12 юни 1990

СОФИЯ, 12 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                БРОЙ 114 /132/

СОФИЯ, 12 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ - НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ЗА ПО-НАТАТЪШНО УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ


БСДП НАПЪЛНО ОСЪЗНАВА СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДБАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕД ИСТОРИЯТА, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО. НАШИЯТ НАРОД Е ПЛАТИЛ ЖЕСТОК КЪРВАВ ДАНЪК В МНОГОБРОЙНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СТЪЛКНОВЕНИЯ И ВОЙНА ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА СВОЕТО ПРАВО НА ЖИВОТ, СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ. ИМЕННО ЗАТОВА НИЕ СЧИТАМЕ ЗА СВОЕ ИСТОРИЧЕСКО ПРИЗВАНИЕ ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДАТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВРЪЗКИ И ДОГОВОРИ НА СТРАНАТА, ЗА ДА ДАДЕМ РЕАЛНИЯ СИ ПРИНОС ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ НОВА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗА ЗАЩИТА И ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. НЕПОКОЛЕБИМО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ ЯДРЕНАТА ВОЙНА НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КАКВАТО И ДА БИЛО КОНСТРУКТИВНА ПОЛИТИКА. ЗАТОВА НАШАТА ПАРТИЯ РАЗГЛЕЖДА БОРБАТА ЗА МИР И ПРОТИВ ВОЙНАТА КАТО ЖИЗНЕНА ПОТРЕБНОСТ НА ВРЕМЕТО. НИЕ СЧИТАМЕ ЗА СВОЯ ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ ДА НАПРАВИМ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВОЕННИ АВАНТЮРИ И ПРОВОКАЦИИ НА БАЛКАНИТЕ, ДОСТОЙНО ДА ЗАЩИТИМ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И ДА ПРЕДАДЕМ НА БЬДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ЕДНА СВОБОДНА, СИЛНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ.
ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И РЕАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ У НАС НАЛАГАТ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НОВА ОТБРАНИТЕЛНА СИСТЕМА, КОЯТО ДА ОБЕДИНЯВА УСИЛИЯТА НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ,  УЧРЕЖДЕНИЯ, ИНСТИТУЦИИ ЗА ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ НИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА ОТЕЧЕСТВОТО. ТЯ ТРЯБВА ДА СПОСОБСТВУВА ЗА:

- ИЗДИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО НОВО РАВНИЩЕ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА МОЩ НА СТРАНАТА /КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ СИЛИ И СПОСОБНОСТТА ДА БЪДАТ МОБИЛИЗИРАНИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА АГРЕСИЯ/;
- НАРАСТВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА И БОЙНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВС, КОИТО СА ГЛАВЕН ГАРАНТ ЗА СТАБИЛНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА СТРАНАТА НИ, ПРИ ЕВЕНТУАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБСТАНОВКА;
- ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ, ГОТОВНОСТ И РЕШИМОСТ НА НАШИЯ НАРОД ДА БРАНИ СВОЯТА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ЧУЖДИ ПОСЕГАТЕЛСТВА;
- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕАЛИСТИЧНА И КОНСТРУКТИВНА ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА, ОСИГУРЯВАЩА НЕОБХОДИМИТЕ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И С ДРУГИ ВОЕННИ СЪЮЗНИЦИ, ОСВЕН С НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ НИ СЪСЕДИ;
- АКТИВНА ПОДКРЕПА И МНОГОСТРАННА ПОМОЩ НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, ОТСТОЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ;
- НАРАСТВАНЕ НА ПРИНОСА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА ПРОГРЕСИВНИТЕ И ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СВЕТА, ЕВРОПА И НА БАЛКАНИТЕ ЗА МИРНО РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ СПОРОВЕ И ПРОБЛЕМИ В МЕЖДУНАРОДНОТО ОБЩУВАНЕ.

НАШИЯТ РЕАЛИСТИЧЕН ПОДХОД ИЗИСКВА РАЗРАБОТВАНЕТО И ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА НОВА ВОЕННА ДОКТРИНА С ПОДЧЕРТАН ОТБРАНИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВА НА ПРИНЦИПА НА НАДЕЖДНАТА ДОСТАТЪЧНОСТ И ГАРАНТИРАНА СИГУРНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО.

ТОВА ОЗНАЧАВА СТРАНАТА НИ ДА СЪЗДАДЕ ТАКЪВ ВОЕНЕН ПОТЕНЦИАЛ И ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ГЪВКАВО ТАКИВА ОТБРАНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО ДА СЪОТВЕТСТВУВАТ НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛНАТА ВОЕННА ЗАПЛАХА, НА ХАРАКТЕРА, МАЩАБИТЕ И ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ВОЕННИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА НАШИТЕ ВЕРОЯТНИ ПРОТИВНИЦИ. НАШИТЕ ВОЕННИ УСИЛИЯ СЛЕДВА ДА БЪДАТ АДЕКВАТНИ НА ТЕЗИ ПРЕДПРИЕМАНИ ОТ СЪСЕДНИТЕ НИ ДЪРЖАВИ, КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ОБЩИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ КЪМ РАЗОРЪЖАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ И НАРОДИТЕ. НА ТАЗИ ЦЕЛ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОДЧИНЕНО И УСКОРЯВАНЕТО НА ЗАПОЧНАЛАТА КОНВЕРСИЯ В ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ ИЗДИГА ВИСОКО СВОЯ ГЛАС НА ПРОТЕСТ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТНОСНО НЕПРАВОМЕРНОСТТА НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ПЕРИОД И ДИСКРИМИНИРАНЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОИТО НЕ ПОДДЪРЖАТ БСП, СДС И БЗНС.

1. НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ БЕ ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩО ТРИ МИНУТИ И ПОЛОВИНА ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ /ВЕДНЪЖ ДВЕ МИНУТИ И ВЕДНЪЖ МИНУТА И ПОЛОВИНА/ В "ПРЕДИЗБОРНО СТУДИО". ТОВА БЕ НАПРАВЕНО СЛЕД СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НАУЧИ ЗА БНРП ЕДВА СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПО ТОЗИ НАЧИН МНОГО НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ СА ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГЛАСУВАТ ЗА ПАРТИЙНАТА НИ ПЛАТФОРМА, ДА НЕ ГОВОРИМ, ЧЕ НА СЪЩАТА УЧАСТ СА ПОСТАВЕНИ ДОРИ И НАШИТЕ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ, СФОРМИРАЛИ СВОИ ДРУЖЕСТВА, СЛЕД КАТО НАУЧИХА ЗА НАШЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ. СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ НА ПАРТИЙНИЯ НИ ВЕСТНИК "БЪЛГАРСКИ ГЛАС" МНОГО ХОРА ОТ ПРОВИНЦИЯТА И СТОЛИЦАТА ИЗКАЗАХА ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУВАТ ЗА НАШАТА ПАРТИЯ, НО ПОРАДИ ЛИПСА НА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ, ТЕ НЕ МОГАТ ДА ДАДАТ СВОБОДЕН ИЗРАЗ НА ВОЛЯТА СИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

2. ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ: ОТ КОИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕН И ОБСЪДЕН ЗАКОНЪТ ЗА ИЗБОРИТЕ И КАК ПО ТОЗИ "ДЕМОКРАТИЧЕН" НАЧИН МОГАТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ДАДАТ СВОБОДНО ГЛАСА СИ ЗА ПРОГРАМАТА Н ПЛАТФОРМАТА НА ДАДЕНА ПАРТИЯ ИЗВЪН "ОФИЦИАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ" В ЛИЦЕТО НА СДС, АКО НЯМА В ДАДЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ИЗДИГНАТИ КАНДИДАТИ ПО МНОГОМАНДАТНАТА СИСТЕМА? И КАК ПО ТОЗИ НАЧИН ДАДЕНА "МАЛКА" ПАРТИЯ БИ МОГЛА ДА НАБЕРЕ НЕОБХОДИМИТЕ Й 4 ПРОЦЕНТА, АКО ПО ТОЗИ ЗАКОН НЕ МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ПРИЕМАТ ПЛАТФОРМАТА НА ДАДЕНА ПАРТИЯ, БЕЗ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ЛИЧНОСТИТЕ, ИЗДИГНАТИ ПО МНОГОМАНДАТНАТА СИСТЕМА.

3. НА ПРАКТИКА СЕ ОКАЗВА, ЧЕ ТАКИВА ПАРТИИ ИМАТ МНОГО ПОВЕЧЕ ГЛАСОВЕ, КОИТО БИХА БИЛИ ПОДАДЕНИ ЗА ТЯХ, АКО ДЕКЛАРИРАНАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОПАГАНДА БЕШЕ СПАЗЕНА. НО СРЕДСТВАТА, ОТПУСНАТИ ЗА ТАЗИ ПРЕДИЗБОРНА ПРОПАГАНДА, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ, КАТО ОБРАБОТКАТА ИМ ЩЕ ЗАВЪРШИ ЕДИН ДЕН СЛЕД ИЗБОРИТЕ /БАНКОВА СМЕТКА 188/1155 В ЛЕНИНСКИ РАЙОНЕН КЛОН НА ДСК/. А И НА ПРАКТИКА СЕ ОКАЗВА, ЧЕ Т. НАР. "ПРОПОРЦИОНАЛНА СИСТЕМА" НА ГЛАСУВАНЕ НЕ Е НИКАКВА ДРУГА, ОСВЕН ВАРИАНТ НА МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА /ЛИЧНОСТНА/.

4. ДО КРАЯ НА СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ НЕ БЕШЕ ИЗРАБОТЕНА МЕТОДИКАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ПОЛУЧАВАШЕ РАЗЛИЧНА И ПРОТИВОПОЛОЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАТОВА ДАЛИ ЩЕ ИМА ЦЕНТРАЛНА ЛИСТА, КАКТО БЕШЕ ПРОЕКТИРАНО НАЙ-НАПРЕД, ИЛИ ДАЛИ НЯМА ДА ИМА. ТЪРСЕНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦИК ИЛИ РАЙОННИТЕ ИК ОСТАВАШЕ БЕЗ РЕЗУЛТАТ, ТЪЙ КАТО НЕ МОЖЕХА ДА СЕ НАМЕРЯТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН ДО ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ НИКОЙ ОТ НАС НЕ ЗНАЕШЕ КАК ТОЧНО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ КАНДИДАТИТЕ НИ.

5. СРЕЩУ РАЗЛИЧНИ НАШИ ЧЛЕНОВЕ В ПРОВИНЦИЯТА БЯХА ПУСНАТИ В ХОД ШАНТАЖ И ЗАПЛАХИ, КАКТО ТОВА Е ПОСОЧЕНО В "БЪЛГАРСКИ ГЛАС" БР. 3-4, ОТ ХАСКОВСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НЕ БЕШЕ ПОДАДЕНА В ЦИК МНОГОПАРТИЙНАТА ЛИСТА ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА, КАТО ПРОИЗВОЛНО БЕШЕ ИЗБРАН САМО ЕДИН ОТ КАНДИДАТИТЕ НИ И РЕГИСТРИРАН В ЦИК.
ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОВА Е ГРЕШКА НА ХАСКОВСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ТЯ НЕ БЕШЕ ПОПРАВЕНА, А НА ПРОТЕСТА НИ ПРЕД ЦИК БЕШЕ ОТГОВОРЕНО ПОДИГРАВАТЕЛНО, ЧЕ ТАЗИ ГРЕШКА ЩЕ СЕ ОПРАВИ ПРИ СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ. ИЗПРАТЕНИТЕ ОТ НАС ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 7 МАЙ ЗА БУРГАС /ПИСМОТО С КЛЕЙМОТО НА ПЕЧАТА СЕ ПАЗИ/ БЯХА ПОЛУЧЕНИ ОТ НАШИЯ КАНДИДАТ НА 12 МАЙ И ПОСЛЕДНИЯТ НЕ МОЖА ДА СЕ РЕГИСТРИРА. ЧРЕЗ ЗАБЛУДА ОТ КОМИСИЯТА В КЪРДЖАЛИ НА НАШИТЕ КАНДИДАТИ Е ПОПРЕЧЕНО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ПО МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА. РЕКЛАМНИТЕ АГИТАЦИОННИ ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПРАТЕНИ НА 21 МАЙ ЗА ЯМБОЛ ЧРЕЗ КОЛЕТНА ПРАТКА, НЕ СА ПОЛУЧЕНИ ДО 8 ЮНИ. НА ПАРТИЙНАТА НИ ОРГАНИЗАЦИЯ В ЯМБОЛ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПРЕДОСТАВЕН КЛУБ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА.

