11 юни 1991

С о ф и я, 11 юни 1991 година                          
        БРОЙ 112 /387/

Ръководител пресслужба "КУРИЕР": Стефан Господинов


СОФИЯ, 11 ЮНИ - Следва предоставения за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /РДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С
ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И СЪС САМОРАЗПУСКАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РДП, СЪСТОЯЛО СЕ НА 9 ЮНИ 1991 ГОДИНА В ПАЗАРДЖИК.


НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РДП ПОТВЪРЖДАВА ПОЗИЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА РДП ЗА НЕЗАБАВНО САМОРАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НАСРОЧВАНЕ НА НОВИ ИЗБОРИ. НАШАТА КАТЕГОРИЧНА ПОДКРЕПА КЪМ МОТИВИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ДЕПУТАТИТЕ, НАПУСНАЛИ ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ, ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА.

ОБСЪЖДАНИЯТ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СВОБОДЕН КОНСТИТУЦИОНЕН ПРОЕКТ Е ЕКЛЕКТИЧЕН И НЕ ГАРАНТИРА СВОБОДАТА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИНА, СОБСТВЕНОСТТА И ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА. НАПУСКАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ОТ ДЕПУТАТИТЕ НА ДПС ОЩЕ ВЕДНЪЖ ДРАСТИЧНО НАРУШАВА НЕГОВАТА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ И ПО СЪЩЕСТВО ЛИШАВА НЕГОВИТЕ АКТОВЕ ОТ МОРАЛНА ОСНОВА.

С ЧУВСТВО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДБАТА И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РДП ПРЕДЛАГА:

1. ПРЕДИ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПОЛИТИЧЕСКА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СДС ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ И УТОЧНЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ И ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

2. ОТКАЗ ОТ ПАРТИЙНИ ПРИСТРАСТИЯ И КВОТИ ПРИ ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ НА СДС.

3. МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДА СЪДЕЙСТВАТ АКТИВНО ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОМИТЕТИ НА СИМПАТИЗАНТИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА СДС. ТЕ ЗА НАС СА СВОБОДНИ ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, КАТО ПРИВЛИЧАТ ХОРАТА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА СЕ АНГАЖИРАТ С ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ.

4. ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, НЕЧЛЕНУВАЩИ В СДС, ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ СДС И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ИДЕЯТА ЗА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ.

Пазарджик, 9 юни 1991 г.                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

*  *  *

СОФИЯ, 11 ЮНИ - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕТО "ИЗБОРИТЕ СА ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА
ГРУПАНАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СДС /СЪСТАВЕНА ОТ ДЕПУТАТИ НА СДС, НАПУСНАЛИ ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ/.


СЪБИТИЯТА ОТ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА ПОКАЗАХА ИЗВЕСТНО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПОЗИЦИИ И СЪЩЕВРЕМЕННО ИЗИСКВАТ ТОЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ.

НИЕ БЯХМЕ ПРОТИВ ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФЕРЕНДУМ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ И ВЧЕРАШНОТО РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА ДА ОТТЕГЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СИ ПОТВЪРЖДАВА ПРАВИЛНОСТТА НА НАШАТА ПОСТАНОВКА. ТОЗИ АКТ ПОКАЗА, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ Е СПОСОБНО ВЕЧЕ ДА ВЗИМА ОТГОВОРНИ ДЪРЖАВНИ РЕШЕНИЯ.

НЕОБХОДИМИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕОБРАТИМОСТТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС СПОРЕД НАС СА: САМОРАЗПУСКАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТА, НАСРОЧВАНЕТО НА ИЗБОРИ ВЪВ ВЪЗМОЖННИЯ НАЙ-КРАТЪК СРОК, КАКТО И СТАБИЛНОСТТА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ. УСИЛИЯТА НА Д-Р ЖЕЛЕВ ДОСЕГА СА ФАКТОР ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

ВСЯКО ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ КРИЕ ОПАСНОСТИ ЗА УСПЕШНИЯ ХОД НА РЕФОРМАТА. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ТОВА ИЗПРАВЯ СТРАНАТА ПРЕД НЕИЗВЕСТНОСТ И НИЕ ЩЕ СНЕМЕМ ОТ СЕБЕ СИ МОРАЛНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДБАТА НА РЕФОРМАТА, АКО ИЗБОРИТЕ НЕ БЪДАТ НЕЗАБАВНО НАСРОЧЕНИ, ЗАЩОТО НАСТОЯЩИЯТ СЪСТАВ НА ПАРЛАМЕНТА БЛОКИРА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ЩЕ ОСТАНАТ В РЪЦЕТЕ НА НОМЕНКЛАТУРНИЯ СОЦИАЛЕН СЛОЙ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА.

НЕОСНОВАТЕЛНИ СА КАКВИТО И ДА БИЛО ТВЪРДЕНИЯ, ЧЕ САМОРАЗПУСКАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТА ЛИШАВА ОТ ЛЕГИТИМНОСТ ПРЕЗИДЕНТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА ПРИ ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДЕЙСТВАТ. ТАКА Е И СПОРЕД НАШИЯ ЗАКОН.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА СПРАВЕДЛИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В РАМКИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СТРАНАТА ПРИ УСЛОВИЯТА НА КАТАСТРОФАЛНА КРИЗА СЛЕД ПОЛОВИН ВЕК КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ.

ПРОТИВНИЦИ СМЕ НА КАКВОТО И ДА БИЛО НАСИЛИЕ И ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ДА СЕ ИЗПРАВЯТ СРЕЩУ ПРОВОКАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ И СВОЕВОЛИЯ ОТ БЕЗОТГОВОРНИ ИЛИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ЛИЦА.

ИЗБОРИТЕ СА ВЪРХОВЕН АКТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НА СЪВРЕМЕННИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ. НИЕ ГИ ЧАКАМЕ, ЗАЩОТО ОТ ТЯХ ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА НАШАТА РОДИНА.

