12 април 1991

СОФИЯ, 12 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                            БРОЙ 72 /347/

СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО ЗА ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪВЕТА НА КЛУБОВЕТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ".


В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ МВР,ЧЛЕНУВАЩИ В БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ".

РЪКОВОДЕНИ ОТ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В УСТАВА И ПРОГРАМАТА НАОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЛЕГАТИТЕ ИЗРАЗИХА ПЪЛНАТА СИ ПОДКРЕПА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ЛИЧНО НА МИНИСТЪР ДАНОВ В УСИЛИЯТА ИМ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА КАТО НАЙ-ВАЖЕН ГАРАНТ НА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В СТРАНАТА.

ЗАЯВЕНА БЕ ГОТОВНОСТТА В РАМКИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА СЕ ОКАЖЕ НАЙ-ШИРОКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОМИСИЯ, ПРОВЕРЯВАЩА ДЕЙНОСТТА НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. РАЗКРИВАНЕТО НА ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ, ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ И КОРУПЦИЯ ОТ СТРАНА НА БИВШИ И НАСТОЯЩИ СЛУЖИТЕЛИ СЕ ОЦЕНЯВА КАТО НЕОБХОДИМА СТЪПКА В ПРОЦЕСА КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА. ТО Е ОСОБЕНО НУЖНО ЗАИСТИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В МИНИСТЕРСТВОТО, ЧЕСТНО СВЪРЗАЛИ ЛИЧНАТА СИ СЪДБА СЪС ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

СЪЩЕВРЕМЕННО БЕШЕ ИЗРАЗЕНО РЕШИТЕЛНО НЕСЪГЛАСИЕ С ТЕНДЕНЦИОЗНИТЕ И НЕПОДКРЕПЕНИ С РЕАЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОПИТИ ЗА УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА, ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА СЛУЖИТЕЛЯ ОТ МВР, ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАЖНАЗА СИГУРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ КАТО БЕЗНРАВСТВЕНА И НЕНУЖНА. НЕДОПУСТИМО И ОСЪДИТЕЛНО Е КЪМ ВЪПРОСИТЕ ОТ ЖИЗНЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ДА СЕ ПОДХОЖДА ОТ КОНЮНКТУРНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ИЛИ ТЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЕВТИНИ СЕНЗАЦИИ И ТЪРСЕНЕ НА СЪМНИТЕЛНА ПОПУЛЯРНОСТ.

ПОСТАВЯЙКИ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И СТРОГОТО СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ ЗА ВОДЕЩО НАЧАЛО В СВОЯТА СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ, ОФИЦЕРИТЕ ОТ МВР, ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ”, ВИЖДАТ ЗАЩИТАТА НА ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА СЛУЖИТЕЛЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ КАТО ВАЖНА ЗАДАЧА В ПО-НАТАТЪШНОТО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И РЕД, КАТО НАДЕЖДНА ОПОРА НАНАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И УКРЕПВАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 29 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС В ЛОВЕЧ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 48-ТЕ ДЕПУТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ ГР. ЛОВЕЧНАПЪЛНО ПОДКРЕПЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 48-ТЕ ДЕПУТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ М. ЮНИ 1991 Г., ЗАЩОТО ВНС ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ И С НАЛОЖЕНАТА МУ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКОТО МНОЗИНСТВО ДЕЙНОСТ СЕ ОКАЗА НА ПРАКТИКА НЕ ВЕЛИКО,А ОБИКНОВЕНО ДЕСЕТО КОМУНИСТИЧЕСКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ОСТАНЕ В ИСТОРИЯТА С ОСАКАТЕНО ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА И СЪС ЗАКОНАЗА СТАТИСТИКАТА И ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА. НО ТО НЕ ПРИЕ И НЕ МОЖЕДА ПРИЕМЕ ДЕМОКРАТИЧНАТА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП ЦЕЛИ 10 МЕСЕЦА РАЗИГРАВА ПРЕДВАРИТЕЛНОДОБРЕ РЕЖИСИРАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКТАКЪЛ, В КОЙТО  ГЛАВНАТА РОЛЯ Е ОТРЕДЕНА НА "НЕЗАВИСИМИЯ" ПАРЛАМЕНТАРЕН АРТИСТ И ХИТРЕЦ ГИНЬО ГАНЕВНА ТЕМА: "ПРОТАКАНЕ, ПРОТАКАНЕ, ПРОТАКАНЕ" С ЦЕЛ ПЪЛНО ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА, ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ НА БСП, БОЙКОТИРАНЕ ЧРЕЗ НЕПОКЪТНАТАТА СТОПАНСКА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕФОРМАТА И БЛОКИРАНЕ РАБОТАТА НА ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ, КЪДЕТО КОМУНИСТИТЕ - "БОЛШЕВИКИ" СЕ ОКАЗАХА НЕОЧАКВАНО В "МЕНШЕСТВО".

ЗА ДА НЕ УЧАСТВАМЕ ПОВЕЧЕ КАТО УДОБНИ СТАТИСТИ В ТОЯ ЧЕРВЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ СПЕКТАКЪЛ, НАСТОЯВАМЕ:

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 10-ТИ ЛОВЕШКИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ГЕОРГИ МИШЕВ И ИВАН СЕМКОВ, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ, НА КОИТО Е СКЪПА ДЕМОКРАЦИЯТА И КОИТО ПАЗЯТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ДА НАПУСНАТ ДО 19 АПРИЛ 1991 Г. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, А ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НАРЕПУБЛИКАТА ДА НАСРОЧИ ИЗБОРИ ЗА ИСТИНСКО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕПРЕЗ М. ЮНИ 1991 Г., КОЕТО ДА СЕ ЗАНИМАЕ САМО С ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЛОВЕЧ, 9 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС И ОГЛАВЯВАНИТЕ ОТ ВАС ИНСТИТУЦИИ ПО ПОВОД ПОРЕДНОТО ЗАСТРАШАВАЩО ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС ДЕЙСТВИЕ НА НЯКОИ ЛИЧНОСТИ, ОКУПИРАЛИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В РАЗРЕЗ С ДЕЙСТВАЩАТА В СТРАНАТАЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ, ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ГРУПА НАШИ КОЛЕГИ, КОИТО НИ ОТНЕМАТ ПРАВОТО ДА СЕ УЧИМ, КОЕТО Е ОСНОВНО ЧОВЕШККО ПРАВО ПО СМИСЪЛА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, СТРАНА ПО КОЯТО Е И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ГРУПА СТУДЕНТИ ОТНЕМАТ ПРАВОТО НА СВОИТЕ КОЛЕГИ ДА ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ, КОЕТО ОПРЕДЕЛЕНО ПОСТАВЯ НА СЕРИОЗНО ИЗПИТАНИЕ МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ.

