12 януари 1993

София, 72 януари 1993 година    
        Брой 7 /794/

Главен редактор: Стефан Господинов


*  *  *

София, 12 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЯ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ.


Като отчита променената политическа обстановка и фактическото преминаване на СДС в опозиция, разширеният Национален съвет на Обединения християндемократически център /ОХДЦ/ прие следните решения:

1. Обединеният християндемократически център смята, че в настоящия момент България трябва да се управлява от правителство на Съюза на демократичните сили, поради което не се ангажира с правителството на проф. Любен Беров. Същевременно е недопустимо отстраняването на компетентни специалисти от изпълнителната власт само поради това, че са членове и симпатизанти на СДС. СДС трябва да продължи да оказва подкрепа на всички свои представители в централната и местна власт - заместник-министри, председатели на комитети, областни управители, кметове и други, за да продължават изпълнението на Програмата на СДС, като се дава гласност на постигнатите от тях резултати.

2. ОХДЦ предлага на партиите и организациите в СДС да направят задълбочен анализ на причините, довели до отстраняването на коалицията от властта. ОХДЦ смята, че не бяха използвани всички възможности СДС да продължи да бъде управляваща политическа сила.

3. ОХДЦ счита, че е необходимо запазване на единството на СДС и консолидирането на парламентарната група въз основа на Програмата на СДС. Намаляването на количествения състав на парламентарната група може да доведе до реставрационни процеси в законодателната дейност и загуба на позиции в парламентарните комисии.

4. ОХДЦ смята, че личностните и междупартийните интереси трябва да отидат на заден план в името на единството на коалицията. За пореден път призозаваме за спиране на личните нападки и за жертването на хора, допринесли за каузата на синята идея.

5. Необходимо е бързото изработване и приемане на стратегия и тактика на СДС в новата обстановка, като се поеме и съответната политическа отговорност за нейното изпълнение. ОХДЦ смята, че трябва да продължат опитите за формиране на парламентарно мнозинство на антикомунистическа, несоциалистическа основа, което ще създаде възможността за съставяне на правителство на СДС.

6. Като отчита изложените факти, ОХДЦ предлага на партиите и организациите в синята коалиция да се свика спешно национална конференция, която да вземе решения по поставените въпроси. СДС е доказал своята жизненост и способност за промени, която му е помагала да преодолее и най-трудните моменти.

София, 9 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Л. БЕРОВ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 9 ЯНУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Националният съвет на Социалистическия младежки съюз /СМС/ потвърждава неодобрението си, че Република България се управлява от правителство с мандата на антиконституционната организация - ДПС.

Политическите противопоставяния и боричкания попречиха на легитимните парламентарни групи да съставят кабинет с подобен състав.

Конкретна оценка за работата на Министерския съвет Националният съвет на CMC ще изгради на базата на политиката, която кабинетът заяви, че ще осъществи в следващите месеци.

София, 9 януари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА CMC:

Л. НИКОЛОВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ЮЛИЙ ПАВЛОВ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ".


Изразявам своето учудване и възмущение от безотговорната и непроверена публикация в съботния брой на "Демокрация" за т. нар. "две тенденции" в Християндемократическия съюз /ХДС/. Двама души не са тенденция, особено когато най-нагло лъжат. КС на ХДС не е гласувал нито доверие, нито недоверие на Стефан Караджов, както и не се е ангажирал с подкрепа на прателството на Любен Беров. Напротив, ние смятаме, че СДС трябва да се върне на власт, защото алтернатива на програмата на СДС за смяна на системата няма. Затова и взехме решение да настояваме за спешно свикване на национална конференция на Съюза на демократичните сили с най-широко представителство. На нея трябва да бъдат анализирани причините, довели до загубата на властта от коалицията, грешките, допуснати при водене на преговорите, както и възможностите за образуване на антикомунистическо мнозинство в парламента и съставяне на правителство на СДС.

Що се отнася до обвиненията в предателство и колаборационизъм, те по-скоро се отнасят до един от подписалите т. нар. декларация, обещавал на лидер от БСП да гласува за правителство на П. Бояджиев. За разлика от него ръководството на Християндемократическия съюз през цялото време като лоялен член на СДС предупреждаваше за възможните негативни развития и настояваше за една разумна и прагматична политика, съобразена с желанията на нашите членове и симпатизанти. На тези позиции ХДС стои и сега.

