12 май 1992

София, 12 май 1992 година
        Брой 91 (621)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ (ЧАСТ ПЪРВА) "ПОСОКИТЕ НА ПРОМЯНАТА" НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ДНЕС.


Всяка политическа сила и всяко обществено движение трябва не само да изразяват виждания и интереси, но и да формират такава представа за нещата, чрез която да се обяснява и изменя действителността. Рухването на комунизма в Източна Европа изправи цялата цивилизация както пред опасностите на дестабилизацията, така и пред въпроси, които нямат отговор. Ние можем да обясним обществото, в което сме живели. Зад фасадата на промяната обаче протичат дълбинни процеси, чрез които се преразпределят обществените позиции. Източноевропейските общества са на кръстопът. Те могат да тръгнат към толерантния политически плурализъм и постепенното преобразуване на собствеността в едно свободно пазарно стопанско. Могат обаче да тръгнат и към етатичен капитализъм с краткосрочни авторитарни режими.

БДЦ разглежда политическите промени в страната след 13 октомври 1991 г. в тясна връзка с тенденциите на стопанската реформа и с интересите на социалните групи. Относителната победа на СДС (движение) от октомври изразяваше не толкова определени очаквания за бъдещето, колкото стремеж да се скъса най-после с миналото. Да отиде БСП в опозиция, да се избяга от натрапената представа, че сме в някаква изолация поради комунистическото мнозинство. Да се даде шанс на тези, който крещяха, че "комунистите пречат".

Публичната проява на политиката в България винаги е била на едно "дохристиянско" и "езическо" равнище. Масовата политическа активност у нас се осъществява като магически обред със символи и ритуално иницииране. Типична илюстрация на всички истории около партийния дом и неговите петолъчки!

Затова и никак не е странно, че по парадоксален начин се получи едно "обръщане" на прехода. От формата "от старо към ново" (така както започна от 1989 г. и началото на 1990 г.) той се смени на "от сега към МИНАЛО".

Митологичната същност на промяната в душите и в съзнанието на хората си има своя инерция, на която изцяло се поддадоха лидерите на СДС - дв. Всеки втори законопроект, внасян от тях, иска възстановяването на това идеализирано статукво, съществувало на докузановите колбасарници, деликатесните магазини на "Леге” и офицерските балове във военния клуб. Социалистическата преса също се потопи в истории за черни капитани и отрязани партизански глави.

Всичко това обаче само прикрива същността на прехода. А тя е, че е разрушена съществуващата връзка между обществена позиция и разпределение. При комунизма съществуваше фиксираната и дълго действаща форма гарантирано умерено, но контролирано неравенство в потреблението. Сега се върви към формално неконтролируемо неравенство в разпределението, основано на конюнктурата и волевата несъпротива. По-високи доходи и съответно - ниво на потребление, освен близостта до властта могат да се осигурят единствено в тази сфера на близост, при която има бърз оборот на инвестициите. Това е най-вече в търговията със скъпи потребителски стоки и обезателно при заобикаляне плащането на данъци, акцизи и т.н. "Смяната на системата" при такава конюнктура е само потенциал.

Това е логичен дефект на самата философия на реформата, провеждана на Изток. Заимстваната от т.нар. неоконсервативни и монетарни концепции, нейната първа фаза (либерализиране на цените и вътрешна конвертируемост) бе единствено възможна като приложение спрямо дългогодишно деформираните от централизъм и идеология източни икономики. Целта на тази фаза е да се установи в крайна сметка кое колко струва, да въведе пазара чрез най-бързия път - лева и неговата стойност. Но именно тази инерция подвежда. Продължаването на реформата по пътя на "чикагската школа" би означавало у нас да има нещо много съществено - класа от собственици, едри или дребни. И на тези собственици да се "развържат ръцете" чрез ниски данъци, свити държавни бюджети, намалена държавна намеса и преференции - да започнат да произвеждат. Това го имаше в Чили, в Гърция, в Англия, в САЩ. Няма го обаче в България. Тук има 95 % държавна собственост, монополно положение на пазара и политиканстващи литературоведи, адвокати и патологоанатоми.