София, 6 юни 1991 г.                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 ЮНИ - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП КЪМ КОМУНИСТИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКУВАНО ОБРЪЩЕНИЕ НА Т.НАР. НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ КОМУНИСТИ,

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕ Е ДАВАЛ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ВЪВ ВЕСТНИК "ТРИБУНА" ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ КОМУНИСТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

КАКВО ПОМЕСТВА ПРОТИВ БКП ВЕСТНИК "ТРИБУНА"? ПОМЕСТВА ПОСТАНОВКИ НА СВОИ ЧИТАТЕЛИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ - БИВШИ БРАННИЦИ И ЛЕГИОНЕРИ, ЗАЩОТО МОЖЕ БИ ВЕСТНИКЪТ Е ТЕХЕН ИДЕЕН ОРГАН.

НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ГОДИНИ НАРЕД ВОДЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД ПРОТИВ БКП. ТОЗИ ПОХОД ЗАПОЧВА ВЕДНАГА СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО Й. БОРЦИТЕ ПРОТИВ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВИНАГИ СА БИЛИ КАТРАНИЦИТЕ НА ФАШИЗМА, РЕВИЗИОНИЗМА И КАПИТАЛИЗМА.

ОЩЕ ПРЕЗ 1926 Г. НИКОЛА ГЕШЕВ, ПАНЕ БИЧЕВ, СВЕТОЗАР МИТЕВ, ИКОНОМОВ И НИКОЛА ПРАМАТАРОВ В СЕКРЕТЕН ДОКЛАД НА ДИРЕКЦИЯТА НА ПОЛИЦИЯТА ДО ЦАР БОРИС III /ЦПА, ФОНД 1, Т. 3, АРХ. ЕДИНИЦА 28, ЛИСТ 26/ ГО МОЛЯТ И ГО СЪВЕТВАТ ДА ЛЕГАЛИЗИРА БКП, МАКАР И ПОД ИМЕТО РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗА ДА МОГАТ В НЕЯ ДА ВНЕДРЯТ ПОЛИЦЕЙСКА АГЕНТУРА И ОТВЪТРЕ ЧРЕЗ СВОИ АГЕНТИ ДА ДАВАТ ТОН НА РЕШЕНИЯТА И ДЕЙСТВИЯТА Й, ДАЖЕ ФАКТИЧЕСКИ ДА РЪКОВОДЯТ ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ НА ПАРТИЯТА. ЦАРЯТСЕ ВСЛУШВА В СЪВЕТА НА СВОИТЕ ПОЛИЦАИ И ПРЕЗ 1927 Г. БКП Е ЛЕГАЛИЗИРАНА ПОД ИМЕТО РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ С НАПЪЛНО РЕАЛИЗИРАН ПОЛИЦЕЙСКИ ЗАМИСЪЛ. ПОЛИЦИЯТА С ВНЕДРЕНАТА СВОЯ АГЕНТУРА, В ТОВА ЧИСЛО ПО-КЪСНО И В ПАРТИЗАНСКИТЕ ЧАСТИ, УСТАНОВЯВА "НАРОДНАТА" ВЛАСТ НА 9.9.1944 Г.

ТЕЗИ ВЕРНИ ПОЛИЦЕЙСКИ "КОМУНИСТИЧЕСКИ" ДЕЙЦИ БЯХА "ИЗДИГНАТИ" НА НАЙ-ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРТИЙНАТА И В ДЪРЖАВНАТА ИНСТАНЦИЯ. "БОРЕЙКИ СЕ" ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА СОЦИАЛИЗМА, ТЕ ПРЕЧЕХА, САБОТИРАХА И КОМПРОМЕТИРАХА БКП, ПРЕВРЪЩАЙКИ Я В СВОЯ ПРИСЛУЖНИЦА. ТАЗИ ПОЛИЦЕЙСКААГЕНТУРА ДАДЕ СВОЯ ПРИНОС В РАЗРУХАТА, КОЯТО СПОЛЕТЯ РОДИНАТА НИ. ОСТАНКИТЕ ОТ ТЕЗИ ТЪМНИ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СИЛИ ПОСРЕЩНАХА НА НОЖ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БКП, КАТО ОТКРИХА КРЪСТОНОСЕН ПОХОД ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО Й. ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА ТЕ ПРАВЯТ ОТЧАЯНИ ВСЕВЪЗМОЖНИ ОПИТИ ДА ИЗВЪРШАТ ПАРТИЕН ПРЕВРАТ, ДА ИЗХВЪРЛЯТ ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦКНА БКП, ДА ПРЕВЗЕМАТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ ЩЕ "ОБЕДИНЯТ" БКП С БКП/М/.

ТА КОЙ НОРМАЛЕН ЧОВЕК И КОМУНИСТ БИ ДРЪЗНАЛ ДА СЪЗДАВА БКП С ПРЕДСТАВКИ И НАСТАВКИ-ОПАШКИ МЕСЕЦИ СЛЕД КАТО БКП ВЕЧЕ БЕШЕ НАПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЕНА, ПРЕСТРУКТУРИРАНА И НАБИРАШЕ СКОРОСТ КАТО СОЛИДНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, НА ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ, НА НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ - Т.Е. КАТО ПАРТИЯ НА ТРУДОВИЯ НАРОД? САМО ПОЛИЦЕЙСКАТА АГЕНТУРА, НЕЙНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ И ЖИВКОВИСТКАТА КОМПРОМЕТИРАНА НОМЕНКЛАТУРА ИМАТ ТАКЪВ ИНТЕРЕС, ЗА ДА МОГАТ БЕЗ ЖИВКОВ ПО ЖИВКОВИСТКИ ДА ВОДЯТ РАЗЛОЖИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ДО ПЪЛНОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ И ПЪЛНАТА РЕСТАВРАЦИЯ НА КАПИТАЛИЗМА.

