11 ноември 1994


София, 11 ноември 1994 година
Брой 222 /1267/


София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК ДА СЕ РЕГИСТРИРА СЪС САМОСТОЯТЕЛНА БЮЛЕТИНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 37-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


С решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/ 13 от 2 ноември 1994 г. предизборната коалиция "Патриотичен съюз" е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени за 18 декември 1994 г. със зелен цвят на бюлетината. След обявяване на това решение в ЦИК е постъпило искане за регистриране за участие в изборите на Либерална партия - Перник самостоятелно и отказ от участието й в коалиция Демократична алтернатива за републиката /ДАР/.

Коалиция "Патриотичен съюз" не може да взема отношение досежно регистрацията на Либерална партия-Перник за участие в изборите. Но тъй като последната претендира за вече присъдената ни зелена бюлетина, намираме за необходимо да изложим следното:

1. Съгласно чл.34, ал.1, т.3 изречение 2-о от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ никоя партия или коалиция няма право да използва или регистрира цвета на вече регистрирани бюлетини на други партии и коалиции.

2. Либерална партия-Перник би могла да ползва приоритета на чл.34, ал.1, т.3 изр. последно от ЗИНПОСК само ако е направила искане за самостоятелна регистрация с цвета на бюлетината, с която е участвала в изборите за Великото народно събрание преди постановяване на решението на ЦИК 13/2 ноември 1994 г.

3. Решение 13/2 ноември 1994 г. на ЦИК би могло да бъде отменено само по реда на чл.34, ал.2 от ЗИНПОСК, но срокът за това вече е изтекъл.

4. ЦИК не би могла сама да отмени своето решение 13/2 ноември 1994 г., нито въз основа на подадена до нея жалба, нито като се самосезира, защото:

- ЗИНПОСК не допуска това. Правомощията на ЦИК са посочени изчерпателно в закона.

- ЦИК и районните избирателни комисии /РИК/ нямат право да анулират вече извършени регистрации, извън случаите предвидени в ЗИНПОСК, а те са: по чл.42 и чл.43, ал.2. Прилагането на тези два текста по аналогия е недопустимо. В този смисъл е решение 121/20.09.1991 г. на ЦИК.

- В решение 6/94 б. "г" на ЦИК е предвидено заличаване на предходните регистрации, извършени в ЦИК, но то се отнася само за онези партии и коалиции, които са влезли в нова коалиция, след като вече са били регистрирани.

Случаят не е такъв.

София, 10 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНО НА 10 НОЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Република България е пред избори за 37-о Народно събрание. Необходимостта от демократизация на страната и изграждане на модерна пазарна икономика налага обединяването на всички демократични сили за спечелване на предсрочните избори на 18 декември 1994 г.

Като отчитат водещата позиция на Съюза на демократическите сили /СДС/ в осъществяването на промените в страната и

отговорността, която двете демократични организации носят за добруването на България, двете страни се

споразумяват:

1. Да участват в изборите с обща листа и обща бюлетина - синята бюлетина на Съюза на демократичните сили.

2. Да работят в бъдещия парламент в рамките на парламентарната група на СДС за продължаване на реформите, на процеса на декомунизация и на демократизация на българското общество и за изграждането на нова България.

3. По време на мандата на 37-о Народно събрание да действат заедно на всички нива на изпълнителната власт.

След изборите за 37-то Народно събрание двете страни ще конкретизират поетите ангажименти по споразумението.

ЗА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА СДС: Филип Димитров

ЗА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХАП: Иван Глушков

София, 10 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/

[реклама]


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПРОВЕДЕН XVI РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 5,6 НОЕМВРИ 1994 Г. В КОВАЧЕВЦИ.


Секретатариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ уведомява чрез БТА цялата ни общественост, че на 5 и 6 ноември 1994 г. в село Ковачевци, Радомирско, беше проведен XVI редовен конгрес на БКП. Конгресът прие нов устав, предизборна програма с обръщение към българския народ, към симпатизантите и комунистите, политическа декларация и избра нови ръководни органи на ЦК на БКП.

За членове на Политбюро на ЦК на БКП бяха избрани другарите: Владимир Асенов Спасов, Славчо Стойков Станчев, Косьо Колев Терзиев, Милчо Петков Александров, Тодор Костов Илиев, Павел Кънев Петков, Димитър Димитров Ябълков, Вене Евтимов Стойчев, Васил Минков Василев, Ангелина Борисова Нечева, Кръстина Петкова Даскалова, Павлина Борисова Димитрова, Георги Василев Даскалов.

За кандидат-членове на Политбюро бяха избрани: Васил Костадинов Коцов, Захари Кирилов Василев, Димитър Харалампиев Иванов, Еленко Димитров Мановски, Тодорка Методиева Стойчева, Любен Раденков Гелев, Иван Йорданов Бимбов, Георги Арнаудов, Драган Миланов Гелев.

