12 ноември 1990

СОФИЯ, 12 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 223 /241/

СОФИЯ, 12 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И НА СИЛИ ОТ ДРУГИТЕ ДВА ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО ИМ В ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ /ОЗС/.


ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА Е РАЗЕДИНЕНО И СЕ НАМИРА В ТЕЖКА КРИЗА. ДОВЕРИЕТО НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС И БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" Е РАЗКОЛЕБАНО И ИЗЧЕЗВА, ЗАЩОТО ЛИДЕРИТЕ НА ТЕЗИ СЪЮЗИ САМО НА ДУМИ МИЛЕЯТ ЗА ЕДИНСТВОТО И ОБЕДИНЕНИЕТО. ТЕ ДОСТАТЪЧНО ПОКАЗВАТ АМБИЦИИТЕ СИ ЗА ВЛАСТ И ИЗЧЕРПАХА ВСИЧКИТЕ СИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТАКА ЖЕЛАНОТО ОТ СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ОБЕДИНЕНИЕ. И ГРУПАТА НА ВИКТОР ВЪЛКОВ, И ПРИБЛИЖЕНИТЕ НА МИЛАН ДРЕНЧЕВ СА ИГРАЧКА В РЪЦЕТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЪГОВЕ, КОЙТО НЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СЪЮЗ ДА СТАНЕ НАИСТИНА ЕДИНЕН, САМОСТОЯТЕЛЕН И НЕЗАВИСИМ. ТЕЗИ КРЪГОВЕ ДОБРЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ТАКЪВ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ ЩЕ ПОВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ НО ПЪТЯ НА ИСТИНСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ И ЩЕ БЪДЕ НАДЕЖДНА БАРИЕРА ПРЕД ТЕЗИ, КОИТО ПРЕЧАТ НА НАРОДА САМ ДА РЕШАВА СЪДБАТА СИ.

БЗНС "ВРАБЧА 1" ОСТАНА ВЕРЕН НА ДЕМОКРАЦИЯТА. НА 2 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ТОЙ ОГЛАВИ КОАЛИЦИОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ И СЪЗДАДЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА БЕЗКРЪВЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА. ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА НЕГОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ЧЕ ПРЕВРАТЪТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ШЕ ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКИ ЗЛИНИ ЗА НАРОДА И ДЪЛБОКА КРИЗА ЗА СТРАНАТА, СЕ ПОТВЪРДИХА ОТ ИСТОРИЯТА. ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА БЗНС "ВРАБЧА 1" ВЪЗСТАНОВИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ, НО НЕ СЪЗДАДЕ СВОИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДРУЖБИ, ЗА ДА НЕ РАЗДРОБЯВА ПОВЕЧЕ ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, А ОСТАВИ ХИЛЯДИТЕ СИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ В ДРУГИТЕ ДВА СЪЮЗА.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ВДЪХНОВЯВАНИ ОТ ИДЕИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И СИЛИ ОТ ДРУГИТЕ ДВА СЪЮЗА

ЗАЯВЯВАТ:

1. ИНТЕРЕСИТЕ НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ СА ЕДНАКВИ, ОБЕДИНЕНИЕТО Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМО ЗА СТРАНАТА И ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ. ЕТО ЗАЩО ДОСЕГАШНИТЕ СТРУКТУРИ НА БЗНС "ВРАБЧА 1", БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" И БЗНС СЕ ОБЕДИНЯВАТ И СЪЗДАВАТ НА РАВНОПРАВНИ НАЧАЛА ЕДИНЕН И САМОСТОЯТЕЛЕН СЪЮЗ, НАРЕЧЕН ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ /ОЗС/.

2. ОБЕДИНЕНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ ШЕ ПРОВЕЖДА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА ОНЕЗИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙЦИ, КОИТО НЕ СА УЧАСТВАЛИ В НАСИЛСТВЕНИ АКТОВЕ КАТО АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ДИМИТЪР ГИЧЕВ, КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ, ГЕОРГИ М.ДИМИТРОВ /ГЕМЕТО/ И ПЛЕЯДА ИЗТЪКНАТИ МЪЖЕ.

3. ОБЕДИНЕНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ, СЛЕД КАТО КОНСТАТИРА, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА, В ИМЕТО НА КОЯТО СА ВЛАСТВАЛИ МНОГО ДИКТАТОРИ И ТОТАЛИТАРНИ РЕЖИМИ, НЕ СА ТЪЖДЕСТВЕНИ, СЕ БОРИ ЗА ГАРАНТИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ХОРАТА: СВОБОДА, РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА, СИГУРНОСТ, СОБСТВЕНОСТ, СОЦИАЛНА ГАРАНЦИЯ И СЪПРОТИВА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО. ТОЙ СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ИСКАНИЯТА ЗА МЪСТ, НО ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЗА НАКАЗВАНЕ НА ЛИЦАТА, ЗЛОУПОТРЕБЯВАЛИ С ВЛАСТТА, ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ЗА ПУБЛИЧНОТО ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ГЛАВНИТЕ ДЕЙСТВАЩИ ФАКТОРИ ЗА НЕЙНОТО ПОДДЪРЖАНЕ И ЩЕ ПРОВЕЖДА ЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИКА - САМОСТОЯТЕЛНО И В КОАЛИЦИЯ С ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ. ОБЕДИНЕНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ СЕ ОБЯВЯВА ЗА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ГАРАНТИРА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ПЛУРАЛИЗМА И РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ.

4. ОБЕДИНЕНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ В СТОПАНСКАТА СФЕРА, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИНИЦИАТИВНОСТ И СВОБОДНО ТВОРЧЕСТВО НА СПОСОБНИТЕ И ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ, КАТО СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ ТОТАЛИТАРНИ И БЮРОКРАТИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ДЪРЖАВАТА, КОИТО СЕГА СА ГЛАВЕН ИЗТОЧНИК ЗА КОРУПЦИЯТА И ШИРЕЩАТА СЕ СПЕКУЛА.

ОЗС ЩЕ РАБОТИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО РЕШАВАНЕ НА АГРАРНИЯ ПРОБЛЕМ, КОЕТО Е ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ СЕГА.

СОЦИАЛНО ГАРАНТИРАНЕ МОЖЕ ДА ИМА САМО ОТ СИЛНА ИКОНОМИКА. ДРУГОТО Е ЛЪЖА И ДЕМАГОГИЯ.

ОБЕДИНЕНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОГРАМА ПО Т.2 И Т.3 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ.

5. ПРИЗОВАВА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ ТАМ, КЪДЕТО ДРУЖБИТЕ СА РАЗДЕЛЕНИ, И ДА ДЕКЛАРИРАТ СВОЕТО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ.

НИЕ НЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗЕДИНЯВАМЕ ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, А НАПРОТИВ - ДА ГО ОБЕДИНИМ. РАЗКОЛНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ТЕЗИ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.

6. ВРАТИТЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ СА ШИРОКО ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ХОРА, КОИТО НЕ СА ЗЛОУПОТРЕБЯВАЛИ С ВЛАСТ И НЕ СА ИМАЛИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

7. ЗНАМЕТО НА ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ ЩЕ БЪДЕ ДВУЦВЕТНО - ОРАНЖЕВО И ЗЕЛЕНО.

8. УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА ЗА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ ЙОРДАН ДУПАРИНОВ, ЙОРДАН САДОВСКИ И ГЕОРГИ АНДРЕЕВ.

ВРЕМЕННИЯТ АДРЕС НА ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ /ОЗС/ Е СОФИЯ, БУЛ.”Д.БЛАГОЕВ" 2, ТЕЛЕФОН 52-30-14.

СОФИЯ, 11 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ "ДЕМОС" ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЖКАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЖКАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ "ДЕМОС”

ЗАЯВЯВА:

1. "ДЕМОС" Е ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ, КОЕТО ДА СЕ ПОЛЗВА С ПОДКРЕПАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ В ПАРЛАМЕНТА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И НА СИНДИКАТИТЕ.

2. НЕОБХОДИМО Е В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА ЗАВЪРШИ ОЧИСТВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ ВСИЧКИ КОМПРОМЕТИРАНИ ЛИЧНОСТИ /НЕЗАВИСИМО ОТ ПОСТОВЕТЕ В ПАРТИЙНАТА ИЛИ ДЪРЖАВНА ЙЕРАРХИЯ, КОИТО СА ЗАЕМАЛИ ИЛИ ЗАЕМАТ СЕГА/.

СОФИЯ, 9 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ РАЗГЛЕДА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И ДЕКЛАРИРА СВОЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА.

1. ВЪПРЕКИ ОЧЕВИДНИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ В ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, В МОМЕНТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА. ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ЦЕНАТА НА ЕДНИ НОВИ ИЗБОРИ Е НЕПОСИЛНА ПРИ СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА И ЗАТОВА ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПОСТИГА СВОИТЕ ЦЕЛИ, БЕЗ ДА СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА. ТЯ ЩЕ ПОДКРЕПЯ ПРОЦЕСА НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА, ОСИГУРЯВАЩ НОВО, РАДИКАЛНО МНОЗИНСТВО, ОБЕДИНЕНО ОКОЛО ПРОГРАМАТА НА СДС.

