11 юни 1990

СОФИЯ, 11 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 113 /131/


СОФИЯ, 11 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.


БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕЗ СВОЯТА ВЕКОВНА ИСТОРИЯ ВИНАГИ Е ИМАЛА ЯСНА И КОНСТРУКТИВНА ПОЗИЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА. ТЯ СЕ ОТНАСЯ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ /ВС/ НА БЪЛГАРИЯ И ТЕХНИЯ ДОСТОЕН ТРУД ЗА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО. НО КАТО АНАЛИЗИРА ВОЕННАТА ПОЛИТИКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, БСДП СЧИТА ЗА НАЛОЖИТЕЛНО ДА ИЗРАЗИ СВОЕТО БЕЗПОКОЙСТВО ОТ НАТРУПАЛИТЕ СЕ ДЕФОРМАЦИИ И ОСТРИ ПРОБЛЕМИ В ТАЗИ ВАЖНА ОБЛАСТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО. ПОРАДИ ВОЛУНТАРИЗЪМ, НЕКОМПЕТЕНТНОСТ И ЛИПСА НА РЕАЛИСТИЧЕН ПОДХОД ВЪВ ВОЕННАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВАТА НА БКП, ДЪРЖАВНИЯ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ БЯХА НАНЕСЕНИ СЕРИОЗНИ ЩЕТИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. ГРУБО СЕ НАРУШАВАХА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО, КОЕТО ВЛИЯЕШЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪРХУ БОЕГОТОВНОСТТА И БОЕСПОСОБНОСТТА НА ВС. ПИЛЕЕХА СЕ ФИНАНСОВИ, МАТЕРИАЛНИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ОТКЛОНЯВАХА СЕ СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ, НЕСВЪРЗАНИ ПРЯКО СЪС ЗАЩИТАТА НА РОДИНАТА. ПРЕД БНА СЕ ПОСТАВЯХА НЕПРЕКЪСНАТО НАРАСТВАЩИ ЗАДАЧИ И ОТГОВОРНОСТИ БЕЗ НЕОБХОДИМОТО ОСИГУРЯВАНЕ. ПО СУБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ГРАНИЧНИ ВОЙСКИ ЧЕСТО СМЕНЯХА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА СИ КЪМ ЕДНО ИЛИ ДРУГО МИНИСТЕРСТВО. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ УПРАВЛЯВАЩАТА ВЪРХУШКА ОТНОВО СЪЗДАДЕ ВЪТРЕШНИ ВОЙСКИ, НА КОИТО БЯХА ВЪЗЛОЖЕНИ ПОЛИЦЕЙСКИ ФУНКЦИИ, БРУТАЛНО ПРИЛАГАНИ СПРЯМО ЧАСТ ОТ НАРОДА НИ ПО ВРЕМЕ НА Т. НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС". ПОЗОРНО СЕ ОКАЗА И ИЗПРАЩАНЕТО НА ПОДЕЛЕНИЯ ОТ БНА ЗА ОКУПАЦИЯТА НА ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПРЕЗ 1968 Г. И ЛИКВИДИРАНЕТО НА "ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ".
СЕРИОЗНИ ПРОПУСКИ ИМА В НОРМАТИВНОТО УРЕЖДАНЕ НА ВАЖНИ ВЪПРОСИ НА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. ГРУБО СЕ НАРУШАВА ЗАКОНЪТ ЗА ВСЕОБЩАТА ВОЕННА СЛУЖБА, КАТО ВОЙНИЦИТЕ ЕЖЕГОДНО СЕ ЗАДЪРЖАХА СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМ ДВУГОДИШЕН СРОК. СВРЪХСРОЧНОСЛУЖЕЩИЯТ СЪСТАВ Е ПОСТАВЕН В НЕЗАВИДНО СЪСТОЯНИЕ, С НЕИЗЯСНЕН СТАТУТ И ЛИПСА НА ОБЩЕСТВЕНА ЗАКРИЛА И ДР. ЕФЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА СВОИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСИ, ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО.

ТРЕВОЖНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА И УСТАНОВЕНИЯ РЕД Е ПРЯК РЕЗУЛТАТ НА ПОДЧИНЕНИЕТО НА АРМИЯТА НА ТЕСНОПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕДНА ПАРТИЯ, ВЪВ ВОЙСКИТЕ СЕ ШИРЯТ ИЗДЕВАТЕЛСТВА И ИЗВРАЩЕНИЯ НАД МЛАДИ ВОЙНИЦИ. НАРАСТВА БРОЯТ НА САМОУБИЙСТВАТА И ОПИТИТЕ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА. ЗАСИЛВА СЕ ПРЕСТЪПНОСТТА, УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯТА И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ПРОЯВИ СРЕД ЛИЧНИЯ СЪСТАВ.
ОСОБЕНО КРИТИЧНО Е ПОЛОЖЕНИЕТО В СОЦИАЛНАТА СФЕРА.

ЗАДЕЛЯНИТЕ СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОСНОВНИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НАСЪЩНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ВОЕННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА КРАЙНО НЕДОСТАТЪЧНИ. ЗАПЛАТИТЕ СА НИСКИ И НЕ ОСИГУРЯВАТ ДОБРО БЛАГОПОЛУЧИЕ И КОМПЕНСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ТЕЖЕСТИ НА ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ. СИЛНО СА ПОНИЖЕНИ ГРИЖИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ, РАБОТЕЩ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВРЕДНИ УСЛОВИЯ. НЕМАЛКА ЧАСТ ОТ ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ЖИВЕЯТ ПРИ ПРИМИТИВНИ УСЛОВИЯ И ИЗОЛИРАНИ ОТ ОБЩЕСТВОТО В Т. НАР. "ВОЕННИ ГРАДЧЕТА", С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ.

