11 април 1991

СОФИЯ, 11 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                                 БРОЙ 71 /346/

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА "С Д С - ЦЕНТЪР".


БРАТЯ БЪЛГАРИ,

КЪМ ВАС СЕ ОБРЪЩАТ ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОКАЗАЛИ СВОЯТА ПРЕДАНОСТ КЪМ СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА.

НАШИТЕ СТРАДАНИЯ И СКЪПИ ЖЕРТВИ НИ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СЕ БОРИМ ЗА ВСЕ ПО-ГОЛЯМО УКРЕПВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА КРЕХКАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

КАТО ОСНОВНИ СИЛИ И УЧРЕДИТЕЛИ НА СДС НИЕ СМЕ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКОЛО ИДЕЯТА ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, СПОКОЙСТВИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НИ, ВЕРНИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ И НАРОДНОСТНИЯ НИ ДУХ, НИЕ ДАВАМЕ СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС В БОРБАТА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА. БЪРЗО ВЪЗСТАНОВИХМЕ НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТА И ПОДЕХМЕ ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ДНЕС, КОГАТО БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НАВЛИЗА В РЕШИТЕЛНА ФАЗА, ЕДИНСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Е ЗАСТРАШЕНО. ОТЛОМКИ ОТ СТАРИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НОВОСЪЗДАДЕНИ ФРАКЦИИ И ДВИЖЕНИЯ ОТ БИВШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАВЛЯЗОХА В РЕДИЦИТЕ НА СДС. ТЕХНИТЕ КРАЙНИ ДЕЙСТВИЯ ОТКЛОНЯВАТ СИМПАТИИТЕ НА МНОГО ДОБРОНАМЕРЕНИ БЪЛГАРИ И ЗАБАВЯТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ У НАС, ОЧАКВАНИ С НАДЕЖДА ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД. С ТОВА ТЕ СЪДЕЙСТВАТ НА ДОСЕГАШНИТЕ И СЕГАШНИ УПРАВНИЦИ ДА ЗАПАЗЯТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ СИ, ДА ПРОДЪЛЖАТ ЗАГРАБВАНЕТО НА НАРОДНОТО ИМУЩЕСТВО И ВСЕ ОЩЕ ДА УПРАЖНЯВАТ СВОЯТА ВЛАСТ.

НАПОСЛЕДЪК СЕ ПОДЕМАТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА СДС В НЯКАКВО БЕЗЛИЧНО ДВИЖЕНИЕ, С КОЕТО ЩЕ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ГРУПА АГРЕСИВНИ ХОРА ДА МАНИПУЛИРАТ ОРГАНИЗАЦИЯТА.

В ХОД Е СЪЗДАВАНЕТО НА СТРУКТУРИ И ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ ПО МЕСТА, КОЕТО ЗАСТРАШАВА ЕДИНСТВОТО НА СДС.

ТОВА Е ПОЗНАТАТА НИ ОТ МИНАЛОТО БОЛШЕВИШКА ТАКТИКА ЗА ПРЕВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТВЪТРЕ.

НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ НА СДС СИМПАТИЗИРАТ ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ХОРА БЕЗ ПАРТИЙНА ОПРЕДЕЛЕНОСТ. ТЕ СЪЩО НАМИРАТ СВОЕТО МЯСТО В СТРУКТУРИТЕ НА СДС И НЕМАЛКО СА В ПАРЛАМЕНТА. ЗАЕДНО С ТОВА РАЗНООБРАЗИЕТО НА СЪЮЗИЛИТЕ СЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СДС ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БОГАТ ИЗБОР, НЕМАЛКО ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ИМАТ РЕЗЕРВИ ПО ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА КЪМ СДС КАТО ЦЯЛО, НО ИМАТ ПРЕДПОЧИТАНИЯ КЪМ НЯКОИ НЕГОВИ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО НА СДС ЩЕ НАМАЛИ НЕГОВИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ И ЩЕ НАПРАВИ ОГРОМНА УСЛУГА НА НОМЕНКЛАТУРАТА.

ЗАГРИЖЕНИ ОТ ЗАПЛАХАТА ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В СТРАНАТА, КОЯТО Е ИНСПИРИРАНА ОТ ЧУЖДИ НА ИДЕЯТА ЗА СДС СИЛИ, И КАТО СЪЗНАВАМЕ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАРОДА И СВЕТА, ОБЯВЯВАМЕ:

1. СЪЗДАВАНЕТО НА "СДС - ЦЕНТЪР". ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРАТ СРЕДИЩЕ ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ КРАЙНИ И РЕАКЦИОННИ ПРОЯВИ В БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.

2. "СДС - ЦЕНТЪР" Е ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ ДОКАЗАНО ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СДС.

3. "СДС - ЦЕНТЪР" Е ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ С БАЛАНСИРАНИ И ХУМАННИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

СОФИЯ, 10 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО" ВЪВ ВРЪЗКА С ОПИТИТЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ И ЗА УЛИЧЕН НАТИСК ВЪРХУ ПАРЛАМЕНТА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП, ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС, ДО РЪКОВОДСТВАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ДО БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


ОТНОВО СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ПОЗНАТИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ - СТУДЕНТСКИ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ, СТАЧНА ГОТОВНОСТ ОТ СТРАНА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И ПРИЗИВИ ЗА УЛИЧЕН НАТИСК, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ПАРЛАМЕНТА, ИЗБРАН ПО ВОЛЯТА НА НАРОДА В СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ.

УЛТИМАТУМЪТ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е КРАЙНО НЕДЕМОКРАТИЧЕН АКТ НА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ОБЯВИЛА СЕБЕ СИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНА. С ТОВА ТЯ ЩЕ ДЕСТАБИЛИЗИРА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ЩЕ БЛОКИРА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕПРЕДВИДИМИ СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ - ГЛАД, МИЗЕРИЯ, СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ ЗА НАС И НАШИТЕ ДЕЦА. ВЪРХУ НАС ЩЕ ПАДНЕ ОГРОМНАТА ТЕЖЕСТ НА БЪДЕЩИТЕ НЕСГОДИ, НИЕ НАЙ-СИЛНО ЩЕ ПОЧУВСТВАМЕ ЗАГУБАТА НА СОЦИАЛНИТЕ СИ ЗАВОЕВАНИЯ.

НИЕ БИЕМ ТРЕВОГА ЗА НАДВИСНАЛАТА ОПАСНОСТ ОТ БЕЗВЛАСТИЕ, ХАОС,ЕКСТРЕМИЗЪМ, ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ. БИЕМ ТРЕВОГА ПРОТИВ НЕДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СТИМУЛИРАЩИ НАСИЛИЕ.

ЖЕНИ И МАЙКИ, СЪНАРОДНИЦИ,
ЧУЙТЕ НАШИЯ ГЛАС. НЕКА НЕ СЕ ПОДДАВАМЕ НА ПРИЗИВИТЕ ЗА СТАЧКИ ЗАРАЗПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА. ДА НЕ НАПУСКАМЕ РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА, ДА ОСИГУРИМ ПОВЕЧЕ И ПО-ЕВТИНА ПРОДУКЦИЯ ЗА ДЕЦАТА СИ. СПАСЕНИЕТО Е В НАШИЯ РАЗУМ И ТРУД. НЕКА СИ ПОМОГНЕМ САМИ. НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ В ЗАШИТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ. ПРОЦЕСИ.

ДА КАЖЕМ "ДА" НА ПАРЛАМЕНТА, "НЕ" НА УЛИЧНАТА СТИХИЯ.