ТАЗИ ПОРЕДНА ПРОВОКАЦИЯ Е И ПОРЕДНИЯТ ОПИТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ С "ОБРЪЩЕНИЕТО" НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПАРТИЯТА ГЕНО ВЛАХОВ И РАЗКОЛНИКА БОРИС ПЕТКОВ, КОЙТО НИКОГА НЕ Е УПЪЛНОМОЩАВАН ОТ БКП И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ ДА ИЗЛИЗА С ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ КОМУНИСТИТЕ, С КОИТО НИКОГА НЕ Е ИМАЛ НИЩО ОБЩО. ТОЙ И НЕГОВАТА БКП/М/ СА РОЖБА НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ЛИЧНО НА КРУМ РАДОНОВ. КОЙ Е ДАЛ ПРАВО НА ТОЗИ РАЗКОЛНИК ДА ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНИТЕ ДОСИЕТА НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ НА ВЪНШНИ ЛИЦА? ТОЙ РАЗКРИВА НА ПОКАЗ РЕДИЦА СЕКРЕТНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТЕЗИ БОРЦИ. С КАКЪВ МОРАЛ ТОЙ ВЛИЗА В СГОВОР С ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ БКП ЗА ФРАКЦИОННА ДЕЙНОСТ ХОРА И С ТЯХ СЕ "БОРИ" ЗА ОБЕДИНЕНИЕ С БКП? ТА КАК МОЖЕ БКП КАТО МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА ПАРТИЯ ДА СЕ ОБЕДИНЯВА С ПАРТИЯ, КОЯТО СТОИ НА РЕВИЗИОНИСТИЧНИ ПОЗИЦИИ, С ПАРТИЯ, КОЯТО СЕ ОТКАЗВА ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ, ОТ ДИКТАТУРАТА НА ПРОЛЕТАРИАТА И ДР. ТЕ СЕ ОБРЪЩАТ С ПРИЗИВ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ. НИЕ НЯМАМЕ ТАКИВА СТРУКТУРИ. НАШИТЕ СТРУКТУРИ СА ПЪРВИЧНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИМА В БСП, НО НЕ И В БКП И БКП/М/. ВЛАХОВ И ПЕТКОВ МОЖЕ БИ СА СБЪРКАЛИ И ВМЕСТО БСП СА ПИСАЛИ БКП.

КОМПРОМЕТИРАЛИТЕ СЕ НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ НЕ ДАВАТ АБСОЛЮТНО НИЩО НА БКП ОТ ОНОВА, КОЕТО ПО ЗАКОН НИ ПРИНАДЛЕЖИ, А НА ТЕХНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ БКП/м/ И НА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ОТ БКП ФРАКЦИОНЕРИ ВЕДНАГА ДАДОХА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИТЕ НА ЦК НА БПФК И НА УЛ. "МОСКОВСКА" N 5. ПРЕСТЪПНАТА НОМЕНКЛАТУРА ИЗПОЛЗВА И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ИЗПОЛЗВА СВОИТЕ МАРИОНЕТКИ ЗА РАЗГРОМЯВАНЕТО НА БКП, НО КОМУНИСТИТЕ ЩЕ ПОЗВОЛЯТ ЛИ ТОВА НЕЩО?

КОМУНИСТИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ДАДАТ РЕШИТЕЛЕН И СЪКРУШИТЕЛЕН ОТПОР НА КАТРАНИЦИТЕ НА ПРЕСТЪПНАТА НОМЕНКЛАТУРА И ЕДИН ПЪТ ЗАВИНАГИ ДА ГИ ИЗХВЪРЛЯТ НА БУНИЩЕТО КАТО НИКОМУ НЕНУЖЕН БОКЛУК.

ЦК НА БКП ПРИЗОВАВА КОМУНИСТИТЕ ДА СЕ СПЛОТЯТ ОКОЛО ЗДРАВОТО ЯДРО В ПАРТИЯТА И ДА НЕ ПОЗВОЛЯТ НА РЕАКЦИОННИТЕ СИЛИ И НЕЙНИТЕ КАТРАНИЦИ ДА ВЪРШАТ КАКЪВТО И ДА БИЛО РАЗКОЛ, И ТО В ПЕРИОДА, КОГАТО ПАРТИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ БОРИ ЗА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. ТЕЗИ ПРОВОКАТОРИ НЕСЛУЧАЙНО ОТКЛОНЯВАТ ВНИМАНИЕТО НА КОМУНИСТИТЕ.

СЕГА ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА ЧЕСТНИТЕ, ЧИСТИТЕ И НЕОПЕТНЕНИТЕ КОМУНИСТИ СА ДЛЪЖНИ ДА УКРЕПВАТ ПАРТИЙНОТО ЕДИНСТВО И ДИСЦИПЛИНАТА.

ВСЕКИ РАЗКОЛ ВОДИ КЪМ ЛИКВИДИРАНЕТО НА ПАРТИЯТА. ОТ ТОВА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ТЪМНИТЕ СИЛИ, КОИТО СА КРЪВНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА НЯМАБКП, А ТЯ ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТА ВЪВ ФРАКЦИЯ НА ДРУГА НЕМАРКСИСТКА ПАРТИЯ.

ТО БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛО ГАВРА СЪС СВЕТЛИТЕ НИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИДЕАЛИ.

НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА ПОРЕДНАТА ФАЛШИФИКАЦИЯ, ПОМЕСТЕНА ВЪВ ВЕСТНИК "ТРИБУНА", БР.11 ОТ 23 МАЙ 1991 Г., ЧЕ Е СЪЗДАДЕН НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БКП. НИТО ТАКЪВ СЪВЕТ БКП Е СЪЗДАВАЛА, НИТО ГЕНО ВЛАХОВ Е ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ИБ НА ЦК НА БКП. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТОЙ Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЦКРК ОТ ПАРТИЯТА, А В БКП ИМАМЕ ПОЛИТБЮРО, А НЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕ Е ПОМЕСТВАЛ НИКАКВО ОБРЪЩЕНИЕ ВЪВ ВЕСТНИК "ТРИБУНА" И НЯМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОМЕСТВА ПОДОБНИ  МАТЕРИАЛИ В ТОЗИ ВЕСТНИК. ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ПОМЕСТВАМЕ ВЪВ ВЕСТНИК "КОМУНИСТИЧЕСКО ДЕЛО".

ПРИЗОВАВАМЕ КОМУНИСТИТЕ ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА НИКАКВИ ПРОВОКАЦИИ, ОТ КЪДЕТО И ДА ИДВАТ ТЕ, А СМЕЛО ДА ГИ ИЗОБЛИЧАВАТ, С КОЕТО ЩЕ ДАДАТ СВОЯ ДЯЛ ЗА ЧИСТОТАТА НА ПАРТИЯТА.

София, юни 1991 г.                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 ЮНИ - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ
ВЛОГОВЕ, С КОЯТО ТОЙ СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ НАЦИОНАЛНОТО  ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ "ДОМ ЗА ВСЕКИ".


ОБЯВЯВАМЕ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 4 МАЙ 1990 Г. В ЗАЛАТА НА УЛ. "РАКОВСКИ" N 108 В СОФИЯ, Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ. СЪЮЗЪТ Е РЕГИСТРИРАН В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД НА 23 НОЕМВРИ 1990 Г. И ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 500 000 СПЕСТИТЕЛИ НЕ САМО В СОФИЯ, НО И В ЦЯЛАТА СТРАНА.

СЪЮЗЪТ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ЗАЯВЯВА, ЧЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ НАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ "ДОМ ЗА ВСЕКИ" И ПРИЗОВАВА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДА НЕ ПОДКРЕПЯ ТОВА ДВИЖЕНИЕ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: СОФИЯ, УЛ. "ХХХХХХХХХ" 2 Б, ЕТ. ІІ, ТЕЛ. ХХ-ХХ-ХХ,

ПЕНКА ТОТЕВА

СОФИЯ, 7 ЮНИ 1991 Г.      

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 ЮНИ - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РАЗДЕЛА "ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СТРУКТУРИ" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ът"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО  ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ /ВТО/ СА ДЪРЖАВНИ ВНОСНО-ИЗНОСНИ ФИРМИ, ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ. ТЕ ДЕЙСТВАТ ПРЕДИМНО КАТО ПОСРЕДНИЦИ НА МЕСТНИТЕ ФИРМИ И НА ТЯХ СЕ ПАДА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ОБЕМА ОТ ВЪШНАТА ТЪРГОВИЯ В СЪГЛАСИЕ С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН И ПОД КОНТРОЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ И НА ОТРАСЛОВИТЕ МИНИСТЕРСТВА. МЕСТНИТЕ ФИРМИ ОТ ЧИЕТО ИМЕ ВТО ИЗВЪРШВАТ ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ, ИЗПЛАЩАТ КОМИСИОНИ НА ВТО, ЗА КРАЙНИТЕ ПЛАЩАНИЯ И ПОСТЪПЛЕНИЯ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА ОТГОВОРНОСТ НОСЯТ ФИРМИТЕ /25/.

ВЪТРЕШНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ БЯХА ИЗОЛИРАНИ ОТ ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ЦЕНИ ЧРЕЗ СИСТЕМА ОТ ДАНЪЦИ И СУБСИДИИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ИЗНОСА И ВНОСА. ОКОЛО 30 % ОТ ВНОСНИТЕ ЦЕНИ ОТРАЗЯВАХА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА СТОКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ.58 И ЧЛ.59 НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРИЛАГАЩ УКАЗ 56. ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ ИЗНОСЪТ И ЗА СИВ, И ЗА СТРАНИТЕ С ТВЪРДА ВАЛУТА БЕШЕ СИЛНО СУБСИДИРАН. МЕЖДУ 1986 Г. И 1989 Г. КОЕФИЦИЕНТЪТ НА КУРСА С ПРЕМИЯ, ИЗЧИСЛЕН В ЩАТСКИ ДОЛАРИ, БЕШЕ КОРИГИРАН МНОЖЕСТВО ПЪТИ С ЦЕЛ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗНОСА И НАМАЛЯВАНЕ НА СУМАТА НА ИЗНОСНИТЕ СУБСИДИИ. ОТ М.МАЙ 1990 Г. СПОРЕД 32 ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ИЗНОСЪТ В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА СЕ СЧИТА ЗА ПЕЧЕЛИВШ И НЕ ИЗИСКВА ПОВЕЧЕ СУБСИДИИ. НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ ОБАЧЕ ПРОДЪЛЖАВАХА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ СУБСИДИИТЕ С ЦЕЛ ПОКРИВАНЕ 80 % ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВНОСА В ЛЕВОВЕ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ВСЕ ОЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ЗНАЧИТЕЛНИ СУБСИДИИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СТРАНИТЕ НА СИВ /26/.