Опитът да се проведе приватизация в Полша така, както иска тук СДС - чрез търгове и попълване на държавния бюджет, бе тотално провален. Източна Европа трябва да търси собствен път, който не е изминаван от никого досега. Копирането на схеми и модели, което прави СДС, е спиране на промяната. И тя действително спря!

За да обясним сегашната стагнация и за да проследим възможните тенденции, трябва много ясно да си даваме сметка за наличните социални-групови интереси и техните перспективи. А те по наше мнение са следните:

1. Бившата "номенклатура" (която бе основна класа) сега изчезва (запазвайки все пак едно прилично ниво на потребление, благодарение на натрупаното) или се трансформира най-често в предприемаческа класа. Престъпленията на тази група все още не са разкрити, но да се размахва тя сега като основна пречка за промяна е оправдание за собствената некадърност.

2. По-особен е случаят с т.нар. средна стопанска номенклатура. Отскоро тя е "враг N 1" на СДС? Макар един тесен слой, това са всъщност управленските кадри, хората, които реално се разпореждат с държавното имущество. По необходимост е бил тясно свързан с БКП. Сега е подложена на силен натиск от синдикати и провинциални политици, от подчинените им, а също и от свободно пишещи журналисти. Част от нея ускорено "посинява", макар това да е само рефлекс за самозащита. Включените в "посиняването" обикновено запазват постовете си и се надяват и на повишение. В периода на преход тази социална група има огромна стойност. Тя може да обезцени фондове, да дирижира процеса на приватизация, да вдига или да потушава стачки.

Неизбежното преливане на една част от тях в частния бизнес при запазени връзки и влияние в държавните предприятия може да бъде също толкова опасно, колкото и радикалното й отстраняване от постовете. Подходът тук трябва да бъде конкретен.

3. Новите предприемачи - това са първите лястовици на националния бизнес. Многобройните регистрирани фирми не трябва да заблуждават. Реално стопанска дейност развиват 5-10 % от тях. Успехите обаче са само там, където има бърз оборот на капитали и възможност да се избегне данъчното облагане. Това е главно в търговията и услугите. На практика успешният български бизнес не създава ново обществено богатство, а само преразпределя такова. Като изключим собствената им ангажираност, тези фирми почти не създават работни места, нещо повече, избягват чрез система на временни договори да обезпечават малкото си наемни  работници.

Прогресивността на тази група е безспорна, а причините за слабата й полезност за обществото не са в нея. Безразлична към идеологиите, но не и към интересите си, тази социална група не може в момента да играе самостоятелна роля.

4. Интелигенцията - в България тя никога не е играла лидерска роля, като изключим краткия период 1987-1990 г. В момента тя е разслоена и индеферентна. Хуманитарната интелигенция е: главният индикатор, зачинател на промени, и от няколко месеца се наблюдава началото на процес, напомнящ дисидентското поведение от годините на тоталитаризма. Може да се очаква, че паралелно със силно антикултурната политика на СДС ще се формира ядро от най-добрата част на българската интелигенция, която може да оглави промяната. Затова са необходими минимални усилия да се разсее "синята магия" и предпоследният кандидат готов да декларира "СДС или..."

5. Селото и селяните - навлизат в поредния трагичен период от своята история. Досегашният "застоен упадък" се заменя пред очите ни от етап, белязан с разединение и криза.

Черти на тази криза са опитите за разграбване имуществото на ТКЗС, формирането на политически оцветени кооперации (враждуващи непременно за някои кооперативен обор), пълното изчерпване на последните ресурси от материали, торове, суровини и пр. Дефицитът от хора се допълва с дефицит на инициативи и единственото, което може да бъде в излишък, ще бъде спекулата със земя и запустяването на цели райони. Ударът върху селото ще е сравним само с този от насилствената колективизация.  Конфликтът между тъмносинята власт (искаща безусловно разформируване на кооперативите в угода на сенилно градско малцинство) и остатъците от енергични хора на село (които се обединяват в кооперация) вероятно няма да получат разрешение, но че може да "автархизира" селскостопанското производство и да обрече на продоволствен недоимък града - това е сигурно.

За нас селото - това е този, който живее и работи там. Подкрепата на честния труд и материалните интереси - това са инвестиции в българското село, от които печели цяла България.

