13 септември 1990

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 181 /199/

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО В ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН РЕД, ПРИЕТО ПО ИНИЦИАТИВА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА,
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,
ЧЛЕНОВЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ,
ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ!

ИЗМИНАХА ТРИ МЕСЕЦА ОТ ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ ЮНИ, КОГАТО НАРОДЪТ НИ ЗА ПРЪВ ПЪТ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАСАМ СВОБОДНО И ПО УБЕЖДЕНИЕ ОПРЕДЕЛИ СЪСТАВА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОВА НЕ БЕ САМО ВОТ НА ПРЕДПОЧИТАНИЕ НА ЕДНО ИЛИ ДРУГО ИМЕ, НА ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПАРТИЯ. НА 10 И 17 ЮНИ НАД 6 МИЛИОНА БЪЛГАРИ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦВЕТА НА ИЗБРАНАТА БЮЛЕТИНА ДАДОХА ГЛАСА СИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ТИП ДЕМОКРАЦИЯ, С УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КОЯТО ХОРАТА СВЪРЗВАТ ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ОБЩАТА НИ НАЦИОНАЛНА СЪДБА И СВОЕТО СОБСТВЕНО БЪДЕШЕ.

НО В ГРАНИЦИТЕ НА ИЗМИНАЛОТО СЛЕДИЗБОРНО ВРЕМЕ ПОД ВРЕМЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РАЗРУХА, НА ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ СОЦИАЛНА И НРАВСТВЕНА КРИЗА, ПРИ НЕПРЕОДОЛЯНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО ВСЕ ОЩЕ ТРУДНО НАЛАГАТ КОНСТИТУЦИОННИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ РЕД.

ТРЕВОГА ЗА СЪДБАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗА СОЦИАЛНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО ОБХВАЩА ШИРОКИ СЛОЕВЕ И СРЕДИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ТАЗИ ТРЕВОГА ИДВА ОТ ВЗЕЛИТЕ НАПОСЛЕДЪК ВРЪХ СТРЕМЕЖИ НA ОТДЕЛНИ ГРУПИ И СИЛИ ДА СЕ РЕШАВАТ ПО ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРЕН И НЕКОНСТИТУЦИОНЕН ПЪТ ПРОБЛЕМИТЕ НА СТРАНАТА ПРИ РАБОТЕЩО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ПРОЯВИ. КОИТО НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ФОРМИТЕ НА ГРАЖДАНСКА ПОЛИТИЧЕСКА АКТИВНОСТ, А СА ПРОЯВИ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ
ЗАКОННОСТТА, РЕДА СОЦИАЛНИЯ МИР И СИГУРНОСТ. БЕЗОГЛЕДЕН Е НАТИСКЪТ ВЪРХУ ВИСШИЯ ОРГАН НА ВЛАСТТА, НАРАСТВАТ ОПИТИТЕ ДА СЕ ДИКТУВАТ НЕГОВИЯТ ДНЕВЕН РЕД И РЕШЕНИЯ НЕ САМО ОТ ГРУПИ ХОРА, НО И ОТ ОТДЕЛНИ ЛИЦА. НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕ ПОДЛАГАТ НА УНИЖЕНИЯ, ОСКЪРБЛЕНИЯ И ПРЯКО ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ. ВАЖНИ ЦЕНТРАЛНИ И МЕСТНИ ОРГАНИ СА ПАРАЛИЗИРАНИ ОТ БЕЗДЕЙСТВИЕ И ФАКТИЧЕСКИ СА ОБЕЗВЛАСТЕНИ.

ДНЕС ОТНОВО СМЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ИЗБОР И ТОЗИ ИЗБОР НЕ Е КАК ДА ВЪРВИМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, А ГОТОВИ ЛИ СМЕ ДА ЗАЩИТИМ ИЗБРАНИЯ ОТ НАРОДА ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ. А ТОВА ОЗНАЧАВА ДА ЗАЩИТИМ И ПОДКРЕПИМ ЗАЕДНО КОНСТИТУЦИОННИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ВЪРХОВЕНСТВОТО КА ЗАКОНА.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ Е НОВА ЗА СТРАНАТА, НО ЛИПСАТА НА ТРАДИЦИЯ НЕ ПРЕПЯТСТВА НАШЕТО УВАЖЕНИЕ И РЕСПЕКТ ПРЕД НЕЯ.

ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО ОТ ГЛАСОВЕ, С КОИТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЛЕГИТИМИРА ВАШИЯ ИЗБОР, Е ОСНОВАНИЕТО ДА УПРАЖНЯВАТЕ БЕЗ КОЛЕБАНИЯ И ПЪЛНО ДАДЕНИТЕ ВИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ПРАВОМОЩИЯ. БЪДЕТЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ЕДИНСТВОТО НА НАРОДА НЕ САМО ПО РЕДА НА БУКВАТА ОТ ЗАКОНА, А С ВСЯКО СВОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЖЕСТ И ДУМА - НАРОДЪТ ЩЕ ВИ ПОДКРЕПИ.

ПРЕДПРИЕМЕТЕ ПО-НАТАТЪШНИ БЪРЗИ И РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗУСЛОВНО СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОННОСТТА, ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВИ УВЕРЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ИМАТЕ В ТОВА ПЪЛНАТА НАША ПОДКРЕПА.

ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ДНЕС КОНСТИТУЦИОНЕН ОРГАН НА ВЛАСТТА, ИЗБРАН ПРЯКО ОТ НАРОДА. ВИЕ СТЕ ТЕЗИ, КОИТО СЕГА ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРАТЕ УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ДА УСКОРИТЕ КРАЧКИТЕ НА ТОЗИ ПРОЦЕС. ПЪТЯТ НА ПОВЕЧЕТО ОТ ВАС КЪМ ПАРЛАМЕНТА Е ОЦВЕТЕН С ЦВЕТА НА ПАРТИИТЕ, ИЗДИГНАЛИ КАНДИДАТУРИТЕ ВИ, НО ДЕПУТАТСКИЯ МАНДАТ ПОЛУЧИХТЕ ОТ НАРОДА. ХОРАТА ОЧАКВАТ СИЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДЕЛОВИТОСТ. КОНСТРУКТИВНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ, ДОКАЗАНА ГРИЖА ЗА БЪЛГАРИЯ. НЕ ОТХВЪРЛЯЙТЕ ТОВА ТЯХНО ЖЕЛАНИЕ, ЗА ДА НЕ ОТХВЪРЛИТЕ И ТЯХНОТО ДОВЕРИЕ. АКТИВИЗИРАЙТЕ ВАШАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА РАДИКАЛНИТЕ РЕФОРМИ, КОИТО ОБЩЕСТВОТО ОЧАКВА. ПОСТИГНЕТЕ ПАРЛАМЕНТАРНО РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ХАРАКТЕРА И СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ГО УТВЪРДЕТЕ ВЪЗМОЖНО ПО-СКОРО, ЗА ДА ВКЛЮЧИ И ТО СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА.

ТЕЗИ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ БЪДАТ НАЙ-СИЛНИЯТ АРГУМЕНТ В ЗАЩИТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

ЧЛЕНОВЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ,
ВЛОЖЕТЕ ВАШИТЕ УСИЛИЯ ЗА УСПОКОЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ, ЗА СРИВАНЕ СТЕНИТЕ НА ВЗАИМНОТО НЕДОВЕРИЕ И ПОДОЗРИТЕЛНОСТ, РАБОТЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, ЗА КОНСТРУКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВЛАСТ И ОПОЗИЦИЯ, ЗА ДА СЕ ЛЕГИТИМИРА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРАВОВА, ДЕМОКРАТИЧНА И ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА.

