12 април 1990


СОФИЯ, 12 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 73 /91/


     СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТИ, ПОСВЕТЕНИ НА ЕДИНЕНИЕТО НА БЗНС, А ИМЕННО: УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ПОСТИГНАТО ОТ КОНТАКТНИТЕ ГРУПИ НА БЗНС И НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ; РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ; ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ.


     1. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ СЕ СЛИВА С БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ В ЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ /ОБЕДИНЕН/.
     С ТОВА ИМЕ СЪЮЗЪТ ЩЕ УЧАСТВА В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА, СЛЕД КАТО РЕДОВЕН КОНГРЕС СЛЕДВА ДА ОПРЕДЕЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.
     2. РЪКОВОДСТВОТО НА ЕДИННИЯ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ /ОБЕДИНЕН/ СЕ СЪСТОИ ОТ ЕДИНЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ СЪС 150 ЧЛЕНОВЕ, КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ - 20 ЧЛЕНОВЕ, И ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ - 30 ЧЛЕНОВЕ.
     ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ ДВАТА СЪЮЗА ДА ОПРЕДЕЛЯТ ПО 75 ЧЛЕНОВЕ ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПО 10 ЧЛЕНОВЕ ЗА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ И ПО 15 ЧЛЕНОВЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТ БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ И ДВАМА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ ОТ ДВАТА СЪЮЗА.
     3. ПРИ ИЗЛЪЧВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ ДВЕТЕ СТРАНИ ДА СЪБЛЮДАВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
      1. ДА НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ БИВШИ МИНИСТРИ, ЧЛЕНОВЕ НА ДЪРЖАВНИЯ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, СЛУЖИЛИ ПО ВРЕМЕТО НА ГЕОРГИ ТРАЙКОВ И ПЕТЪР ТАНЧЕВ, КАКТО И ТАКИВА, КОМПРОМЕТИРАЛИ СЕ ПРЕД БЗНС И НАРОДА НИ.
      2. В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ САМО ЧЛЕНОВЕ, ИМАЩИ ПО-МАЛКО ОТ 3 МАНДАТА КАКТО ЗА ПЕРИОДА ДО 1947 ГОДИНА, ТАКА И СЛЕД ТОВА.
      3. ЗА ДА ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ, СЛЕДВА ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПО ОСЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, А ОСТАНАЛИТЕ СЕ ДОБАВЯТ ОТ ГРАД СОФИЯ.
      4. ПО ГРАДОВЕ, СЕЛА И ОКРЪЗИ ДА СЕ ИЗБИРАТ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, КАТО СЕ ИЗДИГАТ ЧЛЕНОВЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ, ДОКАЗАЛИ ПРЕДАНОСТТА СИ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ОТДАЛИ СИЛИ И МЛАДОСТ ДА
ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА ТАЗИ ИДЕЯ, А СЪЩО ТАКА И ПО-МЛАДИ, НЕКОМПРОМЕТИРАНИ И ИМАЩИ СЪЮЗЕН СТАЖ /НЕ ПО-МАЛКО ОТ ТРИ ГОДИНИ/.
      5. ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЕСТНИ, ГРАДСКИ И ОКРЪЖНИ РЪКОВОДСТВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ОБИЧАЙНА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ ТЪРЖЕСТВЕНОСТ, ПРИ УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕДИННОТО РЪКОВОДСТВО.
      6. ЕДИННИЯТ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ /ОБЕДИНЕН/ ДА БЪДЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА, СИЛНА И НЕЗАВИСИМА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИ САМО С ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.
      7. ПОЗИЦИЯТА НА ЕДИННИЯ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ /ОБЕДИНЕН/ ПО РАЗГРАЖДАНЕ НА ДОСЕГАШНАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА Е ТОЙ ДА БЪДЕ СЪС СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КАТО ОКОНЧАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ ОТ ЕДИННОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА.
      8. МАТЕРИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ЦЕННОСТИ НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТАВАТ ЕДИННИ И НЕДЕЛИМИ.
      9. ПЕЧАТНИЯТ ОРГАН НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ /ОБЕДИНЕН/ ДА Е ЕЖЕДНЕВЕН ВЕСТНИК С НАИМЕНОВАНИЕ "НАРОДНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" С ШРИФТА И ЦВЕТА НА ПОНАСТОЯЩЕМ ИЗЛИЗАЩИЯ "НАРОДНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ".
     С ТОВА ИМЕ НА ВЕСТНИКА СЪЮЗЪТ ЩЕ УЧАСТВУВА В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА, СЛЕД КОЕТО ВЕСТНИКЪТ ЩЕ ИМА НАИМЕНОВАНИЕ "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" С ЛИКОВЕТЕ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ И НИКОЛА ПЕТКОВ.
 СОФИЯ, 6.4.1990 Г.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     НА 5 АПРИЛ 1990 ГОДИНА СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС - Н. ПЕТКОВ, ПОСВЕТЕНО НА ЕДИНЕНИЕТО СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ НА УЛ. "Я. ЗАБУНОВ” НОМЕР 1. ПРИЕТО БЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
     "В ИМЕТО НА ГОЛЕМИТЕ ЗАДАЧИ, КОИТО СТОЯТ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, И ОТГОВОРНОСТТА МУ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА НИ ОТ СЕГАШНАТА СОЦИАЛНА, ИКОНОМИЧЕСКА И МОРАЛНА КРИЗА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЗНС - Н. ПЕТКОВ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ ДВЕТЕ КОНТАКТНИ ГРУПИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ И БЗНС СЪС СЕДАЛИЩЕ НА УЛ. "Я. ЗАБУНОВ" НОМЕР 1".

