13 декември 1995


София, 13 декември 1995 година
Брой 244 /1545/

Редактор: Нина Гаврилова  
тел: 73 - 37 - 202  факс: 73-37 - 342


София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕЦА "РИЦАРИ НА ПОЗНАНИЕТО" КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО /10 ДЕКЕМВРИ/.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

Времето, в което живеем, е белязано с проблеми, пред които човечеството се изправя за първи път. В света се развиват многостранни и често противоречиви процеси. Подготовката на личността за справяне с новите обществени тенденции трябва да продължава все по-дълго и да започва все по-рано, още в детската възраст.

Готови ли сме ние, възрастните, да подготвим децата си за новите условия, в които те ще живеят като зрели личности в началото на XXI век?

Децата ни се нуждаят не само от физическо оцеляване, добро образование и социални умения, но и от развитие на собствения им творчески потенциал, от овладяване на съвременните подходи за новаторско мислене, откривателство и вкус към техническите и социалните нововъведения.

На развитието на тези умения е посветило дейността си Движението за деца "Рицари на познанието". Но добрите идеи имат нужда от широка социална подкрепа.

Очакваме от всички вас - родители, учители, общественици, депутати, министри, да ни помогнете да осъществим със съвместни усилия благородното дело, на което сме се посветили.

В Деня на защита на правата на детето /10 декември/ ние се обръщаме към вас: Подкрепете ни да запазим територията, наречена "Клуб за открития", на бул. Витоша 148, предоставена ни от държавата за детски дейности, за да не се превърне в поредния партиен офис. Подобно правителствено решение би унищожило още една добра идея за работа с малките деца от София и от страната.

/Пресслужба "Куриер/


* * *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМАРА НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА НАПРАВЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ /9 ДЕКЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/ АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


На 9 декември 1995 г. в София заседава Националната камара на Консервативната и екологична партия /НК на КЕП/. Представителите на КЕП от отделните региони на страната направиха подробен анализ на резултатите от изборите за местна власт. Участниците във форума стигнаха до извода, че основната цел на Съюза на демократичните сили /СДС/ след периода след парламентарните избори от 1994 г. насам е постигната - да спре опасното настъпление на Българската социалистическа партия /БСП/ в политическия живот на страната. Развитието на СДС трябва да продължи по посока на по-нататъшно разширяване на неговото политическо влияние и изграждане на позитивен образ в обществото. КЕП ще продължава да провежда онази предвидима политика, която осигурява стабилност и просперитет на СДС като национално отговорна политическа сила.

Новата обществена ситуация в България, свързана с предстоящите избори за президент, изисква обединение и единодействие на некомунистическите политически формации за издигане на обща кандидатура. Това според КЕП е политическата формула за спечелване на президентските избори в полза на гражданското общество и развитието на демокрацията в страната.

София, декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 24 ЮНИ 1995 Г. В СОФИЯ. Организацията е преименуваният съюз "Антикомунизъм за демокрация", пререгистриран с новото име на 16 октомври 1995 г.


Ясната оценка на миналото е въпрос на граждански морал и национално достойнство, а пренебрегването на уроците на историята прави безсмислени прогнозите и действията на всеки политик. Никой честен българин няма право от страх или апатия да остава безразличен към една престъпна и спасна за бъдещето на народа ни организация. Историята на българския социализъм е низ от национални предателства, кървав терор, измами и вулгарни престъпления, а днес социалистите коват новите окови на бъдещите поколения, новия ярем на България.

Като съзнава това, Общобългарският антикомунистически съюз /ОАС/ заявява:

- Извършеният на 9 септември 1944 г. държавен преврат е просъветски, антинацонален и антиконституционен акт.

- Отстраняването и физическото ликвидиране на законно избраните регенти е посегателство срещу осветената от Търновската конституция институция, олицетворяваща народното единство и държавния суверенитет.

- Масовите убийства, започнали непосредствено след комунистическия преврат и довършени под прикритието на т. нар. Народен съюз, са престъпления срещу човечността и срещу правото.