ГРАЖДАНКИ И ГРАЖДАНИ,
ЕДИНСТВЕНО ШИРОКАТА ПОДКРЕПА И УВАЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ СИЛИ КЪМ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА Е ГАРАНЦИЯТА ЗА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, ЗА СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ. НЕКА ДЕЙСТВИЯТА НА ВСЕКИ ПООТДЕЛНО И НА ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА ГРАДЯТ, А НЕ ДА РУШАТ КОНСТИТУЦИОННИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН РЕД. ГРАЖДАНСКОТО НЕПОДЧИНЕНИЕ, НЕОБОСНОВАНИТЕ И ИЗРАЗЕНИ ПО НЕЗАКОНЕН ПЪТ ИСКАНИЯ И НАТИСК НЯМА ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА РЕФОРМИТЕ В ОБЩЕСТВОТО. НАПРОТИВ, ТЕ САМО ВОДЯТ СТРАНАТА КЪМ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ ХАОС, ОТ КОЙТО МНОГО ТРУДНО ШЕ СЕ ИЗЛЕЗЕ. ПРОТИВОПОСТАВЯЙТЕ СЕ НА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО НАРУШАВА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЗАПЛАШВА СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ХОРАТА. ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ НЯМА ЗАКОНИ ЗА ТОВА, НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА. ЗАКОНИ ИМА И ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ.

НЕКА КАЖЕМ "ДА" НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА, НЕКА ГЛАСЪТ НА ВСЕКИ ЗВУЧИ СВОБОДНО И СИЛНО, НО ВИНАГИ СПОРЕД ЗАКОНА, ВИНАГИ - В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА.

ДА ПОДКРЕПИМ ДЕМОКРАЦИЯТА! ЗАЧИТАНЕТО НА ПРАВАТА, ДОСТОЙНСТВОТО И СВОБОДАТА НА ВСЕКИ, ДОВЕРИЕТО В ПАРЛАМЕНТА, ПРЕЗИДЕНТА И ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НЯМАТ ДРУГА АЛТЕРНАТИВА ПО ПЪТЯ НИ КЪМ СПРАВЕДЛИВО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, КЪМ СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА, КЪМ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.


ДО 11 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА ПОД ТОВА ОБРЪЩЕНИЕ СЛОЖИХА ПОДПИСИТЕ СИ:
ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГИНЬО ГАНЕВ;
РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ;
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ КОЛЬО ГЕОРГИЕВ;
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ ИГНАТОВ;
БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ;
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ С ГЛАВЕН ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР БОРЯН АНГЕЛОВ;
ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И ТВОРЦИТЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕЛЕНКО ТОДОРОВ;
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ С ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН КАРАДИМОВ;
СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ДОЦ. СНЕЖАНА НАЧЕВА;
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАСИЛ ПАНЕВ;
ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА;
СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ КОСТАДИН КАРАМИТРЕВ;
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ПРОДЕВ;
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕРЕВАН" НА АРМЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ САРКИС САРКИСЯН;
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ШАЛОМ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕДИ ШВАРЦ;
БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН ГРУЕВ;
БЪЛГАРСКИ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН МАНОЛОВ; НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИЯ СИПСЕВ;
БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЪТО ХРИСТОВ;
НЕЗАВИСИМ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА” С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕО ДОНЕВ;
НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ДУНДАРОВ;
ПАРТИЯ СТРОГ ВЪЗРОЖДЕНСКИ СЪЮЗ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИГНАТ НЕДЕЛЧЕВ;
ДВИЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН ЗЛАТЕВ;
СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ КРУМ ЗАХАРИЕВ;
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ;
НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА МИРА С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ-ГОШКИН;
СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИС КАЦАРОВ;
БЪЛГАРСКИ АДВОКАТСКИ СЪЮЗ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР КОРНАЖЕВ;
СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТРАНКА БАРЪМОВА;
СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИН МОЛЛОВ;
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СТОЯН ДРЪНДАРОВ

ТЕКСТЪТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО СЕ НАМИРА В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ /БУЛ. "ВИТОША" НОМЕР 18, СОФИЯ/ И Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО СА ГОТОВИ ДА ГО ПОДКРЕПЯТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПОЖАРЯВАНЕТО И ОГРАБВАНЕТО НА ДОМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СТОЛИЦАТА.