ХИЛЯДИ СЕМЕЙСТВА НА СВРЪХСРОЧНОСЛУЖЕЩИ СА БЕЗ КВАРТИРИ И С НЕЯСНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СИ ПРОБЛЕМ. БИТОВИТЕ УСЛОВИЯ ВРЪЩАТ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ НА ВОЙНИЦИТЕ С ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАЗАД.

ТЕЗИ И РЕДИЦА ДРУГИ НЕГАТИВНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ СА ПРЯК РЕЗУЛТАТ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ПРЕДИЗВИКВАТ НЕДОВОЛСТВО СРЕД ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ВС, КАТО СЕ ОТРАЗЯВАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ ТЯХНАТА БОЕСПОСОБНОСТ И БОЙНА ГОТОВНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ ЛИДЕРИ НА ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ.


НИЕ, ЛИДЕРИ НА ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ОТ РЕАЛНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТА С ПРОВЕДЕНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ НАС НА 19 МАЙ 1990 Г. В ЗАЛА НОМЕР 13 НА НДК.

ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ДА БЪДЕ ИЗЛЪЧЕН ПО ПЪРВА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ 35-МИНУТЕН ФИЛМ, ЗА КОЕТО СЕ ЧАКА РАЗРЕШЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ НА НРБ Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ.
СМЯТАМЕ, ЧЕ АКО СЕ СПАЗВА ЗАКОНЪТ ЗА НАДПАРТИЙНИЯ ХАРАКТЕР НА БТ, Е НЕОБХОДИМО ЧРЕЗ ТОЗИ АКТ ДА СЕ НАПРАВИ ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ ЕВЕНТУАЛНИ РАВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ БТ НЕ ИЗПЪЛНИ ПРЕДВИДЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ТЕКСТ ДА ОСИГУРИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ БЕЗПЛАТНО, ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРОГРАМИ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, С КОЕТО ЛИШИ НАРОДА ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ОТ СИЛНИ И МОДЕРНИ ПРОГРАМИ И ИЗБИРАТЕЛИТЕ ДА НАПРАВЯТ ПРАВИЛНО СВОЯ ИЗБОР.

ПО СЪЩЕСТВО ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ СА ЧАСТ ОТ ЕДНА ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА НА БСП И СДС ДА ОТСТРАНЯТ МНОЗИНСТВОТО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ОТ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.

ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ: ИЛ. СИПСЕВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: Д. БРАНКОВ
ЗА БЗНС "ВРАБЧА-1": СТР. ГИЧЕВ
ЗА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ: П. ГОГОВ
ЗА СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ: Д. МАРКОВСКИ
ЗА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО": ИВ. ДУНДАРОВ
ЗА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ: ИВ. АМБРЕВ
ЗА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/: Г. ГЕЛЕМЕНОВ
ЗА НЕЗАВИСИМА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /ПЛОВДИВ/: В. КОСТОВ
ЗА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ИНФБЮРО "ИНИЦИАТИВА": ОГ. ИВАНОВ
ЗА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3": СЛ. ЦАНКОВ
ЗА ПАРТИЯ НА ТРУДОВИЯ НАРОД: ВЛ. СПАСОВ
ЗА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" - НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА: ЦВ. БЕЛЧЕВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ   
ЗА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /ПЕРНИК/: ИЛИЯ БОРИСОВ
ЗА РОДОПСКИ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ": ДИМ. РАДЕВ
ЗА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ": К. КУЗМАНОВ
ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ "СВОБОДА": ИЛ. МИНЕВ
ЗА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ: К. КУМАНОВ

6 ЮНИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


СЛЕД 45 ГОДИНИ ДИКТАТУРА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА. ФИЗИЧЕСКОТО И МОРАЛНОТО УНИЩОЖЕНИЕ НА СВОБОДОЛЮБИВИТЕ СИЛИ Е НЕВЪЗМОЖНО.

НАШАТА КРАЙНА ЦЕЛ СИ ОСТАВА СЪЩАТА: ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОБОДНО ОБЩЕСТВО БЕЗ ДЪРЖАВА И ИКОНОМИКА БЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ. НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ СА НЕПРОМЕНЕНИ:    СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, НРАВСТВЕНОСТ.

ВЗАИМОПОМОЩТА ВЪЗПРИЕМАМЕ КАТО ОСНОВЕН ПРИРОДЕН И ОБЩЕСТВЕН ЗАКОН.
НИЕ СМЕ БЕЗВЛАСТНИЦИ, ЗАЩОТО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ВЛАСТТА, КАКТО И СТРЕМЕЖЪТ КЪМ НЕЯ РАЗВРАЩАВАТ.
НИЕ СМЕ СОЦИАЛИСТИ, ЗАЩОТО СМЕ ЗА СВОБОДА, РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ.

НИЕ СМЕ ЗА ПРИОРИТЕТ НА КОЛЕКТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАЩОТО ТЯ ПРЕЧИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ОСЪЩЕСТВЯВА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС БЕЗ БЕЗРАБОТИЦА И В ИНТЕРЕС НА КОЛЕКТИВА.

ЩЕ ПРОПАГАНДИРАМЕ ИДЕИТЕ СИ С ЛЕГАЛНИ И МИРНИ СРЕДСТВА.
ОТРИЧАМЕ НАСИЛИЕТО ВЪВ ВСЯКА НЕГОВА ФОРМА И НАПРАВЛЕНИЕ. РАЗГРАНИЧАВАМЕ СЕ НАПЪЛНО ОТ ТЕРОРИЗМА И ВСЕКИ ОПИТ ДА НИ СЕ ПРИПИСВА ОСЪЖДАМЕ КАТЕГОРИЧНО.

РЕАЛНО И ТРЕЗВО ОТЧИТАМЕ СЕГАШНИТЕ УСЛОВИЯ. НАЯСНО СМЕ, ЧЕ ПРЯКА БОРБА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАШАТА КРАЙНА ЦЕЛ Е НЕВЪЗМОЖНА БЕЗ ВКЛЮЧВАНЕТО НИ В БОРБАТА ЗА ПО-ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. ТРУДНИЯТ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА СЕ ИЗВЪРВЯВА КРАЧКА ПО КРАЧКА, ЗАТОВА НИЕ СМЕ СОЛИДАРНИ С ВСИЧКИ ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ПРЕСЛЕДВАТ ПОВЕЧЕ СВОБОДА НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ВСИЧКИ ХОРА.

