12 юли 1991

София, 12 юли 1991 година
        Брой 135 (410)


София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, НАПРАВЕНО ПО БЪЛГАРСКО РАДИО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 11 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация изразява съгласие с вижданията, изразени в днешното /на 11 юли/ изявление на президента д-р Желю Желев. Те съвпадат с нашите оценки за изминалата година - година, през която трябваше да научим правилата на парламентарната демокрация. Това бе мъчителен, но неизбежен период, завършил с приемането на несъвършена, но необходима Конституция.

Бъдещите ни действия трябва да бъдат основани именно на разума и гражданската отговорност.

София, 11 юли 1991 год.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗАГОВОР СРЕЩУ ДЕМОКРАЦИЯТА" И ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ МЕСТНИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Съюзът на демократичните сили е първата политическа сила в България. Неговите позиции са многократно изяснени от Националния координационен съвет и националните конференции.

Добре известно е, че депутатите, избрани със синята бюлетина, които останаха в парламента, не представят Съюза на демократичните сили, както е заявено и от Националния координационен съвет още преди месец.

Решението за полагане клетва пред новата Конституция от депутати, които вече са се заклели, е противоправно и нелогично. То е насочено само към унизяване на честта и достойнството на депутатите, които са били против нейното приемане, или към това те да бъдат касирани. То е натиск и към останалите в парламента да приемат Конституцията, в която после ще трябва да се кълнат. Целта е да се създаде парламент само от единодушните. Това силно напомня разправата с опозицията през 1947 година. Във всеки случай депутатите, които представят Съюза на демократичните сили, ще престанат да бъдат в парламента. Първата политическа сила в България ще бъде лишена от парламентарно представителство и тя няма да може да участва при обсъждането на избирателния закон, бюджета и важни стопански закони като тези за приватизацията и реституцията. Подобна парламентарна дейност няма нищо общо с демокрацията и е позор за България.

При това положение за нас остават само мирните и законните извънпарламентарни начини за действие.

Ако все пак проектът за конституция бъде приет от Великото народно събрание, ние настояваме да се проведе референдум, който да одобри приемането му с мнозинство 2/3 от всички избиратели.

София, 10 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ГЛАДНАТА СТАЧКА НА ДЕПУТАТИ ОТ СДС.


1. Възприема напълно исканията и протестните действия на депутатите на Съюза на демократичните сили, обявили гладна стачка във връзка с приемането на проекта за Конституция.

2. Призовава всички граждани на София, солидарни с тях, да изразят подкрепата си чрез мълчаливо седящо присъствие, при пълно съблюдаване на реда и закона.

Призовава и всички граждани на страната да изразят мирно своята подкрепа на подходящи места и в съответствие със законите.

София, 11 юли 1991 г.

Председател на Националния координационен съвет на СДС:
Филип Димитров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНИЯ НА ГРУПАТА ГЛАДУВАЩИ ДЕПУТАТИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО СА ПРОТИВ ПРИЕМАНЕТО И ПОДПИСВАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, ПРОГЛАСУВАНА ОТ ПАРЛАМЕНТА.


1. Да не се подписва този недемократичен проект за Конституция. Приемането му да стане от новото Народно събрание след широко обществено обсъждане. Великото народно събрание да се саморазпусне незабавно и да се насрочат избори за обикновено Народно събрание
въз основа на действащата Конституция /след необходимите изменения в нея/. При положение, че проектът за Конституция бъде подписан от това Велико народно събрание народът да се произнесе чрез РЕФЕРЕНДУМ приема ли, или не, Конституцията с мнозинство от 2/3, каквото е предвидено за гласуването на депутатите във Великото народно събрание.

2. Великото народно събрание да отмени противоправната си и неетична разпоредба за повторна клетва на народните представители.

София, 11 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ ПРОТИВ ПРИЕМАНЕТО И ПОДПИСВАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.


Политическият съвет на ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ категорично се обявява против приемането и подписването на текста на Конституцията, прогласувана от Великото народно събрание.

Това е Конституция, която отговаря на вижданията на БКП/БСП и ще обслужва нейните интереси, като блокира прехода към демокрация.

ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ е за всякакви мирни протестни средства срещу подписването и приемането на тази Конституция и застава зад депутатите от Съюза на демократичните сили, обявили безсрочна гладна стачка.

Призоваваме всички радетели за демокрация - да се солидаризираме със стачкуващите и да ги подкрепим с денонощно присъствие на площад "Св.Александър Невски".

София, 10 юли 1991 г., 21 часа

Съпредседатели: Владимир Дулов
и Бистра Филипова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ /ИС НА НСК/ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЕВЕНТУАЛНОТО ПРИЕМАНЕ НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.


На свое заседание днес Изпълнителният съвет на НСК обсъди създалата се напрегната обстановка около ускореното подписване на проектоконституцията, заплахата за противоправно отстраняване от парламента на депутатите, несъгласни с нейното приемане и гладната стачка на част от тях.

Като потвърждава още веднъж своето становище, че конституционният проект съдържа множество пречки за необходимата радикална смяна на системата, обрича държавните институции на слабост и нестабилност, а обществото - на постоянна криза и застой, и с това обслужва единствено интересите на БСП и запазването на властта й, Изпълнителният съвет

РЕШИ:

1. СЧИТА като единствено разумен път за разрешаване на критичната парламентарна ситуация окончателното приемане на новата Конституция да стане като:

- тя бъде потвърдена от новото обикновено Народно събрание, от който момент евентуално да влезе в сила, или
- да бъде подложена на национален референдум, след който евентуално да влезе в сила.

2. ПРИЗОВАВА своите колеги и преподаватели, всички честни граждани на София и страната на мирно протестно бдение на площад "Св. Ал. Невски" днес от 18 ч. и утре /12 юли/ QT 10 ч. Демокрацията е в опасност и никой не трябва да остане безучастен!

София, 11 юли 1991 г.

За Изпълнителния съвет на НСК:
председател: Ат. Кирчев, зам.-председател: Ал. Ванчев,
секретар: Б. Райков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРУПАТА ДЕПУТАТИ, ОБЯВИЛИ ГЛАДНА СТАЧКА, КАКТО И КЪМ ВСИЧКИ НАПУСНАЛИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ИМЕТО НА СЕКЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" КЪМ УПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО".


Ние, членовете на секцията на КТ "Подкрепа" към Управление "Архитектура и градоустройство", намираме,че ВИЕ сте най-достойните дъщери и синове на България, възхищаваме се от ВАС и от Вашето високо гражданско съзнание, подкрепяме ВИ напълно и заставаме твърдо зад
Вашите позиции.

Ние сме дълбоко убедени, че един парламент, съставен от комунистическо мнозинство, чийто състав отдавна не отговаря на съотношението на политическите сили в момента, и от група мними съставители на СДС, не може да създаде конституция, която да бъде в полза на народа и която може да подпомогне реформата и да трасира пътя към Европа. За нас разгледаният проект е заплаха за демокрацията на изстрадалата ни страна.

Ако въпреки всичко тази Конституция бъде приета, не без помощта, разбира се, на хора като Дертлиев, който в момента разделя наравно с Луканов омразата на народа, ние поддържаме обръщението за провеждане на РЕФЕРЕНДУМ, като категорично смятаме, че единствен съдник може да бъде само народът.

София, 11 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СЪЮЗ "ИСТИНА" ДО БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ, ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ГРАЖДАНСКАТА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА.


Съюз "Истина" с тревога и дълбока загриженост привлича вниманито Ви върху начина, по който Великото народно събрание с гласувания на 5 юни 1991 г. "Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица" реши проблема с жертвите на политическото насилие след 9 септември 1944 г. Това решение е в противоречие с критериите на културните човешки общества и в нарушение на основни принципи на законността, справедливостта и морала. Такова решение не ще съдейства за установяване на граждански мир в страната, тъй жадуван от целия ни народ.

1. Приемането на условната дата 12 септември 1944 г. като начало на незаконни политически насилия не почива на никакви убедителни основания .Осъдителността на насилията, включително убийствата на хора, не може да бъде въпрос на дата. Всички жертви на незаконни политически насилия следва да бъдат реабилитирани и възмездени в съответствие с общото решение на проблема.