2. ДО СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ЛУКАНОВ НОСИ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА. ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕГОВОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ ПО-СКОРО В ТРАДИЦИИТЕ НА БСП, ОТКОЛКОТО В КРИТИКИТЕ НА МАЛЦИНСТВОТО В ПАРЛАМЕНТА. ЖЕЛАНИЕТО БЪДЕЩИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ДА БЪДАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ГАРАНТИРАНИ С ДОВЕРИЕТО НА ОПОЗИЦИЯТА ПРЕДИЗВИКВА САМО ЕДИН ОТГОВОР ОТ НАС: "ПЪРВО - МЕРКИТЕ, ПОСЛЕ - ДОВЕРИЕТО". ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ НЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРАВИ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВ ОТ НЕПОПУЛЯРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СТЪПКИ, КОИТО БИ ПРЕДПРИЕЛО ВСЯКО ПРАВИТЕЛСТВО. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТЯ ИЗРАЗЯВА СЪМНЕНИЕ ДАЛИ ПРАВИТЕЛСТВО НА БСП БИ МОГЛО ДА ИЗПЪЛНИ ЕДНА РАЗУМНА ПРОГРАМА, ДОРИ И СВОЯТА. ОСНОВАНИЯ ЗА ПОДОБНИ СЪМНЕНИЯ НИ ДАВАТ КАКТО ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, ТАКА И ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА. ЗАТОВА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ЩЕ НАСОЧИ УСИЛИЯТА СИ КЪМ СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО, ДОМИНИРАНО ОТ СДС, В КОЕТО ДА ВЛЯЗАТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ДОКАЗАЛИ СВОЯТА РЕШИМОСТ ЗА РАДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ. НАШАТА ФОРМУЛА Е: "НЕ - НА КОАЛИЦИЯ С БСП, ДА - НА УЧАСТИЕ НА СОЦИАЛИСТИ В ПРАВИТЕЛСТВО НА СДС". УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ ПОЛУЧИ ПОДКРЕПАТА НА ПАРЛАМЕНТА.

3. ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ СПОДЕЛЯ ВСИЧКИ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ, ЗАЩОТО ТОВА СА И НЕЙНИТЕ ИСКАНИЯ. ПЪЛНОТО ИМ ИЗПЪЛНЕНИЕ БИ ОТНЕЛО ОТ РЪЦЕТЕ НА БСП ЛОСТОВЕТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ, КОИТО ТЯ ВСЕ ОЩЕ ДЪРЖИ. НО НИЕ РАЗБИРАМЕ, ЧЕ РЕШАВАНЕТО НА ПОДОБНА ЗАДАЧА Е ВЪЗМОЖНО САМО С ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА И ИЗВЪН НЕГО, С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА. ПРОТЕСТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТРАЗЯВА НАСТРОЕНИЕТО НА ШИРОКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И ЗАТОВА НИЕ НАПЪЛНО СЕ СОЛИДАРИЗИРАМЕ С НЕГО.

СОФИЯ, 10 НОЕМВРИ 1990 Г.                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТ "ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОСОКИ НА РАЗВИТИЕ НА ПАРТИИТЕ ОТ ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/", ОДОБРЕН ОТ ПАРТИИТЕ-ЧЛЕНКИ НА 30 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.


ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯТ СЪЮЗ /ХСС/ Е ДЕМОКРАТИЧНА КОАЛИЦИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, ОБРАЗУВАНА НА 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. С ДЕЙСТВАЩ СТАТУТ, ИЗРАБОТЕН НА БАЗАТА НА СТАТУТИТЕ НА НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР /НБ-Ц/ И ПОЛИТИЧЕСКОТО МУ РАЗШИРЕНИЕ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/.

ХСС ОБЕДИНЯВА НАРОДЕН БЛОК-ЦЕНТЪР /НБ - Ц/, ОБРАЗУВАН НА 28 МАЙ 1990 Г., КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/, ОБРАЗУВАНА НА 21 ЮНИ 1990 Г., И ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНАТА ФЕДЕРАЦИЯ /ХДФ/, УЧРЕДЕНА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС НА 24 ОКТОМВРИ 1990 Г., ЗАМЕСТИЛАОТПАДНАЛАТА ОТ ХСС ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ /ХСК/.

ХСС Е ОБРАЗУВАН НА ЕДНА ПО-ШИРОКА ОСНОВА ОТ НБ-Ц, ЗА ДА ЗАЩИТИ ЕДНА ОТ НАЙ-СТАРИТЕ ДЪРЖАВИ В ЕВРОПА - 1300-ГОДИШНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, КОЯТО КОМУНИСТИТЕ, КРЕАТУРНИТЕ ИМ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЙ-ВЕЧЕ ОФ-ПАРТИИ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДОВЕДОХА ДО НАСТОЯЩОТО КАТАСТРОФАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.

ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА СЛЕД ПЪРВИЯ СВОБОДЕН МИТИНГ, ПРОВЕДЕН НА 18 НОЕМВРИ 1989 Г. В СОФИЯ, НАРОДНИЯТ БЛОК-ЦЕНТЪР СЪЗДАДЕ ХСС, ЗА ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ /ЧРЕЗ ПАРТИИТЕ, ПОЖЕЛАЛИ ДА ЧЛЕНУВАТ В НЕГО ИСПАЗВАЩИ СТАТУТА МУ/ НА НАТРАПЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО ПРИСЪСТВИЕ ИБЕЗПЛОДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НА ПАРТИИ ОТ НОВОТО ОФ -СДС, ПОВЕЛО ЗАЕДНО С БКП НАРОДА НИ ПО ПЪТЯ НА ПСЕВДОГЛАСНОСТТА,ЛЪЖЕДЕМОКРАЦИЯТА, А В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ - КЪМ НЕОКОМУНИЗЪМ.