6. Наемното работничество и чиновничество от държавните предприятия (изпълнителите) ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ НАЙ-МНОГОБРОЙНАТА ГРУПА. Никой вече не е склонен да ги нарича "класа хегемон", напротив, знаем, че значителна част от тези хора бе маргинална маса, откъсната от своите корени. Голям е делът на хората, имащи като мотив на поведение само запазване на работното място при нискоефективните условия там, а най-амбициозните мечти стигат до отстраняване на прекия началник и заемане на поста му.

Не трябва да забравяме, че това е "най-синята" социална група, сред нея твърдият електорат на СДС е най-многоброен. По парадоксален начин това е и най-страдащата, най-бедната, най-заплашената група. Но и най-манипулируемата, най-митологизиращата и най-антикомунистическата.

Подчиненият изпълнител е идеален модел за проявяващия се в много други групи, в т.ч. интелигенцията, лумпенски рефлекс на "долу" и "смърт". Трябва да приемем единственото и просто обяснение, че тук отмъщението се разглежда като въображаемо средство за благополучно бъдеще и е материалната основа на седесарския антикомунизъм. Нареждащият началник винаги бе комунист, редът бе комунистически, подчинението бе комунистическо. Уж промяна, а и той, изпълнителят, отново е "отдолу". Показателно е, че показният анктикомунизъм се поддържа не от съпротивлявалите се, не от изявените отпреди 10-и дисиденти, а от хората, които и преди, и малко след 10-и бяха мълчаливата опора на комунистическата власт. Сега е сменена само вокалността. Тези същите хора сега са крещящата опора на новата власт.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО "ЗЕЛЕНИ ПАТРУЛИ", СЪСТОЯЛА СЕ НА 10 МАЙ 1992 Г. НА ВИТОША.


С оглед на конкретната екологична обстановка в България и на базата на докладите, които делегатите от нашите отряди в страната изнесоха, конференцията стигна до извода, че трябва "Зелените патрули" да разширят обществената си дейност.

Във връзка със зачестилите изявления от страна на зле информирани източници и оприличаването ни със "Зелена партия" на г-н Александър Каракачанов ЗАЯВЯВАМЕ следното:

1. На базата на това, че организацията е автор на първата декларация от юли 1990 г. с искане оставката на ръководството на Зелена партия сме категорични, че всяко оприличаване или връзки със Зелена партия на Александър Каракачанов е лишено от здрав смисъл.

2. Заявяваме, че нямаме нищо общо с Политически клуб "Екогласност".

3. В работни контакти на екологична основа сме със сдружение "Екогласност" с председател г-н Едвин Сугарев и с Консервативната екологична партия с председател г-н Христо Бисеров.

4. Без да имаме политически пристрастия сме убедени, че Съюзът на демократичните сили - коалиция, е политическата сила, която е в състояние да подобри екологията в България.

5. Готови сме да окажем методическо и техническо съдействие на кметовете на общините в страната за създаване на общинска екологична полиция.

6. Приканваме депутатите от Народното събрание да форсират Законопроекта за създаване на Зелена полиция, тъй като екологичната обстановка в България налага появата на такава институция час по-скоро.

Изказваме благодарност на средствата за масова информация, които с готовност отразяват нашата дейност, и призоваваме обществеността да оказва по-пълно съдействие за осъществяване на нашите екологични цели.

Изказваме благодарност на спонсора на Първата национална конференция на Независимо дружество "Зелени патрули" Кораборемонтен завод - Варна, с генерален директор г-н Недялко Пенков.

София, 10 май 1992 г.

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР:
Амадеус Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ ПО
ПОВОД НА НЯКОИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ПОЗИЦИИ НА ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР ЗА ОТНОШЕНИЯТА НИ С РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до министъра на външните работи и до средства за масова информация.