ПОДПАЛВАНЕТО И ОПУСТОШАВАНЕТО НА ДОМА НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА БСП ПРЕЗ НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ Е ФОРМА НА НЕЦИВИЛИЗОВАН ПРОТЕСТ И Е ДЕЯНИЕ, ОСЪДИТЕЛНО ОТ ПОЧТИ ВСЯКА ГЛЕДНА ТОЧКА. ТО Е ПРОЯВА НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА, СРЕДСТВАТА НА КОЯТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ РЕВОЛЮЦИОННИ АКТОВЕ И ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ СЪС СЪМНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ПОДОБНА ПОЛИТИКА СЕ ИЗМЕРВА С ТРАГИЧНОТО ПОНЯКОГА НЕОТЧИТАНЕ НА ФАКТА, ЧЕ ВСЯКО НАСИЛИЕ ПОРАЖДА НАСИЛИЕ, ЗА ПОТИСКАНЕТО НА КОЕТО Е НУЖНО НАСИЛИЕ. ТАКЪВ СЦЕНАРИЙ НЕ Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН СМЪРТОНОСНА ЗА ОБЩЕСТВОТО УВЕРТЮРА КЪМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА ИЛИ НОВА ДИКТАТУРА. ОБЕЗСМИСЛЯНЕТО НА ВСИЧКО ПОЗИТИВНО, ПОСТИГНАТО ОТ ОПОЗИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, Е ТВЪРДЕ ГОЛЯМ ЗАЛОГ, НЕСЪОБРАЗЯВАНЕТО С КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ С НАЙ-ПЕЧАЛНИ ЗА ДЪРЖАВАТА И НАРОДА НИ ПОСЛЕДИЦИ.

В СВОЯТА ПОЧТИ СТОЛЕТНА ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НИКОГА НЕ Е ИЗДИГАЛА ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКТРИНИ, ИМАЩИ КАТО БАЗА ИЛИ ОПРАВДАНИЕ НАСИЛИЕТО И ТЕРОРА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТЯ ВИНАГИ Е ВОЮВАЛА С ВСИЧКИ ОНЕЗИ СИЛИ, КОИТО СА ПОСТАВЯЛИ В ТЕОРИЯТА ИЛИ ПРАКТИКАТА СИ ТАКИВА СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ЦЕЛИ. ТОВА, ЧЕ ТЯ НИКОГА НЕ Е ИЗМЕНЯЛА ПОРАДИ ТАКТИЧЕСКИ ИЛИ КОНЮНКТУРНИ ЦЕЛИ ПОЛИТИКАТА СИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ, Й ДАВА ВЪЗМОЖНО НАЙ-СИЛНОТО МОРАЛНО ОСНОВАНИЕ ДА ПОИСКА СТРОГО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЪБИТИЯТА ОКОЛО ТОЗИ НЕДОСТОЕН АКТ, КАТО ПРИЗОВЕ КОМПЕТЕНТНИТЕ ВЛАСТИ КЪМ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО РАЗСЛЕДВАНЕ И СЪОБРАЗЯВАНЕ С ВСИЧКИ ПРИЧИНИ, ТЛАСНАЛИ ХОРА, СКЛОННИ КЪМ ЕКСТРЕМАЛНО ПОВЕДЕНИЕ, В РУСЛОТО НА ОТЧАЯНИ ДЕЙСТВИЯ.

ПЛОВДИВ, 28 АВГУСТ 1990 Г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ: ИЛИЯ КОЖУХАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ /АСП/
.


ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ ПРОДЪЛЖАВА ЕФЕКТИВНАТА ЗАКОННА СТАЧКА НА ПОВЕЧЕ ОТ 500 РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЗАВОДА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ - ДФ ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА - СТАРА ЗАГОРА. ПО СВОЯТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И КАТЕГОРИЧНОСТ ТЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В УНИКАЛНО ЯВЛЕНИЕ В НАШИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ. ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СА СПРАВЕДЛИВИ И АРГУМЕНТИРАНИ. ТЯХНОТО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ БЕШЕ ОТ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ДОСЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА Г-Н ЛУКАНОВ. НЕГОВАТА ПАСИВНА ПОЗИЦИЯ НОСИ ВСЕКИДНЕВНО ОГРОМНИ ЗАГУБИ НА СТРАНАТА /НАД 3 МИЛИОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА/. КОЛЕКТИВИ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТАРА ЗАГОРА И СТРАНАТА СА ГОТОВИ ДА ПОДКРЕПЯТ СТАЧКАТА С ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ.

ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ КОМУ Е НЕОБХОДИМО ПОВИШАВАНЕТО НА ГРАДУСА НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СЛОЖНАТА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ И СЕГА?

АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ПОДКРЕПЯ СТАЧКАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЗИН - ДФ ДЗУ - СТАРА ЗАГОРА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВЗЕМЕ НЕЗАБАВНО МЕРКИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИСКАНИЯ И ДА ПОТЪРСИ ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА ТОЗИ КОНФЛИКТ, ЗАПЛАШВАЩ С НОВА ЕКСПЛОЗИЯ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ.

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСП: Н. ВАСИЛЕВ                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ, ИЗПРАТЕНО ДО КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


БЕДСТВЕНОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА Е РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕСЕТИЛЕТНОТО БЕЗДАРНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ДОСЕГАШНАТА ПОРОЧНА ПРАКТИКА НОСИ ТЕЖКА ВИНА В СЛЕДНОТО:

- БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗЗЕТИ СУМИ ОТ ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ" ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. САМО ЗА ПЕРИОДА 1980-1989 ГОДИНА ТЯХНАТА ВЕЛИЧИНА НАДХВЪРЛИ ТРИ МИЛИАРДА И ПЕТСТОТИН МИЛИОНА ЛЕВА. ФАКТ, КОЙТО ОТНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ФОНДА ДА СЕ НАТРУПВА И ВЪЗПРОИЗВЕЖДА В НАРАСТВАЩИ МАЩАБИ;
- НЕПРАВОМЕРНО ИЗПЛАЩАНИ ПЕНСИИ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ МНО И МВР ОТ ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ", БЕЗ ТЕЗИ ВЕДОМСТВА ДА СА НАЧИСЛЯВАЛИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ВЪВ ФОНДА;
- НЕПРАВОМЕРНО ИЗПЛАЩАНЕ НА НАРОДНИ И ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ОТ ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ";
- НЕПОСТЪПИЛИ ВЪВ ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ" СУМИ ОТ ДЕСЕТИЛЕТНО НАЧИСЛЯВАНИЯ ЕРГЕНСКИ ДАНЪК ПРИ ЕДНОВРЕМЕННОТО ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ФОНДА НА МЕСЕЧНИ ДОБАВКИ ЗА ДЕЦА;
- ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ НА НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА ОТ ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ" И Т.Н.

КТ "ПОДКРЕПА" ПРЕДЛАГА МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ПРОЦЕНТ ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА. ЗА ПЕНСИОНЕРИ ДО 70-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ТОЗИ ПРОЦЕНТ ДА Е 85,
А ЗА ТЕЗИ НАД 70 ГОДИНИ 90 ПРОЦЕНТА. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ДО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ ТЕХНИТЕ ВЕЛИЧИНИ ЩЕ БЪДАТ СЪОТВЕТНО 140 И 150 ЛВ.

ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРИ
ЧРЕЗ:

- СПИРАНЕ ИЗПЛАЩАНИЯТА НА НАРОДНИ ПЕНСИИ ОТ БЮДЖЕТА. ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА ДА ПРЕМИНАТ КЪМ ОБЩИЯ РЕЖИМ НА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ;
- УВЕЛИЧАВАНЕ НА ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ" В РЕЗУЛТАТ НА НАРАСТВАНЕТО НА ДОХОДИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА;
- СЪКРАЩАВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА НА АБПФК, ИЗПЛАЩАНИ ДОСЕГА ОТ ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ";
- ИЗРАВНЯВАНЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ АБПФК, МНО И МВР С ДРУГИТЕ РАБОТЕЩИ ПЕНСИОНЕРИ. ОСВОБОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВЪВ ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ";
- ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В РЕЗУЛТАТ НА СЪКРАЩЕНИЯТА В СИСТЕМАТА НА МНО ВЪВ ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ".
НЕДОСТИГАЩИТЕ СРЕДСТВА МОГАТ ДА СЕ ОСИГУРЯТ И ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ И ПЕРА НА БЮДЖЕТА. СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЧАСТ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 5 НА СТО ОТ СУМИТЕ НА РАЗПРОДАЖБИТЕ /С ОТЧИТАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА/ ДА СЕ ВНАСЯТ ВЪВ ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ".