                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     КАКТО Е ИЗВЕСТНО, ДВЕТЕ КОНТАКТНИ ГРУПИ, ИЗЛЪЧЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА ДВАТА СЪЮЗА, ИЗРАБОТИХА И ПРЕДЛОЖИХА УСЛОВИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЕДИНСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.
     УСЛОВИЯТА БЯХА ПОДПИСАНИ ОТ ДВЕТЕ КОНТАКТНИ ГРУПИ. В СЪЩИТЕ БЕ ПОСОЧЕНО ПРАКТИЧЕСКИ КАК ДА СТАНЕ СЛИВАНЕТО НА БЗНС И БЗНС - Н. ПЕТКОВ, СЛЕД КОЕТО ЕДИННИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ ДА НОСИ В БЪДЕЩЕ НАЗВАНИЕТО: БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ /О/.
     ДОГОВОРЕНОСТИТЕ - УСЛОВИЯТА ПРИ КОИТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ СЛИВАНЕТО, БЯХА БЕЗРЕЗЕРВНО ПРИЕТИ ОТ УС НА БЗНС - Н. ПЕТКОВ В ЗАСЕДАНИЕТО МУ НА 5.4.1990 Г.
     СЪОБЩАВАМЕ НА ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЧЕ С ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА БЗНС - УЛ. "ЯНКО ЗАБУНОВ" НОМЕР 1 ОТ 6.4.1990 Г. СЪЩИЯТ НЕ ПРИЕ НИТО ЕДНО ОТ УСЛОВИЯТА ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРОВАЛИ СЛИВАНЕТО И ЕДИНСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.
     СЛЕДОВАТЕЛНО ПО ВИНА НА ОКОПАЛИТЕ СЕ НА СВОИТЕ ТРОНОВЕ КАЗИОННИ НОМЕНКЛАТУРЧИЦИ ГОРЕЩИТЕ ЖАЖДИ ЗА ЕДИНСТВО НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ СА ЖЕСТОКО ПОПАРЕНИ.
     ЕДИНСТВЕНАТА НАДЕЖДА ЗА ПОСТИГАНЕ ЕДИНСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ Е ПРЕМИНАВАНЕТО НА ЧЛЕНСКАТА МАСА ПО МЕСТА НА БЗНС - "ЯНКО ЗАБУНОВ" НОМЕР 1 В РЕДОВЕТЕ НА ИСТИНСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ - БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ.
     ЗОВЕМЕ ВИ, СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ВСИЧКИ ДА СЕ ОБЕДИНИМ ПОД НЕОПЕТНЕНОТО ЗНАМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО НИ ОСТАВИ НИКОЛА ПЕТКОВ - ВЕРЕН ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО НА БЕЗСМЪРТНИЯ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ.

                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС ОТ 6 АПРИЛ 1990 ГОДИНА.