СЛЕД ВНЕЗАПНАТА КОНЧИНА НА ПЪРВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС /ОТ 19 ОКТОМВРИ 1990 Г./ Г-Н ЙОРДАН ДУПАРИНОВ - СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1", И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ХСС /ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г./ Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМАТА .ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/, ПОДКРЕПЕНИ ЕДИНОДУШНО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС /24 ОКТОМВРИ 1990 Г./, ЧРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ РЕШЕНИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ, ПРИЕТА ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ, ВЛИЗАЩИ В СЪСТАВА НА ХСС, ЧЕ:

В ОСНОВАТА НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ХСС СА ХРИСТИЯНСКИЯТ МОРАЛ, ДОБРОДЕТЕЛИ И ЦЕННОСТНА СИСТЕМА И БОРБАТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ДРЕВНОТО НИ ОТЕЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ.

ДНЕС БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И НЕГОВАТА ЗЛОЧЕСТА СТРАНА СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД РЕАЛНАТА ЗАПЛАХА ДА ЗАГУБЯТ СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА, СТОПАНСКА И НАЦИОНАЛНА САМОЛИЧНОСТ И ДА ПОСЛЕДВАТ ПЕЧАЛНАТА СЪДБА НА МНОГО ОТ ИЗЧЕЗНАЛИТЕ НАРОДИ, СТРАНИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ.

ЕТО ЗАЩО ПАРТИИТЕ ОТ НАРОДЕН БЛОК-ЦЕНТЪР И ПОЛИТИЧЕСКОТО МУ РАЗШИРЕНИЕ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ, РЪКОВОДЕЩИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НА ХСС, СЕ БОРЯТ С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ПАРТИИТЕ ОТ НАРОДНИЯ БЛОК, ПРЕДСТАВЕНИ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н К.МУРАВИЕВ /2 СЕПТЕМВРИ 1944 Г./, СВАЛЕНО С ПРЕВРАТ ПРЕДИ 46 ГОДИНИ И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ПОГАЗЕНА СЪЩО ЧРЕЗ ПРЕВРАТ, ИЗВЪРШЕН НА 19 МАЙ 1934 Г., ОТНОВО НАСОЧЕН СРЕЩУ НАРОДНИЯ БЛОК И ОТ СЪЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ 60-70 ГОДИНИ НОСЯТ САМО НЕЩАСТИЯ И СТРАДАНИЯ НА НАРОДА И СТРАНАТА НИ.

ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ХСС ШЕ НАЗОВЕ, КОГАТО МУ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО, И БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА ПРЕСТАНЕ ДА ГИ ПОДКРЕПЯ, АКО ИСКА ДА ПОДПОМОГНЕ БОРБАТА НА ХСС ЗА НЕЗАВИСИМА, ДЕМОКРАТИЧНА И ПРОСПЕРИРАША БЪЛГАРИЯ.

НЕОБХОДИМО Е ЛЕГАЛНА АТАКА, СКОРОСТ И ПОЛИТИЧЕСКА ЧИСТОТА В НАМЕРЕНИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ЛИДЕРИ, ЗА ДА ИМА БЪЛГАРСКИ НАРОД И ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ. НЕКА ТЕЗИ, КОИТО СА ОБРЕМЕНЕНИ ОТ МИНАЛОТО, И ТЕЗИ, КОИТО СЕ БЛЪСКАТ С ЛАКТИ И ПОЛЗУВАТ НЕЧИСТОПЛЪТНИ КОМБИНАЦИИ С ЦЕЛ НЕПРЕМЕННО ДА БЪДАТ ЛИЦА, УЧАСТВУВАЩИ В ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА СТРАНАТА НИ, ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ДОБРОВОЛНО, ЗА ДА НЕ УТЕЖНЯВАТ СВОЕТО ЛИЧНО ПОЛОЖЕНИЕ И ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА. НАРОДЪТ И ИСТОРИЯТА НИ ЩЕ ГИ ОСЪДЯТ РАНО ИЛИ КЪСНО, ТАКА КАКТО БЕ ОСЪДЕН КОМУНИЗМЪТ. ТОВА НЕ ПОДЛЕЖИ НА СЪМНЕНИЕ И ВСЕКИ САМ ТРЯБВА СВОЕВРЕМЕННО ДА СТАНЕ СЪДНИК НА САМИЯ СЕБЕ СИ.