- Фактическата отмяна на монархията, извършена от Обикновено народно събрание след нелегитимния референдум от 1946 г., проведен при потъпкан от чужда окупация суверенитет, е незаконен акт както според Търновската конституция, така и според всяка човешка логика.

- Потъпкването на гражданските права и посегателства срещу собствеността са несъвместими с действащата Търновска конституция.

- Всички тези престъпления са скрепени със социалистическата Димитровска "конституция" от 1947 г. Така бе сложено началото на половинвековна червена тирания и потъпкване на свободата и правата на българските граждани. Общобългарският антикомунистически съюз ще направи всичко възможно историческата истина да достигне до всеки българин, а неговите политически партньори да вземат недвусмислено отношение към този преломен период от историята на България.

Стратегията на превръщането на властта на комунистическите тирани в икономическа започна да се изпълнява далече преди 10 ноември 1989 г. Основното съдържание на този период беше изнасянето на ограбваното от нацията богатство зад граница. Юридически този процес беше легализиран с прословутия Указ 56, чието съществуване и до днес е едно доказателство за последователността, с която се преследват набелязаните цели.

Две основни, взаимно допълващи се насоки на действие, характеризират процесите през последните 5 години. Първата от тях е целенасоченото създаване на хаос в икономиката чрез разрушаване на системата за управление и контрол преди създаването на законова база за пазарното стопанство. Основното действие беше тъй наречената децентрализация и демонополизация, чието провеждане разкъса всички стопански връзки и даде повод за отстраняване на основната част от компетентния неноменклатурен управленски персонал. При създадената ситуация се даде широк простор на спекулата, преференциите и незаконните действия.

Другата основна насока беше законодателното създаване на стопански форми, легализиращи грабежа на националното богатство. Безпрецедентното раздаване на държавното имущество на едноличните фирми беше придружено от умишлено разрушаване на предприятията и прехвърляне на ресурсите и дейността им към паралелни частни фирми. Под маската на либерализация на валутния режим и без обмяна на парите се създадоха условия за скриване на нелегалните капитали, за тяхното запазване, умножаване и изнасяне вън от страната при последвалия ценови шок. Освобождаването на цените при съществуването на монополизъм и дефицит не доведе до либерална конкуренция, а създаде истинско монополно положение на едноличните държавни фирми и на спекулантите. Процесите на деструкция на производството доведоха до ситуация, при която производителите работят на ръба на себестойността, а печалбата се реализира от завзелите връзките с пазара социалистически номенклатурчици.

Всичко това беше постигнато не само с открити политически действия, но и чрез неразградените структури и бивши служители на Държавна сигурност, не без помощта и съучастието на "троянските коне" в Съюза на демократичните сили /СДС/.

Управлението на разрушителните процеси се осигурява чрез овладяването на ключови сфери като финансите, енергетиката, търговията, образованието, чуждестранната помощ и пр.

Най-важното звено в тази система са финансите. Те играят ролята не само на регулатор, но и на двигател на скритата приватизация, на душител на малкия и на средния неконтролируем от комунистите бизнес, на инкубатор на мощни групировки, подготвящи се и участващи вече в скритата и открита бъдеща приватизация. Чрез законни и незаконни средства банките вкл. и Българската народна банка /БНБ/, бяха поставени извън контрола на властите, като същевременно там се съсредоточиха най-подготвените кадри на Българската комунистическа партия /БКП/ и на Държавна сигурност. Така в условията на доминираща монетарна политика на червения октопод бяха предоставени мощни средства за въздействие върху икономическия живот като кредитирането, държавното субсидиране, инвестиции, валутен пазар и пр.

Друг основен лост за регулиране на икономическата ситуация е изцяло овладяната от социалистическите босове енергетика. При наличието на 90 процента държавен сектор в икономиката увеличаването на цените на електроенергията и горивата от монополни компании води само до обогатяване на посредниците и ограбване на населението. Така обаче се държат под контрол цените, валутният курс и пр. Енергетиката се използва за социални манипулации, като например режима и потребителските цени на тока, докато мафиотските групировки намират арена за спекула и износ на горива и енергия, за сделки при преустройството на енергийната система.