2. Няколко десетки хиляди българи, избити след 9 септември 1944 г.без съд и присъда, са обявени с този закон за "безследно изчезнали". Безследно изчезнали няма. Вдъхновителите, организаторите и извършителите на убийствата са известни. Известни са и повечето от местата, където се намират останките на жертвите. Настояваме за законно и авторитетно изследване на тази национална трагедия. Свеждането й до "еднократно обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди" /чл.2 от закона/ е гавра с паметта на жертвите и с морала на нашия народ.

3. Законът отказва реабилитация на осъдените от "народните" съдилища, с което утвърждава тяхната легитимност и справедливостта на издадените присъди. Нито едното, нито второто е вярно. "Народните" съдилища бяха създадени и действаха в обстановката на необуздана омраза и жажда за мъст. Присъствието на чужда окупационна сила лишаваше българското общество от възможността за каквото и да е действие против развихреното насилие.

4. Българската комунистическа партия премина към насилнически въоръжени терористични действия по заповед на Москва след 22 юни 1941г., когато Германия обяви война на СССР; с това БКП наруши гражданския мир в страната с всички трагични последици за целия български народ.

5. Основен мотив за ВИНАТА в делата на "народните" съдилища бе водената от българската държава ПОЛИТИКА на съюз с Германия. И той бе в сила както за висшия държавен апарат - регенти, министри, - така и за най-нисшите административни и полицейски служещи и обикновени хора, които не са се противопоставяли на обществения ред или са проявявали патриотизъм.

6. В обстановка на нарушен граждански мир критерий за вината не може да бъде кой се е добрал до властта, защото жертва е целият народ. Осъждането за политика е АНТИКОНСТИТУЦИОНЕН АКТ. Търновската конституция, която не е отменена по това време, постановява например пълна свобода на народния представител при вземане на решения и неотговорност за тях пред никаква институция.

"Народните" съдилища осъдиха включително на смърт много хора само за това, че са поддържали или не са се противопоставяли на политиката за съюз с Германия.

"Народните" съдилища осъдиха включително на смърт абсолютно невинни хора, вече избити без съд и присъда само за да прикрият с лъжезаконност престъпленията на убийците и да бъде обсебено имуществото на жертвите.

"Народните" съдилища осъдиха включително на смърт военнослужещи, които са изпълнявали войнския си дълг и са действали в защита на българската държава и за постигане и отстояване на вековните стремежи на народа ни.

"Народните" съдилища осъдиха включително на смърт множество административни, полицейски и съдебни служители за това, че са останали верни на професионалния си дълг и клетва за поддържане на вътрешния правов ред в страната.

"Народните" съдилища осъдиха включително на смърт много младежи без всякаква професионална или служебна дейност, само заради тяхната вяра и убеждения - противни на комунистическите.

С произнесените много хиляди присъди над български граждани "Народните" съдилища заклеймиха семействата, близките на осъдените, като не само ги лишиха от имущественото им състояне чрез противоконституционно присъдените конфискации, но в духа на комунистическия тоталитаризъм обрекоха осакатените семейства на дълговременна дискриминация и преследвания /по образование, местожителство, месторабота и др./

Като изхожда от юридическите основания за незаконността на "народните" съдилища и тежките последици за морала и гражданския мир в българското общество, СЪЮЗ "ИСТИНА" ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ ПРИСЪДИ ОТ "НАРОДНИТЕ" СЪДИЛИЩА ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА НИЩОЖНИ, с всички произтичащи от този акт последици.

В случаите, в които са установени действително извършени престъпления по действащите закони, делата трябва да се преразгледат от редовни съдилища по действащата наказателна процедура. При установени престъпления против законите и човечността съгласно принципа за равенство на всички граждани пред закона следва да бъдат осъдени и лица от фронта, завзел властта на 9 септември 1944 г., независимо дали престъпленията са извършени по време на въоръжени действия преди или след тая дата.

