12 септември 1990

СОФИЯ, 12 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 180 /198/

СОФИЯ, 12 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА, ИЗПРАТЕНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


СЪЮЗЪТ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ТРЕВОГА ОТ СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАКОННОСТТА В СТРАНАТА.

ПРОКУРОРИТЕ, СЪОБРАЗНО СВОИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ЩЕ НОСЯТ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ КАТО ОРГАНИ НА ЗАКОННОСТТА.

СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ, А ИМЕННО:

1. В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА СЕ ИЗБЕРЕ ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА, КОЙТО НЕЗАБАВНО ДА ПОЕМЕ ФУНКЦИИТЕ СИ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЯВЕН ПРОФЕСИОНАЛИСТ ОТ СЪСТАВА НА ПРОКУРОРСКИТЕ КАДРИ;

2. ДА СЕ УСКОРИ ПРИЕМАНЕТО НА ПРАВНАТА РЕФОРМА, В КОЯТО ДА СЕ ОТКРОИ МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА В СИСТЕМАТА НА ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ;

3. РЕШАВАНЕТО НА ВАЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИАЛНО-БИТОВИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С УЧАСТИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА КАТО СИНДИКАЛНА И ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;

4. БЕЗ ОТЛАГАНЕ ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА МАТЕРИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОКУРОРСКИТЕ КАДРИ И ПРОКУРАТУРАТА КАТО ЦЯЛО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЯСТОТО, КОЕТО ЗАЕМАТ В СИСТЕМАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ;

5. НИЕ СМЕ ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ПРОКУРАТУРАТА И УТВЪРЖДАВАНЕТО Й КАТО НАДПАРТИЙНА И НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ - БЛЮСТИТЕЛ НА ЗАКОННОСТТА В ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА;

6. НИЕ СМЕ ЗА ГЛАСНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И РЕАЛНА СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ.

В ПОДКРЕПА НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ СМЕ ГОТОВИ ДА ПРЕДСТАВИМ МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ.

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.        ПРЕДСЕДАТЕЛ:    КАМЕН СИТНИЛСКИ
                                                      СЕКРЕТАР: БОРИСЛАВ ЙОТОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ПО ПОВОД 46-ТА ГОДИШНИНА ОТ ПРЕВРАТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОЗДРАВЯВА РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ ОТ КОАЛИЦИЯТА, НАРЕЧЕНА ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ:

- БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ТОГАВА БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /КОМУНИСТИ/,
- БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /КАЗИОНЕН/ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /НИКОЛА ПЕТКОВ/ - ТОГАВА ОБЕДИНЕНИ ПОД ИМЕТО БЗНС /ПЛАДНЕ/,
- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ТОГАВА БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ОБЕДИНЕНА/,
- РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ТОГАВА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ,
- НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" - ТОГАВА ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ "ЗВЕНО".

СЪЩЕВРЕМЕННО НАПОМНЯМЕ НА СЕГАШНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ТЕЗИ
ПАРТИИ, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ЧАКА ОТГОВОР НА ВЪПРОСИТЕ: ПОЕМАТ ЛИ ТОГАВАШНИТЕ СЪЮЗНИЦИ НА КОМУНИСТИТЕ ИСТОРИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪВЕТСКАТА ОКУПАЦИЯ НА СТРАНАТА НИ, ЗА РЕПРЕСИИТЕ В ПЕРИОДА 1944-1946 Г., ЗА ДЕЙНОСТТА НА Т.НАР. НАРОДЕН СЪД, ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА АНТИКОНСТИТУЦИОННИЯ РЕФЕРЕНДУМ ОТ 1946 Г. И КАКВА В ТЯХНАТА ЗАСЛУГА ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРОДЪЛЖИЛАТА 43 ГОДИНИ КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА?

СОФИЯ, 9 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.           ГЛАВЕН ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР:
                                                       БОРЯН АНГЕЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА, АДРЕСИРАНО ДО ВЕСТНИК "ДУМА".


