12 септември 1995


София, 12 септември 1995 година
Брой 178 /1479/


София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ, НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ДИМИТРОВСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


Политбюро и Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/, цялата партия, Националният съвет на Отечествения фронт /ОФ/, Централният комитет на Димитровския комунистически младежки съюз /ДКМС/ и цялата прогресивна трудова общественост на Република България с безпокойство и възмущение следят развоя на събитията в бивша Югославия. Грубата военна намеса на НАТО и международният империализъм недвусмислено показват кой е агресорът в Югославия. Българският народ се безпокои от това, че конфликтът в тази съседна братска славянска страна може да се разпространи и при нас. Агресията срещу Югославия има явно империалистически характер. Тя е част от големия заговор срещу човечеството. Тя разкрива истинския облик на фалшивата буржоазна демокрация и смъква маската от онези, които говорят за правата на човека, а в същото време избиват невинни деца, жени и старци.

Войната в Югославия е последният опит на империализма да прелее кръв на загиващия капитализъм. Тя има за цел да сплаши надигащия се пролетариат за предстоящия социален взрив. В нея се долавят тенденции на хитлеристки фашизъм, който има териториални претенции. Тази война навява черни спомени на югославските народи, дали един милион и 800 хиляди жертви в борбата срещу фашизма.

Югославските народи нямат империалистически претенции. Те нямат свои умиротворителни сили в САЩ, Германия и другите империалистически страни. Те искат да бъдат стопани на собствената си страна и господари на своята съдба.

Ние се обръщаме към славянските народи, към великия руски народ, към поляци, чехи, словаци!

Братя и сестри! Пролива се славянска кръв! Ще мълчим ли позорно? Историята не може да го скрие. Нито една славянска страна няма и не е имала колонии. Ще оставим ли в ръцете на империалистическите акули, планетарните разбойници от САЩ, Германия и другите империалистически страни да заробват невинни, суверенни, мирни славянски народи? Ще позволим ли на исляма и на аллаховия пантюркизъм да осъществи една отдавна умряла илюзия, отново да размахва ятагана над Балканите?

Ние се обръщаме към американския, германския, европейския пролетариат:

Ще дадем ли 90 процента от населението на планетата, отрудено, ограбено, безправно, да бъде жертва в ръцете на дивия капитализъм? Днес в Югославия избиват мирни жители и се вършат разрушения. Утре това ще става в друга страна. Възможно е да пламнат Балканите, да димне Европа, оная, грохналата от войни Европа, и атомната стихия да залее планетата.

Долу кървавите ръце от Югославия! Всеки си има родина - да си върви там! На онези, които проявяват неблагоразумие, ние сме длъжни да припомним, че ще дойде ден, когато всеки град, село, квартал ще бъде нюрнбергски трибунал и всички тези, които чертаят военните карти, нанасят бомбени удари, избиват невинни хора днес, ще бъдат утре жалки отрепки пред съда на народите. Присъдите ще бъдат строги и без право на обжалване. Присъдите си ги присъждате сами в своето кърваво безумие!

Привет на югославските народи!

Вън кървавият фашизъм от Югославия!

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

Смърт на фашизма и империализма, свобода на народите!

                                                                                                  ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА РУСИЯ.


В последните седмици в българските масмедии по странен начин се коментират взаимоотношенията между българската и руската Либерално-демократическа партия /ЛДП/.

В ръководството на ЛДП и нейния външнополитически отдел не е постъпвала информация, писмена или дори устна, която да поставя под съмнение добрите политически и човешки връзки между двете партии. Небивалиците на този или онзи не са проблем на ЛДП.

Централното ръководство на ЛДП потвърждава своята увереност, че и занапред тези контакти ще се задълбочават и укрепват за благото и интересите на България и Русия.

От друга страна, ЛДП приветства всяка визита на председателя на ЛДПР Владимир Жириновски в България. Евентуалното му частно посещение в страната ни в средата на този месец е по лична покана и не от компетенцията на ЛДП. Именно затова всякакви коментари на тази тема имат друг адрес.

София, 8 септември 1995 г.