ВЪЗРАЗЯВАМЕ СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА НЯКОИ СИЛИ ДА ДЕЗАВУИРАТ АВТОНОМНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПЪТЯ НА ШАНТАЖА, ЗАПЛАХИТЕ И НЕДЕМОКРАТИЧНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК. ОБЯВЯВАМЕ СЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОКРАЦИЯТА НА ВУЗ, ПО ПЪТЯ НА ДИАЛОГА И ВЗАИМНИТЕ КОМПРОМИСИ. БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ - РУСЕ, Е ЗА ЦИВИЛИЗОВАНОСТ И ДЕМОКРАТИЗЪМ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ЗА РАЗЛИКА ОТ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИШНИТЕ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ ОГЛАВЯВАНИТЕ ОТ ВАС ИНСТИТУЦИИ ЩЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА МЕРКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ПОГАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА. ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ "МЕЖДУНАРОДНА АМНИСТИЯ" ЗА ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ ЗА ОПАЗВНИ ПРАВА. ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ, ЧЕ НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДИЗВИКАНИТЕ ОТ ОКУПАЦИЯТА НАШИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ СА САМО ИЗРАЗ НА ЖЕЛАНИЕТО НИ НАШИТЕ ПРАВА ДА НЕ БЪДАТ НАКЪРНЯВАНИ.

РУСЕ, 10 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

*  *  *

СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ /БСС/ В ПЛОВДИВСКИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО РЕКТОРИТЕ НА ВУЗ В ПЛОВДИВ, ДО РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДО ОРГАНИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА КРИЗА В СТРАНАТА ОСОБЕНО СИЛНО РЕФЛЕКТИРА ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО.

ПОСТАВЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧКИ ПРЕЗ ЮНИ И ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА ИСКАНИЯ, ВЪПРЕКИ ОБЕЩАНИЯТА НА ОТГОВОРНИ ПОЛИТИЦИ И ДЪРЖАВНИЦИ, ОСТАНАХА В ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ НЕИЗПЪЛНЕНИ.

НИЕ, СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЛОВДИВСКИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, СМЯТАМЕ, ЧЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТОНА СИНДИКАЛНИТЕ ИСКАНИЯ, ПОСТАВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА МИНАЛОГОДИШНИТЕ СТАЧКИ, МОЖЕ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО ПО ПЪТЯ НАЦИВИЛИЗОВАНИЯ ДИАЛОГ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ ОТНОВО СЕ ОПИТВАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕЧИСТИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И АМБИЦИИ.

НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ДА БЪДЕМ МАША В НИЧИИ РЪЦЕ! В ТОЗИ КОНТЕКСТ ИЗРАЗЯВАМЕ ПЪЛНАТА СИ ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ.

ИСКАМЕ ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС С ВСИЧКИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СРЕДСТВА.

В ЗАЩИТА НА ПРАВОТО СИ НА ОБУЧЕНИЕ, НИЕ ОБЯВЯВАМЕ АНТИСТАЧНА ГОТОВНОСТ ОТ МОМЕНТА НА ВРЪЧВАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ПЛОВДИВ, 10 АПРИЛ 1991 Г.

БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ /БСС/
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ",
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ,
ВИСШ ИНСТИТУТ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ,
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ,
ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - ПЛОВДИВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" /ЧАСТ ТРЕТА/ - ИЗЛОЖЕНИЕ /2-КРАЙ/ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/ - ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" /ДГСИ/. ПРОГРАМАТА ЕРАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП НА ДГСИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.


Б/ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАНЕТО НА КАПИТАЛИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ. МНОГО СА ФАКТОРИТЕ, КОИТО ЩЕ ПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ ВСЕ ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ:

ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ РЕСУРСИ И НАЙ-ВЕЧЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ДУХ И ИЗОСТРЕНОТО ЧУВСТВО ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ НА БЪЛГАРИНА; СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПОЗИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР; РАЗНООБРАЗИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ И РЕСУРСИ; НЯКОИ ТРАДИЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ; ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКО КООПЕРИРАНЕ; СРАВНИТЕЛНО ДОБРИ, НО ЛОШО ИЗПОЛЗВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФОНДОВЕ; ЕДИН ЖАДЕН ЗА СТОКИ И НОВОСТИ ПАЗАР И Т.Н.

В/ КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРАТА: КОМУНИКАЦИОННАТА СИСТЕМА; ФОРМИРАНЕ НА НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ И РЕГИОНИ; ФИНАНСОВ И КРЕДИТЕН ПАЗАР; БОРСИ И ЗОНИ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ; БАНКИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ АГЕНЦИИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ БИЗНЕС;ЧУЖДЕСТРАННО ПРИСЪСТВИЕ В КУЛТУРНИ, НАУЧНИ И ДР. ИЗЯВИ; СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БИЗНЕСА И ДР.

Г/ СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА БЮДЖЕТА НА ВСИЧКИ НИВА ОТ ИНДИВИДУАЛНОТОДО НАЦИОНАЛНОТО С ТЕНДЕНЦИЯ ЗА МАКСИМАЛНО ПРИБЛИЖАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ ФОРМИРАЩИТЕ ГО ИЗТОЧНИЦИ И НА ТАЗИ ОСНОВА ТЯСНО ОБВЪРЗВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА И НА БЮДЖЕТНАТА СИСТЕМА. ХОРАТА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ЗА КОГО И ЗА КАКВО ПЕЧЕЛЯТ И ДА РАЗПОЛАГАТ СВОБОДНО С ПЛОДОВЕТЕ НА СВОЯ ТРУД. ДОБРИЯТ МЕНИДЖЪР ЗНАЕ ОТЛИЧНО, ЧЕ ПЕЧЕЛИ НАЙ-МНОГО ТОЗИ, КОЙТО УМЕЕ ДА ПЕЧЕЛИ И ЗА ДРУГИТЕ И ЧЕ НАЙ-ПРОДУКТИВЕН Е СВОБОДНО МИСЛЕЩИЯТ ЧОВЕК, ОСВОБОДЕН ОТ МАТЕРИАЛНИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ. ОТ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ УМЕНИЕТО ДА СЕ ПЕЧЕЛИ ТРЯБВА ДА ЗАЕМЕ МЯСТО СРЕД НАЙ-ЦЕННИТЕ ЛИЧНИ И НАЦИОНАЛНИ ДОБРОДЕТЕЛИ.

