия и активно да работи за създаване на структури из цялата страна, като основна цел е постигането на цивилизовано демократично общество в България, която цел може да се осъществи единствено и само в пълно и лоялно единодействие с останалите партии и движения в Съюза на демократичните сили.

4. Да работи неуморно с всички позволени от закона средства за превръщането на нашето Отечество в преуспяващо и демократично общество и приобщаването му в голямото семейство на обединена Европа.

София, 10 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Българската национално-радикална партия /БНРП/ настоява да бъдат взети спешни мерки за разрешаване проблема на стоте български семейства, избягали от варварския геноцид, фанатично прилаган спрямо нашите сънародници в Таджикистан. В момента последните заемат бараков лагер в Крим и живеят при крайно мизерни условия, създаващи възможности за избухване на смъртоносни епидемии.

Отчаяната постъпка на българите в Таджикистан е в резултат на избитите близки и роднини на тези семейства, реакция за съхранение на най-скъпото нещо - човешкия живот, начин за предпазване от бързо физическо унищожение. Това са същите тези българи, които бяха разселени от Сталин и болшевиките през 1936-1947 г.

Българската национално-радикална партия най-настоятелно подканя президента, министър-председателя и народните представители от 36-то Народно събрание да се ангажират веднага с проблемите на сънародниците ни в Крим, като им се осигури най-бързо българско гражданство и им се даде статут на бежанци, тъй като те са преживели не една и две трагедии, но са съхранили българската си принадлежност и милеят за майка България.

София, 12 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЕДВИН СУГАРЕВ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


В Деня на Съединението на България, в деня, в който Съюзът на демократичните сили /СДС/ подписа политическо споразумение, част от депутатите изключиха Едвин Сугарев - председател на Независимо движение /НД/ "Екогласност" от Парламентарната група на СДС.

НД "Екогласност" заявява категоричния си протест срещу това позорно решение, чиято цел е разцепление на Парламентарната група /ПГ/ на СДС в този отговорен за страната ни момент.

Ние приемаме това решение и като провокация на председателя на Парламентарната група, и на депутатите, чиято партия вече не принадлежи към Съюза на демократичните сили. Тези така наречени демократи се опитват да пренесат и в ПГ практиката, с която изключват от партията си хора, чието единствено "прегрешение" е, че защитават и изпълняват решенията на ръководните органи на коалицията и на своите избиратели.

НД "Екогласност" счита за абсурдно изключването на Едвин Сугарев от Парламентарната група от хора, които в продължение на месеци водят борба срещу СДС, а от 6 септември 1994 г. не са и негови членове.

НД "Екогласност" призовава Националния координационен съвет /НКС/ и ПГ на СДС да направят необходимото за сплотяване на Парламентарната група на СДС и за избиране на ново ръководство.

Политиците от Съюза на демократичните сили дължат на своите избиратели яснота по принципните въпроси в тези тежки за България дни.

София, 12 септември 1994 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА НД "ЕКОГЛАСНОСТ": Е. Михайлов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА НАСРОЧЕН РЕДОВЕН КОНГРЕС.


Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ в заседанието си на 3 септември 1994 г., проведено в гр. София, взе следното решение:

Насрочва XVI редовен конгрес на Българската комунистическа партия на 5 и 6 ноември 1994 г.

Политбюро възлага на комисия под председателството на др. Захари Кирилов Василев, секретар по организационните въпроси в ЦК на БКП, да подсигури салон за провеждането на конгреса, превоз на делегатите, храна и охрана на същите.

Отчетно-изборните събрания и конференции на БКП да приключат до 30 септември И 1994 г.

Проектът за устав на БКП да бъде публикуван в бр. 10 на в. "Комунистическо дело" у за обсъждане и за предложения.
Политбюро възлага на Секретариата на ЦК на БКП да направи всичко необходимо за бъдещите парламентарни избори да не позволи на никоя друга партия или коалиция да заграби червената бюлетина, която по право, по морал и по етика принадлежи само на БКП и на никой друг. БСП измени на марксизма и ленинизма. Тя е дребнобуржоазна партия и няма право да спекулира и да заграбва символи на БКП. Тя трябва да си избере цвят, който ще й подхожда като на антикомунистическа буржоазна партия.

София, 5 септември 1994 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ИЗЛЪЧЕНО НА 11 СЕПТЕМВРИ 1994 Г.


Снощи по централните новини бе излъчено съобщение, че Стефан Николов от партия "Нова България" е съобщил в Смолян, че се коалира със структурите на Български бизнес блок. Предишни подобни неверни твърдения от Варна и Плевен за преминаване на наши организации към него са правени и преди.

