11 май 1990

 

СОФИЯ, 11 МАЙ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 93 /111/

     СОФИЯ, 11 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, ОСНОВАНА НА 1 СЕПТЕМВРИ 1955 ГОДИНА.

     ЕТО ЗАЩО СЕ НАЛОЖИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЗДРАВА И МОЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ДА ВЪЗКРЕСИ ЗАБРАВЕНОТО НИ ГЕРОИЧНО МИНАЛО, ДА ВЪРНЕ ПОТЪПКАНОТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРИНА, ДА СЪБУДИ У НЕГО ДРЕМЕЩАТА НАРОДНОСТНА ГОРДОСТ, ДА ОБЕДИНИ БЪЛГАРИТЕ В ЕДИННА НАЦИОНАЛНА СПОЙКА, ДА ВЪОРЪЖИ БЪЛГАРИТЕ В ОТКЪСНАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗЕМИ С НЕОБХОДИМИТЕ ЗНАНИЯ ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА ГИ ПРИОБЩИ ДУХОВНО КЪМ ЛОНОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, ОСОБЕНО СЕГА, КОГАТО ГРАНИЦИТЕ В БЪДЕЩЕ ЩЕ ИГРАЯТ ВСЕ ПО-МАЛКА РОЛЯ; ДА ИЗДИГНЕ КУЛТУРНОТО РАВНИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДА ВЪЗВЪРНЕ СЪПРОТИВИТЕЛНИТЕ МУ СИЛИ В БОРБАТА МУ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ И СЪЩЕСТВУВАНЕ. ЕДНА ТАКАВА ПАРТИЯ, КОЯТО С ПАИСИЕВСКА ЖАР ДА СЕ ЯВИ КАТО ФАКЛОНОСЕЦ В ТЪМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЕБЕОТРИЦАНИЕ НА БЪЛГАРИНА И НЕГОВОТО ДУХОВНО ОПУСТОШЕНИЕ И ДА ВЪРНЕ ВЯРАТА В СОБСТВЕНАТА МУ ЛИЧНОСТ, В СИЛИТЕ НА НЕГОВОТО "АЗ", Е ОСОБЕНО НЕОБХОДИМА СЕГА, КОГАТО Е ЗАБРАВЕНА ГЕРОИКАТА НА НАЦИОНАЛНОРЕВОЛЮЦИОННОТО НИ ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ ОТ БЛИЗКОТО НИ МИНАЛО.
     ЕТО ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ СЕ ЯВЯВА КАТО ВРЪЗКА И МОСТ МЕЖДУ НАШИТЕ НАЦИОНАЛРЕВОЛЮЦИОНЕРИ И СЕГАШНОТО БЪЛГАРСКО ПОКОЛЕНИЕ, ЗАЩОТО ТЯ СЕ ВДЪХНОВЯВА ОТ ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМАТА НА НЛЦИОНАЛРЕВОЛЮЦИОННИТЕ НИ ДЕМОКРАТИ ЗА СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА, ЦЕЛОКУПНА И ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА В ЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ НАРОД, С ХАРМОНИЧНИ КЛАСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЗАЧИТАЩ ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА: АРМЕНЦИ И ЕВРЕИ. ПАРТИЯТА СЕ СТРЕМИ КЪМ ВСЕ ПО-ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, КЪМ ПРАВОВА ДЪРЖАВА, В КОЯТО НА ПЪРВО МЯСТО СТОИ ГРИЖАТА ЗА ЧОВЕКА. ЗАТОВА ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА ЧЕТИРИ ОСНОВНИ РАЗДЕЛА.

