12 октомври 1994


София, 12 октомври 1994 година
Брой 200 /1245/


София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 8 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Националният координационен комитет /НКК/ на Движение "Гражданска инициатива" /ДГИ-СДС/ на заседанието си на 8 октомври 1994 г. в София декларира, че одобрява подписа на д-р Лорета Николова, съпредседател на ДГИ-СДС, положен на 6 септември 1994 г. под новото политическо споразумение на партиите и организациите, членуващи в СДС.

ДГИ-СДС за пореден път заявява, че възможностите на сегашния парламент са изчерпани и в съответствие с решенията на Националната конференция на СДС от 13 и 14 май 1994 г. единственият правилен изход от икономическата и политическата криза, в която е изпаднала страната, е разпускането на парламента и провеждането на предсрочни парламентарни избори до края на 1994 г.

ДГИ-СДС призовава депутатите от Парламентарната група на СДС да гласуват против правителството на Д. Луджев. Всеки депутат, който гласува за новото "отечественофронтовско" правителство, трябва да бъде изключен от редовете на СДС.

НКК на ДГИ-СДС призовава своите членове, симпатизанти и всички граждани да участват активно в предстоящата предизборна кампания и стриктно спазвайки коалиционната лоялност, да спомогнат с всички сили и средства за пълната изборна победа на СДС.

Ние смятаме, че СДС може да спечели собствено парламентарно мнозинство само във взаимодействие с всички антикомунистически формации, доказали своята лоялност и подкрепа на синята идея.

София, 8 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ГЛЕДИЩЕ "ТРЕВОГА, БРАТЯ БЪЛГАРИ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД НА ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ.


Наричат ни малки извънпарламентарни партии. Да, така ни наричат нас, потисканите "малки партии". Но питам аз: Кои са гигантите? Не са ли те, които ни потискат? Не са ли те, които и сега имат власт по наследство, пари и средствата за власт? Не са ли те, които са окупирали радио, телевизия, вестници и клубове? Не са ли те, които и до днес доограбват грабените? Години наред аз, председателят на Български национален съюз "Нова Демокрация", драскам с нокти гузната им "демократична" съвест за малко телевизионно време, за малко радиовреме, за малко въздух, ако щете. И все едно: Почакайте! Почакайте да съмне, че тъмно е сега! Нали така, другари властници, прекръстени в господа?...

Не! Не казвам край, на сцената ви слагам и червените, и сините. Сценария познат - ха на мене, ха на тебе...

Ех, пиеса ли е то? И циркът се срамува. Синчагите на татко си се сърдят, пък таткото се кара уж и чака той, народът наш...

Ще чакаме и ние! Ще чакаме в заводите, ще чакаме по нивите, ще чакат и студентите, ще чакат и надеждите...

Съотечественици, завесата е спусната. Зад сцената какво видях - актьорите, декорите. Промъкнах се до главния, дебелия, червения и синия. Побутнах го по рамото и скочи той: "Виктория." И викаше: Полиция, полиция, опозиция... Помолих го: Послушай "гранд", аз искам да помагам, към разум да посегнеш, че дълъг път ни чака...

Простете ми за моя стил - разхождам се из Рая. Обувките подгизват, стомахът ми е празен, душата ми е лека - духовна е храната...

А сега, към вас държавници - червените и сините. Гласят се нови избори, гласите нови клипове, гласите нови типове. Не се обиждайте, че тип за мене значи вид. И цирк за мене значи бърборилня и прах, и прах, и кал... И там ще бъде пак "човекът" уж с новичък костюм от черен хубав плат, но без дикиш, тропосан с бял конец. Нали така? И виждам как застава депутат с вдигната ръка за поздрав ли - цитат и някакъв инат в червеничък халат се втурва да крепи, тропоската пращи и късат се конци, трибуната крещи: "На голо си отзад, поне се засрами."

Простете ми пак, хора, мои бедни братя, отрудени за хляб и малко свобода. Простете ми, не мога да мълча. Така съм изграден. Така съм сътворен, да бъде все с вас и моя Господ Бог, и моя цар.

Та бях започнал аз за избори да мисля, за изборна платформа. Но как да я покажа - червените не дават, с "нови" сили се сродяват - макар че са роднина и днес, и до амина. Ех, все пак от кумова срама решиха по три минутки да загубят от ценното си телевизионно време, поне да кажем добър вечер и лека нощ, деца. Нима е малко то? "Демокрация!"... Светът им се надсмива, но те си нямат срам и съвест, и морал. Едни и същи невзрачни субекти години се въртят низ морния екран в съдружие с Доган. Алъш-вериш голям в този светски храм, където с рога е влязъл и слуга. Но ние сме на своя пост! Извънпарламентарните партии не се боят. Те бяха в Балкана, по лагери и затвори. Те бяха под бесилото, но оцеляха. Оцеляха и днес казват не смърт, не долу, у - у. Днес те казват мир, свобода и благополучие за всички. Днес те казват възход за всички. Днес те казват, народ сме ние, един народ! Да бъдем народ!

А, вие там, донкихотовци в политиката, в икономиката и социалното равновесие, запомнете едно, ние идем нравствени, горди и непобедими. Непобедими и ще кажем както и днес: "Долу дискриминацията." Всеки има право на равнопоставеност. Всеки има свещено право на лични предпочитания, партийна принадлежност. В едно сме задължени - да сме в консенсус за просперитета на Родината!