Признаването на независимостта на Република Македония е един от примерите за достойно и самостоятелно поведение на нашата страна. България беше първата страна в света, която призна свободната воля на народа в тази страна и ние с основание можем да се гордеем с този факт. Заедно с това нас не могат да не ни тревожат някои елементи, забелязващи се в позицията по този въпрос на нашия външен министър. Още около момента на признаването на Република Македония той прояви склонност да отлага този акт. Стана публично достояние, че фактическото й признаване се извърши мимо неговата воля, благодарение главно на решимостта на българския президент. Днес ние сме свидетели на неоправдано забавяне на обмяната на постоянни дипломатически представителства между двете страни. Свидетели сме на изявления на г-н външния министър, които будят, меко казано, недоумение.

Какви са те?

1. Научихме от печата, че според г-н Стоян Ганев ние ще признаем Македония под всяко едно име, но само не България. Подобно изявление ние можем да оценим или като глупост, или като преднамерена политическа провокация.

Ние питаме: Има ли информация г-н външният министър, че в Скопие се готвят да се провъзгласят за "България"? И ако има, защо го крие от нашата общественост? Не можем ли да признаем тази страна под историческото й име МАКЕДОНИЯ, а трябва да е под някакво друго? И още нещо, кому е изгодно на г-н Ганев да забранява на живеещите в Македония да ползват името "България", когато ние сме убедени, че те никога не биха злоупотребили и обсебили за себе си това име?

2. Нашият външен министър по същество се отдръпна от официалната позиция на президента и правителството по признаването на Република Македония като суверенна държава. Израз на това са неоснователните претенции на господин Ганев по повод на чл. 49 от конституцията на тази република, които засягат въпроса на т.нар. Македония и малцинствата в съседните държави. България най-малко има защо да се страхува от подобен член, защото нашата позиция е, че ние сме част от една  културно-историческа и етническа общност. Така че въпросът за македонските малцинства може да бъде проблем за някои други балкански страни, но не и за България.

3. Отново от печата научихме за присъствието на български представител в т.нар. "Трета Югославия". Това ние преценяваме като сериозен политически гаф, който фактически признава основателността на претенциите на Сърбия към наследството на бившата Югославия, включително и към Република Македония.

Като изхождаме от тези факти, ние не можем да не си зададем въпроса не води ли позицията на министър Стоян Ганев, волно или неволно, до хвърляне на сянка между Република Македония и Република България, до тласкане на тази отскоро независима страна отново в границите на планираната от Сърбия "Нова Югославия"? Отговорът на тези въпроси ще трябва да даде самият министър Стоян Ганев.

София, 8 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НАЧИНА НА ВНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.


През целия период на тоталитаризма - от 1944 до 1989 година, българското образование бе подложено на непрекъснати реформи, болезнени и безрезултатни, често плод на некомпетентна намеса от висшите управляващи структури - Политбюро и генералния секретар на БКП и др., поради инерционността на образователните процеси отрицателните последици от такива реформи ще продължат да тегнат върху българското общество.

Съюзът на учените в България (СУБ) смята, че реформата в образованието трябва да се прави само след внимателно обсъждане на различни предложени варианти за общата структура и учебните планове на средното училище. Макар и налагани от едни и същи обществени фактори, характерни за настоящия период, реформата на образователната система и икономическата реформа трябва да се осъществяват с различни темпове. Формирането на промените в образованието би било невъзможно без прилагането на познатите от предишния режим административни мерки и субективни решения, а евентуални отрицателни последици върху общата и професионална подготовка на бъдещите ученици ще се проявяват след нови десетилетия.

Настояваме Министерството на образованието и науката да не избързва с приемането на нов учебен план за средното общообразователно училище преди обсъждането на целите и времетраенето на обучението в различните видове училища и профилите в тях, а също на държавните стандарти в образованието и на алтернативни предложения за учебни планове.

София, 6 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОГРАДСКОТО СЪБРАНИЕ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В
ПЛЕВЕН ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "24 ЧАСА". Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до председателя на Народното събрание, до Главното мюфтийство идо средства за масова информация.


ГОСПОДА,

С настоящата декларация изказваме дълбоко възмущение от действията и делата на нелегитимния и нежелан от мюслюманите в град Плевен Главен "полицай-мюфтия" - НЕДИМ ГЕНДЖЕВ.

Никога един полицай не може да стане мюфтия и обратно, така че г-н ГЕНДЖЕВ с образованието, което притежава, "спокойно” може да влезе отново в редиците на ДС.

