12 февруари 1990


СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 30 /48/
  

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ КЪМ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БСДП - БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЧЛЕН НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ОТПРАВЯ АПЕЛ КЪМ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПУБЛИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ССМ - СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ, ПРЕКРАТЕНА ПРИНУДИТЕЛНО И ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО ПРЕЗ 1948 ГОДИНА.

АПЕЛ

КЪМ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ

НА ПРЕДЕЛА СМЕ НА ЕДНА НОВА ЕПОХА, КОЯТО НОСИ НАДЕЖДИ, НО КРИЕ И МНОГО ОПАСЕНИЯ ЗА РАЗОЧАРОВАНИЯ, КАКТО Е БИЛО ЧЕСТО ДОСЕГА.

ЕТО ЗАШО СЪС СЪЗНАНИЕТО, ЧЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ САМО ЧРЕЗ СЪЗНАТЕЛНАТА И ОРГАНИЗИРАНА АКТИВНОСТ НА ВСИЧКИ ЧЕСТНОМИСЛЕЩИ ГРАЖДАНИ НА НАШАТА РОДИНА, НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС, МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ, ПРЕД ПРАГА НА ВАШЕТО БЪДЕШЕ.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ АКТИВНО С ЦЕЛИЯ СИ ЕНТУСИАЗЪМ, РАЗУМ И ЕНЕРГИЯ В МЛАДЕЖКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ!

HE ВИ ЗОВЕМ КЪМ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ УТОПИИ, НЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ МОДЕЛИ ЗА ДАЛЕЧНОТО БЪДЕЩЕ, ЗАЩОТО ТОВА, КЪМ КОЕТО СЕ СТРЕМИМ, Е ОТДАВНА РЕАЛНОСТ В ОБЩЕCTBA, ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, РЕЗУЛТАТ НА ДЪЛГОЛЕТНИТЕ БОРБИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ /ШВЕЦИЯ, АВСТРИЯ, ФРАНЦИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ИСПАНИЯ И МНОГО ДРУГИ/.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ДА СЕ БОРИМ ЗАЕДНО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ТЕЗИ ИДЕИ В НАШАТА РОДИНА, ЗА ДА ЗАЖИВЕЕМ НАЙ-ПОСЛЕ В ЕДНА СЪВРЕМЕННА, ЦИВИЛИЗОВАНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ДОСТОЙНА ЗА НОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

ЧРЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ КЪМ НРАВСТВЕНО ИЗВИСЯВАНЕ НА НАШИЯ НАРОД!

В ИМЕТО НА ВАШЕТО И НАШЕ БЪДЕЩЕ ДАЙТЕ СЪДЕЙСТВИЕТО СИ НА МЛАДЕЖКИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ!

СОФИЯ, ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ ПО РЕДА НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ЗА ХОДА НА НАЦИОНАЛНАТА "КРЪГЛА МАСА".


БЮРОТО НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ ИМЕТО НА ХИЛЯДИТЕ СИ СЪМИШЛЕНИЦИ С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВЯВА:

ПЪРВО. СЪВЕЩАНИЕТО, КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ТЕЗИ ДНИ МЕЖДУ ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ И СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЯВЯВА ЗА НАЦИОНАЛИА "КРЪГЛА МАСА", ЗАЩОТО И ДВЕТЕ СТРАНИ НЯМАТ ЛЕГИТИМНОСТ И ПОЛУЧЕНОТО ОТ НАРОДА ВОЛЕИЗЛИЯНИЕ НА ИЗБОР И ПОДКРЕПА.

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е УЗУРПИРАЛА ВЛАСТТА, НАСИЛСТВЕНО Е НАЛОЖИЛА ДЪРЖАВНИЯ КАЗАРМЕН СОЦИАЛИЗЪМ И Е СЪЩНОСТТА И КОНСТРУКЦИЯТА НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО УЧАСТВУВАТ И СТОЯТ НА СЪЩАТА СТРАНА НА МАСАТА СА КАЗИОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА САМАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА. ОПОЗИЦИЯТА - ДРУГАТА СТРАНА НА МАСАТА - В ЕДНАТА СИ ЧАСТ Е СЪЗДАДЕНА ОТГОРЕ И В ПРЕОБЛАДАВАЩОТО СИ МНОЗИНСТВО СЕ СЪСТОИ ОТ НЕПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. САМО ДВЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ - БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" И БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВУВАТ ОСНОВАТЕЛНО И ЗАКОННО, НО ТОВА НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ОПОЗИЦИЯТА ДА Е НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА. ЕДНОВРЕМЕННО И СТАТУТЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА "КРЪГЛА МАСА" НЕ Е ИЗЯСНЕН, А СЪЩО И ДО КАКВА СТЕПЕН РЕШЕНИЯТА Й ЩЕ БЪДАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА.