6. ПРИ ИЗБРОЕНИТЕ УСЛОВИЯ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ СРЕЩУ НЕЯ - ПОДОБНО НА ДРУГИТЕ ПАРТИИ ИЗВЪН СДС И БСП - СЕ Е ИЗВЪРШИЛ ГЕНОЦИД, КАСАТЕЛНО ПРЕДИЗБОРНАТА Й ПОДГОТОВКА И АГИТАЦИЯ. ПРИ СЪЗНАТЕЛНО СЪЗДАДЕНАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ НА МНОГО НАШИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА ПАРТИЯТА ДА ГЛАСУВАТ ЗА НЕЙНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ, ДОКАТО БСП, СДС И БЗНС ИМАХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВОДЯТ ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ 45 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ПО РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ И ПРЕСА, ПРИ МАЛКОТО ВРЕМЕ, ЗА КОЕТО БНРП ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА, ТО ТЯ СЧИТА, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ НЯМА ДА ОТГОВАРЯТ НА ЖЕЛАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА СВОБОДНА ИЗЯВА НА ВОЛЯТА МУ. БНРП СЧИТА, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЩЕ СА ОПОРОЧЕНИ И НЯМА ДА ПОКАЗВАТ РЕАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ОТ ПОЛЯРИЗАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В НАШАТА СТРАНА. ЕТО ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПОДДЪРЖА СТАНОВИЩЕТО СИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕСЕНТА НА ТАЗИ ГОДИНА, КОЕТО Е ИЗРАЗ НА ВОЛЯТА НА ОЩЕ 16 ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ БНРП СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НЕ ПРИЗНАЕ ПРАВОМЕРНОСТТА И ИСТИННОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ.

СОФИЯ, 8 ЮНИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ    НА БНРП: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ "ЗАЩО НЕ ВЯРВАМЕ?" КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ЧЕТАТ В. "ДУМА" И ВЯРВАТ НА НАПИСАНОТО В НЕГО, ПОДПИСАНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ.


МНОГО СЕ ПИСА НАПОСЛЕДЪК ЗА ЗЛОВЕЩОТО НАСЛЕДСТВО, КОЕТО НИ ОСТАВИ КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ И ЗА КОЕТО НЕОСПОРИМА ВИНА ПРЕД ИСТОРИЯТА НОСИ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

ЕЛЕМЕНТАРНАТА ПОЧТЕНОСТ И ЗДРАВИЯТ РАЗУМ ИЗИСКВАТ ДА СЕ КОНСТАТИРА, ЧЕ Е БЕЗНРАВСТВЕНО ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОКРИЛА СЕ С ВЕЧЕН ПОЗОР ПРЕД СВОЯ НАРОД, ДА ЗАЯВЯВА ОТНОВО ПРЕТЕНЦИИ ДА ГО РЪКОВОДИ.

НО ЕТО "МИЛИТЕ ХОРА" ПАК СА ТУК, С ГОРДО ВДИГНАТИ ГЛАВИ, С РАЗВЯТИ ЧЕРВЕНИ ЗНАМЕНА И С НОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЕНТУСИАЗЪМ, ЕЖЕДНЕВНО ПОДКЛАЖДАН ОТ СВОЯ ВЕСТНИК "ДУМА". СПОРЕД НЕГО ТЕ ЗАПОЧНАХА ПРОМЯНАТА, ТЕ СЕ РАЗГРАНИЧИХА ОТ ГРЕХОВЕТЕ НА ЗЛОДЕЙЦИТЕ, ТЕ СЕ ПРЕЧИСТИХА, КАТО ОСТАВИХА ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО ОТ БОГАТИЯ СИ ВЕКОВЕН ИСТОРИЧЕСКИ ОПИТ, ТЕ ОБНОВИХА ПАРТИЯТА СИ, КОЯТО ПРЕДСТАВЯТ ЗА ПАРТИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И СИГУРНОСТТА. ПАК ТЕ ОБЕЩАВАТ БЛАГОДЕНСТВИЕ И СПОЛУКА ЗА БЪЛГАРИЯ.

МОЖЕ ЛИ ДА ИМ СЕ ВЯРВА?
НАГЛОСТТА И БЕЗОЧИЕТО ВИНАГИ ОТВРАЩАВАТ, ОСОБЕНО В ПОЛИТИКАТА, НО ИМЕННО ТАМ ЕМОЦИИТЕ СА НАЙ-ЛОШИЯТ СЪВЕТНИК. ФАКТИТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО НАЙ-ДОБРЕ БИХА ПОТВЪРДИЛИ ИЛИ ОПРОВЕРГАЛИ СЕГАШНИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПРЕТЕНЦИИ. ЗА КАКВО ГОВОРЯТ ТЕ?