Д/ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ ЩЕ ДАДЕ НАЙ-ГОЛЯМО ОТРАЖЕНИЕ НА НАЙ-ВИСШАТА ПО РАНГ /ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СИСТЕМНИЯ ПОДХОД/ СИСТЕМА - ТАЗИ НА КУЛТУРАТА, КАТО НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ РОДИ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ /МАТЕРИАЛНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА/, А ТЯ ЩЕ РОДИ КУЛТУРНАТА /МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНАТА/. ТОЗИ ПРОСТ ПОСТУЛАТ, ОТКАК СВЯТ СВЕТУВА, СЕ ОСПОРВА ОТ АМБИЦИОЗНИТЕ, НО ДУХОВНО БЕДНИ ЛЮДЕ. ДА СЕ ГОВОРИ ЗА КУЛТУРА, КОГАТО ХОРАТА ВОДЯТ ОТЧАЯНА БИТКА ЗА СПАСЯВАНЕ НА ДЕЦАТА СИ ОТ ГЛАДНА СМЪРТ ИЛИ ЗА КУЛТУРЕН ОБМЕН, КОГАТО ХОРАТА НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИДВИЖАТ ДО ОПАШКИТЕ ЗА ХЛЯБ, А ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЛИЦА ЧАКАТ МИЛОСЪРДИЕТО НА МЕЦЕНАТИ, ЗА ДА ПЪТУВАТ ПО СВЕТА, Е ИЛИКОКОША СЛЕПОТА, ИЛИ ПРОСТО ЦИНИЗЪМ.

ЯСНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ЕТАПИТЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ВЪВ ВРЕМЕТО НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ОЧАКВА, ТЪЙ КАТО Е НОРМАЛНО ТЕ ДА СЕ ЗАСТЪПВАТ, НО ТОВА СЪВСЕМ НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ ПРОЦЕСИТЕ ЩЕ ПРОТЕКАТ НЯКАК СИ ОТ САМО СЕБЕ СИ, Т.Е. СТИХИЙНО И НЕОРГАНИЗИРАНО. СЪВРЕМЕННИЯТ ПАЗАР Е ВИСОКООРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА С НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАЩИ СЕ СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СМЯНА НА СИСТЕМАТА СЕ СХВАЩА ОТ ВСЕ ПО-ШИРОК КРЪГ ЧЕСТНИ И ЗДРАВОМИСЛЕЩИ ХОРА, НО ВСЕ ОЩЕ СА ТВЪРДЕ МАЛКО ТЕЗИ, КОИТО СИ ДАВАТ ЯСНА СМЕТКА КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА НА ПРАКТИКА И КАК МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА. ПРАГМАТИЧНИТЕ ИДЕИ ТРУДНО СИ ПРОПРАВЯТ ПЪТ В ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЖУНГЛА,ТЕЗИ, КОИТО БИХА МОГЛИ И В КРАЙНА СМЕТКА ЩЕ СМЕНЯТ СИСТЕМАТА, РЪКОВОДЕНИ ОТ ПРАГМАТИЧНИЯ СИ УСЕТ, НЕ ЖЕЛАЯТ ДА НАВЛИЗАТ В ДЖУНГЛАТА, ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ ДО ЧАСА НА ДЕЛАТА, НА ИСТИНСКОТО СТРОИТЕЛСТВО. ВРЕМЕТО НА ДИКТАТОРИТЕ И ТОТАЛИТАРНИТЕ СИСТЕМИ СИ ОТИВА БЕЗВЪЗВРАТНО И ОЩЕ ПОВЕЧЕ В ЕВРОПА, НО ДА СЕ СВАЛИЕДНА ВЛАСТС ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ДА СЕ ЗАМЕНИ С ДРУГА, БЕЗ ДА СЕ ЗАСЕГНЕ ДЪЛБОКО СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА, Е ВСЕ ОЩЕ ВЪЗМОЖНО, НО ДА СЕ ЗАДЪРЖИ И УКРЕПИ ТАКАВА ВЛАСТ, Е НЕВЪЗМОЖНО.СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО СМЯНА НА СТРУКТУРАТАНА СИСТЕМАТА, СЛЕД ТОВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Й И НАКРАЯ НА УПРАВЛЕНИЕТОЙ /ПОДРЕЖДАНЕТО Е ПО СТЕПЕН НА ВАЖНОСТ, А НЕ ХРОНОЛОГИЧНО!/. ПЪРВИЯ ЕТАП "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ" НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЗАСЯГА НАЙ-ВЕЧЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА, ТОЙ Е СРАВНИТЕЛНО НАЙ-ЛЕСЕН, НАЙ-КРАТЪК И НАЙ-БРУТАЛЕН, ЗАТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕОБХВАТНО, БЪРЗО, С ХИРУРГИЧЕСКА ВЕЩИНА И С НЕОБХОДИМАТА ДОЗА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ЕТАПЪТ "СЪЩИНСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ" РЕШАВА ВЪПРОСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА, ТОЙ Е ПО СЪЩЕСТВО ОЗДРАВИТЕЛЕН, ИЗИСКВАПОВЕЧЕ ВРЕМЕ, ПОВЕЧЕ КОМПЕТЕНТНОСТ И ПО-МАЛКА НАМЕСА НА ПОЛИТИКАТА.ЕТАПЪТ "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ" Е ПО СЪЩЕСТВО ИСТИНСКАТА СМЯНА НА СИСТЕМАТА, ТЪЙ КАТО ПРОМЕНЯ СТРУКТУРАТА Й, ИЗИСКВА НАЙ-МНОГО ВРЕМЕ, НАЙ-ВИСОКА КОМПЕТЕНТНОСТ И НАЙ-МАЛКО НАМЕСА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ. ЗАСИЛЕНАТА НАПОСЛЕДЪК УПОТРЕБА НА ПОНЯТИЕТОСИСТЕМА НАЛАГА ПРЕЦИЗИРАНЕТО МУ, КАКТО И НА РЕД ДРУГИ ПОНЯТИЯ ТВЪРДЕ ИЗОПАЧЕНИ И ДЕФОРМИРАНИ ОТ ТОТАЛИТАРНИТЕ ИМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ВЪЗПРИЕМЕМ СМИСЪЛА И ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ НА ЗАПАДНИТЕДЕМОКРАЦИИ, КЪМ КОИТО ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПРИОБЩИМ, ИНАЧЕ НЕ БИХМЕ МОГЛИДА КОМУНИКИРАМЕ С ТЯХ. КОГАТО ГОВОРИМЗА СМЯНА НА СИСТЕМАТА, ТРЯБВАДА ИМАМЕ ПРЕДВИД СИСТЕМАТА, В КОЯТО ОСНОВЕН ФАКТОР Е ЧОВЕКЪТ И ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, КОИТО СА И ГЛАВНИЯТОБЕКТ НА ПРОМЕНИТЕ. ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРОМЕНИ НА СИСТЕМАТА СА ПРОМЕНИТЕ НА СТРУКТУРАТА Й И ТЕ ЗАСЯГАТ НАЙ-ВЕЧЕ ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР,ДОСТАТЪЧНО СЛОЖЕН И УСТОЙЧИВ/И ДОБРЕ ЧЕ Е ТАКЪВ/, ЗА ДА СЕ ПОДДАВА НА БЪРЗИ И ЛЕСНИ ПРОМЕНИ. ТЕЗИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ОТ ЧИСТО ПРАГМАТИЧЕН АСПЕКТ ИМАТ СКРОМНАТА ЦЕЛ ДА НИ ПОМОГНАТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕАЛИСТИЧЕН ПОДХОД КЪМ ТАКИВА ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРОБЛЕМИ КАТО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПАЗАРНИЯ ПРЕХОД И СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ФИЛОСОФСКИТЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ СПЕКУЛАЦИИ С ТЕЗИ ЖИЗНЕНОВАЖНИ ПРОБЛЕМИ КАКТО ЗА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ,ТАКА И ЗА ОБЩЕСТВОТО ОБЪРКВАТ ХОРАТА, ЗАДЪРЖАТ РАЗВИТИЕТО И ПРАВЯТ ЖИВОТА НЕПОНОСИМ. ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ВОДЕЩИТЕ СТРАНИ В СВЕТА СЕ КРЕПИ НА ТАНДЕМА ЛИБЕРАЛИЗЪМ И ПРАГМАТИЗЪМ. БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ НЕ Е ЧУЖД НИТО НА ЛИБЕРАЛИЗМА, НИТО НА ПРАГМАТИЗМА, НО ПОЛИТИЧЕСКАТА ТИРАНИЯ, НАЛАГАНА МУ НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ВЪНШНИ СИЛИ, Е ОСТАВЯЛА МНОГО МАЛКО И ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВОБОДНА ИЗЯВА. ИМА ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ АКО БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ИЗДЪРЖИ УСПЕШНО ИЗПИТА СИ ДО КРАЯ НА ВЕКА, ТЯ ЩЕ ПОСРЕЩНЕ ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА КАТО ЖИЗНЕНА И ПРЕУСПЯВАЩА ЕВРОПЕЙСКА НАЦИЯ.