СКЪПИ ЖУРНАЛИСТИ ОТ В. "ДУМА",
ДРАГИ "ДР." ПРОДЕВ,

НЯКОИ НЕВЕРНИ ТВЪРДЕНИЯ ВЪВ ВАШИЯ ВЕСТНИК ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ОТНОСНО ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/ И НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ МИНАХА ВСЯКАКВИ ГРАНИЦИ НА ЕЛЕМЕНТАРНАТА ЕТИКА.

1. НА 17 АПРИЛ 1990 ГОДИНА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ МИТИНГ ПРЕД ПОСОЛСТВОТО НА СССР. НА ДРУГИЯ ДЕН В. "ДУМА" ИЗЛЕЗЕ СЪС СТАТИЯ, ОЗАГЛАВВНА "ЯСТРЕБИ ПРЕД СЪВЕТСКОТО ПОСОЛСТВО". В БРОЙ 147 ОТ 28 АВГУСТ 1990 ГОДИНА НА СТРАНИЦА 5 РЕДКОЛЕГИЯТА ВИ Е ПУБЛИКУВАЛА СЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ: "НЯКОГА "ДУМА" НАРЕЧЕ НЯКОИ СИЛИ "ЯСТРЕБИ" И СЕ ОКАЗА ТРАГИЧНО ПРАВ - В КОРИДОРИТЕ И ЗАЛИТЕ НА СГРАДАТА, ИЗГРАДЕНА С ЛЕПТАТА НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ, ТЕ БЕЗНАКАЗАНО ВИЛНЯХА". НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО ВИЕ ОТ "ДУМА" НАРИЧАТЕ "ЯСТРЕБИ", ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЕ СМЕ УЧАСТВАЛИ И НЯМАМЕ НИЩО ОБЩО С ОПУСТОШАВАНЕТО НА ДОМА НА БСП И СЧИТАМЕ ДУМИТЕ ВИ ЗА КЛЕВЕТА.

НАСТОЯВАМЕ ВЕСТНИК "ДУМА" ДА НИ СЕ ИЗВИНИ ДО 14 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА НА ПЪРВА СТРАНИЦА С ЕДЪР ШРИФТ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ.

2. В СТАТИЯ ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА, ОЗАГЛАВЕНА "НИЕ ПАК СМЕ ТУК", Д. ГЕОРГИЕВ ОТНОВО ОБИЖДА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА И ЛИЧНО ЕМИЛ КОШЛУКОВ. НАШЕТО ШЕСТВИЕ ОТ 2 МАРТ 1990 ГОДИНА Е ОБЯВЕНО ЗА НЕОФАШИСТКО, НЕЗАКОННО, НЕРАЗРЕШЕНО И БИЛО АКЦИЯ, КОЯТО Е ПАРАЛИЗИРАЛА ПОЛОВИНАТА ГРАД. В СТАТИЯТА ОСВЕН ТОВА Е ЗАПИСАНО: "ТОГАВА СЕ ПОЯВИХА ЖЕЛЕЗНИТЕ ПРЪТОВЕ. НЕ ВИДЯХМЕ ЛИ ЛИ СЪЩИТЕ ПРЪТОВЕ И В НОЩТА НА ПОЖАРА?" КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ТАКИВА ТВЪРДЕНИЯ, НЕПОДПЛАТЕНИ С ДРУГИ ФАКТИ ОСВЕН ПИСАНИЯТА НА В. "ДУМА", И СЪЩО ГИ СЧИТАМЕ ЗА ОБИДИ И КЛЕВЕТИ.

НАСТОЯВАМЕ В. "ДУМА" И Д. ГЕОРГИЕВ ДА НИ СЕ ИЗВИНЯТ ДО 14 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА И ЗА ТАЗИ СТАТИЯ, ЗАЩОТО ИМАМЕ ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЯ ДА ГИ ПОДВЕДЕМ ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ, А ВЕРОЯТНО НЕ САМО НИЕ.