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕГАШНАТА БОРБА ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО И ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА СЕ ЗАСТЪПВАМЕ:

- ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО СВОБОДИТЕ СА ГАРАНТИРАНИ ОТ РЕАЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ, А НЕ САМО КОНСТИТУЦИОННО.
- ЗА КОНКУРЕНЦИЯ НА ИДЕИ И ВЪЗГЛЕДИ БЕЗ ПРАВО НА МОНОПОЛ И ОПИТИ ЗА НАСИЛСТВЕНОТО ИМ НАЛАГАНЕ В ОБЩЕСТВОТО.
- ЗА ИСТИНСКА СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА.
- ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ, МЪЧЕНИЯТА И ЖЕСТОКОСТИТЕ.
- ЗА СВОБОДНО СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ, КЛУБОВЕ, ПАРТИИ И ПР. ПРЕДПОЧИТАМЕ ФЕДЕРАТИВНИЯ ПРИНЦИП НА ОРГАНИЗИРАНЕ,
- ЗА ПРАВОТО НА ЛЕГАЛНА БОРБА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ ИНТЕРЕСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРАВОТО НА СТАЧКИ.
- ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА НА ОБЩИНИТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ТЯХНОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ИЗБЕРЕ ФОРМИТЕ НА СТОПАНИСВАНЕ, НО БЕЗ РАЗПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ.
- ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КОЯТО ДА ОГРАНИЧАВА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, А ДА СТИМУЛИРА КООПЕРАТИВНАТА И ЧАСТНАТА БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЧУЖД ТРУД.
И:   
- ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАЩИЩАВАЩА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ЗА НЕПРЕКЪСНАТО СПРАВЕДЛИВО РЕГУЛИРАНЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ДОХОДИ, ЗА БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.
- ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИ ФОНДОВЕ НА НАТРУПАНИ БОГАТСТВА ОТ ОТДЕЛНИ ХОРА И ОРГАНИЗАЦИИ НАД ОПРЕДЕЛЕНА ГРАНИЦА, СПРАВЕДЛИВО ФИКСИРАНА.
- ЗА МАКСИМАЛНО СЪКРАЩАВАНЕ НА БЮРОКРАТИЧНИЯ АПАРАТ.
- КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ НАМАЛЯВАНЕТО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИЯ ДЕН.
- ЗА НАКАЗАНИЕ, В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА, НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА МОРАЛНИ И ФИЗИЧЕСКИ РЕПРЕСИИ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ПОДБУДИТЕЛИ.
НЕЗАВИСИМО ЧЕ СМЕ ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ И НАЙ-СИЛНО РЕПРЕСИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИЕ СМЕ ПРОТИВ ЕСКАЛАЦИЯ НА ОТМЪЩЕНИЕТО. ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА БКП И МВР.
- ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АРМИЯТА И СРОКА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА С ТЕНДЕНЦИЯ НА ТЯХНОТО ПРЕМАХВАНЕ В РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА.
- ПРОТИВ ВСЯКАКВА ВЕРСКА И ЕТНИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ.
- ЗА НАУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОСВОБОДЕНО ОТ ПАРТИЙНО, ПОЛИТИЧЕСКО, КЛАСОВО И РЕЛИГИОЗНО ВЛИЯНИЕ.
- ЗА ЧЕСТНА И ПРАВИЛНА ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА.

КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБРА:

ФЕДЕРАТИВЕН СЕКРЕТАРИАТ.
КОМИСИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. КОНТАКТНА ГРУПА ЗА ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ.
ГОВОРИТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА.

ВЕСТНИКЪТ, КОЙТО ЩЕ ИЗДАВА ФЕДЕРАЦИЯТА, ШЕ НОСИ ИМЕТО "СВОБОДНА МИСЪЛ", А КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО - "НОВ СВЯТ".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО ДО ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ПСД/.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА!

СЧИТАМЕ СЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ВИ ИЗВЕСТИМ СЛЕДНОТО: НА 20 АПРИЛ 1990 ГОДИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ПСД/ ДОЦ. ХРИСТО САНТУЛОВ НАПУСНА ПАРТИЯТА, КАТО НАПРАВИ СЛЕДНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ:

"... АЗ НЕ МОГА ДА ПОЕМА ВЪРХУ СЕБЕ СИ ОТГОВОРНОСТТА ДА СТАНА ПРИЧИНА ЗА НОВО РАЗЦЕПЛЕНИЕ В ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ. ЗА МЕH Е ПО-ВАЖНО ОТ ВСИЧКО ТЯ ДА СЪЩЕСТВУВА СЕГА И В БЪДЕЩЕТО. В ИНТЕРЕС НА ПАРТИЯТА АЗ Я НАПУСКАМ...”. /ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО Е ПРИЛОЖЕН КЪМ НАСТОЯЩОТО ПИСМО./

НА 28 АПРИЛ 1990 ГОД. НАЦИОНАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПРЕДВИД СЪЗДАЛОТО СЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД НАПУСКАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОЦ. ХРИСТО САНТУЛОВ, РЕШИ: ЗАПАЗВАЙКИ НЕПРОМЕНЕНИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА, УСТАВ, СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ И ПОЛИТИЧЕСКИ АНГАЖИМЕНТИ НА ПСД, ДА ИЗБЕРЕ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПСД ИНЖ. КИРИЛ ХРИСТОВ ДУКОВ, ДОТОГАВАШЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ.

СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПОСТЪПКИ /ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ/ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД СЪС СВОЕ РЕШЕНИЕ HP 2/7МАЙ 1990 Г. РЕГИСТРИРА НАПРАВЕНАТА ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО, "КАТО НА МЯСТОТО НА ХРИСТО САНТУЛОВ ВПИСВА ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ИНЖ. КИРИЛ ХРИСТОВ ДУКОВ, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРТИЯТА".

С ДАТА 2 МАЙ 1990 ГОД. БЯХА РАЗПРАТЕНИ СЪОБЩЕНИЯ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ В HP БЪЛГАРИЯ, БТА - ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”, В. "ДЕМОКРАЦИЯ", В. "СЕПТЕМВРИ" - СТАРА ЗАГОРА, С КОЕТО ГИ ИЗВЕСТЯВАМЕ ЗА НАСТЪПИЛАТА ПРОМЯНА И ЗА НОВИЯ АДРЕС НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ:
ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. "ХХХХХХХХХХХ" HP. ХХ, АП. ХХ ТЕЛ.: 042 /Х-ХХ-ХХ    ИНЖ.КИРИЛ ДУКОВ
ТЕЛ.: 042 /Х-ХХ-ХХ    КРАСИМИР АНГЕЛОВ /ЗАВЕЖДАЩ ВЪНШНИ ВРЪЗКИ НА ПСД/, УЛ. "ХХХХХХХХХХХХХ" HP ХХ Б, АП.1

ИЗВЕСТЯВАМЕ ВИ СЪЩО, ЧЕ ПСД Е РЕГИСТРИРАНА В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД НА 19 АПРИЛ 1990 ГОД. И ЗАПИСАНА В ОБЩИЯ РЕГИСТЪР НА ПАРТИИТЕ ПОД HP 15. ПСД ЩЕ УЧАСТВУВА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ КАТО ЧЛЕН НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР, С ЖЪЛТА БЮЛЕТИНА И ИЗЛАГА КАНДИДАТУРИТЕ НА 12 СВОИ ЧЛЕНОВЕ В МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА И НА 13 - В ПРОПОРЦИОНАЛНАТА В ГРАДОВЕТЕ СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК, СЛИВЕН, НОВА ЗАГОРА И РАДНЕВО.

27 МАЙ 1990 ГОДИНА                                                       /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/

 
Х  Х  Х
НАСКОРО ЧЕТОХ КНИГА, КОЯТО ИМА ЗА МОТО ДУМИТЕ НА СВЕТА ТЕРЕЗА, ЧЕ ПОВЕЧЕ СЪЛЗИ СЕ ПРОЛИВАТ ЗАРАДИ СБЪДНАТИ МОЛИТВИ, ОТКОЛКОТО ЗАРАДИ НЕСБЪДНАТИ. ТАЗИ ИСТИНА Е САМО ЕДНА БИСЕРНА КАПКА ОТ БЕЗКРАЙНОТО МЪДРО МОРЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ. ДРУГА, НЕ ПО-МАЛКО СВЯТА ИСТИНА Е ТАЗИ, ЧЕ ВЪЗМЕЗДИЕТО НЕ ОТМИНАВА НИЩО И НИКОГО.
МОЯТА СБЪДНАТА МОЛИТВА Е ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.
ГОДИНИ СЪМ МЕЧТАЛ ЗА НЕЯ И СЪМ Я НОСИЛ В СЕБЕ СИ. БЯХ БЕЗКРАЙНО БЛАГОДАРЕН НА СЪДБАТА, КОГАТО НА 27 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА ТЯ СЕ РОДИ В ДОМА МИ. ОТТОГАВА ДОПРЕДИ ТРИ ДЕНА МОЯТ ДОМ БЕШЕ И НЕЙНИЯТ ДОМ.
НО ДОЙДЕ НЕИЗБЕЖНОТО ВЪЗМЕЗДИЕ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА МИ ПОДИРИХА СМЕТКА ЗА ТРИ НЕЩА: ЗА НЯКОГАШНОТО МИ ЧЛЕНСТВО В БКП, ЗА НАУЧНОТО МИ ТВОРЧЕСТВО И ЗА КРИТИЧНОТО МИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

