12 септември 1997


София, 12 септември 1997 година
Брой 71 (1767)


София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ЗА ВЪЗМОЖНОТО МАНИПУЛАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРХИВИТЕ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Участниците в срещата на група антифашисти с ръководството на Българската социалистическа партия (БСП) и Българския антифашистки съюз (БАС), проведена на 9 септември 1997 година, изразяват своето категорично несъгласие с евентуалното използване на досиета и други архивни материали за дискредитиране на борбата на българския народ против фашизма.

Светлият идеал за социална справедливост, в името на който поколения българи посветиха своя живот, не може и не бива да бъде помрачаван от клевети и измислици, лансирани напоследък сред обществото.

Настояваме при прилагането на закона за досиетата да се спазват строго неговите разпоредби за опазване правата на гражданите и интересите на обществото.

София, 9 септември 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ДО ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА. Документът е адресиран и до средствата за масово осведомяване.


Уважаема госпожице Михайлова,

Поради засилената омерзителна кампания срещу Българския бизнес блок (БББ) нашата парламентарна група и моята личност няма да участваме в предложената от Вас среща на 5 септември 1997 година.

Гаврата с нашите помещения за водене на нормална политическа дейност, изолирането ми от делегацията на Народното събрание за Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на г-н Яшо Минков за Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) нарушава всички наши споразумения.

Вашият лидер, изповедник на Христо Иванов, има лична вина за разрива между БББ и Обединените демократични сили (ОДС). Слугинажът Ви в медиите, който издига в култ лъжите и клеветите срещу нас, няма да Ви помогне. С тези действия сте на път да изгубите един важен потенциален партньор. И тогава ще Ви пожелаем "На добър час!" във Вашата бъдеща изолация.

София, 4 септември 1997 година

Председател:
ЖОРЖ ГАНЧЕВ  

Заместник-председатели:
ЯШО МИНКОВ
проф. НАНСЕН БЕХАР

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ВЪПРОСИ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Днес, 9 септември 1997 година, на свое редовно заседание, Националният съвет (НС) на Българския бизнес блок (БББ) декларира, че застава зад всички решения на Политическия съвет на партията и нейния председател Жорж Ганчев. Гласува пълно политическо доверие на ръководните органи на БББ.

Осъжда предателството и подривната политика на господата, разрушили Парламентарната група (ПГ) на БББ, като заявява, че това е измяна най-вече към електората на БББ. В тази връзка Националният съвет на БББ настоява Христо Иванов, Христо Петров и Георги Агафонов да си подадат оставките като народни представители, избрани с бюлетината на БББ, и да се извинят публично на своите избиратели.

Българският бизнес блок ще продължава да отстоява центристкото си поведение, социално-либералната си позиция и демократичните си принципи.

София, 9 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЗА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА. Документът е адресиран до председателя на 38-ото Народно събрание, до президента на Републиката, до министър-председателя и до средствата за масово осведомяване.


В това тежко и съдбовно време за България, време, в което се решава не само настоящето, но и бъдещето на нашето Отечество, Българската национално-радикална партия (БНРП) се чувства отговорна за съдбата на еднонационална България.

Ето защо ние сме категорично против подписването от страна на управляващите на документи, заплашващи единството на народностната ни общност и независимостта на страната.

Днес върху българския народ се оказва огромен външен натиск чрез опита за принуда върху управниците да подпишат Международната конвенция за малцинствата. БНРП е угрижена и от факта, че от страна на българските политици се забелязват нотки на малодушие към този акт. По същото време в средствата за масово осведомяване се натрапва на съзнанието на българската общественост, че националното разединение ще ни изведе по пътя към Европа.

БНРП е длъжна да припомни, че дори и Международната харта за правата на човека се съобразява на първо място с националната сигурност на отделните държави. А нашата страна е била единна 1300 години чрез своя език, култура и религия. БНРП е за стриктно спазване на Конституцията на Република България и е против подписването на Конвенцията за малцинствата, още повече че нито една съседна държава не е подписала тази конвенция.

София, 28 август 1997 година

Председател на БНРП: д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СОФИЯ, 6 СЕПТЕМВРИ 1997 ГОДИНА). Документът е адресиран до средствата за масова информация.