НИМА Е ЕТИЧНО БСП ДА СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРАВОПРИЕМНИК, НО НЕ И ЗА ГРЕХОПРИЕМНИК НА БКП, А ОТ ДРУГА СТРАНА, Е ФАКТ, ЧЕ БСП Е ЕДИНСТВЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ У НАС, КОЯТО ИМА "КОМИСИЯ ПО ПАРТИЙНА ЕТИКА". ДАЛИ ДЕФИЦИТЪТ НА ЕТИКА, КОЙТО ТАЗИ ПАРТИЯ ЯВНО ИЗПИТВА, МОЖЕ ДА СЕ КОМПЕНСИРА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА КОМИСИЯ? КАК ДА ПОВЯРВАМЕ, ЧЕ ИМЕННО "ЗДРАВИТЕ СИЛИ В ПАРТИЯТА" СА ЗАПОЧНАЛИ ПРОМЯНАТА, КАТО ТАКА И НЕ ЗНАЕМ КАКВО ТОЧНО СЕ СЛУЧИ НА 10 НОЕМВРИ И КАК? ДОКОЛКО Е ВЯРНО НАПИСАНОТО В ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА БСП, ЧЕ "СТАЛИНИЗМЪТ ПРЕКЪСНА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРИЯ. ТОЙ ПРЕКЪСНА И ОПИТА НА ПАРТИЯТА, РЪКОВОДЕНА ОТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ДА СЪЗДАДЕ У НАС НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО". ДАЛИ НЕ БИ СЕ ОБЪРНАЛА В МАВЗОЛЕЯ МУМИЯТА НА "ВОЖДА", АКО МОЖЕШЕ ДА ПРОЧЕТЕ ТЕЗИ РЕДОВЕ? ЗАЩОТО В НЕГОВИТЕ СЪЧИНЕНИЯ, ИЗДАНИЕ 1953, ТОМ 11, СТР. 66-67 ЧЕРНО НА БЯЛО Е НАПИСАНО: "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ЛАКЕИ, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА УЯЗВЯТ КОМУНИСТИТЕ, ЧЕСТО НИ НАРИЧАТ "СТАЛИНЦИ". НО НИЕ, КОМУНИСТИТЕ, СЕ ГОРДЕЕМ С ТОВА ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ, КАКТО СЕ ГОРДЕЕМ СЪС ЗВАНИЕТО ЛЕНИНЕЦ. ЗА ПРОЛЕТАРСКИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР НЯМА ПО-ГОЛЯМА ЧЕСТ ОТ ТОВА ДА БЪДЕ ИСТИНСКИ ЛЕНИНЕЦ, ИСТИНСКИ СТАЛИНЕЦ, ДА БЪДЕ ДОКРАЙ ВЕРЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА ЛЕНИН И СТАЛИН... НЕ ВСЕКИМУ Е ДАДЕНО ДА БЪДЕ СТАЛИНЕЦ.” КАК ЗВУЧАТ РЕЧИТЕ ЗА "ОБНОВЛЕНИЕ" НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОРАТОРИ, ПРОИЗНАСЯНИ В СЪСЕДСТВО С МАВЗОЛЕЯ -"СВЕТИНЯ" НА "ГЕРОЯ ОТ ЛАЙПЦИГ", НАРЕКЪЛ САМ СЕБЕ СИ "ИСТИНСКИ СТАЛИНЕЦ"? НЕ Е ЛИ ШЕДЬОВЪР НА ЛОГИКАТА ДА СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ СТАЛИНИЗМЪТ Е ПОПРЕЧИЛ НА ИСТИНСКИЯ СТАЛИНЕЦ В НЕГОВИТЕ УСИЛИЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ?
НО МОЖЕ БИ ОБЛИКЪТ НА "ОБИКНОВЕНАТА" ПАРТИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО-ДОБРЕ ОТ НЕЙНИТЕ НАСТОЯЩИ ЛИДЕРИ?

СЛЕД КАТО ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ВИДЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН КАК НАВРЕМЕТО АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ ЩЕДРО ИЗЛИВАШЕ ХВАЛЕБСТВЕНИ СЛАВОСЛОВИЯ ПО АДРЕС НА СЛУШАЩИЯ ГО С ЯВНО ЗАДОВОЛСТВО ТОДОР ЖИВКОВ, НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРИТЕЛИТЕ БЕ ПРЕДЛОЖЕН ВЪПРОСЪТ: КОГА И ПО КАКЪВ ПОВОД СА ПРОИЗНЕСЕНИ ТЕЗИ ДУМИ? СВОЕВРЕМЕННО НАУЧИХМЕ И ОТГОВОРА, И ОБЯСНЕНИЯТА НА ОРАТОРА, НО ПО-ВАЖЕН Е ДРУГ ВЪПРОС: ИСКРЕНО ЛИ СА ПРОИЗНЕСЕНИ ТЕ? ЗАЩОТО ЧОВЕК, ПРОИЗНЕСЪЛ ИСКРЕНО ТАКИВА ХВАЛЕБСТВИЯ, ТРЯБВА СЪВСЕМ ЗАСЛУЖЕНО ДА БЪДЕ НАРЕЧЕН ЖИВКОВИСТ, ДОКАТО В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТОЙ Е ЛИЦЕМЕР. А ФИНАЛНАТА ЦЕЛУВКА ЗА ЮБИЛЯРА ИМА ВСИЧКИ ШАНСОВЕ ДА ОПРАВДАЕ НАЙ-НЕВЕРОЯТНОТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ НА В. "ДУМА”, А ИМЕННО - ГОРКИЯТ БИВШ ПЪРВИ ДА ГЛАСУВА ЗА СДС, БИДЕЙКИ ВКУСИЛ ТОЛКОВА ПЪТИ ИЗМАМНАТА ОТРОВНА СЛАДОСТ НА ЮДИНИТЕ ЦЕЛУВКИ!

