12 април 1995


София, 12 април 1995 година
Брой 72 /1373/


София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ, ПОДПИСАНО ОТ ЖАН ВИДЕНОВ И ГИНЬО ГАНЕВ.


Българската социалистическа партия и Отечественият съюз, основавайки се на своите исторически традиции и на влиянието си в съвременното българско общество, заявяват стремежа си да съдействат за демократичното и независимото развитие на България и за социалния просперитет на народа.

Отечественият съюз и Българската социалистическа партия изразяват своето желание и готовност да обединяват усилията си и да взаимодействат:
- за осигуряване на социалната поносимост на прехода и за постепенно подобряване на живота на хората;
- за модернизиране на националната икономика с помощта на предприемчивостта на българските граждани и с активната регулираща роля на държавата;
- за развитие на населените места и на местното самоуправление;
- за опазване на българския дух и на националния интелект, на народностните добродетели и общочовешките ценности;
- за съхраняване на единната и еднонационална българска държава.

Отечественият съюз и Българската социалистическа партия

СЕ СПОРАЗУМЯХА:

1. Да взаимодействат и да си сътрудничат на централно и на местно равнище по въпросите, свързани с демократичното развитие на страната и за подобряване на живота на хората.

2. Да си сътрудничат при поставяне и решаване на проблеми, отнасящи се до развитието на населените места и на местното самоуправление.

3. Да взаимодействат и да осъществяват съвместни действия на национално и на местно ниво, свързани с важни събития от общонационално и местно значение.

4. Да оказват обща подкрепа на заявените цели в програмните документи на Българската социалистическа партия и на обществените ангажименти на Отечествения съюз за постигане на национално съгласие и възстановяване на националното достойнство на българския гражданин.

5. Да обединяват силите си за разширяване на обществената подкрепа за политиката на Демократичната левица, включително чрез дейността на социалистите, които членуват в организациите на Отечествения съюз.

6. Българската социалистическа партия да оказва съдействие на Отечествения съюз за гласност на негови инициативи и позиции по важни национални, социални и духовни проблеми в централните и в местните средства за масово осведомяване.

7. Двете страни да полагат усилия пред местните органи на властта за осигуряване на подходящи условия за тяхната дейност.

8. След изборната победа на БСП и нейните коалиционни партньори да се използват възможностите за участие в различни нива на изпълнителната власт на изявени граждани и доказани професионалисти, които се ползват с доверието и подкрепата и на Отечествения съюз.

София, 11 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО НА ОСТАВКАТА НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЛЮБОМИР НАЧЕВ.


На 5 април 1995 г. българската общественост беше потресена от убийството на 22-годишния Христо Христов - пребит до смърт в полицейски участък в София.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ отдавна предупреждава, че престъпността в страната заплашва вече не само здравето и живота на гражданите, но и съществуването на българската държавност.

На организираната и на уличната престъпност в България трябва да се сложи край!

Това иска българският народ, това диктуват интересите на страната ни!

Но срещу престъпността не се воюва с престъпни методи. Една държава е силна, когато воюва срещу престъпниците със законни средства.

Само тогава тя може да ги победи.

Случилото се на 5 април ни кара да мислим, че българската полиция е избрала най-неудачния и безотговорен начин за борба с престъпността. В центъра на столицата е убит един заподозрян, без да оказва каквато и да е съпротива, преди да са предприети каквито и да е процесуални действия срещу него. Това ли е борбата срещу престъпността, която ни обещава правителството? От такива методи българското общество няма нужда, защото те не решават неговия проблем с престъпността.

Политическата отговорност за тези нелепи и жестоки действия трябва да бъде поета от министъра на вътрешните работи. Неговите изявление пред Българската национална телевизия, че полицията е репресивен орган, ни кара да мислим, че Българската социалистическа партия /БСП/ и коалиция искат наистина да превърнат националната полиция от орган за защита на обществения ред и правата и свободите на гражданите в репресивен орган, какъвто тя беше преди 10 ноември 1989 г.

Съюзът на демократичните сили настоява за оставката на министър Начев.