На 6 септември 1997 година в София беше проведено Национално съвещание на членовете на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП), на делегатите на Седемнадесетия конгрес на БКП, на секретарите на околийските, на районните, на градските комитети на БКП, на секретари на първични партийни организации на БКП и на изявени ветерани на БКП. След изнесените доклади от Владимир Спасов, генерален секретар на ЦК на БКП, и от Пеньо Савов, председател на Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) на БКП и след изказванията участниците в Националното съвещание решиха:

1. Утвърждават изнесения доклад, обхващащ времето от Седемнадесетия конгрес на БКП досега, и отчетния доклад на ЦКРК на БКП за финансовото състояние на БКП, тъй като на Седемнадесетия конгрес бившата председателка на ЦКРК Лиляна Костова не направи отчетен доклад.

2. Участниците в Националното съвещание осъждат антикомунистическата дейност на Висшия съвет (ВС) на Българската социалистическа партия (БСП), по чието нареждане, с чието финансиране и чрез чието ръководство днес в сградата на бившата "Българо-съветска дружба" провеждат "извънреден конгрес" членовете на БСП, в това число "Марксистка алтернатива", "Марксистка платформа", на създадените от Александър Лилов "бекапета с представки, с наставки и с междуставки" като марионетки за борба против БКП, от изключени от БКП агент-провокатори, внедрени от ВС на БСП и от Централния съвет (ЦС) на Българския антифашистки съюз (БАС) като техни лакеи.

Тези разбойници и провокатори нямат нищо общо с БКП. Този инсцениран бесепарски конгрес е позорен акт на диверсионната дейност на ВС на БСП. БСП в случая прави отчаян опит отново да излъже и да измами комунистите и обществеността, че БКП провежда извънреден конгрес. БКП днес провежда национално съвещание, а ВС на БСП не може да провежда конгрес на БКП. Организираното профашистко сборище от ВС на БСП не е и не може да бъде конгрес на БКП. Това е фашистко бесепарско сборище, което няма нищо общо с БКП и решенията му ще бъдат антикомунистически и антиуставни. Не може ръководството на ВС на БСП с хайдуци, разбойници и провокатори и със своята членска маса да провежда конгрес на БКП.

ВС на БСП доказа своята провокаторска дейност и с решенията си да прехвърли свои народни представители в парламентарната група на Българския Бизнес Блок (БББ), с което доказа, че Жорж Ганчев е техен. Би следвало да се разформирова цялата парламентарна група на БСП, да се саморазпусне БСП и да преминат в Бизнесблока, тъй като БСП е партия на бизнесмени, на черноборсаджии, на спекуланти, на кредитни супермилионери и милиардери, които ограбиха народа, България и компрометираха името на БКП, след като избягаха от БКП и създадоха буржоазна котерия, която нарекоха БСП. Тя е буржоазна партия и няма нищо общо с марксизма-ленинизма и с комунизма. БСП няма право на никакво наследство на героичното минало на БКП. Единственият законен наследник и продължител на славното дело на Българската социалдемократическа партия (БСДП), създадена от Димитър Благоев на 2 август 1891 година, която след това е преименувана в Българска работническа социалдемократическа пратия (БРСДП), а на Двадесет и втория конгрес през 1919 година не друг, а Димитър Благоев е предложил партията да се преименува в БКП. Това е партията, която организира и ръководи антифашистката борба. Това е партията, която до 9 септември 1944 година съществуваше под две имена - БКП в емиграция и Българска работническа партия (БРП) в страната ни. След 9 септември 1944 година двете партии се вляха една в друга и създадоха БРП (к). На 4 април 1990 година бе взето решение на национално съвещание от 87 души комунисти и симпатизанти да се запази името на БКП. На 21 юни 1990 година на проведеното национално съвещание в южния парк в БКП се вля Партията на трудовия народ. За първи път Владимир Спасов регистрира БКП. Враговете на БКП лъжат и дезинформират обществеността и комунистите в страната ни, че БКП не била легитимна партия. Това твърдят журналисти със съмнително наркоманско поведение. Те приписват свои качества на генералния секретар на БКП.