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 12 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В БЪЛГАРИЯ.


ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНКИ! БРАТЯ И СЕСТРИ!

ДЪЛБОКО РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ НАСТЪПВАЩАТА СЕРИОЗНА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И ДУХОВНА КРИЗА, КОЯТО НЯКОИ СРЕДИ ЗА СВОИ КОРИСТНИ ЦЕЛИ РАЗДУХВАТ, НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С ГОРЕЩ ПРИЗИВ: ДА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА ОТПОР СРЕЩУ АНТИДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЕКСТРЕМИСТКИ И НЕОФАШИСТКИ СИЛИ И ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ДНЕШНОТО ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ НА HAШATA  РОДИНА!

ИЗБОРИТЕ ЗА СЕДМО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ ПРИ ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, ДАДОХА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО СВОБОДНА ИЗЯВА НА НАРОДНАТА ВОЛЯ. БЪЛГАСКИЯТ НАРОД НАПРАВИ ВЕРЕН АНАЛИЗ НА ИЗМИНАЛИТЕ ЧЕТИРИ И ПОЛОВИНА ДЕСЕТИЛЕТИЯ, КАТО ОТЧЕТЕ ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ И ИЗВРАЩЕНИЯ ПРИ ТОТАЛИТАРИЗМА, ТОЙ ОЦЕНИ ПО ДОСТОЙНСТВО СВОИТЕ БЕЗСПОРНИ ЗАВОЕВАНИЯ В МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО ИЗДИГАНЕ НА СТРАНАТА И ПРИ ГЛАСУВАНЕТО ОТДАДЕ ПРЕДПОЧИТАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. НА 10 И 17 ЮНИ Т.Г. ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НАРОДА ПОТВЪРДИ ИЗБРАНИЯ ОТ НЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ИЗБИРАНЕТО ОТ СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТ Е КОМПРОМИС, КОЙТО НАПРАВИ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП. НО ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ БЕШЕ НЕУБЕДИТЕЛНА, КОЯТО КРИЕ ОПАСНОСТИ И ИЗИСКВА БДИТЕЛНОСТ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ОТ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА Е И ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ И СЛЕД НАПРАВЕНИЯ КОМПРОМИС ПО ИЗБИРАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТ ОТГОВОРНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЗАПЛАШВАТ СЪС СТЪЛКНОВЕНИЯ, "С ТРУДНО ПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ", КОИТО НЕ ЗАКЪСНЯХА.

ВЪПРЕКИ ЧЕ КАКТО У НАС, ТАКА И ПО ЦЯЛ СВЯТ ИЗБОРИТЕ БЯХА ПРИЗНАТИ ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ, НЯКОИ ВЛАСТОГОНСКИ СРЕДИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗКРИВЯВАТ ИСТИНАТА ЗА ТЕЗИ ИЗБОРИ. ТЕ ОРГАНИЗИРАТ НЕПРЕКЪСНАТ ШАНТАЖ: ПОДБУЖДАТ ВСЯКАКЪВ ВИД СТАЧКИ - СИМВОЛИЧНИ И ЕФЕКТИВНИ, ГЛАДНИ И ОКУПАЦИОННИ; РАЗГЪВАТ В СТОЛИЦАТА И В ДРУГИ НАСЕЛЕНИ ПУНКТОВЕ КАТО КАТУНИ ПАЛАТКИТЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "ГРАДОВЕ
НA ИСТИНАТА"; ИЗГРАЖДАТ КОМИТЕТИ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ; ЗАВЗЕМАТ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, КАКВИТО СЛУЧАИ ИМАШЕ В СОФИЯ И В БУРГАС; ПАЛЯТ ПЛАКАТИ, ТРАНСПАРАНТИ И ЗНАМЕНА; БИЯТ И ИЗДЕВАТЕЛСТВАТ НАД НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И МИНИСТРИ; ПРИСТЪПВАТ КЪМ ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ, КАКВОТО УПРАЖНИХА СРЕШУ МИРНАТА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 16 ЮЛИ Т.Г., КАТО ДИРИЖИРАХА ОКУПАЦИОННИТЕ СТАЧКИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОЗАКОННО РАЗСТРОИХА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ СТУДЕНТИ. СЕГА ЧРЕЗ СТАЧКИ И ДРУГИ ПРОЯВИ ТЕЗИ СРЕДИ СЪЗДАВАТ ИКОНОМИЧЕСКИ ХАОС В БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА РАЗВИХРЯТ НАРОДНОТО НЕДОВОЛСТВО. СИЛИТЕ НА РЕВАНШИЗМА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРАВИЛОТО: "КОЛКОТО ПО-ЗЛЕ, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ!" И ОТ СТРЕМЕЖА НА ВСЯКА ЦЕНА ДА ЗАВЗЕМАТ ВЛАСТТА, ДА ВЪРНАТ КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯТА.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАНО ОТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, СЪС СВОЕТО БЕЗДЕЙСТВИЕ И НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ДОПРИНЕСЕ В ТВЪРДЕ МНОГО ЗА ВЛОШАВАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА.

