11 юли 1995


София, 11 юли 1995 година
Брой 133 /1434/


София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК И НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА ДОСТЪПА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Едно от основните човешки права на всеки от нас е правото да бъде информиран. Това е записано и в българската конституция. Единственият цензор на тази информация сте вие - зрителите, слушателите, читателите. Всеки от вас е в правото си да отсява необходимата му информация и никой не може да ограничи това ваше право.

Ето защо буди сериозна тревога стремежът на управляващата партия отново да спусне познатата ни информационна завеса върху националните медии. Защото историята показва, че неинформираният и незнаещият човек по-лесно се лъже и заблуждава. А тъкмо това е нужно днес на БСП, да скрие от вас некадърното си и вредно за държавата управление.

Вчера мнозинството на БСП в Комисията по радио, телевизия и БТА гласува решение, което ограничава правото на парламентарно представените политически сили за достъп до националния ефир. С този акт бившите комунисти продължават своята атака срещу свободата на словото и правото на информация, започнала със смяната на ръководителите на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Само за няколко месеца БСП успя да наложи цензура в основните български средства за информация.

Бяха свалени от ефир и уволнени много от журналистите, за които истината беше най-важното мерило в журналистическата професия.

Бяха спрени директните излъчвания по БНТ и по БНР на дебатите по най-важните закони, засягащи живота на всеки един от нас.

Наложи се практиката на скритите нощни заседания.

В новинарските емисии присъстват репортажи за всички видове протоколни изяви на управляващите и се премълчават позициите на опозиционните сили в българския парламент.

И колкото и да е еднообразна формата на декларациите и изявленията, за нас това остава една от малкото възможности да изложим открито без цензура позициите си пред вас - нашите избиратели.

Вероятно мнозина от вас не се вълнуват от политическите процеси у нас. Но за всички останали, които се интересуват от проблемите на България, политическите сили в парламента са длъжни да дават пълна информация и отчет за своята дейност.

Взетото от комисията решение противоречи на конституцията и е в нарушение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. С него политическите сили в парламента на практика се лишават от възможността да информират гражданите и обществеността на България за отношението си към живота в страната.

А това е тяхно право, задължение и отговорност.

София, 7 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/. За председател на партията е избрана Светлана Дянкова.


Изминалите две години се характеризират с широко настъпление на прокомунистическите сили в цяла Източна Европа. Този процес намери израз и в политическите събития в България. За разлика от Унгария в България демократичните сили дойдоха по-късно на власт и управляваха изключително кратък период от време - практически около 9-10 месеца. За разлика от Полша в България липсваше и не можа да се създаде широка дребна и средна частна собственост, базирана върху пазар на земята. При това положение вредите, които комунистическото управление нанася върху държава[та], се открояват у нас особено ясно. Те се свеждат до следното:

1. Отстъпления от принципа за разделение на властите. По този начин се улесняват своеволия на администрацията и използване на някои звена от съдебната власт за изпълнение на политически поръчки. Това накърнява гаранциите за съблюдаване на човешките права.

2. Опити за ново налагане чрез контролираните от държавата медии на символиката и ценностната система на комунизма. Така се изкълчва представата за свобода и се потискат инициативата и толерантността. Вторично се цели и сплашване на гражданите, които трябва да усетят, че комунизмът се връща.

3. Блокиране на процеса на създаване на средна класа, като се парализират връщането на земята, реституцията и приватизацията, а същевременно се стимулира създаването на огромни полуикономически, полупрестъпни образувания, тясно свързани с главни функционери на комунистическата партия.

4. Изсмукване на държавните активи на неприватизираните предприятия в полза на групировки. В резултат на това спада производството и възможностите за износ, забавя се приватизацията, изкривява се приложението на пазарните принципи.

5. Стимулиране на развитието на престъпни насилнически подразделения към привилегированите групировки, които от своя страна се ползват с протекции. Това парализира дейността на органите на реда и създава благоприятна почва за небивало процъфтяване на вулгарната насилническа и грабителска престъпност.