Ръководствата на ВС на БСП и на ЦС на БАС лъжат и дезинформират обществеността, че БКП и генералният й секретар се финансират от Съюза на демократичните сили (СДС). Това е подла и коварна дезинформация и клевета. БКП и Владимир Спасов нямат никакви връзки и взаимоотношения със СДС и с някои мафиотски групировки. В тази клевета те използват своите марионетки Александър Паунов, Иван Полименов, Крум Борисов Захариев, журналисти от вестниците "24 часа", "168 часа", "Труд", "Нощен труд", "Дума", БНТ, БНР и БТА. Връх на безочието и наглостта са поместените лъжливи публикации от Невена Гюрова във вестник "Труд" на 27 юли и на 5 септември 1997 г. Главният редактор на вестника не позволи да бъдат публикувани опроверженията на генералния секретар на БКП и не му даде право на отговор.

3. Участниците в Националното съвещание отхвърлят всички решения, които ще вземат участниците на бесепарското профашистко сборище. Тези решения не касаят дейността на БКП. Това сборище няма нищо общо с БКП и с нейната антиревизионистична комунистическа дейност. ВС на БСП трябва най-после да разбере, че въпросите на БКП се решават и ще се решават не във ВС на БСП, а в ЦК на БКП.

4. Досега БКП няма свои организации и комитети в Монтана, в село Василовци, във Враца, в Димитровград, в село Черногорово, в Симеоновград, в Овощник, в Крън, в Едрево, в град Николаево, в град Пазарджик. Лицата Иван Полименов, Стайко Стоянов Генчев, Ангел Фиданов, Петко Симеонов, Методи Митков Тодоров, Иван Живков Иванов, Цветан Апостолов, Младен Горчев, Апостол Господинов Божиков, Ставри Митрев, Димчо Георгиев Кацарски, Петър Вълчев Танев, Рафаил Рафаилов, Румяна Иванова, Ангел Йорданов, Аврам Тодоров Цветков и други са изключени от БКП като внедрени агент-провокатори. Те са имали поставени задачи от ВС на БСП, от ЦС на БАС и от бившите секретни служби на Държавна сигурност и на военното контраразузнаване. Те са имали задачи да разбият единството на БКП, да подчинят БКП на ВС на БСП и по този начин да я ликвидират като марксистко-ленинска комунистическа партия. За ренегати, за крадци, за разбойници и за предатели никога няма да има място в редовете на БКП, каквито са случаите с криминалните издания на вестник "Комунистическа правда", орган на крадците Крум Борисов Захариев, Александър Димитров Паунов и Георги Захаринов и на "Комунистическо дело”, орган на крадците Иван Полименов, Михаил Тодоров Михайлов и Симеон Бориславов. Тези лица нямат нищо общо с БКП. Двамата - Иван Полименов и Михаил Тодоров Михайлов, са издали смъртни присъди срещу генералния секретар на БКП. Михаил Тодоров Михайлов е предлагал милиони левове на първия секретар на ЦК на ДКМС да намери наемен убиец, който да убие генералния секретар на БКП.

5. Призоваваме комунистите от цялата страна да дават решителен отпор на бесепарската криминална и престъпна мафия. Да се сплотят около ЦК на БКП. Да се създадат групи за защита и охрана на ръководните органи на БКП. Да не се допускат представители на вражески сили до структурите на БКП, а да се посрещат като заклети врагове на БКП. Нарушителите на това решение ще се смятат за съпричастни с враговете на БКП.

6. БКП е против антируската политика на управляващите, която най-ярко се изразява в спирането на предаванията на руската телевизия. Настояваме да се възстанови предаването на руската телевизия и за в бъдеще.

7. БКП е против съкращаването на армията, в това число и намеренията да се унищожат ракетите СС-23. Ръководството на БКП е против създаването на платена наемна армия, с която ще се нанесат нови финансови затруднения на ограбената ни страна. При численост 50 000 и средна заплата по 150 000 лева само за заплати трябва да се изплащат 7,5 млрд лева месечно, а за година това прави 90 милиарда лева. Това ще бъдат никому ненужни разходи и ще представлява безумство. БКП е за провеждане на самостоятелна и необвързана политика, която да отговаря само на интересите на България и на никой друг.