     А. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
     1. БНРП СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА БРАНИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО, СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ. НИКАКВИ ДРУГИ ИНТЕРЕСИ НЕ МОГАТ ДА СТОЯТ НАД НАЦИОНАЛНИТЕ.
     2. БНРП ЦЕЛИ ДА ПАЗИ ЧОВЕШКИТЕ И ЛИЧНИТЕ ПРАВА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ИМ, ДА СЛОЖИ КРАЙ НА ОБЪРКВАНЕТО, АПАТИЯТА И УНИНИЕТО ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ПОРОДЕНИ ОТ НИХИЛИЗМА. БНРП ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОБЩИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОС, ТВЪРДО ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ В ЧУЖБИНА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМАГАНИ МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО, А НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЩЕ БЪДЕ ПРАВИЛНО ОСВЕТЛЕНА ЗА ТЯХ, ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО И БОРБИТЕ ИМ.
     3. ПРИ ЕВЕНТУАЛЕН ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ БНРП ЩЕ ПЛЕДИРА ЗА ЕТНИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НА БАЗАТА НА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ И АРГУМЕНТИ, С КОИТО ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ПОПРЕЧИ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ. НИЕ ТРЯБВА С АВТЕНТИЧНИ ДОКУМЕНТИ ДА ПОКАЖЕМ НА ХОРАТА КАКВИ СА БИЛИ ТЕХНИТЕ ДЕДИ И КАКВА ОГРОМНА ИСТОРИЧЕСКА РОЛЯ СА ИГРАЛИ В РАЗВИТИЕТО НА НАШЕТО ВЪЗРАЖДАНЕ, КОЕТО ЗАПОЧВА ОТ МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ, И КАКЪВ ПРИНОС СА ИМАЛИ И В ПАНТЕОНА НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИ БОРБИ, С КАКЪВ ЧИСТ И САМООТВЕРЖЕН БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИЗЪМ СА ОТДАВАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА СВОБОДАТА, НЕЗАВИСИМОСТТА И ОБЕДИНЕНИЕТО НА МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ В ЕДНА РОДИНА.
     БНРП ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА ПОДДЪРЖА ЗДРАВИ ВРЪЗКИ С БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА. НИЕ ЩЕ ПРИСТЪПИМ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОСВЕТНИ ЦЕНТРОВЕ, С КОИТО ЩЕ ПОДДЪРЖАМЕ БУДНО НАЦИОНАЛНОТО СЪЗНАНИЕ У ТЕЗИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ. ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ, ЗА ДА МОГАТ ТЕ ДА ИДВАТ И РАБОТЯТ В БЪЛГАРИЯ. НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЧУЖБИНА ТРЯБВА ДА ДАДЕМ ДА ПОЧУВСТВАТ, ЧЕ ТУК, В БЪЛГАРИЯ, МИСЛЯТ ЗА ТЯХ И ЖИВЕЯТ С ТЕХНИТЕ ГРИЖИ И НЕВОЛИ И ЧЕ ТЕ ВИНАГИ МОГАТ ДА СЕ УПОВАВАТ ЗА КАКВОТО И ДА Е, ПРИ ТЕЖКИ МОМЕНТИ В СВОЯ ЖИВОТ, НА СВОИТЕ БРАТЯ ПО ПЛЪТ И КРЪВ ОТ БЪЛГАРИЯ, ДА СЕ ПОЧУВСТВУВАТ ТЕ КАТО ЧАСТ ОТ ТЕЗИ СВОИ БРАТЯ, ДА ЗАЖИВЕЯТ С ТЯХНАТА СЪДБА И ВЪЖДЕЛЕНИЯ. ЗАТОВА БНРП НАСТОЯВА ОТ ТЯХ ДА НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБМЯНА НА ВАЛУТА ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ, А В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА СЕ ПОЛЗВАТ С ВСИЧКИ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     4. БНРП СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА ВЪРНЕ В ПРЕДЕЛИТЕ НА РОДИНАТА КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ. В МОМЕНТА СЕ РАБОТИ ПО ПРЕСЕЛЕНИЕТО НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ И ОСОБЕНО НА ОНЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО БЯХА РАЗСЕЛЕНИ В АЗИЯ ОТ РЕЖИМА НА СТАЛИН. 
     5. БНРП ЩЕ ОРГАНИЗИРА ЧЕСТВУВАНИЯ НА ТЪРЖЕСТВЕНИ ДАТИ, СВЪРЗАНИ С ВЕЛИЧАВИ СЪБИТИЯ В НАШАТА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЯ, И ЧРЕЗ МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И СЪБРАНИЯ ЩЕ ДЪРЖИ БУДНА НАРОДНАТА ПАМЕТ И ЩЕ ПОВДИГА НАЦИОНАЛНОТО САМОЧУВСТВИЕ НА БЪЛГАРИТЕ И ТЯХНОТО НАРОДНОСТНО ДОСТОЛЕПИЕ. БНРП ЩЕ ОРГАНИЗИРА НАРОДНИ СБОРОВЕ, НА КОИТО ЩЕ ДЕМОНСТРИРА ЗДРАВАТА НАЦИОНАЛНА СПОЙКА НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НАРОДНОТО ЕДИНЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ИЗДИГА НАЦИОНАЛНАТА ГОРДОСТ НА БЪЛГАРИНА.
     6. БНРП ЩЕ РАБОТИ СЪВМЕСТНО С ПАТРИАРШИЯТА НИ, АКО ТЯ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА РАЗКРИЕ СВОИ, БЪЛГАРСКИ ДИОЦЕЗИ В СТРАНИТЕ С КОМПАКТНО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ И ЧРЕЗ СВОИТЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ ВНЕДРЯВА ИДЕЯТА СРЕД БЪЛГАРИТЕ ЗА ЗАВРЪЩАНЕТО ИМ В ОТЕЧЕСТВОТО. ТОВА НЕ ВАЖИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОТКЪСНАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗЕМИ.
     5. БНРП СМЯТА ЗА УМЕСТНО ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ ПРИРАСТ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. ЗА СТИМУЛИРАНЕ ПРИРАСТА НА БЪЛГАРИТЕ, ТО ВСЯКА БЪЛГАРКА С ТРИ И ПОВЕЧЕ ДЕЦА ДА БЪДЕ ПЕНСИОНИРАНА, АКО ПОЖЕЛАЕ ТОВА, КАТО ДО НАВЪРШВАНЕ НА ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ ДА ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ В РАЗМЕР НА ЗАПЛАТАТА СИ. ТАКА ТЯ ЩЕ ИМА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО СИ, ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА СИ В ДУХА НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ. БЪЛГАРКИТЕ С ДВЕ ДЕЦА ДА ПОЛЗВАТ ПЕТЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН. ОСВЕН ТОВА ЖЕНИТЕ, КАКТО И СЕМЕЙСТВАТА С ТРИ И ПОВЕЧЕ ДЕЦА, ДА ПОЛУЧАВАТ НЕЗАБАВНО НАЙ-МАЛКО ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА НОРМИРАН НАЕМ, КОЙТО ЩЕ МОГАТ, АКО ЖЕЛАЯТ, ДА ИЗПЛАТЯТ И ЗАКУПЯТ. ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТИ, КАТО В РАЙОНИТЕ С НИСКА РАЖДАЕМОСТ СЕ СЪЗДАДАТ ДРУЖЕСТВА, КОИТО ДА ПОДПОМОГНАТ ФИНАНСОВО МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА И САМОТНИТЕ МАЙКИ. ТЕЗИ ДРУЖЕСТВА ЩЕ СЕ ИЗДЪРЖАТ ОТ СОБСТВЕНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ДАРЕНИЯ.
     6. БНРП ДЪРЖИ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЩЕ СЕ БОРИ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА РАЗЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, ПОСТАВЕНИ НА ЕТНИЧЕСКА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НИЕ ПОДДЪРЖАМЕ ИДЕЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ИЗСЕЛНИЧЕСКИ СПОГОДБИ ЗА ОНАЯ ЧАСТ ОТ МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, КОЯТО ЖЕЛАЕ ТОВА. ИЗСЕЛВАЩИТЕ СЕ ЩЕ СЕ ПОЛЗУВАТ ОТ ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ СПОГОДБАТА ПРАВА ПРИ РЕАЛНИЯ КУРС НА ЛЕВА ЗА МОМЕНТА НА СПОГОДБАТА. БНРП ДЪРЖИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИННА ИМЕННА СИСТЕМА НА НОВОРОДЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЧИЙТО ОБСЕГ ДА НЕ СЕ ПРОСТИРА ВЪРХУ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТИТЕ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ У НАС: АРМЕНЦИ И ЕВРЕИ.

                                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    X   X   X

     СОФИЯ, 11 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, УЧРЕДЕНА НА 22 МАРТ 1990 ГОДИНА.