София, 11 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДО КОНГРЕСА НА СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 9 АПРИЛ 1995 Г. В МОСКВА, ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СЛАВЯНСКИ ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ДЕЛЕГАТИ,

Съвременният свят на санкции, на оръжеен бизнес и на затворени икономически пространства и военни групировки, в който геополитическото бъдеще на Европа е неясно, а ООН все по-трудно и неадекватно съчетава разностранните интереси, налага обединяване на славянските народи.

В тази връзка Либерално-демократическата партия /ЛДП/ на България

ПРЕДЛАГА:

Създаването на Славянски либерален интернационал, обединяващ либерални партии, движения и отделни личности от страните на Европа, със следните цели и задачи:

1. Съхраняване и обединяване на славянските народи на основата на традиционно съществуващите между тях културни, икономически и политически отношения.

2. Съвместно противопоставяне на стремежа на САЩ и на техните сателити да разрушат държавната система на отделните славянски страни.

3. Реализация на алтернативен модел за интеграция на славянските страни в Европа, а не противопоставяне на западния тип цивилизация.

4. Равноправно присъствие в Обединена Европа, а не изграждане на нови икономически, национални, политически и културни стени.

5. Създаване на славянски съвет, който да гарантира справедливо решение на възникналите спорове между отделните държави.

6. Осъществяване на либерално-демократическите ценности по законен път в отделните страни.

7. Установяване на постоянни контакти с другите национални партии и движения, подкрепящи идеите на Славянския интернационал.

8. Взаимно подпомагане и защита на политическите интереси на всички членове на Интернационала.

9. Реализиране на взаимноизгодно икономическо сътрудничество.

10. Развитие на славянската култура и християнските ценности.

Във връзка с така посочените цели и задачи ЛДП смята за необходимо създаването на ръководен орган на Славянския интернационал, който да включва представителите на всяка една партия или движение, участващи в него, като ръководството се осъществява на ротационен принцип, а работата ще се провежда по сесии. Провеждането на сесиите да става един път годишно на различни места, а при необходимост да бъдат осъществявани консултативни срещи при възникнали спешни въпроси.

ЛДП на България предлага първата сесия на Славянския либерален интернационал да бъде проведена в София.

Славянският либерален интернационал да се състои от постоянни членове и от наблюдатели.

Всяка страна да има право да излъчва по една партия, която да членува в интернационала, като условието за това е тя да бъде с либерално-демократическа насоченост.

За оперативното протичане на работата ЛДП на България смята за необходимо създаването на политически, икономически, военен и културен съвет, включващи експерти в различните области.

В съответствие с новите информационни технологии и възстановяването на традиционните контакти в сферата на икономиката ЛДП на България предлага да бъде изградена славянска икономическа информационна банка.

София, 3 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЗЕЛЕНИ ПАТРУЛИ", ОГЛАСЕНА НА СЕМИНАР ПО АКТУАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ /8 И 9 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Информираме ви, че семинарът, организиран от Национално движение /НД/ "Зелени патрули" в хотел "Шипка" на 8 и 9 април 1995 г. на тема "Актуални екологични проблеми - водите на Рила и София, АЕЦ "Белене", приключи успешно своята работа. Участие взеха 22 екологични организации, между които Национално движение /НД/ "Екогласност", Сдружение "Природа на заем", Зелени Балкани, Екоклуб 2000 и др. Доклади бяха изнесени от проф. Узунов за безперспективността на ядрената енергетика в България, от ст. н.с., к.ф.н. Анелия Гочева - климатолог, и др. След премиерата на документалния филм на "Зелени патрули" - "Случаят приключи - забравете, или истината за съдбата на Рила планина", и обсъжданията след докладите еколозите стигнаха до основния извод, че системната дезинформация от правителството на политически и икономически групировки по важни проблеми на опазването на околната среда е главното престъпление в днешната ни така наречена демокрация. С тази цел се променят закони, приемат се необосновани постановления и пр. Независимо от различието на проблемите - атомната енергетика, води /Водоснабдителен комплекс "Рила"/ и др., обединяваща е дезинформацията и на тази база безотговорността за стари и нови екологични престъпления.

По този повод участниците в семинара декларираха, че:

1. Не приемат измененията в Закона за околната среда, даващ предпоставки за нанасяне на непоправими щети на природата, както и някои от предложените изменения в Закона за атомната енергия, и изразяват своя протест срещу забавянето на приемането на преференции при спонсориране на екологична дейност.