КОГАТО ПРИКЛЮЧИХ СМЕТКИТЕ СИ С БКП, ГО НАПРАВИХ ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ С ЕДНА ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО НЕКОЛКОКРАТНО БЕШЕ ИЗЛЪЧЕНА ПО РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА". СМЯТАМ, ЧЕ НЕ Е НУЖНО ОТНОВО ДА СЕ ВРЪЩАМ КЪМ ТОВА. НЕ МОГА ОБАЧЕ ДА СЕ ОТНЕСА ПО СЪЩИЯ НАЧИН КЪМ СВОЕТО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО. НА НАУКАТА ДОСКОРО БЯХ ОТДАДЕН СЪС СЪЩАТА СТРАСТ, КОЯТО СЕГА ОТДАДОХ НА ПОЛИТИКАТА. КЪРТОВСКИ ТРУД И БЕЗКРАЙНИ МЪЧИТЕЛНИ РАЗМИСЛИ СЪМ ВЛОЖИЛ В СВОИТЕ КНИГИ И СТАТИИ И НЕ СЕ ОТКАЗВАМ ОТ НИТО ЕДНА ДУМА, КОЯТО СЪМ НАПИСАЛ. ЦЯЛАТА МИ НАУЧНА РАБОТА Е ВЪРХУ ФИЛОСОФИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО. И У НАС, И В ЧУЖБИНА МЕ ПРИЗНАХА ЗА ПИОНЕР НА ТОЗИ НОВ КЛОН ОТ НАУКАТА И АЗ, ЕСТЕСТВЕНО, СЕ ГОРДЕЯ С ТОВА. НО ТОВА СЕ ЗНАЕ ОТ МНОГО МАЛКО ХОРА - СПЕЦИАЛИСТИ. КАКВО ДА СЕ ПРАВИ - НАШИЯТ БРАНШ Е ОСКЪДНО МАЛОБРОЕН. НО ТОЧНО ТЕЗИ "ПОСВЕТЕНИ ЛЮДЕ", КОИТО СА БИЛИ ПРИНУДЕНИ ДА ПРИЕМАТ СЪЩИТЕ КОМПРОМИСИ, КОИТО СА БИЛИ НАЛОЖЕНИ И НА МЕНЕ, СЕГА НЕ СЕ СВЕНЯТ ДА ВАДЯТ ОТДЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ ОТ МОИТЕ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, КОИТО НЯМАТ НИЩО ОБЩО КАКТО С ЦЕЛИЯ КОНТЕКСТ, ТАКА И С ТЕМАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ НА МОИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАКТО ЗА САМИТЕ ТЯХ, ТАКА И ЗА ВСИЧКИ, КОИТО НЯКОГА СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ С НАУКА, ПРИСЪСТВИЕТО НА ТЕЗИ ИЗРЕЧЕНИЯ Е НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО. ТО СЕ ДИКТУВАШЕ ОТ ИЗИСКВАНЕТО ВЪВ ВСЯКА НАУЧНА РАЗРАБОТКА НА ПРОСЛОВУТИЯ "ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ФРОНТ" ДА СЕ ИНТЕРПРЕТИРАТ ПАРТИЙНИТЕ ДОКУМЕНТИ. ВПРОЧЕМ ТАКЪВ "ФРОНТ" БЕШЕ ЦЯЛАТА НАУКА, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. НЕ СЕ НАЕМАМ ДА ПРЕЦЕНЯВАМ САМ СТОЙНОСТТА НА СВОЕТО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО, НО ГОРЕЩО СЕ НАДЯВАМ, ЧЕ ЕДИН ДЕН, КОГАТО СЕ СЛОЖИ НА ВЕЗНАТА ВСИЧКО, КОЕТО СЪМ НАПИСАЛ, СЪЗДАДЕНОТО ОТ МЕНЕ ЩЕ НАТЕЖИ МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ КРЪПКИТЕ, С КОИТО СЪМ БИЛ ПРИНУДЕН ДА ГО "УКРАСЯВАМ". НО ТАКАВА ТОЧНА ВЕЗНА ИМА САМО НАУКАТА, А ОТ НЕЙНО ИМЕ НЯМА ПРАВО ДА ГОВОРИ НИКОЙ ДРУГ. ТОВА Е МОЕТО ОБЯСНЕНИЕ, НО ТО НЕ МЕ ОПРАВДАВА. ЗА КОМПРОМИСИТЕ, КОИТО СЪМ ДОПУСКАЛ, ПОЕМАМ СВОЯТА ВИНА И СЪМ ГОТОВ ДА ЗАПЛАТЯ НАЙ-ВИСОКАТА ЗА МЕНЕ ЦЕНА. РАЗБИРАМ И НЕ ОБВИНЯВАМ ВСИЧКИ ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВУВАТ ОСКЪРБЕНИ И ИЗМАМЕНИ, КОГАТО МОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВНИЦИ УМЕЛО Й ПОДНАСЯТ "ДОБРЕ ПОДБРАНИ" ЦИТАТИ. ДОВЕРИЕТО СЕ “ПЕЧЕЛИ ДЪЛГО И ТРУДНО, А МНОГО ЛЕСНО СЕ ГУБИ. И КАК ДА ВЯРВАТ ХОРАТА, СЛЕД КАТО НА АФИШИТЕ, ПРИЗОВАВАЩИ НА МИТИНГ ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БКП, ПИШЕ, ЧЕ ТЯ ЩЕ ГРАДИ ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА, СЛЕД КАТО АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ ПОЗДРАВЯВА НА ВЕЛИКДЕН С "ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ", А ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ПРОЛИВА СЪЛЗИ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ПАРТИЯТА, НА КОЯТО Е ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ПОЧТИ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. СЪЩЕВРЕМЕННО СЪМ СИГУРЕН В ТОВА, ЧЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ИМА МНОГО ХОРА, КОИТО НАПЪЛНО СИ ДАВАТ СМЕТКА ЗА ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО ПОДОБНИ ПИСАНИЯ, ЗА КОИТО СЕГА ОСНОВАТЕЛНО НИ СЕ ДИРИ СМЕТКА, ПРИСЪСТВУВАТ В МОИТЕ НАУЧНИ ТРУДОВЕ. НО КОГАТО СИ СЪЗДАВАЛ НЕЩО С ЛЮБОВ, КОГАТО СИ СЕ ОТДАЛ НА ТОВА СВОЕ ДЕЛО ДОКРАЙ, ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ МОЖЕШ ДА ГО РАЗРУШИШ. РУШАТ САМО ТЕЗИ, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ НАГОТОВО И КОИТО ИЗПОЛЗУВАТ ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО ЗА КОРИСТНИ ЦЕЛИ. АЗ НЕ МОГА ДА ПОЕМА ВЪРХУ СЕБЕ СИ ОТГОВОРНОСТТА ДА СТАНА ПРИЧИНА ЗА НОВО РАЗЦЕПЛЕНИЕ В ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ. ЗА МЕНЕ Е ПО-ВАЖНО ОТ ВСИЧКО ТЯ ДА СЪЩЕСТВУВА СЕГА И В БЪДЕЩЕТО. В ИНТЕРЕС НА ПАРТИЯТА АЗ Я НАПУСКАМ И НЕКА ТОВА БЪДЕ МОЕТО ИЗКУПЛЕНИЕ.