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Кошев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА/ "ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ 1995 Г." НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОПАГАНДА НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА КЪМ АКАДЕМИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" ПРИ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


II. В икономическата област

1. Да се подчини икономиката на страната на международните финансови структури, осигуряващи въвеждането на новия световен ред и представляващи в перспектива неговата финансова база.

Това е задача, поставена още на живковисткото ръководство преди 1989 г., и в първата си фаза тя е вече изпълнена. МВФ вече контролира изпълнението на бюджета и цените на дребно на стоките от първа необходимост и на енергията. Повишаването на цените се осъществява вече под негов диктат.

Има още "работа" по изпълнението на тази задача. Все още Министерството на финансите не е на двойно подчинение - на националните органи на централната власт и на МВФ. Този ход предстои да бъде направен, но едва ли ще стане в близко бъдеще.

2. Да се въведе паралелно действие на националната валута и на основните валути, с които работи МВФ. Целта е в перспектива да се ликвидира националната валута.

Изпълнението на тази задача е в ход. Все повече цени на едро се определят в долари или марки. Този процес се разширява и върху цените на жилища, коли, наеми, компютри, скъпи услуги, както и върху някои луксозни стоки. Макар и все още не съвсем официално, се осъществява пряко разплащане в чуждестранна валута, което не се санкционира и дори вече не се прикрива.

3. Да се поддържа курсът на националната валута (докато все още я има) спрямо основните валути на изкуствено ниско ниво. Това осигурява изкуствено висока себестойност, а оттам - неконкурентоспособност на българските стоки на външния пазар, и обратно - висока конкурентоспособност на чуждестранните стоки на българския пазар при много висока печалба за тях.

Световната банка зорко следи БНБ да изпълнява тази задача и тя се изпълнява. Курсът на долара спрямо лева се поддържа на равнище два до три пъти по-висок от реалния.

4. Държавата трайно да загуби възможността да контролира и ръководи собствената си икономика, за да бъде тя контролирана и ръководена отвън от поделенията на Г-7. За целта да се осигури период на бездействие или поне на неефективно действие на значителна част от контролираните от държавата основни фондове, включително и на земята, като по този начин се осигури отрицателен прираст на брутния национален продукт. По време на този период и след успешното му протичане да се осъществи следното:

а. Да се проведе приватизация на основните фондове, изградени в епохата на социализма и реституция на национализираните основни фондове, включително и на първо място - на земята.

б. В резултат на приватизацията, реституцията и умело провеждана ценова политика, Да се раздробят основните фондове в по-малки предприятия и респективно в по-малки площи земя. По този начин да се намали ефективността и да се повиши себестойността на селскостопанското и промишленото производство, за да стане страната износител на нискокачествена и неконкурентоспособна продукция при оптимално натоварване на основните фондове и на работната сила (оптимална безработица). Така страната ще утвърди положението си на бананова република в системата на новия световен ред, без да може да има претенции за нещо повече.

в. В резултат на добре обмислена ценова и валутна политика да се затруднява насочването на капитали към производство, а да се улеснява влагането им в търговски, дистрибуторски и финансово-спекулативни фирми, като по този начин структурата на икономиката на страната да се доближи и накрая да стане идентична със структурата на икономиката на една бананова република.

г. Да се създадат благоприятни възможности за масово навлизане в страната на чужди капитали както в областта на производството, така и в областта на търговията при постепенното достигане на командна позиция на чуждите капитали в икономиката на страната. Да се даде предпочитание на навлизането на турски, американски и израелски капитали.

Изпълнението на тази задача е изцяло от компетентността на президент, парламент и правителство. Широките слоеве от населението могат само да бъдат манипулирани, те нямат думата, не могат да имат реални действия "за" и "против". Затова българските управници след 1989 г. са "отличници" - всичко върви по предписание. Натоварването на производствените мощности в промишлеността средно за страната достигна границата 50%, рязко спаднаха засетите площи земя. Отрицателният прираст на производството е факт. Реституцията и приватизацията са в ход. Преструктурирането на икономиката към икономика на бананова република - в действие.