ВНОСНАТА ТАРИФА НА БЪЛГАРИЯ СЕ ОСНОВАВА НА БРЮКСЕЛСКАТА ОБЩА МИТНИЧЕСКА СТОКОВА ТАРИФА, КОЯТО НА НИВО ЧЕТИРИЦИФРЕН КОД Е СРАВНИМА СЪС СЪГЛАСУВАНИТЕ ТАРИФНИ ТАБЛИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ СЕГА ОТ ВСИЧКИ ЗАПАДНИ НАРОДИ С РАЗВИТА ТЪРГОВИЯ. ЗАСЕГА БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛА КЪМ СЪГЛАСУВАНАТА ТАРИФНА КЛАСИФИКАЦИЯ И КОДОВА СИСТЕМА. ТАЗИ СИСТЕМА Е ПРИЕТА ОТ ТЪРГОВСКИТЕ НАЦИИ НА СВЕТА  /СССР ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ИЗПОЛЗВА СИСТЕМАТА ОТ 1 ЯНУАРИ 1991 Г., ЧЕХОСЛОВАКИЯ ВЕЧЕ Я ИЗПОЛЗВА, ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ ОТ СИВ РАЗГЛЕЖДАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА Я ИЗПОЛЗВАТ/, А ПРИЕМАНЕТО НА СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ВЪПРОС НА ВИСОК ПРИОРИТЕТ. СЪГЛАСУВАНАТА СИСТЕМА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ БРЮКСЕЛСКАТА ОБЩА МИТНИЧЕСКА СТОКОВА ТАРИФА. ПОСЛЕДНАТА НАИСТИНА НЯМА ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ФОРМАЛНОСТИ ЗА СТОКИТЕ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВНОСЪТ ОТ 42 СЛАБОРАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БЕЗМИТНО, ОТ ДРУГИТЕ РАЗВИТИ СТРАНИ - ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТАРИФИ; ОТ РАЗВИТИ СТРАНИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ СТАТУТА НА НАЙ-ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНА НАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ - ПО ТАРИФИТЕ НА ТОЗИ СТАТУТ; В ПЪЛЕН РАЗМЕР ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВИЛИ ТОЗИ СТАТУТ. МИТАТА СЕ ОСНОВАВАТ НА СТОЙНОСТИ НА СДЕЛКАТА В ЧУЖДЕСТРАННА КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА, ПРЕВЪРНАТИ В ЛЕВОВЕ ПО ПАЗАРНИЯ КУРС, В СЪГЛАСИЕ СЪС СТОКОВИЯ ШИФЪР НА ГЕНЕРАЛНОТО СЪГЛАШЕНИЕ ПО МИТНИЧЕСКИТЕ ТАРИФИ И ТЪРГОВИЯТА /ГАТТ/ /27/.

КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВНОСА И ИЗНОСА СА ЗНАЧИТЕЛНИ. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ КАТЕГОРИИ СТОКИ СА ПРЕДМЕТ НА ВНОСНИ КВОТИ ЗА

ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. ПРЕЗ 1989 Г. БЯХА ВЪВЕДЕНИ

ИЗНОСНИ КВОТИ ОТ 1989 Г., КОИТО НАЛАГАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РЕДИЦА СТОКИ С ОГЛЕД ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНИ ДОСТАВКИ И ИЗБЯГВАНЕ НА ДЕФИЦИТА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР. ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЖКИЯ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС ПРЕЗ 1990 Г. БЕ ВЪВЕДЕН ПО-СТРОГ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОЛУЧАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС И ВНОС, ПО-СПЕЦИАЛНО - НА ОГРАНИЧАВАНЕ ВНОСА В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА И ИЗНОСА ЗА ПРЕВОДНИ РУБЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПАРТНЬОРИ ОТ СИВ, С КОИТО СЕ ОЧЕРТАХА ТЪРГОВСКИ ИЗЛИШЪЦИ /28/.

ВЪПРЕКИ НАМЕРЕНИЕТО ДА СЕ ЛИБЕРАЛИЗИРА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРЕШЕНИЯ, ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ИЗИСКВАТ ГОЛЯМ БРОЙ РАЗРЕШЕНИЯ. ОСОБЕНО ВАЖНИ СА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА БАРТЪРНИ СДЕЛКИ, ЕДНА ВАЖНА ФОРМА НА ТЪРГОВИЯ, КОГАТО БЪЛГАРСКИЯТ ПАРТНЬОР НЕ РАЗПОЛАГА С КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. ЗА ВСЯКА СДЕЛКА В ЛЕВОВЕ СЪЩО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ. ЗА ФИРМИТЕ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ,КОИТО ОРГАНИЗИРАТ ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ, Е ДОСТА НЕСИГУРНО ДАЛИ ТЕЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ИЗНОСА. РАЗРЕШЕНИЯ СЕ ИЗИСКВАТЗА ВСЯКА СДЕЛКА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КВОТИТЕ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО, ТАКА ЧЕ Е МНОГО ТРУДНО ЗА ВСЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДА СЕ СЪСТЕЗАВА ЗА УЧАСТИЕ В КВОТИТЕ. УСЛОВИЕТО НА ЧЛ. 120/2/ ОТ УКАЗ 56, УПЪЛНОМОЩАВАЩОБНБ ДА ОБМЕНЯ БЪЛГАРСКИ ЛЕВА В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА, С КОЯТО СА ИЗВЪРШЕНИ ИНВЕСТИЦИИ, КОГАТО ЧУЖДЕСТРАННОТО ЛИЦЕ ПОЛУЧИ ПЕЧАЛБА ВБЪЛГАРСКИ ЛЕВА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР С КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН, НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА МОТИВИРАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННАТА ИНВЕСТИЦИЯ /29/.