НАПОСЛЕДЪК ОПОЗИЦИОНАТА ПРЕСА ПУБЛИКУВА В ИЗОБИЛИЕ МАТЕРИАЛИ, ОТРАЗЯВАЩИ ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ЛИЛОВ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ, АКО ТОВА МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ ОБРАТЪТ НА 180 ГРАДУСА, КОЙТО ТЕ ПРЕТЪРПЯХА. КАКВО ЧУДНО В ТОВА, БИ МОГЛО ДА СЕ ВЪЗРАЗИ, НАЛИ "МИРОГЛЕДЪТ НЕ Е ТОЛКОВА ЕДНОЗНАЧНА ВЕЛИЧИНА, КАКТО МИСЛЯТ МНОЗИНА, И ПРАВОТО ДА СИ ПРОМЕНЯ МИРОГЛЕДА Е СЪКРОВЕНО ПРАВО НА ЛИЧНОСТТА, КОЕТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА Й ОСПОРИ", КАКТО ПИШЕ НИКОЛА ИВАНОВ ВЪВ В. "ДУМА", РУБРИКА "ПЛЮС-МИНУС". САМО ЧЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ЕКВИЛИБРИСТИКАТА МЕЖДУ ПЛЮСА И МИНУСА Е ПРИЕТО ДА СЕ НАРИЧА ПОЛИТИЧЕСКО ХАМЕЛЕОНСТВО. СПОМНЕТЕ СИ "МИЛИ ХОРА", "ГОРЕ-ДОЛУ СТАМБОЛОВ", СРАВНЕТЕ ГО С "ДОЛУ-ГОРЕ ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ" И СИ НАПРАВЕТЕ ИЗВОДИТЕ САМИ: ЩО ЗА ЧОВЕК Е НАСТОЯЩИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП И ЗАСЛУЖАВА ЛИ ДОВЕРИЕ ОГЛАВЯВАНАТА ОТ НЕГО ПАРТИЯ.
НО МОЖЕ БИ ОБЛИКЪТ НА "ОБНОВЕНАТА" ПАРТИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РЕДОВАТА Й  ЧЛЕНСКА МАСА, ЗА КОЯТО СТЕФАН ПРОДЕВ С УМИЛЕНИЕ ПИШЕ: "ОБИКНОВЕНИТЕ ТРУЖЕНИЦИ", "ИСТИНСКИТЕ ДЕЦА НА РЕВОЛЮЦИЯТА, ПОРУГАНИТЕ МЕЧТАТЕЛИ, ЧИСТИТЕ НОСИТЕЛИ НА ИДЕАЛА", "СТРАДАЛИ И УМИРАЛИ ЗА ЕДИН НОВ СВЯТ, КОЙТО ПРИ ВСИЧКИТЕ СИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА И ВЪПРЕКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ВЕЛМОЖИТЕ... Е ПО-СПРАВЕДЛИВ СОЦИАЛНО ОТ СВЕТА НА ЧОРБАДЖИИТЕ" И ПО-НАТАТЪК: "НИЕ НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ СРАМУВАМЕ. ГОРЕ ГЛАВИТЕ, ДРУГАРИ!"

"МИЛИ ДЕЦА НА РЕВОЛЮЦИЯТА", "ДРАГИ МЕЧТАТЕЛИ И НАИВНИ ЧИСТИ НОСИТЕЛИ НА ИДЕАЛА", ЗА ВАС НЕ БЕШЕ ЛИ ОЧЕВИДНО, ЧЕ ВАШИЯТ ИДЕАЛ Е ЕДНА НЕОСЪЩЕСТВЕНА И НЕОСЪЩЕСТВИМА УТОПИЯ, ЧЕ "СОЦИАЛНАТА МУ СПРАВЕДЛИВОСТ" СЕ ИЗРАЗИ В СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ОБЛАГИ И ПРИВИЛЕГИИ ЗА ВЕЛМОЖИТЕ И ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ И УНИЖЕНИЯ ЗА ВАС - ЛЕКОВЕРНИТЕ ИМ ПРОСТОСМЪРТНИ СЪМИШЛЕНИЦИ. НЕ ЗНАЕХТЕ ЛИ ЗА ПРОСЛОВУТОТО УБО - УПРАВЛЕНИЕТО ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ И ОХОЛСТВО, КОЕТО ТЕ СЪЗДАДОХА ЗА СЕБЕ СИ, А ЗА ВАС БЯХА ОСТАВИЛИ ПОСЛУШАНИЕТО, РАБОЛЕПИЕТО, ПАРТИЙНАТА ПРОСВЕТА С БЕЗПАРТИЙНИТЕ ПОУЧЕНИЯ И СЪОБРАЖЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ВИДИОТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ? НЕ ЗНАЕХТЕ ЛИ ЗА ЧЛЕН 273 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И ЗА ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА, ОГРАДИЛА ПЛЪТНО ИМПЕРИЯТА НА СТРАХА, КОЯТО ТЕ СЪЗДАДОХА И НА КОЯТО ВИЕ, "МИЛИ ХОРА”, БЯХТЕ СМИРЕНИ ПОДАНИЦИ?