КТ "ПОДКРЕПА" ОТНОВО ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЕ СПРЯМО ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Е ИЗВЪРШЕНО ГОЛЯМО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ЕТО ЗАЩОТО Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ОТНЕТОТО ОТ НЕГО ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО ЧРЕЗ ОБЛИГАЦИОНЕН ДЪРЖАВЕН ЗАЕМ, КОЙТО БЮДЖЕТЪТ ДА ПОГАСЯВА В ПОЛЗА НА ФОНДА В СРОК ОТ 15 ГОДИНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР /


X   X   X

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ.


БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СЕТЕН ПЪТ СЕ ПОСТАВИ НАД РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НАРОДА. НЕ БЕ ИЗПЪЛНЕНО СОБСТВЕНОТО ИМ РЕШЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТ 1990 Г. И РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 21 АВГУСТ 1990 Г.

В ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ ВИСШИЯ СЪВЕТ /ВС/ НА БСП /ВХ.HP.01.14-254/ ДО ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ И ДО Г-Н ПЛАМЕН СТАНЧЕВ, ПОДПИСАН ОТ РУМЕН СЕРБЕЗОВ, СЕКРЕТАР НА ВС НА БСП, БЯХМЕ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ "ВС НА БСП ЩЕ ВЗЕМЕ МЕРКИ В СРОК ОТ ПЕТ ДНИ ДА ОТСТРАНИ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА НЕБЪЛГАРСКА СИМВОЛИКА ВЪРХУ СВОЯТА СГРАДА."

В ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ОТ 22 АВГУСТ 1990 Г. БЕШЕ ОБЯВЕНО, ЧЕ АКО ДО 20 АВГУСТ 1990 Г. НЕ БЪДЕ СВАЛЕНА ПЕТОЛЪЧКАТА ОТ ПАРТИЙНИЯ ДОМ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ЕДИН ПО ЕДИН ДА СЕ САМОЗАПАЛВАТ ОТ 20.30 ЧАСА НА СЪЩИЯ ДЕН ДО СВАЛЯНЕ НА ПЕТОЛЪЧКАТА. ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ НЕ Е ПРИЗОВАВАЛА НИКОГО ДА ДОЙДЕ НА ПЛОЩАД "ДЕМОКРАЦИЯ". НА 26 АВГУСТ 1990 Г. В 20.30 ЧАСА ПЛАМЕН СТАНЧЕВ СЕ ЗАЛЯ С БЕНЗИН. ЗА ДА ПРЕДОТВРАТЯТ НЕГОВОТО САМОЗАПАЛВАНЕ, ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ СЪЩО СЕ ЗАЛЯХА С БЕНЗИН И ГО ОБГРАДИХА ПЛЪТНО. ПРИЧИНИТЕ, ЗА ДА НЕ СЕ ЗАПАЛИ Г-Н СТАНЧЕВ, БЯХА НЯКОЛКО:

1. ЗА ДА НЕ ПРИЧИНИ СМЪРТТА НА ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ;
2. НЕЕДНОКРАТНО БЯХА ДАВАНИ ОБЕЩАНИЯ ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВС НА БСП ОТ 20 АВГУСТ 1990 Г.;
3. ЗА ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКАТ ХОРАТА ОТ ПЛОЩАДА КЪМ НЕКОТРОЛИРУЕМИ ДЕЙСТВИЯ.