ЗА ДА ПРИКЛЮЧИМ С ЕТАПА "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ", А С ТОВА И РАЗДЕЛ ВТОРИ "ЕТАПИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА", БЕЗ ДА ГИ ИЗЧЕРПВАМЕ, РАЗБИРА СЕ, БИХМЕ ИСКАЛИ ОТНОВО ДА СИГНАЛИЗИРАМЕ ТРЕВОЖНО ЗА НАЙ-ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ, НАДВИСНАЛА НАД НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ: ТОТАЛИТАРНИЯТ ПОДХОД КЪМ ПРОМЕНИТЕ, КОЙТО ВМЕСТО ЖАДУВАНИТЕ СВОБОДЕН ПАЗАР И ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ НИ ДОВЕДЕ ДОСАМОЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВНИЯТ И НАЙ-ХАРАКТЕРЕН БЕЛЕГ НА ТОТАЛИТАРНИЯ ПОДХОД /И В МИСЛЕНЕТО, И В ПРАКТИКАТА/ Е ТРЕТИРАНЕТО НА ЧОВЕКА КАТО СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ, БЕЗДУШЕН И ИНЕРТЕН, С КОЙТО СТРОИТЕЛИТЕ НА ИЗКУСТВЕНИ /ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНИ/ СИСТЕМИ СИ ИГРАЯТ, КАКТО СИ ИСКАТ. ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ТОЗИ ДЪЛБОКО АНТИЧОВЕШКИ ПОДХОД ДОМИНИРА И ДНЕС НА ПОЧТИ ВСИЧКИ НИВА НА ВЛАСТТА, КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО И СЕ СТИГНЕ ДО СЕЛСКАТА УПРАВА, НЕ СА НЕОБХОДИМИ, ТЕ НЯМА ДА ПРОМЕНЯТ НИТО ПОДХОДА, НИТО ТЕЗИ, КОИТО ГО ПРИЛАГАТ. НУЖНА Е СЪПРОТИВА, ТОТАЛНА И БЕЗКОМПРОМИСНА СЪПРОТИВА НАВСЯКЪДЕ И ВЪВ ВСИЧКО, КЪДЕТО СЕ ОТКРИЯТ И НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИМИТЕ КЪЛНОВЕ НА ТОЗИ ПОДХОД. НАЙ-СИГУРНАТА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ТОТАЛИТАРНИТЕ АРХИТЕКТИ ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА УСПЕЯТ В ПЪКЛЕНИТЕ СИ ЗАМИСЛИ, Е НЕПРЕОДОЛИМАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА БАРИЕРА, КОЯТО НАРОДЪТ СПОНТАННО ИЗДИГА ПРЕД ПРОМЕНИТЕ НА ОТЧАЯНИЕТО /А НЕ НА НАДЕЖДАТА!/, КОИТО НЕ САМО ЧЕ НЕ ПРОПУСКАТ ЛЪЧА НА НАДЕЖДАТА В ТУНЕЛА, А ТЛАСКАТ ОБЩЕСТВОТО КЪМ ЕДИН ВАРВАРСКИ СВЯТ, В КОЙТО ЧОВЕК ЗА ЧОВЕКА Е ЗВЯР.ДА СЕ РАЗПРОДАВА НАДИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ КАТО ВНА БИТ-ПАЗАР НА НАЙ-КОРУМПИРАНАТА ПОСТОТАЛИТАРНА ПРОСЛОЙКА НА ОБЩЕСТВОТО, ИЗПЛУВАЛА ОТ МОРЕТО НА СТРАДАНИЯТА НА МИЛИОНИ НЕВИННИ НИ МЪЖЕ, ЖЕНИ, ДЕЦА И СТАРЦИ, И ДА СЕ НАРИЧА ТОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА Е НАГЛОСТ, НА КОЯТО БИ ЗАВИДЯЛ И САМИЯТ СТАЛИН. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ УСПЕЕ САМО ПРИ НАЙ-СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НАЕДНО ГЛОБАЛНО ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЕ:    ОБЩОНАРОДНО СЪГЛАСИЕ И ДОВЕРИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД. ВСЯКО НАСЛЕДСТВО ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО СЪЗДАВА СПОРОВЕ, НО ТОВА СА ДОМАШНИ СПОРОВЕ И ТЕ НЕ ИЗВЕЖДАТ ХОРАТА НА УЛИЦИТЕ И БАРИКАДИТЕ. ДЪРЖАВАТА НЯМА ПРАВО НАД НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО, ТЯ НЕ Е НАСЛЕДОДАТЕЛ, ТЯ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И НАЙ-ПРЕСТЪПНИЯТ ДЛЪЖНИК НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ И НАЙ-МАЛКО ТЯ ИМА ПРАВО /И ИНТЕРЕС/ ДА РАЗДАВА НА ХОРАТА ТОВА, КОЕТО ИМ Е ОГРАБИЛА РАЗБОЙНИЧЕСКИ. ЛЕСНО Е НА ДЕМАГОЗИТЕ ДА ОБЯВЯТ НАЙ-СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ПРОЯВА НА АНТИДЪРЖАВНОСТ ИЛИ ДАЖЕ АНАРХИЗЪМ, РАЗЧИТАЙКИ НА КЪСОГЛЕДСТВО И КЪСА НАРОДНА ПАМЕТ И ТОВА Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ИМ ЗАБЛУДА. НАРОДЪТ НЕ Е ПРОТИВ ДЪРЖАВАТА ИЗОБЩО, НАРОДЪТ Е ПРОТИВ ДЪРЖАВАТА, КОЯТО МУ СЕ НАТРАПВАШЕ КАТО КЪРВАВ ИДОЛ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД, НАРОДЪТ ИСКА НА ИЗЧИСТЕН И ДЕЗИНФЕКЦИРАН ТЕРЕН ДА СТРОИ НОВА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА, В КОЯТО ЩЕ ГОСПОДСТВА ЧОВЕКЪТ И ПРЕДПРИЕМЧИВИЯТ ЧОВЕШКИ ДУХ.