Във вестник "24 часа" от 5 май 1992 г. журналист пише, че един имам на Шуменската конференция от Плевенско му казал: "Ти си наше слънце." Това не отговаря на истината, тъй като от нашия край имам не е присъствал. Пореден спринт, до болка познат. СЛЪНЦЕ - НЕ, А ПРОДАЖНИК - ДА!

Ние се обръщаме към Вас за съдействие, като повече не разрешите на такъв двуличник "полицай-мюфтия" да руши спокойствието и мира сред българския народ. Оставаме с убеждението, че зад него има тъмни сили, чийто интерес защитава. Според нашия КОРАН човек с изключително авантюристично, престъпно минало не може да заеме такъв хуманен пост. Просто той отива в реквизита на историята. Ако е онзи честен и достоен мъж, нека да спре с долнопробните си деяния.

Дълбоко вярваме, че всеки ще си получи заслуженото, а така е във всяка цивилизована държава.

Плевен, 7 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРИ ДФ "СЛАВЯНКА" - БУРГАС, ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА БЕЗСРОЧНИ СТАЧНИ ЕФЕКТИВНЙ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до Министерството на индустрията и търговията и до президента на Република България.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Четвърти ден продължават протестните действия на колектива на фирмата, изразяващи се в ежедневна едночасова ефективна стачка. Все още нямаме отговор на Декларацията на колектива от 24 април 1992 г., в която издигнахме искането за назначаването на досегашния директор г-н КОСТАДИН ИВАНОВ ДУДЕВ при преобразуването на фирмата по Търговския закон. Социалното напрежение сред работниците достигна своя предел и ние сме изправени пред необходимостта за преминаване към целодневни безсрочни ефективни действия по искане на колектива.

Ръководствата на трите синдикални организации призовават работещите в ДФ "СЛАВЯНКА" да не предприемат целодневни ефективни действия до изтичане на 14-дневен срок за преговори по издигнатото искане. Дотогава препоръчваме продължаването на предупредителните едночасови стачни действия.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: Р. Стамболиева
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС "ПОДКРЕПА": Ст. Иванов   
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КТ "ПОДКРЕПА": Т. Косева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "АУДИО-ВИЗИЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА
ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА СФОРМИРАНЕ НА СТАЧЕН КОМИТЕТ. Документът е адресиран до Министерството на културата, до всички поделения на Българска кинематография и до всички средства за масова информация.


Във връзка с решенията, взети на 28 април 1992 г. и фиксирани в документ N 62/29 април 1992 г. до министъра на културата, Федерация "Аудио-визия" към Конфедерация на труда "Подкрепа" след гласуване и при пълно единодушие на членовете на Федеративния съвет взе следните решения:

1. Сформира стачен, комитет в състав от 10 души.
2. За председател на стачния комитет единодушно беше
избрана Иванка Ставриева - председател на секция "Подкрепа" в Студия за игрални филми "Бояна".
3. Федеративният съвет задължава стачния комитет да води
преговорите с Министерството на културата от името на Федерация "Аудио-визия".
4. Гласувана бе сума за стачен фонд.
5. За говорител на стачния комитет бе избран Любомир
Велков - председател на Федерация "Аудио-визия" към КТ "Подкрепа".
6. Свиква пресконференция за огласяване на документи и
подробности около своите искания на 11 май 1992 г. от 11 часа в пресцентъра на Агенция "София прес".

Настоящият документ е извлечение от Протокол N 15/5 май 1992 г. на редовно заседание на Федеративния съвет на Федерация "Аудио-визия" към КТ "Подкрепа" и е разпространен до всички поделения на Българската кинематография.

София, 7 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ "ПОДКРЕПА" ПРИ "СОМАТ"
- АД, ЗА ГОТОВНОСТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ АКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.


Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Организациите на "Подкрепа" във всички предприятия на "СОМАТ"-АД, подкрепят и се присъединяват към декларацията на Федеративния съвет на Федерацията на транспортните работници (ФС на ФТР) "Подкрепа" от 24 април 1992 г. и обявяват стачна готовност.