8. БКП обръща внимание на управляващите и на Народното събрание, че е крайно време пенсиите да бъдат увеличени толкова пъти, колкото са увеличени цените, а не да получават една трета от получаваните пенсии до 10 ноември 1989 година. Крайно време е Народното събрание и правителството да създадат нормални условия за живот на целия ни народ.

9. БКП е за запазването на безплатното образование и здравеопазване, на всички права и привилегии, които имаше трудовият ни народ до 10 ноември 1989 година.

10. БКП е за премахване на престъпността, на корупцията и на разпродажбата на предприятията и на земята на чужденци. В случая Народното събрание узаконява един престъпен акт да се продава наша територия на чужденци и по този начин България да се постави в колониална зависимост.

11. БКП е за изгонване от страната ни на всички чуждестранни учебни заведения и търговци, притежатели на хранителни стоки и др.

12. БКП е за провеждане на референдум по въпросите за какво е народът ни - за социализъм или за капитализъм; за или против НАТО; за или против ЕС; за или против приватизацията; за или против продаване на земя на чужденци.

13. БКП е за запазване на пенсионната възраст за мъжете - 60 години, за жените - 55 години, а родилите и отгледали 3 и повече деца да имат право на пенсия при 15 години трудов стаж, независимо от възрастта. Това се отнася за всички български гражданки, независимо от етническия им произход, тъй като е крайно време всички български граждани да имат равни права и равни задължения.

14. БКП е за спиране на приватизацията и на реституцията, както и за отмяна на законите за конфискация на имуществото на БКП, Отечествения фронт (ОФ), Димитровския комунистически младежки съюз (ДКМС), Българския земеделски народен съюз (БЗНС) от 1924 г. и 1992 г., тъй като те са антиконституционни и антизаконни.

15. БКП е за възстановвяване на производството във всички предприятия, с което ще се ликвидира безработицата и ще се възстанови стандартът на живот за народа ни, какъвто беше до 10 ноември 1989 година, и от там да се тръгне към подобряването на този стандарт. В това отношение ще се възстанови и стойността на нашия лев.

16. БКП е против въведения валутен борд. Това е игра на враговете на България, които целят да досъсипят икономиката ни. При валутния борд трябваше животът да поевтинява, а той поскъпва до неузнаваемост.

17. БКП е за възстановяване на кооперативните стопанства, на които трябва да се подсигуряват безлихвени заеми и торове на вересия, докато се стабилизират. Ограбената селскостопанска техника трябва незабавно да се издири и да се върне от грабителите на стопанствата, а грабителите и домакините на стопанствата да бъдат предадени на съда.

18. БКП е за подсигуряване на безплатен градски транспорт на всички пенсионери, на многодетните майки, на учащите се, на безработните, а извънградският транспорт да бъде намален с 50 процента.

19. БКП е за възстановяването на безплатните лекарства на социално слабите, на майките с деца до тригодишна възраст, на пенсионери и на безработни и др.

20. БКП е за свободно практикуване на занаяти и частно обработване на земя в преходния период до комунизма, за който никой не знае колко време ще продължи.

21. Националното съвещание дава напълно негативна оценка на 100-те дни управление на правителството на Съюза на демократичните сили (СДС).

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕН ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СОФИЯ, 6 СЕПТЕМВРИ 1997 ГОДИНА). Документъте предоставен чрез БТА на всички средства за масово осведомяване.


На 6 септември 1997 година в София се проведе извънреден конгрес на Българската комунистическа партия (БКП). На конгреса присъстваха 145 редовно избрани делегати от партийните организации на БКП в цялата страна.

След като даде положителна оценка за дейността на Инициативния комитет за подготовката на конгреса и изслуша отчетния доклад, конгресът сне политическото доверие от Владимир Спасов и същият не беше избран в новите ръководни органи на БКП.

Конгресът избра ръководните органи на БКП:

- Централен комитет (ЦК) от 41 членове с първи секретар Иван Полименов;

- Централна контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) от 5 члена.