КОИ СА СИЛИТЕ, КОНТО РАЗПАЛВАТ ОМРАЗА, РАЗДУХВАТ ВРАЖДА И ПОДГОТВЯТ ГРАЖДАНСКИ СБЛЪСЪЦИ?

ТОВА СА ОНЕЗИ РЕАКЦИОННИ СИЛИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОМИРЯТ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ. ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДЕСТАБИЛИЗИРАТ ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА, ЗА ДА Я ВЪРНАТ КЪМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКО И ФАШИСТКО МИНАЛО. ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ЕКСТРЕМИСТИТЕ СЕ ОКОПАХА В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, МАКАР ЧЕ В НЕГО ИМА ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ЛИЧНОСТИ С ЯСНО ИЗРАЗЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ. ТЕЗИ СИЛИ ОРГАНИЗИРАТ, ПРЕДПРИЕМАТ И РЪКОВОДЯТ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПО МЕТОДИ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ХИТЛЕРИСТИТЕ КЪМ ВЛАСТТА.

ВЪПРОС НАД ВЪПРОСИТЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЕГА Е ДА ПРЕГРАДИ ПЪТЯ НА РЕВАНШИЗМА. ЩЕ ДОПУСНЕМ ЛИ СТРАНАТА ДА БЪДЕ ВЪРНАТА КЪМ ТЬМНОТО И ЗЛОВЕЩО МИНАЛО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ТЕРОРА?

ПРИ ТАЗИ ВЗРИВООПАСНА ОБСТАНОВКА НИЕ, ГРУПА ПРВДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОГРАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, НА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА И ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ; ПОЛИТИЧЕСКИ, ОБЩЕСТВЕНИ, НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, СЪЗДАДОХМЕ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ. ТО Е ШИРОК ДЕМОКРАТИЧЕН АНТИФАШИСТКИ ФОРУМ.

НАШИТЕ ЦЕЛИ СА:

