11 януари 1996


София, 11 януари 1996 година
Брой 8 /1563/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ШЕСТГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. Документът е адресиран до парламентарните групи в Народното събрание, до дипломатическите мисии, акредитирани в София, и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ПРИВЪРЖЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ,

На 8 януари 1990 г. Инициативен комитет, съставен предимно от хора технократи, учреди в България Консервативната партия. През изминалия 6-годишен период партията извървя един сложен и труден път в своето развитие. След официалното регистриране на Консервативната партия на 19 април 1990 г. ръководството на партията винаги се е стремяло да следва принципна и неотклонна линия на поведение, свързана преди всичко с възстановяване на законността и на историческата справедливост в България. Това се потвърждава от факта, че през изминалия период Консервативната партия е участвала на всички проведени избори в коалиции с партии и организации, защитаващи идеите на конституционализма и легитимизма. Единствено изключение е нейното самостоятелно участие в изборите за Велико народно събрание. За тези 6 години ние бяхме неправилно обвинявани, че сме монархическа партия. Това твърдение е твърде абсурдно, тъй като всяка модерна партия е длъжна да разработи такава стратегия и тактика, която да бъде ефективна както при републиканска, така и при монархическа форма на държавно управление. Формата на държавно управление е действително един от най-важните елементи на държавната конституционна уредба на обществото, но само и единствено чрез нея не могат да бъдат решени с магическа пръчка сложните проблеми, пред които е изправена нацията. За разлика от т.нар. монархическа организация Федерация "Царство България" Консервативната партия има разработена дългосрочна програма за излизане на страната от дълбоката политическа, икокомическа и духовна криза на основата на възстановена и осъвременена Търновска конституция. Нашата партия никога не е излизала на избори с лозунги от вида "Искаме си царя" и без сериозна предизборна програма. Издигането на такива евтини лозунги без никакво реално покритие има само една цел - да подрони авторитета на царското семейство и да дискредитират монархията като институция. За нас възстановяването на Търновската конституция е акт на политическа зрялост и уважение към националните традиции. Поради тази причина ние ще продължаваме да се борим по конституционен път за възстановяване на законността и на историческата справедливост в България. Народ, който не уважава миналото си и бързо забравя по какъв незаконен път е формирано настоящето му, не е способен в относително кратки срокове да реши това многообразие от проблеми, свързани с неговото бъдеще. Като нова политическа формация ръководството на Консервативната партия беше длъжно за кратък период да реши редица въпроси, свързани с нейното кадрово и структурно изграждане. Липсата на финансови средства и материална база обаче не бяха в състояние да попречат за реализиране на основните цели и задачи, които си постави партията.

Друг основен момент, свързан с нашата политическа действителност, са предстоящите промени в Закона за политическите партии. Предложението на Народния съюз всяка партия при учредяване или при пререгистрация да има най-малко 5000 души членове е, меко казано, пореден опит да се ликвидира плурализмът в политическия живот на България. Това предложение на Народния съюз поставя на карта крехките демократични завоевания в посттоталитарния период. Ефектът от такава промяна в Закона за политическите партии е пределно ясен - от една страна, да се ограничи броят на политическите партии и участието им в предстоящи избори, а от друга, да се подготви възможността за едно пълно възпроизводство на стария парламент. Поради този факт аз се обръщам към чуждестранните посолства и дипломатически мисии, акредитирани у нас, с въпроса: Дали трябва да съществува в България Консервативна партия, която е елитарна по своя кадрови състав /в нея членуват само хора с доказани граждански и професионални качества/ и чиято членска маса за мащабите на България никога не може да надхвърли повече от 2000 души /в момента Консервативната партия има около 1000 души членове, а по новите поправки в Закона за политическите партии се предвиждат 5000 души членове/. С предстоящия опит да се елиминира елитът на нацията от политическия живот България се връща в тоталитарните рамки на периода преди 10 ноември 1989 г., когато съществуваха само две партии - Българската комунистическа партия и Българския земеделски народен съюз.

В заключение позволете ми да пожелая на членовете, на привържениците и на симпатизантите на Консервативната партия много успехи през новата 1996 г. и на ръководството на всички партии в България да не допуснат да се погребе плурализмът в политическия живот на страната, както това вече беше направено със свободата на словото!

София, 9 януари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Едисонов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГОЛЕМИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЯТА, ГЛАСУВАНИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 6 ЯНУАРИ 1996 Г. В СОФИЯ.


Федерация "Царство България" /ФЦБ/ на последния си Голям федеративен съвет взе две решения, касаещи предстоящото посещение на Н.В.Царя в България:

1. Откриване на подписката "Цар Симеон II - държавен глава!", която надхвърля 100 000 и се радва на нарастващ успех с изглед да премине 1 000 000 подписа.

2. Големият федеративен съвет помоли с нарочно писмо, изпратено по факс в Мадрид, за аудиенция.

Появилите се тези дни съобщения в пресата за някакъв Инициативен комитет и негова пресконференция, които били организирани от нас, са плод на журналистическа фантазия. Според нашия устав членовете на Федерация "Царство България" могат да участват в различни граждански сдружения и подписки, без да ангажират името на федерацията с това. ФЦБ предприема действия само след решение на своя Голям федеративен съвет. С това желаем да внесем яснота и да поканим пресата да публикува само проверени информации.