СПОРЕД ЧЛ.18 ОТ УКАЗ 56 И ЧЛ.19 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 32 ДЪРЖАВАТА ОПРЕДЕЛЯ КВОТИТЕ ЗА ИЗНОС СРЕЩУ КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА И СПОРЕД ЧЛ.19 УКАЗ 56, ЧЛ.21 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 32 И ЧЛ.1 ОТ НАРЕДБА 52 ОТ 28 МАЙ 1990 Г. ДЪРЖАВАТА ВЪВЕЖДА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖБИНА ОТ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА УЧАСТИЕ В СМЕСЕНИ ФИРМИ, И ОБРАЗУВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ФИРМИ /КОРПОРАЦИИ/ И ФИЛИАЛИ ЗАД ГРАНИЦА КАТО СДЕЛКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА И ИНЖЕНЕРИНГОВО ОБСЛУЖВАНЕ, КАКТО И ЗА СДЕЛКИ, ИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛЕН ОПИТ И ПРАКТИКА /НАПРИМЕР ВНОС И ИЗНОС НА ФАБРИЧНО ОБОРУДВАНЕ ПЛЮС ЕДИНИЧНИ СДЕЛКИ НА СТОЙНОСТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 МИЛИОНА ЩАТСКИ ДОЛАРА/. РАЗРЕШЕНИЯТА СЕ ИЗДАВАТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ, СЪГЛАСУВАНО С ДРУГИ  МИНИСТЕРСТВА И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ТАКИВА РАЗРЕШЕНИЯ ПЛЮС ТЕЗИ, ИЗИСКВАЩИ АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ВНОСНИТЕ И ИЗНОСНИТЕ КВОТИ, СЕ ДАВАТ ОТ МВИВ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ УКАЗИ. МИНИСТЕРСТВОТО ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ПО ВНОСА САМО СЛЕД ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ БАНКАТА ЗА НАЛИЧИЕ НА СУМИ В ТВЪРДА ВАЛУТА ИЛИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СОБСТВЕНА ВАЛУТНА СМЕТКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ИЛИ ПОТВЪРДЕН ЗАЕМ В ТВЪРДА ВАЛУТА /30/.

БАРТЪРНИТЕ СДЕЛКИ ЗАЕМАТ СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. КАКТО МОЖЕ И ДА СЕ ОЧАКВА ОТ ЕДНА СТРАНА С ГОЛЯМ ТЪРГОВСКИ ДЕФИЦИТ, БЪЛГАРИЯ ПОЛАГА ЗНАЧИТЕЛНИ УСИЛИЯ ЗА РАЗМЕННА ТЪРГОВИЯ В ТЪРГОВСКИТЕ Й СДЕЛКИ СЪС ЗАПАДНИ ФИРМИ. НИВОТО НА РАЗМЕННАТА ТЪРГОВИЯ В ПОВЕЧЕТО ДОГОВОРИ ЗА ВНОС Е НАЙ-ВИСОКОТО СРЕД СТРАНИТЕ ОТ СЪВЕТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ /РАЗМЕР ОТ 30 % ДО 100 % Е ОБИКНОВЕНО ЯВЛЕНИЕ/. ВТО "ИНТЕРКОМЕРС" ИЗВЪРШВА КЛИРИНГОВИ ОПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ В СФЕРАТА НА РАЗМЕННАТА ТЪРГОВИЯ, КАТО ИЗНАСЯ ПОЛУЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ТАКАВА ТЪРГОВИЯ СТОКИ И ИЗНАСЯ БЪЛГАРСКИ СТОКИ, КОИТО ТРУДНО НАМИРАТ ПАЗАР /НАПРИМЕР ПЛАТОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ХИМИКАЛИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ/ /31/.

ЗОНИТЕ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ СА РЕГИСТРИРАНИ ОТ УКАЗ 2242 И ОТ НАРЕДБАТА, ПРИЕТА ЗА НЕГОВОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ. ЗОНИТЕ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ СЕ СЪЗДАВАТ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ИНИЦИАТИВА НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ИНИЦИАТИВАТА МОЖЕ ДА ПРОИЗТИЧА ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. РАБОТЕЩИТЕ В ТЕЗИ ЗОНИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ БЪЛГАРИ. УКАЗЪТ ДОПУСКА ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА, ВКЛЮЧЕНА В ТЕЗИ ЗОНИ: ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ В МОРСКО ИЛИ В РЕЧНО ПРИСТАНИЩЕ; МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ, ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ, КРАЙ МАГИСТРАЛИ И ЖП ЛИНИИ, КАКТО И В  ОТДЕЛНИ ПРОМИШЛЕНИ ИЛИ ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ. ДОСЕГА ЗОНИ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ СА СЪЗДАДЕНИ В РУСЕ, ВИДИН, ПЛОВДИВ, БУРГАС И СВИЛЕНГРАД. РУСЕ И ВИДИН СА ПРИСТАНИЩА НА ДУНАВ, ПЛОВДИВ И СВИЛЕНГРАД СА ГРАДОВЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ГЛАВНИ ПЪТИЩА, БУРГАС Е ПРИСТАНИЩЩЕ НА ЧЕРНО МОРЕ. В ГЛАВНИТЕ ПРОМИШЛЕНИ ЦЕНТРОВЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМА СЪЗДАДЕНИ СВОБОДНИ ЗОНИ.