     6.  ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
     - РЪКОВОДИ ДЪРЖАВАТА И ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА
     - ПРОГНОЗИРА СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА
     - КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ
     - ПРЕДСТАВЛЯВА ДЪРЖАВАТА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
     - ГЛАВНОКОМАНДУВАЩ Е НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
     - НАЗНАЧАВА ПОСЛАНИЦИ В ЧУЖБИНА
     - НАЗНАЧАВА НА ВИСШИ ВОЕННИ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ
     - УДОСТОЯВА С ВИСШИ ВОЕННИ ЗВАНИЯ И ОРДЕНИ
     - ПРЕДСЕДАТЕЛ Е НА СЪВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА
     - ВЪЗЛАГА НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО
     - ПРИЕМА ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
     - УТВЪРЖДАВА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.
     ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНАТА ФУНКЦИЯ "ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА" ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ СМЯТА, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ:
     - ПРЕЗИДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА СВЕТОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ /ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ/ ПРОУЧВАНИЯ.
     - ПРЕЗИДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА СВЕТОВНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ.
     - ПРЕЗИДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА СВЕТОВНИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ.
     - ПРЕЗИДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА СВЕТОВНИ КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ.
     ТАКИВА НЯМА СЕГА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ СА В ДРУГИ ФОРМИ И С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАДЯТ, ОКОМПЛЕКТОВАТ С ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, ДА УПРАЖНЯВАТ НАЙ-МАЛКО ЕДНА ГОДИНА СВОИТЕ ФУНКЦИИ И СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД ДЪРЖАВНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВА ЗАКОН ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИ ОБЩОНАРОДНИ ИЗБОРИ. КАТО СЕ ИМА ВСИЧКО ТОВА ПРЕДВИД, ТАКИВА ИЗБОРИ СЛЕДВА ДА СЕ ПРОВЕДАТ НЕ ПО-РАНО ОТ 2000 ГОДИНА И НЕ ПО-КЪСНО ОТ 2004 ГОДИНА.
     ДОТОГАВА Е БЕЗСМИСЛЕНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪЙ КАТО НЯМА ДА МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНЯВА ОСНОВНИТЕ СИ ТРИ ФУНКЦИИ:
     - ПРЕЗИДЕНТЪТ РЪКОВОДИ
     - ПРЕЗИДЕНТЪТ ПРОГНОЗИРА
     - ПРЕЗИДЕНТЪТ КОНТРОЛИРА.
     ТОЙ ЩЕ БЪДЕ САМО ПРЕДСТАВИТЕЛЕН И СЛАБОФУНКЦИОНАЛЕН. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФУНКЦИИ ДОТОГАВА МОГАТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУ И НЕГОВИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ.
     7. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И НЕГОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО СЕ ИЗБИРА И СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
     8. ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ПРЕДЛАГА И ИЗБИРА РЪКОВОДИТЕЛЯТ ИЛИ ПРЕПОРЪЧАН ОТ НЕГО ПАРТИЕН ФУНКЦИОНЕР НА ПАРТИЯТА, СПЕЧЕЛИЛА МНОЗИНСТВОТО ОТ ДЕПУТАТИТЕ В ПАРЛАМЕНТА, ИЛИ НА КОАЛИЦИЯТА ОТ ПАРТИИ, ИМАЩИ МНОЗИНСТВО В ПАРЛАМЕНТА.
     9. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:
     - ПРЕДЛАГА НА ПАРЛАМЕНТА СТРУКТУРАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
     - ПРЕДЛАГА ПЕРСОНАЛНО МИНИСТРИТЕ, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНАТА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
     - ПРЕДЛАГА ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО Е И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
     - ПРЕДЛАГА ПО ЕДИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА МИНИСТЕРСТВО /ИЗКЛЮЧЕНИЯ САМО ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА ОТБРАНА - БРОЯТ Е ФУНКЦИОНАЛЕН/.
     ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.
     10. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОНТРОЛИРАТ СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ ВСИЧКИ В СТРАНАТА И ОТГОВАРЯТ С ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНА ЗА ТОВА ПРЕД ПАРЛАМЕНТА.
     ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВАТА, НЕЙНОТО БЪДЕЩЕ В БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН ПЛАН, ПЕСТЕНЕТО НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ БЮРОКРАЦИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА БЪРЗО И ГЪВКАВО РЕАГИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ МИНИСТЕРСТВА КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЦЕЛОКУПНИЯ ЖИВОТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
     - МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
     - ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
     - МИНИСТЪР НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА
     - МИНИСТЪР НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА
     - МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА ОТБРАНА
     - МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ
     - МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
     - МИНИСТЪР НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА
     - МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА
     - МИНИСТЪР НА ЗДРАВНАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
     - МИНИСТЪР НА ТЪРГОВИЯТА
     - МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРЕХРАНАТА
     - МИНИСТЪР НА ЕКОЗАЩИТНАТА ПОЛИТИКА И ГОРИТЕ
     - МИНИСТЪР НА КОМУНИКАЦИИТЕ
     - МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА
     - МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА.

                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 11 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРИЯ /ЦЕНТЪР/.


     РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ПРОДЪЛЖАВА ТРЕТИ ДЕН СИМВОЛИЧНАТА СИ ГЛАДНА СТАЧКА, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В ПРИЕМАНЕТО САМО НА ХЛЯБ И ВОДА. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н МЛАДЕНОВ И Г-Н ЛУКАНОВ ПРОДЪЛЖАВА УПОРИТО ДА НЕ ОСИГУРЯВА НА ПАРТИЯТА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА И ПО ТОЗИ НАЧИН ОКАЗВА СИЛЕН НАТИСК ВЪРХУ ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ.
ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ИМА ЯСНО ИЗРАЗЕНИ МОТИВИ:
     1. ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗВА ПОЧТИ В ЦЯЛА ЕВРОПА СВОЕТО ПРЕВЪЗХОДСТВО КАТО ПОЛИТИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ.
     2. В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИТЕ СЕ КРИЯТ СИЛИ, КОИТО СА КАТАСТРОФАЛНИ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИКОНОМИКАТА. ПО ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИТЕ СТРАНИТЕ ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА ОТБЕЛЯЗАХА ОГРОМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК, ЦЯЛОСТНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА НАРОДА СЕ ПОДОБРИ, НАРАСНА БРОЯТ НА МИЛИОНЕРИТЕ.
     3. В СОЦИАЛНАТА СФЕРА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИТЕ ДОКАЗАХА СВОЯТА ХУМАННОСТ И РЕАЛНА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ И БЕЗРАБОТНИТЕ.
     4. В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА СЕ СЪЗДАДОХА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛНАТА ИЗЯВА НА ТАЛАНТЛИВИТЕ. КАТО ЦЯЛО ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ИДЕЯ Е ХУМАННА, МИРОЛЮБИВА, НОСЕЩА СИГУРНОСТ И ПРОГРЕС.
УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ В БЪГАРИЯ, КОЯТО Е БСП, ЗНАЕ, ЧЕ ПРЕДИМСТВАТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ИДЕЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В СРАВНЕНИЕ С МАРКСИЧЕСКАТА ИДЕЯ ЗА СЪЩИЯ СА ОГРОМНИ.
     ТЕ СЕ СТРАХУВАТ ОТ ПОПУЛЯРНОСТТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА. И ЗАТОВА ПРАВЯТ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА НЕ ПОЗВОЛЯТ НЕЙНОТО ПРОПАГАНДИРАНЕ.
     РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ НЯМА ДА СЕ ПРИМИРИ СЪС СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА. ТО ПРИЗОВАВА БСП ДА ОТХВЪРЛИ МЕТОДИТЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ПОТИСНИЧЕСТВО И Я ПРЕДИЗВИКВА КЪМ БЛАГОРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ НА ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ. НЕКА ТОГАВА БЪЛГАРСКИЯТ ИЗБИРАТЕЛ РЕШИ САМ ЗА КОГО ДА ГЛАСУВА.

СОФИЯ, 10 МАЙ 1990 ГОДИНА
                                    УПЪЛНОМОЩЕН ОТ РЪКОВОДСТВОТО: ПЕТКО КАМЕНАРСКИ                                     /ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/

                                                                                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                        X   X   X

     СОФИЯ, 11 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНИЯ ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.