2. Не приемат доклада на Временната парламентарна комисия по проблемите на водоснабдяването на гр. София и изграждането на обекта "Джерман-Скакавица".

3. Категорично отхвърлят намеренията за размразяване строежа на АЕЦ "Белене".

4. Изразяват своя протест срещу незачитане на мнението на природозащитните организации, което е нарушение на решенията на конференцията, състояла се в Рио де Жанейро през 1992 година.

5. Взеха решение за излизането на документ, аргументиращ заключенията на този семинар и даващ конкретни предложения какво с приоритет да се свърши в България, ако държим децата ни да оцелеят.

София, 9 април 1995 г.

                                                                                              НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР:

                                                                                              Амадеус Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА КОМИТЕТ "СЪЕДИНЕНИЕ" ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНОТО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ МАВЗОЛЕЯТ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДА БЪДЕ ПРЕУСТРОЕН В МЕМОРИАЛ НА БЪЛГАРСКАТА ВОИНСКА СЛАВА. ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ СЪЮЗА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВОЕННОТО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО УЧИЛИЩЕ, ШКОЛИТЕ ЗА ЗАПАСНИ ОФИЦЕРИ И РОДОЛЮБИВОТО ЗАПАСНО ВОЙНСТВО, ОТ СЪЮЗ "ИСТИНА" И ОТ ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.


На 9 май се навършват 50 години от края на Втората световна война в Европа. Целият свят ще отбележи това събитие. Но то не се възприема еднозначно от всички европейски народи. Едни от тях се освободиха от ужасите на националсоциализма и възстановиха демокрацията. Но за народите от Централна и Източна Европа датата 9 май е начало на по-жестокия и продължителен комунистически тоталитаризъм.

Депутатът от Българската социалистическа партията г-н Георги Първанов е внесъл в Народното събрание проект за решение, с който предлага мавзолеят на Георги Димитров да бъде преустроен като мемориал на българската воинска слава и да бъде открит за предстоящата 50-годишнина от края на Втората световна война.

Идеята за издигане на пантеон на българската воинска слава е заложена в сърцето на всеки истински българин. Но внесеното предложение е опасно предизвикателство с непредвидими последици. В паметта на поколения мавзолеят на Георги Димитров е символ на десетилетия комунистическо господство и няма нищо общо с българската бойна слава. От неговата трибуна властниците от Българската комунистическа партия приемаха с ехидно тържество заповяданите овации на докараните под строй манифестанти. Недопустимо е по стените на тази зловеща сграда да бъдат изписани имената на героите и там да се съхраняват бойните знамена на България.

Комитет "Съединение" се противопоставя категорично срещу внесеното предложение. Подобно издевателство над паметта на българските воини ще доведе до нарастване на политическото напрежение и ожесточение.

Настояваме предложението да бъде оттеглено.

Призоваваме президента на България, народните представители, политическите сили и цялата общественост да сторят всичко възможно, за да се предотврати готвеното посегателство върху националната ни памет и достойнство.

София, 10 април 1995 г.

                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Георги Марков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА /8 И 9 АПРИЛ 1995 Г., КЪРДЖАЛИ/.


Делегатската конференция на Българския лекарски съюз, посветена на професионалната етика, потвърждава, че целта на професионално-съсловната организация е да служи на хуманността, като се стреми да постигне най-високи стандарти в медицинското обучение, медицинската наука и изкуство, медицинската етика и здравната грижа на всеки български гражданин, за доброто на българското здравеопазване и добруването на българските лекари.

Българският лекарски съюз неизменно ще подкрепя и защитава всички лекари, които със своите знания и умения, ценности, поведение и нравственост осигуряват качествени профилактични и лечебни грижи за живота и за здравето на отделния човек, за здравето на обществото като цяло.

Българският лекарски съюз не може да пренебрегне факта, че лекарите у нас вече петдесет години ежедневно трябва да преодоляват редица социални, икономически, политически и организационни бариери в усилията си да осигуряват на своите пациенти това, което може да предложи съвременната научна медицина и медицинска етика.

