11 юли 1991

София, 11 юли 1991 година
        Брой 134 /409/


София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА 37-ЧЛЕНЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ КЪМ ВСИЧКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


Във връзка със сложната вътрешнополитическа обстановка в страната през последните седмици и неясния изход от нея в близко бъдеще, както и сериозната криза, настъпила в редовете на Българската социалдемократическа партия /БСДП/, обръщаме се към ВСИЧКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в България, които споделят тревогите ни и искрено желаят единството на БСДП като влиятелна опозиционна сила, да подкрепят нашия призив, като:

1. Независимо от решенията на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС и на ръководството на БСДП да продължат активното си участие в Национално движение - СДС по места, в координационните съвети на общините и в гражданските клубове, за да подпомогнат изборната победа на опозицията в предстоящите избори.

2. За излизане от обърканата ситуация и опитите за разцепление на партията и прекратяването отлива на членска маса да се подкрепи идеята на Инициативния комитет за СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС на 17 и 18 август 1991 г. в София.

Заявките за участие в конгреса на база делегати /един на петдесет членове или един на общинска организация, ако членовете са по-малко/ изпращайте в срок до 5 август 1991 г. вкл. на адрес: 1421 София, бул. "Христо Смирненски” N 32, БСДП-Лозенец, за Инициативен комитет. Справки на телефон 66 56 75.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БСДП:
Иван Куртев, Петко Търпанов, Иван Анев, Мария Бояджиева, Валентин Ненчев, Славейко Божинов, Кръстю Пастухов, Руслан Семерджиев, Димитрина Искренова, Иван Пенчев, Велислав Величков, Йордан Цонев, Николай Пастухов, Любомир Роев, Ирена Брильянтшчикова, Ненчо Ненчев, Петър Маринков, Георги Петров, Добромир Рачев, Александър Александров, Крум Славов, Андрей Манолов, Данчо Данев, Стефан Константинов, Катя Пиронкова, Никола Даскалов, Веселин Джендов, Веселин Стойков, Иван Павлов, Стефан Табаков, Иван Стаматов, Ана Стойкова, Венета Грозданова, Венета Тасева, Петър Атанасов, Роберт Попов, Константин Желев.

София, 9 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ ЕДИНОДУШНО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС НА 1 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Представителите на партиите и организациите в Съюза на демократичните сили се присъединяват към становището за обновлението на Българската православна църква, изразено в съответната декларация, приета на Националната конференция на СДС, състояла се на 22 юня 1991 година в София.

Оценявайки усилията на милионите вярващи християни за опазването на Христовото учение и вяра, Националният координационен съвет обръща внимание на необходимостта от привеждане на висшата църковна йерархия в съответствие с църковните канони чрез оставката на назначените от живковисткия режим владици и патриарх.

Христовото стадо се нуждае от достойни пастири, а Светата църква - от обновление и истински духовен живот.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

Декларацията е подписана от ръководители и упълномощени представители на: Федерация на клубовете за демокрация, Радикалдемократическа партия, Нова социалдемократическа партия, Независимо дружество за защита на правата на човека, БЗНС-Никола Петков, Клуб на репресираните, Обединен демократически център, Демократическа партия, Христян-демократичен фронт, Християнски съюз "Спасение", Движение "Гражданска инициатива", АСП, Федерация на независимите студентски дружества, Българска социалдемократическа партия, Зелена партия, Български демократически форум, "Екогласност", Републиканска партия и Конфедерация на труда "Подкрепа".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на на:
АНАЛИЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "КРЪСТЮ ПАСТУХОВ" ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Решенията на Националната конференция на БСДП от 30 юни 1991 г. практически доведоха партията до ръба на самоизключването от СДС, до тоталната й изолация в съюза, проличала още на следващия ден при гласуванията в Националния координационен съвет /НКС/ на СДС. Взетите решения, както и преамбюлът от "констатации" изобилстват от неточности, непознаване на реалностите и характерната за 40-те години политическа неадекватност на българската социалдемокрация! Проявеното незачитане и игнориране на досегашните партньори на партията в СДС, омаловажаването и опорочаването на усилията на цялата реална демократична опозиция в страната превръща ръководството на БСДП в троянски кон сред привържениците на безкомпромисна, радикална декомунизация. Историческите параметри и неволно правените сравнения с миналото говорят за един политически анахронизъм, проявяван от хора с архаично мислене, "романтично" привързани към миналото и болезнено отдали се на своите спомени...