ТОЗИ ГОРЧИВ УРОК МЕ НАУЧИ НА ОЩЕ НЕЩО. В ЕДНО СВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ПОЕТЪТ ГЕОРГИ СТРУМСКИ КАЗВА, ЧЕ ВСЕКИ ПЛАЩА СВОЯТА ВИНА - И ЗА МЪЛЧАНИЕТО, И ЗА ТАЛАНТА. В ТОЗИ СЪДБОНОСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ МОМЕНТ НЕ МОГА ДА ПОЕМА ВЪРХУ СЕБЕ СИ ВИНАТА ДА МЪЛЧА ЗА ЕДНА ОПАСНОСТ, В КОЯТО СЪМ УБЕДЕН. А ТЯ Е, ЧЕ СДС ЗАПЛАШВА СТРАНАТА НИ С НОВ ТОТАЛИТАРИЗЪМ. ЗА ТОВА СЪДЯ ПО ПЕЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ "КРЪГЛАТА МАСА”, А НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ЯРОСТНАТА СЪПРОТИВА СПРЯМО ВСЯКА ДРУГА ОПОЗИЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗВЪН НЕЯ. В ТАЗИ СВОЯ ВЕЧЕ ОТКРИТА БОРБА СДС ИЗПОЛЗУВА СРЕДСТВА И МЕТОДИ, ПОЗНАТИ ДО БОЛКА ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО. ПРИ ТОВА ТОЙ ЗАВОЮВА МЯСТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА ПОД ЛОЗУНГА ЗА ПЛУРАЛИЗЪМ НА МНЕНИЯТА. И ВСИЧКО ТОВА, ЗА ДА НАЛОЖАТ СВОЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ОПОЗИЦИЯТА. ЗА МЕН Е СТРАШНО САМО ДА СИ ПОМИСЛЯ КАКЪВ МОНОПОЛ БИХА НАЛОЖИЛИ ВЪРХУ ВЛАСТТА. АЗ НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ КАК В ИМЕТО НА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ БЕШЕ СЪЗДАДЕН ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ ФРОНТ И КАК ПОСЛЕ ТОЙ СТАНА ГРОБНИЦА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТИИ. ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ОПОЗИЦИЯТА СЪМ ПРАВИЛ И БИХ ПРОДЪЛЖИЛ ДА ПРАВЯ ВСИЧКО, КОЕТО Е ВЪЗМОЖНО. НО СЪЩЕВРЕМЕННО ЩЕ НАПРАВЯ И ВСИЧКО, КОЕТО Е ПО СИЛИТЕ МИ, ДА ПОПРЕЧА ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА НОВ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ, КЪМ КОЕТО СПОРЕД МЕН СЕ ДОМОГВА СДС. ЧУВСТВУВАМ СЕ ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДУПРЕДЯ ХОРАТА ЗА ТАЗИ ОПАСНОСТ, А КАКТО ЗА ВСИЧКО ДРУГО, ТАКА И ЗА ТОВА МОЕ УБЕЖДЕНИЕ ЕДИНСТВЕНАТА И НЕПОГРЕШИМА ПРИСЪДА ПРИНАДЛЕЖИ НА ВРЕМЕТО И НА ИСТОРИЯТА.

И НАКРАЯ ЩЕ КАЖА, ЧЕ АКО ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ПСД/ НЯКОГА МЕ ПРИЗОВЕ ОТНОВО В СВОИТЕ РЕДОВЕ, С ГОТОВНОСТ ЩЕ СЕ ВЛЕЯ В НЕЯ. ТОВА ЩЕ СТОРЯ САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ТЯ НАПЪЛНО МИ Е ПОВЯРВАЛА.

ХРИСТО САНТУЛОВ

СТАРА ЗАГОРА, 20 АПРИЛ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР.


ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР: ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПРАТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА
ПРИЗОВАВАТ
СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ, АКО НЯМАТ СВОИ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НЕ МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ С ДВЕ ЖЪЛТИ БЮЛЕТИНИ, ДА ПОДКРЕПЯТ СИНЯТА БЮЛЕТИНА НА СДС. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК НЕ Е АЛТЕРНАТИВА НА СДС, А ПАРАЛЕЛНО РАЗВИВАЩА СЕ САМОСТОЯТЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА СТРУКТУРА В ПЪСТРАТА МОЗАЙКА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ НИ ЖИВОТ. ПО ПЪТЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЗАЕДНО.

КЪМ ВСЕОБЩА ИЗБОРНА ПОБЕДА НА ОБЕДИНЕНАТА БЪЛГАРСКА ОПОЗИЦИЯ!

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА

СОФИЯ, 7 ЮНИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/, УЧРЕДЕН НА 21 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

ЧЛ. 11. ОДЦ СЕ ИЗГРАЖДА НА КЛУБЕН ПРИНЦИП. КЛУБОВЕТЕ СЕ СЪЗДАВАТ НА ТЕРИТОРИАЛЕН, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП ИЛИ ПО ИНТЕРЕСИ. ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА КЛУБ СА НЕОБХОДИМИ НАЙ-МАЛКО 15 ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 12. ОРГАНИ НА КЛУБА СА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И КЛУБНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА. В НЕГОВИТЕ ЗАСЕДАНИЯ МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ И СЪМИШЛЕНИЦИ. ТО ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА СИ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

КЛУБНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО СЕ СЪСТОИ ОТ 3-7 ДУШИ, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ. КЛУБНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ СЕКРЕТАР-КАСИЕР. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЕ ИЗБИРА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ КЛУБНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 1/5 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА.

КЛУБНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТА НА КЛУБА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА НА КЛУБНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО И ПРЕДСТАВЛЯВА КЛУБА.

ЧЛ. 13. КЛУБОВЕТЕ МОГАТ ДА СЪЗДАВАТ ОБЕДИНЕНИ СТРУКТУРИ ЗА ОБЩА ДЕЙНОСТ И ПРОЯВИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН, ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЛИ ДРУГ ПРИНЦИП.

ЧЛ. 14. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ОДЦ Е НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЯ СЕ СВИКВА ВЕДНЪЖ ГОДИШНО ОТ НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО. ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАНА ОТ НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 1/5 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ИЛИ КЛУБОВЕТЕ НА ОДЦ.

НОРМИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /ДЕЛЕГАТИ/ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:
1. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА;
2. ПРИЕМА ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМА НА ОДЦ;
3. ПРИЕМА ДЕКЛАРАЦИИ;
4. ПРИЕМА ОТЧЕТА НА НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО И НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ;
5. ИЗБИРА НАЦИОНАЛНО НАСТОЯТЕЛСТВО, КОНТРОЛНА КОМИСИЯ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ, КАТО И ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО;
6. ПРИЕМА ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА ОДЦ;
7. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДЦ ПО ЧЛ. 8;
8. РЕШАВА И ДРУГИ ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОДЦ.

ЧЛ. 15. НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОДЦ СЕ СЪСТОИ ОТ 35 ДУШИ, ОСВЕН АКО НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НЕ РЕШИ ДРУГО.

НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО СЕ ИЗБИРА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. ПО СЪЩИЯ НАЧИН СЕ ИЗБИРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, ЧИЙТО МАНДАТ СЪВПАДА С МАНДАТА НА НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА ОДЦ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КАТО СПАЗВА УСТАВА, ПЛАТФОРМАТА, ПРОГРАМИТЕ, ДЕКЛАРАЦИИТЕ И РЕШЕНИЯТА ИМ.

НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЧИЙТО БРОЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО МОЖЕ ДА СЪЗДАВА НАЦИОНАЛНИ КОМИСИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ /ИКОНОМИКА, ПРАВО, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ, МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ И ДРУГИ/, КАКТО И ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ И СЪВЕЩАТЕЛНИ ОРГАНИ.

ОПЕРАТИВЕН ОРГАН НА ОДЦ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРЯ НА НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.

ЧЛ. 16. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ДУШИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ДВАМА ЧЛЕНОВЕ.
КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Й СЕ ИЗБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБИРАН ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.

КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА БЮДЖЕТА И СТОПАНИСВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО НА ОДЦ. ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ТЯ ИЗГОТВЯ ДОКЛАДИ ДО НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО И ПРЕДСТАВЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ.

ЧЛ. 17. ОДЦ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ИЛИ ПО НЕГОВО ПЪЛНОМОЩИЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕН ОТ НЕГО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО".


ВЪРХОВЕН СЪВЕТ

26. В ПЕРИОДА МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ ТЕКУЩАТА РАБОТА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ.
27. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- ДЕЙСТВУВА КАТО ОРГАН ЗА КОЛЕКТИВНО РЪКОВОДСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИТЕ КОНГРЕСНИ РЕШЕНИЯ;
- ОКАЗВА НЕПОСРЕДСТВЕНА ПОМОЩ НА ОСНОВНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ;
- РАЗПРЕДЕЛЯ ПОСТЪПИЛИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРАВИЛНОТО ИМ ИЗРАЗХОДВАНЕ В РАМКИТЕ НА ОДОБРЕНИЯ БЮДЖЕТ ОТ КОНГРЕСА;
- ПРЕДСТАВЛЯВА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПРИ ОФИЦИАЛНИ КОНТАКТИ С ДРУГИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ;
- УСТАНОВЯВА ОБЩИТЕ НАСОКИ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" И УТВЪРЖДАВА СЪОТВЕТНИ ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНОТО И ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ПАРТИИ;
- ИЗВЪРШВА ПОДГОТОВКА И СВИКВА РЕДОВНИЯ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС;
- ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ И ПЛАНА ЗА РАБОТАТА МУ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД;
- ОДОБРЯВА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА И ЩАТА НА ПОМОЩНИТЕ ОРГАНИ;
- ПРЕДЛАГА КАНДИДАТУРИ ЗА МИНИСТРИ И ЗА ДРУГИ ПОСТОВЕ В ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И В УПРАВЛЕНИЯТА НА ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
28. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ СЕ СВИКВА НАЙ-МАЛКО ДВА ПЪТИ В ГОДИНАТА. ТОЙ СЕ СВИКВА ПО НЕОБХОДИМОСТ И ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. РЕШЕНИЯТА СИ ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ СПИСЪЧНИЯ МУ СЪСТАВ.
29. ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" И МИНИСТРИТЕ, ЧЛЕНОВЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ РЕДОВНО ДА ИНФОРМИРАТ ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ.
30. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ОПЕРАТИВЕН КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ, В СЪСТАВ ДО 9 ЧЛЕНОВЕ, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ ТРИМА ЧЛЕНОВЕ. ПОМЕЖДУ СИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР.
31. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НАЙ-МАЛКО ДВА ПЪТИ В ГОДИНАТА.
32. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ МОЖЕ ДА РЕШАВА ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО".
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
33. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
- ИЗВЪРШВА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ПО ЖАЛБИТЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" И ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ОТ КОНГРЕСА;
- КОНТРОЛИРА ПРАВИЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА, КАКТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО";
- РАЗРАБОТВА МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ В ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
- УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ НА ФИНАНСОВАТА, СТОПАНСКАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" И ПРИ КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ ПРЕДЛАГА ТЪРСЕНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ФИНАНСОВА
ОТГОВОРНОСТ.
34. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ ИЗБИРА ОТ СВОЯ СЪСТАВ ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР И ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА СИ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ОТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

35. НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО СИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО, МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, УСТАНОВЯВА И ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ И СЪТРУДНИЧИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ВЗАИМЕН ИНТЕРЕС С ОБЩЕСТВЕНИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.
36. НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" МОЖЕ ДА СЕ СЪЮЗЯВА С ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.
37. НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ОБРАЗУВАТ ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОЯТО РАБОТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПИТЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" .
38. ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", ИЗБРАНИ ВЪВ ВСЕКИ ДРУГ ОРГАН НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, ПРОВЕЖДАТ ОБЩА ПОЛИТИКА В ДЕЙНОСТТА НА ТЕЗИ ОРГАНИ, СЪОБРАЗЕНА С ПРИНЦИПИТЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".
39. НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ИЗДИГА СВОИ КАНДИДАТИ ИЛИ ПОДКРЕПЯ ДРУГИ КАНДИДАТУРИ ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБОРИ, ПРОВЕЖДАНИ НА РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА. ЗА КАНДИДАТИ СЕ ПРЕДЛАГАТ ЛИЧНОСТИ С ВИСОК ОБЩЕСТВЕН ПРЕСТИЖ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ОФИЦИАЛНО ДЕКЛАРИРАХТЕ, ЧЕ ИЗБОРИТЕ ЩЕ ПРЕМИНАТ ПРИ ТОЛЕРАНТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ РАВНОПРАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА.