5. Да се преструктурират класите в страната с оглед постигането на оптимум на експлоатацията на страната като цяло. За тази цел:

а. Да се предостави голяма част от официалните и неофициалните авоари на БКП, с които тя е разполагала преди опита на ренегатите да я ликвидират, на доверени лица, които да формират началния състав на капиталистическата класа в страната.

6. Да се създаде възможност за потомците на бившите капиталисти да се влеят в капиталистическата класа. Голяма част от тях са естествени проводници за въвеждането на новия световен ред в България.

в. Да се създаде възможност за укрепване на новата капиталистическа класа, без да й се дава възможност да става многобройна, за да бъде по-лесно манипулирана от външните сили.

г. Да се създадат механизми за икономическо потисничество и експлоатация на бедните и средните слоеве от населението от страна на българските и чуждестранните капиталисти, като по този начин се осигурява основната част от средствата, които следва да потекат към страните, облагодетелствани в новия световен ред.

Тази задача се изпълнява от управляващите страната ни президент, парламент и всички досегашни правителства много ревностно. Те и тук са "отличници". Всички виждаме как се осъществява главоломна дисоциация на населението - в страната има 350 милиардери и хиляди милионери, 3% от населението получаваше през 1994 г. месечен доход над 250 000 лв., живеят добре 10-12%, а огромното мнозинство едва достига до 3000 лв. на член на семейството. По официални данни за 1995 г. е възможно да се живее нормално при разходи на член от семейството по 8000 лв., а най-високите пенсии не надхвърлят 4000 лв. МВФ обаче смята, че цените на стоките в България са все още ниски и че средният българин живее все още евтино, като база за сравнение са бившите колонии в Азия и Африка. При средно за страната понижение на жизнения стандарт 3,5 пъти за 1995 г. спрямо 1991 г., понижението на стандарта на наемните работници и служители, които са над 80% от населението, е 6 пъти за същия период.

6. Да се развие "икономиката на тъмно" - спекулата, проституцията, трафикът и търговията с наркотици, търговията с деца и млади жени, рекетът и др. Целта е, от една страна, да се създаде контингент от законово уязвими лица, които лесно да бъдат манипулирани за всякакви цели и неофициални (т.е. незаконни) действия за въвеждането на новия световен ред, а от друга страна, България да се нареди между "страните виновници" за разложението на западната цивилизация и да бъде принудена послушно да изпълнява всяко външно внушение.

В изпълнението на тази задача има много успехи, но предстои да видим още по-големи. Чуждестранни съдилища вече съдят и наказват български представители на икономиката на тъмно.


III. В нравствената и в социалната област

1. Да се изкорени социалистическата ценностна система на българина, като се обърне особено внимание на уважението към труда и равноправието, към комунизма и комунистите, единството между поколенията, взаимното доброжелателство между хората, интернационализма.

Изпълнението на тази задача започна много преди 1989 г. - още в средата на 70-те години, но неофициално. След контрареволюцията започна открита активна атака срещу тези ценности, като някои от тях бяха определени като наивни, а други - направо като "престъпни". Известни успехи има. Например озлоблението и взаимното недоверие между хората е факт. Факт е и масовото незачитане на интернационализма. Във всичко друго обаче, включително в такава деликатна област като толкова желания от "реформаторите" разрив между поколенията, интимното мислене на българина си остана тайна за тях. Не им остана нищо друго, освен, намирайки отделни случаи, "доказващи" отказа на българина от социалистическата ценностна система, да ги размахват и разтръбяват чрез медиите, създавайки впечатление за масовост и за свършен факт. След началната еуфория на контрареволюцията, по време на която беше трудно да се проследи ходът на социалните процеси, настъпи време, в което децата отново започнаха да се разбират с родителите си, съседите отново започнаха да си помагат, хората започнаха да различават комунистите от бившите партократи и съвременни "реформатори", както ги различаваха още в последните години на социализма.

2. Да се издигнат до ниво на "демократични нравствени ценности" категории като "спекула", "социално неравенство", "експлоатация на труда". Целта е да свикне българинът с мисълта, че капитализмът е високонравствена система.

Тук успехите са малко - само новите експлоататори възприеха тези категории като нравствени ценности, докато мнозинството от населението ги разбира като напълно безнравствени.

