12 септември 1994


София, 12 септември 1994 година
Брой 178 /1223/


София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДЕПУТАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ГЕОРГИ МАРКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС СТЕФАН САВОВ.


УВАЖАЕМИ Г-Н САВОВ,

Във вторник Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /ПГ на СДС/ ще води преговори с другите некомунистически парламентарни групи за избор на нов Висш съдебен съвет, на главен прокурор и на председател на Върховния съд, както и за попълване на състава на Конституционния съд. Ако се получи некомунистическо парламентарно мнозинство, е очевидно, че такова е налице и за съставяне на некомунистическо правителство, което да управлява една година. Ако Националният координационен съвет /НКС/ на СДС твърди обратното, моля да оставите те да водят преговорите за съдебната власт и да поемат отговорност за нейното сдаване.

София, 11 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 5 И 6 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. В ПЛОВДИВ.


Конфедеративният съвет обсъди проблемите на въоръжените сили, кадровите разстановки в Българската армия /БА/, хода на реформата и социалното положение на военнослужещите.

Единодушно е мнението, че отрицателните тенденции в живота и в дейността на армията, полицията и структурите за сигурност се задълбочават. Страната е изправена пред небивал ръст на престъпността и оторизираните структури не могат да се оправят с нея. В колапс е националната сигурност. Това е резултат на нестабилната политическа и икономическа обстановка и липсата на воля и интереси да бъдат изградени стабилни държавни институции.

Все по-ясни са намеренията на този етап реформата в армията да се сведе до механическо съкращаване на структури и на личен състав. Липсата на средства се използва като удобно прикритие и никой не признава, че поне засега няма разработено единно разбиране за същността на реформата, етапите за осъществяването й и необходимото финансово, материално, техническо и кадрово осигуряване.

Не се разбира от държавните институции и фактът, че с отпуснатия й бюджет армията не може да се подготви качествено и няма да бъде в състояние да изпълнява в пълен обем възложените й функции. Назрял е моментът ясно да се каже ще има ли България армия или не.

Обявяваме се против опитите острите проблеми да се сведат до уволнението на определен брой старши офицери. Въпросът бе изкуствено политизиран и доведе до противопоставяне на цивилното и на военното ръководство. Можеше да намери безболезнено решение, ако своевременно бе спазван законът, а на освобождаваните военнослужещи се осигурят прилични условия за живот.

Обръщаме се към парламента и към правителството на Република България да направят необходимото освободените военнослужещи да си отидат без горчивина, с чувство на удовлетворение от достойно изпълнен дълг, като им се осигури пълен обем от социални обезщетения, предвидени в закона.

Настояваме Министерският съвет /МС/ да предложи проект, а парламентът да приеме промяна в Закона за данъка върху общия доход, с което да се освободят от него обезщетенията, изплащани при освобождаване от военна служба, както е за всички останали граждани.

Обезпокоени сме от провежданата кадрова политика, която води до масово напускане на млади офицери. Причините виждаме в недостатъчното заплащане и пълното отдръпване на министерството от решаването на жизненоважните социални проблеми на военнослужещите.

Сериозни са съмнения за корупция в МО. Желаем да бъдат изяснени скандалните случаи с уволнение на заместник-министри и истинските причини да станат достояние на всички.

Използваната през годината Методика за атестация на офицерите показа своята непригодност, позволява пълен субективизъм и може да служи като основа за саморазправа с неудобни офицери. Ето защо настояваме да се създаде нова, с преобладаващи обективни критерии и отчитаща в пълна степен ценза и квалификацията на военнослужещите.

Настояваме за пълноправно участие на наши представители в работата на Военните съвети и в комисии в цялата йерархическа структури при решаване на социални и професионални проблеми.

Неудовлетворени сме от липсата на позиция у голяма част от военнослужещите и пасивността им при решаване на собствените им проблеми. Уверени сме, че всички заедно можем да направим много за подобряване на социалния статус на военнослужещия.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СМЯНАТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ В МЕДОДОБИВНИЯ КОМБИНАТ - ПИРДОП.


От няколко седмици определени среди от правителството на Република България провеждат целенасочени действия за всяване хаос в производствената дейност на Медодобивния комбинат /МДК/ в гр. Пирдоп, изразяващи се в смяна на Съвета на директорите, включително и на самия директор инж. Георги Симов.