Проблемът за реабилитация на жертвите на политическите насилия в България не се изчерпва с уреждането на някакъв вид материална компенсация. Преди всичко престъпленията и престъпниците трябва да бъдат осъдени. Оглушките, които Великото народно събрание си прави по този съдбовен проблем, са равносилни на съпричастие към политическите насилия и престъпления. Вината минава от палачите към законодателите с всички произтичащи от това последици.

Гражданският мир в страната е невъзможен, докато комунистите и техните съмишленици, извършили престъпления срещу човечността, включително убийства по особено жесток начин, са обградени с почести и ореол на достойнство и слава, а по същото време хиляди техни противници, включително голям брой напълно невинни хора и техните потомци и близки продължават да бъдат осъдени и заклеймени като престъпници и народни врагове.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Юридическа обосновка за незаконността на "народните" съдилища.

"НАРЕДБАТА-ЗАКОН за съдене от Народен съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и злодеянията, свързани с нея", е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН АКТ.

Наредбата-закон е утвърдена с Указ номер 22/6 октомври 1944 г., когато Търновската конституция е в сила.

Противоречи на следните КОНСТИТУЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ:

1.Съгласно чл.73 ал.2 /нова от 11 юли 1910 г./ не могат да се създават изключителни съдилища или следствени комисии под никакъв предлог и под каквото и да е наименование.

2."Народният съд" не може да правораздава и налага наказания, защото не е "НАДЛЕЖЕН" по смисъла на чл.73 ал.1.

3.Предвижда се наказание "КОНФИСКАЦИЯ", което е изрично забранено с чл.75 ал.2.

4.Наредбата-закон е утвърдена с указ номер 22/6 октомври 1944 г., подписан от регентите на Н.В.Цар Симеон Втори, на основание постановление на Министерския съвет по доклад от министър-председателя от 3 октомври 1944 г. номер 325.

РЕГЕНТСТВОТО Е НЕЛЕГИТИМНО - не е утвърдено по предвидения начин вчл.27 от Конституцията, нито пък регентите отговарят на изискванията на чл.29 от Конституцията. Назначеното от Министерския съвет регентство не може да издава валидни актове от името на царя.

Наредбата-закон противоречи и на действащото по време на утвърждаването и прилагането й законодателство в България.

1.Съставът на съдилищата, тяхната квалификация и начин на назначаване се определят от Закона за устройство на съдилищата и през 1944 г.

Изискванията по този закон не са спазени при образуване на "народните" съдилища. Съгласно чл.6 от Наредбата-закон "Народният” съд се състои от съдии... избирани от областните комитети на Отечествения фронт... измежду най-добрите граждани на градове и села".

2.Съгласно чл.5 се назначава Главен народен обвинител и нужното число обвинители от Министерския съвет.

Подобна институция не е позната на нашето наказателно съдопроизводство нито по време на действието на Наредбата-закон, нито сега.

3.Функциите на органите на предварителното съдопроизводство и на прокуратурата са обединени.

4.Предвижда се възбуждане на наказателно преследване и постановяване на присъди и СРЕЩУ ПОЧИНАЛИ ЛИЦА, и то не само за установяване факта на престъплението, но и определяне на присъда, включително конфискация, в пълно противоречие с разпоредбите на Наказателния закон, който е в сила - чл.71: Углавното преследване се изключва /т.1/ "Когато виновният умре".

5.Предвиждат се наказания за действия, които не са били престъпления по време на извършването им /вж.чл.1 и чл.2 от Наказателния закон/.

РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "ИСТИНА"

София, 26 юни 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Георги Г.Марков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОМЮНИКЕ НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО НА МЮСЛЮМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ИСКАНЕТО НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОТ ШУМЕН ЗА ОСТАВКА НА РАЙОННИЯ МЮФТИЯ.


Във връзка с декларацията на Инициативния комитет от Шумен, с която се иска оставката на районния мюфтия Хаджи Ахмед Ефенди Главното мюфтийство прави следното съобщение:

Съгласно Устава на мюслюманското изповедание в България на 10 юли 1991 година се проведе съвещание с районните имами от Шуменския мюфтийски район в присъствието на членовете на Инициативния комитет и трима представители на Движението за права и свободи - Шумен.