3. Да се постигне високо ниво на престъпността, като се направи всичко възможно борбата против нея да бъде неефективна. Целта е да се поддържа у населението чувство на страх и несигурност, за да бъде то по-лесно манипулирано.

Тази задача е изпълнена успешно. За да може престъпността да добие големи размери, бяха ликвидирани всички обществени форми и уволнени най-добрите специалисти за борба с престъпността. Така се създадоха условия за безметежното й развитие. Разрастването на престъпността продължава, като детската престъпност заема забележимо място - 8% от всички престъпления.

4. Да се ликвидира равноправието на населението при получаване на медицинска помощ с постепенното отпадане на безплатната медицинска помощ. Под маската на загриженост за социалното положение на медицинските работници тук се преследват съвсем други две цели: първо, намаление на средната продължителност на живота на пролетариата с оглед намаление на разходите за пенсии. Тук съвременните статистици поучително размахват пръст, твърдейки, че пенсионерите в България са твърде много, от което следва ни повече, ни по-малко от съвета да умират по-навреме. Второ, намалението на възможностите на пролетариата за лечение създава възможност при установяването на динамично равновесие между заетите и безработните пролетарии безработни да остават онези, които имат разклатено здраве, а здравите и силните, чиято експлоатация е по-ефективна, да заемат техните работни места, докато се разболеят и бъдат заменени със следващите здрави. Така при липса или при неефективност на безплатната медицинска помощ здравето на пролетариите се превръща в стока, носеща печалби на нашите и на чуждестранните капиталисти. Това е типично за всяка бананова република.

Тази задача е изпълнена частично. Безплатната медицинска помощ все още не е напълно ликвидирана, но се вземат мерки тя да бъде по-малко ефективна, като се повишават цените на лекарствата. Смъртността на пенсионерите се увеличи, а раждаемостта в бедните семейства намаля значително.

5. Да се въведе нов класов подход в образованието, като високата образованост стане достъпна само за класата на капиталистите.

По тази задача се работи активно и вече има успехи, но поради естеството на образованието резултатите ще се видят не по-рано от няколко години. Не е сигурно, че тези резултати ще бъдат в полза на капитализма. Съществуването на безплатно висше образование наред с платеното неминуемо ще доведе до естествен подбор на кадрите. Постъпването във ВУЗ с конкурс на децата на пролетариата и без конкурс - децата на богатите, води до това, че в утрешния ден специалистите с пролетарски произход ще се окажат по-способните. Така че "интелектуалната недостатъчност" на пролетариата не се очертава да бъде постигната, макар че за нея като за факт вече се говори в редица публикации. Изход от това е ликвидирането на безплатното висше образование и то несъмнено предстои. Друг е въпросът, че още не се е намерило достатъчно смело правителство, което да приложи тази мярка и да поеме отговорност за изхвърлянето на улицата на много преподаватели от ВУЗ, което ще бъде един неминуем страничен ефект.

6. Да се възпрепятства максимално реализацията на талантливите млади хора в страната, като за целта: първо, да се прави всичко възможно детският талант да не бъде откриван, а ако бъде открит, да се създават възможности за развитието му само у деца на богати родители; второ, да се създават необходимите улеснения за емиграция на талантливи млади хора. По този начин България, която е традиционно богата на таланти във всички области, ще стане донор на сиво вещество за привилегированите страни в новия световен ред, а самата тя ще обеднява откъм талантливи хора, добивайки все повече вида на бананова република.

За изпълнението на тази задача управляващата върхушка вече направи всичко, което беше по силите й. Бяха закрити много извънучилищни учреждения, а останалите незакрити, с редки изключения, вегетират. Обучението на талантливи млади хора е платено и скъпо. Управляващите обаче няма да могат да преодолеят една трудност, която предстои да се проявява все повече и която е специфична за България. Читалищата са формации, които не могат да бъдат унищожени. А именно те са основният инкубатор на таланти в страната. Приоритетът спрямо тях на държавните извънучилищни учреждения се изяви едва в последните две десетилетия на социализма, без да може да се задуши читалищната дейност. А читалищата няма да приемат да изпълняват задачи в полза на това България да стане бананова република, защото се управляват предимно от честни хора поради простата причина, че само честни хора могат да работят на обществени начала. В момента се наблюдават някои отклонения от традицията - редица читалища бяха политизирани надясно и тръгнаха по пътя на печалбарството. Но това явление е временно. Наред с традиционните предстои да се появят нови форми на читалищна дейност, които ще провалят замисъла за изпълнението на тази задача - българските таланти няма да могат да бъдат задушени и смачкани.