София, 11 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИВЕТСТВИЕ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪЮЗ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ КЪМ ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ - ПЛОВДИВ /9 И 10 ЯНУАРИ 1993 Г., ВАРНА/, ОГЛАСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИВАН ЕДИСОНОВ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на Управителния съвет на Консервативната партия имам честта да пожелая успешна работа на най-висшия форум на Конституционния съюз. За нас обединението на всички легитимистки и монархически организации и партии в България е най-важната задача, която стои за разрешаване. Именно такива партии като Конституционния съюз и Консервативната партия трябва да посветят своята дейност за осъществяване на тази идея. Липсата на трета политическа сила в очерталия се политически вакуум трябва да ни подскаже, че само едно такова обединение е в състояние да запълни тази празнина. Разбира се, начинът, по-който тази идея трябва да получи своето покритие, е дискусионен, но в никакъв случай не е необходимо да повтаряме стари грешки и да оставим нашия електорат да тръпне в едно продължително очакване. Ето защо Управителният съвет на Консервативната партия смята, че е необходимо между Консервативната партия и Конституционния съюз да се осъществи едно по-тясно взаимодействие в условията на задълбочаващата се политическа и икономическа криза в България с оглед на практическото реализиране на предложената идея за обединение на монархическите и легитимистки партии и организации. Консервативната партия не за първи път подава ръка на близки по идеи партии с цел трайно разрешаване на въпросите, свързани с възстановяването на свещената за всеки българин Търновска конституция и произтичащите от това политическо-правни последици, а именно възстановяване на единствено легитимната форма на държавно управление за България - конституционната монархия, и даване възможност на Н.В. Симеон Втори - цар на българите, да управлява в съответствие със законната Търновска конституция. Възстановяването на Търновската конституция е акт на политическа зрялост и уважение към националните традиции и обичаи, които бяха погазени по един брутален начин. В резултат на това за две поколения българи ценностната система на нашето общество беше доведена до пълна деградация и тя влезе в крещящо противоречие с новоизграждащата се ценностна система на отделния индивид. Това е един от основните проблеми, който пречи на голяма част от българското население да не може да различава истината от лъжата и да изхожда при формирането на своето мнение от чисто емоционални подбуди.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Консервативната партия е една от малкото партии в политическия живот на България, която провежда една целенасочена и нетърпяща отклонение политика за възстановяване на Търновската конституция. Негово величество основният закон на една държава - конституцията, е главният елемент в политическата платформа на Консервативната партия. В резултат на продължилото 45 години беззаконие ние не можем да бъдем безучастни към въпроси, които се отнасят именно към решаване на проблеми, свързани с основния закон на България. Преди 45 години на 5 септември 1944 г. без каквато и да е военна необходимост Червената армия навлезе в България, чието законно избрано правителство беше напуснало Тристранния пакт, потвърдило своя неутралитет спрямо СССР и направило първите си постъпки за сключване на примирие с Англия и САЩ. Четири дни по-късно суверенното правителство на България беше свалено посредством държавен преврат и заменено от правителство с просъветска ориентация. Положено беше началото на продължилото 45 години погазване на българския национален суверенитет от сталинския тоталитаризъм. За изминалия период България беше превърната в икономически и политически придатък към сталинската тоталитарна система, без свой национален облик и международен престиж. В момента българското общество страда от всички пороци на тоталитаризма в политическата, икономическата и духовната област, включително от изкуствено създадени противоречия на етническа основа. Високата степен на държавен монополизъм в икономиката и шовинистичните настроения, породени от накърненото национално достойнство, са двете главни препятствия по пътя към по-нататъшната демократизация на обществото. Това са и основните фактори за политическата поляризация и националното разединение водещи до цялостна дестабилизация на обществения живот. Всички тези причини, които бяха изтъкнати дотук, допълват негативната картина и показват по един недвусмислен начин, че оцеляването на България като държава и като нация задължително трябва да се осъществи чрез възстановяване на Търновската конституция. Историческата справедливост и законност трябва да възтържествуват, за да не се срамуваме един ден пред нашите деца и внуци, че не сме направили всичко необходимо, свързано с възстановяване на историческата истина. Уважаеми дами и господа, историята това няма да ни прости!    

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ /9 И 10 ЯНУАРИ 1993 Г., ВАРНА/, ОТ РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ХАСКОВО, ОГЛАСЕНО ОТ ГОВОРИТЕЛЯ Й ЗДРАВКО УРУМОВ.


Поради нежеланието на определени сили в парламента да се разгледа въпросът за формата на държавното ни управление, което се свежда до ликвидиране последиците от съветската окупация, обявяване за нищожен "референдума” от 8 септември 1946 г., възстановяване статута на Царство БЪЛГАРИЯ и завръщането на Н.В. Цар СИМЕОН Втори на Престола, както и обстоятелството, че историческият момент налага да поемем съдбата на отечеството в ръцете си,

П Р Е Д Л А Г А М:

I. Конгресът да приеме решение за превръщане на Конституционния съюз в МОНАРХИЧЕСКИ ФРОНТ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ /МФНС/, който да обедини всички монархически сили в страната и в кратък срок от време да се превърне в първа интелектуална водеща идейна и политическа сила.