В ЗОНИТЕ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ, ТЪРГОВСКИТЕ И ДР. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА.  ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. ЗЕМЯТА, ВОДИТЕ, ПОДЗЕМНИТЕ РЕСУРСИ, ГОРСКИТЕ ПЛОЩИ И ПОСТОЯННО ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ НА ЗОНАТА СЪОРЪЖЕНИЯ, КАКТО И СГРАДИТЕ И ОСНОВНИТЕ ФОНДОВЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НА ДЪРЖАВАТА; НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОЕТО ОСНОВАВА СВОБОДНАТА ЗОНА И ДЕЙСТВА В НЕЯ, СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЕДИНСТВЕНО ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ. ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И СЪВМЕСТНИ ФИРМИ МОГАТ ДА ПРОЕКТИРАТ И СТРОЯТ ОБЕКТИ ЗА ПРОМИШЛЕНА И ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАТО В ЗАМЯНА ИМАТ ПРАВО ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТ СРЕЩУ НАЕМ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД. ЗОНИТЕ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ГЛАВНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ИЗНОС, ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ, ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВНОСНИ СТОКИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ МИТА, ЗА ИЗНОС И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАТО АГЕНТСТВО; ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОРАБИ И ТОВАРЕНЕ НА ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРАНСПОРТ, БАНКОВИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ, ЗАСТРАХОВКА И ПРЕЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЗА ИЗНОС ВНОСНИ МАТЕРИАЛИ В ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ МИТО. СТОКИТЕ, КОИТО СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ С КОИТО СЕ РАЗПОРЕЖДАТ В ТЕЗИ ЗОНИ, МОГАТ ДА БЪДАТ ВНЕСЕНИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ИЗПОЛЗВАНЕ В СТРАНАТА, НО СЕ ОБМИТЯВАТ СЛЕД НАПУСКАНЕ НА ЗОНАТА ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ. ПОНАСТОЯЩЕМ МИТАТА СЕ КАЛКУЛИРАТ ВЪРХУ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА СТОКАТА, НАПУСКАЩА СВОБОДНОТО ПРИСТАНИЩЕ. УКАЗ 2242 ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН В СЛЕДНИЯ СМИСЪЛ: СТОЙНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ТАКСИ ДА БЪДЕ НЕТНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ВЛОЖЕНИ БЪЛГАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ТРУД И НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗНОСКИ, ИЗВЪРШЕНИ В ЗОНАТА ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ.

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В ЗОНАТА, СА ФОРМУЛИРАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ АКТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СВОБОДНАТА ЗОНА. ВНОСЪТ В ЗОНАТА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ТЕЗИ ЦЕЛИ, СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ МИТО, ОСТАНАЛИЯТ ВНОС Е ПРЕДМЕТ НА ОБМИТЯВАНЕ ПРИ ВЛИЗАНЕТО СИ В ЗОНАТА.

РЕШЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МИТНИЧЕСКИ ВЛАСТИ НА ПРАКТИКА СА ОКОНЧАТЕЛНИ. НАЛОЖЕНИТЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.89 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ МИТА МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЖАЛВАНИ ПРЕД ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ТОВА РЕШЕНИЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО. СРЕД ЧАСТНИТЕ ЮРИСТИ В СОФИЯ СЪЩЕСТВУВА МНЕНИЕ, ЧЕ ТАКИВА АКТОВЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЖАЛВАНИ СЪЩО И В СЪДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, КОЙТО ВЛЕЗЕ В СИЛА СЛЕД ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ. ВСЕ ОЩЕ НЯМА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ТАКИВА СЛУЧАИ. /32/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 ЮНИ - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВНИТЕ НАЧАЛА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА РУСЕНСКИЯ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ",
УЧРЕДЕН НА 15 АВГУСТ 1990 ГОДИНА.


УВОД

1. РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" /РС"ЦБ"/ Е НЕЗАВИСИМО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ.

2. НЕГОВА ЗАВЕТНА ЦЕЛ Е СПАСЕНИЕТО, ВЪЗРАЖДАНЕТО И ВЪЗХОДЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО.

3. РС "ЦБ" ОПРЕДЕЛЯ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. КАТО НАЙ-ГОЛЯМАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА ЗА БЪЛГАРИЯ.

4. КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ, УСТАНОВЕН НА ТАЗИ ДАТА, ДОВЕДЕ НАРОДА И СТРАНАТА ДО ТОТАЛНА КРИЗА, А ИМЕННО: ДУХОВНА, НРАВСТВЕНА, ИДЕЙНА, ПОЛИТИЧЕСКА, НАЦИОНАЛНА, ДЕМОГРАФСКА, АДМИНИСТРАТИВНА, ВОЕННА, ПРАВОВА, СТОПАНСКА, ФИНАНСОВА, СОЦИАЛНА, ЗДРАВНА, ЕКОЛОГИЧНА, ПРОСВЕТНА, НАУЧНА И КУЛТУРНА.

5. РС "ЦБ" ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ ПРЕСЛЕДВА ПОСТИГАНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕЛИ САМО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С МИРНИ, ЗАКОННИ, ЦИВИЛИЗОВАНИ СРЕДСТВА И ПРЕДИ ВСИЧКО С ПОМОЩТА НА ПРОСВЕТАТА И УБЕЖДЕНИЕТО.


ВЪЗМЕЗДИЕ

1. РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" СМЯТА, ЧЕ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КЪМ ЧОВЕКА, НАРОДА И ДЪРЖАВАТА ПО ВРЕМЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, ДОКАЗАНИ ОТ НЕЗАВИСИМ СЪД, ТРЯБВА ДА  ПОЛУЧАТ ВЪЗМЕЗДИЕ, ПРЕДИ ВСИЧКО - МОРАЛНО.

2. ЗАГРАБЕНИТЕ И РАЗХИТЕНИ ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА  - СЛЕД ДОКАЗВАНЕ ПО СЪДЕБЕН ПЪТ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НА ЗАКОННИТЕ ИМ СОБСТВЕНИЦИ.

3. ЗА ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ДАВНОСТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА.

4. РС "ЦБ" ЩЕ НАСТОЯВА ВСИЧКИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ГРАДОВЕ И СЕЛА, МЕСТНОСТИ, УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ЗАВОДИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАЦИИ, СТОПАНСТВА, ИНСТИТУТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ДРУГИ, СВЪРЗАНИ С  45-ГОДИШНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ТОТАЛИТА-НА ДИКТАТУРА, ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ СЪС СЪЩЕСТВУВАЛИТЕ ПРЕДИ ТОВА ИЛИ С НОВИ НАИМЕНОВАНИЯ.

5. РС "ЦБ" ЩЕ ИЗИСКВА ВСИЧКИ ПАМЕТНИЦИ, БЮСТОВЕ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ ПОДОБНИ, СВЪРЗАНИ С КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА, ДА БЪДАТ ДЕМОНТИРАНИ И СЪХРАНЕНИ НА ПОДХОДЯЩИ МЕСТА, НАПРИМЕР В МУЗЕИТЕ.

МЕМОРИАЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДХОДЯЩО ПРЕУСТРОЕНИ, КАТО НЕПРЕМЕННО СЕ СНАБДЯТ СЪС СЪОТВЕТНИ ПОЯСНЕНИЯ - ЗА НАЗИДАНИЕ НА ПОКОЛЕНИЯТА.

СЪДБАТА НА СГРАДАТА НА МАВЗОЛЕЯ НА Г.ДИМИТРОВ ТРЯБВА ДА СЕ РЕШИ ЧРЕЗ ВСЕНАРОДНО ДОПИТВАНЕ.

6. НА МЕСТАТА НА ВСИЧКИ КОНЦЛАГЕРИ, БЕЗИМЕННИ ГРОБОВЕ, ЛОБНИ МЕСТА И ДРУГИ НА ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИ ТЕРОР ДА СЕ ИЗГРАДЯТ МЕМОРИАЛИ, ПАМЕТНИЦИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ.

7. ДА СЕ НАПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА СЕ ИЗДИРЯТ ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ.

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ГРОБЪТ НА ЦАРЯ В СВ. РИЛСКА ОБИТЕЛ И ЦЪРКВИЦАТА-КОСТНИЦА В ДВОРЕЦА "ВРАНЯ", НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ТЕ ЩЕ БЪДАТ НАМЕРЕНИ, ИЛИ НЕ, И ДА СЕ ПРЕОСВЕТЯТ С ПОДОБАВАЩА ТЪРЖЕСТВЕНОСТ.


ИЗХОД ОТ КРИЗАТА

РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" СМЯТА, ЧЕ ИЗХОД ОТ ТОТАЛНАТА КРИЗА ИМА И ЧЕ ПЪТИЩАТА КЪМ НЕГО СА:

1. ВЪЗВРЪЩАНЕ НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЙНИЯ ЗАКОНЕН ГЛАВА - ЦАР СИМЕОН.

2. УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСЕ ПО-УСЪВЪРШЕНСТВАЩО СЕ НАРОДОВЛАСТИЕ.

3. ОСВОБОДЕНИЯТ ТРУД НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

4. ПОМОЩТА НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА.

5. РАВНОПРАВЕН СЪЮЗ С ВСИЧКИ НАПРЕДНАЛИ ДЪРЖАВИ В СВЕТА.


ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

1. ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ НА ОСНОВАТА НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

2. ОБНОВЕНА, ОСЪВРЕМЕНЕНА И СЪОБРАЗЕНА С ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ БЪЛГАРИЯ, ТЯ ЩЕ СЕ НАРИЧА ВТОРА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.

3. ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРИЗНАВА ЗА ЗАКОННИ СВОИТЕ МЕЖДУНАРОДНО УСТАНОВЕНИ ГРАНИЦИ. ТО НЯМА ДА ИМА ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СВОИТЕ СЪСЕДИ И НЯМА ДА ПРИЗНАВА НИКАКВИ ЧУЖДИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ.

4. ОБЩЕСТВЕНИЯТ СТРОЙ В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОСНОВАВА НА СВОБОДА, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ И НРАВСТВЕНОСТ.

5. СОБСТВЕНОСТТА В ЦАРСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ЛИЧНА, ЧАСТНА, ГРУПОВА, КООПЕРАТИВНА, ОБЩЕСТВЕНА И ДЪРЖАВНА, А ВСИЧКИТЕ ВИДОВЕ - РАВНОПОСТАВЕНИ.

6. ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА - НАСЛЕДНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ И ЦАРЕ - ЩЕ БЪДЕ:

СИМВОЛ НА ДЪРЖАВАТА И ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД,
ВЪРХОВЕН ВОЖД, ЗАКОНОДАТЕЛ, СЪДИЯ И ГЛАВНОКОМАНДВАЩ,
ОБЕДИНИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, УПОВАНИЕ, НАДЕЖДА И ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ТЯХ.

ЦАРСКИЯТ ИНСТИТУТ ЩЕ БЪДЕ НАДПАРТИЕН И НАДАДМИНИСТРАТИВЕН.

ЦАРСКАТА ВЛАСТ ЩЕ СЕ ПРЕДАВА ПО НАСЛЕДСТВО.

7. ВЛАСТТА В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ПОДРАЗДЕЛЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА.

ТРИТЕ ВИДА ВЛАСТ ЩЕ БЪДАТ НЕЗАВИСИМИ, ВЗАИМНООБУСЛОВЕНИ И ВЗАИМНОУРАВНОВЕСЕНИ.

8. ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДИ ВСИЧКО СЛУГИ НА НАРОДА.

9. СТРЕМЕЖЪТ НА РС "ЦБ" Е В СТРАНАТА ДА СЕ УСТАНОВИ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, РАЗВИВАЩО СЕ В ОБСТАНОВКАТА НА ТРАЕН ГРАЖДАНСКИ МИР.

10. РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ЩЕ РАБОТИ ЗА УКРЕПВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, НА ЦЯЛОСТНИЯ  ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ В СТРАНАТА, НА ТРАЙНА СИГУРНОСТ В ДЪРЖАВАТА, ОБЩЕСТВОТО И ВСЕКИ НЕГОВ ЧЛЕН; ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИСТИНСКА СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, СВОБОДА, СЪОБРАЗЕНА С ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ НОРМИ И ГАРАНТИРАНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И ДУХА НА ТЕЗИ ЗАКОНИ; ЗА ПЪЛНОПРАВИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО СПРЯМО МНОЗИНСТВОТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


10:32:44     
11.06.1991 г.


Редактор: НИНА ГАВРИЛОВА
Технически изпълнител Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!