     ТАЗИ СТРАТЕГИЯ НА РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА СТРУВА НА НАШИЯ НАРОД КОЛОСАЛНИ РАЗХОДИ, ОГРОМНИ РАЗХИЩЕНИЯ И КАТО РЕЗУЛТАТ - УПАДЪК, СЛАБО РАЗВИТА ИКОНОМИКА С НИСКА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБЩЕСТВЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, С НЕОФЕОДАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. СЪЗДАДЕНИ БЯХА НАИСТИНА УРОДЛИВИ ПОРЯДКИ: ПРИВИЛЕГИИ, ЕЛИТАРНИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАТВОРЕНИ ОБЩЕСТВА, ВАЛУТНИ МАГАЗИНИ И ДРУГИ ГРОЗНИ ИЗВРАЩЕНИЯ.
     ГОЛЯМО Е РАЗСЛОЕНИЕТО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОГАТИ И БЕДНИ Е 100 КЪМ 1, ДОКАТО В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ Е 10 КЪМ 1; 40 НА СТО ОТ НАРОДА ЖИВЕЕ ОКОЛО СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ И МИЗЕРСТВА.
     ВСИЧКО ТОВА ДОВЕДЕ ДО ПЪЛНОТО ПРОЛЕТАРИЗИРАНЕ НА ПОВЕЧЕТО СЛОЕВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕДНА НЕГОВА МАЛКА ЧАСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ПАРТОКРАЦИЯТА - ПАРТИЙНАТА ДЪРЖАВНА И СТОПАНСКА ЕЛИТАРНА БЮРОКРАЦИЯ, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЕЙСТВУВАЩАТА МАФИЯ В СТРАНАТА, В ЧИЙТО РЪЦЕ СА НАТРУПАНИ ОГРОМНИ БОГАТСТВА.
     ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ЦЕНИ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО СА ИЗМИСЛЕНИ. БЪЛГАРИЯ Е СТРАНАТА НА "КРИВИТЕ ОГЛЕДАЛА" И НАШЕТО СТОПАНСТВО НЯМА ОБЕКТИВНА ВРЪЗКА И СЪПОСТАВЕНОСТ С ИКОНОМИКАТА НА ОСТАНАЛИЯ СВЯТ.
     СЪЗДАДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА СЪС СВОЯТА ТОТАЛНА ТОТАЛИТАРНА СЪЩНОСТ, С ПЪЛНОТО ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРИСВОЯВАНЕ НА СЪЗДАДЕНИЯ ПРОДУКТ, С ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА. ПЪЛНОТО ОДЪРЖАВЯВАНЕ И ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ БЕШЕ ИЗВЪРШЕНО НАСИЛСТВЕНО ПО РЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ, БЕЗ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ И ПОСТИГАНЕ НА ПРАКТИКА ИСТИНСКА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА.
     НАЙ-ОБЩО ТОТАЛИТАРНО-КОМАНДНАТА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА" СИСТЕМА В ОСНОВНИТЕ СИ ЧЕРТИ СЕ ПРОЯВЯВА КАТО ЗАТВОРЕНО ОБЩЕСТВО С НЕОФИЦИАЛЕН "АЗИАТСКИ" НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО, КАТО ВОЕНЕН КОМУНИЗЪМ. В УСТОИТЕ Й СЕ СЪДЪРЖАТ: НЕПРЕКЪСНАТА И НАРАСТВАЩА КРИЗА, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗКОНТРОЛНА ВЛАСТ И ЛИПСА НА ОТГОВОРНОСТ, НЕПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ, НЕБАЛАНСИРАН РАСТЕЖ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ВСЕОБЩ ДЕФИЦИТ. РЕДИЦА ОСНОВНИ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ И ДЕЙНОСТИ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ НОРМАЛНИЯ СТОПАНСКИ ОБОРОТ, ОТ НОРМАЛНИТЕ ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ.
     В СЪЩОТО ВРЕМЕ В СТРАНИТЕ НА ЗАПАДНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ, В ЯПОНИЯ И ИЗТОЧНА АЗИЯ СЕ ИЗВЪРШИХА ДЪЛБОКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ВЗРИВНОТО РАЗВИТИЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЧОВЕШКОТО ЗНАНИЕ. ОФОРМИХА СЕ ОСНОВНИТЕ КОНТУРИ И НОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЛЕДКАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО. ОСНОВНОТО Е, ЧЕ СОБСТВЕНОСТТА СТАНА АНОНИМНА, ТЯ СЕ ДЕПЕРСОНИФИЦИРА, ЗАДЪЛБОЧИ СЕ ПРОЦЕСЪТ НА НЕЙНОТО ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ, Т.Е.УСКОРЕНО СЕ ИЗВЪРШВА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА В СЛЕДКАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО В СТРАНИТЕ ОТ СВОБОДНИЯ СВЯТ. ИКОНОМИКАТА НА ТЕЗИ СТРАНИ СЕ РАЗВИВА С ГОЛЯМ РАСТЕЖ. ХАРАКТЕРНО Е ВСЯКА ГОДИНА ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА ВСЕ ПОВЕЧЕ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИ ПЕРИОДИ, С ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ НА СТОКОВИЯ ПАЗАР И С ВИСОКО КАЧЕСТВО. И В ТЕЗИ СТРАНИ СЪЩО СЪЩЕСТВУВАТ НЕ МАЛКИ ПРОБЛЕМИ, НО ПРОБЛЕМИ НА ДРУГО РАВНИЩЕ И ОТ ДРУГО ЕСТЕСТВО. ПРЕОДОЛЕНИ СА В ГОЛЯМА СТЕПЕН ЗА НАЙ-БЕДНИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОБЛЕМИ КАТО ХРАНАТА, ОБЛЕКЛОТО, ЖИЛИЩЕТО, КАКТО И ЗАДОВОЛЯВАНЕТО НА НАЙ-ЖИЗНЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПОТРЕБНОСТИ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ВСЕ ОЩЕ Е ГОЛЯМА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОГАТИЯ И БЕДНИЯ И ТОВА ОБЩЕСТВО ВСЕ ОЩЕ Е НЕСПРАВЕДЛИВО - МНОГО СА СТРАДАЩИТЕ, СЛАБИТЕ, БЕДНИТЕ И НЕРАВНОПРАВНИТЕ.
     НА ТОЗИ ОБЩ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ В БОГАТИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ СТРАНИ ПРЕЗ СЕДЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ СЪСТОЯНИЕТО НА НАШАТА ИКОНОМИКА, КОЯТО Е В ПЕРМАНЕНТНА КРИЗА И ЗАДЪЛБОЧАВАЩ СЕ ДЕФИЦИТ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ СЕ ВЛОШИ И СЕ УСЛОЖНИ.
     В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НАРОДНОТО СТОПАНСТВО НЕ Е ПРЕД ПРАГА НА КАТАСТРОФА, А ИКОНОМИЧЕСКАТА КАТАСТРОФА Е РЕАЛЕН ФАКТ. СЪЩЕСТВУВА ОГРОМЕН ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ДЪЛГ, ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ, СЪПРОВОДЕНА С ОСТЪР ДЕФИЦИТ, КОРУПЦИЯ И СЛАБА ОБЩЕСТВЕНА ДИСЦИПЛИНА. ИЗПЪКВАТ ГРОЗНИ ЯВЛЕНИЯ - РАЗВИТА "ЧЕРНА" И "СИВА" ИКОНОМИКА И ПОСТОЯННО РАСТЯША ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ.
     ТОТАЛИТАРНАТА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА СЕ ОПРЕДЕЛЯ С: ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА, ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ДИРЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ, ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИТЕ И ДЕФОРМИРАНИ ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ. ТЯ ИЗЦЯЛО СЕ ПРОВАЛИ И ДИСКРЕДИТИРА И ПОВЕЧЕ НЯМА НИКАКВА РЕАЛНА ОСНОВА И ПЕРСПЕКТИВА, ОСВЕН АКО СЕ НАЛАГА И КРЕПИ С НАСИЛИЕ И ПРИНУДА.
     ПОРАДИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЪРЗОТО ВЛОШАВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО В СТОПАНСКАТА СФЕРА ОЩЕ ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ НА ТОДОР ЖИВКОВ БЯХА ИЗОСТАВЕНИ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ" РЕФОРМИ И СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ФИРМЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, КЪМ ОПИТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАЛНИ ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ В ИКОНОМИКАТА. ОБЕКТИВНИ УСЛОВИЯ ЗА ТОВА ОБАЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАХА, ПРЕДПОСТАВКИТЕ НЕ БЯХА НАЛИЦЕ, КОЕТО НЕ ПОЗВОЛИ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ДА СЕ ИЗГРАДИ ЕФЕКТИВНА ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ СВОБОДНИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ.
     ОСНОВНАТА ПРЕЧКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНА ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗА ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ, СЪСРЕТОТОЧЕНА В РЪЦЕТЕ НА ПАРТИЙНИЯ АПАРАТ. ТЯ Е СЪПРОВОДЕНА И ЗАСИЛЕНА ОТ ПОЛИТИЗАЦИЯТА И ИДЕОЛОГИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ОТ НЕОБОСНОВАНОСТТА И ХАОСА В ЦЕНИТЕ И ОТ ВСЕОБЩАТА НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НА ХОРАТА ОТ КРАЙНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ.
     ОБОБЩЕНО, ФИРМЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕЗ ДА Е РАЗГРАДЕНА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И СРАСТВАНЕТО МЕЖДУ ПАРТИЙНОТО, ДЪРЖАВНОТО И СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ - Е МОДИФИЦИРАНА И ЗАВОАЛИРАНА ФОРМА НА ДИКТАТ И ПРОДЪЛЖАВАЩ МОНОПОЛ НА ПАРТИЙНО-БЮРОКРАТИЧНАТА НОМЕНКЛАТУРА И СЕ ПРОЯВЯВА В ЖЕСТОКИ ЕКСПЛОАТАТОРСКИ ФОРМИ. В РАМКИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА НЕПАЗАРНА СТОПАНСКА СИСТЕМА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ДА СЕ СМЕКЧИ НАПРЕЖЕНИЕТО И ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ДЪЛБОКАТА КРИЗА СА ОБРЕЧЕНИ, А НАМИРАНЕТО НА ПРЕКИТЕ ПЪТИЩА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - НОВА ИЛЮЗИЯ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ВСЕОБЩАТА КРИЗА НА СТРАНАТА.

                                                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 11 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3".


     СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3", КАТО БЛАГОДАРИ НА В. "ДУМА" ОТ ЧИСТО ЧОВЕШКА ГЛЕДНА ТОЧКА, ОТГОВАРЯ НА ИЗЛЪЧЕНАТА НА 6 МАЙ 1990 Г. ИНФОРМАЦИЯ ПО "ВСЯКА НЕДЕЛЯ" И ДАВА СЛЕДНИТЕ ФАКТИ:
     ПРОВЕДЕНИЯТ ЗАПИС ОТ ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКИП НА 4 МАЙ 1990 Г. 12.00 Ч. БЕ ИЗВЪРШЕН НА 50 МЕТРА ОТ ЩАБА НА "ЕРА - 3". ЗАПИСИТЕ СА БИЛИ НАБЛЮДАВАНИ ОТ ГРАЖДАНИ, КОИТО НИ ИЗВИКАХА. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 10 МИНУТИ, В ПРИСЪСТВИЕ НА СВИДЕТЕЛИ, ВИДЯХМЕ ЛИЧНО ДЕЙСТВИЯТА НА ЕКИПА. С ХИТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ МАНИПУЛАЦИИ БЯХА ПОКАЗАНИ ОТ Г-Н КЕВОРКЯН ПРЕСКАЧАЩИ КАДРИ, ТВЪРДЕ    РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ВИДЯХМЕ. ЧЕТИРИТЕ СЛУЧАЯ, ЗА КОИТО ГОВОРИМ В ОТКРИТОТО ПИСМО, СЕ ОТНАСЯТ    ЗА СЪВСЕМ ДРУГИ ЗАСНИМАНИ ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ ЧЕТЯХА НИКАКВИ БЕЛЕЖКИ. ДУМИТЕ НА РЕПОРТЕРКАТА ЗА ЗАПЛАШВАНЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА. НИЕ САМО ГИ ПРЕДУПРЕДИХМЕ ЗА ИЗВЪРШВАНАТА МАНИПУЛАЦИЯ И ГИ СНИМАХМЕ, ПРИ КОЕТО ТЕ СЕ ОПИТАХА ДА СЕ СКРИЯТ. НЕ СЕ ДАДЕ ОТГОВОР И НА ОСНОВНОТО ОБВИНЕНИЕ ЗА ЧОВЕКА ЗАД КАМЕРАТА. МОЖЕ БИ СГРЕШИХМЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО, ЗА КОЕТО ЕКИПЪТ ЯВНО Е ВЗЕЛ МЕРКИ.
     СЪЧЕТАВАЙКИ ПРЕДАВАНЕТО С КАДРИ ЗА ПРИПОМНЯНЕ, Г-Н КЕВОРКЯН МОЖЕ ДА РАЗШИРИ ПАМЕТТА СИ, КАТО ПОКАЖЕ КАДРИТЕ, В КОИТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА "ЕРА - 3" НАЧЕЛО НА ГРАЖДАНИ ПРОЧЕТЕ ПРЕЗ М. ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ПРЕД ТЕЛЕВИЗИЯТА ПОДПИСКА, СЪБИРАНА БЕЗ МАНИПУЛАЦИИ ПО УЛИЦИТЕ, В ЗАШИТА НА "ВСЯКА НЕДЕЛЯ" И НА САМИЯ КЕВОРКЯН.
     СЪЮЗ "ЕРА - 3" ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ ТОВА Е ВТОРИЯТ ОПИТ НА Г-Н КЕВОРКЯН, КАЧИЛ СЕ НА КРИЛЕТЕ НА "ДЕМОКРАЦИЯТА", ДА ДИСКРЕДИТИРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУ ПО ФАЛШИВ НАЧИН.
     ПЪРВИЯТ БЕ ИЗВЪРШЕН ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ, КОГАТО ИЗМЕСТИХМЕ СДС ОТ ТРАДИЦИОННОТО МУ МЯСТО ПРЕД ХРАМ-ПАМЕТНИК "АЛ. НЕВСКИ" И ПРОВЕДОХМЕ ПАРАЛЕЛЕН С ТЯХ МИТИНГ. СЪЩАТА ВЕЧЕР КЕВОРКЯН ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ СЪОЩБИ ЗА НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ МОИ ИЗВИНЕНИЯ. ЧАКАЙКИ ГО С ЛИДЕРА НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТЕЦ ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ ЗА ОБЯСНЕНИЕ ПРЕД ГЛАВНИЯ ВХОД, КЕВОРКЯН ИЗБЯГА ПРЕЗ ЗАДНИЯ.
     СЪЮЗ "ЕРА - 3" СЕ ОБРЪЩА КЪМ В. "ДУМА", ЗАЩОТО ТОЙ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЕСТНИК, ПЕЧАТАЩ МАТЕРИАЛИ НА ОПОЗИЦИЯ ИЗВЪН СДС, ДОКАТО ДРУГИТЕ "ДЕМОКРАТИЧНИ ВЕСТНИЦИ" СА ОКУПИРАНИ.
     СЪЮЗ "ЕРА - 3" ОТЧИТА, ЧЕ В МОМЕНТ НА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА ПРЕДАВАНЕТО "ВСЯКА НЕДЕЛЯ" ПОЧВА ДА СЛУЖИ ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОТИВНИЦИ НА СДС ПО НАЙ-НЕПОЧТЕН НАЧИН И НАСТОЯВА Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ДА ВЗЕМЕ КОНКРЕТНИ МЕРКИ.

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "ЕРА - 3": СЛАВОМИР ЦАНКОВ

                                                                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 11 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТИЯ ПРОТЕСТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КОМИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО РЕДА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА.