II. До края на март 1993 г. да се организира и проведе в София НАЦИОНАЛЕН МОНАРХИЧЕСКИ КОНГРЕС, на който да се направи обстоен анализ на резултатите от полувековното антиконституционно републиканско управление на България и причините, довели страната и народа ни до пълна икономическа, нравствена и духовна разруха.

III. Да се избере постоянно действащ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ от 25 човека, който да координира всички монархически сили за предстоящите избори и чрез ООН, пресата, радиото и телевизията да поведе борба за възстановяване на законните права и действия на поруганата ни след 9 септември 1944 г. Търновската конституция и да спомогне за по-скорошното завръщане на Н.В.Цар СИМЕОН II в нашето общо Отечество - майка България!

Забележка: Да бъдат поканени на следващия НАЦИОНАЛЕН МОНАРХИЧЕСКИ КОНГРЕС всички представители на български монархически дружества и клубове от цял свят.

Да се открие банкова сметка за подпомагане дейността на МФНС.

Варна, 9 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9СЕПТЕМВРИ 1944 Г. В БЪЛГАРИЯ ЗА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМЕТО НА СЪЮЗА.


Националното ръководство на Съюза на репресираните в България уведомява окръжните и общинските ръководства и своите членове:

Напоследък в някои вестници, а също така с апели и позиви из цялата страна една група самозванци /повечето не са били и репресирани/ са тръгнали да създават някакъв антиболшевишки Съюз на репресираните. Не е трудно да се разбере кой стои зад тях. Националното ръководство апелира към всички свои членове да не се поддават на тези провокации и да дадат достоен отпор.

София, 7 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗАХАРОДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В СТРАНАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НАХРОНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕСИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Конфедерацията на труда "Подкрепа", до Конфедерацията на независимите синдикати в България и до средства за масова информация.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Причастни към проблемите на икономиката и промишлеността на страната, загрижени за тежкото състояние на захародобивната промишленост и социалното положение на работещите в нея, считаме за свое задължение да представим на Вашето внимание следните факти:

1. Състоянието на всички предприятия в отрасъла е критично, вследствие на което повечето от тях не са в състояние да подсигурят дори минималната работна заплата за страната. Поради финансова задлъжнялост липсват средства за ремонт, което рефлектира върху техническото състояние на производството, рандемана и качеството на продукцията. Липсват средства за покриване на най-належащите социални нужди. Съкращенията на работещите в отрасъла добиват огромни размери. След завършване на цвеклопреработвателната кампания се очакват допълнителни съкращения, като вероятната цифра ще бъде около 5000 работници. Всичко това доведе до невероятно покачване на социалното напрежение във фирмите.

2. В складовете на фирмите, производители на захар, има непродадена продукция, достатъчна да задоволи нуждите на страната за срок не по-малък от шест месеца. Същата е непродаваема поради по-ниската цена на внасяната бяла захар, на която е наложено нищожно мито от 10-15%, докато средното мито за внос на бяла захар в света е 81%. Лихвите, произтичащи от залежаването на готовата продукция, са огромни. Тези обстоятелства водят до унищожаване на цвеклопроизводството. Незасяването на над 600 000 декара захарно цвекло ще доведе до сериозно нарушаване на сеитбооборота в селскостопанското производство, което крие опасност от снижаване на добивите при другите култури и бездействие на скъпо струваща селскостопанска техника.

Възстановяването на производството на захарно цвекло по преценка на експертите е изключително сложен и труден процес. На практика това води до ликвидиране на цвеклопроизводството, свързаната с него захарна индустрия и необходимост от 72 000 000 долара годишно за внос на бяла захар.

Предвид на гореизложеното декларираме искането си да получим отговор на следните въпроси:
1. Кой и по какви причини разпореди сваляне на митото за внос на бяла захар по време на цвеклопреработвателната кампания?
2. Кой и защо създава условия за ликвидиране на цвеклопроизводството в страната?
3. Кой и защо създава условия за принудително бездействие на машини и съоръжения за милиарди левове?
4. Кой и защо създава условия за изпирането на мръсни пари и облагодетелстването на шепа спекуланти и търгаши?
5. Какви са перспективите за съществуване и развитие на захародобивната промишленост в Република България?

Настояваме да получим точен и изчерпателен отговор на повдигнатите от нас въпроси в законоустановения срок. При неизпълнение ще предприемем всички предвидени и разрешени от законите на страната синдикални действия.