Днес, 8 януари 1996 г., Федерация "Царство България" се присъедини към подписката в защита на свободното слово. Делегация на Големия федеративен съвет посети редакцията на вестник "Литературен форум", за да изрази подкрепата си.

София, 8 януари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРИЕТ НА ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /6 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/


3. Всяко обвързване с НАТО, с Европейския съюз или с който и да било съюз с милитаристични функции е в интерес на имуществените слоеве от населението и против интересите на трудовите хора. Имуществените слоеве ще спечелят от реализацията на сделки с оръжие и боеприпаси, а трудовите хора ще загубят своята сигурност и ще бъдат натоварени с повече икономически тегоби, свързани със смяна и поддържане на скъпо въоръжение. Но никой не се готви дори да се съобразява с интересите на трудовите хора. Напротив. Обвързването на страната с Европейския съюз е в ход, а обвързването с НАТО напредва бързо. Парламент, правителство и президент се готвят да поставят народа пред свършен факт, без да се допитат до него чрез референдум.

Могат да се дадат още много примери за противоречията между интересите на имуществените и трудовите слоеве от населението. Могат да се дадат много примери за това, как въпросите винаги се решават в полза на имуществените слоеве, но няма нито един пример, в който интересите на имуществените слоеве са пренебрегнати в полза на трудовите хора. Много често по време на дебатите в пленарната зала политическите сили се обвиняват една друга в некомпетентност. Но поради "некомпетентност" нито веднъж не е допусната "грешката" да се приеме закон или поне само някакво решение в полза на трудовите хора и във вреда на имуществените слоеве от населението. В това отношение "компетентността" на всички парламентарни политически сили е перфектна. Всичко това показва, че трудовите хора на България фактически не са представени от никого в Народното събрание - никой не защитава техните интереси, а когато се появят такива гласове /Пленумът на ЦК на БКП не се съмнява, че във всяка парламентарна група има отделни честни защитници на трудовите хора/, те бързо се заглушават вътре в самите парламентарни групи. Това показва, че в сегашния парламент нямат реални представители 80 процента от населението на страната, а това пък от своя страна означава, че той, по смисъла на политическите реални, е нелегитимен.

Българската комунистическа партия има желанието и волята да поеме отговорността да представя в Народното събрание хората на наемния физически и умствен труд в България. Това е нейната социална база и БКП няма моралното право да има друга позиция. На последните парламентарни избори на 18 декември 1994 г. БКП не можа да премине 4-процентната бариера само поради това, че БСП насилствено й отне червената бюлетина - основния символ на комунистите. Ако БКП имаше своя парламентарна група, тя шеше да се бори за осъществяването на нашата предизборна програма, а това означава, че основните политически позиции на тази парламентарна група щяха да бъдат следните:
- Защита на интересите на хората на наемния физически и умствен труд при обсъждането на всички закони по принцип и в детайли.
- Борба против реституцията и приватизацията.
- Ограничаване достъпа на чуждия капитал в България.
- Строг държавен контрол върху износа на стратегически суровини и особено на зърно.
- Създаване на законодателство против незаконното забогатяване и спекулата, предвиждащо конфискация на имуществото и капиталите на незаконно забогателите граждани.
- Абсолютен държавен монопол върху производството на енергия, оръжия и боеприпаси.
- Стимулиране на научно-техническия прогрес с предимство за български технологии чрез създаване на законодателни преференции както за създаването, така и за внедряването им и чрез усъвършенстване на патентното дело.
Борба против възстановяването на монархията, оглавена от Симеон Борисов Кобургготски.
- Законодателно гарантиране на пълен неутралитет на България, забрана на присъствие и транзитен транспорт през територията й на чуждестранни войски, оръжия и муниции, забрана на участие на български войскови части и на отделни граждани във военни мероприятия извън границите на страната, включително и учебни.
- Борба против присъединяването на България към НАТО и към Европейския съюз.
- Законодателно регулиране на контрола върху спазването на Хартата за правата на човека, законодателни мерки против нарушителите й.
- Законодателно регулиране на строг хигиенен, епидемиологичен и екологичен контрол на храните, водата, въздуха и етера, като се обърне особено внимание на радиационното и микровълново замърсяване от български, чуждестранни и космически източници.
- Регулиране размера на пенсиите, като минималните не са под нивото на социалния минимум.
- Строго законодателство, насочено против всякакъв род престъпност, предвиждащо абсолютен държавен монопол върху борбата с престъпността.
- Изземване на всяко огнестрелно оръжие освен ловното, притежавано от частни лица и фирми.
- Ликвидиране на платеното обучение в държавните учебни заведения на всички нива и детските градини, закриване на частните детски градини и учебни заведения.
- Ликвидиране на частните стационарни лечебни заведения и платената медицинска помощ в държавните.

Даже и сега, когато БКП не е парламентарна партия, тя би оказала политическа подкрепа на всяка парламентарна група, която би работила по тези задачи. Но такава парламентарна група няма. Именно затова Пленумът на ЦК на БКП отправя настоящия призив за сформирането й. Дори и да не бъде многобройна, една такава парламентарна група е в състояние да измени към добро съдбините на Отечеството. Задълбочаващата се икономическа криза, социалното и етническо напрежение, международното напрежение непосредствено до нашите граници, нарастващата престъпност могат във всеки момент да се срутят върху целия народ в нова национална катастрофа.

Отечеството е в опасност! Времето не чака!

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
11.01.1996 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнител: Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!