ТОВА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ САМО ХОРА, КОИТО НЕ НОСЯТ В СЕБЕ СИ ТОТАЛИТАРНИЯ БАЦИЛ ДОРИ В НАЙ-ЛАТЕНТНА ФОРМА, КАКВИТО СА МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. АКО ТРЯБВА ВСЕКИ ДЕН ДА ПРАВИМ ИЗБОРИ, ЗА ДА ПОПАДНЕМ НА ИСТИНСКИТЕ НАРОДНИ ВОДАЧИ, ПО-ДОБРЕ Е ДА ГИ ПРАВИМ, ОТКОЛКОТО ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ СЪДБАТА СИ, НАШАТА И НА ПОКОЛЕНИЯТА НИ, В НЕЧИСТИТЕ РЪЦЕ НА ХОРА С ТЪМНО МИНАЛО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 18 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ, И Е ДОРАЗВИТ ВДУХА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ИДЕИ НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 30 МАРТ 1991 Г. В СОФИЯ.


20. БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА СЕ ПРОМЕНЯ С ОГЛЕД НАШИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ ДА СЕ ПРИЗНАВА ОТ ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ ДЪРЖАВИ.
ВЪВЕЖДА СЕ ТЕСТОВАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА.

РАЗГРЪЩА СЕ МРЕЖА ОТ ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, АДМИНИСТРАТИВНО НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА, НО ОТГОВАРЯЩИ НА УСТАНОВЕНИ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ.

ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ СЕ НАСОЧВА С ПРЕДИМСТВО КЪМ УЧАЩИТЕ СЕ, А НЕ КЪМ УЧЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА КАДРИ, ПОДГОТВЕНИ ВЪВ ВИСШИТЕ, ПОЛУВИСШИТЕ И СРЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УЧИЛИЩА, ЗАПЛАЩАТ ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ, НАЧИСЛЯВАН ВЪРХУ ЗАПЛАТАТА НА ПОЛЗУВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТ, В ПОЛЗА НА ТЕЗИ УЧИЛИЩА.

БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ СЕ РАДВА НА СОЦИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ И ПРЕСТИЖ, СВОБОДА НА ПРЕПОДАВАНЕТО И НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ИДЕОЛОГИИТЕ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО МУ ГАРАНТИРА ВИСОК ОБЩЕСТВЕН СТАТУС И ПЪЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И НА НАУЧНАТА РАБОТА. НИКОЙ УЧИТЕЛ ИЛИ НАУЧЕН РАБОТНИК НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕЗА ТРУДА СИ ПО-МАЛКО ОТ ТОВА НА СЪОТВЕТВАЩ НА ЦЕНЗА, ПОДГОТОВКАТА ИСТАЖА МУ ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ПОЛИЦАЙ.

УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ОТРАЗЯВАТ СЪВРЕМЕННОТО РАВНИЩЕ НА КУЛТУРНИ,РЕЛИГИОЗНИ, ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ.
ПРЕПОДАВАНЕТО УТВЪРЖДАВА ЦЕННОСТИТЕ НА СВОБОДНОТО ОБЩЕСТВО.
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, БЕЗПЛАТНО И ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ.

РЕДОВНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Е БЕЗПЛАТНО. ДЪРЖАВАТА ПООЩРЯВА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ БИЗНЕСА СРЕДНИ СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА.
ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ КЛАСИЧЕСКИТЕ И ПОЛУКЛАСИЧЕСКИТЕ ГИМНАЗИИ.
ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ СА ГРИЖА НА ДЪРЖАВАТА.
ПОЛУВИСШЕТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ СА ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ СЛЕД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА СА УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ.

СЪЗДАВАТ СЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФОНДОВЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА ОТКРИВАНЕ И ПООЩРЯВАНЕ НА СПОСОБНИ УЧАЩИ СЕ.

СИСТЕМАТА НА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ СЕ ПРИВЕЖДА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПАДНИТЕ СТАНДАРТИ. НАУЧНАТА СТЕПЕН НЕ ДАВА ПРАВО НА СПЕЦИАЛНО ЗАПЛАЩАНЕ.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА ОСЪЩЕСТВЯВА ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ ЗА МИНИМАЛНО РАВНИЩЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА.

ПАРЛАМЕНТЪТ НЕ ДОПУСКА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА ДА СА ПОД РАВНИЩЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЗА ОТБРАНАТА НА ДЪРЖАВАТА.

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "ПРАВО" И "МЕДИЦИНА" СЕ КАНДИДАТСТВА САМО СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

БЪЛГАРСКАТА НАУКА СЕ РАЗВИВА СВОБОДНО И НЕЗАВИСИМО ОТ ДЪРЖАВНА НАМЕСА И ЦЕНЗУРА.