6. Поставяне на спънки пред европейската и антлантическа интеграция на България за сметка на възстановяване на фразеология и практиката от времето на Варшавския договор. Възстановяват се отношенията с прононсирани комунистически, националистически или диктаторски режими. Търси се неравноправно обвързване с Русия.

Единствената политическа сила, способна да обедини опозиционните формации и реално да се противопостави на тази политика, е Съюзът на демократичните сили.

Изминалите две години бяха най-трудните за СДС от създаването му насам и през тях самото му съществуване беше поставено под въпрос. Консервативната и екологична партия /КЕП/ остана лоялен член на съюза и винаги поставяше неговите интереси преди своите. КЕП игра активна роля за запазването на съюза чрез последователната позиция на ръководството си и чрез разумното, конструктивно и успокояващо въздействие на многобройните си общински организации върху местните структури на СДС.

За КЕП Съюзът на демократичните сили е бил и трябва да продължи в още по-голяма степен да бъде единна политическа сила, което е единствената гаранция за бъдещия му успех.

КЕП дава категоричната си подкрепа за ръководството на СДС, за развитието на новите структури на съюза и призовава всички свои членове и симпатизанти да работят за структурното укрепване на СДС. В предстоящите местни избори КЕП призовава своите членове да проявят максимална активност при разпределянето на работата така, че ефикасно малки групи дейци на СДС да работят с обозримо малък брой избиратели: като отчита тежките вреди, нанесени на каузата от лансирането на неподходящи кандидати, податливи на сплашване, корупция или болни амбиции.

КЕП призовава членовете и структурите си да работят активно за представяне на достойни кандидати, да подкрепят безусловно кандидатите на СДС и да се включват в предизборните екипи.

Комунизмът е отречен от историята и макар някогашните му проповедници да се върнаха на власт, той самият не може да се върне. Борбата на СДС за победа е борба за създаване на по-човешки условия за живот на всички български граждани, за развитие на многобройна средна класа, за гарантиране човешките права, нашата кауза е каузата на българската нация и на българската държава.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ" НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/. За председател на партията е преизбран Петко Симеонов.


Успехът на Българската социалистическа партия /БСП/ и коалиция на парламентарните избори - Декември’94, осигури абсолютно парламентарно мнозинство на Демократичната левица и й даде възможност да излъчи по същество еднопартийно правителство и да поеме ангажимент за самостоятелно управление на страната. Вече шести месец правителството на Жан Виденов показва нагласа и намерение да управлява методично и продължително. В съответствие с посочените в Програмната декларация на кандидата за министър-председател /25 януари 1995 г./ приоритетни цели: превръщане на производственото оживление в траен стопански растеж при висока трудова заетост, овладяване на инфлацията и създаване на условия за постепенно нарастване на реалните доходи, пресичане на стопанската престъпност и установяване на ясни правила в икономиката - правителството на Демократичната левица разработи и оповести пакет от важни документи /"Бялата книга", "Антикризисна програма" за 1995-1996 г., бюджет за 1995 г., правителствена програма за 1994-1998 г./ и изведе актуални и нетърпящи отлагане задачи. Извършва се тотална смяна на лицата по върховете на централната и областната администрация. Организират се нови управленски структури. Засилва се държавната намеса в сферата на икономиката. Случайност или преднамерен факт, но инфлацията се овладява и левът се стабилизира. Динамизира се външната политика в посока на интеграция на България в европейските и евроатлантическите структури, възстановяване икономическата основа на връзките с Русия и активизиране отношенията със страните от балканския район.

Същевременно пътят на кабинета "Виденов" е миниран от конфликт между амбицията на младото ръководство на управляващата партия да продължи реформите и традиционно консервативните нагласи вътре в БСП и в преобладаващата част от електората й, от практическата невъзможност да бъдат изпълнени някои предизборни обещания. Разминаването между стремежа на новото поколение управленци да се съобразява с коренно променената обстановка в политическия и в икономическия живот и традиционния тоталитарен, формиран десетилетия стереотип на управление е очевидно. Обещанията за бързо приемане пакет от закони, с които да се гарантира завоят към регулиран от държавата преход към пазарно стопанство, и ускоряването на приватизацията са все още в сферата на добрите намерения. Аграрната реформа е в опасен застой. Борбата с престъпността е хаотична и неубедителна. Рецидивират елементи на централизирано административно управление /науката, образованието/.