- ДА ПРЕГРАДИМ ПЪТЯ НА ОНЕЗИ, КОИТО ПО НЕЗАКОНЕН, ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРЕН И НЕДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ СЕ СТРЕМЯТ ДА ЗАВЗЕМАТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ;
- ДА ЗАЩИТИМ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРАВОВИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
- ДА НЕ ДОПУСНЕМ РЕСТАВРАЦИЯ НА КАПИТАЛИЗМА И НЕОФАШИЗМА И ИДВАНЕТО НА ВЛАСТ НА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ОЛИГАРХИЯ;
- ДА ОТСТОЯВАМЕ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ЗАВОЕВАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА;
- ДА ЗАПАЗИМ НАРОДНОТО БОГАТСТВО, ИЗГРАЖДАНО ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ, КАТО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ТОТАЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, НA РАЗПРОДАЖБАТА НА ФАБРИКИТЕ, ЗАВОДИТЕ, ПРЕДПРИЯТИЯТА НА НАШИ И ЧУЖДОЗЕМНИ КАПИТАЛИСТИ;
- ДА УКРЕПИМ НАРОДНАТА КООПЕРАЦИЯ КАТО ОСНОВНА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ В СЕЛОТО; ЗЕМЯТА НА ТЕЗИ, КОИТО Я РАБОТЯТ, С ПРАВО НА НАСЛЕДЯВАНЕ, ДОКАТО Я РАБОТЯТ;
- ДА НЕ ПОЗВОЛИМ РАЗПИЛЯВАНЕТО НА НАЙ-ГОЛЯМОТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО - ТРУДОВИЯ ЧОВЕК, ЧРЕЗ МАСОВА БЕЗРАБОТИЦА, ЧРЕЗ НАПУСКАНЕТО НА СТРАНАТА ОТ ХИЛЯДИ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ;
- ДА ЗАЩИТАВАМЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ, НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО, РАВНОПРАВИЕТО МЕЖДУ ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ И ВЕРСКИ ГРУПИ И ДА РАТУВАМЕ ЗА ЕДИННА, СПЛОТЕНА, СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
- ДА СЕ БОРИМ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО И СПАЗВАНЕ НА ВСЕОБЩАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА;
- ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ КРИЗАТА, КАТО ИЗПОЛЗУВАМВ ПРЕДИ ВСИЧКО СОБСТВЕНИТЕ СИ СИЛИ И РЕСУРСИ. НЕ ПРОТЯГАНЕ РЪЦЕ ЗА ПОМОЩ, А ЗАПРЕТВАНЕ НА РЪКАВИТЕ НА НАРОДА, НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!
ЗА ДА СПРЕМ РАЗРУХАТА, ХАОСА, НЕОФАШИЗМА, ПРИЗОВАВАМЕ ДА ПРИСТЪПИТЕ НЕЗАБАВНО КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА КОМИТЕТИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДОВЕ, СЕЛА И КВАРТАЛИ. НЕКА В ТЕЗИ КОМИТЕТИ ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ ВСИЧКИ БЕЗ ОГЛЕД НА ПАРТИЙНА И ВЕРСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, НА ВЪЗРАСТ И СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.

ДОКАТО НЕ Е КЪСНО, ДА ПРЕГРАДИМ ПЪТЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО БЕЗУМИЕ И НЕОФАШИЗМА, КОИТО СЕ НАДИГАТ В НАШАТА СТРАНА!


Х   Х   Х

СОФИЯ, 12 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ ПРИВЕТСТВУВА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/ ОТ М.АВГУСТ 1990 Г. ОТНОСНО БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ КАТО ПЪРВИ ОФИЦИАЛЕН ОПИТ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ГОДИНИ НАСАМ ЗА АДЕКВАТНО ТРЕТИРАНЕ НА ЕДИН ОТ НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРОБЛЕМИ.

ВЪПРОСЪТ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ /НА ЗАПАД И НА ИЗТОК/ БЕШЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ПРЕМЪЛЧАВАН ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, А ВЗЕМАНИТЕ ПО ПРИНУДА МЕРКИ /ДОРИ ЗА ПОСТАВЯНЕТО МУ/ ИМАХА ПАЛИАТИВЕН ХАРАКТЕР. КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛСТВА НЕ БЯХА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ЗАЩИТАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КАУЗА И ТОВА ДАДЕ ДЪЛБОКО ТРАГИЧНО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ИСТОРИЧЕСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД,
ЛИШИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТ И ДАЖЕ ОТ НАДЕЖДА ЗА ЗАВРЪЩАНЕ /ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО/ В РОДИНАТА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЕМИГРАНТИ.