ВТОРО. ОБЯВЕНАТА ЦЕЛ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, КОЕТО ДА ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ ТЕЖКАТА КРИЗА, НИТО Е ЗАКОННА, НИТО СЕРИОЗНА И ОБМИСЛЕНА. 0ЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КОЯТО ДОВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ДО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, СЕГА ЩЕ Я СПАСЯВА ОТ НЕЯ.

В ЦЕЛИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ, ДАЖЕ И В НЕДЕМОКРАТИЧНИТЕ СТРАНИ, ДИСКРЕДИТИРАЛАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЛИЗА ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА. А НАШАТА "НАЦИОНАЛНА" ОПОЗИЦИЯ ВОДИ ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА С НЕЙНИЯ ОСНОВЕН СЪЗДАТЕЛ И ИЗРАЗИТЕЛ.

В ИМЕТО НА ИСТИНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПОСОЧИ: НОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА РЕЖИМА ДОПУСНАХА ИЗВЕСТНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, А ОТ СВОЯ СТРАНА СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОПРИНЕСЕ ЗА КОНСТРУКТИВНИ ПРОМЕНИ И ЗА ТЯХНОТО ПО-НАТАТЪШНО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ.

ТРЕТО. НЕОБХОДИМО Е ОСВЕН ПРАВИТЕЛСТВОТО И НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА СИ ДАДЕ ОСТАВКАТА И ДА СЕ РАЗПУСНЕ ИЛИ ДА СЕ ПРЕОБРАЗУВА В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ ЧРЕЗ ИЗВЕЖДАНЕТО И ЗАМЯНАТА НА КОМПРОМЕТИРАЛИТЕ СЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА СЕ ОБРАЗУВА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ЕКСПЕРТИ, КОЕТО ДА ЗАПОЧНЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, НА РАЗГРЪЩАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СВОБОДНИ ПРЕКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И НА НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН ЩЕ СЕ ОСИГУРИ И ГАРАНТИРА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА ИМ ДЕЙНОСТ ПРИ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ И ПРАВОВ РЕД. ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ДАТАТА НА ИЗБОРИТЕ, ТО ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НАЙ-МАЛКО СЛЕД ЕДНА ГОДИНА. АРГУМЕНТЪТ, ЧЕ В ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ СЕ БЪРЗА С ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ, Е НЕСЪСТОЯТЕЛЕН И Е ПОЛИТИЧЕСКА МАНЕВРА. ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА НЕ Е ПРЕМАХНАТА И У НАС НЯМА ТАКИВА УСЛОВИЯ, ЗАТОВА ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛОГИИ СА ЛАВИРАНЕ И ТЪРСЕНЕ НА ЯВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗГОДИ.

ЧЕТВЪРТО. ДОСЕГАШНАТА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ПОКАЗА, ЧЕ СТРАНИТЕ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН РАЗБИРАТ СВОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ И ЧЕ НЯМАТ ПООТДЕЛНО ЯСНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ.

ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА В ДРУГИТЕ СТРАНИ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА БЕШЕ РАЗКЛАТЕНА И ПРОБИТА ОТ НАРОДНИ РЕВОЛЮЦИИ - "НЕЖНИ" И "ГОРЕЩИ", А НЕ ЧРЕЗ "КРЪГЛИ МАСИ". ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ КРЪГЛИ МАСИ В ТЕЗИ СТРАНИ КАТО ВРЕМЕННИ ИНСТИТУЦИИ ИМАТ ДРУГА РОЛЯ, ЦЕЛИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ И, РАЗБИРА СЕ, ДЕЙСТВУВАТ В СЪВСЕМ ДРУГИ, РАЗЛИЧНИ ОТ НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ. НАКРАТКО - ДОСЕГА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА НЕ ДОВЕДЕ ДО РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ. НАЙ-ВАЖНОТО ЗАСЕГА Е ЕДНО - ДА СЕ ПОЗВОЛИ И ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДА ДЕЙСТВУВАТ СВОБОДНО И РАВНОПРАВНО, А ОСТАНАЛОТО - ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ОТ СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КАТО ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ДЕЙСТВУВА И РЕШАВА И НАЦИОНАЛНАТА "КРЪГЛА МАСА".