СОФИЯ, 10 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА НА СТУДЕНТИ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В РУСЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


"ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ОКУПАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ И ПРИЗИВА ЗА ОБЩА СТУДЕНТСКА СТАЧКА СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ /СС НА БСС/ НАМИРА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИ СЛЕДНОТО:

1. КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ ИЗДИГАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ ОТ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВУЗ, КОЕТО Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ НА ВУЗ И ПРИНЦИПА ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

2. БСС СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ОКУПИРАНЕТО НА ВУЗ И РАЗГЛЕЖДА ОКУПАЦИЯТА КАТО СВОЕОБРАЗНА ФОРМА НА ТЕРОРИЗЪМ, КОЕТО БЕ ЗАЯВЕНО И ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.

3. ПОДКРЕПЯМЕ ПРИНЦИПНАТА ПОЗИЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ НИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВСИЧКИ ВУЗ-ОВЕ НА СТРАНАТА ЗА КАТЕГОРИЧНО СПИРАНЕ НА ТЕЗИ ПРОТИВОПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ.

4. ПОДКРЕПЯМЕ СПРАВЕДЛИВИТЕ И РАЗУМНИ СОЦИАЛНИ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ.

НАСТОЯВАМЕ ВИЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ВАС ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ОБЯВЯВА, ЧЕ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА ДА ОТСТОЯВА НОРМАЛНОТО ПРОТИЧАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС."

СОФИЯ, 9 АПРИЛ 1991 Г.        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС: СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ НА СОЦИАЛИСТИТЕ ОТ НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА - ПЛОВДИВ, НАПРАВЕНО КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО И КЪМ РЕКТОРИТЕ НА ВУЗ-ОВЕТЕ.


ГОСПОДА,

ИЗРАЗЯВАМЕ НАШЕТО БЕЗПОКОЙСТВО ОТ ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В РЕЗУЛТАТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И СТАРТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА - УВЕЛИЧИХА СЕ НАЕМИТЕ ЗА КВАРТИРИ, ЧУВСТВИТЕЛНО НАРАСНАХА ЦЕНИТЕ НА ХРАНАТА В СТУДЕНТСКИТЕ СТОЛОВЕ, НА БИЛЕТИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА И ДР. НАРЕД С ТОВА РЕДИЦА ПРЕДПРИЯТИЯ, ТКЗС, ДЗС И ФИРМИ ЕДНОСТРАННО РАЗТРОГВАТ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРЕКЪСВАТ ДОГОВОРИТЕ СЪС СТУДЕНТИТЕ ПОД РАЗЛИЧНИ ПРЕДЛОЗИ. В РЕЗУЛТАТ НА ГОРНОТО СТОТИЦИ СТУДЕНТИ ИЗПАДАТ ВЪВ ФИНАНСОВА БЕЗИЗХОДИЦА И СЕ ПРИНУЖДАВАТ ДА ПРЕКЪСНАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ.

ОЦЕНЯВАЙКИ СЪЗДАЛАТА СЕ НЕБЛАГОПРИЯТНА ОБСТАНОВКА ЗА НАШАТА СТУДЕНТСКА МЛАДЕЖ, НИЕ НАСТОЯТЕЛНО СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С ПРИЗИВ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТОВА СЪСТОЯНИЕ.

НАСТОЯВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПОТЪРСИ НОВИ РЕЗЕРВИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ДРУГИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА УЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ.

ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА УСКОРЯТ РАБОТАТА ПО ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, С КОЙТО, НАДЯВАМЕ СЕ, ЩЕ СЕ РЕШАТ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И НА СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ В СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ПОЛИТИЧЕСКА АТМОСФЕРА ЗА РЕШАВАНЕ НА НАБОЛЕЛИТЕ ВЪПРОСИ НА СТУДЕНТИТЕ.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ДОБРАТА ВОЛЯ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ДА НЕ ПРЕКЪСВАТ ДОГОВОРИТЕ ДО КРАЯ НА УЧЕБНАТА 1990/1991 Г. И ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ПРЕКЪСНАТИТЕ.

ПРИЗОВАВАМЕ РЪКОВОДСТВАТА НА ВУЗ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРЕДОСТАВЕНАТА ИМ АВТОНОМИЯ И ДА ПРЕДПРИЕМАТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ И ЗАКОННИ МЕРКИ, ЗА ДА ПОМОГНАТ НА СВОИТЕ ИЗПАДНАЛИ ВЪВ ФИНАНСОВА БЕЗИЗХОДИЦА СТУДЕНТИ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ С ОБЩИТЕ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОБЛЕМА, ИЗХОД МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕН.

СОФИЯ, 29 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" /ЧАСТ ТРЕТА/ - ИЗЛОЖЕНИЕ /1/ НА БЛОК НА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/ - ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" /ДГСИ/. ПРОГРАМАТА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП НА ДГСИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.


ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА СИСТЕМНИЯ ПОДХОД ВЛИЯНИЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ВЪРХУ НЕПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ Е НЕЩО ПОДРАЗБИРАЩО СЕ И СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕНО И ОБРАТНОТО, НЕЩО НЕВЕРОЯТНО СЛОЖНО, АКО ЩЕ СЕ ПРАВИ РЕЦЕПТУРНО.