7. Да се създаде у българския народ чувство на интелектуална малоценност, като се създава убеждението, че причина за тази малоценност е продължителното властване на социализма в страната. По този начин народът да се подготви да бъде народ на бананова република, като виновници за това да бъдат комунистите. За целта:

а. Да се провежда системна програмна политика на медиите, която да предлага поредици материали, показващи как на Запад всичко е нормално, а у нас - ненормално.

б. Да се наложи строга цензура на материали, показващи недъзите на западното общество, особено онези от тях, които се дължат на властта на капиталистите.

в. Под формата на стимулиране на благотворителността да се пропагандира чрез медиите наличността на много деца и възрастни с умствени дефекти у нас. Да се провежда паралел със слаборазвитите страни и в никакъв случай не - с развитите капиталистически страни, като се създава впечатлението, че там няма такива проблеми.

г. Да се създава впечатление за непълноценност на българския език и на кирилицата. За целта: да се въвеждат английски термини навсякъде, където това е възможно, независимо от това дали има български такива; да се въвежда латиницата навсякъде, където това е възможно, включително за изписване на български думи - фирми, етикети на стоки и др.; постепенно да се въвеждат надписи на наименованията на основните улици в столицата и в по-големите градове на два езика - български и английски, както подобава на всяка бананова република.

Изпълнението на тази задача започна още през последните 6-7 години от живковисткото управление. След контрареволюционния преврат тя се превърна в червена нишка в пропагандата на всички буржоазни партии, включително на БСП, и е наложена на всички медии. Направеното е много, но целта не е постигната - у широките слоеве от населението нараства възмущението от тези действия.

8. Да се приучават българските специалисти да работят по образец, по който работят специалистите в развиващите се страни, като се "обучават" под маската на изучаване на опита на развитите капиталистически страни. За целта да се провеждат с тях семинари, конференции, курсове и др. под ръководството на американски и други западни емисари.

Управляващите полагат трогателни усилия и провеждат достатъчно мероприятия, но успехът им е минимален. Работата е там, че българските слушатели много рядко са под нивото на лекторите, а често - много над него. Това прави лекторите за смях и задачата - неизпълнима. Просто съвременното поколение български специалисти във всички области са много добре подготвени, имат добро самочувствие и е невъзможно да бъдат принудени да работят като туземци - специалисти в бананова република.

/Пресслужба "Куриер”/


* * * 


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95 Г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 40
София, 4 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрирането и участието на застъпниците, наблюдателите и представителите на политически партии, коалиции и инициативни комитети при провеждането на местни избори на 29 октомври 1995 г.


На основание чл.25, ал.1, т.2 и т.7, във връзка с чл.27, ал.1, т.11, чл.28, ал.2, т.4, чл.34, ал.2, чл.45, чл.77, ал.З, чл.78, чл.82, ал.1 и 2, чл.88, чл.94, ал.6 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

1. ЗАСТЪПНИЦИ могат да бъдат български граждани, които имат избирателни права.

Застъпниците на кандидатите за съветници и кметове се регистрират в съответната общинска или районна избирателна комисия по искане на съответния кандидат, като им се издава удостоверение по образец, утвърден от президента на Република България.

Всеки кандидат за съветник или кмет може да има по един застъпник във всяка избирателна секция.