ВСИЧКО ТОВА БЕШЕ ТОЛКОВА ОЧЕВИДНО, КОЛКОТО И ЕЖЕДНЕВНИТЕ КИЛОМЕТРИЧНИ ОПАШКИ ПРЕД ПРАЗНИТЕ НИ МАГАЗИНИ, С КОИТО ГОДИНИ НАРЕД СМЕ ЖИВЕЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ЖИВЕЕМ, И ВИЕ ОТЛИЧНО СТЕ ГО СЪЗНАВАЛИ, КОГАТО СТЕ ПОСТЪПВАЛИ В ТАЗИ ПАРТИЯ. КОЛКО ОТ ВАС ПОСТЪПИХА В НЕЯ, ЗА ДА СЕ БОРЯТ С АНТИХУМАННАТА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА, И КОЛКО - ЗА ДА СЕ ПРИОБЩЯТ ПО-ТЯСНО С НЕЯ И ДА СПЕЧЕЛЯТ ПО-ЛЕКО ЕДНИ ГЪРДИ ПРЕДНИНА В ЖИВОТА? СЕГА Е ВРЕМЕ ДА БЪДЕТЕ ЧЕСТНИ И ИСКРЕНИ ПОНЕ НАСАМЕ СЪС СЕБЕ СИ: НАИСТИНА ЛИ НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ СРАМУВАТЕ, НЕ ЧУВСТВУВАТЕ ЛИ КАПЧИЦА ВИНА ЗА ДОБРОВОЛНОТО СИ МЪЛЧАЛИВО СЪПРИЧАСТИЕ С ВЕЧНИЯ ПОЗОР, С КОЙТО СЕ ПОКРИ ТАЗИ ПАРТИЯ И С КОЙТО ЩЕ ПРЕБЪДЕ В ИСТОРИЯТА НИ, И ИМАТЕ ЛИ ОСНОВАНИЯ ДА ВДИГНЕТЕ ГОРДО ГЛАВИ?

НО МОЖЕ БИ ОБЛИКЪТ НА ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ОБРИСУВА НАЙ-ДОБРЕ ОТ НЕЙНАТА ИДЕОЛОГИЯ? СПОРЕД ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА "БСП ИМА СВОЯ СЪВРЕМЕННА МАРКСИСТКА ИДЕОЛОГИЯ". ЕТО ТУК СЕ ПОЯВЯВА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПАРАДОКС МЕЖДУ ПОНЯТИЯТА "СЪВРЕМЕННА" И "МАРКСИСТКА", ЗАЩОТО ЕДНА СЪВРЕМЕННА ИДЕОЛОГИЯ, СПОДЕЛЯЩА ИДЕИТЕ ЗА СВОБОДА, ЧОВЕШКИ ПРАВА, ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА, РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ МАРКСИСТКА; ОТ ДРУГА СТРАНА, МАРКСИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ, ПОСТУЛИРАЩА ПРОГРЕСИВНИЯ ХАРАКТЕР НА ЕДНА ОБЩЕСТВЕНА КЛАСА И НА ЕДНА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ, А СЛЕДОВАТЕЛНО И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАСИЛСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА, ИДЕОЛОГИЯ, ОБЯВЯВАЩА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗТОЧНИК НА ВСИЧКИ БЕДИ, А РЕЛИГИЯТА ЗА ОПИУМ ЗА НАРОДИТЕ, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪВРЕМЕННА. НЕ СА ЛИ ИМЕННО ПРИНЦИПИТЕ НА МАРКСИЗМА ЕСТЕСТВЕНА ОСНОВА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ И НЕ Е ЛИ СЕГАШНОТО КАТАСТРОФАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЛОГИЧНО СЛЕДСТВИЕ ОТ ОСНОВНИТЕ ПОСТУЛАТИ НА МАРКСИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ?

ТОВА ВЪТРЕШНО ПРОТИВОРЕЧИЕ НЕ ВИ ЛИ СМУЩАВА, "МИЛИ ХОРА", ВАС - УСТРЕМЕНИТЕ КЪМ "ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ"?

А КОЛКО ХАРТИЯ БЕ ИЗПИСАНА И КОЛКО РЕЧИ ПРОИЗНЕСЕНИ ЗА ТОЗИ "ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ"! "ЩО Е ТО И ИМА ЛИ ГО НЯКЪДЕ?", ПИТАТ ДЕЙЦИ НА ОПОЗИЦИЯТА. "ДА, ИМА ГО, НАПРИМЕР В ЗАПАДНА ЕВРОПА", ОТГОВАРЯ СОЦИАЛКОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ОФИЦИОЗ С РАЗСЕЙВАЩ ВСЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ ТОН, А ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА БСП ОТНОВО РИСУВА ПРИМАМЛИВИ КАРТИНИ НА СЪЮЗА НА ДВЕТЕ ИДЕИ - ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛИЗМА. НЯМА СПОР, ВСЕКИ, КОЙТО Е ВИДЯЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ С ОЧИТЕ СИ, НЕ МОЖЕ ДА ОТРЕЧЕ НЕГОВАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ. НО ТОЧНО ТУК Е МЯСТОТО ДА СЕ ЗАДАДЕ ВЪПРОСЪТ:
КАКВА ЗАСЛУГА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ" ИМАТ ПАРТИИТЕ СЪС "СЪВРЕМЕННА МАРКСИСТКА ИДЕОЛОГИЯ"?

ОБЕКТИВНОСТТА ИЗИСКВА ДА СЕ ПРИЗНАЕ, ЧЕ ТЕ НЯМАТ НИКАКВА ЗАСЛУГА. ЕТО ЗАЩО НИЕ НЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ БСП Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ СОБСТВЕНАТА СИ ПРОГРАМА ЗА "ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ".

СОФИЯ, 8 ЮНИ 1990 Г.    ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И КОНТРОЛНАТА
                        КОМИСИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА
                        ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ: ЯНКО ЯНКОВ,
                        Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ, ДИМИТЪР ТОМОВ, ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА,
                        ДИМИТЪР САРЪИВАНОВ, БОЖИДАР ПАЛЮШЕВ, ТОМА АНДОНОВ,
                        ЮЛИЯН КОЦЕВ, АТАНАС ЦВЕТКОВ, АНДРЕЙ ДЮКМЕДЖИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, УЧРЕДЕН НА 21 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ПРОЕКТ

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ИМУЩЕСТВО И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ЧЛ. 18. ИМУЩЕСТВОТО НА ОДЦ СЕ СЪСТОИ ОТ ВСЯКАКВИ ПРАВА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ СДРУЖЕНИЯ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ИМУЩЕСТВОТО НА ОДЦ СЕ ФОРМИРА ОТ ВСТЪПИТЕЛНИ ВНОСКИ, ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ, ПРИХОДИ ОТ ИЗДАНИЯ, ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА ИЗТОЧНИЦИ.