На първото си заседание ЦК на БКП избра Политбюро в следния състав:

1. Апостол Божиков, висше оразование, философ, от град Айтос;
2. к.т.н. Борис Маноилов, висше образование, електроиженер, от село Василовци, област Монтана;
3. Васил Коларов (внук на Васил Коларов), висше образование, дипломат, от град София;
4. Димчо Кацарски, висше образование, учител, от град Дупница;
5. к.и.н. Емил Христов, с висше юридическо и икономическо образование, доцент, секретар на ЦК на БКП до 1989 г., от София;
6. Иван Полименов, висше образование, режисьор, от град София;
7. Лазар Причкапов, висше образование, филолог, първи секретар на Софийски окръжен комитет на БКП до 1989 година, от София;
8. Лалю Лалев, висше образование, о.з. подполковник, от Казанлък;
9. Михаил Михайлов, висше образование, преводач, от град София;
10. Петър Танев, средно специално образоавние, железничар, от град Русе;
11. Стайко Генчев, средно специално образование, строителен техник от град Пазарджик;
12. Ставри Георгиев, висше образование, агроикономист, от град Димитровград;
13. Цветан Апостолов, полувисше образование, учител, от Монтана.

ЦК на БКП избра Секретариат в състав:

1. Васил Коларов
2. Емил Христов
3. Иван Лисичков, журналист
4. Иван Полименов
5. Лазар Причкапов
6. Михаил Михайлов
7. Стайко Генчев

Конгресът възложи на новоизбрания ЦК да работи за обединението на комунистическите и работническите партии и комунистите от всички поколения в България в монолитна Българска комунистическа партия.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ООН ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА (ЮНЕСКО) ФЕДЕРИКО МАЙОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЕЩЕНИЕТО МУ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (9-15 СЕПТЕМВРИ 1997 Г.) И ПО ПОВОД НА ЕВЕНТУАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ЮНЕСКО ЗА МЕЖДУНАРОДНО ЧЕСТВАНЕ НА 700-ГОДИШНИНАТА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ. Документът е адресиран и до министъра на външните работи Надежда Михайлов, както и до средствата за масово осведомяване.


Уважаеми г-н Генерален Директор,

Съюзът на тракийските дружества в България (СТДБ), обединяващ дейността на 600 000 тракийски българи и техните потомци, бежанци от Западна и Източна Тракия и Мала Азия, и Арменската общност в София Ви моли по време на Вашето посещение в България да приемете техни делегации.

Желанието е те да Ви връчат официално декларации, приети от двете организации по повод евентуалното решение на ЮНЕСКО за международно честване на 700-годишнината на Османската империя.

Съюзът на тракийските дружества и Арменската общност в България се обявиха против подобно решение на ЮНЕСКО, тъй като Османската империя е олицетворение на поробителство, геноцид и тотално отрицание на много държави и народности.

Уверени сме, че молбата ни ще бъде удовлетворена, независимо от натоварената Ви програма.

София, 4 септември 1997 година

Председател на СТДБ: КОСТАДИН КАРАМИТРЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЗРИТЕЛ ПО ПОВОД НА ЕВЕНТУАЛНОТО ПРЕКЪСВАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНИЯТА НА РУСКАТА И ФРЕНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ У НАС. Документът е адресиран да държавните институции вРепублика България и до средствата за масово осведомяване.


Вълненията около спирането на руската и френската телевизии (за CNN не разбираме спряна ли е или не?!?) не трябва да се превръщат в политическа разпра. Никой няма полза от това.

Въпросът е, че българският зрител имаше (и би трябвало да продължава да има!) два чудесни и различни информационни прозорци към света; бе приобщен пряко към съвременността на две велики култури.

Следователно, компетентните държавни органи трябва да направят всичко възможно от организационна, техническа, икономическа и юридическа гледна точка и да съхранят едно ценно достояние на българския зрител. Превръщането им в платени програми по кабелни телевизии не е решение.

Настояваме да се намери разрешение на проблема в полза на милионите зрители.