НЕ НИ Е ИЗВЕСТНО НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ДА Е УЧАСТВУВАЛ В ПОГРОМА НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ И ОКОЛНИТЕ СГРАДИ ИЛИ ВЪТРЕ В ТЯХ. ПО ВРЕМЕ НА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ В ТЕРИТОРИЯТА НА ЛАГЕРА БЯХА ОХРАНЯВАНИ ОТ ПОЖАРНИКАРИ И МИЛИЦИЯ. ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ВИНАГИ Е ИЗРАЗЯВАЛА СВОЯ ПРОТЕСТ ЧРЕЗ МИРНИ СРЕДСТВА, БЕЗ НАСИЛИЕ. ВЪПРЕКИ ВСИЧКО НА 27 АВГУСТ 1990 Г. В 5.45 ЧАСА ПАЛАТЪЧНИЯТ ЛАГЕР НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ БЕШЕ ОБГРАДЕН ОТ УНИФОРМЕНИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР. БЕЗ НИКАКВИ ОБЯСНЕНИЯ БЕШЕ ИЗВЪРШЕН ОБИСК НА ПАЛАТКИТЕ ПО НАЙ-ГРУБ НАЧИН. ПРИ ИЗВЪРШЕНИЯ ОБИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛАГЕРА НЕ БЯХА НАМЕРЕНИ ВЕЩИ И МАТЕРИАЛИ, УЛИЧАВАЩИ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ В УЧАСТИЕ В ПОДПАЛВАНЕТО И ГРАБЕЖА НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ И ОКОЛНИТЕ СГРАДИ. ВЪПРЕКИ ТОВА БЯХА ЗАДЪРЖАНИ ШЕСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИГН, ПЕТИМА ОТ КОИТО ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА /40 ЧАСА/. ЕВГЕНИЯ САМАН ДВЕ СЕДМИЦИ СЕ НАМИРА В ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ С ОБВИНЕНИЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНА, КООПЕРАТИВНА ИЛИ ДРУГА ВЕЩ. НА 5 СЕПТЕМВНРИ 1990 Г. ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ОТНОВО БЕШЕ ЗАДЪРЖАН В ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ.

ЗАЩО НЕВИННИ ХОРА ТРЯБВА ДА ПОНЕСАТ ВИНАТА ЗА ЧУЖДИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ?

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 13 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТАРИНА” КЪМ СЪЮЗ ”АНТИКВАРИАТ” В БЪЛГАРИЯ.


ПЕТО - ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ И РЪКОВОДСТВО

1. ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА НА СДРУЖЕНИЕТО Е КЛУБЪТ, ИЗГРАЖДАН ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПО ИНТЕРЕСИ.

2. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕТО Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДЕЛЕГАТИ, СВИКВАНО ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ.

3. ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО МЕЖДУ ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ СДРУЖЕНИЕТО ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО В СЪСТАВ ОТ 15 ДУШИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА /ОРГАНИЗАЦИОННА, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА, РЕКЛАМНА, СТОПАНСКА, МЕЖДУНАРОДНА, ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, ВРЪЗКИ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И Т.Н./

4. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА И ПЛЕНАРЕН СЪСТАВ, В КОЙТО ВЛИЗАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО, НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБНИ СЪВЕТИ.

5. СДРУЖЕНИЕТО ИМА И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ ОТ 5 ДО 7 ДУШИ СЪС ЗАДАЧА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЯЛОСТНАТА
ДЕЙНОСТ, ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА.

6. СДРУЖЕНИЕТО ИЗГРАЖДА АПАРАТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ЗА ФИНАНСОВА, ДОКУМЕНТАЦИОННА, ОТЧЕТНА И ДРУГА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВ ОТ 3 ДО 5 ЧОВЕКА.

7. КЛУБОВЕТЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ КЛУБНИ СЪВЕТИ НАЧЕЛО С ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ В СЪСТАВ ОТ 3 ДО 5 ЧОВЕКА.

8. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗСЛУШВА И ПРИЕМА ОТЧЕТ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО И РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ ЗА ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД, ВНАСЯ ПОПРАВКИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА, УТВЪРЖДАВА ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ИЗБИРА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА МЕСЕЧНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС.

9. РЕШЕНИЯТА ЛА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ВЪПРОСИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА РЪКОВОДСТВАТА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБОВЕТЕ, А ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОПАГАНДАТА, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМАТА И Т.Н. МОГАТ ДА ИМАТ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР.

10. В ИЗВЪНРЕДНИ СЛУЧАИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА И ПРЕДИ УСТАНОВЕНИЯ СРОК ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ОСЪЩЕСТВЯВА ЦЯЛОСТНОТО ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО МЕЖДУ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И В СВОЯТА ДЕЙНОСТ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО МОЖЕ ДА ИЗБИРА И ДА ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ МЕЖДУ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ПРЕДСТАВЯ СДРУЖЕНИЕТО ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ПРЕД ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО СЕ РАЗПОРЕЖДА С ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА СДРУЖЕНИЕТО И НОСИ КОЛЕКТИВНА И ИНДИВИДУАЛНА МАТЕРИАЛНА И МОРАЛНА ОТГОВОНОСТ.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО Е УПЪЛНОМОЩЕНО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ АНТИКВАРЕН СЪЮЗ И ПРЕД ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ В ЧУЖБИНА, С КОИТО ВЛИЗА В ДЕЛОВИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЗА ТЪРГОВСКИ ОБМЕН И ДРУГИ.