Декларираме готовността си за преговори с Вас, диалог, водещ до точна и ясна представа за намеренията на правителството относно съществуването на захародобивната промишленост в страната.

ЗА СИНДИКАЛНИ СЕКЦИИ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА":
Огнян Баков - председател ФХП "Подкрепа"

ЗА СИНДИКАЛНИ СЕКЦИИ КЪМ КНСБ:
Славчо Петров - председател ФНСОХП

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ШВЕДСКО-БЪЛГАРСКАТА ФОНДАЦИЯ "РОДНО ОГНИЩЕ” КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ПО СВЕТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА-СИРАЦИ, ИЗОСТАВЕНИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА И СЛАБИ МЛАДИ СЕМЕЙСТВА В БЪЛГАРИЯ.


СКЪПИ РОДНИ БРАТЯ,

И днес душите ни плачат за вас, въпреки че не се познаваме, а пътищата ни отдавна са се разминали по независещи нито от вас, нито от нас причини. Комунизмът се оказа един от най-жестоките врагове на човечеството. Той безцеремонно посегна на най-съкровените връзки между братя и сестри, деца и родители. Днес в много български семейства вее хлад и празнота, натрупани са съмнения, подозрения, горчивина и страдание.

Нима не е време да сплетем отново скъсаните нишки, да разтопим леда в сърцата, да разкрием взаимно душите си!

Нима не е време да признаем, че онова, което ни е поддържало през всичките години, е българският дух, българският огън, българската съдба!

Дошло е време, когато всеки честен българин иска да направи нещо за страната си - всеки с каквото може. Ние всички заедно искаме да покажем на света, че градивната енергия е нещо много по-могъщо, отколкото разрушителната. Още не знаем кои са най-добрите пътища и правим много грешки. Те произтичат по-скоро от стихията на избухналите надежди и от типичната българска смелост.

Ние знаем, че мнозина от вас, емигрантите, които идват в България или мислят за нея, и днес се чувстват тук без дом, без приятели, без родно огнище. Ние знаем колко е болезнена за вас срещата понякога лице в лице със собствената съдба. Ние знаем, че вместо приятели се случва да срещнете корист, вместо българска трапеза - съмнителни предложения за сделки, вместо роднинска топлота - мъка за неосъществените възможности на вашите близки.

Но има и друго!

В България все още има горещо слънце, има любов, има приятели, има пътища и те стават все по-широки. Ние сме решили да тръгнем по един такъв път. Малка група патриотични българи по инициатива на Секцията на Българския национален фронт /БНФ/ за скандинавските страни и лично под патронажа на г-н Никола Атанасов, заместник-председател на БНФ в Санта Барбара, Калифорния, и председател на Управителния съвет на БНФ за скандинавските страни - политемигрант вече 47 години, с две смъртни присъди от комунистическия режим - изградихме Фондация "РОДНО ОГНИЩЕ" със седалища в Стокхолм и София.

"РОДНО ОГНИЩЕ" - защото искаме тя да бъде и ваше родно огнище! За подслон. За истинско приятелство. За почтен бизнес. За нови контакти, конференции, симпозиуми. За нови преживявания в родината. За нови възможности да се реализира опитът, който сте натрупали зад граница.

Нашата фондация със средствата, които ще събере, ще подпомага и децата-сираци в България, изоставените самотни възрастни хора, младите семейства, които се лутат в лабиринта от неясни пътища пред себе си. Ние ще прилагаме опита на българската традиция и паметта на всички българи, пръснати по света. В едно пулсиращо сърце искаме да обединим всичко това - и неговото име е "БЪЛГАРСКО ОГНИЩЕ"

Отделете от скъпоценното си време и се запознайте с нашия устав. Вероятно зад суховатите членове и алинеи ще усетите искрено желание да участваме със силите и възможностите си, с ума и сърцето си за Възраждането на България.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, БРАТЯ!
Имате ли желание да помогнете на Отечеството си - сторете го! И най-малката помощ от вас ще бъде безценен дар за Родината.

Пишете ни за онова, което ви вълнува, за вашите идеи и конкретни предложения, за вашата съдба. Всяко ваше писъмце е страница от разпокъсаната памет на България.

Дарения, помощи, писма изпращайте на адрес:
Швеция, Стокхолм
Фондация "РОДНО ОГНИЩЕ"
BULGARIAN NATIONAL FRONT IN SWEDEN
Sk. Iv. Panova
BOX 3083
127 03 SKARHOLMEN
STOCKHOLM - SWEDEN

Стокхолм, 25 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


074. ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ /ОЗС/

Обединеният земеделски съюз има нов адрес за контакти:
София, ул. "Суходолска" N 1, бл. 131, вх 1, тел. 21-03-16

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00    
12.01.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!