София, 5 септември 1997 година

Председател на СБЖ: АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА РЕШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КОНФИСКАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗНИТЕ ИМОТИ. Документът е адресиран до Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Решението на Министерския съвет за ускорено и окончателно решаване на въпроса за конфискацията на имуществото на тоталитарните организации е разбираемо от гледна точка на закона, приет през 1991 година. Същевременно начинът, по който беше оповестено това решение, както и процедурните неясноти, карат Изпълнителния комитет (ИК) на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) да припомни още веднъж своята позиция:

1. КНСБ вече е изразила своята готовност да се откаже от претенции върху бившите профсъюзни имоти и е дала предложение тези имоти да се ползват за създаването на извънреден фонд за социално подпомагане. Тази позиция е валидна и сега, още повече в условията на валутен съвет и драстично ограничаване на социалните разходи на държавата.

2. Минимална част от административните помещения от бившите профсъюзни имоти да се предоставят на легитимните и представителни синдикати, след като се верифицират техните структури и членове. Това предложение е в духа на проекта за социална харта и намерението на правителството да проведе синдикално преброяване.

3. При оформянето на окончателното си решение Министерският съвет да се съобрази с препоръката, приета на 255-ата сесия на МОТ (1-4 март 1993 година) относно Закона за конфискацията от 1991 година в частта му за профсъюзните имоти.

София, 8 септември 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ГИЛДИЯТА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ, СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА", СИНДИКАТА "ПРОМЯНА" В БНТ ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до председателя на 38-ото Народно събрание, до президента на Република България, до министър-председателя, до парламентарната Комисия по култура и медии, до генералния директор на БНТ, до БТА и до останалите средства за масово осведомяване.


Уважаеми дами и господа,

Изборът на ново ръководство на Българската национална телевизия (БНТ) се очакваше с големи надежди от служителите в националната телевизия, за да се сложи край на програмната агония и партийната целесъобразност.

Надеждите бяха подхранвани и от изявленията на новото ръководство преди и след избирането му, че в управлението си ще заложи на морала и на чистия професионализъм.

Промените бяха започнати под мотото: "Да спрем хаоса!".

В момента в телевизията цари най-големият възможен хаос, всичко целенасочено се руши. На всички, които работят в БНТ, е обявена истинска война. С други думи, това, което сега става в БНТ, няма и не може да има нищо общо с демокрацията. Точно обратното - то дискредитира демокрацията.

За съжаление обаче проектите за нови програмни схеми, за които разбираме предимно от печата, се изработват в противоречие със заявените намерения, които се свеждат до изявленията, че ще се спазват единствено принципите на професионализма. Липсва конкретна и ясна идея каква ще бъде националната програма на единстввената национална телевизия.

Отсъстват конкретни проекти за нейния художествен облик, за националните приоритети, за съотношението на жанровете, за обхващането на всички социални и възрастови групи. Същото се отнася и до структурните и персоналните промени в щатното разписание на БНТ.

Досега не се е провела нито една обща среща с представителите на журналистическата гилдия, хората, които правят облика на БНТ. Нито една идея не беше подложена на дискусия. Нито едно тяхно становище не беше взето под внимание, както беше обещано при избора на ръководството.

В замяна на това ние сме свидетели на апокрифни варианти на програмна схема, които се променят по доста съмнителен начин.

Както неведнъж е ставало през последните години, при промяна на ръководството на телевизията се започва с публицистиката и с журналистите, които я правят. Излишно е да подчертаваме ролята и мястото на публицистиката в програмната схема на една национална телевизия - по европейски и световни стандарти публицистиката е съществен елемент от програмата на всяка сериозна телевизия.

В новите проектопрограмни схеми публицистиката е изтласкана в периферията. Часовите пояси, в които се предвиждат публицистични предавания, вместо да разширяват, стесняват зрителската аудитория. Друг, но не по-маловажен въпрос е монополизирането на публицистиката от един човек и как това ще се отрази на свободата на словото и свободната журналистическа конкуренция. Актуално предаване, което е с висок зрителски и професионален рейтинг, първоначално не фигурираше в плановете на ръководството, но след негативната обществена реакция му се предлага програмно време между "Том и Джери" и манджите на Ути Бъчваров, и то с видоизменени функции. Авторски предавания с висок рейтинг изобщо не фигурират в проектосхемите. На тях им се предлагат като компромис времена по "Ефир 2" или в късните нощни часове.