16. ИЗБОРИТЕ ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО И НА КЛУБОВЕТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ КАНДИДАТУРИ.

17. РЪКОВОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАЕМАТ НАЙ-МНОГО ДО ДВА МАНДАТА ПО ДВЕ ГОДИНИ, ИЛИ ОБЩО ДО 4 ГОДИНИ.

18. РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО И НА КЛУБОВЕТЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО /ГЛАСУВАЛИ "ЗА" 50 НА СТО ПЛЮС ЕДИН ГЛАС/.

19. КЛУБНИТЕ СЪВЕТИ СЕ ИЗБИРАТ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА КЛУБОВЕТЕ, ПРОВЕЖДАНИ ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ.

20. ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА КЛУБОВЕТЕ СЪЩО МОГАТ ДА СЕ СВИКВАТ ИЗВЪНРЕДНО ПРЕДИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВА.

21. ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ИЗБИРАТ И ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОПОРЦИОНАЛНО НА БРОЯ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

22. КЛУБНИТЕ РЪКОВОДСТВА РАЗРАБОТВАТ САМОСТОЯТЕЛНО СВОИ ПРАВИЛНИЦИ /УСТАВИ/ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ОБЩИТЕ НАСОКИ ЗА РАБОТА, ЗАЛЕГНАЛИ В УСТАВА И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ШЕСТО - МЕТЕРИАЛНА БАЗА И ФИНАНСИРАНЕ

1. СДРУЖЕНИЕТО СЕ САМОФИНАНСИРА.

2. ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОТ СПОМОЩЕСТВОВАНИЯ, ДАРЕНИЯ, ЗАВЕЩАНИЯ И ДР.

3. СДРУЖЕНИЕТО ПОЛЗВА ПОД НАЕМ ИЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ.

4. 65 НА СТО ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ОСТАВА НА КЛУБОВЕТЕ, 35 НА СТО СЕ ПРЕВЕЖДА В СЪЮЗНАТА КАСА.

5. ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В ЧУЖБИНА СДРУЖЕНИЕТО ПРИДОБИВА И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА, КОЯТО ИЗРАЗХОДВА ПО НАЙ-ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИЯ НАЧИН.

6. СДРУЖЕНИЕТО ИМА САМОСТОЯТЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА В БНБ, КОЯТО ОПОВЕСТЯВА ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

7. УПОТРЕБАТА НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛНАТА БАЗА СЕ НАБЛЮДАВА ОТ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

СЕДМО - МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. СДРУЖЕНИЕТО ОСЪЩЕСТВЯВА СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНИЯ АНТИКВАРЕН СЪЮЗ С ЦЕНТЪР ПАРИЖ, С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, С ФОНДАЦИИ И ДРУГИ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА РАВНОПРАВИЕТО, ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ И В ИНТЕРЕС НА ДВЕТЕ СТРАНИ.

2. МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ДОГОВОРИ, СПОРАЗУМЕНИЯ, ПРОТОКОЛИ И ДРУГИ АКТОВЕ С ЮРИДИЧЕСКА СИЛА.

СДРУЖЕНИЕТО ВЗАИМОДЕЙСТВА И С КОМИТЕТИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, КАКТО И С ОТДЕЛНИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ ИЗВЪН СТРАНАТА, КОИТО ПОДКРЕПЯТ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА "БЪЛГАРСКА СТАРИНА".

ОСМО - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. СДРУЖЕНИЕТО ИМА СОБСТВЕН ПЕЧАТ С ОБРАЗЕН СИМВОЛ /ЕМБЛЕМА/ И НАДПИС "СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТАРИНА" - СОФИЯ".

ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО В СОФИЯ НА 18 МАРТ 1990 ГОДИНА, И ВЛИЗА В СИЛА ОТ ДАТАТА НА ПРИЕМАНЕТО.

 


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/