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ В НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА ПОДЛЕЖАТ НА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ.

СЪЗДАВА СЕ ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД КАТО НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОТАРИАЛНИ ФУНКЦИИ. ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА НОСЯТ ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕАДЕКВАТНОТО ПРОЦЕДИРАНЕ С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ИМ ЗА МНЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ МАТЕРИАЛИ, ДЕПОЗИРАНИ В ЦЕНТЪРА.

ИНВЕСТИЦИИТЕ В НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И В РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ. ДАРЕНИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУКАТАИ ОБРАЗОВАНИЕТО СЕ ПРИСПАДАТ ОТ ДЪЛЖИМИТЕ ОТ ДАРИТЕЛЯ ДАНЪЦИ. НАУЧНИЯТ ПРОДУКТ НЕ СЕ ОБЛАГА С ДАНЪЦИ.

21. ПОЗНАВАНЕТО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЛИЧНОСТТА Е НЕПРЕМЕННОУСЛОВИЕ ЗА НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЛИБЕРАЛНОТО ОБЩЕСТВО. ВСЯКО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСВЕН ПРЕДВИДЕНИТЕ В ПРАВОСЪОБРАЗНИЯ ЗАКОН И В МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

ГАРАНТИРА СЕ ПЪЛНАТА СВОБОДА НА ПЕЧАТА, РАДИОТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ КАТО ЕДНО ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЛИБЕРАЛНОТО ОБЩЕСТВО.

22. СЕМЕЙСТВОТО СЕ ПООЩРЯВА КАТО ЕСТЕСТВЕНА СРЕДА, В КОЯТО СЕ РАЖДА, ОТГЛЕЖДА, ВЪЗПИТАВА И ИЗРАСТВА СВОБОДНАТА ЧОВЕШКА ЛИЧНОСТ.

МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА СЕ ПОЛЗВАТ С ОСОБЕНИ ГРИЖИ И ПОДПОМАГАНЕ. ВСИЧКИ ДЕЦА, РОДЕНИ В БРАКА ИЛИ ИЗВЪН БРАКА, СЕ РАДВАТ НА ЕДНАКВА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА. ОСИГУРЯВА СЕ СПАЗВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА.

ГАРАНТИРА СЕ СОЦИАЛНАТА И ЛИЧНОСТНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЖЕНАТА.

23. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ Е БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК. ТОЙ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН В УСТНА И ПИСМЕНА ФОРМА ЗЯ ВСЯКО СЛУЖЕБНО ЛИЦЕ В ОТНОШЕНИЯТА МУ С БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ МУ ФУНКЦИИ, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОНТАКТУВАЩИ С ДЪРЖАВНИТЕ ВЛАСТИ.

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗУЧАВАТ В ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИУЧИЛИЩА В ИЗБРАНА ОТ ТЯХ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЪОТВЕТСТВАЩ НАЕТНИЧЕСКОТО ИМ САМОСЪЗНАНИЕ ЕЗИК.

24. НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, КОИТО НЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, МОГАТ ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА КАТО ЖИВЕЕЩИТЕ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ Е ИЗРАЗ НА СВОБОДНО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ И НЕ Е НЕПРЕМЕННО СВЪРЗАНА С БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО.

ЛИШАВАНЕТО ОТ ИЛИ ОТНЕМАНЕТО НА ПРИДОБИТО ПО РОЖДЕНИЕ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО СЕ ЗАБРАНЯВА.

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА, СЕПОЛЗВАТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ, ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА КАТО ЖИВЕЕЩИТЕ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

СЪЗДАВА СЕ МИНИСТЕРСТВО НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА.

25. ЧУЖДЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ГРАЖДАНСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРАВА КАТО БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ; СЪС ЗАКОН МОГАТ ДА БЪДАТ НАЛАГАНИ САМО ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕЗИПРАВА. НИКОЙ ЧУЖДЕНЕЦ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ НЕ МОЖЕ ВЪЗ ОСНОВАНА БЪЛГАРСКИ ЗАКОН ДА СЕ ПОЛЗВА С ПОВЕЧЕ ПРАВА ОТ КОЙТО И ДА Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.

26. ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИТЕ ПРОДУКТИ И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА ТЕХНОЛОГИИ СЕ СТИМУЛИРАТ ОТ ДЪРЖАВАТА, КОЯТО БЕЗКОМПРОМИСНО ПРЕСЛЕДВА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УВРЕЖДАЩИ ПРИРОДАТА. ПООЩРЯВАНЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИНИМАЛНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ.

27. ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИТЕ НЕТРАДИЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ СЕ ПОЛЗВАТ С ПРЕДИМСТВО ПРИ ВЛАГАНЕТО НА СРЕДСТВА В БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА. НАСЛЕДЕНОТО НИСКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО РАВНИЩЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГЕТИКА СЕ ЛИКВИДИРА ПОСТЕПЕННО. СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С БЪЛГАРСКИТЕ И С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЕКОЛОГИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ПООЩРЯВА.

28. ЗАЩИТАТА НА ЖИВОТНИТЕ СЕ ПОВЕРЯВА НА ЗАКОНА. НАРУШЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ НОСЯТ ГРАЖДАНСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

29. ВИНОВНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА ПОНАСЯТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА. ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ГЕНОЦИДЪТ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДАВНОСТ. ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ОТ ЧИЕТО ИМЕ ИЛИ СЧИЯТОПОДКРЕПА СА ДЕЙСТВАЛИ ПРЕСТЪПНИТЕ ЛИЦА, СЕ ЗАКЛЕЙМЯВАТ И НЯМАТМОРАЛНО ОСНОВАНИЕ ДА СЪЩЕСТВУВАТ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА.

НЕ СЕ ДОПУСКА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ДЕЯНИЯ, КОИТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ НЕ СА БИЛИ ПРЕСТЪПНИ СПОРЕД ТОГАВА ДЕЙСТВУВАЛОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ С УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ШАНТАЖИРАНЕТО НА ТАКИВА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАНО ОТ БЪЛГАРСКИ ИЛИ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ОРГАНИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЕ ПРЕСЛЕДВА И НАКАЗВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СТРОГО ОТ ЗАКОНА.

ТАЗИ ПРОГРАМА Е ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛАСЕ В СОФИЯ НА 18 МАРТ 1990 Г., И Е ДОРАЗВИТА В ДУХА НА СЪВРЕМЕННИТЕЛИБЕРАЛНИ ИДЕИ ОТ ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 30 МАРТ 1991 Г. В СОФИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" /ПФП/, ПРИЕТА НА 3 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ ОТ ВРЕМЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ.