И НЕЩО ДРУГО - ВСТРАНИ ОТ РАЗГЛЕДАНИТЕ ПРОБЛЕМИ - В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА В СВОИ МАНИФЕСТИ, ПЛАТФОРМИ И ИЗЯВЛЕНИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ, ЧЕ В БЪДЕЩЕ ЩЕ СЕ НАРИЧАТ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ", НО ТОВА НАИМЕНОВАНИЕ НЕ Е САМО ЕТИКЕТ, А Е СЪДЪРЖАНИЕ - СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МИСЪЛ, ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ИДЕАЛ И ПРИВЪРЗАНОСТ, И ВЯРА В ТОЗИ ВЕЛИК И СВЕТЪЛ ИДЕАЛ, А ТЕ НЕ СА ТАКИВА!

ЕДНО Е СИГУРНО: БЪДЕЩЕТО Е НА ДЕМОКРАЦИЯТА. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЩЕ ИЗВОЮВА СВОЯТА СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО!

СОФИЯ, ФЕВРУАРИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО "ПОДКРЕПА" ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В СТРАНАТА.


ДО ГОСПОДИН МИНИСТЪРА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

СЛЕД НАСТЪПИЛАТА ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА МНЗ, В ИНТЕРЕС НА ЦЯЛОТО НИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 26.02.1990 ДА СЕ ЗАПОЧНАТ ПРЕГОВОРИ ПО НАЙ-ШИРОК КРЪГ ВЪПРОСИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

СЪЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ИЗПРАТЕНО ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ТЪЙ КАТО СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРЕГОВОРИ В ОТСЪСТВИЕ НА ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ С ШИРОКИ ПЪЛНОМОЩИЯ, МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖАТ БЕЗПРЕДМЕТНИ.

СОФИЯ, 9.2.1990 Г.


X   X   X

ДО ГОСПОДИН МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

СЛЕД НАСТЪПИЛАТА ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, В ИНТЕРЕС НА ЦЯЛОТО НИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 26.02.1990 ГОДИНА ДА СЕ ЗАПОЧНАТ ПРЕГОВОРИ ПО НАЙ-ШИРОК КРЪГ ВЪПРОСИ, СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО, БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ОТСЪСТВИЕТО НА ВАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ С ШИРОКИ ПЪЛНОМОЩИЯ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПРЕГОВОРИТЕ БЕЗПРЕДМЕТНИ.

СОФИЯ, 9.2.1990 Г.


X   X   X

ДО ГОСПОДИН МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

СЛЕД НАСТЪПИЛАТА ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, В ИНТЕРЕС НА ЦЯЛОТО НИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 26.02.1990 Г. ДА СЕ ЗАПОЧНАТ ПРЕГОВОРИ ПО НАЙ-ШИРОК КРЪГ ВЪПРОСИ, СЪВМЕСТНО С МНЗ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, В КОИТО ДА УЧАСТВАТ И БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ОТСЪСТВИЕТО НА ВАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ С ШИРОКИ ПЪЛНОМОЩИЯ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПРЕГОВОРИТЕ БЕЗПРЕДМЕТНИ.

СОФИЯ, 9.2.1990 Г.     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКТОР НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА 3".