Българският лекарски съюз настоява за бързо приемане от парламента на пакета от закони, гарантиращи реализирането на реформата в здравеопазването.

Парламент, правителство и Министерството на здравеопазването са длъжници на българския народ.

Назрял е моментът и за приемане на харта за правата на пациента.

Българският лекарски съюз защитава основните етични принципи на медицинската практика и негов неотменен дълг е да брани професионалната, моралната и икономическата независимост на лекаря.

С настоящата декларация Български лекарски съюз отново утвърждава своята последователност в създаването на условия за разгръщане и стабилизиране на свободната лекарска практика, подчинена на строги наредби и закони. Заявява, че е готов почтено и обективно да оценява всички проблеми, свързани с отговорното професионално поведение на всеки лекар.

Българският лекарски съюз е обезпокоен, че представители на медицинската професия са нарушили морално-етичните норми, и изразява своята готовност да се освободи от тези свои членове.

Отчитайки значимостта на професионалната етика и хуманизъм, лекарското съсловие ще се стреми да постигне статут на познанията по медицинска етика и на медицинската дентология като учебен предмет, равен на този на най-престижните дисциплини, преподавани в медицинските факултети у нас и в развитите страни.

Отчитайки проблемите и настоящи предизвикателства към лекарското съсловие, Управителният съвет и Комисията по лекарска етика към Българския лекарски съюз ще предприемат стъпки за създаването на комисии по лекарска етика към самостоятелните дружества и съюзи.

Съзнаваме, че без търсене и намиране на обществена подкрепа усилията на българските лекари за излизане от драматичното състояние, в което се намира нашето здравеопазване, ще продължават да бъдат безрезултатни. Затова ние ще насърчаваме изграждането на обществено движение за здравни решения, което да въвлече гражданите в отворени дискусии върху етичните и ценностните въпроси и да подпомогне отговорното гражданско участие в решаването на сложните проблеми на здравеопазването.

Българският лекарски съюз приканва всички лекари за професионално поведение в границите на новия Кодекс на лекарската етика.

Българският лекарски съюз призовава своите членове да използват силата на своя интелект и морал за изграждане на справедлива здравеопазна система у нас.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБРАНИЕТО, ПОСВЕТЕНО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ПОЛИТЗАТВОРНИЦИТЕ, КОНЦЛАГЕРИСТИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ФАШИЗМА, ОРГАНИЗИРАНО ОТ БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ.


Участниците в събранието, състояло се на 10 април 1995 г. в столицата, в Народния театър "Ив.Вазов", посветено на Международния ден на политзатворниците, концлагеристите и пострадалите от фашизма, скланяме глава пред делото и светлата памет на хилядите народни синове и дъщери, паднали в неравен бой срещу кървавия монархофашизъм.

Ние, бившите политзатворници и концлагеристи в България, се гордеем, че встъпихме всеотдайно в предните редици на суровата антифашистка борба, която естествено прерасна по-късно в победната отечествена война на страната на антихитлеристката коалиция. Разгромът на хитлерофашизма преди половин век не можа обаче да изкорени без остатък неговата зверска идеология, да премахне скритите му вдъхновители, активни дейци и последователи. Намериха се хора и у нас, които безочливо настояват, че в България не е имало фашизъм, като се опитват да реабилитират престъпните дела на фашистките главорези.

В трудното и отговорно време, в което живеем, ние декларираме нашата непоколебима вярност към идейните ценности на антифашистката борба и нейните завети:

- Ние сме за твърда защита на жизнените социално-икономически интереси на народа. Затова подкрепяме усилията на правителството, насочени към спиране на по-нататъшното обедняване на народа, съживяване на производството и пресичане на незаконните канали за грабеж, осъществяван от множество алчни спекуланти, корумпирани лица и др.

- Като всички истински родолюбци ние отхвърляме натрапвания ни национален нихилизъм и чуждопоклонничество и желаем пълен успех на държавните и обществените органи в усилията им за укрепване на националния ни суверенитет и достойнство, за възстановяване в истинския им блясък на богатствата на нашата култура и прогресивни традиции и осигуряване подкрепа на талантливите синове и дъщери на народа.