Българска партия либерали ще подкрепя всички действия на правителството на Демократичната левица, които са в посока на прехода към пазарна икономика, празова държава и гражданско общество. Ние сме за преход към либерално-демократично общество, не можем да бъдем против и ще бъдем коректив на този преход. И именно за това настояваме БСП и коалиция, Парламентарната група на Демократичната левица и правителството й "да се отворят" за динамичен диалог с парламентарните и извънпарламентарните политически сили, с институциите на законодателната, съдебната и медийната власт, със синдикатите, с цялата общественост по всички национално значими и национално отговорни проблеми и решения; да търсят мярата между държавната намеса и юридическите гаранции за свобода на предприемаческата инициатива и активност.

Опияняване от успеха, самозатварянето и изолацията от обществото са опасни сега не просто за БСП, а за България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 8 ЮЛИ 1995 Г.


РЕШЕНИЕ N 1

[1.] В срок до 8 септември 1995 г. да се извърши пререгистрация на структурните единици на Българската социалдемократическа партия.

2. Пререгистрацията се възлага на постоянно действащия орган на Националния комитет /НК/ - Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/.

3. При пререгистрацията да се изискват следните документи:
- Протокол с решение на членовете на структурната единица за пререгистрация с изрично посочване на вида й - секция в местна организация; местна организация в общинска, запазване на съществуващия статус.
- Протокол за избор на ръководство.
- Индивидуални формуляри за всеки член на структурната единица по образец, утвърден от ИБ.

4. Регионалните обединения подлежат също на пререгистрация в срока, предвиден в т.1.


РЕШЕНИЕ N 2

В съответствие с решенията на 41-я конгрес на БСДП, във връзка с предстоящите местни избори НК на БСДП


РЕШИ:

Намира представените "Правила за участие в изборите за местна власт на партиите от ДАР" за накърняващи правата на местните организации по смисъл на решенията на 41-я конгрес на БСДП и устава на партията. По тази причина не дава съгласие за подписване на документа.


РЕШЕНИЕ N 3

Националният комитет на БСДП одобрява подписаното споразумение със Социалдемократическата партия /СДП/ и препоръчва контактите между двете партии да се задълбочават на национално и на местно равнище.


РЕШЕНИЕ N 4

Одобрява приетите мерки по съкращаване на разходите и за оптимизиране дейността на апарата на ИБ на БСДП.
Същото се отнася за предприетите мерки за икономии във вестник "Свободен народ".


РЕШЕНИЕ N 5

За следващото заседание на Националния комитет на БСДП Изпълнителното бюро на БСДП да изготви и представи на вниманието на членовете на НК проект за правилник за работа на НК.


РЕШЕНИЕ N 6

Приема по принцип програмата за териториално развитие на БСДП в периода 1995-1996 г.

Дава права на местните организации да разширяват по възможност обхвата на програмата. Изпълнението на програмата съгласно чл.28 и чл.32 от устава се възлага на съответните общински и регионални комитети на БСДП. Контролът по изпълнението на програмата се възлага на ИБ на БСДП, което да изисква отчет на всеки три месеца.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА НА ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЗА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА.


Поради замразената дейност на създадената през май 1994 г. Партия на демократичните промени /ПДП/, оглавена от бившия народен представител Мехмед Ходжа, Централната комисия по етика, възглавявана от Мехмед Рахимов, пое инициативата за свикване заседание на Националния съвет, което се проведе на 8 юли 1995 г.

На заседанието стана известно, че Мехмед Ходжа си е подал оставката като лидер по време на заседание на Изпълнителното бюро, проведено в Хасково след парламентарните избори миналата година. Същите изявления е направил и заместник-председателят Сабри Хюсеин, който въпреки това, воден вероятно от лидерски амбиции, се яви на последното заседание и изтъкна необходимостта от силна личност в партията, очевидно имайки предвид себе си. Но тутакси след това още веднъж пред присъстващите заяви, че си подава оставката като заместник-председател и се оттегля от политическа дейност. Засега ръководството на партията се поема от първия заместник-председател на Изпълнителното бюро Исмаил Исмаил.