Но да разгледаме малко по-подробно т.нар. "констатации" и взетите решения:

1. Поставянето под съмнение на легитимността на Националната конференция на СДС от 22 юни т.г. е най-малкото непочтено! Та това е най-представителният досега форум на съюза от учредяването му до ден-днешен! Изискването на БСДП за над 3000 делегати е абсурдно! Трябва да се знае, че структурирането на СДС по места е един изключително динамичен процес /появяват се нови организации на партии и движения, членове на СДС, други се сливат, трети изчезват, като повечето от тях не разполагат със средства/, така че дори сектор "Национална координация" при СДС няма приблизително точна информация за представителството в Общинските координационни съвети. Но нали за целта имаше демократично избрана Мандатна комисия, която да следи за легитимността на делегатите, на конференцията, на кворума при вземането на решенията? Тогава никой не оспори законността на този представителен форум на СДС, не е коректно който и да е да го прави ДНЕС!

2. Гласуваните решения на конференцията бяха точно тези, които подготви демократично избраната специална комисия по проекторешенията. Изменяне и прегласуване на текстове ставаше изключително по искането на делегатите, което е в кръга на нормалното за една пробуждаща се политическа култура след 45-годишен тоталитарен мрак. Твърдението за борба между "групата на 39-те" и Софийския ГКС на СДС е спекулативно, защото решаваха делегатите, а те го направиха по най-категоричен начин!

3. Нетърпимост имаше, но не към чуждото мнение въобще, не към представителите на шест партии и организации, основателки на СДС, а към някои конкретни техни лидери. Защото над 2/3 от делегатите на конференцията бяха представители именно на тези "умерени партии и движения в СДС" и "водещи сили на демократичната опозиция в страната"/БСДП, БЗНС-Никола Петков, Зелена партия, Екогласност, Клуб на репресираните и Федерацията на клубовете за демокрация/.

4. Промените в статута на СДС и приемането на "политически принципи"не могат да се отъждествяват с трансформирането на съюза в единна "синя” партия, защото индивидуално членство в СДС се допуска единствено чрез и там където има формирани Граждански комитети /ГК/ - СДС: тези комитети нямат вертикална структура, а единствено хоризонтална; те "ПОДПОМАГАТ" координационните съвети на СДС по места и "СЪГЛАСУВАТ" действията си с тях, както и с НКС на СДС! ГК-СДС имат право да издигат кандидатури, но това е право на всички структури в СДС. По-важното е, че всички кандидати се "ОБСЪЖДАТ" на широки обществени форуми, но след това КС "ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ". ГК - СДС са временни структури със "СРОК НА ДЕЙСТВИЯ ДО ПОСТИГАНЕТО НА ИЗБОРНАТА ЦЕЛ НА СДС" - чл. 21 от статута. Ясно е казано в приетите политически принципи, че "партиите и другите организации, участващи в СДС - национално движение за демокрация, ЗАПАЗВАТ СВОЯТА ИДЕОЛОГИЧЕСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА САМОСТОЯТЕЛНОСТ и чрез КС по места и НКС осъществяват политическото ръководство на движението”. Спокойно може да се направи изводът, че всяка партия и организация, членуваща в Национално движение за демокрация - СДС, ще си запази собствената физиономия точно толкова, колкото й беше възможно да я отстоява в досегашната широка коалиция - СДС!

5. Констатациите на НК на БСДП за идейна безпътица на лидерите на СДС /от Националното движение за демокрация/ са неуместни, след като именно БСДП все още няма предизборна програма и се тресе и топи вследствие на идейната безпътица на своите лидери!

6. Направените квалификации от НК на БСДП за "политическия морал" на опозиционните лидери, прагматично членували някога в БКП, и тези, които, изпълнени от реализъм, трезво ги поддържат, е непочтено от страна на партия, участвала активно в ОФ и в първото след деветосептемврийския преврат правителство на България! Искането бивши членове на БКП да не бъдат издигани за кандидати от името на СДС е грозен опит да се разцепи опозицията, да се отклони вниманието от проблемите на деня.