     ВОДЕН ОТ ГОРЕЩОТО ЖЕЛАНИЕ НА ХИЛЯДИТЕ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ", МЕЖДУ КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ НИКАКВИ ИДЕЙНИ И ПРИНЦИПНИ РАЗЛИЧИЯ, И СЪЗНАВАЙКИ НЕГОВОТО СЪДБОВНО ЗНАЧЕНИЕ И ДЪЛБОКИЯ МУ НАЦИОНАЛЕН СМИСЪЛ, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЗНС

                                       З А Я В Я В А

     БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Е ГОТОВ ЗА НЕЗАБАВНО ОБЕДИНЕНИЕ С БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" НА СЛЕДНАТА ПРИНЦИПНА ОСНОВА:
     1. СЛЕД КАТО ОСЪЖДА РЕШИТЕЛНО ДОСЕГАШНАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ БЕЗВЪЗВРАТНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ПОЛИТИКАТА НА БИВШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ЗАЯВЯВА, ЧЕ КАТО ПАРТИЯ С ШИРОКОДЕМОКРАТИЧНА ПРОГРАМА, СТОЯЩА В ЦЕНТЪРА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ, ПОВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ В СЯНКАТА НА ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА.
     2. ИМЕТО НА ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ ДА БЪДЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/.
     3. НАЗВАНИЕТО НА ОРГАНА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ ДА БЪДЕ "НАРОДНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" С ОРАНЖЕВ ЦВЯТ И С ОБРАЗИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ И НИКОЛА ПЕТКОВ.
     4. ДА СЕ ИЗБЕРЕ ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЗНС /О/ ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" И ДЕЙСТВУВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.
     5.  СЪОТНОШЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БЗНС /О/ ДА БЪДЕ        
ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ НА ОБЕДИНЯВАЩИТЕ СЕ ОРГАНИЗАЦИИ. БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА ЕДИННИЯ БЗНС МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН ЕДИНСТВЕНО ОТ ОБЕДИНИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪВЕТИ НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
     6. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ МАТЕРИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ЦЕННОСТИ НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА СТАНАТ ЕДИННИ И НЕДЕЛИМИ СЛЕД ТЯХНОТО ОБЕДИНЕНИЕ.
     7. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ ДА УЧАСТВУВА В ИЗБОРИТЕ КАТО САМОСТОЯТЕЛНА, ОПОЗИЦИОННА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА СЪС СВОЯ СОБСТВЕНА ОРАНЖЕВА БЮЛЕТИНА, ВЪРХУ КОЯТО Е ИЗОБРАЗЕНА ЗЕЛЕНА ДЕТЕЛИНА.
     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ИЗРАЗЯВА НАДЕЖДА, ЧЕ ТЕЗИ СТАНОВИЩА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДВЕТЕ БРАТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ СА ИЗРАЗ НА СЪКРОВЕНАТА ЦЕЛ НА ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, КОИТО ИСКАТ ДОСТОЙНО ДА ИЗПЪЛНЯТ СВОЯ ДЪЛГ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 6 АПРИЛ 1990 ГОДИНА
                                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЧЛЕНА НА КОНТАКТНАТА ГРУПА НА БЗНС ВИСАРИОН ВИСАРИОНОВ КЪМ СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО С БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ.