20. СПОРЕД ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"/ПФП/ ЦЕЛТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДЪРЖАВАТА.

ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СЪЗДАДЕ НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ УТВЪРДИ В ПРАКТИКАТА НЕ ИЗВЕДНЪЖ, А С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ.

21. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА:

- ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ИКОНОМИКАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРА;
- ЗАЩИТА НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ;
- СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯТА НА ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ. САМИТЕ ФИРМИ НЕ ОБИЧАТ СЪРЕВНОВАНИЕТО И КОНКУРЕНЦИЯТА, А ДЪРЖАВАТА Е ТАЗИ, КОЯТО ТРЯБВА ДАГАРАНТИРА КОНКУРЕНЦИЯТА;
- ПАРИЧНИ И ВАЛУТНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПАЗАРА;
- СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ;
- ЕФЕКТИВНА КРЕДИТНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ДА НЕ БЪДЕ С НИСКИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КОИТО ДА УБИВАТ АКТИВНОСТТА НА ПОЛЗУВАТЕЛИТЕ, НО И ТОЛКОВА ВИСОКИ ЛИХВ, ЧЕ ДА ПРЕПЯТСТВАТ ОРИЕНТАЦИЯТА КЪМ КРЕДИТИТЕ.

22. ДЪРЖАВАТА НЕ БИВА ДА ОГРАНИЧАВА МОТИВАЦИЯТА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ДА СЕ НАМЕСВА САМО ПРИ НУЖДА БЕЗ ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ПФП Е ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА ЧРЕЗ ПРЕОРИЕНТАЦИЯ НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ И КРЕДИТИТЕ КЪМ ЧАСТНИЯ СЕКТОР В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ, МЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОТРАНСПОРТ, ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЛЕКАРСТВА, МЕДИКАМЕНТИ И АПАРАТУРА ЗАСОЦИАЛНО ЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СЪРДЕЧНОСЪДОВИ, РАКОВИ И Т.Н.;ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТСКИ И БЕБЕШКИ ХРАНИ.

ПФП Е ЗА ПОВИШАВАНЕ ДЕЛА НА ИЗНОСА С ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ СУРОВИНИТЕ И ПАЗАРИТЕ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА В СССР, ГЕРМАНИЯ, ПОЛША, А ТАКА СЪЩО ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ НОВИТЕ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ И ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ - В ГЕРМАНИЯ, ЯПОНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛГИЯ, ИСПАНИЯ ИТ.Н.

НА ПЪРВО ВРЕМЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВЯТ ПАЗАРНИ ПРОБИВИ НА ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ, КАТО СЕ ИЗЛИЗА С ДВА-ТРИ ИНТЕРЕСНИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ПРОИЗВОДИ, КОИТО ДА ЗАВЛАДЕЯТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ С БЪЛГАРСКАТА МАРКА.

23. СМИСЪЛЪТ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО Е ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДАТА НА ПАЗАРА ДА СЕ СВЪРЖАТ С ПРИНЦИПИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ПОМИРЕНИЕ - НА БАЗАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ДА СЕ СВЪРЖЕ СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА СЪС СОЦИАЛНИЯ НАПРЕДЪК НА ПАЗАРА.

24. ПФП Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ СОЦИАЛЕН РЕД ЧРЕЗ НОВА ТЕОРИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА.

ЕДИНСТВЕНО ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ Е НОВА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ТЕОРИЯ, КОЯТО ДА НЕ ВЛЕЗЕ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С МЕХАНИЗМИТЕ НА ПАЗАРА.

В УСЛОВИЯТА НА ИНФЛАЦИЯ ХОРАТА НЯМАТ МОТИВАЦИЯ ДА РАБОТЯТ ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРЕ, ТЪЙ КАТО С ПАРИТЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ. СТИГА СЕ ДО ЛУКСА ДА КУПИШ "НЕЩО".

25. ПФП Е ПРОТИВ ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ, СУРОВИНИТЕ И СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ. НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ АКО ИСКАШ ДА НАПРАВИШ ПЕЧЕЛИВША ФУРНА И ВДИГНЕШ ЦЕНАТА НА ХЛЯБА В НЕЯ ОТ 40 СТ. НА 4 ЛВ., НЯМА ДА РАЗВИЕШ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, А ОБРАТНОТО,ЩЕ НАСТРОИШ ОБЩЕСТВОТО СРЕЩУ СЕБЕ СИ.

АКО СЕ ПОВИШАВАТ ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ, СЕ ДОСТИГА ДО ПАРАДОКСА ДА СЕ РАБОТИ ИЗВЪНРЕДНО, ЗА ДА СЕ ОЦЕЛЕЕ. ОТНОВО ДО СОЦИАЛНИЯ ЕЛЕМЕНТ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

26. ПФП Е ПРОТИВ ДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ПОД АРЕНДА /ОСОБЕНО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО/ И РАБОТА НА АКОРД, КОИТО СА ФОРМИ ОТ ЕПОХАТА НА ФЕОДАЛИЗМА, ВОДЯТ ДО ИЗВРАЩЕНИЯ В ТРУДОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ДО ИЗНУРИТЕЛЕН ТРУД И ПРЕТОВАРВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ, СВРЪХ ПРЕДВИДЕНИТЕ ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ.

ДАВАНЕТО ПОД АРЕНДА НА ЗЕМИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОСОБЕНО ЗА КЪС ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ 10-15 ГОДИНИ ДОВЕЖДА И ДО ИЗТОЩАВАНЕ НА ПОЧВИТЕ И ТЯХНОТО ХШЦНИЧЕСКО ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРЕТОВАРВАНЕ С ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ, ПЕСТИЦИДИ И Т.Н.