БЕЗУСЛОВНО ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА, НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И СРЕДСТВАТА ЗАПРОИЗВОДСТВО НА ТЕЗИ, КОИТО СА ГИ ПРИТЕЖАВАЛИ, РЕСПЕКТИВНО НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ДА БЪДЕ СВЕЩЕНО И НЕПРИКОСНОВЕНО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОНАЗИ СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО Е ПРИДОБИТА ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН. ХСС ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗЕМЯ И НА ОНЕЗИ БЕЗИМОТНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА Я ОБРАБОТВАТ - С ПОСЛЕДВАЩИ ЗАКОННИ АКТОВЕ ЗА НЕЙНОТО ПРИДОБИВАНЕ КАТО СОБСТВЕНОСТ.

ХСС КАТО КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ, В ЧИИТО ПРОГРАМИ ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ Е ХРИСТИЯНСКИЯТ МОРАЛ И ВЯРА, СОЦИАЛНО ЩЕ ОСИГУРИ ХОРАТА, КОИТО С ЛИЧНИТЕ СИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА НЕ МОГАТ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ВРЕМЕТО НИ НАЛАГА, ЗА ДА ЛИКВИДИРАМЕ В КРАТЪК СРОК /ОТ ТРИ ДО ПЕТ ГОДИНИ/ ЧУДОВИЩНИТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И МАТЕРИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАЙ-ТЕЖКАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

ПАРТИИТЕ ОТ НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР /НБ-Ц/ И ТЕЗИ, ПРИОБЩЕНИ КЪМ ТЯХ ОТ ОБЩАТА ИДЕЯ НА ХСС - ДА БЪДЕ ВЪЗРОДЕНА И ВЪЗСТАНОВЕНА СТРАНАТА НИ В КРАТЪК СРОК, - ЩЕ ОБЩУВАТ И РАЗВИВАТ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ СРОДНИ НА ХСС ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В СВЕТА В ИМЕТО НА ВЪРХОВНИТЕ И НЕОТМЕНИМИ ЦЕННОСТИ, ОСНОВА НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ: БОГ -ПРИРОДА - ЧОВЕК.

ХСС ЗАЯВЯВА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ, ЧЕ НЕ СИ Е СЛУЖИЛ И НЯМА ДА СИ СЛУЖИ С ЕКСТРЕМИЗЪМ ИЛИ С ТЕРОРИЗЪМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ. ТЕЗИ МЕТОДИ НА ПОЛИТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ СА ПРИСЪЩИ САМО НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО РЕАЛНО ИМАТ СТРУКТУРИТЕ НА ВЛАСТТА, ФИНАНСОВИТЕ И ИМУЩЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА /ПАРИ, ИМОТИ/ И ВСИЧКИ ЛОСТОВЕ НА ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ, КОИТО ЗАСЕГА СЕ ПРИТЕЖАВАТ ОТ БСП /БКП/ И НОВАТА ОФ-ОПОЗИЦИЯ - СДС, А НЕ СА ПРИТЕЖАНИЕ НА ПАРТИИТЕ ОТ ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ТАНДЕМ ПАРТИИ ОТ НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР /ВЪЗСТАНОВИТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ, ФОРМУЛИРАНИ ОТ НАРОДНИЯ БЛОК ПРЕЗ 1931 Г. И 1944 Г./ Е СЪЗДАТЕЛЯТ И ВОДЕЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ В ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/.

ХСС С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ В ПЪЛНО НАЛОЖЕНО ОТ БСП /БКП/ И СДС ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ /ПАРТИИТЕ ОТ ХСС СА БЕЗ И ВЕСТНИЦИ И ДОСТЪП ДО БЪЛГАРСКОТО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ/, БЕЗ КЛУБОВЕ И МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ВОДИ БОРБА ЗА ГЛАСА НА ТРЕЗВОМИСЛЕЩАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ТАЗИ БОРБА Е СЪОБРАЗЕНА С ТРАДИЦИИТЕ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ НАРОДИ, ОТ КОИТО БКП И ОФ-ПАРТИИТЕ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. НАСИЛСТВЕНО ОТКЪСНАХА БЪЛГАРИЯ И НАРОДА И СЪС СИЛАТА НА ОРЪЖИЕТО, С ПОЛИТИЧЕСКИ ШАНТАЖ И С "БРАТСКАТА ПОМОЩ" НА МОСКВА.

ЕДИНСТВЕНАТА РЕАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, НА КОЯТО МОЖЕ ДА ИМА ДОВЕРИЕ БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ЕМИГРАЦИЯ, СИЛА, НЕСВЪРЗАНА С ТАЙНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СЛУЖБИ НА МВР И БКП, И НА КОЯТО БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ МОГАТ ДА РАЗЧИТАТ, ЧЕ ТЯ ЩЕ ДАДЕ НА БЪЛГАРИЯ РЕАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, Е ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯТ СЪЮЗ.