Считаме, че се нехае по отношение съдбата на една мощна транспортна фирма, каквато е "СОМАТ"-АД, защото не можем по друг начин да си обясним факта, че от октомври 1991 г. Фирмата няма утвърден легитимен борд на директорите.

Налице е един траен процес на дестабилизиране на фирмата, която е доказала своята ефективност и осигурява препитание на 10 000 човека.

Не се зачита становището на синдикалните организации, които най-добре отразяват мнението на колективите относно качествата на кандидатите за борда на директорите. Имаме информация, че за предприятията в Пазарджик и Видин членовете на борда на директорите са предложени от местните ръководства, а конкурсът за директор в Русе е спрян с телекс от областния управител.

Настояваме незабавно да се пристъпи към решаване на проблемите, поставени в декларацията на ФС на ФТР "Подкрепа" и на специфичните за "СОМАТ"-АД, поставени неведнъж пред Министерството на транспорта.

Заявяваме, че съгласувано с ФТР "Подкрепа" имаме готовност за преминаване към активни стачни действия за защита на интересите на нашите членове.

София, 6 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО
ПОВОД НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ИГРИЩЕ ЗА ГОЛФ В БАНКЯ. Документът е адресиран до Министерството на околната среда, до кмета на Столичната голяма община и до средствата за масова информация.


От началото на тази година в парка на бившата правителствена резиденция в гр. Банкя, сега собственост на Столичната голяма община, се извършва интензивно строителство на голф-игрище от "Софийски голф и кънтри клуб"-ООД. Строителството се изпълнява от фирмата "Ситиком".

При реализиране на проекта се изсичат стотици дървета, за което няма извършена експертиза - задължително условие според разпоредбите именно на Столичната голяма община (Наредбата за опазване на растителността на територията на СГО).

"Екогласност" пита:

1. Има ли издадена виза за строителството на обекта и от кого?
2. Земята, на която се извършва строителството, не
подлежи ли на връщане на бившите собственици?
3. Как е сключен договорът с японската фондация "Масако
Оя" за срок от 70 години и защо г-н Янчулев поддържа този договор?

До изясняване на горните въпроси "Екогласност" настоява за спиране на строителството на обекта.

В противен случай "Екогласност" ще апелира за търсене на юридическа отговорност от виновните лица.

София, 7 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ

"ЕКОГЛАСНОСТ": Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА
РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БРСДП).


ПЕТО - ОКОЛИЙСКИ (РАЙОННИ) ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАРТИЯТА

1. Българската работническа социалдемократическа партия приема наложените от историята на страната ни естествени общностни центрове - околиите, а в големите градове - районните, за да може да провежда нормална политическа дейност. Така наречените общини и селищни системи са плод на авторитарния режим. Околийски центрове са бившите околии, съществували до 1956/1958 година, а районни центрове са бившите райони в градовете преди създаване на общините. Районните и околийските центрове обединяват всички ППО и звена на територията им.

2. Ръководен орган на околийската (районна) организация е партийната конференция, която се свиква през две години и предшества Националната партийна конференция.

3. Околийската (районна) конференция обсъжда и приема отчетите на финансовата и Контролно-ревизионната комисия, разработва програма за политическата си дейност, разглежда и други въпроси, свързани с партийния живот на организацията, и подменя до 1/3 от състава на комитета, разглежда постъпилите жалби и взема решения по тях.

4. Избира партиен комитет, финансова и Контролно- ревизионна комисии съгласно Устава на партията.

5. Броят на членовете на комитета се определя от конференцията при тайно гласуване от делегатите. Секретарят на комитета се избира не от комитета, а от конференцията при тайно гласуване за срок от две години и при най-малко трима кандидати.

6. По решение на конференцията мандатът на секретаря може да бъде продължен с още две години, ако решението е подкрепено с две трети от делегатите на конференцията.

7. Околийската (районна) конференция разглежда и утвърждава щата на комитета и определя размера на заплатите на работещите в него.

8. Околийската (районна) Контролно-ревизионна комисия следи за спазването на Устава и Програмата на партията, привлича към отговорност нарушителите им. Разглежда жалбите, възраженията и вътрешнопартийни спорове и взема решения по тях. Избира председатели и зам.-председател. Назначава деловодител за водене на преписките, постъпили в комисията.