Известно е, че когато сегашният директор пое преди две години ръководство, комбинатът под управлението на предишния директор беше натрупал само за последната година загуби за 250 млн.лв. Благодарение на сегашното ръководство първото полугодие на тази 1 година приключва за комбината с 300 млн.лв. печалба. При това МДК-Пирдоп отделя значителни средства за медицинско обслужване в района и за други социални дейности, a paботниците му получават високи за сегашната икономическа ситуация у нас заплати.

Сегашните действия на Министерството на промишлеността и лично на неговия министър Р. Биков, изразяващи се в смяна на Съвета на директорите, опитите за създаване на холдинг с "Асарел-Медет", чиято търговска дейност е свързана с небезизвестния международен мошеник Марк Рич, и действията за налагане на неизгодни търговски контакти с подставени частни фирми /като фирма "Елисавета"/ показват за кой ли път, че определени лица от правителството на Любен Беров предприемат съзнателни действия за разбиване на едно проспериращо българско предприятие.

Причини за това могат да бъдат само личните интереси и желание за изпълняване на нареждания, получени отвън.

Поради всичко това Българската национално-радикална партия /БНРП/ застава твърдо зад сегашния Съвет на директорите и зад самия директор инж. Георги Симов на МДК-Пирдоп. Ние се присъединяваме към протестните действия на работниците от завода в борбата им за работа, нормални условия за живот и за запазване на едно проспериращо българско предприятие от нечистите домогвания на наши и чужди мафиотски групировки.

Едновременно с това ние решително настояваме за търсене на съдебна отговорност от министър Румен Биков и на други отговорни за това лица от бившето правителството на Любен Беров, които с всички досегашни действия доказаха, че съзнателно унищожават българската промишленост.

София, 8 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЕТО НА НАЧАЛНИКА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ АРМЕЙСКИ ГЕНЕРАЛ ЛЮБЕН ПЕТРОВ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ изразява своя протест от безотговорното сваляне и уволнението на армейски генерал Любен Петров от длъжността началник на Генералния щаб /ГЩ/ на Българската армия. Всеизвестно е, че има заинтересувани лица, които имат за цел напълно да разбият отбранителните въоръжени сили на България. Именно затова те премахнаха да се оглавява и ръководи министерството от военно лице, а предпочетоха да имат послушни пионки в некомпетентни цивилни лица, верни и предани на президента и на управляващите политически партии и групировки. Крайно време е да се преоценят вредните тенденции и отново Министерството на отбраната да се оглави от изпитан военачалник, какъвто е безспорно генерал Любен Петров. Наложително е да се отмени заповедта за уволнението на специалистите полковници. Онези, които допуснаха тези гафове, е време да напуснат отговорните постове, които заемат поради недоразумение и по вина на тези, които поднесоха на тепсия властта на създадената от тях изкуствена опозиция.

Президентите се сменят, а Българската армия трябва винаги да бъде готова да посрещне и да нанесе съкрушителен удар на онези, който биха се осмелили да нападнат България.

София, 7 септември 1994 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТВОРЧЕСКИЯ ФОНД НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ДИМИТЪР ЯРЪМОВ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА ОТ СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Обезпокоен съм от безконтролната разпродажба на съюзното имущество. Както върви сега, тази разпродажба може да стигне до проскубаните метли по килерчетата.

Мнозинството от Управителния съвет /УС/ се манипулира и с негово съгласие се подписват съмнителни сделки, които застрашават средствата и имотите на Съюза на българските писатели /СБП/.

Извършват се неконтролирани и излишни разходи, които обслужват лични интереси.

Създава се авторитаризъм и натегната атмосфера в управата на съюза, което способства за добре планирана разруха. Очертава се в края на септември пълна организационна и финансова безфункционалност на СБП.

Моделът на разруха в държавата ни се оглежда и в СБП. Ако ние не се чувстваме силни да повлияем за оздравяването на Отечеството, нека поемем в ръце съдбата на малката държавица СБП. Нека покажем, че общата апатия не е сломила и нас. Нека спрем посегателствата към последното житце.

В грижата за опазване имуществото на Съюза на българските писатели и за съхраняване на доброто име на писателя не влияят никакви идеологически различия, нито естетически пристрастия. Това е грижа на всички членове на съюза.

За предотвратяване на тези опасности не намирам подкрепа в Изпълнителното бюро на СБП, не срещам разбиране в УС на СБП, какъвто е в момента. Затова се обръщам към по-широк кръг писатели от София.

Уважаеми колеги, каня ви на осведомителна сбирка на 14 септември 1994 г. от 16 часа в Софийски университет "Св. Климент Охридски", южно крило.