     НА 6 АПРИЛ 1990 Г. СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БЗНС. НА ТОВА ЗАСЕДАНИЕ ФАКТИЧЕСКИ БЕШЕ ИЗВЪРШЕН ПРЕВРАТ - ОТГОВОРНОСТИТЕ ЗА РЪКОВОДСТВО НА БЗНС ПОЕХА ЛАКЕИ НА БИВШИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ, МЕЖДУ КОИТО ГЕОРГИ АНДРЕЕВ, ИВАН ГЛУШКОВ, ДРАГОМИР ШОПОВ И ДР. ТЕЗИ ХОРА ЖЕЛАЯТ ДА ВИ ХВЪРЛЯТ ВЪВ ВРЕМЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА, ДА СЕ ПОДИГРАЯТ С ИДЕИТЕ НА АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ И НА ПОЖЕРТВАЛИЯ СЕ ЗА ТЕЗИ ИДЕИ Н.ПЕТКОВ. СЛЕД КАТО УСПЯХА ДА НАЛОЖАТ ЦЕНЗУРА НАД В-К "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ", НА ТОВА ЗАСЕДАНИЕ ТЕ ОТХВЪРЛИХА РАБОТАТА НА КОНТАКТНАТА ГРУПА, ИМАЩА ПЪЛНОМОЩИЯТА, ДАДЕНИ ОТ 36 КОНГРЕС НА БЗНС. ТОВА СА АЛЧНИ ЗА ВЛАСТ ХОРА, НЯМАЩИ НИЩО ОБЩО СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИЯ МОРАЛ.
     БКП СЕ ОГЛАВИ ОТ РАЗУМНИ ХОРА, КОИТО ПРОМЕНИХА ИМЕНА, ПРОГРАМИ, А НАШИТЕ ЛАКЕИ СЕ ГОРДЕЯТ С ТОВА, ЧЕ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ТИЯ, КОИТО ПРЕДАДОХА СВОИТЕ БРАТЯ ОТ БЗНС "Н.ПЕТКОВ" И ПОМОГНАХА ДА ГИ ХВЪРЛЯТ В ЗАТВОРИ И КОНЦЛАГЕРИ. ГОРДЕЯТ СЕ С ТОВА,ЧЕ СА НАСЛЕДНИЦИ НА НОМЕНКЛАТУРАТА, КОЯТО ДОВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ДО КАТАСТРОФА. ТЕЗИ ПИТОМЦИ В ТЕЖКИ КРЕСЛА НЕ СА СПОСОБНИ НА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ. ТЕ ИЗПОЛЗВАТ В-К "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ЛЪЖИ. ВСИЧКИ ВИЕ ГО ЧЕТЕТЕ И РАЗБИРАТЕ, ЧЕ СЕГА ТОЙ НЕ Е СЪЮЗЕН ОРГАН, А ВЕСТНИК НА ПЕТЪР ТАНЧЕВ И АНГЕЛ ДИМИТРОВ И НА ЛАКЕИТЕ АНДРЕЕВ, ГЛУШКОВ И ШОПОВ.
     ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УС НА БЗНС, ПУБЛИКУВАНА ДНЕС ВЪВ В-К "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ", Е ЧИСТА ДЕМАГОГИЯ И НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО НА ДВЕТЕ КОНТАКТНИ ГРУПИ И ПОДПИСАНО ОТ ПП НА БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ".
     АЗ СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ ВАС, СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ОТСТРАНЕТЕ ВЕДНАГА ТЕЗИ ПРЕДАТЕЛИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ - ТЕ НЕ ЗАЧЕТОХА РЕШЕНИЕТО НА 36 КОНГРЕС И НЕЗАКОННО ВЗЕХА РЕШЕНИЕ ПРОТИВ ОБЕДИНЕНИЕТО. РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЕДИНЕНИЕТО ИМАТ ПРАВО ДА ВЗИМАТ САМО КОНТАКТНАТА ГРУПА И ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО, ИЗБРАНИ НА 36 ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. НАПОМНЯМ ВИ, ЧЕ ВИЕ ГЛАСУВАХТЕ ДОВЕРИЕ НА КОНТАКТНАТА ГРУПА ДА СВИКА ОБЕДИНИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ПРИЗОВАВАМ ВИ - ВЕДНАГА ИСКАЙТЕ СВИКВАНЕ НА НОВ КОНГРЕС СЪС СЪЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ. СЪДБАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ Е ПОСТАВЕНА НА КАРТА. НАШАТА МИЛА БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ОТНОВО ДА ПОПАДНЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА НОМЕНКЛАТУРАТА. АЛЧНИТЕ ЗА ВЛАСТ НЕ ЗАЧЕТОХА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЗНС ВИКТОР ВЪЛКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕДИННИЯ БЗНС ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" И ДА ИМА ДВАМА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ ОТ ДВАТА СЪЮЗА. С КАКВА НАДЕЖДА ХОРАТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ОЧАКВАХА ДА СЕ ОБЕДИНИМ, ДА СЕ ПРЕЧИСТИ БЗНС СЪС СВЯТОТО ИМЕ НИКОЛА ПЕТКОВ. СЪС СЪЛЗИ НА ОЧИ СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ БРАТСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" ОЧАКВАХА РЕШЕНИЕТО НА УС НА БЗНС.
     ПОЗИЦИЯТА НА ТОЗИ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ОТХВЪРЛИЛ ОБЕДИНЕНИЕТО - "БЗНС - ПАРТИЯ НА ЦЕНТЪРА", ЦЕЛЯЩА ДА АТАКУВА СЪЗНАНИЕТО НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, Е КОВАРНА ПОЗИЦИЯ. КАКЪВ ЦЕНТЪР МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДИН СЪЮЗ, КОЙТО ПОЧТИ ПОЛОВИН ВЕК БЕШЕ ПОД ШАПКАТА НА БКП И НЯМАШЕ СОБСТВЕНА ПОЗИЦИЯ.
     БРАТЯ И СЕСТРИ, СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, СПЛОТЕТЕ СЕ! ЗАСТАНЕТЕ БРАТ ДО БРАТА ПОД СВЯТОТО ЗНАМЕ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ И НИКОЛА ПЕТКОВ! ПОД ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО ЗНАМЕ!
     В ЕДИНЕНИЕТО Е НАШАТА СИЛА!