Така направените "констатации" /предварително подготвени/, въз основана които НК на БСДП взе своите решения, са прозрачен опит да бъде заблудено общественото мнение, да бъде манипулирана членската маса напартията, като проблемите изкуствено се пренасят от болната на здравата глава!

По отношение на приетите решения /РЕШЕНЕ N 6/ на НК на БСДП трябва да отбележим:

ПЪРВО. Отхвърлянето на решенията на Националната конференция на СДСот 22 юни 1991 г., потвърдени по същество и от НКС на СДС, е безпрецедентно потъпкване и незачитане на сега действащия статут наСДС с всички произтичащи последствия от това.

ВТОРО. Решението за неучастие на БСДП в Национално движение за демокрация - СДС /каквото е новото име на съюза/ е практически доброволно самоизключване на партията от единствено легитимната сега структура на СДС!

ТРЕТО. Решението за участие на БСДП в предстящите избори с коалиционна /интересно с кого? / или със самостоятелна листа в отсъствие на приет избирателен закон е елементарно несъобразяване с реалностите, предателство спрямо интересите както на партията, така и на опозицията като цяло!

ЧЕТВЪРТО. Предложението за предизборно сътрудничество с "други демократични партии и организации", видимо извън СДС, отваря пътя за всякакви безпринципни съюзи и коалиции, включително и с едноутробните братя от връх Бузлуджа.

Последното решение, което се оказа капката вода, от която чашата преля, беше отправеният ултиматум до Клуб "Кръстю Пастухов" "в десетдневен срок да прекратят фракционната си дейност или клубът ще бъде закрит, съобразно с предложението на ЦКРК на БСДП". Решението беше взето с 2/3 мнозинство от присъстващите, но не събра 2/3 отвсички членове на НК на БСДП /67/, така че законността на това решение е в зависимост от тълкуването на чл-38 от Устава на партията. Може също да се спори дали разпускането /закриването/ на клуб, непризнат, нерегистриран и неутвърден досега, има някаква стойност? Няма ли това решене да бъде нищожно?!

Време е да се провикнем: Братя, за Бога, не напускайте БСДП, защото само клакьорите ще останат! Не оставяйте този важен политически периметър - социалдемокрацията, да бъде пазен от настъпващите фундаменталисти в БСДП! Единствено спешното провеждане на извъреден конгрес на БСДП ще предотврати разцеплението в партията, ще спре прогресиращата криза в нея, кризата, в която се намира цялата българска социалдемокрация!...

София, 2 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИЧНАТА МЛАДЕЖ /ФАМ/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТЯТА В ЮГОСЛАВИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВСИЧКИ СВОБОДОМИСЛЕЩИ ХОРА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


Югославската псевдофедерация е разтърсена от драматични събития. Лукавото балансиране между двете световни империалистически системи, което позволяваше на "великосръбските" шовинисти да играят ролята на "московско ръководство" в СФРЮ, живее последните си дни. Републиките,които влачеха на гърба си и финансираха икономическия напредък на Югославия, поискаха сами да ползват плодовете на своите усилия. Социалимпериалистическото ръководство в Белград моментално демонстрира своя федерализъм с наказателна армейска операция. Висшите военни откликнаха с готовност и усърдие, без никакво съгласуване с федералното ръководство, тъй като се страхуват за своите постове от широката държавна трапеза.

Жертви, разрушения, разбити човешки съдби - това е резултатът и цената от властническата лакомия.

Ние, младите анархисти от Федерацията на анархистичната младеж, протестираме срещу варварството на военните и властогонците в един цивилизован европейски свят, в който всеки народ, всяка общност би трябвало да определя самостоятелно своята съдба.

Животът на обикновените хора не е по-евтин от перлите на която да е царска корона и от амбициите на вманиачените правителства.

София, 9 юли 1991 г.

За Координационно-информационния съвет на ФАМ:
Г. Ников, И.Донева, В.Пангаров, Н.Петров и Д.Недялков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ - РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ШУМЕН - С ИСКАНЕ ДА БЪДЕ ПРИЗНАТА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ХЪРВАТСКО И СЛОВЕНИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ, ДО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО И ДО ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ХЪРВАТСКО И СЛОВЕНИЯ.