ЗАТОВА СЮД НАМИРА, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ПОДОБНА ПОЗОРНА СТРАНИЦА ОТ НАЙ-НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ ДА БЪДЕ ПРЕОДОЛЯНА. В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРЕДЛАГАМЕ НА ВНС:

1. В НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ВКЛЮЧИ СЛЕДНИЯТ ТЕКСТ: "ЛИШАВАНЕТО ОТ ИЛИ ОТНЕМАНЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО, ПРИДОБИТО ПО РОЖДЕНИЕ, Е ЗАБРАНЕНО".

МОТИВИ: ЧРЕЗ ТОЗИ КОНСТИТУЦИОНЕН ТЕКСТ НАШИТЕ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ -БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПО РОЖДЕНИЕ, ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯТ АВТОМАТИЧНО, БЕЗ ДА СА НУЖНИ ОТДЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ, СВОЕТО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО. ЕДВА ЛИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОБЯСНЯВА ПОЛЗАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ПОДОБНА СТЪПКА. ЩЕ СЕ СПЕСТЯТ ОГРОМНИ СРЕДСТВА С ОТПАДАНЕТО НА ИНАЧЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ХИЛЯДИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА И НЯМА ДА СЕ НАЛАГА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТЪТ/ ДА БЪДАТ СЕЗИРАНИ С ХИЛЯДИ МОЛБИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО.

2. ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МИНИСТЕРСТВАТА, КОИТО ЩЕ ВЛИЗАТ В СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НОВАТА БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ ДА ПРЕДВИДИ: "МИНИСТЕРСТВО НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА".

МОТИВИ: СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ /СПОРЕД ОТДЕЛНИ ОЦЕНКИ - ДОРИ НЯКОЛКО МИЛИОНА/ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ В ЧУЖБИНА /ЧИЙТО БРОЙ ПРОДЪЛЖАВА НЕУДЪРЖИМО ДА РАСТЕ/ ЗАСЛУЖАВАТ МОРАЛНОТО ПРАВО, А И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е ДЪЛБОКО ЗАИНТЕРЕСУВАНА /ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНО, ПОЛИТИЧЕСКИ/ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ТАКОВА МИНИСТЕРСТВО. ПО ОТНОСИТЕЛНАТА СИ ТЕЖЕСТ В ПРАВИТЕЛСТВОТО МИНИСТЕРСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЩЕ СЕ РАВНЯВА НА НЯКОЛКО ОТ ДРУГИТЕ МИНИСТЕРСТВА: В НЕГОВОТО ВЕДОМСТВО В ЕДНА ВИНАГИ СЪЩЕСТВУВАЛА, НО ДОСЕГА ПРЕНЕБРЕГВАНА БЪЛГАРИЯ - БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ПРИ УМЕЛ ПОДХОД Е СПОСОБНА ДА ПОМОГНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО ДА ПРЕОДОЛЕЕ НАДИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРИЗОВАВА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПРОНИКНЕ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТТА НА ЗАДАЧАТА И ДА ДОКАЖЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД /В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА/, ЧЕ ЗАСЛУЖАВА ВИСОКОТО СИ ЗВАНИЕ.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮД: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР НА СЮД: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ПОДКРЕПА НА ВЪЗНИКНАЛОТО СРЕД ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ИВАН /ВАНЧЕ/ МИХАЙЛОВ ДА БЪДАТ ПОГРЕБАНИ В БЪЛГАРИЯ.

КАТО ИЗРАЗЯВА УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ НЕЗАВИСИМО ОТ СЛОЖНИЯ СИ ЖИТЕЙСКИ ПЪТ ИВАН МИХАЙЛОВ ОСТАВА ПОСЛЕДНАТА КРУПНА ФИГУРА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ И РЕВНОСТЕН ЗАЩИТНИК НА БЪЛГАРЩИНАТА В МАКЕДОНИЯ, АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАСТОЯВА ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ТЛЕННИТЕ МУ ОСТАНКИ ДА БЪДАТ ПОГРЕБАНИ В РОДИНАТА.