ШЕСТО - ОКРЪЖНИ КОМИТЕТИ НА ПАРТИЯТА

1. Окръжните комитети на БРСДП са делегатски органи с мандат от две години. Те се изграждат на териториален принцип в бившите окръзи: Благоевград, София, София-град, Враца, Плевен, Шумен, Русе, Варна, Пловдив, Стара Загора и Бургас.

2. Ръководствата на окръжните комитети се избират от делегати на околийските (районни) комитети, представени от по пет души за всяка околия или район за срок от две години. Делегатите избират секретариат от четирима души: секретар, зам.-секретар по организационните въпроси и стопанската дейност на партията и двама инструктори. Секретарят на комитета се избира от делегатите при тайно гласуване и при най-малко двама кандидати.

3. Окръжният комитет на партията е междинно звено между околийските (районни) комитети и Централния комитет и се грижи за правилното провеждане на политиката на партията. Назначава деловодител-касиер за водене на преписките на комитета.

4. Окръжният комитет не може да взема решения, които да са задължителни за околийските (районни) комитети. Негово право и задължение е да проучва и анализира всички факти и събития в организациите и обективно да ги предоставя на ЦК на партията.


СЕДМО - ВИСШИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

A. НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Националната партийна конференция (НПК) е висш междуконгресен орган на БРСДП и се свиква през две години.

2. Националната партийна конференция изслушва доклад на ПБ за дейността на ЦК през изминалия двегодишен период и взема решение по доклада. Изслушва отчетите на Финансовата и Контролно-ревизионната комисия и взема решение по отчетите.

3. НПК подменя състава на ЦК и ПБ до 1/3 от общия брой на членовете им. Броят на делегатите за НПК се определя от ЦК на партията съобразно партийните членове по околии и райони.

Делегатите, избрани за НПК, запазват правата си на делегати до конгреса на партията и участват в неговата работа.

Б. КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1. Конгресът на партията е върховен неин орган и се свиква редовно през четири години. Делегатите за конгреса се избират от ППО и звена по околии и райони съгласно раздел седми, т.З от настоящия Устав.

2. Свикването на конгреса се оповестява от Централния комитет най-малко три месеца предварително. Членовете на ЦК, на Финансовата и Контролно-ревизионната комисия участват в работата на конгреса със съвещателен глас, ако не са избрани за делегати от ППО и звена по околии и райони.

3. Конгресът избира чрез тайно гласуване секретар на партията при най-малко трима кандидати. Мандатът на секретаря се определя на четири години. По искане на най-малко 2/3 от броя на делегатите конгресът може да продължи мандата на секретаря с още четири години.

4. Конгресът избира Централен комитет, Финансова и Контролно-ревизионна комисия, приема, допълня или изменя Устава и Програмата на партията; утвърждава предложения за ръководители на централните печатни органи на партията и ръководители на предприятията за стопанска дейност.

5. Конгресът обсъжда отчетите на Финансовата и Централната контролно-ревизионна комисия и приема решения по тях, както и по постъпилите молби и жалби от членовете на партията.

6. Конгресът утвърждава щатното разписание на ЦК, определя и утвърждава месечното възнаграждение на работниците в ЦК от секретаря до деловодителя; броя и вида на партийния печат и издателства; определя месечния внос на членския състав, както и видовете на странична стопанска дейност на партията с оглед нейната финансова издръжка.

B. ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА ПАРТИЯТА

1. Централният комитет на партията е висш изпълнителен орган, който организира дейността й и провежда решенията на конгреса.

2. Броят на членовете на Централния комитет се определя от конгреса.

3. ЦК на партията е колективен орган за политическо ръководство. Всички въпроси, свързани с живота и дейността на партията, се разглеждат и обсъждат добросъвестно и в абсолютно другарска обстановка при пълно зачитане мненията на всеки член на комитета. Приетите решения се гласуват открито и са законни при вишегласие. В периодите между НПК и конгреса работите на партията се ръководят от ЦК и Политическото му бюро.