СОФИЯ, 7 АПРИЛ 1990 Г.                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ КЪМ РЕДОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЗНС - ЯНКО ЗАБУНОВ 1 /КАЗИОНЕН/ ОТ ИМЕТО НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ЧЛЕНОВЕ НА ДВАТА СЪЮЗА.


                   БРАТЯ И СЕСТРИ,

     КРАТКОТРАЙНА БЕ РАДОСТТА И НАДЕЖДАТА НИ ЗА ЕДИНСТВО ОТГОРЕ НА ДВАТА ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗА. ВИНАТА ИЗЦЯЛО Е НА УС НА БЗНС - ЯНКО ЗАБУНОВ 1 /КАЗИОНЕН/.
     НА 5 АПРИЛ 1990 Г. ВЕЧЕРТА УС НА БЗНС - Н.ПЕТКОВ ПРИЕ КОМПРОМИСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ДВЕТЕ КОНТАКТНИ ГРУПИ НА ЕДИНСТВО НА ДВАТА ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗА. ПРЕМИНАЛИ С ДОСТОЙНСТВО ПРЕЗ АДА НА ИНКВИЗИЦИЯТА СЛЕД 1947 ГОД., МЪЧЕНИЦИТЕ ПЛАЧЕХА ОТ РАДОСТ. В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ПРЕВЪЗМОГНАЛИ СЕБЕ СИ. КАТО ИСТИНСКИ ГЕРОИ, ВЕРНИ ДОКРАЙ НА ИДЕЯТА ЗА ЕДИНЕН, СИЛЕН И ЧИСТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ, ГОТОВ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ДА СПАСИ ОТЕЧЕСТВОТО ОТ КАТАСТРОФАТА. НОВИНАТА НА ДЕНЯ БЕ РАЗПРОСТРАНЕНА ВЕДНАГА ОТ БТА, ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО. ТЯ БЕ ОТРАЗЕНА НА ПЪРВИТЕ СТРАНИЦИ НА ЕЖЕДНЕВНИЦИТЕ ОЩЕ СУТРИНТА НА 6 АПРИЛ.
     НА 6 АПРИЛ ВЕЧЕРТА КАРТИНАТА В ДОМА-ПАМЕТНИК "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" БЕ КОРЕННО ПРОТИВОПОЛОЖИЛ. УС НА БЗНС-КАЗИОНЕН ОТХВЪРЛИ ЕДИНСТВОТО, ЗА ДА ЗАПАЗИ ПРИВИЛЕГИИТЕ СИ ПОД КРИЛОТО НА БКП. СИТИ И ДОВОЛНИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТОЗИ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗАЩИТИХА СЕБЕ СИ. ПРОТИВ ЖЕЛАНИЕТО НА РЕДОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ ОТ ДВАТА ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗА, ПРОТИВ СОБСТВЕНАТА СИ КОНТАКТНА ГРУПА, УПЪЛНОМОЩЕНА ОТ 36 ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. ПРОТИВ НАДЕЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ВЪПРЕКИ ИСТОРИЧЕСКАТА НЕОБХОДИМОСТ. ЦИНИЗЪМ, ПРЕДАТЕЛСТВО И ГАВРА С ИДЕИТЕ НА АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ И Н.ПЕТКОВ, С ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА НАРОДА.
     ПОТВЪРДЕНО БЕ, ЧЕ САМО ИДЕЯТА РАЖДА ГЕРОИ, А ИНТЕРЕСЪТ - ХИТРЕЦИ.
     ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ ЕДИНСТВОТО НИ Е ВЪЗМОЖНО САМО ОТДОЛУ. ЕТО ЗАЩО