27. ПФП Е ЗА:

- ЗЕМЯТА ДА ПРИНАДЛЕЖИ НА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ И МОГАТ ДА Я ОБРАБОТВАТ.
- СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДА СЕ РАЗВИВА В БЪДЕЩЕ НА ОСНОВАТА НА ЧАСТНОТО ЗЕМЕВЛАДЕНИЕ, ПРИ КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ РЕГУЛИРА ПРАВОТО НА ПРОДАЖБИ ИЛИ БЕЗПЛАТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО НА ОНАСЛЕДЯВАНЕ.
- ОБРАЗУВАНЕТО НА ДОБРОВОЛНИ КООПЕРАЦИИ, ПРЕРАСТВАНЕТО НА ТКЗС НАПРИМЕР В ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА /ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПОПУЛЯРНА БАНКА ДА БЪДЕ С НИСКИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ЗАСТИМУЛИРАНЕ НА ДРЕБНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ФЕРМИ/ И ЧАСТНИ ФЕРМЕРСКИ СТОПАНСТВА; ОСИГУРЯВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО ИМ СЪС СЕМЕНА, ТОРОВЕ, ХИМИКАЛИ, ПОРОДИ ЖИВОТНИ И ОСОБЕНО СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА.
- ПФП Е ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВСИЧКИ НАЦИОНАЛИЗИРАНИ И НЕЗАКОННО ОДЪРЖАВЕНИЗЕМИ И ИМОТИ НА ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ.
- НОВА СХЕМА ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В СЕЛСКОТО СТОПАСТВО, ЛИКВИДИРАНЕ НА СХЕМАТА НА ДОТАЦИИ, РАЗВИТИЕ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО И ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ПО ТИПА НА ТАЗИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР.
- НОВА КРЕДИТНА И МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА.
- ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА АГРОНОМИЧЕСКА, ВЕТЕРИНАРНА, АГРОТЕХНИЧЕСКА, АГРОХИМИЧЕСКА И ДРУГА ПОМОЩ.
- ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА И НА РЕГИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА, БАЛАНСИРАНЕ НА НЕДОСТИГА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ.
- РЕГУЛИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА МАШИННАТА ТЕХНИКА И ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, С ЦЕНИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ОТ ДРУГА, С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НАИЗКУСТВЕНО ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ.

28. ПФП Е ЗА НОВА ДАНЪЧНА И МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА, КАТО ЧРЕЗ НЕЯ СЕ СЪЗДАВАТ СТИМУЛИ И МЕХАНИЗМИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ РЕГУЛИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА АЗАРА.

ДАНЪЦИТЕ ПРЕЧАТ НА ПАЗАРНАТА ИНИЦИАТИВА И ПРЕЧАТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ИНВЕСТИЦИИ. НАМАЛЯВАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ СТИМУЛИРА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ.

ДАНЪЦИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДИФЕРЕНЦИРАНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОХОДИТЕ И ДА ЗАСЯГАТ ГЛАВНО ВИСОКИТЕ ДОХОДИ. ТРЯБВА ДА НАМАЛЯВАТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУХОРАТА СЪС СРЕДНИ ДОХОДИ.

МЕХАНИЗМЪТ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ КАТЕГОРИИ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ОБЩИНИ. СВОБОДАТА ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ТРЯБВА ДА ИМ ПОЗВОЛЯВА ДОВЕЖДАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ДО ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО, ДО ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ЗЕМЯ, ДО ВСЕКИ ЧОВЕК.

СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО - ПЕНСИОНЕРИ, ИНВАЛИДИ, ВРЕМЕННО НЕТРУДОСПОСОБНИ И ДРУГИ, ПРИ ФИРМЕНАТА  ОРГАНИЗАЦИЯ ДА БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
*  *  *

СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.


V. МЛАДЕЖТА И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ЩЕ ОТДЕЛЯ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА МЛАДЕЖТА. ТО ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ, КАКТО И С ВСИЧКИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТАНЦИИ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА НЕЙНИТЕ ЗАДАЧИ И ЗАЩИТА НА НЕЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА:

- ИЗДИГАНЕ НАЦИОНАЛНОТО САМОЧУВСТВИЕ НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ В ПАТРИОТИЗЪМ, В ЛЮБОВ И ПРЕДАНОСТ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО, В ГОТОВНОСТ ЗА ЗАЩИТА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ, В ПРЕДЕЛИТЕ И ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО НИКОЙ ДА НЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ Е ОТКЬРМЕНОТ БЪЛГАРСКА МАЙКА, ЧЕ Е СИН И ДЪЩЕРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД,ЧЕ ИМА РОД И РОДИНА.

- МЛАДЕЖТА Е ДА ИЗДИГНЕ ВИСОКО ЗНАМЕТО НА ТРУДА - ТРУДА,КАТО ГЛАВЕН ФАКТОР ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЧОВЕКА.

- СЕМЕЙСТВОТО, УЧИЛИЩЕТО И КАЗАРМАТА ДА ПОЕМАТ ТРАДИЦИОННАТА СИ РОЛЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА МЛАДЕЖТА В ИСТИНСКИ ПАТРИОТИЗЪМ И БЛАГОРОДЕН ТРУД.

- ДА СЕ НАБЕЛЕЖАТ РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТАНЦИИ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ НА МЛАДЕЖТА ОТ ПРОЯВИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, СПЕКУЛАТА, ЛЕКИЯ ЖИВОТ И ДР.

- ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ТАКИВА ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО, КОИТО ДАНЕ ОГРАНИЧАВАТ ДОСТЪПА НА МЛАДЕЖИТЕ ДО УЧИЛИЩАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ.

- ДА СЕ НАБЕЛЕЖАТ ГАРАНЦИИ ЗА БЪДЕЩОТО ИЗРАСТВАНЕ НА МЛАДЕЖТА, ЗА ПОДКРЕПА НА ТЯХНАТА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ И ТВОРЧЕСТВО.

- ВЪПРОСЪТ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МЛАДАТА ГЕНЕРАЦИЯ ДА НЕ Е ЧАСТЕН ВЪПРОС, А ПРЕДИ ВСИЧКО ГРИЖА НА ДЪРЖАВАТА.

- ВСЕСТРАНЕН ДОСТЪП И УЧАСТИЕ НА ТВОРЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ.

- ЕДНАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛИЧНИ ИЗЯВИ НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ В НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА.

- ПООЩРЯВАНЕ НА ИЗЯВЕНИТЕ МЛАДИ ЛИЧНОСТИ ПО ДЪРЖАВНА И ЧАСТНА ЛИНИЯЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В РЕНОМИРАНИТЕ СВЕТОВНИ УНИВЕРСИТЕТИ И ИНСТИТУТИ.

- СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ - ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ, КЪМ МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА, ГАРАНТИРАЩИ РАБОТА, ЖИЛИЩА, СТИПЕНДИИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И ДР.

- СВОБОДА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА И ИДЕОЛОГИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ЩЕ ПОМАГА С ВСИЧКИ СИЛИ И СРЕДСТВА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ДА ИЗГРАДИ ЕДНА НОВА, ДЕМОКРАТИЧНА, ЦИВИЛИЗОВАНА, СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА И БЛАГОДЕНСТВАЩА БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:11:15    12-04-1991