Владимир Асенов Спасов беше избран за генерален секретар на ЦК на БКП.

За секретари на ЦК на БКП бяха избрани: Димитър Харалампиев Иванов, отговарящ за външната политика, Захари Кирилов Василев - по организационните въпроси, Вене Евтимов Стойчев - кадровата политика, Любен Раденков Гелев за идеологическата политика, Васил Костадинов Коцов за административно-стопанската политика и връзки с други партии и организации.

XVI конгрес на БКП избра нов Централен комитет и Централна контролна ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП.

София, 8 ноември 1994 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Централната избирателна комисия и до средствата за масово осведомяване.


Подготовката и провеждането на изборите от 18 декември 1994 г. са заложени предварително в противоречие на закона за изборите и Закона за политическите партии. Чрез своето изказване по Българската национална телевизия заместник министър-председателят се опита да повлияе на изборните резултати, като направи квалификации за извънпарламентарните политически сили.

Грубо нарушение на конституцията и на закона за изборите е представител на служебно правителство да определя качествата на политическите сили извън управляващата марксистка камарила, наложила диктат и унищожение на всички политически сили извън нея!

Умишленият бавен процес на регистриране на политическите сили от Централната избирателна комисия /ЦИК/ доведе до невъзможност повечето от участващите партии в изборите да имат свои представители в районните избирателни комисии. Погазени са принципите за равнопоставеност пред масмедиите, както и равнопоставеното и пропорционалното на участието в многомандатните райони финансиране на предизборната кампания. Колко милиона струваше яловото 36-о Народно събрание, та днес отново да бъде рефинансирано задкулисно с нови милиони?

Очертават се най-тайните избори, провеждани в България!

Създадена е система за протакане до невъзможност за спазване на предвидените от закона за изборите срокове.

Никой от отговорните фактори не се ангажира с конкретна дата за финансиране на предизборната кампания, повтаря се вариантът от предходните избори, когато средствата са превеждани и след изборите /случая Йоло Денев/.

Националното ръководство на съюз "Справедливост" си запазва правото на съдебен процес срещу държавните институции във връзка с чл.7 от конституцията, както и на международен арбритраж.

Бог да пази Царя и България!

София, 9 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: О. Цеков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 8 НОЕМВРИ ЗА ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ.


Изпълнителното бюро на Националния полицейски синдикат, отчитайки факта, че превръщането на българската полиция в съвременна и демократична ще стане и чрез отварянето й към обществото и завръщането към някои позабравени традиции,

РЕШИ:

1. Внася предложение в Министерския съвет за обявяването на 8 ноември за официален празник на Националната полиция.

2. Обявява 8 ноември за празник на Националния полицейски синдикат.

София, 8 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НЕТОЛЕРАНТНОСТТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


От 56 години европейските държави отбелязват 9 ноември като ден срещу фашизма. Това е денят на нацисткия погром срещу евреите през 1938 г. През последните години този ден придоби ново значение и се превърна в повод за кампания срещу неонацизма и расизма в съвременна Европа

Акцентът на кампанията тази година е борбата срещу дискриминацията и преследването на циганите във всички европейски страни - отношение, което има своите крайни прояви във времето на нацистка Германия: в концлагерите тогава загиват повече от половин милион цигани. Дискриминацията и нетолерантността към циганите днес е порок, от който страдат всички страни в Европа.

9 ноември 1994 г. ще отбележи кулминацията на кампанията в защита на циганите в страни като Великобритания, Франция, Германия.

София, 8 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ


БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И В НАЙ-ТЕЖКИЯ ПЕРИОД НА КРИЗА

Ние предлагаме достъпно медицинско обслужване за всеки български гражданин, безплатна медицинска помощ до изграждането на здравноосигурителните фондове.

СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ще бъде гарантирана финансово. С новите нормативи за издръжката на здравните заведения ще стимулираме повишаването преди всичко на качеството на тяхната дейност. Нашите усилия ще бъдат насочени към създаване на възможности за:
- повишаване на заплащането на медицинските специалисти;
- безкомпромисна борба с корупцията в здравните заведения;
- избор на личен и семеен лекар;
- въвеждане на осигурителния принцип във финансирането на здравеопазването;
- контролирано от държавата ценообразуване на лекарствените средства;
- редовно изплащане на безплатните лекарства без бюрократични пречки.

НАЦИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ПРОГРАМИ ще бъдат насочени и към проблемите на самотните и престарелите хора, тежко и хронично болните, към ограничаване на социалнозначимите заболявания и детската смъртност.

ВСИЧКИ ФОРМИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА ще получат благоприятни условия за развитие в интерес на общественото здраве. Здравето на българина не трябва да зависи от дебелината на неговия портфейл. Обществото, а не болният е големият длъжник на българския лекар.