Търговският и митническият режим са също прикритие за незаконно забогатяване. Следите на много престъпления, които започват от висши държавни органи, бяха прикрити от набързо ликвидираното Министерство на външноикономическите връзки и Комитета за държавен контрол. Ролята на тези органи бе поета от укрепналите вече мафиотски групировки и от корумпирания и бюрократизиращ се държавен апарат.

Блокирането на реституцията беше особено важен момент в престъпните планове за трансформирането на политическата власт в икономическа. Половинчатите разпоредби на закона, не съвършените и скъпи съдебни процедури и действията на социалистите и тяхната агентура във всяка местна администрация прекъснаха реституцията на градската и индустриалната собственост.

Възстановяването на българското частно земеделие се спъваше и продължава да се спъва по всички възможни начини, а то е ключът за излизане от икономическата и социалната криза. Селското стопанство е единственият отрасъл, който може да бъде развит с минимални инвестиции благодарение на инициативата на българския частен земеделец.

Поради това Общобългарският антикомунистически съюз заявява, че ще се бори за:

- Земеделските имоти и горите да се върнат с нотариални актове незабавно и в реални граници и без каквито и да е условия като комасация, начин на стопанисване, градска и промишлена регулация.

- Връщането на земята не трябва да бъде обвързано с никакви допълнителни парични вземания от собствениците. Нещо повече, собствениците трябва да получат обезщетение за пропуснати ползи и понесени щети.

- Незабавна приватизация на част от общинските и държавните земеделски земи с участието на малоимотните и безимотните.

- Земеделските кредити трябва да се гарантират от държавата и да се предоставят при преференциални условия.

- Да се стимулират производството на екологически чиста продукция и внедряването на екологичните технологии в растениевъдството и животновъдството, вкл. чрез оставяне на земи за естествено възстановяване.

- Да се осигури преференциален режим при внос на селскостопанска техника, семена, препарати, торове и др., както и на износа, вкл. митническата обработка на земеделската продукция.

- При прехода към либерална икономика държавата да продължи да субсидира обслужващите земеделието сфери: ветеринарна, генетична, агротехническа и агрохимическа, растителна защита, метеорологична, консултантска, агромелиоративна, изкупвателна и преработвателна. В същото време трябва да се постави като основна цел максималното развитие на частната инициатива в обслужващите земеделието дейности.

- Държавата да потърси материална отговорност от бившите номенклатурни ръководители след стриктна ревизия за натрупаните дългове и нанесени щети на националните ресурси /почви, води, гори и др./.

Приватизацията е решителният момент в изпълнението на плановете за възкресяване на социализма. Но тя е и последният исторически шанс да бъде сложен край на престъпните социалистически кроежи. Не можем да позволим на онези, които докараха България до национална катастрофа, да заграбят собствеността, а жестоко ограбваните крепостни на "социалистическото народно стопанство" да бъдат натикани от нуждата или от нов диктаторски режим в частните предприятия и новите ТКЗС на преобразените червени барони.

Истинският просперитет на България може да бъде постигнат само с либерална икономика, основана на частна, не на криминално придобита собственост. Съществува национален консенсус за свещената и неприкосновена частна собственост, който се руши само от престъпната комунистическа мафия. Преходът към либерална икономика е политически процес с икономически последствия и наш граждански дълг е да участваме в него.


Общобългарският антикомунистически съюз се бори за:

- Решителното изкореняване на комунистическата мафия и връщане в държавната хазна на заграбените от нея национални богатства. Публикуване на списъците на виновните за националната катастрофа и действителното търсене на отговорност от престъпниците. Задължителна публичност на имената на фирмите, тяхната собственост и произхода на капиталите, на субектите на приватизацията, както и безмилостни санкции срещу подставените лица.

- Бърза и безкомпромисна приватизация с участието на създателите на националното богатство, вкл. на пенсионерите и инвалидите.

- Въвеждане на модерна мениджърска институция в държавния сектор след отстраняването на социалистическата номенклатура и корумпираните личности.

- Подкрепа на частното предприемачество и производство с нисколихвени кредити, данъчни облекчения и закрила от административен произвол и престъпни посегателства.

- Подкрепа и защита на интелектуалната собственост и издигане на статуса на българската интелигенция.