ДВИЖЕНИЕТО ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА 3" ВЪЗНИКНА В НАЧАЛОТО НА ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В ПЕРИОД НА РЯЗКО ИЗОСТРЯНЕ НА НЕРЕГУЛИРАНИ ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, ДОВЕЛО ДО СЕРИОЗНО РАЗЦЕПЛЕНИЕ В РЕДОВЕТЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ. ПРОТИВОБОРСТВАЩИТЕ ГРУПИРОВКИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА НЕ ПОКАЗАХА ВИДИМИ ПРИЗНАЦИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ФОРМИ ИЛИ ПЪТИЩА ЗА СБЛИЖАВАНЕ ПО ПРОБЛЕМИ, ПОЗИЦИИТЕ ПО КОИТО БЯХА СПОРНИ ИЛИ ПРОТИВОПОЛОЖНИ. В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ПОЯВЯВАТ КЛАСИФИКАЦИИТЕ "ФАШИСТИ" И "НОМЕНКЛАТУРЧИЦИ" ЗА ЕДНИТЕ И "ПРЕДАТЕЛИ" И "РОДООТСТЪПНИЦИ" ЗА ДРУГИТЕ. В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНАХА ДА НИКНАТ КАТО ГЪБИ СЛЕД ДЪЖД ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ГРУПИ И ДВИЖЕНИЯ. ВСИЧКИ ТЕ, В ЕДНА ИЛИ ДРУГА СТЕПЕН, В ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ НА ЧЛЕНСКАТА СИ МАСА СА СЪСТАВЕНИ ОТ ХОРА, ДЪЛБОКО ЗАСЕГНАТИ И РЕШИТЕЛНО ПРОТИВОПОСТАВЯЩИ СЕ НА ВСЕКИ РЕЦИДИВ НА СТИЛА, МЕТОДИТЕ И РЕШЕНИЯТА НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. ТЕ ИСКАТ ЕДНО: ДЕМОКРАТИЧНА, ПРОЦЪФТЯВАЩА И БЛАГОДЕНСТВАЩА БЪЛГАРИЯ. НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯТА ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ ОТ ПРОЯВЯВАЩИТЕ СЕ ПРЕДИ ВСИЧКО ЛИЧНИ АМБИЦИИ ЗА ЛИДЕРСТВО. СМЯТАМЕ, ЧЕ САМО СИЛНА И ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ГАРАНТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА 3" ВЪЗНИКНА КАТО ДОБРОВОЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАЛАГАЩО СВОЯТА МАСОВИЗАЦИЯ НА РЕАЛНО ОФОРМИЛИЯ СЕ В ОБЩЕСТВОТО ПОЛИТИЧЕСКИ ВАКУУМ. НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ КОНФРОНТАЦИЯ С НИКОГО И СЪЖАЛЯВАМЕ ИСКРЕНО, АКО НЯКОМУ НЕВОЛНО СМЕ НАНЕСЛИ ОБИДИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЗА ПЕРИОДА НА СВОЕТО САМОСТОЯТЕЛНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НИЕ СЪЗДАДОХМЕ РЕДИЦА КОНТАКТИ, НЕМИСЛИМИ ЗА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/, ПОЛЕЗНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА. НЕ СКРИВАМЕ, ЧЕ НИ ЛИПСВАТ ЛИЧНОСТИ, ЧЕ НИ ЛИПСВА ТАКЪВ ПОЛИТИЧЕСКИ, ОРГАНИЗАЦИОНЕН И ИДЕЕН ОПИТ, КАКЪВТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ЕДИН ИСТИНСКИ АЛТЕРНАТИВЕН ПАРЛАМЕНТ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ НИЕ СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ НЕ Е САМО НАША И ТЯ ЩЕ СРЕЩНЕ ПОДКРЕПА И РАЗБИРАНЕ СРЕД ВСИЧКИ СРЕДИ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ. КОАЛИЦИЯТА НИ Е НЕОБХОДИМА, А ТОВА Е ЕДНА ФОРМА ЗА НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ.

ВРЕМЕТО НЕ ЧАКА, ПРЕЗ МАЙ ЗАСЕГА СА НАСРОЧЕНИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ДА ПОМИСЛИ ДАЛИ ПРОТИВНИЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НЕУТРАЛИЗИРАНИ, А НЕУТРАЛНИТЕ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА. НЕОБХОДИМИ СА НЕЗАБАВНИ КОНТАКТИ МЕЖДУ ВСИЧКИ ГРУПИ, ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, БЕЗ КАКВОТО И ДА БИЛО ПОДЦЕНЯВАНЕ НА СИЛАТА И ВЛИЯНИЕТО НА КОЯТО И ДА БИЛО ОТ ТЯХ.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СЪСТАВЪТ НА ПАРЛАМЕНТА В СЯНКА ДА БЪДЕ ИЗБРАН МЕЖДУ ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ СЕ С ДОВЕРИЕ В СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КВОТА, ПРОПОРЦИОНАЛНА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ, ИЗЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ С ДЕКЛАРАЦИИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ТЯХ. ТОВА ЩЕ БЪДАТ И КАНДИДАТИТЕ НА ОБЕДИНЕНАТА КОАЛИЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, ОТ ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ, ПОДГОТВЯЩИ ОБЕДИНЕНИТЕ ИЗБОРНИ ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМА. НОМЕНКЛАТУРНАТА КЛАСА И НЕЙНИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОБЕДЕНИ САМО С ЯСНИ ИДЕИ В СОЦИАЛНАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ НА ЖИВОТА. В ХОДА НА ТОЗИ ПРОЦЕС "ЕРА 3" МОЖЕ ДА ВНЕСЕ СЛЕД КАТО БЪДЕ ПРИЗНАТА И ОТ СДС ЗА ГРУПИРОВКА С РЕАЛНО ВЛИЯНИЕ, СВОЯ СКРОМЕН ПРИНОС. НИЕ НЕ СМЯТАМЕ ТАКЪВ ПАРЛАМЕНТ В СЯНКА ЗА СВОЯ СОБСТВЕНОСТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИДЕЯТА ЗА НЕГО ЩЕ НИ БЪДЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА НАГРАДА В ЕДНА ОБРУЛЕНА, ЖАДУВАЩА ЗА СЛЪНЦЕ СТРАНА.