Предварително благодаря за доверието и присъствието.

София, 7 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТА НА СВЕТОВНАТА БАНКА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НЕЯ ЗАЕМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран и до Комисията за наука и образование на Народното събрание, до министъра на науката и образованието и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
УВАЖАЕМИ ДЕПУТАТИ,

Писмото ни до вас е израз на нашата тревога за съдбата на българското образование, ако бъде приет предлаганият проект от Световната банка и ратифициран съответният заем.

Особено сме обезпокоени след състоялата се среща на наши представители с министъра на науката и образованието г-н Марко Тодоров на 14 юли 1994 г. в кабинета му. В присъствието на осем души той заяви, че смята условията на банката за "абсолютно приемливи", а присъстващите на срещата са твърде съмнително мотивирани за възраженията си - неудовлетворени са, че други, а не те са привлечени като "консултанти".

Пропускаме коментара на това подозрение, че срещу "парче от баницата" нашите възражения не биха възникнали, макар че дава богат материал за размисъл. Не сме засегнати от него - то звучи твърде несериозно и е свидетелство единствено за отсъствието у г-н министъра на убедителни аргументи, с които да обори опасенията ни.

Сериозната ни тревога идва от изявлението му, че е "стартирал" предложението за Национален тестов център и системата за учебниците, без проектът като цяло да е минал през парламентарната комисия, без постановление на Министерския съвет и ратификацията!

Г-н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
Г-ДА ДЕПУТАТИ,
Въпреки становището на г-н Марко Тодоров за "приемливостта" на условията ние продължаваме да твърдим, че те са абсолютно неприемливи за всяка цивилизована държава и за всеки самоуважаващ се народ, защото:
- погазват суверенитета на Република България;
- напълно пренебрегват традициите и постиженията на българското образование, разграждат и изцяло унищожават образователната ни система;
- не само че не ни интегрират с Европа и със света, но и ни отдалечават от това интегриране с десетки години;
- икономически и финансово са не само неизгодни, но катастрофални.

Ние продължаваме да твърдим, че този заем ни се натрапва заради чужди интереси /не само финансови!/ от шепа лично заинтересувани и облагодетелствани наши управленци със съмнителен професионализъм.

Основание за увереността ни в това е самият Меморандум на Мисията на Световната банка у нас, извадки от който бяха публикувани в брой 4 на вестник "Български писател", но и мнението на редица чуждестранни специалисти за дейността и проектите на въпросната банка кредиторка, някои от които помести отново в. "Български писател" в брой 11.

Настояваме за едно широко обсъждане с участието на академичната общност, научните и творческите съюзи, преди да бъде поставен въпросът в Народното събрание, за да не се повтори печалната история с японското дарение, което при свършен факт, т.е. след като вече бе изразходено за "проучвателна работа" по този проект, бе ратифицирано.

Този неотдавнашен случай, както и "стартирането" на елементи от проекта на Световната банка, отново без ратификация на заема, ни дава основание да говорим, че е не само дума за покушение върху българското образование, но и за погазване на закона! И в двата случая не би трябвало да последва ратификация при свършен факт, а разследване и търсене на наказателна отговорност за прегазилите или заобиколили закона с всичката необходима строгост.

Изразяваме увереността си, че последното ви и окончателно решение ще бъде взето след пределно задълбочено проучване на въпроса и ще има предвид единствено интересите на България и на българския народ!

София, 1 септември 1994 г.

ЗА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ
НА РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ: проф. д-р Николай Генчев

ЗА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ: Николай Хайтов

ЗА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ: Александър Ангелов

ЗА АКАДЕМИЧНИЯ ФОРУМ ЗА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА: арх.Христо Генчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА, ПРИЕТА НА 40-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /17 - 19 ЮНИ 1994 Г., СОФИЯ/.


 I. БСДП ЗА МОДЕРНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Верни на своя интернационализъм и хуманизъм, Българските социалдемократи винаги са се стремили към външна политика, която да води към разбирателство и траен мир между съседни и по-далечни народи. В своите теоретични постановки те винаги са изхождали от утвърдените принципи в международната практика, които са фундамент в дейността на големите световни организации, по пътя към по-справедливо и демократично устройство на планетата. Българската социалдемократическа партия /БСДП/ споделя тези принципи, като се стреми към тяхното органично съчетаване с практиката във външните отношения на Република България с оглед примата на националните интереси и потребности:

БСДП е за зачитане на националния суверенитет и на териториалната цялост между страните;
- БСДП е за ненамеса във вътрешните работи;
- БСДП е за равнопоставеност и взаимна изгода в двустранните и в многостранните отношения;
- БСДП е за добросъседство и взаимно сътрудничество;
- БСДП е за решаване на всички спорове и противоречия по пътя на диалога и чрез разумния компромис.