ТОВА ОСТАНА САМО ОБЕЩАНИЕ.

В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ ИЗВЪН СДС СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЗПЛАТНО ВРЕМЕ САМО ЕДИН ПЪТ, И ТО ДВЕ,ТРИ МИНУТИ. ОТКАЗВА СЕ ДОРИ И ПРОЧИТАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ИМ, КАКТО Е ИЗРИЧНО РАЗПОРЕДЕНО В АЛ.2 НА ТОЗИ ЧЛЕН.

БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН Е И "НАЧИНЪТ" НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУМАТА ОТ 6 МИЛИOHA ЛВ., КОЯТО МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ Е ПРЕДОСТАВИЛ НА ПАРТИИТЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ИМ БОРБА. ТОЗИ НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Е НЕПРИЛОЖИМ.

ШЕ СЪЗДАДЕ РАЗКОЛ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ. ТЕ НЯМА ДА МОГАТ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ДО ИЗБОРИТЕ ДА Я РАЗПРЕДЕЛЯТ.

С ПОВЕДЕНИЕТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА СЕ ПРОДЪЛЖАВА ПОЛИТИЧЕСКИЯТ АПАРТЕЙД СПРЯМО ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ. СЪЗНАТЕЛНОТО ИМ ДЪРЖАНЕ В ЗАТЪМНЕНИЕ И СКРИВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЩЕ ГИ ПРОВАЛИ В ИЗБОРИТЕ. ПОВЕДЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Е В СЪЩИЯ ДУХ.

МОЛИМ ЗА ВАШАТА СПЕШНА НАМЕСА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНОПРАВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И НЕЗАБАВНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА СУМАТА, ОТПУСНАТА ОТ НЕГО НА ПАРТИИТЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ИМ БОРБА.

16 МАЙ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗБОРЕН ЩАБ
                НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР: ПРОФ. Д-Р АЛ. ПОПОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА ПО ВЪЗРАЖЕНИЯТА КЪМ КРЪГЛАТА МАСА.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

СЪГЛАСНО ЧЛ. 48 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВСИЧКИ ПАРТИИ ИМАТ ЕДНАКЪВ ДОСТЪП ДО ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. ТОВА ЗАКОНОВО РАЗПОРЕЖДАНЕ Е ГРУБО НАРУШЕНИЕ С РЕШЕНИЕТО НА КРЪГЛАТА МАСА ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО РАДИО ЗА ПАРТИИТЕ, УЧАСТВУВАЩИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА. ЛЪВСКИЯТ ПАЙ ОТ ВРЕМЕТО СДС, БЗНС, БСП СА ПРЕДОСТАВИЛИ НА СЕБЕ СИ. ОСТАВИЛИ СА НЕЗНАЧИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА ОСТАНАЛИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ. ПРЕДВИДЕНО Е ЗА ТЯХ ОБЩО САМО 10 МИНУТИ, А ТЕ СА 34 НА БРОЙ. ОТ РАЗГОВОРА, КОЙТО ВОДИХМЕ С Г-Н ПИСАРЕВ, СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ТЕЗИ 10 МИНУТИ НЕ СА СЕДМИЧНО, А ОБЩО ЕДНОКРАТНО ДО ИЗБОРИТЕ, ИЛИ ЗА НАШИЯ БЛОК СЕ ПОЛАГАТ ВСИЧКО 2 МИНУТИ.

ТЕНДЕНЦИОЗНО И НЕВЯРНО Е ПРИЛОЖЕН ЧЛ. 49. В АЛ. 2 ОТ СЪЩИЯ Е ИЗРИЧНО ПОСТАНОВЕНО, ЧЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА СА ДЛЪЖНИ ПОНЕ ЕДИН ПЪТ ДА ПРОЧЕТАТ ПРОГРАМИТЕ НА ПАРТИИТЕ. ТОВА КАТЕГОРИЧНО СЕ ОТКАЗВА, ЗАЩОТО РЕШЕНИЕТО НА КРЪГЛАТА МАСА НЕ ГО ПРЕДВИЖДАЛО. КРЪГЛАТА МАСА Е СЕПАРАТИВЕН ОБЩЕСТВЕН ОРГАН. НЕЙНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА НАС НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. НИЕ НЕ УЧАСТВУВАМЕ В НЕЯ.
ЗАКОНЪТ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ. РЕШЕНИЯТА, КОИТО МУ ПРОТИВОРЕЧАТ, СА НИЩОЖНИ. ЗАКОНЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗМЕНЕН САМО ОТ ТОЗИ, КОЙТО ГО Е ПРИЕЛ - НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

НАСТОЯВАМЕ ЕНЕРГИЧНО ДА СЕ СПАЗВА ТОЧНО ЧЛ. ЧЛ. 48 И 49 ОТ ЗАКОНА И НИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ РЕАЛНО РАВНОПРАВНИ ИЗЯВИ ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО РАДИО, И ТО ЕЖЕСЕДМИЧНО. ПРИ ОТКАЗ ЩЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОВА Е ТЕНДЕНЦИОЗНО ОПОРОЧАВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ АПАРТЕЙД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗБОРЕН ЩАБ
НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР: ПРОФ. Д-Р АЛ. ПОПОВ

СОФИЯ, 16 МАЙ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/