Районният мюфтия отговори на отправените обвинения. В обсъждането с допълнителни въпроси и изказвания взеха участие всички членове на комитета, както и десет имами.

Накрая с болшинство се гласува вот на доверие на районния мюфтия Хаджи Ахмед Ефенди.

София, 10 юли 1991 г.

Главен мюфтия: Д-р Н.Генджев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА.


Изпълнителното бюро на Федерацията на независимите студентски дружества /ИБ на ФНСД/ е категорично против приемането на конституцияот това Велико народно събрание. В случай, че Конституцията бъде приета, настояваме за провеждането на референдум.

Призоваваме всички честни депутати да не слагат подписа си под тази Конституция. София, 11 юли 1991 г.

За ИБ на ФНСД:

Иван Моров
Любомир Любенов
Асен Асенов
Пламен Панайотов
Андрей Ненов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/ ПО ПОВОД НАСРОЧЕН ЗА 13 ЮЛИ 1991 Г. ПЛЕНУМ.

Централният комитет на Българската комунистическа партия съобщава на членовете на ЦК, на областните, окръжните и общинските ръководства и на комунистите, че не сме насрочвали пленум за обединяване с БКП /марксисти/ на 13 юли /събота/ 1991 г. Писмата, които са изпратени до членовете на ЦК на БКП от Чуде Славчев и Гено Влахов, представляват долнопробна лъжа и поредна манипулация на отдавна изключени от партията членове за фракционна дейност. Те нямат нищо общо с БКП и неговото ръководство. Чуде Славчев има частна фирма "Бони" с разкрити шивашки работилници с над 30 работнички. Има и разкрити магазини за безалкохолни напитки и продажба на вносни обувки. Подобни експлоататори на чужд труд нямат нищо общо с работническата класа и не могат да бъдат членове на БКП съгласно устава й. Призоваваме комунистите да разобличават машинациите на фалшификаторите и да не се поддават на внушения и провокации.

София, 11 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юли - Следва пълният текст на предоставения за разпространение
УСТАВ НА МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ /МРДФ/.


I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Младежката радикал-демократическа федерация /МРДФ/ обединява младежи на основата на либерализма, демокрацията и християнските ценности.

Чл.2 Основната цел на клуба е да работи за участието на българската младеж в политическия живот на страната, за духовното й развитие и за нейното равноправно участие в европейската културна общност.

ІІ. СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТ

Чл.З За постигане на своите цели МРДФ ще използва всички демократичнии законни средства.

Чл.4 МРДФ сътрудничи и контактува с други демократични младежки организации вътре и вън от България.

ІІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.5 Младежката радикал-демократическа федерация е юридическо лице.

Чл.6 Седалището на МРДФ е София, община Оборище, ул."Дондуков" нр 39.

IV. ЧЛЕНСТВО

Чл.7 В МРДФ имат право да членуват всички български граждани от 16 до 35-годишна възраст, които не членуват в политически организации, с изключение на Радикал-демократическата партия /РДП/.

Чл.8 Членовете трябва да приемат устава и програмата на МРДф и да споделят принципите на радикал-демократизма.

Чл.9 Членството в МРДФ е доброволно.

Чл.10 Членството в МРДФ е само индивидуално.

Чл.11 Членството се осъществява чрез подаването на молба до местната организация или до седалището в София.

Чл.12 Членството се прекратява:

ал.1 при навършване на пределната възраст.
ал.2 по собствено желание.
ал.З по решение на местния клуб, като е необходим кворум - 2/3 на 2/3 от членовете му.

Чл.13 Изключването на член на МРДФ става само с квалифицирано мнозинство при присъствието на 2/3 на членовете от клуба, като изключеният има правото да обжалва това решение пред Изпълнителния съвет.

Чл.14 Изключването на член МРДФ става при:

ал.1 нарушаване на устава.
ал.2 системно и безпричинно саботиране дейността на клуба.

Чл.15 Размерът на членския внос се определя от местната организация, използвайки го само за свои нужди, като се отчисляват 30 на сто в полза на Изпълнителния съвет /ИС/.

Чл.16 Членовете на МРДФ, които са членове и на РДП, плащат само 1/2 от сумата за членски внос, определена от местната организация.

V. УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА

Чл.17 МРДФ е изградена на федеративен принцип.

Чл.18 Основни единици са местните организации, териториалните клубовеи клубовете по интереси, които са напълно равноправни.

Чл.19 Местните организации се формират при наличие на най-малко трима членове.

Чл.20 Те са автономни при вземането на решения от местно значение и при изработването на собствена програма, непротиворечаща на програмата на МРДФ.

Чл.21 Начело на всяка местна организация стои секретар, който по право влиза във федеративния координационен съвет.

Чл.22 Функциите на секретаря са: да ръководи организационната дейностна клуба и да го представя пред висшите органи на МРДФ.

Чл.23 Учредяването на местни организации се утвърждава от ИС чрез изпращането на учредителен протокол или представител.

Чл.24 МРДФ прекратява дейността си при:

ал.1 сливане със или вливане в друга младежка организация;
ал.2 саморазпускане;
ал.З разделяне на две или повече организации.

VI. ОРГАНИ

Чл.25 Органите на МРДФ са: Конгрес, Федеративен координационен съвет /ФКС/, Изпълнителен съвет /ИС/ и Контролен съвет /КС/.

VІІ. КОНГРЕС

Чл.26 Върховен орган на МРДФ е Конгресът, който се свиква редовно всяка година от ИС.

Чл.27 Извънреден конгрес се свиква по искане на ИС, 1/10 от членовете или 1/3 от местните клубове.

Чл.28 В Конгреса са представени всички местни организации чрез делегати, избрани съответно по един на всеки 10 души, а в случай че местната организация е под 10 души се избира само един делегат.

Чл.29 В Конгреса участвуват по право членовете на ИС и КС.

Чл.ЗО Решенията на Конгреса се приемат с обикновено мнозинство, освен в случаите на промяна на устава, на името, при закриване или преструктуриране на МРДФ, при които е необходимо квалифицирано мнозинство.

Чл.31 Всеки представител има право на един глас. Допуска се гласуване чрез пълномощия.

Чл.32 Конгресът избира чрез тайно гласуване членовете на ИС и КС.

Чл.ЗЗ Откриването на заседанието става при присъствието на повече от половината от делегатите. Ако 1/2 от делегатите отсъстват, заседанието се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо колко делегати се явят.

VIII. ФЕДЕРАТИВЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

Чл.34 ФКС е колективен орган на МРДФ, в който влизат по право секретарите на местните организации и членовете на ИС.

Чл.35 ФКС се свиква от ИС най-малко 3 пъти в годината по въпроси относно стратегията и отношенията вътре и извън организацията.

Чл.36 ФКС има право да попълва състава на ИС при смърт, изключване или оттегляне на някои от членовете му.

IX. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.37 Конгресът избира ИС в състав председател, секретар, говорител, касиер и трима членове.

Чл.38 Председателят, секретарят или упълномощен член на ИС имат правото да представят МРДФ пред други юридически и физически лица.

Чл.39 Членовете на ИС нямат право да вземат един и същ пост повече от два мандата.

Чл.40 ИС е постоянно действащ орган, който координира дейността на местните организации.

Чл.41 Решенията в ИС се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите при свикване на извънреден конгрес, когато е необходимо квалифицирано мнозинство.

Чл.42 ИС се отчита пред Конгреса.

Чл.43 ИС има право да попълва състава си при смърт, изключване или оттегляне на някои от членовете си.

X. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.44 Конгресът избира КС, който се състои от трима членове, избиращи помежду си председател на КС.

Чл.45 КС контролира финансовата и деловодната дейност на местните организации и ИС.

Чл.46 КС се отчита пред Конгреса.

XI. ИМУЩЕСТВО

Чл.47 Имуществото на МРДФ се формира от членски внос и дарения.

XII. СИМВОЛИ

Чл.48 Символи на МРДФ са символите на Радикал-демократическата партия, както и карта на Европа без граници, на син фон, оградена с надпис Младежка радикална-демократическа федерация.

/Пресслужба "Куриер"/


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използуване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!