СОФИЯ, 8.2.1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ ХУДОЖНИЦИ-УЧИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНОТО АТЕЛИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ-УЧИТЕЛИ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ ДОМ НА УЧИТЕЛЯ.


НИЕ, ХУДОЖНИЦИТЕ-УЧИТЕЛИ, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО СА УБЕДЕНИ, ЧЕ НАШИЯТ НАРОД НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА И ДА СЕ РАЗВИВА, БЕЗ ДА СЪХРАНИ ДУХОВНОТО СИ БОГАТСТВО И БЕЗ ДА ИЗПОЛЗУВА ИЗКУСТВОТО И ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ПО ПЪТЯ КЪМ СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА.

НИЕ CMЕ ОБЕЗПОКОЕНИ, ЧЕ ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНОТО ВЪЗПИТАНИЕ ИЗОСТАВАТ ОТ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБНОВЛЕНИЕТО. ДОКАТО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ДРУГИТЕ СТРУКТУРИ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ПОД НАТИСКА НА ПРОТИВОРЕЧИВИ ВЪЗГЛЕДИ И ГРУПОВИ СТРАСТИ, В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО ЦАРИ ОТНОСИТЕЛНО СПОКОЙСТВИЕ И АПАТИЯ. ЗА ТЯХ СЕ ГОВОРИ И ПИШЕ ОБИКНОВЕНО С ОБЩИ ФРАЗИ, БЕЗ ДА СЕ РАЗКРИВАТ РЕАЛНИТЕ ИМ ПРОБЛЕМИ ДНЕС.

НИЕ НЕ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ ДА ЧАКАМЕ. НЕ МОЖЕМ ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ МЪЛЧАНИЕТО, С КОЕТО СЕ ОБГРЪЩАХА ГОДИНИ НАРЕД НАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ.

КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД НАСЛОЕНИТЕ ОТ МИНАЛОТО И ПРЕДИЗВИКАНИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ ПРОБЛЕМИ, НАСТОЯВАМЕ:

1. "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН, ЗАЕДНО С "МУЗИКА", КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ВЪВ ВСИЧКИ КЛАСОВЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ, НА СРЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА С ДОСТАТЪЧЕН БРОИ ЧАСОВЕ В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ, ЗА ХУМАННО И ДЕПОЛИТИЗИРАНО НАРОДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

2. ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА ЕДИННА СТРАТЕГИЯ ЗА СИСТЕМАТА НА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДО ВУЗ. ХУДОЖНИЦИТЕ-УЧИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ ДА ИМАТ ПРАВОТО И ТВОРЧЕСКАТА СВОБОДА ДА ОПРЕДЕЛЯТ КОНКРЕТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, УЧЕБНИТЕ МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ФОРМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СЪОБРАЗНО УСЛОВИЯТА НА РАБОТА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ОКОЛНАТА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СРЕДА. ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ВЪЗМОЖНОСТИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ И МУЗЕИ.

3. ДА СЕ СЪЗДАВАТ С РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ /ДЪРЖАВНА, КООПЕРАТИВНА, ГРУПОВА И ИНДИВИДУАЛНА/ СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА, ШКОЛИ, КРЪЖОЦИ И КУРСОВЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ПРИ СЪОТВЕТЕН ЕФЕКТИВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ ПРАВОТО НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИЯ НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ, СПОРЕД ТЕХНИТЕ СПОСОБНОСТИ. ТОВА ПРАВО ПРОИЗТИЧА ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /ЧЛ.26/. ОБРАЗОВАНИЕТО Е ДЕЛО НА СВОБОДНАТА ЛИЧНОСТ И ТЯ ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ РИСКА ЗА СВОЯТА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО.