4. Централният комитет на партията осъществява връзките и с държавните органи, обществено-политическите сили в страната, организира партийния печат и пропаганда, организира и създава научно-учебни звена и институти, книгоиздателски и печатни бази и други стопанства в рамките на законите в страната.

5. Политическото бюро на ЦК се избира от самия Централен комитет. Броят на членовете на ПБ се определя от ЦК на първото му заседание след конгреса.

6. Заседанията на ЦК (пленумите) се свикват от ПБ и се определят в зависимост от потребностите за решаването на важни организационни и политически въпроси.

7. Централният комитет разпределя средствата на партията, ръководи и контролира нейния бюджет; създава постоянни и временни работни групи и комисии по основните въпроси от дейността на партията.

8. Политическото бюро не може да взема решения, които да са задължителни за партията и са от компетенцията единствено на Централния комитет.

9. Политическото бюро е оперативен орган на ЦК, който следи и контролира спазването на Устава и Програмата на партията, подработва доклади, информации и предложения, които ще се разглеждат и приемат от пленума на Централния комитет.


ОСМО - СИМВОЛИ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1. Основен символ на Българската работническа социалдемократическа партия е нейното знаме. То е във виненочервен цвят, обнизано със златисти копринени ресни, а по средата е изобразен ликът на основоположника и създателя на партията Димитър Благоев - Дядо.

2. Изборната бюлетина е с виненочервен цвят и надпис в горния край - "Българска работническа социалдемократическа партия".


ДЕВЕТО - ДРУГИ АТРИБУТИ НА ПАРТИЯТА

1. Основен девиз на БРСДП е "Един за всички и всички за един". На конгресите и националните конференции се изпълняват Националният химн, Интернационалът и Работническият марш.

2. Емблемата на БРСДП е с овална форма. От лявата страна е изразен житен клас, от дясната - зъбно колело, и по средата на овала е разтворена книга с надпис над нея - БРСДП. Отдолу житният клас и зъбното колело са свързани с лента, на която е изписана годината на създаването на партията (1891).

3. БРСДП има свой печат с кръгла форма и надпис "Българска работническа социалдемократическа партия" - София.

4. Обръщенията между членовете на партията, както и към членовете на КНСБ и БЗНС е другарю и другарко.

София, юли 1990 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


 047. ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК

Създава се през месец декември 1989 г. от 6-членна инициативна група. Учредителното събрание се свиква в Перник на 11 февруари 1990 г. От 7 февруари 1991 г. Либералната партия членуваше известно време в дясноцентристката политическа формация Български национален съюз.

Партията съсредоточава дейността си върху защитата и осъществяването на българските национални интереси. Тя ратува за изграждането на България като демократична, многопартийна, правова държава.

Либералната партия участва със самостоятелна бюлетина в изборите за Велико народно събрание (1990 г.) и за Народно събрание (1991 г.), но няма представители в парламента. Председателят и говорителят на партията се кандидатираха за президент и вицепрезидент на републиката.

Ръководен орган на Либералната партия е Централният комитет с председател Кирил Борисов.

Адрес на партията:

гр. Перник, ул. "Радомир" N 1;
тел.: код 076 N 2-38-41.

/Пресслужба "Куриер"/


10:29:39    
12.05.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж.ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!


-------------------------------------------------
 "ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС"

   НОВА ИНФОРМАЦИОННА ЕМИСИЯ ЗА БИЗНЕСМЕНИ

БТА и Центърът за телематични услуги /ЦТУ/
Ви гарантират специализирана икономическа информация -
валутни курсове, цени на стоки, анализи и коментари - от главните
световни валутни и стокови борси.
Всеки ден от 8 до 20 часа икономически новини от цял свят на екрана
на Вашия компютър чрез системата ИНФОТЕЛ. Подробности за съдържанието и абонамента:

БТА                                                         ЦТУ

87 73 63 / 87 47 46                               87 27 27

----------------------------------------------------

ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ" 49


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Преводни текстове, подбрани от около 70 чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK.
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военноикономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, най-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание. Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, иай-полезното и най-интересното от физиката, химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси,  скандали, възпитание; семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четива а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват многоплановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", "Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предаванм „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите на телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и ш.н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция "Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

-------------------------------------------------------