ЕДВА ЛИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗМИСЛИ ПО-ПРИМИТИВНО И ПО-ВРЕДНО ОТ СХВАЩАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА КАТО ЧИСТО ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС НА РАЗПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЧАСТНИ ЛИЦА. ТОЗИ ПОДХОД НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС СИСТЕМНИЯ И ТОЙ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ИЗОБЩО ДА СЕ ДИСКУТИРА. ПРЕХОДЪТ ПЛАН-ПАЗАР И ПРИВАТИЗАЦИЯТА КАТО СЪРЦЕВИНА НА ПРЕХОДА СА ПО СЪЩЕСТВО СЛОЖНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ, ЗАСЯГАЩИ БУКВАЛНО ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА. НЕДОПУСТИМО Е ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ИНТЕРВЕНЦИИ В КОЯТО И ДА БИЛО ЧАСТ /КОМПОНЕНТА/ НА СИСТЕМАТА, АКО НЕ СЕ ЗНАЕ КАК ТЕ ЩЕ РЕФЛЕКТИРАТ ВЪРХУ ДРУГИ НЕЙНИ ЧАСТИ. ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ТОЛКОВА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИКИ И В ЧАСТНОСТ НА СИСТЕМОТЕХНИКАТА РАБОТАТА "НА ПАРЧЕ" БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ СЧИТА КАТО ПРОЯВА НА НЕДОПУСТИМО НЕВЕЖЕСТВО ИЛИ ПРЕСТЪПНА НЕБРЕЖНОСТ. ДА СЕ ЧАКА КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ ДА ПОТВЪРДИ ИЛИ ОТХВЪРЛИ ДАДЕНА СТЪПКА КЪМ РЕФОРМАТА Е АВАНТЮРА ОТ ПРЕСТЪПЕН ХАРАКТЕР, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА ИЗЛОЖИ НА РИСК ДОРИ ФИЗИЧЕСКОТО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ЦЕЛИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ, Т.Е., ДА ПРЕДИЗВИКА ИКОНОМИЧЕСКИ ГЕНОЦИД. НАЙ-ЛОШОТО Е, ЧЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПОГРЕШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НЕ СЕ ПРОЯВЯВАТ ВЕДНАГА И ТАМ, КЪДЕТО СЕ ОЧАКВАТ. ЗА ЩАСТИЕ СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ ПОЗНАВА МНОГО И ДОБРЕ ИЗПИТАНИ ТЕХНИКИ ЗА УСПЕШНО НАПРАВЛЯВАНЕ НА ТАКИВА СЛОЖНИ И ДИНАМИЧНИ ПРОЦЕСИ КАТО ПРИВАТИЗАЦИЯТА. ВЪПРОСЪТ Е ТЕЗИ, КОИТО ГИ РЪКОВОДЯТ, ПОЗНАВАТ ЛИ ГИ И УМЕЯТ ЛИ ДА ГИ ПРИЛАГАТ. ЗА ДА НЕ СЕ СЪМНЯВАМЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ НА РЕФОРМИТЕ, БИ ТРЯБВАЛО ЕЖЕДНЕВНО ГЛАВНИТЕ БЮЛЕТИНИ НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА ДА ЗАПОЧВАТ С ИНФОРМАЦИИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДНЕВНИЯ ГРАФИК НА РЕФОРМАТА, ИМА ЛИ ОТКЛОНЕНИЯ, КАКВИ СА ТЕ, НА КАКВО СЕ ДЪЛЖАТ, КАКВИ МЕРКИ СА ВЗЕТИ И КАКВО ЩЕ СТРУВА ТОВА НА ЗАСЕГНАТИТЕ. А ТАЗИ СИСТЕМА НА ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ ТРЯБВА ДА ПОЧИВА НА ЕДНА БЕЗУПРЕЧНА СИСТЕМА НА ОТЧЕТНОСТ, В ЧАСТНОСТ СТАТИСТИЧЕСКА. НЯКОИ СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ, ЧЕ "АКО ГУБЕЛИ, ГУБЕЛИ САМО ТЕ, А АКО ПЕЧЕЛЕЛИ ПЕЧЕЛЕЛ ЦЯЛ НАРОД", НО В СЛУЧАЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТИ С ИКОНОМИКАТА КАТО ЧЕ ЛИ Е ТЪКМО ОБРАТНОТО, НЕМАЛКО "СТРАТЕЗИ" НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СПЕЧЕЛИХА И ЗАБОГАТЯХА, А НАРОДЪТ СТИГНА ДО ПРОСЕШКАТА ТОЯГА. ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ПОСЛЕДСТВИЯТА СА ЗА СМЕТКА НА НАРОДА, НО НАЙ-ГОЛЯМАТА ОТГОВОРНОСТ НОСЯТ ТЕЗИ, КОИТО ПЛАНИРАТ И ПРОВЕЖДАТ РЕФОРМИТЕ. АКО СА ИСТИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ТЕ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПОЕМАТ РИСКА ЗА СЪДБАТА НА ТОЛКОВА ХОРА, БЕЗ ДА СА СИГУРНИ В УСПЕХА. ЕДНО ОТ НАЙ-ТЕЖКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА СОЦИАЛИЗМА ОТ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ ТИП СА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ СЪС СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ, Т.Е. СЪС СИСТЕМИТЕ, В КОИТО ПРИСЪСТВА ФАКТОРЪТ "ЧОВЕК". ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ШКОЛИ /ОСОБЕНО ТЕЗИ СЪС ЗАСЛУЖЕНИ ТИТЛИ И ЗВАНИЯ/ НЕ СА СКЛОННИ ДА ПРОУМЕЯТ ДО КРАЙ ТОВА НАЙ-ТЕЖКО НАЦИОНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ НОВАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ. ТЕ НЕ МОГАТ ИЛИ НЕ ИСКАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ РАБОТАТА НЕ Е В ТОВА КОЙ ПРАВИ ЕКСПЕРИМЕНТА, А В ТОВА, ЧЕ САМИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ Е ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ СРАВНИ САМО С ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ В КОНЦЕНТРАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ, ИЗВЪРШВАНИ НАД ХОРА. ТЕЗИ, КОИТО С ДЕЙСТВИЕТО ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ ПООЩРЯВАТ ТАКИВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СЪЩО СЛЕДВА ДА ПОНЕСАТ ОТГОВОРНОСТ.

СТРАТЕГИЯТА "РАН-ЪТ" И НАШАТА ПРОГРАМА, БАЗИРАНА НА ТАЗИ  СТРАТЕГИЯ, НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС СТРАТЕГИИТЕ И ПРОГРАМИТЕ ОТ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ ТИП. НИЕ ИЗКЛЮЧВАМЕ ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ С ХОРА И СЪС СИСТЕМИ, В КОИТО ПРИСЪСТВАТ ХОРА, НИЕ ИЗКЛЮЧВАМЕ ШОКОВЕТЕ И РЕВОЛЮЦИИТЕ В ИКОНОМИКАТА, НИЕ СМЕ ТВЪРДО ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА КАТО ЕСТЕСТВЕН ПРОЦЕС, НАПРАВЛЯВАН /НО НЕ КОМАНДВАН ИЛИ ДИРИЖИРАН!/ С НАЙ-СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА. ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА НАШАТА ПРОГРАМА Е ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК ДА ПРОЯВИ И РАЗВИЕ МАКСИМАЛНО СПОСОБНОСТИТЕ СИ, А НЕ ДА МУ НАТРАПВАМЕ ИДЕОЛОГИИ И РЕЦЕПТИ. В КРАЙНА СМЕТКА НАШАТА ИКОНОМИКА, НАШИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРЕХОД И ПРИВАТИЗАЦИЯ ЩЕ ПРИЛИЧАТ НА НАС, БЪЛГАРИТЕ. ПАЗАРНИЯТ ДВИГАТЕЛ, КОЙТО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ РОДИ, А ПРЕХОДЪТ ЩЕ СТАБИЛИЗИРА ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ, ЩЕ БЪДЕ БЪЛГАРСКА МАРКА, НЯМА ВНОС НА ПАЗАРНИ ДВИГАТЕЛИ, КАКТО НЯМА И ШКОЛИ ЗА ТОВА КАК СЕ СТАВА БОГАТ.

ВРЪЗКИТЕ /ПРАВИ И ОБРАТНИ/ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА С ДРУГИТЕ ПОДСИСТЕМИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД СА ОБЕКТ НА ОТДЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ В ПРОГРАМАТА, МАКАР ЧЕ ТЕ СА ОРГАНИЧЕСКИ СВЪРЗАНИ С ПРИВАТИЗАЦИЯТА ОТ МОМЕНТА НА  СТАРТИРАНЕТО Й.  В РАЗДЕЛА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СЕ ОТДЕЛЯ СПЕЦИАЛНО МЯСТО ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА В НЕПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА, КОЯТО ПРОТИЧА ЕДНОВРЕМЕННО С ТАЗИ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ ОБХВАНЕ ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА, НО СПЕЦИФИЧНО ЗА ВСЕКИ ЕЛЕМЕНТ.