СОФИЯ, 8 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТАРИНА" КЪМ СЪЮЗ "АНТИКВАРИАТ" В БЪЛГАРИЯ.


ПЪРВО - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. "БЪЛГАРСКА СТАРИНА” Е ДОБРОВОЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЦЕНИТЕЛИ НА РОДНАТА КНИГА И НА ДРУГИТЕ КУЛТУРНИ СЪКРОВИЩА С ИДЕАЛНА И СТОПАНСКА ЦЕЛ.

2. СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТАРИНА" Е ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ СЪС СВОЯ БАНКОВА СМЕТКА.

3. СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТАРИНА" Е НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО РАЗВИВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ И В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

ВТОРО - ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

1. ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ИЗДИРВАНЕТО, ПРИВЕЖДАНЕТО В ИЗВЕСТНОСТ, ОПАЗВАНЕТО И ПЪЛНОЦЕННОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО КНИЖОВНО БОГАТСТВО /АНТИКВАРНИТЕ КНИГИ/, НА ДРУГИ КНИЖОВНИ СТАРИНИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО С АНТИКВАРНА СТОЙНОСТ, ТВОРБИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ И ДР.

2. ДА СЪХРАНЯВА И ДА РАЗВИВА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРИНА, ДА ГО ПРИОБЩАВА КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ; ДА ОБОГАТЯВА
НАРОДНОСТНИТЕ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРСКОТО КНИГОЛЮБИЕ И АНТИКВАРИАТ; ДА ВЪЗПИТАВА У СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СРЕД НАСЕЛЕНИВТО ЛЮБОВ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО И РОДОЛЮБИВА РЕВНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

3. ДА ПОДКРЕПЯ, ДА ПРОПАГАНДИРА И ДА ПОПУЛЯРИЗИРА ВСИЧКИ ПРОЯВИ В АНТИКВАРНОТО ДЕЛО НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ИНСТИТУТИ, СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ.

4. ДА СЪДЕЙСТВА НА ДЪРЖАВНИ, КООПЕРАТИВНИ И ЧАСТНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ТЪРГОВИЯ С АНТИКВАРНИ ЦЕННОСТИ.

5. ДА УЧАСТВА В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АНТИКВАРЕН СЪЮЗ С ЦЕНТЪР ПАРИЖ И В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ В ОБЛАСТТА НА АНТИКВАРНОТО ДЕЛО.

6. ДА ОБЕДИНЯВА ХОРА С ТРАЙНИ И БЕЗКОРИСТНИ ИНТЕРЕСИ В КНИГОЗНАНИЕТО, КНИГОЛЮБИТЕЛСТВОТО, ДОКУМЕНТАЛИСТИКАТА, МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И АНТИКВАРИАТА; ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ И ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ, КООПЕРАТИВНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР НА АНТИКВАРИАТА, ДА ПОВИШАВА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИМ УМЕНИЯ, ДА ВНЕДРЯВА У ТЯХ КОЛЕГИАЛНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ВИСОКО ЧУВСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И ЧОВЕШКА ЕТИКА.

7. ДА ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ИЗЯВИ И СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЛАСТТА НА АНТИКВАРНОТО ДЕЛО - ИЗЛОЖБИ, КОНКУРСИ, ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ /АУКЦИОНИ/, РЕКЛАМНА, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ДР.

8. ДА ПРОЯВЯВА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.