                                    П Р И З О В А В А М Е

ВСИЧКИ ЧЕСТНИ РЕДОВИ ЧЛЕНОВЕ НА БЗНС-КАЗИОНЕН МАСОВО ДА ПРЕМИНАТ В РЕДИЦИТЕ НА БЗНС-Н.ПЕТКОВ И СЕ ВКЛЮЧАТ В ДЕЙНОСТТА НА НЕГОВИТЕ ДРУЖБИ ПО МЕСТА. В СЕГАШНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА СЕ ИЗМИЕ ПЕТНОТО НА ПОЗОРА, ЛЕПНАТО ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ ОТ АЛ.ОББОВ, Г.ТРАЙКОВ, П.ТАНЧЕВ, А.ДИМИТРОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ ИМ В СЕГАШНИЯ УС НА БЗНС-КАЗИОНЕН.

СОФИЯ, 7 АПРИЛ 1990 Г.                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА-ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ И НА БЗНС-ВРАБЧА 1.


     ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ НА БЗНС-ВРАБЧА 1, СЪСТОЯЛО СЕ В СОФИЯ НА 8 АПРИЛ 1990 Г., СЛЕД КАТО ОБСЪДИ ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ПО ПОВОД НА ОБНАРОДВАНАТА "ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС" ВЪВ В. "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ", БР. 69/7.4.1990 Г., КАТО

                                        КОНСТАТИРА:

     1. ЧЕ ВОДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БЗНС СА САМО МЕЖДУ БЗНС - БИВШ КАЗИОНЕН И БЗНС "Н.ПЕТКОВ",
     2. ЧЕ ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ ОТ ОФ-ВЛАСТ НА НИКОЛА ПЕТКОВ В ОПОЗИЦИЯ ПРЕЗ 1945 Г. БЗНС-ПЛАДНЕ Е РАЗЦЕПЕН И ЧЕ СЕ ВОДЯТ ПРЕГОВОРИ ЗА НЕГОВОТО ОБЕДИНЕНИЕ,
     3. ЧЕ БЗНС-ВРАБЧА 1 НИКОГА НЕ СЕ Е ЦЕПИЛ, А ДВА ПЪТИ, НА 19 МАЙ 1934 Г. И НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., БЕ СВАЛЯН ОТ ВЛАСТ СЪС СЪУЧАСТИЕТО НА БЗНС-ПЛАДНЕ,

                                           Р Е Ш И:

     1. БЗНС-ВРАБЧА 1 Е БИЛ И ОСТАВА ГОТОВ ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА 2-ТЕ КРИЛА НА ПЛАДНЕ, АКО БЪДЕМ ПОМОЛЕНИ ЗА ТОВА.
     2. БЗНС-ВРАБЧА 1 ЗАЯВЯВА, ЧЕ СТРОГО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ПЛАДНЕ, КОЙТО ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДОСЕГА ОБСЛУЖВА БКП, РЕСПЕКТИВНО БСП - ЕДНОТО МУ КРИЛО ДОСКОРО ВЪВ ВЛАСТТА, А ДРУГОТО - В ОПОЗИЦИЯ КАТО БЗНС "Н.ПЕТКОВ". ОБЩИТЕ ИМ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ОФ ГИ СБЛИЖАВАТ.
     3. БЗНС-ВРАБЧА 1 НЕ ЩЕ ПРАВИ ОПИТИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ С БЗНС ПЛАДНЕ, КОЙТО УЧАСТВУВАШЕ И ПРОДЪЛЖАВА ДА УЧАСТВУВА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ФАРСОВЕ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗИГРАВА БКП, РЕСПЕКТИВНО БСП.