ИМУЩЕСТВОТО НА ОДЦ СЕ СТОПАНИСВА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО И В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ. ДЕЙСТВИЯ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛЕД ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ПОД РЕЗЕРВА ЗА ПОСЛЕДВАЩО ОДОБРЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

ЧЛ. 19 ОДЦ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ СЪЗДАДЕНИ ОТ НЕГО ФИРМИ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ОДЦ ПО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕ ДА ИЗДАВА СВОЙ ПЕЧАТЕН ОРГАН И ДРУГИ ИЗДАНИЯ,
СЪОТВЕТСТВУВАЩИ НА ЦЕЛИТЕ МУ.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПЕЧАТ И СИМВОЛИ

ЧЛ.20 ОДЦ ИМА ПЕЧАТ, КОЙТО СЕ ПОСТАВЯ ВЪРХУ НЕГОВИТЕ ДОКУМЕНТИ.
НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЕМА СИМВОЛИ, ОБРАЗЕЦ НА ЧЛЕНСКА КАРТА, ЗНАЧКА И ФЛАГ НА ОДЦ С БЯЛ И ЗЕЛЕН ЦВЯТ, РАЗПОЛОЖЕНИ ВЕРТИКАЛНО, КАТО БЕЛИЯТ СТОИ ОТЛЯВО.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОДЦ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 21 АПРИЛ 1990 Г. В ГР. СОФИЯ, И Е ПОДПИСАН ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО".


СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

40.ПЕЧАТНИЯТ ОРГАН НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" Е ВЕСТНИК "ИЗГРЕВ", КОЙТО ИЗЛИЗА ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ДНИ В СЕДМИЦАТА, СЪОБРАЗНО С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕЧАТ И ХАРТИЯ.
41. ДИРЕКТОРЪТ И ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "ИЗГРЕВ" СЕ ПОСОЧВАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".
42. НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА С ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ - ПРЕСА, РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ И ДРУГИ.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"

43. НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ НА ОСНОВАТА НА ПЪЛНА САМОИЗДРЪЖКА. НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС, ДАРЕНИЯ, ДОХОДИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ПО ДРУГИ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НАЧИНИ.
44. РАЗМЕРЪТ НА ЕЖЕМЕСЕЧНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС СЕ ОПРЕДЕЛЯ ДОБРОВОЛНО ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 0,20 ЛВ. МЕСЕЧНО.
ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС СЕ ВНАСЯ НА КАСИЕРА НА СЪОТВЕТНАТА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЙТО ИЗДАВА РАЗПИСКА.
45. СРЕДСТВАТА, НАБРАНИ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ В СЪОТНОШЕНИЕ 60 ПРОЦЕНТА ЗА СЪОТВЕТНАТА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И 40 ПРОЦЕНТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ТЕЗИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. КАСИЕРИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЖЕМЕСЕЧНО ПРИВЕЖДАТ 40 ПРОЦЕНТА ОТ ВСИЧКИ ИНКАСИРАНИ СУМИ НА КАСИЕРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.
46. ЗА ПОЕМАНЕ НА КРУПНИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ПРИЕМА СПЕЦИАЛНО РЕШЕНИЕ.

СЕДАЛИЩЕ И СИМВОЛ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"

47. СЕДАЛИЩЕТО НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" Е В ГР.СОФИЯ И ПОНАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕННО С АДРЕС НА УЛ. "АЛАБИН" НОМЕР 33, ПЪРВИ ЕТАЖ, СТАЯ 140.
48.СИМВОЛЪТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" Е ИЗГРЯВАЩО НА ХОРИЗОНТА СЛЪНЦЕ ВЪРХУ НЕБЕСНОСИН ФОН.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"

49. НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"

50. ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО” ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА СИ ПО РЕДА, ПРЕДВИДЕН В ЗАКОНА.
51. ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" Е НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ, ВЗЕТО С АБСОЛЮТНО БОЛШИНСТВО НА СВИКАНИЯ ЗА ЦЕЛТА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА.
52. ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" Е НЕОБХОДИМО ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ НА 9/10 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА.
53. ИЗВЪНРЕДНИЯТ КОНГРЕС ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ САМОСТОЯТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ВЗИМА РЕШЕНИЕ ДОСЕЖНО НАЧИНА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ИЗПРАТЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИЗБОРНИЯ ЩАБ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР.


ВИСОКОУВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК!
ИМАМ ЧЕСТ ДА ВИ ИЗРАЗЯ НАШЕТО НАЙ-ВИСОКО УВАЖЕНИЕ И ЗАЕДНО С ТОВА ДА ВИ ИНФОРМИРАМ, ЧЕ СРОКЪТ 10 МАЙ 1990 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ НА ПОБ - ЦЕНТЪР ЗА ВНС СЕ ОКАЗА НЕДОСТАТЪЧЕН ПОРАДИ НАЛИЧИЕТО НА ОБЕКТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ТРУДНОСТИ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В СЛЕДНОТО:
ЗАКОНЪТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ БЕШЕ ОБНАРОДВАН В ДВ, БР.29 ОТ 10 АПРИЛ 1990 ГОДИНА СЛЕД ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ДВ. БР.28 ОТ 6 АПРИЛ 1990 Г.