ТРЕТИ ЕТАП. "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ". ЩЕ БЪДЕ НАЙ- ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН И ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ВЕРОЯТНО КЪМ КРАЯ НА ВЕКА, КОГАТО ПАНОРАМАТА НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ НЕУЗНАВАЕМА СПРЯМО ДНЕШНАТА. КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ТАЗИ ПАНОРАМА МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ САМО В ЕДЪР И СИЛНО ВЕРОЯТНОСТЕН ПЛАН, ТЪЙ КАТО ТЕМПОВЕТЕ НА ДИНАМИКАТА НА ПРОМЕНИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА РАСТАТ И ЗА ЕДИН ПЕРИОД ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПОВЕЧЕ ПРОМЕНИ, ОТКОЛКОТО СА ПРОМЕНИТЕ ЗА 200 ГОДИНИ ДО 1960 Г. НАПРИМЕР /НАЧАЛОТО НА КОМПЮТЪРНАТА РЕВОЛЮЦИЯ/. КЪМ КРАЯ НА ВЕКА:

В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ВЕРОЯТНО ЩЕ ДОМИНИРАТ НЕ ПАРТИИТЕ, А ЛИБЕРАЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ ОТ НОВ ТИП, КАКВИТО СЕГА СЕ УТВЪРЖДАВАТ ВЪВ ВОДЕЩИТЕ СТРАНИ И НА ПЪРВО МЯСТО В САЩ. ПАРТИИТЕ ОТ КЛАСИЧЕСКИ ТИП ПРОСТО ЩЕ БЪДАТ ЧИСТ АНАХРОНИЗЪМ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА, КОЯТО ДОТОГАВА ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ. МЕНИДЖЪРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ЩЕ Е ДОМИНИРАЩА, ЩЕ ПРЕМАХНЕ ИЛИ НАЙ-МАЛКО СИЛНО ЩЕ ОБЕЗЛИЧИ КЛАСИЧЕСКОТО СОЦИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО НА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТОНАЕМАТЕЛИ, САМИЯТ МЕНИДЖЪР Е ЕДНОТО И ДРУГОТО. РОЛЯТА НА СИНДИКАТИТЕ ЩЕ ОТСЛАБВА НЕПРЕКЪСНАТО И СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЩЕ ДОБИЕ НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧНА ОСНОВА.

ПРЕХОДЪТ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА КЪМ КРАЯ НА 1993 Г. В ОСНОВНИ ЛИНИИ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ И ОТ 1994 Г. НА МЯСТОТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, КАТО ОПРЕДЕЛЯЩА В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА, ЩЕ ДОЙДЕ ПОДСИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ. ТОВА ЩЕ БЪДЕ ОСНОВНИЯТ БЕЛЕГ ЗА ПРЕРАСТВАНЕ НА ПРЕХОДА В ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ С ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

А/ ИНТЕГРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО ВЕРОЯТНО ПОСРЕДСТВОМ ЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДПРОСТРАНСТВО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ. ИДЕЯТА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ПОДОБИЕ НА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ОТ БЕНЕЛЮКС ЩЕ ЗАВЛАДЯВА ВСЕ ПОВЕЧЕ ПРОЗОРЛИВИТЕ УМОВЕ НА ТЕЗИ СТРАНИ. ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ И СТАНДАРТИ НА ЖИВОТ, ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОРАТА, ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ И НАРОДИТЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СТРАНИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. БЪДЕЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТЕЗИ НА НОВА БЪЛГАРИЯ ВЕРОЯТНО ЩЕ СЪУМЕЯТ ДА ОЦЕНЯТ РОЛЯТА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ" ЗА МЯСТОТО НА СТРАНАТА В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ, В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН И КАТО ПЛАЦДАРМ КЪМ ЕДИН ОГРОМЕН ИЗТОЧЕН ПАЗАР, КОЙТО ТЕПЪРВА ЩЕ СЕ РАЗКРИВА. УСЕТЪТ КЪМ ТАЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА, КОЙТО ТУРГУТ ЙОЗАЛ И ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ ПРОЯВЯВАТ НА ФОНА НА ЛЕКОМИСЛИЕТО /МЕКО КАЗАНО/, С КОЕТО СЕ ОТНЕСОХА КЪМ НЕЯ НАШИТЕ УПРАВНИЦИ, ИДВА ДА ПОТВЪРДИ /ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ/, ЧЕ ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ЕДНА НАЦИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НЕ ТОЛКОВА ОТ НЕЙНОТО ИНТЕЛЕКТУАЛНО НИВО, КОЛКОТО ОТ ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО НИВО НА ТЕЗИ, КОИТО Я РЪКОВОДЯТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ ПРИ СДС. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА С КОПИЕ ДО НАЧАЛНИКА НА ВИСШЕТО ВОЕННО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ".


Г-Н МИНИСТЪР,

В ПОДЧИНЕНОТО ВИ ВИСШЕ ВОЕННО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "Т.КАБЛЕШКОВ" ПРОДЪЛЖАВА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА "МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА ФИЛОСОФИЯ" ВЪВ ВТОРИ КУРС, ТРЕТИ СЕМЕСТЪР. ПРЕПОДАВА СЕ С ДИСЦИПЛИНАТА СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ В ПЪРВИ КУРС /ПЪРВИ И ВТОРИ СЕМЕСТЪР/, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПРИКРИТА ФОРМА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗОПАЧЕНАТА ИСТОРИЯ НА БКП И НА ИСТОРИЯТА, НАПИСАНА ПО КАНОНИТЕ НА МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ФИЛОСОФИЯ.

ВЕРОЯТНО НЯКОИ ВАШИ ПОДЧИНЕНИ "НЕ СА ЧУЛИ" ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА И ТОВА ЕДВА ЛИ Е СТАНАЛО БЕЗ МЪЛЧАЛИВОТО ОДОБРЕНИЕ НА  ПОДЧИНЕНОТО ВИ МИНИСТЕРСТВО. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ЧАСОВЕТЕ, КОИТО СЕ ГУБЯТ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ, МНОГО ПО-РАЦИОНАЛНО МОГАТ ДА СЕ ОПОЛЗОТВОРЯТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ /НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ/ НАУКИ.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ НЕЗАБАВНО ЩЕ НАРЕДИТЕ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ. НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА НАПРАВИМ ПРОВЕРКА В БЛИЗКИТЕ ДНИ. КАКТО Е КАЗАЛ ДРУГАРЯТ ЛЕНИН /ПРЕПИСАЛ ОТ МАКИАВЕЛИ/: "ПРОВЕРКАТА Е ВИСША ФОРМА НА ДОВЕРИЕ."

СОФИЯ, 5 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА!

БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ - РУСЕ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВАС ПО ПОВОД ПОРЕДНОТО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОНОМИЯТА НА ВУЗ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ. ОТНОВО ГРУПА СТУДЕНТИ ПРЕЧАТ НА МНОЗИНСТВОТО ДА УПРАЖНЯВА ПРАВОТО СИ ДА УЧИ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС И ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ВАС ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛК С НАДЕЖДА, ЧЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БСП И СДС ЩЕ ПОДКРЕПЯТ ПРАВОТО НИ ДА СЕ УЧИМ. ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ПОЛИТИЗИРАНЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ. ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕТО ВИ ВЪРХУ ФАКТА, ЧЕ ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ Е ОСНОВНО ЧОВЕШКО ПРАВО, КОЕТО Е НЕОТМЕНИМО И НИКОЙ ПО НИКАКЪВ ПРЕДЛОГ НЕ МОЖЕ ДА ГО ОГРАНИЧАВА.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСС ОТ РУСЕ, НАСТОЯВАМЕ:

1. ОКУПАЦИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДА БЪДЕ ВДИГНАТА И ОРГАНИЗАТОРИТЕ Й ДА БЪДАТ ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТО.

2. ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ.

3. ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ВАС ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА ИЗЛЯЗАТ С ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ ПО ОКУПАЦИОННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВУЗ, ОБОСНОВАНИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ.

НАМИРАМЕ ЗА НЕОБХОДИМО ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ "МЕЖДУНАРОДНА АМНИСТИЯ" ЗА ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ НИ ПРАВА. ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОЗИЦИЯТА НА ОКУПАТОРИТЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СБЛЪСЪЦИ С НЕПРЕДСКАЗУЕМИ ПОСЛЕДИЦИ, КОЕТО БИ МОГЛО ДА ЗАТРУДНИ МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ.

УВЕРЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЩЕ ОТЛОЖИМ НАШИТЕ МЕРКИ ДО 11 АПРИЛ 1991 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, СЛЕД КОЕТО ЩЕ ПРИСТЪПИМ КЪМ АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО ОКУПАТОРИТЕ.

РУСЕ, 9 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 18 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ, И Е ДОРАЗВИТ В ДУХА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ИДЕИ НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 30 МАРТ 1991 Г. В СОФИЯ.


16. ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ ДОПУСКА САМО ВЪРХУ ОСТАТЪКА СЛЕД ПЪЛНОТО РЕПРИВАТИЗИРАНЕ, КАТО ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ С ОБЛИГАЦИИ ТИТУЛЯРИ ПЪРВИ ИЗБИРАТ КАКВИ АКЦИИ ИЛИ ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА ДА ЗАКУПЯТ.

СЪЗДАВА СЕ СТОПАНСКИ СЪВЕТ ЗА КООРДИНИРАНЕ И НАПРАВЛЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕХОДА ОТ ПЛАНОВА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. СТОПАНСКИЯТ СЪВЕТ ВКЛЮЧВА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ - ДЪРЖАВАТА /ПРЕДСТАВЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО/, НАЕМНИЯ ТРУД /ПРЕДСТАВЕН ОТ СИНДИКАТИТЕ/ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ /СОБСТВЕНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА - ДО СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ/. ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ИЗГРАЖДАТ ЕДНОТИПНИ ЙЕРАРХИЧЕСКИ СТРУКТУРИ ПО РАВНИЩА.

СЪЗДАВА СЕ НЕЗАВИСИМА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ЧИЙТО СТАТУТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ СЪС ЗАКОН. АГЕНЦИЯТА РАБОТИ СЪОБРАЗНО ПРИЕТА СЪС ЗАКОН ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА.

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПРАВОТО НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ПРИВАТИЗИРАНЕ ИМУЩЕСТВА.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕВЕТ ЧЛЕНОВЕ, КАКТО СЛЕДВА: ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАТИТЕ И ПЕТИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ /СОБСТВЕНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ/. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА СИНДИКАТИТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, РЕСПЕКТИВНО ОТ СИНДИКАТИТЕ, А ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА; ЕДИН ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА. ПРЕЗИДЕНТЪТ НА АГЕНЦИЯТА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ, СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА И СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА СИНДИКАТИТЕ СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА И СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ИЗВЪРШВА ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ВСИЧКИ ФИРМИ, СЪЗДАДЕНИ НА БАЗАТА ИЛИ С УЧАСТИЕТО НА ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО, КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД МНЕНИЕТО НА ТЕЗИ, КОИТО СА СЪЗДАВАЛИ И УМНОЖАВАЛИ ТОВА ИМУЩЕСТВО.

АКО ПРИ РЕПРИВАТИЗАЦИЯТА СА ДОПУСНАТИ ПРОПУСКИ, ТИТУЛЯРИТЕ СЕ УДОВЛЕТВОРЯВАТ С ПРЕДИМСТВО В ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

УЧАСТНИЦИТЕ /ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ/ В СЪЗДАВАНЕТО И УМНОЖАВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО, ПОДЛЕЖАЩО НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПОЛУЧАВАТ ПОД ФОРМАТА НА ПОИМЕННИ АКЦИИ ДЯЛ В СЪЩОТО, РАВНЯВАЩ СЕ НА СУМАРНИЯ РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА ЗА ПРОСЛУЖЕНОТО В КОНКРЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРЕМЕ. ТЕЗИ ЛИЦА ЗАПЛАЩАТ ПРИДОБИТИТЕ ДЯЛОВЕ ПО ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ КЪМ ДАТАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ИЗПЛАЩАНЕ ПРИ ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СА РАБОТИЛИ ДОБРОСЪВЕСТНО В НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗИРАНЕ ОБЕКТИ; ТЕ ПОЛУЧАВАТ ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА ОСНОВНАТА ЗАРАБОТКА, КОЙТО СЕ РЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ НАЦИОНАЛHATА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ НА ПРИВАТИЗИРАЩИТЕ СЕ ОБЕКТИ.

ЛИЦАТА, ВЪРХУ ЧИИТО ЗЕМИ СА БИЛИ ИЗГРАДЕНИ ИНДУСТРИАЛНИ И ДРУГИ ОБЕКТИ ИЛИ ЧИИТО ИМОТИ СА БИЛИ УНИЩОЖЕНИ ИЛИ УВРЕДЕНИ, СЕ КОМПЕНСИРАТ ЗА ЗЕМЯТА, ИНВЕНТАРА, ЖИВОТНИТТЕ, ПРЕТЪРПЕНИТЕ ВРЕДИ И ПРОПУСНАТИТЕ ПОЛЗИ ПОСРЕДСТВОМ ПОИМЕННИ ОБЛИГАЦИИ, СРЕЩУ КОИТО ТЕ КУПУВАТ ОТ ПРИВАТИЗИРАЩИ СЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АКЦИИ ПО ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КООПЕРИРАНИ ИЛИ ОДЪРЖАВЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИМОТИ. ВСИЧКИ ТЕЗИ ЛИЦА СЕ ПОЛЗВАТ С ПРЕДИМСТВО ПРИ ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА ЗЕМИТЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ИНВЕНТАР, ЖИВОТНИТЕ, СЕМЕНАТА И ДРУГИТЕ НЕОБХОДИМИ, ПРИСЪЩИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ИМУЩЕСТВА.

КЪМ ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ПРИВАТИЗИРАНЕ СЕ ПРИРАВНЯВАТ И НЕПРАВОМЕРНО ПРИДОБИТИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИМУЩЕСТВА.

В ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА БАНКИТЕ ОТПУСКАТ КРЕДИТИ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ПРИОБРЕТАТЕЛИ, СРЕЩУ КОЕТО ИЗИСКВАТ НЕОБХОДИМИТЕ ГАРАНЦИИ /ИПОТЕКА, ЗАЛОГ И ДРУГИ ВЪРХУ ПРИДОБИВАНИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА ИМУЩЕСТВА/.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ВЪВЕЖДАНЕТО НА МЕНИДЖЪРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРИ ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА ГОЛЕМИ СТОПАНСКИ ОБЕКТИ.

НЕ СЕ ДОПУСКА СЪКРАЩАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ОТ ОБЕКТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРЕДИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДНАТА. КОГАТО ПО СТОПАНСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ СЕ НАЛАГА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАЕТОТО ЛИЦЕ, НЕГОВИТЕ ПРАВА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ ЗАПАЗВАТ.

ПООЩРЯВА СЕ СЪЗДАВАНЕТО НА МОДЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ.

17. ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И ДАНЪЦИТЕ НЕ СА ЦЕЛ, А СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И БОГАТСТВО НА НАЦИЯТА. В ПРОЦЕСА НА ПРЕХОДА СЕ ПРИЛАГА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КОЯТО ГО СТИМУЛИРА, И НА ТАЗИ ОСНОВА СЕ ПОДГОТВЯ ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА НА РАСТЕЖА СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МАСАТА НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДАНЪЦИТЕ, СЛЕДВА ДА РАСТЕ ПРИ ВЪЗМОЖНОТО МИНИМАЛНО РАВНИЩЕ НА ДАНЪЦИТЕ И МАКСИМАЛНО РАВНИЩЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОБОРОТА. ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ДАНЪЧНАТА МАСА ОСТАВА ТАМ, КЪДЕТО Е ФОРМИРАНА. ОТЧИСЛЕНИЯТА ЗА ПО-ВИСОКИТЕ ЙЕРАРХИЧЕСКИ РАВНИЩА СЕ ИЗВЪРШВАТ С НАМАЛЯВАЩ КОЕФИЦИЕНТ. ВЪРХУ СЪЩИТЕ ПРИНЦИПИ СЕ ИЗГРАЖДА И ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ. КОНТРОЛЪТ ПО ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА УПРАВА.