ХСС Е ПРЕДАН НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БЪЛГАРИЯ И Е ЗА СПРАВЕДЛИВО И ЗАКОННО ВЪЗМЕЗДИЕ НАД ТЕЗИ, КОИТО 46 ГОДИНИ С НЕВИЖДАН И НЕЧУВАН ПОЛИТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ УНИЩОЖАВАХА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, ТРАДИЦИИТЕ И ЖИЗНЕНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА ДЪРЖАВАТА НИ.

БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАРОД, КОИТО СЛЕД БЕЗБРОЙ СТРАДАНИЯ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, НАЛАГАНИ МУ ОЩЕ ОТ 1878 Г. ОТ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ВСЕ ОЩЕ ИМАТ ФИЗИЧЕСКА И ТВОРЧЕСКА МОЩ И ЖИЗНЕН ПОТЕНЦИАЛ ДА ОТСТОЯВАТ ПРАВОТО НА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ НЕЗАВИСИМА, ДЕМОКРАТИЧНА И ПРОСПЕРИРАЩА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА.

СОФИЯ, 30 ОКТОМВРИ 1990 Г.

ПОДПИСАЛИ ЗА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/:
ОТ НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР, /НБ-Ц/,
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/ -
ПОЛИТИЧЕСКО РАЗШИРЕНИЕ НА НБ-Ц И ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНАТА ФЕДЕРАЦИЯ /ХДФ/:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС И СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1": ЙОРДАН ДУПАРИНОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/: ПЕТЪР ГОГОВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/: ДИМ. БРАНКОВ
ПАРТИЯ НА ТРУДА: ИВАН ВЕЛКОВ
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ": ДИМ. ПОПОВ
ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /ХЛП/: К. НАЙДЕНОВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ - РЕЗОЛЮЦИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО /НАТФИЗ/ "КРЪСТЬО САРАФОВ".


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ, МАЙКИ И БАЩИ, БРАТЯ И СЕСТРИ!

ВЕЧЕ ЦЯЛА ГОДИНА СТЪПКА ПО СТЪПКА НИЕ ВЪРВИМ ПО ПЪТЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА. НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ДЕМАГОГСКАТА ПОЛИТИКА НА ВСЕ ОЩЕ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ТЛАСКА СТРАНАТА КЪМ НОВА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

ВИЖДАЙКИ НЕСПОСОБНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ УПРАВНИЦИ ДА ИЗВЕДАТ СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА, СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ Я НАПУСКАТ, ВМЕСТО ДА РАБОТЯТ ЗА НЕЙНО БЛАГО, И ТЕХНИЯТ БРОЙ ВЕЧЕ ПРЕВИШАВА ТОЗИ НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРЕЗ ВОЙНИТЕ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ВЕКА.

НЕПОНОСИМ Е ФАКТЪТ, ЧЕ СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ НЕ ЗНАЯТ ДАЛИ ЩЕ ПРЕЖИВЕЯТ ЗИМАТА, ЧЕ МАЙКИТЕ НЯМА С КАКВО ДА ИЗХРАНЯТ ДЕЦАТА СИ, ЧЕЕКОЛОГИЧНАТА КАТАСТРОФА ПОСТАВЯ ПОД ВЪПРОС БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА НИ.
В СЪЩОТО ВРЕМЕ НИЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМАМЕ НОВА КОНСТИТУЦИЯ И НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ; ЛИПСВА КОНКРЕТНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, СПЕКУЛАТА ВЛАСТВУВА НАВСЯКЪДЕ. И В СЪЩОТО ТОВА ВРЕМЕ НОМЕНКЛАТУРАТА ИЗВАЙВА НОВОТО СИ ИКОНОМИЧЕСКО ГОСПОДСТВО, ВИНОВНИЦИТЕ ЗА КАТАСТРОФАТА ДОРИ НЕ СА НАЗОВАНИ, А БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е БАЛАМОСВАН С ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕАТЪР. ПОРАДИ ТОВА НИЕ ЗА МОМЕНТА ПРЕНЕБРЕГВАМЕ НАШИТЕ СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ И ИЗДИГАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРЕМИНАВАЙКИ КЪМ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. ПАРАЛЕЛНО С ТОВА СМЯТАМЕ ДА ИЗПОЛЗУВАМЕ НАШИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ С ЦЕЛ НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОМОЩ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, КАТО ОРГАНИЗИРАМЕ ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ, ЦЕНТРОВЕ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ И ДР.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ НАШИТЕ КОЛЕГИ, СТАЧКУВАЙКИ, ДА ВЛОЖАТ СВОЯТА ЕНЕРГИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НАБОЛЕЛИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ. ОБЯВЯВАМЕ СЕ ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ХАОТИЧНИ И ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ НЕНУЖЕН КАТАКЛИЗЪМ.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ ПРОЯВЯТ ЗДРАВ РАЗУМ, ИСТОРИЧЕСКА И МОРАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ЛИЦЕТО НА СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД, ЗА ДА ИМА БЪДЕЩЕ ДЪРЖАВАТА, НАЦИЯТА И ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС.