4. ДА СЕ СЪЗДАДТ НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ И СТЕПЕНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ТЕ ДА СЕ ОБЗАВЕДАТ С КАБИНЕТИ, АТЕЛИЕТА, ХРАНИЛИЩА; МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ ЗА РАБОТА; ВИЗУАЛНА И АУДИОВИЗУАЛНА ТЕХНИКА И СРЕДСТВА ЗА ОНАГЛЕДЯВАНЕ. ДА СЕ ГАРАНТИРА ТЯХНОТО ВИСОКО КАЧЕСТВО, ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО И ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. СПРАВЕДЛИВО ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПОМЕЩЕНИЯТА И ОСТАНАЛАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА ОТ БИВШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗНАМЕ НА МИРА" И ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО.

ЗАПЛАТАТА НА ХУДОЖНИКА-УЧИТЕЛ ДА СЕ ПРИРАВНИ ПО НОРМАТИВ ЧАСОВЕ С ЗАПЛАТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ХУМАНИТАРНИТЕ ПРЕДМЕТИ. ДА CF ПРЕКРАТИ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ ТРЕТИРАНЕТО НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО КАТО "ТЕХНИЧЕСКИ" УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОРМАТИВА ЧАСОВЕ И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ИЗВЪНУРОЧНАТА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛЯ. МНП ДА ПОЕМЕ ГРИЖАТА ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ХУДОЖНИКА-УЧИТЕЛ И ЗА ПОДПОМАГАНЕТО НА ДОМОВЕТЕ НА УЧИТЕЛЯ КАТО ТВОРЧЕСКИ СРЕДИЩА.

5. ДА СЕ ОСИГУРИ ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО; МЕТОДИЧЕСКОТО СПИСАНИЕ, НАЦИОНАЛЕН МЕТОДИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С АРХИВ ОТ ДЕТСКИ РИСУНКИ; УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО; ЛИТЕРАТУРА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ВУЗ; РАЗШИРЯВАНЕ НА ИЗДАНИЯТА ЗА ХУДОЖНИЦИТЕ-УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ ИЗДАТЕЛСТВАТА "НАРОДНА ПРОСВЕТА", "БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИК”, "ОТЕЧЕСТВО" И ДР; ДА СЕ НАСЪРЧАВА ИЗДАВАНЕТО НА ПРЕВОДНА ЛИТЕРАТУРА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА; ВЕСТНИЦИТЕ "УЧИТЕЛСКО ДЕЛО", "НАРОДНА КУЛТУРА" И СПИСАНИЕ "ИЗКУСТВО" ДА ОТКРИЯТ ПОСТОЯННА РУБРИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ ИЗКУСТВОТО.

6.  ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В РАЗЛИЧНИТЕ ИМ АСПЕКТИ, КАКТО И ПОДГОТОВКАТА, КВАЛИФИКАЦИЯТА И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ ОТ ПОЛУВИСШИТЕ И ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДА СЕ ОБСЪДЯТ ОТ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ПРИ ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЧНОСТ И ГЛАСНОСТ НА УЧАСТИЕТО В "КРЪГЛАТА МАСА".


X   X   X

НИЕ, ХУДОЖНИЦИТЕ-УЧИТЕЛИ, ЩЕ СЕ БОРИМ СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ В СЛУЖБА НА НРАВСТВЕНИТЕ И ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ИДЕАЛИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО КАТО НАРОДНО И ОБЩОЧОВЕШКО БОГАТСТВО. СЕГА ЗА НАС НЯМА ПО-ГОЛЯМ ОБЩЕСТВЕН И ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ ОТ ВЪЗПИТАНИЕТО НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ ЧРЕЗ КРАСОТАТА НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ОБРАЗИ ОТ ПЕЩЕРАТА "МАГУРАТА" ДО МАДОНИТЕ НА МАЙСТОРА И СЪВРЕМЕННИТЕ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА И СВЕТОВНАТА ПЛАСТИЧНА КУЛТУРА, ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ИНТЕРЕСИ.

НИЕ СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ САМИ НЯМА ДА ПОСТИГНЕМ ЖЕЛАНОТО ОБНОВЛЕНИЕ. ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ ВЪЗГЛЕДИ, ДА СЕ ОБЕДИНИМ И ДА ДЕЙСТВУВАМЕ ЗАЕДНО И ДРУЖНО, ЗАЩОТО НАШАТА СЪДБА Е ОБЩА - СЪДБАТА НА ЗЕМЯТА И ХОРАТА В ОТЕЧЕСТВОТО НИ БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 23.1.1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗВАНИЕТО НА ХУДОЖНИЦИТЕ-УЧИТЕЛИ.


СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА СОЛИДАРНОСТ СЪС СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО АТЕЛИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ-УЧИТЕЛИ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ ДОМ НА УЧИТЕЛЯ. НИЕ СПОДЕЛЯМЕ ИЗРАЗЕНОТО ВЪВ ВЪЗВАНИЕТО УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ И ПЪЛНОЦЕННОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ СА НЕМИСЛИМИ БЕЗ УЧАСТИЕТО В ТОЗИ ПРОЦЕС НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СМЯТАМЕ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОРГАНИЗИРА СТРОЙНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДО ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИ И ВИСОКООБРАЗОВАНИ ЛИЧНОСТИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОВИШАВАТ И ЗАДЪЛБОЧАВАТ ЗНАНИЯТА ПО ХУМАНИТАРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ВЪВ ВСИЧКИ ЗВЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО Е ЗАЛОГ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ИНТЕРЕСИ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ. ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ БЕЗ ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧАЩИТЕ СЕ КЪМ ВИСОКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА И СВЕТОВНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА КУЛТУРА.

СБХ Е ГОТОВ ДА УЧАСТВУВА ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ И МЕТОДИЧЕСКИ ЗВЕНА, КОИТО ДА ОПРЕДЕЛЯТ КОНКРЕТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, УЧЕБНАТА МЕТОДИКА И СПЕЦИФИЧНИТЕ ФОРМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАЗИ ЗАДАЧА, НИЕ СМЕ ГОТОВИ ДА СЪДЕЙСТВАМЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА, КАКТО И ДА ПОТЪРСИМ НАЧИНИ И ФОРМИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА НАШАТА ИЗДАТЕЛСКА И ИЗЛОЖБЕНА ДЕЙНОСТ С ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ.

СБХ ПОДКРЕПЯ И СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ СЪЩО ТАКА ДА БЪДЕ УТВЪРДЕН И ЗАЩИТЕН СОЦИАЛНИЯТ СТАТУТ НА ХУДОЖНИКА-УЧИТЕЛ, КАТО СЕ ДЪРЖИ СМЕТКА ЗА НЕГОВОТО ПРАВО ДА РАБОТИ И ДА СЕ РАЗВИВА КАТО ПЪЛНОЦЕНЕН ТВОРЕЦ.

КАТО ОЦЕНЯВА ГОЛЯМАТА ВАЖНОСТ НА ПОСТАВЕНИТЕ ВЪВ ВЪЗВАНИЕТО ПРОБЛЕМИ, СБХ Е ГОТОВ ДА УЧАСТВА ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В "КРЪГЛАТА МАСА" ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В БУРГАС, ПРИЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ, И ПЕТИЦИЯ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПОДПИСАНА ОТ ДЕСЕТ ХИЛЯДИ БУРГАСКИ ГРАЖДАНИ.


О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БУРГАС В ЦЕНТЪР НА ВИСОКО РАЗВИТА ИНДУСТРИЯ, НА МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, РИБОЛОВЕН ФЛОТ И МОРСКА ВРАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИЗВИКА КАТАСТРОФАЛНО ВЛОШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА ОБРЕМЕНЯВАНЕ И ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, КОЕТО РЕАЛНО ЗАСТРАШАВА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НЕГОВОТО НАСЕЛЕНИЕ.

СЕГАШНАТА ЗАПЛАХА ОТ ЕКОЛОГИЧЕН КРАХ СЕ КОРЕНИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА АНТИЕКОЛОГИЧНА ИКОНОМИКА, РАБОТЕЩА С ОСТАРЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ И НЕЕФЕКТИВНИ ИЛИ ЛИПСВАЩИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, НИСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КУЛТУРА, НЕДАЛНОВИДНО ПЛАНИРАНЕ.

РЕШАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДЕН ПЪТ НЕ ДАВАШЕ ВЪЗМОЖНОСТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ МЕСТНИТЕ ЗВЕНА ПО ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА ДА РЕГУЛИРАТ, КАКТО И ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА ЕДИН ДЕМОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ЗА ДЕЙСТВЕНА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БУРГАС И СЕЛИЩАТА ОКОЛО НЕГО, УЧАСТНИЦИТЕ В НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАС, РЕШИХА ДА ОБЕДИНЯТ СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА ЕДНО СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОСНОВАТА НА ПЪЛНА ЕКОЛОГИЧНА ГЛАСНОСТ, КАТО МОЩЕН ФАКТОР ЗА ВСЕНАРОДЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕКОЛОГОНЕСЪОБРАЗНИ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА И ОБЛАСТТА.