Застъпникът има право:

а/ да подпомага кандидата в избирателната кампания и да защитава неговите интереси пред избирателните комисии и държавните органи,

б/ да присъства на заседанията на съответната общинска, районна и секционна избирателна комисия с право на съвещателен глас и на възражения, като последните се вписват в протокола на заседанието,

в/ да присъства при откриването на изборния ден,

г/ да носи в изборния ден отличителни знаци на съответната партия, коалиция или независим кандидат, които нямат характер на агитационни материали по смисъла на чл. 65, ал.1 от ЗМИ,

д/ да присъства в изборното помещение по време на гласуването,

е/ да проверява наличието на бюлетини за различните листи и за кандидатите, когато в избирателната кабина няма избирател - с разрешение на председателя на съответната секционна избирателна комисия,

ж/ да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от гласуването.

Застъпниците нямат достъп до помещенията, определени за изчислителните екипи към РИК, ОИК и ЦИК.

Отказът на общинска или районна избирателна комисия за регистриране на застъпници или издаване на удостоверение може да се обжалва съответно пред ЦИК или ОИК при условията и по реда на чл.27, ал.2 или чл.28, ал.3 от ЗМИ.

2. НАБЛЮДАТЕЛИ по смисъла на параграф 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИ са лица, представени по списък от Министерството на външните работи или писмено упълномощени от централните ръководства на Българското сдружение за честни избори и граждански права и на Гражданска инициатива за свободни и демократични избори. На тези лица ЦИК издава удостоверения по образец, утвърден от президента на Република България.

Наблюдателите имат право:

а/ да присъстват при откриването на изборния ден,

б/ да присъстват в изборните помещения по време на гласуването,

в/ да присъстват при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването,

г/ присъствалите наблюдатели по време на гласуването в съответната избирателна секция имат право да получат извлечение от протокола с резултатите от гласуването съгласно установения образец.

Председателят на съответната секционна избирателна комисия при поискване разрешава на наблюдателите да проверяват наличието на бюлетини за различните листи и за кандидатите, когато в избирателната кабина няма избирател.

3. Общинските ръководства на отделните политически партии и коалиции и инициативните комитети могат да упълномощават писмено по един свой представител, който има право:

а/ да присъства при откриването на изборния ден,

б/ да присъства в изборното помещение по време на гласуването,

в/ да носи в изборния ден отличителни знаци на съответната партия, коалиция, или независим кандидат, които нямат характер на агитационни материали по смисъла на чл.65, ал.1 от ЗМИ,

г/ да проверява наличието на бюлетините за различните листи и за кандидатите, когато в изборната кабина няма избирател,

д/ да присъства при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването,

е/ да получи извлечение от протокола на съответната секционна избирателна комисия с резултатите от гласуването съгласно установения образец, ако изрично е упълномощен за това.

Представителите на политически партии, коалиции и инициативни комитети представят своите пълномощни на председателя на съответната секционна избирателна комисия.

4. В изборното помещение представителите на политически партии, коалиции и на инициативни комитети, както и наблюдателите заемат най-отдалечените от изборната кабина места.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

 
РЕШЕНИЕ N 51
София, 11 септември 1995 г.

0ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Български народен пенсионерски съюз


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Български народен пенсионерски съюз, подписано от упълномощеното от партията лице.

Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 20 от 6 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК следните документи:
1. Заверен препис на 6 септември 1995 г. от решение по ф. дело N 15563 от 1994 г. на Софийски градски съд от 8 септември 1994 г. за регистрация на политическа партия Български народен пенсионерски съюз.
2. Образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.
3. Фотокопие на стр.31 от "Държавен вестник", бр.79 от 29 септември 1994 г. за публикация на регистрацията.

Поради гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Български народен пенсионерски съюз.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * * 


РЕШЕНИЕ N 60
София, 11 септември 1995 г.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от партия Демократическа партия - Консервативен сговор. Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 28 от 7 септември 1995 г.


Към заявлението са приложени:
1. Фотокопие от съдебно решение от 15 август 1991 г. по ф. д. N 16783/1991 г. на Софийски градски съд - заверено на 6 септември 1995 г.
2. Фотокопие от "Държавен вестник", бр.72/1991 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията.
3. Образец от подписа на председателя на партията.
4. Образец от печата на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, т.З от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. партия Демократическа партия - Консервативен сговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


14:10:00    
12.09.1995 г.   


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Цветанка Любомирова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!