В БР. 213 ОТ 2 НОЕМВРИ 1990 ГОД. НА В. "ДУМА" Е ПОМЕСТЕН РЕПОРТАЖ НА КОРЕСПОНДЕНТКАТА ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА, КОЙТО ЗАПОЧВА СЪС СЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ /ЦИТИРАМЕ/: "С ВИКОВЕ "ДОЛУ БКП" И "ДОЛУ СДС" ДЕЙЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДОВЕДОХА АГИТКАТА СИ ДО ЗАГРАЖДЕНИЯТА ОКОЛО ПАРЛАМЕНТА."

РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ДЛЪЖНО ДА ЗАЯВИ, ЧЕ НИКОГА НИТО В ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ И ИЗЯВИ, НИТО В НЕОФИЦИАЛНИ РАЗГОВОРИ ТЯ НЕ Е ИЗДИГАЛА ЛОЗУНГА "ДОЛУ СДС". ТОВА Е НАГЛА ЛЪЖА И ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА НЕЛЕПО ОБВИНЕНИЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ПОСРЕДСТВЕНАТА АВТОРКА НА СПОМЕНАТАТА ДОПИСКА И РЕСПЕКТИВНО ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР НА В. "ДУМА" СТЕФАН ПРОДЕВ.

ДА ИЗДИГАШ ЛОЗУНГА "ДОЛУ СДС" В МОМЕНТ, В КОЙТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА СИЛА, КОЯТО БИ ОСЪЩЕСТВИЛА РЕАЛНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ, ТОВА НАЙ-МАЛКОТО Е НЕДАЛНОВИДНОСТ, ДА НЕ КАЖЕМ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ.

НАШАТА ПАРТИЯ, СЛЕДВАЙКИ ТВЪРДАТА И НАСТОЙЧИВА ПОЛИТИКА НА РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ, МНОГОКРАТНО В СВОИ ДОКУМЕНТИ Е ИЗРАЗЯВАЛА ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАЙ-ОСТРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. НАШЕТО ГЛАВНО СТАНОВИЩЕ Е КАТЕГОРИЧНО И ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНО: "СЛИЗАНЕ НА БСП ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА!" ЗАЕДНО С ТОВА НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА СМЕ РАВНОДУШНИ КЪМ НЯКОИ ГРЕШКИ НА РЪКОВОДСТВОТО И ОТДЕЛНИ И ЧЛЕНОВЕ НА СДС И ДА НЕ ПРОЯВЯВАМЕ НЕОБХОДИМАТА В МНОГО СЛУЧАИ ОСТРА КРИТИЧНОСТ.ДЕМОКРАЦИЯТА ИЗИСКВА ТОВА.

КАТЕГОРИЧНО ВЪЗРАЗЯВАМЕ И СРЕЩУ ОПИТИТЕ ДА СЕ ДИСКРЕДИТИРАТ УСИЛИЯТА НА НАШАТА ПАРТИЯ ЗА ДЕЙСТВЕНИ, РАДИКАЛНИ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В НАШИЯ ЖИВОТ. ТОЧНО ТОВА СЕ ПРАВИ С ТЕНДЕНЦИОЗНАТА СНИМКА НА НАЧИНАЕЩИЯ ФОТОГРАФ-КОМУНИСТ КАЛОЯН ТОДОРОВ, КОЙТО Е СНИМАЛ МОМЕНТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА МИТИНГА, А НЕ САМИЯ МИТИНГ.

НЕ Е МОДЕРЕН ВЕЧЕ ШЛАГЕРЪТ ЗА "МАЛКИТЕ” И "ГОЛЕМИТЕ" ПАРТИИ. ЗА ТОВА ГОВОРИ ФАКТЪТ, ЧЕ НАШАТА ПАРТИЯ, МАКАР И МАЛОБРОЙНА, ПЪРВА НАПРАВИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ И РАЗПУСКАНЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ТОВА ПОКАЗВА РАЦИОНАЛИЗМЪТ НА НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ.

НИЕ И ЗАНАПРЕД ЩЕ СЕ СТРЕМИМ С ТВЪРДА И ПРИНЦИПНА ПОЗИЦИЯ ДА ПРОГНОЗИРАМЕ И РЕГУЛИРАМЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, ИЗХОЖДАЙКИ ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ТОВА, ЧЕ СМЕ ИЗВЪН СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НЕ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ ПРОВЕЖДАМЕ ПОЛИТИКА, РАЗЛИЧНА ОТ НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ПОЗИЦИИ. ЕТО ЗАЩО ВСЕКИ ОПИТ ДА БЪДЕ ПРОТИВОПОСТАВЕНА НАШАТА ПАРТИЯ НА СДС ИЛИ НА ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА ЩЕ СЧИТАМЕ ЗА КЛЕВЕТА, ПОЛИТИЧЕСКО НЕДОМИСЛИЕ ИЛИ КОМУНИСТИЧЕСКО МАЛОУМИЕ.