Всеки народ има свещеното право сам да определя своята съдба, сам да избира дали ще участва заедно с други народи в някаква федеративна общност, или ще живее в рамките на независима, еднонационална държава. На основата на един демократичен вот хърватите и словенците провъзгласиха своята независимост. Ние, шуменските монархисти, приветстваме смелостта им и признаваме суверенитета на техните държави.

Същевременно държим да заявим, че сме възмутени от декларацията на българското външно министерство. Днешните ни управници нямат правно-исторически основания да се интересуват от запазване на целостта на Югославия. Още повече че българските интереси в Македония задължават всеки патриотично мислещ политик да декларира подкрепата си за свободолюбивите народи на Хърватско и Словения.

Господа държавни водители, ако вие наистина сте демократи и патриоти, признайте независимостта на Хърватско и Словения! Признайте я в името на Бога, в името на Справедливостта, в името на България!

Шумен, 4 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ И БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СКУПЩИНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, ДО ПРЕЗИДЕНТА И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКО И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪБОРА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКО ПО ПОВОДНА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.


Уважаеми господа,

От името на ръководството на Българската отечествена партия /БОП/ - Централния координационно-изпълнителен съвет на Българската отечествена партия, и от името на ръководството на Българския национален съюз /БНС/ с чувство на оптимизъм, искреност и дълбока сърдечност приветстваме решението на Парламентарната скупщина на Република Словения като забележителен исторически акт от 25 юни 1991 г. за обособяването ви извън рамките на СФРЮ като свободна и независима държава с препоръка за умерен ход при раздружаване от Сърбославия.

Армията на комунистическа Сърбославия - вън от независима и свободна Република Словения! Край на сръбския шовинизъм!

Да живее суверенната Словенска държава!

Да живее свободното самоопределение и на българщината в Македония и Нишка Моравия!

Братя, ние сме зад вас! Амин!

Пловдив, 28 юни 1991 г.


*  *  *

Уважаеми господа,

От името на ръководството на Българската отечествена партия /БОП/ - Централния координационно-изпълнителен съвет на Българската отечествена партия, и от името на ръководството на Българския национален съюз /БНС/ с чувство на оптимизъм, искреност и дълбока сърдечност приветстваме решението на Парламентарната скупщина на Република Хърватско като забележителен исторически акт от 25 юни 1991 г. за обособяването ви извън рамките на СФРЮ като свободна и независима държава с препоръка за умерен ход при раздружаване от Сърбославия.

Армията на комунистическа Сърбославия - вън от независима и свободна Република Хърватско! Край на сръбския шовинизъм!

Да живее суверенната държава на Хърватско!

Да живее свободното самоопределение и на българщината в Македония и Нишка Моравия!

Братя, ние сме зад вас! Амин!

Пловдив, 28 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КЪМ ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ НА БЕСАРАБСКИТЕ И ТАВРИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ, ПРИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ФОНДАЦИЯ "ХАН АСПАРУХ".


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Когато отдавна разделените братя се срещат - казва поверието, - в небето блясва светкавица и умира един предател. Дано и сега, когато мнозина от вас за първи път се срещнат лице в лице с бесарабските българи, да блесне светкавицата и завинаги да умре чувството, което ни дели. Защото България е малка и за да оцелее, трябва и любовта, и силата, и съединението на всичките й деца. И онези, които, прекарали десетки години, цял живот, далеч от нея, продължават да се наричат и да се чувстват българи.

Да, България е малка, но пази място върху земята си и в сърцето си за всяко от своите чеда.

Знаем, не е лесно за разделените от съдбата българи отново да се почувстват близки, Да мислят и да говорят на един език, за едни и същи неща. Затова ние правим първата крачка за духовното и физическото единение на българите от Бесарабия и Таврия с българите от майка България, което ще подпомогне за опазване и разхубавяване народната земя, за укрепването и умножаването на българския род, за благоговението и свещенослужението пред най-чистия величествен олтар - българщината.