Изобщо прави впечатление, че собствената телевизионна продукция няма място в програмата на "Канал 1" и от кумова срама й се предлага неподходящо време по втора програма. С един замах бяха свалени единственото специализирано предаване за селото, единственото специализирано предаване за граждани с увреден слух, отсъства предаване за младежката аудитория. Къде е българската култура в проектосхемата? Всяка национална телевизия има задължителна квота, която определя и отразява националните ценности. Нека да не забравяме, че данъкоплатец в Република България е българският зрител и само той има право не само да избира каква телевизия да гледа, но и да чувства, че това е националната му телевизия.

Обосновката за промененото лице на публицистиката и собствената продукция не се вмества в националния зрителски стереотип и зрителските желания. Зрителските рейтинги и социологическите проучвания, които по цял свят са в основата на програмирането, изобщо не се вземат под внимание.

Не само последните проучвания показват, че по-голяма част от зрителите искат да гледат актуалната публицистика след централната новинарска емисия и преди филма, но това изобщо не се взема под внимание. Ръководство сега се мъчи да обясни на колегите и на обществото, че четири дни от седмицата зрителите искат в 20.30 часа да гледат филм вместо публицистика, но в петък те изведнъж променят нагласата си. В събота и неделя не трябва да има публицистика във времето между 20 е 22 часа, но виждаме, че това правило не се спазва, "когато трябва”. Главни редактори не могат да водят предавания, но това правило не важи за водещия на "Панорама". И куп други изключения, които говорят отново за някаква "целесъобразност" при програмирането и кой ще прави журналистика в БНТ.

Уважаеми господа,
С встъпване в длъжност на новото ръководство за изумление на висчки бе даден ход на кампания, имаща една-единствена цел - дискредитиране на журналисти, режисьори, оператори и монтажисти, които професионално си вършат работата.

Необоснованите програмни и кадрови промени не водят до слагане на ред, а до задълбочаване на хаоса в националната телевизия.

Такъв страх и несигурност сред служителите на БНТ не се е наблюдавал през последните осем години. Хората живеят с усещането, че ръководството няма за цел стабилизирането на институцията, а нейната бърза ликвидация. Излизането на режисьорите и операторите извън щатното разписание на БНТ, необоснованото преместване на технически мощности са доказателство на горните твърдения. Нима целта е и БНТ да бъде унищожена, така, както се случи и с българското кино. Нека не забравяме, че в телевизията работят хора с уникални професии, които се създават с години, дори с десетилетия. И те просто се вливат в армията на безработните, те са обречени на социален и психически крах. И всичко това се прави в условията на някаква тайнственост и конспиративност. Служителите на телевизията разбират за бъдещата си съдба от печата, а не директно от ръководството. Досега ръководството не намери време да застане лице в лице с работещите в телевизията и ясно да заяви своите приоритети и бъдеща дейност. Назначаването на десетки хора от "Нова телевизия" в БНТ, при положение че предстоят съкращения в щата, е обидно за доказалите своите професионални възможнисти служители на БНТ.

Нима забравихме защо бяха януарските протести срещу тогавашното ръководство и неговата програмна политика на националната телевизия? Тогава си обещахме, че няма да допуснем това да се повтори и че няма да мълчим. Ще допуснем ли сега страхът да заглуши отново гласа на истината?

В близките дни ще бъде организирана пресконференция. Надяваме се, че така ще бъде поставено началото на необходимия открит обществен диалог за настоящето и бъдещето на Българската национална телевизия.

Молим политическите сили да не се опитват да извлекат теснопартийни дивиденти от временните трудности на БНТ.

БНТ не се нуждае от партийна защита, а от разбиране и време, за да реши проблемите си сама в диалог с тези, които я гледат.

София, 8 септември 1997 година

ПОДПИСАЛИ ПИСМОТО:

За Гилдията на журналистите в БНТ:
ДИЛЯНА ГРОЗДАНОВА

За СЖБ "Подкрепа":
КРАСИМИР ГАНЕВ

За синдикат "Промяна":
ЛЪЧЕЗАР МЛАДЕНОВ

(Пресслужба "Куриер")


--------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 11 септември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортери: Нина Гаврилова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.