С историческия опит на четири поколения свободни българи и с политическия опит на четири поколения български социалдемократи, с мъдростта си на зряла, европейска партия, БСДП разглежда външнополитическото развитие на страната ни като функция на нейните дадености - икономически, соииокултурни, природно-географски, геостратегически, - които обуславят перспективите в балканския, европейския и световния контекст. Същевременно стабилна и балансирана външна политика може да се гради само върху основата на здравия родолюбив национален дух, чието начало бе положено с Българското възраждане.

БСДП счита, че националният дух и националните интереси могат и трябва да станат градиво на търсения консенсус между всички политически сили, обществени и други организации и движения, които милеят за България. Въпреки цялата сложност на сега съществуващите вътрешни противоречия ние се обявяваме за изработване - с общи усилия - на национална доктрина и стратегия във външната политика, в основата на които да залегнат две генерални цели:
- чрез разумно и конструктивно развитие на външните отношения да се търси решаването на неотложни проблеми в развитието на страната;
- чрез реализъм, прагматизъм и балансиран подход, съобразен с произтичащите от новата пазарна среда задачи пред нашата дипломация, приоритетно да се осъществява ускорено утвърждаване на авторитета на България и нейното по-нататъшно приобщаване в европейските и световните организации.


II. МИРЪТ - ВИСШЕ БЛАГО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

Ключът на нашата външна политика е мирът. Българският народ, а и никой друг народ, днес не може да спечели от войната. Мирът на Балканите, стожер на който е България, мирът в Европа, към която се стремим, трябва да бъдат подкрепени не само чрез съблюдаване на принципите и нормите на международното право, но и с активен миролюбив външнополитически курс в съответствие с политическите решения и действия на ООН и подписаните от нашата страна международни договорености, последната от които е Партньорство за мир. Но мирните ни инициативи не бива да се схващат като проява на пацифизъм, нито да се развиват за сметка на намаляване на боеготовността на нашите въоръжени сили за отпор в случаи на нужда.

Миролюбивата външна политика се основава на вътрешната ни сигурност и спокойствие, на сплотеността на политици, общественици и граждани зад идеята на мира. Тя произтича от разума и търпимостта между различните етнически и религиозни общности вътре в страната. Заедно с това незабавно и решително трябва да бъдат пресичани всякакви прояви на краен национализъм, екстремизъм и подстрекателство, независимо откъде идват те. Не бива да допуснем отново да бъде отключен порочният цикъл, при който всяко насилие поражда друго.

Вътрешният мир е гаранция за мира по границите. БСДП е за ненарушимост на границите със съседните държави, за ненамеса във вътрешните им работи при реципрочно отношение от тяхна страна. Ние се противопоставяме на всеки опит за постигане на теснопартийна конюнктурна изгода в тези отношения и се обявяваме срещу проявите на опортюнизъм, авантюризъм и партизанщина, които целят кратковременни облаги за една или друга политическа или друга прослойка.


III. ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Волята за мир, разбирателство и демокрация най-добре се проявява в сферата на човешките права. Осъзнатата необходимост от тяхната безусловна и всестранна защита е естествено присъща на социалдемократическата теория и практика навсякъде по света. Свободата, справедливостта и солидарността се изразяват най-пълно и най-вече чрез защита и реализиране на човешките права. Като изхожда от такава постановка за техния приоритет и безусловност във вътрешен и международен план, БСДП застава зад доминантата на Хартата за правата на човека в трите й договорноправни измерения: Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за икономическите, социалните и културните права и Международния пакт за гражданските и политическите права.

Същевременно БСДП обръща особено внимание на защитата на човешките права на гражданите от български произход в други, предимно съседни страни. БСДП е за развитието на културния, професионалния и младежкия обмен между страните, за увеличаване на взаимния достъп до вестници, списания, научна и художествена литература, за насърчаване на личните контакти и съседското общуване като цяло. Но при съблюдаване на принципа на историзма и приемствеността в междусъседските отношения не може да се съгласим с ограничаване или потискане на правото на национална, културна и верска идентичност, практикувано и днес спрямо българските малцинства на Балканите.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
12.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!