ПОРАДИ ПОСОЧЕНАТА, ВЯРВАМЕ НЕУМИШЛЕНА, ПОСТЪПКА НА РЕДАКЦИЯТА НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ СЕ ЗАБАВИ И ВСЪЩНОСТ ПРОДЪЛЖИ ДО ПЪРВИТЕ ДНИ НА МЕСЕЦ МАЙ 1990 Г., КОЕТО ОТ СВОЯ СТРАНА ДОПРИНЕСЕ ЗА РЕДИЦА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ:
- СЪСТАВЯНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.10 ОТ ЗИВНС, БЕЗ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ;
- ВЪПРЕКИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РАЗГОВОРИ С ЦИК /Г-Н РАФАИЛОВ - СЕКРЕТАР/ РАЙОННИТЕ И СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПОЧТИ НЕ ВКЛЮЧИХА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ОТ ПОБ - ЦЕНТЪР СЪГЛАСНО ЧЛ.ЧЛ. 28 И 29 ОТ ЗИВНС;
- ПОСТИГНАТИ ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА ЗА ТЕЛЕВИЗИОННО И РАДИОВРЕМЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ НЕ ВКЛЮЧИХА УЧАСТИЕ И НА ПОБ - ЦЕНТЪР;
- КЪСНОТО РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТИИТЕ ДОВЕДЕ И ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ КЛУБОВЕ НА ПАРТИИТЕ ПО МЕСТА;
- ПОРАДИ ВЪЗДЪРЖАНОСТТА СИ ДА ПОЛУЧАВА СУБСИДИИ ОТ ЧУЖБИНА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА СИ КАМПАНИЯ ПОБ - ЦЕНТЪР НЕ РАЗПОЛАГА С ТРАНСПОРТ, ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛИ, ПОМЕЩЕНИЯ И ПР. В СТОЛИЦАТА И В СТРАНАТА, ЧРЕЗ КОИТО ДА ОСИГУРИ ПОПУЛЯРНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕКЛАМА ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН;
- НА 10 МАЙ В 14 ЧАСА СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ ЛИДЕРЪТ НА БЗНС - "ВРАБЧА 1" ЗАЯВИ ИЗЛИЗАНЕТО СИ ОТ ПОБ - ЦЕНТЪР, ВЪПРЕКИ ПОЕТОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ВНЕСЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЛОКА В ОПОМЕНАТИТЕ ПО-ДОЛУ ГРАДОВЕ.
ЗА ДА БЪДЕ ВСЕ ПАК ОСИГУРЕНА РЕГИСТРАЦИЯТА НА НАШИТЕ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ГРАДОВЕТЕ ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, РУСЕ, ТОЛБУХИН, СИЛИСТРА, ВАРНА, ШУМЕН, РАЗГРАД, МИХАЙЛОВГРАД, ВИДИН И БЛАГОЕВГРАД, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗБОРНИЯ ЩАБ НА ПОБ - ЦЕНТЪР ПОСЕТИХ ЦИК, КЪДЕТО ИЗЛОЖИХ УСТНО ПОСОЧЕНИТЕ ТРУДНОСТИ.

ДЕЖУРНИЯТ ЕКИП /Г-Н РАФАИЛОВ, Г-Н ЖИВКОВ И ДР./ МИ ПРЕДЛОЖИ ДА ИЗПРАТЯ ТЕЛЕГРАМИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА МНОГОМАНДАТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ПОСОЧЕНИТЕ ГРАДОВЕ С ИСКАНЕ ДА СЕ РЕЗЕРВИРА МЯСТО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. ТАКИВА ТЕЛЕГРАМИ БЯХА ИЗПРАТЕНИ ВЕДНАГА НА 10 МАЙ 1990 Г. В 17 ЧАСА ДО ВАС, ДО ЦИК И ДО КОМИСИИТЕ В ТЕЗИ ГРАДОВЕ. ВЪПРЕКИ ТОВА И ВЪПРЕКИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 43, АЛ. 1 ОТ ЗИВНС ВМЕСТО ПИСМЕН ОТГОВОР ПОЛУЧИХМЕ ОТКАЗ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ. ОТКАЗЪТ, КАКЪВТО ПРЕДВИЖДА ПОСОЧЕНАТА НАРЕДБА, НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА АТАКУВАМЕ РЕШЕНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОМИСИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.43, АЛ.З ОТ ЗАКОНА.

КАТО ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ПО СИЛАТА НА ПОСОЧЕНИЯ    ЧЛЕН ОТ ЗАКОНА В 10-ДНЕВЕН СРОК ОТ ДЕНЯ НА ТОЗИ ОТКАЗ ПОБ-ЦЕНТЪР ИМА ПРАВО ДА ПРЕДЛОЖИ НОВИ КАНДИДАТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, НАЙ-УЧТИВО МОЛИМ ДА НЕ БЪДЕМ ЛИШАВАНИ ОТ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ, АКО СЕ СМЕТНЕ, ЧЕ ДРУГИ ЗАКОНОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НЕ МОЖЕТЕ ДА УСТАНОВИТЕ. ПРЕДИ ТОВА ОБАЧЕ МОЛИМ ВИ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ДА ЗАДЪЛЖИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОМИСИИ В ПОСОЧЕНИТЕ ГРАДОВЕ, ДО КОИТО СА ИЗПРАТЕНИ СВОЕВРЕМЕННО ТЕЛЕГРАМИ, СЪОБРАЗНО УКАЗАНИЯТА НА ДЕЖУРНИЯ ЕКИП НА ЦИК, ДА НИ УВЕДОМЯТ БЪРЗО ЗА    ОТКАЗИТЕ СИ, ТЪЙ КАТО ДО ИЗТИЧАНЕ НА 20-ДНЕВНИЯ СРОК ОСТАВАТ САМО ПЕТ ДНИ.

АКО ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ, НАСТОЯТЕЛНО ВИ МОЛИМ ДА ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ПО ИЗЛОЖЕНИТЕ ПРИЧИНИ, КОИТО СА НАПЪЛНО ОСНОВАТЕЛНИ.

СОФИЯ, 11 МАЙ 1990 ГОД.          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗБОРНИЯ ЩАБ
                              НА ПОБ - ЦЕНТЪР /ПРОФ.Д-Р АЛ.ПОПОВ/

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/