Съюзът на бесарабските и таврийските българи е в трудно положение поради липса на материални и финансови ресурси. Това сериозно затруднява цялата негова работа с бесарабските и таврийските българи, попаднали в тежко социално-политическо и икономическо положение. Особено тежко е положението на репресираните българи в Сибир и Средна Азия на Съветския съюз, които искат незабавно да се приберат в родна България.

Поради всичко това Управителният съвет на Съюза на бесарабските и таврийските българи, Комитетът за обновление, демокрация и възражданена град Плиска и на Временния изпълнителен комитет на Областен народен съвет - Варна след неколкократни обсъждания решиха да излязатс предложение да бъде основана фондация на доброволни начала, наречена "Хан Аспарух", с цел материалното подпомагане на Съюза на бесарабските и таврийските българи. На 4 юни 1991 г. Учредителното събрание единодушно провъзгласи създаването на фондацията.

Ние се обръщаме към българския народ, към всички приятели на българите от СССР, родолюбци и патриоти на майка България, към всички, които милеят за българщината, да подкрепят новосъздадената фондация с парични средства от душа.

Ние се обръщаме до Президентството, до Министерския съвет, до всички ръководители на големи и малки фирми, фабрики и заводи, държавни и частни предприятия, научноизследователски и учебни институти, към българските бизнесмени, академици, професори, дейци на науката от различни степени на стопанска дейност, към всички военни чинове, милеещи за скъпата ни родина България, да подкрепят нашето патриотично дело с дарения, за да пристъпим към изпълнение на съюзната програма.

Съюзът на бесарабските и таврийските българи има банкова сметка в София: БНБ - Софийски градски клон; ДСК-Софийски градски филиал сметка нр. 188 5 000 796, улица "Скайлер" нр. 60.

Плиска, 4 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" - С. ЛЮЛЯКОВО, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАСКА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРИ СЪВЕТА НА ЕВРОПА - СТРАСБУРГ /ФРАНЦИЯ/ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


Уважаеми дами и господа,

Обединеният стачен комитет "Луда Камчия" - община с. Люляково, Бургаска област, с председател Вълчо Димитров и общински координационен съвет с председател на "Подкрепа" Рафет Бекир водят половингодишна стачна борба /от 28 януари 1991 г. до днес/. Не сме нанесли никаква щета на народното стопанство. Борим се единствено срещу корумпираните личности, укривали се зад "червените", а сега правещи опит да се укрият и зад гърба на опозиционните партии. Същите продължават да рушат икономиката на Лудокамчийската падина, пречат на смяната на старата система, умишлено повишават цените в потребителните кооперации. В общината ни цените са рекордно високи. Споменатите вече компрометирани личности вземат "вълчия си дял" чрез спонсорство, чрез чуждестранни капиталовложители и фирми, опитвайки се да компрометират и тях. В същото време подтикват младите хора към нова извънбалканска емиграция, а илюзорно "подават ръка" на банатските българи да прииждат в България, успяват да заемат ключови позиции в местните партии, движения и съюзи, противопоставят синдикати едни срещу други.

Във връзка с всичко това по изкуствен начин се създават етнически проблеми от същите партии, движения и съюзи по места, региони и дори в национален мащаб. Поради всичко това най-отговорно ДЕКЛАРИРАМЕ пред вас:

1. Поради десетдневната гладна стачка на Къймет Осман предлагаме дасе заведе следствие против министъра на просветата за неизпълнение на чл. 45, т.7 от Конституцията на Република България. Ако главна прокуратура не изпълни това наше искане в срок от 7 дни, ние, членовете на КТ "Подкрепа" и КНСБ - общ. Люляково, общ. Трънак и общ.с. Руен, Бургаска област, ще преминем към безсрочна щафетна гладна стачка, докато не дойдат компетентни органи, които могат да вземат отношение към въпроса.

2. Молим за спешна помощ от неутралните страни, за да се предотвратят кръвопролитията на Балканския полуостров и той да се превърне в полуостров на истинска демокрация.

3. Да престанат машинациите и да не се прибързва с новите избори, докато корумпираните личности не бъдат изправени пред съд, а разследването за третата национална катастрофа не се извърши чрез международни организации.

с. Люляково, Бургаска област, 3 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:50:45    
11-07-1991    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!