След проведените разисквания по организационното състояние на партията бе решено да се свика конгрес на Партията на демократичните промени на 12 август 1995 г. Бе избрана оперативна Координационна комисия в състав Мукаддес Налбант, Гюлман Ахмедова и Мехмед Рахимов, която да подготви и да организира провеждането на конгрес.

В днешните броеве на някои от централните вестници са публикувани информации с противоречиви тълкувания и предположения, получени от неизвестни източници, които не отговарят на действителните факти.

София, 10 юли 1995 г.

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА: М. Рахимов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространите пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, УТВЪРДЕНА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24 - 25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


През последните години в здравно-демографското състояние на населението се задълбочиха някои неблагоприятни тенденции. Тези неблагоприятни тенденции са значително по-изразени през последните пет години особено що се отнася до нарастване смъртността сред активното население, повишаване на детската смъртност и увеличаване на заболеваемостта от социалнозначими заболявания - диабет, рак и др. Прогресивно се влошават показателите за физическото развитие на населението, особено при подрастващите и юношите.

Продължава финансовият недоимък на здравеопазването, а малкото средства се изразходват често без контрол и необходим ефект. Накърнени са интересите на болните, чиито права не са защитени. Заедно с това се подценява ролята на медицинския персонал, чието заплащане е недиференцирано и недостатъчно. Отношенията персонал - пациент стават все по-сложни. Сложни са проблемите с обучението, квалификацията и професионалната етика сред различните медицински професии.

Националната конференция на Гражданско обединение за републиката /ГОР/ изразява тревога от състоянието на българското здравеопазване и особено от обстоятелството, че вече няколко български правителства продължават да блокират някаква по-сериозна реформа в сферата на здравеопазването. Ние смятаме, че при съхраняване на сегашните структури в здравеопазването финансовият недоимък ще се задълбочи и сега съществуващите проблеми могат да прераснат в тежка неизлечима криза.

Националната конференция определя следните основни приоритети на ГОР в сферата на здравеопазването.

Първо. Ние заставаме зад приемането на основни закони, регламентиращи промяна в структурата на здравеопазването, гарантиращи правата на болните, въвеждане на здравна осигурителна система, на национални и специализирани здравни фондове, създаване на гарантирана от държавата "кошница" от здравни услуги и животоспасяващи медикаменти.

Второ. Ние ще подкрепим приемането на правителствено равнище на Национална програма за борба със социалнозначимите заболявания, гарантирана както от бюджетни средства, така от доброволни дарения и международно привлечени инвестиции.

Трето. ГОР ще работи за премахване на дублиращите и неефективни структури - медицински служби и заведения с оглед икономията на средства и по-ефективното насочване на ресурсите.

Националната конференция подкрепя активната работа на Комисията по здравеопазване към Националния съвет на ГОР и стремежите й за създаване на независими сдружения. Ние се обявяваме за изработване на обща стратегия за реформа в сферата на здравеопазването, която органически да съчетае постоянното увеличаване на средства за тази сфера, преструктурирането на системата от медицински заведения и засилване на профилактичното здравеопазване.

Смятаме за необходимо общинските организации на ГОР да обърнат особено внимание на конкретната работа и помощ с лекарите и с целия медицински персонал. Смятаме тази работа за особено важна в сегашния кризисен период.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ, СЪЮЗА НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ И СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ЛИЧНОСТ, КОЯТО ДА ВОДИ ПРЕГОВОРИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ.


Долуподписаните упълномощени представители на Федерация "Царство България" Христо Куртев, на Национално движение за коронована демокрация Димитър Бранков, на Съюза на монархическите сили Александър Садовски, на Съюза на свободните демократи Иван Калчев се споразумяха преговорите за местните избори в град София със Съюза на демократичните сили, Народен съюз и други да се водят от Константин Халачев, упълномощен да преговаря от името на горецитираните организации.

София, 5 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:15:00
11.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!