     НА 14.04.1990 Г. КОМИТЕТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ /КБЕШ/ ОТПРАВИ ПИСМЕНО ИСКАНЕ ОТ 8 ПЕЧАТНИ СТРАНИЦИ ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ С КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И ЗА НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА. ДО ДНЕС, ДЪЛГО ВРЕМЕ    СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТРИДНЕВНИЯ СРОК ПО ЧЛЕН 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЦИК НЕ Е ОТГОВОРИЛА ПИСМЕНО НА НАШИТЕ ТОЧНО И ПОДРОБНО ПРЕЦИЗИРАНИ ИСКАНИЯ, КОЕТО ОБЖАЛВАМЕ ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪД. НА 30.04.1990  Г. ЦИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИЕ /В."ДУМА" ОТ 30.04.1990 Г./, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ДО ЧАСТ ОТ ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС ИСКАНИЯ. ПО    НАША ПРЕЦЕНКА ТОВА РЕШЕНИЕ Е В ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО И КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА. РЕАКЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ШВЕЦИЯ БЕ КРАСНОРЕЧИВА - ОТ 30.04.1990 Г. ЗАПОЧНА ЕЖЕДНЕВНА ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В СТОКХОЛМ ЗА ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА И ЗА ДОСТЪПЕН НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ВЕСТНИК "ДУМА" ЗАПОЧНА ДА ПУБЛИКУВА МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ /БРОЕВЕТЕ ОТ 03.05.1990 Г. И 04.05.1990 Г./, ЦЕЛЯЩИ ПО РАФИНИРАН ПЪТ ДА ЗАБЛУДЯТ СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ В ОТЕЧЕСТВОТО И ДА ПРИСПЯТ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. ЗАТОВА КБЕШ Е ПРИНУДЕН ТОЗИ ПЪТ ДА ОТПРАВИ СВОЯ ПРОТЕСТ ДО ЦИК В ОТКРИТА ФОРМА. ТОЗИ ПРОТЕСТ, НА ФОНА НА ТЕНДЕНЦИОЗНОТО И ОТКЪСЛЕЧНО ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ПОВДИГНАТИТЕ ВЪПРОСИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПРЕСА ДОСЕГА, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОГРАНИЧИ В СБИТА ВЕСТНИКАРСКА ФОРМА, БЕЗ ТОВА ДА ПОСТАВИ РИСКОВЕ ЗА НЕПЪЛНОТИ И СПЕКУЛАЦИИ. НИЕ СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ РЕДАКЦИИТЕ НА ВЕСТНИЦИТЕ У НАС,
ПРИ НАЛИЧНИЯ НЕДОСТИГ НА МЯСТО В ТЕЗИ ТРЕСКАВИ ПРЕДИЗБОРНИ ДНИ, ВСЕ ПАК ЩЕ НАМЕРЯТ НЕОБХОДИМОТО МЯСТО. ЗАЩОТО ПОВДИГНАТИТЕ ВЪПРОСИ СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ НЕ САМО ЗА НАС, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА, НО И ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НАЙ-СЕТНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО СВОБОДНИ ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ИЗБОРИ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ.
     СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ВСЕКИ ЩО-ГОДЕ ЗАПОЗНАТ И РАЗБИРАЩ ЗАКОНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН СТАНА ЯСНО, ЧЕ ЗАКОНОДАТЕЛИТЕ НА ПРЕДИШНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПО ОБЩО ПРИЗНАНИЕ ДНЕС, СЛУЖИЛИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ МАНДАТ КАТО ЕДИН ПОСЛУШЕН ИНСТРУМЕНТ НА ПРЕИМЕНУВАНАТА ДНЕС БКП, НИ НАЙ-МАЛКО НЕ СА ИМАЛИ НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТ НА НЕПРЕДПОЧИТАНИ ОТ ТЯХ ПЪЛНОПРАВНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС. ТЯХНАТА ЕДИНСТВЕНА ГРИЖА Е БИЛА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЯХНАТА ДЕСЕТИЛЕТНА ПРАКТИКА, ДА ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПОЛЗВАЩИТЕ СЕ С ДОВЕРИЕ ОТ ТЯХ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, РАБОТЕЩИ В ПОСОЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КАКТО И БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ФИЛТРИТЕ НА КДС И "ИЗПРАТЕНИ" НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, ДА ДАДАТ СВОЯ ГЛАС В ПОЛЗА НА ПРЕДПОЛАГАНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЯ ПАРТИЯ. ЕТО БЕЗСПОРНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА:
     l. ГЛАВА ВТОРА "ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ" ПРЕДВИЖДА В ЧЛЕН 10, АЛИНЕЯ 3, РЕД ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪЦИ САМО ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ИЗПРАТЕНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА.
     2. СЪЩАТА ГЛАВА, ЧЛЕН 11, АЛИНЕЯ 1, ПРЕДВИЖДА АБСТРАКТНО ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА "БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА" САМО АКО ТЕ ЗАЯВЯТ ЛИЧНО ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ТОВА, БЕЗ ДА СЕ КОНКРЕТИЗИРА КОИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА СА ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПРЕД КОГО ТЕ ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕТО СИ, КОЙ ЩЕ СЪСТАВИ СПИСЪЦИТЕ, КАК ЩЕ СЕ ОБЖАЛВАТ НАРУШЕНИЯТА И КАКВО Е ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЛИЧНО ЗАЯВЯВАНЕ - ПИСМЕНО, УСТНО ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ "ЛИЧНО".
     3. ЧЛЕН 24, АЛИНЕЯ 2, ПРЕДВИЖДА СЪЗДАВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ЧУЖБИНА ПРИ НАЛИЧИЕТО НА НАЙ-МАЛКО 20 ИЗБИРАТЕЛИ. ВЪПРОСЪТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС ТАМ, КЪДЕТО НЯМА КОМПАКТНО КОНЦЕНТРИРАНИ ИЗБИРАТЕЛИ, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА.
     4. ГЛАВА ПЕТА "ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ" НЕ ПРЕДВИЖДА КОЙ И КАК ЩЕ ОПРЕДЕЛИ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ЧУЖБИНА.
     5. ГЛАВА ОСМА "ГЛАСУВАНЕ" НЕ ПРЕДВИЖДА КОМУ И ПО КАКЪВ НАЧИН СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ЧУЖБИНА ЩЕ СЪОБЩЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО.
КАТЕГОРИЧНОТО ИСКАНЕ ЗА РЕАЛНО ПРАВО НА ГЛАС ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА, ИЗДИГНАТО ОТ КБЕШ, ОЧЕВИДНО Е ИЗНЕНАДАЛО НЯКОИ КРЪГОВЕ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ. ОТ ТОЗИ МОМЕНТ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЦИК СЕ БОРЯТ СЪС ЗЪБИ И НОКТИ СРЕЩУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СДС, ПОДКРЕПЯЩИ НАШИТЕ ЗАКОННИ ИСКАНИЯ. ТЕЗИ КРЪГОВЕ, ОЧЕВИДНО СВЪРЗАНИ С БИВШАТА БКП И НОМЕНКЛАТУРАТА, СЪЗДАДЕНА ОТ ТАЗИ ПАРТИЯ, НЕ ПОДБИРАТ СРЕДСТВА И МЕТОДИ В ОТЧАЯНАТА СИ БОРБА ЗА ИЗПЛЪЗВАЩАТА ИМ СЕ ВЛАСТ. ТЕЗИ КРЪГОВЕ НАЛОЖИХА ПРОТЕСТИРАНОТО ОТ НАС РЕШЕНИЕ НА ЦИК, КОЕТО ВМЕСТО ДА СЛЕДВА ДУХА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН И ДА ОСИГУРИ РЕАЛНО ПРАВО НА ГЛАС ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА, ИЗМЕНЯ ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН И ОТНЕМА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГЛАСУВАТ НА МОЖЕ БИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. ЕТО ТЕЗИ ПРОТИВОЗАКОННИ ПРОМЕНИ:
     1. ТОЧКА 1 И 9 ВЪВЕЖДАТ ПРОТИВНО НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИЗИСКВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО НА ИЗБИРАТЕЛЯ ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА САМОТО ГЛАСУВАНЕ /НЕЗАВИСИМО, ЧЕ ТОВА Е ВЕЧЕ ДОКАЗАНО СЛУЖЕБНО ЧРЕЗ ВПИСВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛЯ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК/ САМО С БЪЛГАРСКИ ЗАДГРАНИЧЕН ПАСПОРТ /И ТЪЙ КАТО НЕ СЕ СПОМЕНАВА, ЧЕ ПАСПОРТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ С ИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ, ТО, ЕСТЕСТВЕНО, ИМА РИСК РАЗЛИЧНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ДА ТРЕТИРАТ СВОЕВОЛНО ВЪПРОСА ЗА ВАЛИДНОСТТА/. ИЗБИРАТЕЛНИЯТ ЗАКОН НИКЪДЕ НЕ ПРЕДВИЖДА ИЗИСКВАНЕ ИЗБИРАТЕЛЯТ ДА ДОКАЗВА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ГРАЖДАНСТВОТО СИ ПРЕДИ ИЛИ ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕТО. НИКОЙ ОТ МИЛИОНИТЕ БЪЛГАРСКИ ИЗБИРАТЕЛИ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ НЕ ТРЯБВА ДА ДОКАЗВА, ЧЕ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН. ТОВА СЕ ПРОВЕРЯВА СЛУЖЕБНО ПРЕДИ ВПИСВАНЕТО В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК. ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ИЗБИРАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СТОРИ, ПРЕДИ ДА ПОДАДЕ ГЛАСА СИ, Е ДА СЕ ЛЕГИТИМИРА ПО НЕСЪМНЕН НАЧИН, ЧЕ ИМЕННО ТОЙ ИЛИ ТЯ Е ЛИЦЕТО, ВКЛЮЧЕНО В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК. ТОВА Е И ЕДИНСТВЕНОТО ИЗИСКВАНЕ ЗА ЛЕГИТИМИРАНЕ, ПРЕДВИДЕНО В ЗАКОНА В ГЛАВА ОСМА "ГЛАСУВАНЕ", ЧЛЕН 56, ГЛАСЯЩ:
     "ИЗБИРАТЕЛЯТ УДОСТОВЕРЯВА САМОЛИЧНОСТТА СИ С ПАСПОРТ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ."
ТАКЪВ ДРУГ ДОКУМЕНТ БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ДОКУМЕНТ С НЕИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ С ИМЕ, ФОТОГРАФИЯ И РОЖДЕНА ДАТА НА ИЗБИРАТЕЛЯ, ПРИЕТ ОФИЦИАЛНО В ОТЕЧЕСТВОТО НИ ИЛИ В СЪОТВЕТНАТА СТРАНА.