ТРЕТО - ФОРМИ НА РАБОТА

1. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОИТЕ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ СДРУЖЕНИЕТО ИЗПОЛЗВА РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ:

- ОРГАНИЗИРА СРЕЩИ, ИЗЛОЖБИ НА КОЛЕКЦИИ, ЛЕКЦИИ, БЕСЕДИ, СБИРКИ И ДР.
- УЧАСТВА В ОБЩОНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ И ПАНАИРИ НА КНИГАТА, В ЧЕСТВАНИЯ НА БЕЛЕЖИТИ ЛИЧНОСТИ И ГОДИШНИНИ ОТ ВАЖНИ СЪБИТИЯ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ;
- СЪДЕЙСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ /АУКЦИОНИ/;
- СЪЗДАВА ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ ЗА ОЦЕНКА НА КНИГИ И ПРЕДМЕТИ С АНТИКВАРНА СТОЙНОСТ;
- ОСИГУРЯВА ЮРИДИЧЕСКА ЗАЩИТА И ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
- ИЗДАВА ПЕЧАТЕН ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА АНТИКВАРНОТО ДЕЛО;
- ИЗГРАЖДА СВОЯ ДРУЖЕСТВЕНА ФИРМА С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ - ТЪРГОВИЯ С АНТИКВАРНИ КНИГИ И ПРЕДМЕТИ У НАС И В ЧУЖБИНА;
- ВЗАИМОДЕЙСТВА С ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ОРГАНИЗАИИ И ИНСТИТУТИ, ФОНДАЦИИ И ПР.

2. ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА КЛУБОВЕТЕ МОГАТ ДА ПРИЛАГАТ И ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ЧЕТВЪРТО - ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. ЧЛЕНОВЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ РАЗЛИКА НА ВЪЗРАСТ, ПОЛ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ УБЕЖДЕНИЯ - РАБОТНИЦИ ОТ АНТИКВАРИАТА, ЦЕНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА КНИГА И СТАРИНА, КОИТО РАТУВАТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КНИЖОВНАТА И ДРУГА КУЛТУРНА СЪКРОВИЩНИЦА НА НАЦИЯТА. В СДРУЖЕНИЕТО МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ И БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО ЖИВЕЯТ В ЧУЖБИНА.

ОСВЕН ИНДИВИДУАЛНИ СЕ ПРИЕМАТ И КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪЩИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

2. ЧЛЕНОВЕТЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ КЛУБОВЕ С ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНА МОЛБА.

3. ЧЛЕНОВЕТЕ МОГАТ СВОБОДНО И ПО СЪВВСТ ДА НАПУСНАТ СДРУЖЕНИЕТО.

4. ЧЛЕНОВЕТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА РАБОТЯТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО, ДА УЧАСТВАТ СПОРЕД СИЛИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ В ЛЮБОРОДНОТО ДЕЛО ЗА СПАСЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА
БЪЛГАРСКАТА СТАРИНА.

5. ЧЛЕНОВЕТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПАЗЯТ ИМЕТО И ЧЕСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО, КАКТО И СВОЯТА ЛИЧНА ЧЕСТ И ИМЕ, КАТО СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ И ПРОТИВОДЕЙСТВАТ НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ СПЕКУЛАЦИИ С НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ.

6. ЧЛЕНОВЕТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И БЪДАТ ИЗБИРАНИ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО И НА КЛУБОВЕТЕ.

7. ЧЛЕНОВЕТЕ ИМАТ ПРАВО НА СВОБОДЕН ИЗБОР ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЯВИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО КАТО ЦЯЛО И НА КЛУБА, В КОЙТО ЧЛЕНУВАТ.

8. ЧЛЕНОВЕТЕ ПРИТЕЖАВАТ ЧЛЕНСКА КАРТА И ПЛАЩАТ МЕСЕЧЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В РАЗМЕР, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ВСТЪПИТЕЛНИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДОБРОВОЛЕН, НО НЕ Е ПО-МАЛЪК ОТ ПЕТ ЛЕВА.

9. ЗА НАРУШАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА УСТАВА И ЗА ОПЕТНЯВАНЕ ИМЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО ПРОЯВИЛИТЕ СЕ ЧЛЕНОВЕ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ОТ СЪБРАНИЯ НА КЛУБОВЕТЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/