СОФИЯ, 8 АПРИЛ 1990 Г.
                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                           X   X   X

     СОФИЯ, 12 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ВТОРА ЧАСТ/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


                              СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

     КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" СЧИТА, ЧЕ НЕУСПЕХЪТ НА ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ОПИТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ СЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЯ ОТ ФАКТА, ЧЕ ПО ПРАВИЛО ОСТАВАТ НЕЗАСЕГНАТИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ СОБСТВЕНОСТТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО ОТНОШЕНИЕ И СОБСТВЕНИКЪТ СЕ РАЗПОЗНАВА ПО НАЧИНИТЕ И ФОРМИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО ПРИСВОЯВА НЕЙНИТЕ БЛАГА. СЕГАШНИЯТ МОДЕЛ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОСИГУРЯВА НА БЮРОКРАЦИЯТА У НАС НЕПОКЛАТИМ СТАТУТ НА СОБСТВЕНИК НА ДЪРЖАВАТА. ЕТО ЗАЩО ТРЯБВА НАЙ-СЕТНЕ ДА БЪДЕ ПРЕРАЗГЛЕДАНА ОТДАВНА БАНКРУТИРАЛАТА ИДЕЯ ЗА СПРАВЕДЛИВО ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОТОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ И НА НАЧИНИТЕ НА НЕЙНОТО СТОПАНИСВАНЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СРЕЩА НЕИЗБЕЖНИЯ ОТПОР НА БЮРОКРАЦИЯТА, КОЯТО НА СВОЙ РЕД РАЗШИРЯВА НАЧИНИТЕ И ФОРМИТЕ НА ПАТРИАРХАЛНО, НЕИКОНОМИЧЕСКО "ИЗЗЕМВАНЕ НА ИЗЛИШЪЦИТЕ". РЕЗУЛТАТ ОТ ВСИЧКО ТОВА Е, ЧЕ ПОНАСТОЯЩЕМ НАД 3/4 ОТ ОБЯВЯВАНИЯ НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. ТЕЗИ СРЕДСТВА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ПОСРЕДСТВОМ ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, ИЗЧИСТЕНА ОТ РЕГУЛИРАЩИТЕ СИ ФУНКЦИИ И ОРИЕНТИРАНА ПРЕДИ ВСИЧКО КЪМ ПЪЛНЕНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА. НИКОГА ДОСЕГА НАШЯТ НАРОД, ОТКАКТО ЖИВЕЕ КАТО СВОБОДЕН НАРОД, НЕ Е НОСИЛ ВЪРХУ ГЪРБА СИ ТАКЪВ ОГРОМЕН, ДОБРЕ ЗАМАСКИРАН И НЕКОНТРОЛИРУЕМ ДАНЪЧЕН ТОВАР.
     ДНЕС В СФЕРАТА НА ПЪРВИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД - ПРЕДПРИЯТИЕТО, ПО СИЛАТА НА ПИСАНИ И НЕПИСАНИ ПРАВИЛА И ПРИВИЛЕГИИ, БЮРОКРАЦИЯТА Е ВИНАГИ С ПРЕДИМСТВО НА ГИШЕТО ЗА РАЗДАВАНЕ НА ЗАПЛАТИ И ПРЕМИИ. В СФЕРАТА НА ВТОРИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - БЮДЖЕТА, ТЯ ОСИГУРЯВА СВОЯ СТАТУТ НА СОБСТВЕНИК ПОСРЕДСТВОМ НЕЕФЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИЗДРЪЖКА НА ОГРОМЕН КОМАНДВАЩ, ПРЕДПИСВАЩ И КОНТРОЛИРАЩ АПАРАТ, КАКТО И НА РЕПРЕСИВНИТЕ ОРГАНИ, ЧИЙТО ЖИЗНЕН СТАТУС СЕ ОБУСЛАВЯ ЕДИНСТВЕНО ОТ ТЯХНОТО ПОСЛУШАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНОСТ.
     ТАКА ОПИСАНАТА ПОРОЧНА СИСТЕМА НЕМИНУЕМО ВОДИ ДО СЪЗДАВАНЕТО И РАЗШИРЯВАНЕТО НА РЕНТИЕРСКА ПРОСЛОЙКА ОТ НОВ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ТИП, ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЧИЙТО ВИСОК СТАНДАРТ ИЗИСКВА ПОСТОЯННО ИЗСТИСКВАНЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СИ ПОСРЕДСТВОМ НЕЗАПЛАТЕН ТРУД, ПОДДЪРЖА УРАВНИЛОВЪЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, СРИВА МОТИВАЦИЯТА ЗА ТРУД, ПОРАЖДА НАПРЕЖЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА, УСКОРЯВА ИНФЛАЦИЯТА И СЪОТВЕТНО ПОСТОЯННО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЩИТЕ СЕ ДЕФИЦИТИ НА ПАЗАРА.