                                                                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 11 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.

     НА СЪСТОЯЛАТА СЕ ДНЕС, 10 МАЙ 1990 ГОД., СРЕЩА МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ И ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ НЕ БЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО ПРИНУДИХА РЪКОВОДСТВОТО НА БХДП /Ц/ ДА ОБЯВИ НА 8 МАЙ 1990 ГОД. ПЕТДНЕВНА СИМВОЛИЧНА ГЛАДНА СТАЧКА, С ТЕНДЕНЦИЯ СЪЩАТА ДА ПРЕРАСНЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНА, АКО ИСКАНИЯТА ИМ НЕ БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ ДО 13 МАЙ 1990 Г.Г-Н ПРЕЗИДЕНТЪТ ДАДЕ УКЛОНЧИВИ ОТГОВОРИ И НЕ ПОСОЧИ НИТО ЕДНО КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДОСТАВКАТА НА ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПАРТИЯТА, ТЕЛЕВИЗИОННО И РАДИОВРЕМЕ.
     РЪКОВОДСТВОТО НА БХДН /Ц/ ПРОДЪЛЖАВА СИМВОЛИЧНАТА СИ ГЛАДНА СТАЧКА ДО 13 МАЙ 1990 ГОД., СЛЕД КОЕТО СЪЩАТА ЩЕ ПРЕМИНЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНА.
     СЪОБРАЗНО НАСТЪПИЛИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ, БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ИЗЛИЗА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ ЗА НЕЗАБАВНО СВИКВАНЕ НА КРЪГЛА МАСА, НА КОЯТО ДА ПРИСЪСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.
     КРЪГЛАТА МАСА, КОЯТО СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУ БСП И СДС, Е НЕВАЛИДНА, ЗАЩОТО НЕ ОТРАЗЯВА РЕАЛНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА. ПО ПРОЦЕНТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ И ПАРТИИ ПРОВЕДЕНАТА КРЪГЛА МАСА ОТРАЗИ ЕДВА 15 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.
     БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ НАСТОЯВА ДА СЕ СВИКА НОВА КРЪГЛА МАСА, НА КОЯТО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА ПОСТИГНАТ КОНСЕНСУС ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. БХДП /Ц/ НАСТОЯВА ИЗБОРИТЕ НА 10 ЮНИ 1990 ДА СЕ ОТМЕНЯТ ЗА ПО-КЪСНО, ЗАЩОТО НИТО ЕДНА ОТ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПАРТИИ НЯМА РЕАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОПАГАНДИРА СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ИДЕИТЕ СИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ЧРЕЗ ТОВА ДА СПЕЧЕЛИ СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ СИМПАТИЗАНТИ.
ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП: П.КАМЕНАРСКИ

                                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/