СОФИЯ, 3 НОЕМВРИ 1990 ГОД.     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОЛО ДЕНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ /СБТР/, АДРЕСИРАНА ДО КОМИСИЯТА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗГЛАСЕНИТЕ ЧРЕЗ ТЕЛЕВИЗИЯТА И ВЕСТНИК "ДУМА" ОБВИНЕНИЯ НА ЧАСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ КЪМ ПРОГРАМНИЯ ДИРЕКТОР КЕВОРК КЕВОРКЯН НА 1 И 2 НОЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ /СБТР/ ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ ПРЕЦЕНЯВА КАТО КЛЕВЕТНИЧЕСКИ ОТПРАВЕНИТЕ СРЕЩУ Г-Н КЕВОРКЯН ОБВИНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА БИВШИЯ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ ИВАНПОПЙОРДАНОВ И ДИРЕКТОРИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА АКСЕНТИ СОКОЛОВ, ДОБРИ МИХАЙЛОВ, ПАВЕЛ ВАСЕВ, ИВАН ГАРЕЛОВ, ИВАН КОНСТАНТИНОВ, ТОМА ТОМОВ - ВСИЧКИ БИВШИ ИЛИ НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ НА Б К П - Б С П.

В БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА "УПРАВЛЕНСКИ ВАКУУМ", КОЙТО ДА СЕ ЗАПЪЛВА ОТ КЕВОРКЯН "ЧРЕЗ ИЗЗЕМВАНЕ НА НЕСВОЙСТВЕНИ ФУНКЦИИ", КАКТО ТВЪРДЯТ ЦИТИРАНИТЕ ГОСПОДА, ТЪЙ КАТО НИТО ЕДНА РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ НЕ Е ВАКАНТНА. НА СВОЯ "БОЕН ПОСТ" Е ДОРИ И УЖ ОТДАВНА ПОДАЛИЯТ ОСТАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ПИСАРЕВ - ПРИЧИНА ЗА ТОЛКОВА НЕДОВОЛСТВА КАКТО ВЪТРЕ В ТЕЛЕВИЗИЯТА, ТАКА И СРЕД ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. НИЩО КОНКРЕТНО НЕ СЕ КАЗВА ЗА "НАМЕСАТА В РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ", А ЩО СЕ КАСАЕ ДО ТОВА, ЧЕ "ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОГРАМАТА СА СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМНИЯ ДИРЕКТОР", МОЖЕ САМО ДА СЕ ЗАПИТА: "А С КОГО ДРУГИГО, АКО НЕ С ОТГОВАРЯЩИЯ ЗА ТОВА?"

ЗАД ВСИЧКИ ТЕЗИ БЕЗПОЧВЕНИ ОБВИНЕНИЯ СЪВСЕМ ЯСНО ПРОЗИРАТ НАМЕРЕНИЯТА НА НЯКОИ СРЕДИ, СВЪРЗАНИ С Б С П, ЗА РАЗПРАВА С НАЙ-ПОПУЛЯРНИЯ, НО НАЙ-НЕУДОБЕН ЗА ТЯХ ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЖУРНАЛИСТ. МЕРАЦИ ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ВРЕМЕТО, КОГАТО ТЕЛЕВИЗИЯТА БЕШЕ НА ТОТАЛНО ПОДЧИНЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ, ЧИИТО СОЛИДНИ СТРУКТУРИ ДАЛЕЧ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА РАЗГРАДЕНИ В МОЩНИЯ "ПРОПАГАНДНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ".

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ КАТЕГОРИЧНО НА ВСИЧКИ ОПИТИ ЕКРАНЪТ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА ДА БЪДЕ КОНТРОЛИРАН ИЛИ ДОМИНИРАН ОТ ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, А ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА БЪДАТ ПРИНУЖДАВАНИ ДА РАБОТЯТ ИЗВЪН КРИТЕРИИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТ И ПРОТИВНО НА СЪВЕСТТА СИ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ИГРАТА С ОСТАВКАТА НА ПАВЕЛ ПИСАРЕВ И НЯКОИ ДРУГИ МНИМИ ОСТАВКИ.

СМЯТАМЕ СЪЩО ЗА НЕДОПУСТИМО ОСТАВАНЕТО НА РАБОТА НА ЛИЦА, ЗДРАВО СВЪРЗАНИ С ПРЕДИШНИЯ РЕЖИМ И МАСКИРАЛИ СЕ ДОСЕГА КАТО РАДЕТЕЛИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ. ВРЕМЕТО НА ИГРИТЕ СВЪРШИ, ГОСПОДА.

5 НОЕМВРИ 1990 Г.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБТР: ТОДОР СТРАШИМИРОВ

                                   СЕКРЕТАР НА СБТР: АЛЕКСАНДЪР ПЕНУШЛИЕВ

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/