Искаме достатъчно време чрез телевизия и радио, искаме открит диспут с вас, миропомазаните, узурпаторите, пък тогава ще се мерим.

София, 10 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ВЛАДАЙСКИТЕ ХРИСТИЯНИ НЕ ЖЕЛАЯТ БЛАГОСЛОВИЯТА НА ПАТРИАРХ МАКСИМ ЗА ПЕТКОВДЕН" НА ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ "СВЕТИ ЙОАН БОГОСЛОВ" - С. ВЛАДАЯ, И НА ЕФИМЕРИЯ ПРИ МАНАСТИР "СВЕТА ПЕТКА" - ВЛАДАЯ, ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК.


В най-трудните за вярата ни времена на червен терор владайските християни упорито продължиха православната християнска традиция на манастира "Света Петка". Народно-религиозният събор, съпроводен от стотици и хиляди мъже, жени и деца със свежи китки здравец, впечатляващи погачи, обичайния курбан и жизнерадостни поздрави, песни и възгласи, оцеляха. Следите от раните по телата и душите на оцелелите от воюващия атеизъм по-стари владайци личат и досега. Те от десетилетия не помнят да е идвал на празника им Максим, но откакто тронът на "светейшия" се заклати, за една година официално или не старецът започна да се появява в манастира за престиж и по-вероятно обезпокоен, че може да загуби от притока на манастирските блага. Зад паравана на загриженост за съдбата на църквата и зад православното възпитание на народа "светейшият" чрез подставени лица акуратно съблюдава притока на дарения под всякакъв вид да не отиде в народни ръце. Всичко това не убягва от зоркия поглед на местните християни в с. Владая и те обърнаха гръб на червения патриарх още преди повече от две години. Сега християните от Владая не желаят в своите, обдарени от Бога предели, присъствието на безсрамния владика.

София, 10 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: протойерей Михаил Милушев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ, ПРИЕТ НА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ В БАЛЧИК НА 1 ФЕВРУАРИ 1992 Г., ДОПЪЛНЕН НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СИНДИКАТА НА 1 И 2 ЮНИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Чл.38. Индивидуалният член на Националния полицейски синдикат /НПС/ е длъжен:
1. Да спазва изискванията на този устав.
2. Да работи активно за осъществяване на целите и на задачите на синдиката.
3. Да плаща редовно членския си внос.

Чл.39. Индивидуалното членство в НПС се прекратява:
1. По собствено желание, след подаване на писмено заявление.
2. При преминаване в друга професионална или синдикална организация.
3. При неплащане на членския внос без уважителни причини в продължение на три месеца.
4. При изключване.
5. При смърт.


V. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.40. Финансовата дейност на НПС се осъществява от ръководствата на формированията й, които водят финансово-отчетни документи.

Чл.41. /1/ НПС и неговите формирования са финансово самостоятелни и набират средства от:
     1. Членски внос.
     2. Приходи от участие във вътрешни и международни прояви.
     3. Дарения, завещания, помощи.
     4. Стопанска и издателска дейност, финансови операции и други форми, съобразно нормативните актове.
/2/ Размерът на отчисленията от членския внос за офицери, сержанти, служители от ГАПП и пенсионирани служители, които се превеждат по сметката на НПС до 10 число на следващия месец, се определя от Националния синдикален съюз /НСС/.
/3/ Средствата, събрани във формированията на НПС, могат да се изразходват за:
     а/ Награждаване на членове на синдиката, проявили героизъм при изпълнение на своя служебен и граждански дълг - в размер до една брутна месечна заплата.
     б/ Изплащане на помощи на пострадали членове и на техните семейства в размер до 6 брутни заплати. В особено тежки случаи помощта може да бъде увеличена по решение на ИБ на РПС и НПС.
     в/ Издаване на печатен орган.
     г/ Повишаване на професионалната и профсъюзната квалификация на членовете.
     д/ Поддържане връзки със сродни организации и съюзи от страната и чужбина.
     е/ Финансиране дейността на съответните ръководни органи на НПС, изплащане на заплати на щатните сътрудници и на хонорари, както и за други организационни нужди.
/4/ Ръководствата на формированията изготвят тримесечни финансови отчети и запознават ПСД с тях.

Чл.42. /1/ НПС и неговите формирования превеждат на финансовите служби на МВР необходимите средства за издръжка на избраните на щатни ръководни длъжности служители.
/2/ Ако избраното ръководство работи на обществени начала, ИБ разпределя ежемесечно хонорари в общ размер до 3 минимални месечни заплати, съобразно извършваната конкретна дейност от членовете на ръководните органи.


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. НПС се явява правоприемник на НПОП и има седалище на адрес: гр. София, бул. "Сливница" N 235 - Дирекция на националната полиция.

2. НПС издава членски карти, има печат, щемпел и знак, утвърдени от НСС.

3. Ръководните органи на НПС и на формированията им или други упълномощени лица могат да представляват членовете на организацията пред съда и особените юрисдикции в страната и извън нея.

4. По решение на съвета на председателите могат да бъдат свиквани регионални конференции, които да приемат решения за образуване на регионални полицейски синдикати, да избират ръководни и контролни органи и определят функциите и правомощията им.

5. Неуредените с този устав въпроси се решават от колективните ръководни органи с квалифицирано мнозинство от 2/3 от състава на съответния орган.

/Пресслужба "Куриер"/


13:45:00
12.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!