ВЪЗ ОСНОВА НА СВОЯТА ВИСОКОХУМАННА И ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ И ПРОГРАМА, ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" ПРЕДЛАГА СВОЯТА ПОМОЩ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАДА И ОБЛАСТТА.

СПАЗВАЙКИ ПРИНЦИПА НА ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЧНОСТ И ДОБРОВОЛНОСТ НА ЧЛЕНСТВОТО В ДВИЖЕНИЕТО, НЕГОВИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СА ГОТОВИ В ИМЕТО НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА СВОЯ ГРАД ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА БЪРЗОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ДОВЕЛИ ДО НАРУШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА СРЕДА В ГРАДА.

В ПРАКТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ И ЩЕ СПАЗВА ВСИЧКИ КОНСТИТУЦИОННИ И ЗАКОННИ РАЗПОРЕДБИ В СТРАНАТА.

ОТЧИТАЙКИ СЕРИОЗНОСТТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА "ЕКОГЛАСНОСТ" ИМА ГОТОВНОСТ ДА ЗАПОЧНЕ ОТКРИТ И КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ.

КАТО ПЪРВА КРАЧКА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ С ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВHATА ВЛАСТ В ОБЛАСТНИЯ ГРАД ПРЕДЛАГАМЕ СРЕЩА, ЗА:

1. ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ ПО МЯСТОТО, ВРЕМЕТО, ПРОБЛЕМИТЕ И СЪСТАВА НА ДИСКУТИРАЩИТЕ СТРАНИ.

2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА "ЕКОГЛАСНОСТ".

БУРГАС, 10.1.1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

П Е Т И Ц И Я

КАТО ИМАМЕ ПРЕДВИД:

ЧЕ НАТРУПАНИТЕ С ГОДИНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА 220-ХИЛЯДНИЯ ГРАД БУРГАС СА ОСТАВАЛИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ОСТАВАТ ИЗВЪН ПОЛЕЗРЕНИЕТО НА ВИСШИТЕ РЪКОВОДНИ ЕШЕЛОНИ В СТРАНАТА.

КАТО ИМАМЕ ПРЕДВИД:

ЧЕ ВЪВ ВЪЗДУХА, КОЙТО ДИШАМЕ, ИМА ХИЛЯДИ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА С КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗА ВСЯКО ОТ ТЯХ НЯКОЛКО ПЪТИ НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ СПОРЕД БЪЛГАРСКИЯ ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ И СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КАКТО И ТАКИВА, ЗА КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЯМА СТАНДАРТИ,

ЧЕ 95-97 ПРОЦЕНТА ОТ ДЪЖДОВЕТЕ НАД ГРАДА СА С НЕНОРМАЛНА КИСЕЛИННОСТ,

ЧЕ ВЕЧЕ НЕ ПИЕМ ВОДА, ЗАЩОТО ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ТЕЧЕ ТЕЧНОСТ С ПОКАЗАТЕЛИ НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ,

ЧЕ ШУМЪТ, КОЙТО УБИВА, ПРЕВИШАВА С 25-32 ДЕЦИБЕЛА ХИГИЕННИТЕ ГРАНИЦИ,

ЧЕ МОРСКАТА ВОДА В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ СЪДЪРЖА ДАЛЕЧ НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ НЕФТ, ТЕЖКИ МЕТАЛИ И ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ,

ЧЕ 129 059 ДЕКАРА ЗЕМЯ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА СА ЕРОЗИРАНИ, ЗАСОЛЕНИ И С КИСЕЛА РЕАКЦИЯ,

ЧЕ ПО ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА И НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА, НА СЕТИВНИТЕ ОРГАНИ И ПО ВРЕДНИТЕ АНОМАЛИИ ГРАДЪТ Е НАД СРЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНАТА,

КАТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ И НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМЕ ИЗПРАТЕНОТО ПИСМО ОТ ОБЛАСТНИЯ И ОБЩИНСКИЯ НАРОДНИ СЪВЕТИ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

НАСТОЯВАМЕ:

ПЕТНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ОБСЪДИ И ДАДЕ НА БУРГАС СТАТУТ НА "ЕКОЛОГИЧНО ЗАСТРАШЕН ГРАД" С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПРАВА.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/