     ПРИ СЪЗДАЛОТО СЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА Е ЗАПЛАШЕНО МАТЕРИАЛНОТО ДОБРУВАНЕ НА БЪЛГАРИНА И НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ КАТО ЦЯЛО. ЗАПЛАШИТЕЛНО И БЕЗКОНТРОЛНО В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ НАРАСТВА ПОДОХОДНАТА И ПОИМУЩЕСТВЕНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО. ИЗТОЧНИК НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНЕ НА ЕДНА ЧАСТ ОТ НЕГО Е НАЙ-ЧЕСТО ПРИВИЛЕГИРОВАНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ИЛИ ПЪК НА ПРИКРИТОТО ПОД РАЗЛИЧНИ ФОРМИ БЕЗДЕЙСТВИЕ. ОСОБЕНО ТРУДНО Е ПОЛОЖЕНИЕТО НА СРЕДНОТО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО, ПОДЛОЖЕНО НА БЕЗОГЛЕДНАТА РЕГРЕСИЯ НА КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ, КОИТО ДЪРЖАВАТА ВКЛЮЧВА В ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО. ОЧЕВИДНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ Е ИЗКУСТВЕНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА НИСКИ "НАРОДНИ" ЦЕНИ НА РЕДИЦА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СТОКИ ЗА НАРОДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ. ОТ ЕДНА СТРАНА, ИМЕННО ТАЗИ ПОЛИТИКА ОБЕЗЦЕНИ ТРУДА НА СЕЛЯНИТЕ И ГИ ПРОГОНИ В ГРАДОВЕТЕ, А ОТ ДРУГА - ОТ "НАРОДНИТЕ" ЦЕНИ СЕ ВЪЗПОЛЗУВАТ И ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО С ДОХОДИ, ЗНАЧИТЕЛНО НАД СРЕДНИТЕ ЗА СТРАНАТА.
     ДНЕС ЗА ВСИЧКИ Е ОЧЕВИДНО, ЧЕ НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА ДОВЕДЕ ДО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. НО В НАСТОЯЩИЯ ЕТАП ЛИПСВА НАЙ-ВАЖНОТО УСЛОВИЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПАЗАР - КЛИЕНТЪТ. МОСТ КЪМ ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО УКРЕПВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА БЪЛГАРИНА И ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА НЕГОВАТА МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУД. ЕТО ЗАЩО КТ "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА ЗА БЪРЗА И НАВРЕМЕННА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, КОЯТО ДА НАМЕРИ ИЗРАЖЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА СПРАВЕДЛИВО ЗАПЛАЩАНЕ, СПРАВЕДЛИВО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ГАРАНТИРАНЕ НА ЖИЗНЕН МИНИМУМ ЗА ВСЕКИ И СЪОБРАЗЕН С ДОХОДИТЕ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ.
     ПРОБЕН КАМЪК ЗА ЖЕЛАНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ ДА ПРОВЕДАТ ШИРОКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ШИРОКАТА ГЛАСНОСТ НА НЯКОИ ИЗХОДНИ ДАННИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КРИЗАТА В СТРАНАТА. КТ "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА ЗА ПЪЛНА ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО:
     1. ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД И НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ СЪС СЪОТВЕТНОТО ПОДРОБНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРИХОДНИТЕ И РАЗХОДНИТЕ ПЕРА;
     2. ВЪНШНИТЕ ДЪЛГОВЕ НА НРБ;
     3. ВОЕННИЯ БЮДЖЕТ;
     4. ДЕФИЦИТА В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ;
     5. ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТА ОТ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ;
     6. ЕМИОСИОННАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА;
     7. РАЗМЕРИТЕ НА ИНФЛАЦИЯТА;
     8. ЧАСТТА НА ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА" В СТРАНАТА В ПРОЦЕНТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД;
     9. БЮДЖЕТА НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И НА МИЛИЦИЯТА;
     10. БЮДЖЕТИТЕ НА БСП, ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ И ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И КАКЪВ Е ПРОЦЕНТЪТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ В ТЯХ.
                                                                                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/