Пълният провал на изборите през 1994 г. доведе до пълен провал и на законодателната, изпълнителната и съдебна власт. Това е очевидно за всеки мислещ българин.

Няма уважаващ правовия ред в България гражданин, който да не е възмутен от бездействието на съда, прокуратурата, следствието и полицията.

Пълното незачитане на общественото мнение и на политиката на информационен хаос и затъмнение показаха, че "четвъртата власт" е в услуга на икономическата разруха, политическата спекулация, престъпността, злоупотребата с власт и деморализацията на обществения и на политическия живот в България.

България е изправена пред тотална рекомунизация - червеното парламентарно мнозинство на БКП/БСП и неговото червено правителство светкавично пристъпиха към взривяване на крехките минирани от тях подстъпи към демократизирането на страната. Планово и в ускорени темпове се осъществява неокомунистическото настъпление във всички сфери на стопанския, икономическия, обществения и политическия живот. Стихийно и масово се уволняват инакомислещите и политическите опоненти. В името на "деполитизацията" комунистическата перфидност въвежда еднопартиен контрол върху радиото, телевизията и БТА. Рязко се спира реституцията, аграрната реформа се връща назад в миналото. Законът за собствеността и земеделските земи, колкото и несъвършен да е той, се обезсмисля от комунистическите тълкуватели на същия, потъпкващи с това собствената си недоносена посттоталитарна неокомунистическа конституция от 1990 г. Премиерът на комунистическото правителство си позволи да отправи остри закани към изтъкнати конституционни магистрати, надарени с чувство за отговорност пред блокирането на реформата. С костелива ръка комунистите посягат отново с присъщата им арогантност върху автономията на висшето образование и дори на Българската академия на науките. Готвят се нови окови на свободното предприемачество. Задава се призракът на нормираните цени, купоните и черната борса. Попълзновенията на протекционизма заплашват да ни отделят с нови стени от спасителното международно разделение на труда. Систематически се саботира изкупуването на животновъдната и растителната селскостопанска продукция. С рекет се налагат смешни понижени цени на млякото, на черешите и други плодове на селския труженик. С всичко това се цели да се отчаят частните производители, да се задуши спасителната частна инициатива.

За половин година управление комунистите блестящо доказаха, че не са склонни и на най-малък компромис в името на общонационалния интерес. Защото теснопартийният им интерес е общонационален интерес. Защото те отново отъждествяват себе си с държавата.

Общобългарският антикомунистически съюз дава изключително висока оценка върху половинвековната последователна и неизменна, антикомунистическа, националнородолюбива и патриотична дейност на Българския национален фронт /в изгнание/, на освобождение на поробеното ни от болшевизма отечество. Политическите виждания, цели и задачи на Общобългарския антикомунистически съюз и Българския национален фронт са идентични и различия между тях няма. Поради това ОАС ще потърси връзка със Световния управителен съвет на Българския национален фронт /в изгнание/ за единодействие и взаимопомощ в борбата срещу комунистическата тирания от всякакъв мутантен вид.

Българи, отечеството е в опасност, демокрацията е пред гибел! Всяко бездействие, съглашателство и компромис в днешния съдбовен момент са престъпни и аморални.

Като дясно и активно движение Общобългарският антикомунистически съюз не ще допусне отстъпление от позициите си в името на каквито и да са временни придобивки или властнически амбиции, вкл. и на членове от ръководството на Съюза на демократичните сили, ако те не са готови с гръдта си да отстояват и да защитават последователно и докрай синята кауза.

Последователната, активна и твърда антикомунистическа позиция на Българския национален фронт /в изгнание/ го издигна като единствен морален стожер в борбата срещу комунизма. В неразлъчно и неизменно единение с него ОАС призовава за обща борба всеки честен българин патриот в името на свободата и националните ни идеали - от половин век стъпкана свещена скрижал под ботуша на болшевишкия агресор.

                     ЗА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ:

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Илия Стоянов Минев                                                             Петър Момчилов
        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧБ гр. Септември

/Пресслужба "Куриер"/


15:20:00
13.12.1995 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


---------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

-----------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук