12 юли 1990

СОФИЯ, 12 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                             БРОЙ 136 /154/

    СОФИЯ, 12 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ.


    СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ОЦЕНЯВА СЪЗДАДЕНОТО С ПОДАВАНЕТО НА ОСТАВКАТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ПОЛОЖЕНИЕ КАТО ЗАКОНОМЕРНО РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЯТА, ДАВАЩО ОСНОВАНИЕ ЗА НАДЕЖДИ, НО СЪЩЕВРЕМЕННО ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЯВЛЕНИЕ С НЕИЗВЕСТЕН ИЗХОД. НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО БЪДЕЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ДА БЪДЕ ИЗВЕДЕН ОТ СРЕДИТЕ НА ТВЪРДАТА ТОТАЛИТАРИСТКА НОМЕНКЛАТУРА, НО СЪЩО ТАКА Е ВЪЗМОЖНО ТОЙ ДА СЕ ОКАЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТГЛЕДАНАТА, ОПИТОМЕНА И ДИРАЖИРАНА ОТ СТАРИТЕ БОЛШЕВИШКИ КАДРИ ПСЕВДООПОЗИЦИЯ. ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПЪТ Е ВСЕ ОЩЕ САМО ЕДНА НАДЕЖДА БЕЗ СИГУРНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.

    КАТО ИЗХОЖДА ОТ ГОРНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ, СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО СЛЕДНОТО:

    1. ВЕДНАГА ДА ЗАПОЧНЕ ОТКРИТ - АБСОЛЮТНО ПУБЛИЧЕН /С ПЪЛНО ТЕЛЕВИЗИОННО- И РАДИОИЗЛЪЧВАНЕ/ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ И ЗАДЪРЖАНИТЕ ЗАЕДНО С НЕГО ЛИЦА. ДА СЕ ДОПУСНЕ КАТО ОБЩЕСТВЕН ОБВИНИТЕЛ В ПРОЦЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ.

    2. НАРЕД С ТОЗИ ПРОЦЕС И ВЕДНАГА /ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪЗ ОСНОВА НА МАТЕРИАЛИТЕ ОТ НЕГО/ ДА ЗАПОЧНЕ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦАТА ОТ  ВИСШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА - БИВШЕТО ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП, КАКТО НА ТЕХНИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ СЪТРУДНИЦИ ОТ ВИСШИЯ ЕШЕЛОН.
     
    3. ДА СЕ ДЕПОЛИТИЗИРАТ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ОФИЦЕРСКИЯТ И СЕРЖАНТСКИЯТ СЪСТАВ НА МНО И МВР, КАКТО И ТЕХНИТЕ ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ, ЗА КОЕТО ПО ИЗРАБОТЕНА ЗА ЦЕЛТА ДЕКЛАРАЦИЯ-ФОРМУЛЯР, ОТРАЗЯВАЩА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, ВСЕКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩ СЛЕДВА ДА НОСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, АКО ПРОДЪЛЖАВА ДА ЧЛЕНУВА В ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

    4. МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ПРЕУСТРОИ, КАТО ПРИДОБИЕ СЛЕДНАТА ТРИЗВЕННА СТРУКТУРА: ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ; УПРАВЛЕНИЕ "ОХРАНА"; УПРАВЛЕНИЕ "КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА". РАЗУЗНАВАНЕТО И КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕТО ДА ПРЕМИНАТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА С ВСИЧКИ АТРИБУТИ НА ПОДСЛУШВАНЕТО И ЦЕНЗУРАТА ВЪРХУ ЛИЧНАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. СЛЕДСТВЕНИЯТ АПАРАТ ДА ПРЕМИНЕ ИЗЦЯЛО И БЕЗУСЛОВНО КЪМ ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА.

    5. ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА, ЗА ДА ГАРАНТИРА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, СЛЕДВА ДА ПОСТАВИ НАЙ-ВИСОКО В СВОЯТА ЙЕРАРХИЯ СЪДЕБНАТА ИНСТИТУЦИЯ, А ПРОКУРАТУРАТА, В КАЧЕСТВОТО НА "ПАРКЕТ", ДА БЪДЕ АКРЕДИТИРАНА КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТАНЦИИ НА СЪДА. ПРОКУРАТУРАТА СЪЩЕВРЕМЕННО СЛЕДВА ДА ОСТАНЕ САМОСТОЯТЕЛНА И ЕДИННА, ДА ЗАПАЗИ ВСИЧКИТЕ СИ СЛЕДСТВЕНИ ФУНКЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕМИНАЛИТЕ ОТ МВР. КЪМ ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА
    - В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО - ДА СЕ ЧИСЛЯТ: УПРАВЛЕНИЕ "ИНСПЕКТОРАТ"; УПРАВЛЕНИЕ "ЗАТВОРИ" И УПРАВЛЕНИЕ "ФИНАНСОВО-СЪДЕБЕН КОНТРОЛ".

    6. ДА СЕ ОСВОБОДИ ДО КРАЯ НА 1990 Г. ИЗЦЯЛО СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В СОФИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАБИЛНА И ВДЪХВАЩА УВАЖЕНИЕ ЗАКОННОСТ. СПРАВЕДЛИВОСТТА ИЗИСКВА ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА АКАДЕМИЧНИТЕ ВЛАСТИ ДА ПОЛУЧАТ ОБРАТНО В СВОЕ РАЗПОРЕЖДАНЕ НЕПРАВОМЕРНО ОТНЕТАТА ИМ ОТ ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ СГРАДА НА УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ", ГОДИНИ НАРЕД ПОЛЗУВАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД.

    СОФИЯ, 6 ЮЛИ 1990 Г.         ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ    СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
                                              ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ          

                                              СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


    X   X  X

    СОФИЯ, 12 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПЛЕНУМА НА СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА.


    ПЛЕНУМЪТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА ОБСЪДИ УЧАСТИЕТО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ И РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА СЛЕД ТЯХ.

    ПЛЕНУМЪТ КОНСТАТИРА С БОЛКА И ТРЕВОГА, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ И ИЗОСТРЯТ, КОЕТО КРИЕ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ ЕКСЦЕСИИ, ЧИИТО СЛЕДСТВИЯ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ.

    НИЕ НАПЪЛНО ОСЪЗНАВАМЕ, ЧЕ НАРЕД СЪС СЪТВОРЕНОТО ОТ НАРОДА В СТРАНАТА В ГОДИНИТЕ НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НАД НЕГО, НАД ПОДРАСТВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И НАД ПАРТИЯТА ТЕЖАТ ЦЯЛА СИСТЕМА ОТ ДЕЙСТВИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЧЕЛО С ТОДОР ЖИВКОВ, КОИТО ДОВЕДОХА ДО ТЕЖКИ ДЕФОРМАЦИИ В НРАВСТВЕНАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПРАВНАТА СФЕРА НА ОБЩЕСТВОТО. ЗА ГОЛЯМО СЪЖАЛЕНИЕ В ТОЗИ ЧУЖД НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕАЛИ ПРОЦЕС УЧАСТВУВАХА И БИВШИ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА. ТОЗИ ФАКТ ВНАСЯ ГОРЧИЛКА И В НАШИТЕ ДУШИ.

    НИЕ РАЗБИРАМЕ ОНЕЗИ РАБОТНИЦИ, МЛАДЕЖИ И ИНТЕЛИГЕНТИ, КОИТО ГЛАСУВАХА СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА, НЕ ЗА ДА ОТХВЪРЛЯТ СОЦИАЛИЗМА И НЕГОВИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, А ИЗРАЗИХА ОТРИЦАНИЕТО СИ КЪМ ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ТЕЗИ ПРИНЦИПИ, ПРОВЕЖДАНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

    В СЪЩОТО ВРЕМЕ НЕ МОЖЕМ ДА НЕ ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ В СРЕДИТЕ НА ОПОЗИЦИЯТА СЕ ФОРМИРА КОНТРАРЕВОЛЮЦИОННО ЯДРО, КОЕТО ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ПОСОКА НА ПЪЛНО ОТРИЦАНИЕ НА БОРБИТЕ НА НАРОДА СРЕЩУ ФАШИЗМА И МОНАРХИЯТА И В СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ. ОТРИЦАНИЕ НА САМОЖЕРТВАТА И СЕБЕОТРИЦАНИЕТО НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ, ОТДАЛИ ЖИВОТ И ТРУД ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА.

    С НАШИТЕ ВЕЧЕ СКРОМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПОДКРЕПИХМЕ И ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПРЕУСТРОЙСТВОТО В ОБЩЕСТВОТО И ПАРТИЯТА, ЗАПОЧНАЛО НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ИЗЦЯЛО ПОДДЪРЖАМЕ ВСИЧКИ СТЪПКИ НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ /ВПС/ И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕМАХВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ В ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ МИРНИ СРЕДСТВА, ПРОТИВ НАСИЛИЕТО, ОТ КЪДЕТО И ДА ИДВА ТО.

    В ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ СЕ РАЗВИВАТ ПРОЦЕСИ, КОИТО ТРЕВОЖАТ НЕ САМО НАС. ТАКА НАПРИМЕР:

    - СИСТЕМНО СЕ НАРУШАВАТ ЗАКОНИТЕ ЗА СТАЧКИТЕ, МИТИНГИТЕ И ДЕМОНСТРАЦИИТЕ, ПРИКРИВАНИ ПОД ЛОЗУНГИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.
    ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОРГАНИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ОТНОВО НЕ ПРИЛАГАТ СТРИКТНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА. ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА ЕДНИ СЕ ПРЕВРЪЩА В ТЕРОР НАД ДРУГИ;

    - В СТРАНАТА СЕ РАЗВИХРЯ НЕБИВАЛА ПО ХАРАКТЕР И МАЩАБИ СПЕКУЛАТИВНА ТЪРГОВИЯ ОТ НАШИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ. ТЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕРОР НАД ЧЕСТНИТЕ ГРАЖДАНИ;

    - РАЗПРОДАВАТ СЕ ОБЩЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ, СЪЗДАВАТ СЕ ЧАСТНИ АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ И БАНКИ БЕЗ ЗАКОН, ЗАБРАНЯВАЩ УЧАСТИЕТО НА СПЕКУЛАТИВНИ, ЧЕРНИ ПАРИ. ТОВА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ОНЕЗИ, КОИТО СЕ ВЪЗПОЛЗУВАХА ОТ ДЕФОРМАЦИИТЕ И НАТРУПАХА ГОЛЕМИ БОГАТСТВА, СЕГА ДА ПОЛУЧАТ УСЛОВИЕ ЗА ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ;

    - БЕЗПОКОЯТ НИ ТЕМПОВЕТЕ, С КОИТО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ОБРАЗУВА И ВОДИ ДЕЛА СРЕЩУ ЛИЦА, ЧИИТО ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ ПРИЧИНИХА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА В СТРАНАТА.

    БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОЛУЧИ ГОЛЯМО ДОВЕРИЕ ОТ НАРОДА.

    ТЯ ИМА БОЛШИНСТВО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОЗИ ФАКТ ПОСТАВЯ ПРЕД НЕЯ ГОЛЯМА ПОЛИТИЧЕСКА И НАЙ-ВЕЧЕ НРАВСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА. В ТЕЗИ ОТГОВОРНИ ДНИ ЗА СЪДБАТА НА НАРОДА, НА ДЪРЖАВАТА В НЕЙНИТЕ РЕДОВЕ СЕ ПОЯВИХА ЦЕНТРОБЕЖНИ СИЛИ С НАЙ-РАЗЛИЧНИ ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ И НЮАНСИ. ЛИДЕРИТЕ НА НЯКОИ ФРАКЦИИ КАТО АСО, ПЪТ КЪМ ЕВРОПА, ДЕМОС И ДРУГИ В НАРУШЕНИЕ НА УСТАВА ФОРМИРАТ И ОБОСОБЯВАТ НЕГОЛЕМИ СИЛИ, НО ДАВАЩИ ТОН КАТО ПАРТИИ В ПАРТИЯТА. ЧАСТ ОТ ЛИДЕРИТЕ, ПРЯКО АНГАЖИРАНИ С ДЕФОРМАЦИИТЕ ОТ ЕПОХАТА НА ТОДОР ЖИВКОВ, ОТНОВО ПРОЯВЯВАТ СКЛОННОСТ КЪМ БЕЗПРИНЦИПНОСТ, САМО И САМО ДА СЕ СЪХРАНЯТ В НОМЕНКЛАТУРАТА.

    ТАЗИ ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ УЛЕСНЯВА КОНТРАРЕВОЛЮЦИОННОТО ЯДРО СРЕД ОПОЗИЦИЯТА ДА ПРЕВРЪЩА ЗАКОННОТО НЕДОВОЛСТВО НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ПРОТИВОЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ.

    ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА БСП ОТ РАЗРАСТВАЩАТА СЕ КРИЗА ПРАВИМ СЛЕДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

    - ВПС ДА НАПРАВИ СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ ДО ДЕФОРМАЦИИТЕ В ПАРТИЯТА, А ОТТАМ И В ДЪРЖАВАТА, И В ОСТАНАЛИТЕ СФЕРИ НА ЖИВОТА, КАТО ПРЕДЛОЖИ ИДЕЙНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ПРИЧИНИТЕ И УКРЕПВАНЕТО НА ПАРТИЯТА.

    - ВЕСТНИК "ДУМА" И ДРУГИТЕ ПАРТИЙНИ ИЗДАНИЯ, КОИТО ИЗИГРАХА ГОЛЯМА ПОЛОЖИТЕЛНА РОЛЯ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА, ДА ОТКРИЯТ НА СТРАНИЦИТЕ СИ ТВОРЧЕСКА ДИСКУСИЯ ПО ИДЕЙНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ НА ВСИЧКИ ТЕЧЕНИЯ В ПАРТИЯТА.

    - НИЕ СМЕ ПРОТИВ НАСИЛСТВЕНАТА ОСТАВКА НА ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ И АПЕЛИРАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НЕ ПРИЕМА ОСТАВКАТА МУ.

    СОФИЯ, 6 ЮЛИ 1990 Г.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


    X   X   X

    СОФИЯ, 12 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ, ИЗПРАТЕНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА БЪЛГАРИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.


    УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
    ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
    ПАТРИОТИ НА БЪЛГАРИЯ,

    ТЕЗИ ДНИ, КОГАТО ВЗОРЪТ НА ЦЕЛИЯ НАРОД Е ОБЪРНАТ КЪМ НОВОТО ДЕМОКРАТИЧНО БЪДЕЩЕ, КОЕТО ВИЕ, НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ, ЩЕ ТРЯБВА С МЪДРОСТ И ОТГОВОРНОСТ ДА ИЗКОВЕТЕ, РЕНЕГАТСКИ СИЛИ, ДАЛИ НЕОСПОРИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ СА СЛУГИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧУЖДА СТРАНА, СЕ ДОМОГВАТ ДО ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА СВОЯТА АНТИКОНСТИТУЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ И СВОЯТА АНТИДЪРЖАВНА И АНТИБЪЛГАРСКА ДЕЙНОСТ.

    РЕЧ Е ЗА ДОБИЛАТА ПЕЧАЛНА ИЗВЕСТНОСТ РОДООТСТЪПНИЧЕСКА СЕПАРАТИСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН".

    ЗА УТРЕ, 11 ЮЛИ 1990 Г., В 10 ЧАСА В БЛАГОЕВГРАДСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД Е НАСРОЧЕНО СЪДЕБНО ДЕЛО ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО Й.

    ИМАМЕ ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ОПАСЯВАМЕ, ЧЕ ТАЗИ ДАТА, КАКТО И ПРЕДИШНИТЕ - НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ И СЛЕД ИЗБОРИТЕ, НЕ СА ИЗБРАНИ СЛУЧАЙНО. ЯВНО СЕ РАЗЧИТА, ЧЕ УЛИСАНОТО В МЕЖДУПАРТИЙНИ РАЗПРИ БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНО ПРЕД СВЪРШЕН ФАКТ, КАКТО ВЕЧЕ ВЕДНЪЖ ТОВА СЕ СЛУЧИ.

    ЕТО ЗАЩО НИЕ НАЙ-ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВЛЕЗЕ В ПРАВАТА СИ НА ЗАЩИТНИК И ТЪЛКУВАТЕЛ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ И ДА ПРЕСЕЧЕ НЕЗАБАВНО И ЗАВИНАГИ ОПАСНИТЕ ДОМОГВАНИЯ НА ШЕПА РОДООТСТЪПНИЦИ. ОСНОВАНИЯТА ЗА ТОВА, КАКТО ДОБРЕ ВИ Е ИЗВЕСТНО, СЕ НАМИРАТ В КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧЛ.З АЛ.1, ЧЛ.8, АЛ.2, ЧЛ.9 АЛ.2, КАКТО И ЧЛ.5 И ЧЛ.8 АЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

    НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ВИЕ КАТО ДОБРИ ПАТРИОТИ СИ ДАВАТЕ СМЕТКА ЗА ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО ЗАПЛАШВАТ ОТЕЧЕСТВОТО ПРИ ВСЯКА ЕДНА ВАША ЗАКЪСНЯЛА НАМЕСА.

    ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА МИНАВА ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗ СТРИКТНО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПАЗВАНЕ ОТ ВСИЧКИ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ, КОИТО В ТОЗИ ЧАС СЕ НУЖДАЯТ ОТ ВАШАТА НЕЗАБАВНА И КАТЕГОРИЧНА ОХРАНА.

    СОФИЯ, 10 ЮЛИ 1990 Г.                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН   КОМИТЕТ    НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


    X   X   X

    СОФИЯ, 12 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.


    СЪЮЗЪТ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ УЗНАВА, ЧЕ НА 11 ЮЛИ ПРЕД ГРАДСКИЯ СЪД В БЛАГОЕВГРАД ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА МОЛБАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ОБЕДИНЕНАТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН".

    ОЩЕ НА 26 АПРИЛ 1990 ГОДИНА НАШИЯТ СЪЮЗ С ОТВОРЕНО ПИСМО ИЗРАЗИ ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ ТАЗИ АНТИБЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОСТАВИЛА СЕ НА СЛУЖБА НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА. В НЕГО СА ПОСОЧЕНИ ИЗЧЕРПАТЕЛНО ТЕКСТОВЕТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОИТО СЕ НАРУШАВАТ ОТ ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ.

    НА НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВЕЧЕ СА ИЗВЕСТНИ МНОГО НЕЙНИ АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОЯВИ. В РЕДИЦА СТАТИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ "ДУМА”, "ДЕМОКРАЦИЯ”, "СВОБОДЕН НАРОД" И ДРУГИ БЕ ИЗРАЗЕНО ОСТРО ОТРИЦАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КМ ТЯХ. ДОКАЗАНО БЕ, ЧЕ ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЗВА ЦЯЛОСТНА ПОМОЩ И РЪКОВОДСТВО ОТ БЕЛГРАД.

    СЛЕД ПОСЛЕДНАТА ПРОВОКАЦИЯ ПРИ РОЖЕНСКИЯ МАНАСТИР, С КОЯТО БЯХА ПОСТАВЕНИ НА ИЗПИТАНИЕ РОДОЛЮБИВИТЕ ЧУВСТВА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ПИРИНСКИЯ КРАЙ, СЕГА СЪЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗВЪРШИ НОВА ПРОВОКАЦИЯ.

    ТОЗИ ПЪТ ТЯ БЕ НАПРАВЕНА ПРЕД ЕДИН МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ. НА СЪСТОЯЛАТА СЕ ПРЕЗ МИНАЛИЯ МЕСЕЦ КОНФЕРЕНЦИЯ В КОПЕНХАГЕН, В КОЯТО НАШАТА СТРАНА БЕ ОБВИНЕНА ОТ ЮГОСЛАВСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ЧЕ НАРУШАВА ПРАВАТА НА "MAKEДОHCKOTO МАЛЦИНСТВО" В БЪЛГАРИЯ, В ЮГОСЛАВСКАТА ОФИЦИАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ БЕ ВКЛЮЧЕН И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОМО "ИЛИНДЕН". ТОЙ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ИЗЛЯЗЪЛ ОТ СТРАНАТА С БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ И ИНСТРУКТИРАН ДЕСЕТИНА ДНИ В СКОПИЕ. НА НЕГО ОТ ЮГОСЛАВСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ БE УСТРОЕНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ДАТСКАТА СТОЛИЦА, КЪДЕТО ОТ ИМЕТО НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПРОИЗНЕСЕ НЕДОПУСТИМИ ЛЪЖИ, ХУЛИ И КЛЕВЕТИ СРЕЩУ ОТЕЧЕСТВОТО СИ.

    УЗНАВАМЕ ОСВЕН ТОВА, ЧЕ СЪС СЪДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИ НА СР МАКЕДОНИЯ НА 2 АВГУСТ Т.Г. НА РАЗЛИЧНИ ПУНКТОВЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НИ ПО СЛУЧАЙ ГОДИШНИНАТА ОТ ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ СЕ ПОДГОТВЯ ГОЛЯМА АНТИБЪЛГАРСКА ПРОВОКАЦИЯ.

    ЧАШАТА НА ТЕРПЕНИЕТО ПРЕЛИВА! ПОЛАГАМЕ ВСИЧКИ УСИЛИЯ ДА ВЪЗПИРАМЕ  НАШИТЕ БРАТЯ ОТ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ ДА НЕ ПРИБЯГВАТ КЪМ САМОРАЗПРАВА.

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е БЪЛГАРСКИЯТ СЪД ДА ЗАЩИТИ МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО НА СТРАНАТА. АПЕЛИРАМЕ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ТЕЖКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОМО "ИЛИНДЕН" БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА.

    ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ АКО ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НАПРАВИ ТОВА И ПРЕНЕБРЕГНЕ ВЪРХОВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ТО СЪЮЗЪТ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ НЕ НОСИ МОРАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ НА ЕДИН ТАКЪВ БЕЗОТГОВОРЕН АКТ.

    СЕКРЕТАР: ЕВГ.ЕКОВ                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ.Д.ЙОЦЕВ


    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


    X   X   X

    СОФИЯ, 12 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/.


    СТАНОВИЩЕ ПО ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА, ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ИЗНЕСЕ КРЪСТА СИ ПО КАМЕНИСТИЯ ПЪТ КЪМ ГОЛГОТА - ОТ МИЗЕРИЯ ПРЕЗ ЛИШЕНИЯ ДО ЗАДОМЯВАНЕ. УКРАСАТА НА НАШИЯ ДОМ ОСТАНА ОСКЪДНА, ЗАЩОТО ИМАШЕ СРЕД НАС ЮДИ, КОИТО ЗА СРЕБЪРНИЦИ ПОГАЗВАХА И ПРОДАВАХА НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ.

    БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ СМЯТА, ЧЕ ПЪТЕКАТА, ПО КОЯТО НАРОДЪТ НИ РЕШАВА ДА ВЪРВИ, Е НАЛОЖИТЕЛНО ДА БЪДЕ ЧИСТА.

    НИЕ ИЗНЕСОХМЕ КРЪСТА СИ, НЯМА ДА ГО НОСИМ ПАК.

    СМЯТАМЕ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМА ЧИСТКА В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. ГРАЖДАНИ, КОИТО СА ВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАРОДА, КОИТО СА ИЗВРАЩАВАЛИ НАРОДНИ ИДЕАЛИ, КОИТО СА СЕ ПОДДАЛИ НА КОРУПЦИЯТА И СА ВЛЕЗЛИ В МАФИИТЕ, ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗПРАЩАЛИ НЕВИННИ В ЗАТВОРИТЕ, ТЕЗИ НОВИ ЮДИ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ И СЪДЕНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

    УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ СВОБОДНИТЕ ХОРА МОГАТ ДА БЪДАТ СЪДЕНИ ОТ СВОБОДНИ,  ЧИСТИ, ЧЕСТНИ СЪДИИ; МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАЩИТАВАНИ ОТ ПРЕЧИСТЕНИ ОТ КОРУПЦИЯ АДВОКАТИ. НИЕ СМЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС; ЗА АМНИСТИРАНО ПОМИЛВАНЕ.

    НИЕ СМЕ ЗА ТОВА ВИСШ ЗАКОНОДАТЕЛ В ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, А ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОЙТО ДА СЕ ИЗБИРА ОТ НАРОДА. НЕ ВЪЗПРИЕМАМЕ ПРЕЗИДЕНТСКАТА ВЛАСТ, ЗАЩОТО ТЯ СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ЕДНОЛИЧЕН РЕЖИМ, НОВА ФОРМА НА "ЛИЧЕН РЕЖИМ НА КНЯЗА".

    НИЕ СМЕ ЗА ЧАСТИЧНА ПРОМЯНА В СИМВОЛИКАТА.

    СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРОВИНИЛИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ В ИМЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА, А ПРОВИНИЛИТЕ СЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, КАКТО И ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА - В ИМЕТО НА НАРОДА.

    НИЕ СМЕ ЗА ТОВА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ НАРОДНА РЕПУБЛИКА, ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ГЕРБЪТ И ЗНАМЕТО В СЕГАШНИЯ ИМ ВИД, ДА СЕ ВЪЗВЪРНЕ ОРИГИНАЛНИЯТ ТЕКСТ НА ХИМНА "МИЛА РОДИНО".

    БРМП Е ЗА СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВНА УРЕДБА, ЗА ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ГАРАНТИРАНЕ ОТ ЗАКОНИТЕ ПРАВОТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ ДА ГИ ПРИВЕЖДАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ.

    НИЕ СМЕ ЗА СИЛНА ДЪРЖАВА, КАКВАТО МОЖЕМ ДА ИЗГРАДИМ САМО ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА - ТРУДОВА, ПРАВНА, АДМИНИСТРАТИВНА, ЛИЧНА.

    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


    Х   Х   Х

    СОФИЯ, 12 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СДД/ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ.


    НИЕ, СТУДЕНТИТЕ ОТ СТУДЕНТСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СДД/, ПОМОЛИХМЕ РЪКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЯ СОФИЯПРЕС ДА НИ ОКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 11 ЮЛИ 1990 Г. ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАС Е ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ, СЪЗДАВАНО ОКОЛО НАШАТА ДЕЙНОСТ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

    ТЕМА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ "СТУДЕНТИТЕ И ДЕМОКРАЦИЯТА". НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ И НАМЕРЕНИЯТА СИ ЗА НАШАТА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ.

    СЪЗДАВАНЕТО НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ БЕШЕ ПРЕДИЗВИКАНО ОТ НЕСЪГЛАСИЕТО НИ С МЕТОДИТЕ НА ПРОТЕСТ, ВЪЗПРИЕТИ ОТ НЯКОИ НАШИ КОЛЕГИ И ПО-КОНКРЕТНО - НЕСЪГЛАСИЕТО НИ С ПРОВЕЖДАНЕТО НА "ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА". В СДД СЕ ОБЕДИНИХА СТУДЕНТИ, СПОРЕД КОИТО "ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА" КАТО МЕТОД НА ПРОТЕСТ И СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА УЛТИМАТИВНИ ИСКАНИЯ СЪЗДАВА ОПАСЕН ПРЕЦЕДЕНТ В АКАДЕМИЧНИЯ ЖИВОТ, ИЗРАЗЯВАЩ СЕ КОНКРЕТНО В:

    1. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НАРАСТВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ И ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

    2. НЕЗАЧИТАНЕ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ОНАЗИ ЧАСТ ОТ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, КОЯТО НЕ СЕ СОЛИДАРИЗИРА БИЛО С ЦЕЛИТЕ, БИЛО С МЕТОДИТЕ НА СТАЧКУВАЩИТЕ.

    СЪЩЕВРЕМЕННО СЕ РЪКОВОДЕХМЕ ОТ БЕЗПОКОЙСТВОТО, СВЪРЗАНО С ОЧЕВИДНАТА НЕСПОСОБНОСТ НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА ОСЪЩЕСТВИ В ТАЗИ СИТУАЦИЯ ПРАВОМОЩИЯТА СИ НА ГАРАНТ ЗА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ЦЯЛАТА АКЕДЕМИЧНА ОБЩНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ НЕ САМО ОТ НЕГОВИЯ СТАТУТ, НО И ОТ ПОЛОЖЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА АВТОНОМИЯ НА ВУЗ.

    ПОЗВОЛЕТЕ НИ НАКРАТКО ДА ПРЕДСТАВИМ СДД.

    СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ Е САМОСТОЯТЕЛНА НАДПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, ОБЕДИНЯВАЩА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АСПИРАНТИ, ХОРА С РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ, КОЯТО В ДЕЙНОСТТА СИ ЩЕ СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ И ВЪЗГЛЕДИ:

    1. СДД ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОНОМИЯ НА ВУЗ, И ПО-КОНКРЕТНО ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ПРОЯВИТЕ НА КАКВАТО И ДА БИЛО ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВУЗ. ВУЗ СПОРЕД НАС МОГАТ ДА БЪДАТ МЯСТО ЕДИНСТВЕНО ЗА АКАДЕМИЧЕН ЖИВОТ И АКАДЕМИЧНА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ. СДД, БИДЕЙКИ КАТЕГОРИЧНО ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ПРОЯВИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ИЗВЪН ВУЗ, ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ТЪРСИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ВЛАСТИТЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ИЗИСКВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.

    2. ПРЕДМЕТА НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ВИЖДАМЕ ПРЕДИ ВСИЧКО В ИЗРАЗЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА СТУДЕНТСКАТА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ. ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ДЕЙНОСТТА НИ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗГЛЕДЪТ, ЧЕ ОТСТОЯВАНЕТО НА КОИТО И ДА БИЛО ПРАВА И СВОБОДИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В НАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЛИЧНОСТИ ИЛИ ГРУПИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СЪЩАТА ОБЩНОСТ, ТЪЙ КАТО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДЕМОКРАЦИЯТА ВСИЧКИ ТЕ СА РАВНОПОСТАВЕНИ. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОЗИ ВЪЗГЛЕД ПРИ ВСЯКА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ, КАСАЕЩА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ И АКАДЕМИЧНИЯ ЖИВОТ, ЩЕ ТЪРСИМ ПРЕДИ ВСИЧКО НЕ КОНФРОНТАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА НАШИТЕ ВЪЗГЛЕДИ КАТО ПРЕГОВОРИ И ДИСКУСИИ С РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ИЛИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТУДЕНТСКИ ОБЩНОСТИ.

    В СВОЯТА ДЕЙНОСТ СДД ВЪЗНАМЕРЯВА ДА НАСОЧИ ВНИМАНИЕТО СИ КЪМ:

    1. УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ЧРЕЗ НАБЛЮДАТЕЛИ.

    2. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО С ИСКАНИЯТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ.

    АДРЕСЪТ НА СДД:
    ГР. СОФИЯ, БУЛ. "ВЛ. ЗАИМОВ", N 30 ТЕЛ. 44-21-20
    БАНКОВА СМЕТКА N 421 181 888-4,
    ТЪРГОВСКА БАНКА - СОФИЯ, АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

    СОФИЯ, 10 ЮЛИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДД:

    АЛЕКСАНДЪР МАЛКОЧЕВ

    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


    X   X   X

    СОФИЯ, 12 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАПРАВЕНА ОТ ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА НЕЗАВИСИМА НАДПАРТИЙНА ТЕЛЕВИЗИЯ".


    ДИРИЖИРАНИТЕ "ОТГОРЕ" НЕСПОЛУЧЛИВИ СМЕНИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ СПОЛУЧИХА САМО В ЕДНО - БЪЛГАРСКИЯТ ЗРИТЕЛ СЕ УБЕДИ НЕДВУСМИСЛЕНО, ЧЕ В БОРБАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ТОЗИ ВАЖЕН ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ ОТСТЪПВАТ НА ЗАДЕН ПЛАН.

    СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ВЕСТНИКАРСКИ ПРЕСТРЕЛКИ МЕЖДУ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ, КОИТО ГОВОРЯТ ЗА НЕЗДРАВАТА ОБСТАНОВКА ВЪТРЕ В САМАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.

    НО РОЛЯТА НА ПОТЪРПЕВШИ ПРЕД ЕКРАНА ВЕЧЕ НЕ НИ ЗАДОВОЛЯВА.
    ЗАТОВА
    НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ:

    - БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА НАДПАРТИЕН ИНСТИТУТ;
    - ЧАСТ ОТ НЕЙНИТЕ КАДРИ, ПОДБИРАНИ ГОДИНИ НАРЕД НЕ СПОРЕД ПРОФЕСИОНАЛНИ, А СПОРЕД ИДЕОЛОГИЧЕСКИ КРИТЕРИИ, НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ОТГОВОРЯТ НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ;
    - БЪЛГАРСКИЯТ ЗРИТЕЛ Е ПРЕВЪРНАТ В ЗАЛОЖНИК НА НОМЕНКЛАТУРНИ ИНТЕРЕСИ, ПРОПАГАНДИРАНИ ОТ Т.НАР. "НЕЗАВИСИМА ТЕЛЕВИЗИЯ";
    - ПЛАХИ И АНЕМИЧНИ СА ОПИТИТЕ ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ ОТДЕЛНИ РУБРИКИ, КОИТО НЕ ПОЛУЧАВАТ НЕОБХОДИМАТА ЗРИТЕЛСКА ОЦЕНКА.

    УБЕДЕНИ СМЕ,
    ЧЕ ЕДИНСТВЕНО В ПРАВОТО СИ ДА ИЗБИРА Е БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО И ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА СЕ ОТЧИТА ЗРИТЕЛСКИЯТ ИНТЕРЕС. НЕКА НОВАТА НИ ДЕМОКРАТИЧНА ТЕЛЕВИЗИЯ БЪДЕ РЪКОВОДЕНА ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТ С ДОКАЗАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ОТ ТВОРЕЦ С ЧЕСТНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ.

    ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА ПОСТАВИМ НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАНДИДАТУРАТА НА ЧОВЕК, КОЙТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ ДЪРЖИ БУДЕН ЗРИТЕЛСКИЯ ИНТЕРЕС И ПРОВОКИРА КРЕХКИТЕ КЪЛНОВЕ НА ГРАЖДАНСКОТО НИ САМОСЪЗНАНИЕ.

    КАТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ, ДЕПОЗИРАМЕ 50 ХИЛЯДИ ПОДПИСА В ПОДКРЕПА НА КЕВОРК КЕВОРКЯН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪДЕЩАТА ДЕМОКРАТИЧНА, НАДЯВАМЕ СЕ, ТЕЛЕВИЗИЯ.

    ВЯРВАМЕ, ЧЕ НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ СЕ ВСЛУШАТ В ГЛАСА НА ГРАЖДАНИТЕ И СМЯТАМЕ, ЧЕ ТЕ СА ОСОБЕНО ЗАДЪЛЖЕНИ
    ДА СТОРЯТ ТОВА.

    СЪЩЕВРЕМЕННО ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ХОРА ДА ПОДКРЕПЯТ ДВИЖЕНИЕТО НИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАТО ИЗПРАТЯТ СВОИТЕ ПИСМА ДО:

    1404 - СОФИЯ - 104 ЗА ИЛИЯ МИТЕВ ДО ПОИСКВАНЕ

    ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА НЕЗАВИСИМА НАДПАРТИЙНА ТЕЛЕВИЗИЯ"
    КООРДИНАТОРИ: НИКОЛАЙ ИКОНОМОВ, ИЛИЯ МИТЕВ, ЛИДИЯ МАНОВА,
    ДАРИНА ВЪЛЕВА, ИРИНА ИВАНОВА, ЛИЛИЯ СТОЯНОВА И ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ.

    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


    Х   Х   Х

    СОФИЯ, 12 ЮЛИ 1990 ГОДИНА          ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БРОЙ 136 /154/

 


    КОНСТИТУЦИЯ
    НА
    СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
/първа част/


    Ние, народът на Съединените щати, целейки да образуваме no-съвършен Съюз, да утвърдим справедливостта, да осигурим вътрешното спокойствие, да обезпечим съвместната отбрана, да повишим всеобщото благосъстояние и да осигурим благата на свободата за самите нас и за нашите потомци, съставяме и приемаме тази Конституция на Съединените американски щати.

    ЧЛЕН I

    Параграф 1. Цялата законодателна власт, давана с настоящето, принадлежи на Конгреса на Съединените щати, който се състои от Сенат и Камара на представителите.

    Параграф 2. 1. Камарата на представителите се състои от членове, избирани всеки две години от населението на всеки от щатите, като избирателите във всеки щат трябва да отговарят на същите изисквания, каквито са установени за избирателите на най-многобройната камара на щатската регислатура.
    2. Представител не може да стане никое лице, което не е навършило 21-годишна възраст, което не е гражданин на Съединените щати в продължение на седем години и което не е гражданин на щата, в който то се избира.
    3. Представителите и преките данъци се разпределят между всичките щати, които встъпват в този Съюз, пропорционално на числеността на населението им, при определянето на която към броя на всички свободни хора, включително онези, които са задължени да служат определен срок, и без да се броят необлаганите с данъци индианци, се прибавят три пети от всички други лица. Действителното преброяване се извършва не по-късно от три години след първата сесия на Конгреса на Съединените щати и всеки десет години впоследствие, съобразно реда, който се установява със закон. Не може да бъде избиран повече от един представител на всеки тридесет хиляди жители, но всеки щат трябва да има поне един представител, а до провеждането на преброяването щата Ню Хампшир ще избира трима представители, Масачусетс — осем, Роуд Айланд и плантациите Провидънс — един, Кънектикът — пет, Ню Йорк — шест, Ню Джърси — четири, Пенсилвания — осем, Делауер — един, Мериланд — шест, Вирджиния — десет, Пенсилвания — осем, Южна Каролина — пет и Джорджия — трима представители.
    4. Когато се появят вакантни места за представителството на който и да било щат, изпълнителната власт на същия назначава избори за попълването на тези ваканции.
    5. Камарата на представителите избира свой спикер и други длъжностни лииа и притежава изключителната власт за подвеждане под съдебна отговорност по реда на импийчмънт.

    Параграф 3.    1. Сенатът на Съединените щати се състои от по двама сенатори от всеки щат, избирани за срок от шест години от легислатурите на щатите; всеки сенатор има един глас.
    2. Незабавно след като сенаторите се съберат след първите избори, те се разделят по възможност поравно на три групи. Местата на сенаторите от първата група се освобождават след изтичането на първите две години, местата на сенаторите от втората група — след изтичането на четири години, а местата на сенаторите от третата група — след шест години, така че всеки две години се преизбира една трета от сенаторите; ако вакантни места се появят между сесиите на легислатурата на който и да е щат в резултат на оставка или по друга причина, изпълнителната власт на щата може да назначи сенатор временно, до следващото свикване на легислатурата, която попълва овакантеното място.
    3. Сенатор не може да стане никое лице, което не е навършило тридесетгодишна възраст, не е гражданин на Съединените щати от девет години и не е жител на щата, от който се избира, в момента на изборите.
    4. Вицепрезидентът на Съединените щати е председател на Сената, но той гласува само в случай, когато гласовете се разделят по равно.
    5. Сенатът избира други свои длъжностни лица, както и председател pro tempore, в случаите на отсъствие на Вицепрезидента, или когато той изпълнява длъжността Президент на Съединените щати.
    6. Сенатът притежава изключителното право да води всички съдебни разбирателства по реда на импийчмънт. Заседавайки с тези цел, сенаторите полагат клетва или правят тържествена декларация. Ако подсъдимият е Президентът на Съединените щати, председателствува Върховният съдия. Никое лице не може да бъде осъдено без съгласието на две трети от присъствуващите сенатори.
    7. Присъдата в случаите на импийчмънт се ограничава до отстраняване от длъжност и лишаване от правото на заемане на каквато и да било почетна, отговорна или платена държавна служба в Съединените щати.

    Но осъденият може да бъде подложен на по-нататъшно съдебно дирене, преследване, осъждане и изтърпяване на наказанието в съответствие със закона.

    Параграф 4. 1. Времето, мястото и редът на избиране на сенаторите и представителите се определят във всеки щат от щатската легислатура; но Конгресът може по всяко време със закон да установява или променя подобни правила, с изключение на мястото на избиране на сенаторите.
    2. Конгресът се събира не по-рядко от веднъж годишно и сесиите му започват в първия понеделник на месец декември, освен ако със закон не бъде установен друг ден.

    Параграф 5. 1. Всяка камара сама решава въпросите, засягащи изборите, резултатите им и пълномощията на членовете й, като мнозинството във всяка от тях представлява кворум, необходим за работата й, но всяка камара с по-малък състав може да отсрочва работата си от ден на ден и може да бъде упълномощавана да настоява отсъствуващите й членове да вземат участие в работата й, като го прави по такъв начин и налагайки такива наказания, каквито тя сметне за необходимо.
    2. Всяка камара може сама да установява регламента на заседанията си, да наказва членовете си за нарушаване на реда и с мнозинство от две трети да ги изключва от своя състав.
    3. Всяка камара води протоколи на заседанията си и периодически ги публикува, с изключение на онези раздели, които по нейно мнение изискват секретност; гласуванията «за» и «против» на членовете на всяка камара по един или друг въпрос се отбелязват в протоколите по желанието на една пета от участвуващите.
    4. По време на сесията на Конгреса нито една от камарите не може да прекратява работата си за повече от три дни без съгласието на другата, или да провежда заседанията си в друго място, освен в определеното за местопребиваването на двете камари.

    Параграф 6. 1. Сенаторите и представителите получават възнаграждение, установено със закон и изплащано от държавното съкровище на Съединените щати. Във всички случаи освен държавна измяна, углавно престъпление и нарушение на обществения ред, те имат привилегията да не подлежат на арест по време на присъствието им на заседания на съответната камара или по пътя на отиване или връщане от същата; за изказванията или участието им в дебатите в съответната камара те не могат да бъдат разпитвани в никое друго място.
    2. Никой сенатор или представител не може по време на мандата му да бъде назначен на каквато и да било друга гражданска длъжност на държавна служба на Съединените щати, ако тази длъжност е била създадена или получаваното за която възнаграждение е било увеличено през посочения период; нито едно лице на държавна служба на Съединените щати не може да бъде член на която и да било от камарите, докато заема тази длъжност.

    Параграф 7. 1. Всички законопроекти за събиране на държавните приходи произлизат от Камарата на представителите, но Сенатът може да прави предложения или да участвува в обсъждането им и да предлага поправки както и по отношение на всички други законопроекти.
    2. Всеки законопроект, приет от Камарата на представителите и от Сената, преди да стане закон трябва да бъде представен на Президента на Съединените щати; ако той одобри законопроекта, го подписва, а ако не го одобри, го връща с възраженията си на камарата, която го е предложила, като камарата вписва попраквите в протоколите си и се заема с преразглеждането му. Ако след подобно преразглеждане законопроектът бъде утвърден с две трети от гласовете на камарата, той се изпраща заедно с възраженията на Президента в другата камара, която също преразглежда законопроекта и ако той бъде одобрен с две трети от гласовете й, той става закон. Във всички подобни случаи членовете на двете камари гласуват със «за» или «против», а имената на гласуващите за или против законопроекта се вписват в протоколите на съответната камара. Ако законопроектът не бъде върнат от Президента в продължение на десет дни (като неделите се изключават) след като му бъде представен, той се превръща в закон по същия начин, както при подписването му от Президента, освен в случай, че не е върнат на Конгреса поради прекъсване на работата на последния, като в този случай законопроектът не се превръща в закон.
    3. Всички постановления, резолюции или решения, за които е необходимо съгласието и на двете камари (освен по въпроса за прекъсване на работата им), се представят на Президента на Съединените щати и преди всеки подобен акт да встъпи в сила, той трябва да бъде одобрен от Президента; в случай на неодобрение той трябва да бъде наново утвърден с две трети от гласовете в Сената и Камарата на представителите в съответствие с правилата и условията, предписани за приемането на законопроект.

    Параграф 8. Конгресът има правото:
    1. да определя и събира данъци, мита, акцизи и налози, да изплаща дългове и да осигурява общата отбрана и благоденствието на Съединете шати, като всички данъци, налози и акцизи трябва да бъдат уеднаквени за цялата територия на Съединените щати;
    2. да сключва заеми от името на Съединените щати;
    3  да регулира търговията с други държави, между отделните щати и с индианските племена;
    4. да установява уеднаквени правила за натурализация и уеднаквени закони за фалит на цялата територия на Съединените щати;
    5. да сече монети, да регулира тяхната стойност, както и стойността на чуждестранните монети, и да установява стандарта за мерки и теглилки;
    6. да определя наказания за фалшифициране на ценни книжа и на намиращите се в обръщение монети на Съединените щати;
    7. да учредява пощенски служби и пощенски пътища;
    8. да насърчава прогреса на науките и полезните занаяти, осигурявайки на авторите и изобретателите изключителни права за определен срок върху съответните им произведения и открития;
    9. да учредява съдилища, подчинени на Върховния съд;
    10. да дефинира и наказва пиратство и други престъпления, извършени в открито море, както и нарушения на международното право;
    11. да обявява война, да издава позволителни за .каперство и за репресалии и да установява правила за пленяване на суша и на море;
    12. да набира и издържа армия, като асигнуванията на парични средства за тази цел не могат да се правят за срок, по-дълъг от две години;
    13. да създава и издържа флота;
    14. да издава правила за ръководство и организация на сухопътните и морските сили;
    15. да свиква народно опълчение за налагане на законите на Съюза, потушаване на въстания и отблъскване на нападение отвън;
    16. да осигурява организирането, въоръжаването и обучението на народното опълчение и да осъществява командуването на онази част от него, която се използва на служба на Съединените щати, запазвайки на щатите правото да назначават офицерите и да осигуряват обучението на опълчението в съответствие с уставните положения, утвърдени от Конгреса;
    17. да упражнява в пълен обем изключителната законодателна власт над окръга (чиято площ не трябва да надхвърля десет квадратни мили), който ще бъде предоставен от някой от щатите и приет от Конгреса за седалище на правителството на Съединените щати, както и да упражнява същата власт над всички територии, придобити със съгласието на съответните щатски легислатури за строителство на крепости, държавни складове, арсенали, докове и други необходими съоръжения;
    18. да издава всички закони, необходими и подходящи за осъществяване както на горепосочените права, така и на всички други права, които настоящата Конституция предоставя на Правителството на Съединените щати или на департаментите и длъжностните им лица.

    Параграф 9. 1. До настъпването на хиляда осемстотин и осма година Конгресът няма да забранява преместването и имигрирането в който и да било от щатите на лица, които те сметнат за уместно да приемат, но имиграцията може да се облага с данък или мито, не превишаващо десет долара на човек.
    2. Не се допуска никакво суспендиране на действието на habeas corpus, освен ако това се изисква от съображения на обществената безопасност в случай на инвазия или въстание.
    3. Не могат да се приемат ex posto facto никакви закони за лишаване от граждански и имуществени права, нито други закони.
    4. Не се допуска облагане с никакъв поголовен данък или с други преки данъци, освен в съответствие с данните от преброяването или с горепосоченото изчисление на населението.
    5. Не могат да се облагат с данъци и мита никакви стоки, изнасяни от който и да било щат.
    6. Никакви търговски или данъчни правилници не могат да дават предимства на пристанищата на един щат пред пристанищата на друг, нито корабите, търгващи от или пристигащи в пристанище на някой щат могат да се принуждават да влизат в друго пристанище, да го напускат или да плащат там такси.
    7. Никакви парични суми не могат да се теглят от държавното съкровище, освен в резултат на асигнувания, предвидени със закон, а редовните отчети за приходите и разходите на всички обществени парични средства подлежат на периодично публикуване.
    8. Съединените щати не удостояват с никакви благороднически титли и нито едно лице, заемащо платена или почетна държавна служба, не може без съгласието на Конгреса да приема каквито и да било подаръци, възнаграждения, служби или титли от никой крал, княз или чуждестранна държава.

    Параграф 10. 1. Никой щат не може да встъпва в договори, съюзи или конфедерации, да издава каперски или репресални разрешителни, да сече монети, да емитира кредитни билети, да въвежда каквото и да било друго платежно средство за погасяване на дългове, освен златна и сребърна монета, да приема закони за лишаване от граждански и имуществени права, закони ех posto facto, или закони, нарушаващи договорни задължения, нито да удостоява с каквито и да било благороднически титли.
    2. Никой щат не може без съгласието на Конгреса да облага с мита или с такси вноса или износа на стоки, освен в случаите, когато това е абсолютно необходимо за изпълнението на законите на щата за инспекция; при това чистият доход от всички мита и такси, налагани от който и да било щат върху вноса и износа, постъпва в държавното съкровище на Съединените щати, а всички подобни закони подлежат на преразглеждане и контрол от страна на Конгреса.
    3. Никой щат не може без съгласието на Конгреса да облага с такси тонаж, да издържа войски или военни кораби в мирно време, да сключва договори или съглашения с друг щат или с чужда държава, да встъпва във война, освен ако бъде нападнат или се окаже в непосредствена опасност, която не търпи отлагане.

    ЧЛЕН II

    Параграф 1. 1. Изпълнителната власт се осъществява от Президента на Съединените американски шати. Той заема поста си в продължение на четири години и неговите избори, както и тези на Вицепрезидента, избиран за същия срок, се провеждат както следва:
    2. Всеки щат назначава според установения от легислатурата му ред определен брой избиратели, равен на общия брой сенатори и представители, определен за даден щат в Конгреса, но за избиратели не могат да бъдат назначавани сенатори, представители и лица, заемащи платена или почетна длъжност на служба на Съединените щати.
    3. Избирателите се събират в съответните щати и избират с тайно гласуване две лица, от които поне едното не трябва да бъде жител на техния Щат. След това те правят списък на всички лица, за които са били подадени гласове, с посочване на броя на гласовете, подадени за всяко от тях; този списък се подписва и се заверява, след което в запечатан вид се изпраща в седалището на правителството на Съединените щати на името на председателя на Сената. Председателят на Сената в присъствието на Сената и на Камарата на представителите отваря всичките заверени списъци, след което се извършва преброяване на гласовете. Лицето, получило най-голям брой гласове, става Президент, ако този брой представлява Мнозинството от общия брой на назначените избиратели; ако се окаже, че такова мнозинство е получено от повече от едно лице и ако тези лица имат еднакъв брой гласове, тогава Камарата на представителите незабавно избира с тайно гласуване едно от тях за Президент, а ако нито едно от тези лица не получи мнозинство, тогава Камарата за представителите избира за Президент по същия начин с тайно гласуване едно от петимата лица, получили най-голям брой гласове. При това гласуването при избирането на Президента става по щати и представителството на всеки щат има един глас; кворум за тази цел съставляват представители на две трети от щатите, като за избирането на Президента е необходимо мнозинство от общия брой на щатите. Във всеки случай лицето, получило след избирането на Президента най-голям брой гласове на избирателите, става Вицепрезидент. Ако се окаже, че двама или повече от останалите лица имат еднакъв брой гласове, едно от тях се избира за Вицепрезидент от Сената с тайно гласуване.
    Конгресът определя времето за избиране на избирателите и деня, в който те да проведат гласуването, като този ден трябва да бъде един и същ за цялата територия на Съединените щати.
    4. Никое лице, което не е гражданин на Съединените щати по рождение, или не е гражданин на Съединените щати по времето на приемането настоящата Конституция, не може да бъде избрано за длъжността Президент, както не може да бъде избрано на тази длъжност и никое лице, което не е достигнало тридесет и петгодишна възраст и не е постоянен жител на Съединените щати в продължение на четиринадесет години.
    5. В случай на отстраняване на Президента от длъжност, или на смъртта, оставката или неспособността, му да упражнява свързаните с тази Длъжност права и задължения, същите се прехвърлят на Вицепрезидента; в случай на отстраняването, смъртта, оставката или неспособността и на двамата — Президента и Вицепрезидента — Конгресът може със закон да постанови, кое длъжностно лице ще действува в качеството на Президент, като същото лице изпълнява тази длъжност съответно до отстраняването на причините или до избирането на нов Президент.
    6. Президентът по всяко време получава за своята служба възнаграждение, което не може да бъде увеличено или намалено през периода на бандата му и през този период той не може да получава никакво друго възнаграждение нито от Съединените щати, нито от който и да било от щатите.
    7. Преди да встъпи в длъжност, Президентът полага следващата клетва или тържествена декларация: «Аз тържествено се заклевам (или декларирам), че добросъвестно ще изпълнявам длъжността Президент на Съединените щати и ще правя всичко, което е по силите ми, за опазване, защита и подкрепа на Конституцията на Съединените щати.»

    Параграф 2. 1. Президентът е главнокомандуващ армията и флотата на Съединените щати и народното опълчение на щатите, когато то се свиква на служба на Съединените щати. Той може да изисква от ръководителя на всеки изпълнителен департамент мнение в писмен вид по какъвто и да било въпрос от компетенцията му; той има правото на отмяна на присъди и на помилване за престъпления срещу Съединените щати, освен в случай на импийчмънт.
    2. Той има правото със съвета и съгласието на Сената да сключва договори при условие на одобрението им с две трети от присъствуващите сенатори и да назначава със съвета и съгласието на Сената посланици, други пълномощни представители и консули, съдии на Върховния съд и други длъжностни лица на Съединените щати, чието назначаване не е предвидено специално в настоящата Конституция и чиито длъжности се учредяват със закон; но Конгресът може със закон да предостави назначаването на такива низши длъжностни лица, каквито сметне за необходимо, лично на Президента, на съдилищата или на ръководителите на департаментите.
    3. Президентът има правото да попълва всички вакантни места, които могат да, се открият между сесиите на Сената, като предоставя длъжностните пълномощия за срок до края на следващата сесия на Сената.

    Параграф 3. Президентът информира периодически Конгреса за състоянието на Съюза и му предлага за разглеждане такива мерки, каквито смята за необходими и полезни; в изключителни случаи той свиква Двете камари или една от тях, а в случай на разногласия между тях по въпроса за времето на закриването на сесията той може да я закрие, когато сметне за необходимо; той приема посланици и други агенти на чуждестранни държави, осигурява стриктното спазване на законите и назначава на длъжност всички висши държавни служители на Съединените щати.

    Параграф 4. Президентът, Вицепрезидентът и всички висши държавни служители на Съединените щати се отстраняват от длъжност, ако бъдат подведени под отговорност по реда на импийчмънт и осъдени за държавна измяна, вземане на подкупи или други тежки престъпления и простъпки.

    ЧЛЕН III

    Параграф 1. Съдебната власт в Съединените щати принадлежи на Върховния съд и на такива низши съдилища, каквито могат от време на време да се учредяват от Конгреса. Съдиите както на Върховния съд, така и на низшите съдилища заемат длъжността си докато поведението им остава безупречно, и получават в установени срокове възнаграждение за службата си, което не може да бъде намалено докато те заемат длъжността си.

    Параграф 2. 1. Съдебната власт се разпростира върху всички дела, решавани по закона и по правото на справедливостта, възникващи в обсега на настоящата Конституция, както и върху всички настоящи и бъдещи международни договори, сключвани от името на Съединените щати; върху всички дела, засягащи посланиците, другите пълномощни представители и консулите; върху всички дела, засягащи адмиралтейството и морските дела; върху всички спорове, в които Съединените щати са страна; върху всички спорове между два или повече щата, между един щат и гражданите на друг щат, между гражданите на различни щати, между гражданите на един и същ щат по исковете за земите, предоставяни безплатно от различни щати, и между отделни щати или техни граждани и чуждестранни държави, граждани или поданици.
    2. Във всички дела, засягащи посланици, други пълномощни представители и консули, както и в делата, едната страна в които е някой от Щатите, Върховният съд се явява като първа инстанция. Във всички други дела, споменати по-горе, Върховният съд упражнява апелационна юрисдикция по отношение както на закона, така и на факта, с такива изключения и в съответствие с такива правила, каквито бъдат установени от Конгреса.
    3. Делата по всички престъпления, с изключение на разглежданите по Реда на импийчмънт, се решават от съда на съдебните заседатели; съдебните процеси по такива дела се водят в онези щати, където са извършени престъпленията, а ако престъплението е извършено извън границите на който и да е щат, съдебният процес се води в място или места, които се определят със закон от Конгреса.

    Параграф 3. 1. Под измяна спрямо Съединените щати се разбира само водене на война срещу тях или съюзяване с враговете им и оказване на помощ и услуги на враговете им. Никое лице не може да бъде признато за виновно в измяна, ако актът на явна измяна не бъде потвърден от двама свидетели или признат от обвиняемия на открито съдебно заседание.
    2. Конгресът разполага с властта да определя наказание за измяна, но Присъдата за измяна може да включва лишаване от права и конфискация на имущество само докато осъденият е жив.

    ЧЛЕН IV

    Параграф 1. Публичните актове, официалните документи и съдебните решения на всеки щат се признават и се ползват с доверие във всеки друг щат. Конгресът може с общи закони да предписва начини за удостоверяване на подобни актове, документи и решения и да им придава с това сила.

    Параграф 2. 1. Гражданите на всеки щат имат право на всички привилегии и неприкосновеност наравно с гражданите на другите щати.

    2. Лице, обвинено в някой щат в измяна, углавно престъпление или друго престъпление и укриващо се от правосъдието в друг щат и намерено там, подлежи по искане на изпълнителната власт на щата, от който е избягло, на връщане и предаване на правосъдието на щата, в който е извършено престъплението.
    3. Никое лице, задължено да служи или работи в един щат в съответствие със законите на същия и избягало в друг щат, не може въз основа на никакъв закон или постановление на последния да бъде освободено от тази служба или работа и трябва да бъде предадено на страната, имаща право на такава служба или работа, по нейно искане.

    Параграф 3. 1. Конгресът може да приема нови щати в състава на настоящия Съюз, но нови щати не могат да бъдат създавани или учредявани в рамките на юрисдикцията на който и да било щат, нито нов щат може да бъде създаден чрез сливане на два или повече щата или на части от щатите без съгласието на легислатурите на заинтересованите щати, както и на Конгреса.
    2. Конгресът има право да се разпорежда с териториите и с други видове собственост на Съединените щати и да издава във връзка с това всички необходими правила и постановления; нищо в настоящата Конституция не може да бъде тълкувано в ущърб на каквито и да било претенции на Съединените щати или на който и да било отделен щат.

    Параграф 4. Съединените щати гарантират на всеки щат в този Съюз републиканска форма на управление и защита на всеки от тях от нападение отвън, а по молба на легислатурата или на изпълнителната власт (когато легислатурата не може да бъде свикана) — и от вътрешно насилие.
       
    ЧЛЕН V

    Във всички случаи, когато две трети от членовете на двете камари сметнат за необходимо, Конгресът предлага поправки към настоящата Конституция или, по искане на легислатурите на две трети от щатите, свиква конвент за внасяне на поправки, които и в двата случая придобиват във всяко отношение силата на съставна част от настоящата Конституция след ратифицирането им от легислатурите на три четвърти от щатите, или от конвентите на три четвърти от щатите, като едната или другата форма на ратификация се предлага от Конгреса. Но нито една поправка, приета до настъпването на хиляда осемстотин и осма година, не може по никакъв начин да засяга първата и четвъртата алинеи от Деветия параграф на Член I и никой щат не може без съгласието му да бъде лишен от правото на глас в Сената, равно с правата на другите щати.

    ЧЛЕН VI
    1. Всички дългове и задължения, поети до приемането на настоящата Конституция, запазват за Съединените щати същата законност, каквато са имали по отношение на Конфедерацията.
    2. Настоящата Конституция и законите на Съединените щати, които ще се приемат на нейна основа, както и всички договори, които са сключени или ще бъдат сключении в бъдеще от името на Съединените щати, представляват върховен закон на страната, а съдиите във всеки щат се задължават да го изпълняват независимо от каквито и да било противоречащи положения в конституциите или законите на отделните щати.
    3. Гореспоменатите сенатори и представители, членовете на щатските легислатури и всички длъжностни лица в изпълнителните и юридическите учреждения както на Съединените щати, така и на отделните щати, се задължават с клетвена или тържествена декларация да съблюдават и подкрепят настоящата Конституция; но за заемане на каквато и да било държавна или обществена длъжност в Съединените щати няма да се изисква никакъв религиозен критерий.

    ЧЛЕН VII
    Ратификацията от конвентите на девет щата е достатъчна за влизането в сила на тази Конституция в ратифициралите я щати.

    Приета на конвента с единодушно съгласие на представените щати на седемнадесети септември хиляда седемстотин осемдесет и седма година от Рождество Христово и на дванадесетата година на независимостта на Съединените американски щати. В удостоверение на което ние сложихме тук своите подписи.
    Джордж Вашингтон,
    Президент и депутат от Вирджиния.
    Ню Хампшир — Джон Лангдон, Николас Гилман.
    Масачусетс — Натаниъл Горхъм, Руфъс Кинг.
    Кънектикът — Уилям С. Джонсън, Роджър Шърман.
    Ню Йорк — Алегзандър Хамилтън.
    Ню Джърси — Уилям Ливингстън, Дейвид Брирли, Уилям Патерсън,  Джонатан Дейтън.
    Делауер — Джордж Рийд, Гънинг Бедфорд Мл., Джон Дикинсън, Ричард Басет, Джейкъб Брум.
    Пенсилвания — Б. Франклин, Томас Мифлин, Робърт Морис, Джордж Клаймър, Томас Фицсимънс, Джейрд Ингърсол, Джеймс Уилсън, Гъв. Морис.
    Мериланд — Джеймс Макхенри, Даниъл от Сейнт Томас Дженифър, Даниъл Карол.
    Вирджиния — Джон Блейр, Джеймс Мадисън Мл.
    Северна Каролина — Уилям Блаунт, Ричард Добс Спайт, Хю Уилямсън.
    Южна Каролина — Дж. Рутледж, Чарлс Котсуърт Пинкни, Чарлс Пинкни, Пиърс Бътлър.
    Джорджия — Уилям Фю, Ейбрахам Болдуин.

    17 септември 1787 година


    (Следва продължение и край в брой 137)


    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/