СЪЗДАВА СЕ НЕЗАВИСИМА ФИНАНСОВА ПОЛИЦИЯ, ПОДОТЧЕТНА НА ПАРЛАМЕНТА. ТЯ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ОРГАН, КОНТРОЛИРАЩ ДЕКЛАРИРАНЕТО И СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ, КАТО В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЯ НА ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ.

ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ДЕКЛАРИРА СВОЯ ДОХОД ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.

ОСВОБОЖДАВАТ СЕ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЛИЦАТА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ПО- МАЛКО ОТ ЕДНА ВТОРА ОТ СРЕДНИЯ ЛИЧЕН ДОХОД ЗА СТРАНАТА НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО, ЗА КОЕТО СЕ ГРИЖАТ; ПОЛУЧАВАТ ПЕНСИИ - ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ; СА НЕПОСРЕДСТВЕНО АНГАЖИРАНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДАДЕНА НА ВЪНШНИЯ ПАЗАР ПРОДУКЦИЯ НА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ - ЗА ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ.

МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ГОДИШНИЯ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМУЩЕСТВА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ЕДНА ХИЛЯДНА ОТ ПАЗАРНАТА ИМ СТОЙНОСТ.

РАЗМЕРЪТ НА ДАНЪЦИТЕ "НАСЛЕДСТВО" И "ДАРЕНИЕ" РАСТЕ ПО ПРОГРЕСИВНА СКАЛА, КАТО МАКСИМАЛНИЯТ ПРОЦЕНТ Е 50.

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ЦЕЛИ НАСЛЕДСТВЕНИ ИЛИ ДАРЕНИ ИМУЩЕСТВА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪК "НАСЛЕДСТВО", РЕСПЕКТИВНО "ДАРЕНИЕ". ОСВОБОЖДАВА СЕ ОТ ДАНЪК И ЧАСТТА ОТ НАСЛЕДСТВОТО ИЛИ ДАРЕНИЕТО, РАВНА ПО РАЗМЕР НА ЕДНОВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ЦЕЛИ ЧАСТ.

ИНВЕСТИЦИИТЕ В НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. ЛИХВИТЕ, КОИТО ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ДОХОДИ НА ЕДНО ЛИЦЕ СА НА ИЛИ ПОД РАВНИЩЕТО НА СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ ЗА БЪЛГАРИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.

ФИРМИТЕ, АНГАЖИРАНИ С ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА МАСОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАПЛАЩАТ ПРОГРЕСИВНО НАМАЛЯВАЩ ДАНЪК В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАРАСТВАНЕТО НА ОБЕМА НА ГОТОВАТА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ СТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ. ТЕЗИ ФИРМИ, КАКТО И ПРАВОИМАЩИТЕ ГРАЖДАНИ, ПОЛЗВАТ ЦЕЛЕВИ КРЕДИТИ ОТ ДЪРЖАВНАТА БАНКА С НИСЪК ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ПОСТРОИЛИ И ПРЕДОСТАВИЛИ БЕЗПЛАТНО НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ЖИЛИЩА И СЪОТВЕТНА МИКРОСТРУКТУРА КЪМ ТЯХ, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ЗА ТЕЗИ ИНВЕСТИЦИИ.

18. НАЦИОНАЛНАТА БАНКА Е ЕМИСИОНЕН ИНСТИТУТ. ТЯ ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, КОЙТО НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. ВСИЧКИ БАНКИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА, СА НЕЗАВИСИМИ АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА; ТЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПУБЛИЧНА ПОТРЕБНОСТ. ВСЕКИ БЪЛГАРИН, САМ ИЛИ В СЪДРУЖИЕ С БЪЛГАРСКИ ИЛИ ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ БАНКА ИЛИ ДА ПОЛУЧИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА БАНКА ЛИЦЕНЗ ЗА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНА ДЕЙНОСТ.

ПОДГОТВЯ СЕ И СЕ ПРОВЕЖДА ПРОГРАМА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ; ИЗПОЛЗВАТ СЕ ВСИЧКИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЕЛТА СРЕДСТВА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОНЕЗИ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА ФОРМУЛИРАНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА СОЦИАЛНИ ПРИОРИТЕТИ.

19. ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО ДА ИЗКАРВА ПРЕХРАНАТА СИ ЧРЕЗ СВОБОДНО ИЗБРАН ТРУД ПРИ СПРАВЕДЛИВИ И БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ, КАКТО И ПРАВО НА ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЛЕКЛО, ЖИЛИЩЕ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С ОГЛЕД ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕГОВОТО И НА СЕМЕЙСТВОТО МУ ЗДРАВЕ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ. ТОЙ ИМА ПРАВО НА ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА, БОЛЕСТ, ИНВАЛИДНОСТ, ОВДОВЯВАНЕ, СТАРОСТ ИЛИ ДРУГИ СЛУЧАИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СРЕДСТВА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ ПО НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НЕГО ПРИЧИНИ.

РАБОТЕЩИЯТ ПОЛУЧАВА НЕ ПО-МАЛКО ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ СТОЙНОСТТА НА СЪЗДАДЕНИЯ ЛИЧНО ОТ НЕГО ПРОДУКТ. ПООЩРЯВА СЕ ПЛУРАЛИЗМЪТ В СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ, КАТО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЛЕДЯТ ЗА СТРОГОТО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛОТО ЗА ПЕТДЕСЕТПРОЦЕНТНИЯ МИНИМУМ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОСИГУРОВКА СЕ ЗАПЛАЩА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ. ВСЕКИ САМ ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ И ЗАПЛАЩА РАЗМЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИЯТ ПОЛУЧАВА ГОДИШНА ЗДРАВНА ЧЕКОВА КНИЖКА, С КОЯТО СЕ РАЗПЛАЩА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ. НЕИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЧЕКОВЕ СЕ ИНКАСИРАТ ОТ ПРАВОИМАЩИЯ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА ИМ КАТО ЗДРАВНА ПРЕМИЯ.

СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Е ЛИЧЕН, А НЕ ДЪРЖАВЕН ПРОБЛЕМ И СЕ РЕАЛИЗИРА В МЕСТАТА, КЪДЕТО Е АКУМУЛИРАН ТРУДЪТ НА ЛИЧНОСТТА. ФОНДОВЕТЕ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ ОТ ДОЛУ НА ГОРЕ. ПЪЛНОТО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ СЕ ГАРАНТИРА САМО ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е ЕЛЕМЕНТ ОТ СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. СТЕПЕНТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА ОПРЕДЕЛЯ И РАВНИЩЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ОБЩЕСТВОТО СЕ ГРИЖИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И НЕОСИГУРЕНИТЕ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНО ИЗГРАДЕНИ ФОНДОВЕ И ДОБРОВОЛНИ ФОРМАЦИИ С БЛАГОТВОРИТЕЛНИ И ФИЛАНТРОПИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕ ЗАЩИТАВАТ ОТ ЗАКОНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"/ПФП/, ПРИЕТА НА 3 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ ОТ ВРЕМЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ.


11. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"/ПФП/ Е ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО "ИКОНОМИКА - ЕКОЛОГИЯ". ПРИЕМАНЕ САМО НА ТАКИВА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И ИНВЕСТИРАНЕТО НА ТАКИВА И ТОЛКОВА КАПИТАЛИ, КОИТО ГАРАНТИРАТ "ЕКОЛОГИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ", БЕЗОТПАДНИ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕРНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА, ВОДАТА, ПОЧВАТА И ДРУГИ. НИКАКВИ КОМПРОМИСИ СЪС ЗДРАВЕТО И РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА ХОРАТА.

12. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО БЕЗ СОЦИАЛЕН ЕЛЕМЕНТ

- ПРЕДИ ВСИЧКО ТРЯБВА ВСЕКИ ДА ПЛАЩА СУМА /ДАНЪК, ЗАСТРАХОВКИ/ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА, ТАКА ЧЕ БЕЗРАБОТНИЯТ ДА ВЗЕМА 2/3 ОТ ЗАПЛАТАТА, КОЯТО Е ПОЛУЧАВАЛ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА.

НАЛАГА СЕ НОВО ОСМИСЛЯНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БОЛЕСТ, СТАРОСТ, ПЕНСИОНИРАНЕ, ЗЛОПОЛУКИ НА РАБОТНОТО МЯСТО И БИТА И Т.Н.

ПРОЦЕНТЪТ НА СЕГА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК Е ТВЪРДЕ ВИСОК И НЯМА ГАРАНЦИЯ ЗА СТРОГО ЦЕЛЕВОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА НАБИРАНИТЕ СРЕДСТВА.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ БЕШЕ НАПРАВЕН НЕСПОЛУЧЛИВ ОПИТ ОТГОВОРНОСТТА ОТ ДЪРЖАВАТА ПО СОБСТВЕНОСТТА ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ ВЪРХУ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ, КАТО СЕ КАЗВАШЕ, ЧЕ ДЪРЖАВАТА Е СОБСТВЕНИК, А ПРЕДПРИЯТИЯТА - СТОПАНИ. ПРЕДПРИЯТИЯТА НЕ ПОЖЕЛАХА ДА ПРИЕМАТ И БЕЗДРУГО СВОЯТА ОСТАРЯЛА, АМОРТИЗИРАНА И ИЗНОСЕНА ТЕХНИКА ОТНОВО ДА ИМ СЕ ЗАЧИСЛИ. В ПРОГРАМАТА ГОРБАЧОВ ТАЯ ПОСТАНОВКА, КАКТО И ДРУГАТА - ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ, ОЩЕ НЕ Е ОТПАДНАЛА. ТЯ СЪЩЕСТВУВА ЗА ЗАБЛУДА И В ПРОГРАМАТА НА БСП, ДОКАТО В ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА НА ЛУКАНОВ СЕ ДОСТИГА ДО ПОЕТАПНА ПРИВАТИЗАЦИЯ.

13. ПФП Е ЗА ПЪЛНА, КОМПЛЕКСНА, ТОТАЛНА, ПОЕТАПНА, В ДОПУСТИМИ СРОКОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЯ. НА ПЪРВИЯ ЕТАП РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА  РЕНТАБИЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ИМАТ НАЙ-ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ИЗЛЯЗАТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ С КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ПРОДУКЦИЯ.

НА ВТОРИЯ ЕТАП - ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ГОЛЕМИТЕ НЕРЕНТАБИЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ ОТ ТИПА НА РАДОМИР-МЕТАЛ, КОИТО ЧРЕЗ НОВ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМФОРТ, НОВО ИНЖЕНЕРНО И СОЦИАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, НОВ МАРКЕТИНГ И ОЦЕНКА НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ, НОВА МОТИВАЦИЯ В ТРУДА, НОВИ СИСТЕМИ НА ЗАПЛАЩАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИНДУСТРИАЛНИ И КОМПЛЕКСНИ СВОБОДНИ БЕЗМИТНИ ЗОНИ И ДРУГИ ДА СЕ СТАБИЛИЗИРАТ ОРГАНИЗАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ, ДА УКРЕПНАТ ИКОНОМИЧЕСКИ И ТОГАВА ДА СЕ ПРИВАТИЗИРАТ ЧРЕЗ КАПИТАЛОВИ ФОРМИ, НА АКЦИОНЕРЕН ПРИНЦИП, КАТО ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И Т.Н., НА КООПЕРАТИВНИ НАЧАЛА, С УЧАСТИЕ НА РАБОТНИЧЕСКОТО АКЦИОНЕРСТВО И ДРУГИ - СЕРИОЗНО МНОГОВАРИАНТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ.

НА ТРЕТИЯ ЕТАП - ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ НА НЕРЕНТАБИЛНИ /НА ДОТАЦИИ/ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СХЕМИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОИЗВЕЖДАНАТА ПРОДУКЦИЯ, НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТРУДА, НОВИ МОТИВАЦИЯ И СИСТЕМИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА, НОВА МАРКЕТИНГОВА И ПАЗАРНА ПОЛИТИКА.

14. ПФП Е ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОМПЛЕКСНИ СВОБОДНИ БЕЗМИТНИ ЗОНИ, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ Т.НАР. ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ В СТРАНАТА: ПО ЧЕРНО МОРЕ, ПО ДУНАВ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕГО ЗОНИ, В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ, В ПОДБАЛКАНСКАТА ДОЛИНА, ПО КОРИДОРА СОФИЯ - СЕПТЕМВРИ - ПАЗАРДЖИК - ПЛОВДИВ, В ЗАПАДНИЯ РЕГИОН СОФИЯ - ПЕРНИК - СТ.ДИМИТЪР[?] - КЮСТЕНДИЛ - БЛАГОЕВГРАД - КЪМ ЮГОСЛАВИЯ И Т.Н. НАЙ-ДОБРИЯТ СТОПАНИН БИ БИЛ РАБОТНИКЪТ АКЦИОНЕР, ЗАИНТЕРЕСУВАН ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМФОРТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТОТАЛНОТО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО, ЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ДИВИДЕНТИ И ПЕЧАЛБИ, КОИТО ЩЕ ПОТЕКАТ ОТ СОБСТВЕНАТА ИМ ДЕЙНОСТ; ТАКИВА РАБОТНИЦИ СА ГОЛЯМА ДВИЖЕЩА СИЛА.

15. ПФП Е ЗА ШИРОКО ОБУЧЕНИЕ ПО ДЕМОКРАЦИЯ, МЕНИДЖМЪНТ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, МАРКЕТИНГ И ДРУГИ /С ПОМОЩТА НА ЗАПАДНИ СППЕЦИАЛИСТИ, ЧУЖДИ ФИРМИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И ДР./, КОЕТО ЗА КЪС ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ДА ПОДГОТВИ КАДРИ, ГОДНИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. В МОМЕНТА ОТСЪСТВИЕТО НА ТАКИВА КАДРИ СПЪВА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕСИ.

16. ОГРОМНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФОНДОВЕ, СТРУПАНИ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ /НАЙ-ВЕЧЕ БИВШИТЕ ОКРЪЖНИ/, ПОЛОВИНАТА ОТ КОИТО НЕ ДАВАТ ПРОДУКЦИЯ В МОМЕНТА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБНОВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ОРГАНИЗАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ДООКОМПЛЕКТУВАНИ, ОСЪВРЕМЕНЕНИ И ЕДВА ТОГАВА ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ТЯХНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ. КОЙ ЩЕ КУПИ ИЗНОСЕНИ, АВАРИРАЛИ, ИЗХАБЕНИ ФОНДОВЕ? КАКВА ЩЕ БЪДЕ СОЦИАЛНАТА ЦЕНА ОТ ЗАКРИВАНЕ НА ГОЛЕМИ НЕЕФЕКТИВНИ И ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЗАМЪРСЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ?

17. ЗАСИЛВАНЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ ПРИНЦИП. НАВЛИЗАНЕ НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ В ПРОПОРЦИЯ С БЪЛГАРСКИЯ ПАКЕТ СОБСТВЕНОСТ; РАЗВИТИЕ НА ФОНДОВИ, СТОКОВИ, ТРУДОВИ БОРСИ; ИЗГРАЖДАНЕ НА СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЧУЖДО УЧАСТИЕ; ИЗДИГАНЕ В КУЛТ НА ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ; ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ, ОСНОВНИ ДВИЖЕЩИ МЕХАНИЗМИ НА ПАЗАРА; МНЕНИЕТО НА КЛИЕНТА - ЗАКОН ЗА СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛЯ; ТОТАЛНОТО КАЧЕСТВО НА ВСИЧКИ РАВНИЩА НА УПРАВЛЕНИЕ - ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; ШИРОКА МРЕЖА ОТ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА КАТО СКЕЛЕТ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

18. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ИМЕТО НА ОБЩОТО БЛАГО.

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ Е ПОСРЕДНИК МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИТЕ И ОБЩОТО БЛАГО.

ЗАКОНИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, НАПРАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ В ИНТЕРЕС НА НАЦИЯТА.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ТРЯБВА ДА СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА РАЗПОРЕЖДАНИЯТА В ТОВА ОТНОШЕНИИЕ.

19. РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА СЕ ИЗРАЗЯВА В ДЪРЖАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ, КОЕТО НЕ Е САНКЦИОНИРАНЕ /КАКТО Е СЕГА/, А НАСЪРЧАВАНЕ С НОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, С ДИФЕРЕНЦИРАНА ДАНЪЧНА И МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, С ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ И МИТА В ПЪРВИТЕ 10 ГОДИНИ НА ПОЛЕЗНИ ЗА ОБЩЕСТВОТО ФИРМИ, НА НОВИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ФИРМИ, НА СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ КОМПЛЕКСНИ ЗОНИ И Т.Н.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА  ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.


III. ЗА БОГАТА ДУХОВНОСТ И ВИСОКА КУЛТУРА НА НАРОДА

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ Е ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ, ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СЕГА И В НАЙ-БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА СЕ ОСВОБОДИ ДУХОВНАТА СФЕРА ОТ ОКОВАВАЩИТЕ ДОГМИ НА МОНОИДЕОЛОГИЯТА И ЕДНОПАРТИЙНОСТТА. ШИРОКО ДА СЕ ОТВОРЯТ ВРАТИТЕ ЗА НАВЛИЗАНЕ У НАС НА СВЕТОВНАТА КУЛТУРА, КАТО НЕ СЕ ДОПУСКА МЕХАНИЧНО ЩАМПОВО ПРЕНАСЯНЕ НА ВСИЧКО ОТ ЗАПАДНАТА КУЛТУРА. ДВИЖЕНИЕТО Е ПРОТИВ ТАКАВА КУЛТУРА, КОЯТО ПРОПАГАНДИРА ВОЙНАТА, ПРЕСТЪПНОСТТА, УБИЙСТВАТА, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, ПОРНОГРАФИЯТА, НАСАЖДАНЕТО НА ОМРАЗА И НЕНАВИСТ МЕЖДУ ХОРАТА И Т.Н. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ИМА ЦЕННИ, ТРАДИЦИОННИ И ВИСОКОХУМАННИ ЗАВОЕВАНИЯ,КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗЯТ.

ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ШИРОКООБХВАТНИ И ТРАЙНИ ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ СЪС СВЕТОВНАТА КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ДЕЙЦИТЕ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА СА ВИСОКОЦЕНЕНИ И СЪС СВОЕТО ТВОРЧЕСТВО НЕВЕДНЪЖ ДОСТОЙНО СА ПЕДСТАВЯЛИ БЪЛГАРИЯ.

ЗАТОВА ПО-ВАЖНАТА ЗАДАЧА Е ДА СЕ РАЗЧУПЯТ ОКОВИТЕ НА БЮРОКРАЦИЯТА И ДА СЕ СЪЗДАДАТ МЕХАНИЗМИ И ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В МАКСИМАЛНО НАЙ-КЪС СРОК НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РАЗРАБОТКИ И ПОСТИЖЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ЦЯЛАТА ДУХОВНА СФЕРА.

ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ИЗГРАЖДА ОТ СВОБОДНИЯ ДУХ НА ЛИЧНОСТТА И ОТ ВИСОКОТО КУЛТУРНО И ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ НА НАРОДА.

ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА СВОБОДА НА ПЕЧАТА, ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО, ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В ТЯХ НА ВСИЧКИ ИДЕЙНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, НАУЧНИ И РЕЛИГИОЗНИ СХВАЩАНИЯ, ЗА ШИРОК ДОСТЪП НА НАРОДА ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА ПРЕДИ ВСИЧКО СА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ПОРАДИ КОЕТО ДВИЖЕНИЕТО СЧИТА, ЧЕ В НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СЪЗДАДЕ РЕГУЛИРАЩИ ЗАКОНОВИ УРЕДБИ ЗА ЧАСТНОТО И ДЪРЖАВНОТО ИМ ФИНАНСИРАНЕ.


IV. НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ НЯМА ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, НИТО ВЪВ ВЪТРЕШЕН, НИТО В МЕЖДУНАРОДЕН АСПЕКТ. ПО СИЛАТА НА МНОГО ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ТОЗИ ВЪПРОС Е ТРЕТИРАН РАЗЛИЧНО В ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕТО НА НАЦИЯТА НИ. ЧЕСТО ВЪНШНАТА НИ ПОЛИТИКА Е БИЛА КОНЮНКТУРНА, НЕДАЛНОВИДНА И ВОЛУНТАРИСТИЧНА ИЛИ СЕ Е ДИКТУВАЛА ОТ ЧУЖДИ НА СТРАНАТА НИ СИЛИ.

ОЧЕРТАВАТ СЕ ЧЕТИРИ ОСНОВНИ АСПЕКТА НА НАЦИОНАЛНИЯ НИ ВЪПРОС: ПРИОРИТЕТ НА НАШАТА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА; НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ; МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ ВЪТРЕ В СТРАНАТА И СТАТУТ НА БЪЛГАРИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО СЧИТА, ЧЕ ТЕЗИ ГЛОБАЛНИ ЗА СЪДБАТА НА НАШАТА НАЦИЯ ПРОБЛЕМИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАВАТ ПООТДЕЛНО ОТ ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪЮЗ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ, А ДА СЕ ИЗРАБОТИ ЕДИННА НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛИТИКА.

ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ НА ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, ЖИВЕЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ИМАЩИ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ С ЕДНАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАЦИЯТА И ПРИЗНАВАЩИ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ЗА ОФИЦИАЛЕН.

СЪС ЗАКОН СЛЕДВА ДА СЕ ЗАБРАНИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКА ИЛИ ВЕРСКА ОСНОВА И ПРОПОВЯДВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО-ЕТНИЧЕСКИ И ВЕРСКИ ВРАЖДИ МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ НА СТРАНАТА.

НАЦИОНАЛНАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ИЗГРАЖДА В НАЙ-ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ И С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПА. ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ТРАДИЦИОННИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДУХОВНИ ВРЪЗКИ СЪС СССР.

В РАМКИТЕ НА ПРИЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СЪГЛАШЕНИЯ И СЪГЛАСНО ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ДА СЕ ИЗГРАДИ ЦЯЛОСТНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ СТАТУТА НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:06:48                 11-04-1991