Заявяваме, че това са "активни мероприятия" на бившата Държавна сигурност, в която г-н Ст. Николов е работил.

Не би трябвало да се излъчват непроверени данни чрез БТА по телевизията.

София, 12 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БББ: Жорж Ганчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА, ПРИЕТА НА 40-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /17-19 ЮНИ 1994 Г./.


IV. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ ИЛИ НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ

България е малка частица от световната общност. В динамично развиващия се свят националната ограниченост и откъснатост представляват опасност за нашето съществуване. Граждани на България, ние повече или по-малко сме граждани на света и днес глобалните икономически, политически и други процеси в нарастваща степен предопределят нашата съдба.

Ние, социалдемократите, отдавна сме стигнали до разбирането захармонично съчетание на националната със световната принадлежност в рамките на Социалистическия интернационал /СИ/. Обичта към Родината и патриотизмът водят до интернационализма, съчетаващ не само единството на интересите на отделните нации, но и чрез взаимодействие между тях подпомагащ тяхната оптимална изява. Както индивидът, оставен в изолация, не може да постигне значително развитие, така и самотните нации са обречени. Това схващане е определяло безкомпромисната защита на българските национални интереси от Българската социалдемократическа партия /БСДП/ не само във всички национални институции, включително парламента, но и на международното поле. Паметна ще остане защитата на българския национален характер на населението в Македония от Янко Сакъзов в СИ, както и мобилизирането на видни деятели на СИ през Първата световна война в защита на България.

Интернационализмът е дълбоко осъзнат патриотизъм и е пълно отрицание на националния нихилизъм, на отрицанието на нацията в името на някаква имагинерна идея за световно общество без нации. В порядъка на това разбиране доскоро комунистическите ръководства в бившия СССР, в бивша Югославия и другаде създаваха и заличаваха нации включително и на верски начала. В услуга на такъв криворазбран интернационализъм, по същество национален нихилизъм, БКП в угода на Сталин и Тито проведе уникалното в човешката история предателство с опита за обезбългаряването на българите от Пиринска Македония през 1946 г. Тези хора бяха принуждавани с насилие да се преименуват като "македонци". Потискането на националното съзнание на народите доведе до последвалия в посттоталитарния период болезнен изблик на патриотизъм и яростен национализъм. Днес Босна, Грузия и други страни са трагични примери за това. БСДП е за такава външна политика, която няма да допусне повтарянето на подобен сценарий в България.


V. НАКЪДЕ И С КОГО

На България и на ръководствата на политическите сили още от Освобождението до сега им липсва глобална дългосрочна външнополитическа програма с приоритетите и механизмите за нейното прилагане. Считано е едва ли не за предопределено да бъдем в орбита на някоя велика сила - по-рано Германия, по-късно СССР, а сега - САЩ. Днес динамичната международна обстановка позволява утвърждаването на България като суверенен субект в международната общност и заличаване на нейната десетилетна подчиненост, често граничеща със сервилност. Вместо това сега българската дипломация упорито търси нови попечители. Примитивни политици се стремят да трансформират собствените си комплекси в национален комплекс за малоценност на българския народ, а личната си безличност - в марионетна послушност.

На повърхността на политическия живот отново изпъкна традиционното, сериозно разминаване на външнополитическите и външноикономическите концепции на различните политически партии. Натрупаният огромен горчив опит и трагичните за българската държава последици от миналото не са научили нашите политически сили да преодоляват тесните си виждания и партизанските си страсти, да съподчиняват идеологическите си различия и личните интереси на каузата за бъдещето на България. Обратно - мнозина и днес са готови на всякакви съюзи с чуждестранни партньори срещу собствените си опоненти в страната. Липсва ясно виждане и единна българска позиция дори по глобални и особено по важни за нас въпроси.

Днес биполярната следвоенна уредба на света е разрушена. Изпод руините на комунизма множество малки и по-големи страни търсят пътищата за утвърждаване на своята държавност и приобщаване към международната общност. Животът на планетата се отличава с все по-ясна взаимообвързаност и растяща взаимозависимост. Народите настойчивотърсят себеизява чрез отстояване на своите интереси и национално специфичната си идентичност. На фона на световния стремеж към демокрация се развива процес на коренно преустройство на международните отношения.

В този контекст днес България има исторически шанс да изгради и утвърди свое място, роля и значение като самостоятелна страна със самостоятелна външна политика. БСДП отстоява постановката за балансиран и гъвкав външнополитически курс, който да се основава на националния интерес и достойнство, като определя приоритетно позициите на България - в зависимост от реалностите на текущата политическа обстановка - в жизненоважните за бъдещето на страната направления - на Балканите, в Европа и света.

/Пресслужба "Куриер"/


15:15:00  
13.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!