- Преживели жестоки страдания от насилието, бруталността и беззаконието на монархофашистките управници, ние осъждаме сурово ширещите се днес престъпност, бандитизъм, екстремизъм и неофашизъм и апелираме към всички съзнателни хора за широка подкрепа на настъпателната борба на правителството и други органи в обуздаване на престъпния свят.

- Опознали високата цена и спасителния път към пълната победа над хитлерофашизма, ние днес приветстваме изграждането на Демократичната левица като решаващ етап в създаването на мощна национална сила, годна да изведе страната ни от кризисното състояние. Уверени сме, че тази градивна сила ще укрепва все повече чрез съединяването й и с други леви и демократични движения, партии и лица.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ СЕДМА/, ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ЧАВДАР КЮРАНОВ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ /1 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
XIV
ОСД ЗА ПОЛИТИКАТА СЪС СИНДИКАТИТЕ

1. За първи път от пет години насам пред БСП се очертават благоприятни условия за активна и резултатна политика със синдикатите. Много съществено е, че КТ "Подкрепа" взе позиция на изчакване спрямо правителството на Жан Виденов, не го посрещна враждебно поне засега. КНСБ направи една стъпка по-нататък - взе позиция на, бихме казали, благосклонно изчакване.

2. Поради това, както и поради изборната победа на БСП, а и поради редица други фактори в отношенията със синдикатите се създаде една съществено променена ситуация:

От една страна:

Сега реално се създадоха условия да се преодолее "синдикалната изолация" на партията, засилила се особено след 1991 г.

Фактът, че 60% от членовете на КНСБ и 38% от членовете на "Подкрепа" са гласували за БСП, е сериозна предпоставка за това.

Тактически правилно бе включването на синдикални дейци в листата на БСП и на коалицията.

От друга страна:

С всички последици за БСП правителството на БСП носи само отговорността за непопулярните и в голяма степен неизбежни мерки, които прилага и ще прилага в бъдеще.

Това при една неумела и некоординирана синдикална политика на трите властови центрове: правителство, Парламентарна група и ВПС, би могло да генерира редица противоречия и социални трусове.

а/ За правителството

3. ОСД смята, че силовите методи, демонстрирани от правителството спрямо синдикатите през първия месец, са не само погрешни, но и опасни за успешната реализация на целите и на програмните му намерения.

Възстановяването на най-високо равнище на Националния съвет за тристранно сътрудничество е едно добро начало за осъществяване на разумна синдикална политика.

4. ОСД счита, че правителството съвместно със синдикатите и Съюза на работодателите трябва да изработи съгласуван проект за работа на Националния тристранен съвет. Да се определят макроикономическите мерки, законодателните инициативи, бюджетът, компенсационните мерки и т.н. Такава трябва и може да бъде политиката на правителството, излъчено от социалистическата партия, спрямо социалните партньори, отговаряща на ценностите и на принципите й: национално съгласие, солидарност, регулиран преход към пазарна икономика.

б/ за Парламентарната група

5. ОСД счита, че Парламентарната група също трябва да има и да води синдикална политика.

Една такава политика трябва да бъде организационно обезпечена чрез непосредствени връзки със синдикатите и чрез създаването на синдикално лоби в самата Парламентарна група.

Такава политика ще даде възможност да се приемат закони не партийно оцветени, а закони с трайно национално значение. Закони, които няма да бъдат изменяни при всяка промяна на съотношението на политическите сили.

в/ за Висшия партиен съвет /ВПС/

6. Очевидно е, че и ВПС трябва да направи преоценка на синдикалната политика на БСП в новите за партията условия.
ОСД смята, че тя трябва да се гради на няколко "основни опорни точки":
- да бъде максимално гъвкава спрямо всички синдикати;
- да бъде политически открита въз основа на диалога и на принципите на гражданското общество;
- да се гради на принципите на равнопоставеността.

Няма да бъде преувеличено, ако се каже, че сега за БСП от жизненоважно значение е една истински съвременна синдикална политика - политика на разумните компромиси, на социалните маневри в името на общочовешките ценности и на националните интереси, на демократичните промени, социалната стабилност, солидарност и осигуреност.

АВТОР НА ЧЕТВЪРТА ЧАСТ:

Ненко Темелков

/Пресслужба "Куриер"/


12:00:00
12.04.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Мария Иванова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!