ДОСТЪПНО ЖИЛИЩЕ

Домът е основна жизнена потребност във всяко общество. Той не е само стока, подчинена на пазарните механизми.

Всяко семейство има право на жилище.

СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКИ И СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА за бедни семейства и граждани ще бъде стимулирано чрез кредитния режим. По същия начин ще бъдат подпомагани и онези, които искат и могат сами да решават жилищния си проблем.


ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗАСЕГНАТИ ОТ РЕСТИТУЦИЯТА ще бъдат законово гарантирани. Държавата трябва да запази правата им на наематели и поеме основните им разходи до покупка, строителство или наемане на ново жилище.


ГРАЖДАНИТЕ С ДЪЛГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ще бъдат защитени чрез много по-ефективно прилагане на отдавна прокарания от Българската социалистическа партия /БСП/ закон.


ДРАМАТА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Поколения българи в дни на тежки изпитания или на всеобщ подем са давали мило и драго за разцвета на културата. Българското слово и българската песен съхраниха националната и историческата памет, предпазиха ни от обезличаване, дариха ни с гордо самосъзнание. Днес националната ни култура изживява драма, в която печален декор е разрухата. Рушат се високи достижения и традиции, съсипват се грижливо изграждани институции, хулят се бележити имена, съзнателно се взривяват дълбоко вкоренени в българската традиция културни връзки.

Ние ще спрем това разрушение.

Не може да има истинска демокрация в условията на културна разруха.

Досегът до културата не може да бъде привилегия само за най-заможните.

Ние отново ще върнем културата на народа!

ЗАКРИЛАТА НА НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА И НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ще бъдат наш приоритет. Ще развиваме демократичните национални традиции в художествената литература, в музиката, в киното, в театъра, в изобразителните изкуства, в художествената самодейност, в българската книга и печат.

ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ трябва да се отделя за развитие на културата. Ще разширим възможностите за извънбюджетно финансиране и за облекчаване на разходите на културните учреждения чрез:
- данъчни облекчения върху спонсорство и меценатство;
- юридическа защита на паметниците на културата, засегнати от реституцията;
- поощряване на различните културни фондове и програми.

КУЛТУРАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ще бъде съхранявана и развивана чрез законовите и други актове за читалищата, библиотеките, културните домове, театрите, художествената самодейност, музеите, изложбените зали, обществените кина, оркестрите, фестивалите и други автономни местни инициативи.

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СТАТУС НА ТВОРЦИТЕ ще бъде гарантиран чрез:
- конкретни действия срещу безработицата сред творците на културата;
- модерно пенсионно осигуряване, съобразено със спецификата на художественото творчество.


ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - ПРАВО НА БЪДЕЩЕ

Изходът от икономическата и от духовната криза, съхраняването на българската държавност и националното ни достойнство са немислими без качествено образование и силна наука.

ЕДИННАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за запазване и развитие на образованието и науката трябва да бъде разработена и осъществена с обществен консенсус. Нужна ни е образователна политика без стари и нови идеологически щампи, съобразена с националните традиции и европейските стандарти.

ОБЩОДОСТЪПНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ще бъде гарантирано чрез безплатното обучение на учениците и на максимално широк кръг от студентите. БСП ще осигури:
- държавно подпомагане на социално слабите учащи;
- изграждане на държавен фонд за кредитиране на зрелостници, студенти и аспиранти при облекчени условия;
- поощряване на гъвкавите форми за разширяване на образованието и на квалификацията извън образователните минимуми.

ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ за образователни и научни дейности, спонсорство и меценатство ще бъдат най-широко прилагани.

БСП ще гарантира заплащане на преподавателите над средното за бюджетната сфера.

НАУЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ, доказал авторитета си пред света, трябва да бъде съхранен. БСП е за стабилизиране и за развитие на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия, на други национални и ведомствени научни институции. Необходими са структурни реформи с ясна цел, а не необмислени, хаотични промени, оправдавани с чужди модели. БСП е за спешни законодателни промени в сферата на образованието, уреждащи:
- статута на висшите учебни заведения;
- единните акредитационни норми;
- ликвидацията на Висшата атестационна комисия като отживяла времето си институция.

ПОЗОРНИТЕ РЕПРЕСИВНИ ЗАКОНИ, насочени срещу научната общност, ще бъдат премахнати веднага. Трудът на учения трябва да се оценява единствено по професионални критерии. Високият престиж и социален статус на учители, университетски преподаватели и учени трябва да бъде възроден.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА-ОБРЪЩЕНИЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - /1994-1998 Г./.


6. Съюзът на демократичните сили /СДС/ ще въведе строга финансова дисциплина, като завърши започната от него данъчна и банкова реформа и радикално реформира държавните и общинските финаси и осигурителните фондове. Ще водим война срещу инфлацията, декапитализацията на държавните предприятия и банки и преливането на доходи и капитали. Ще гарантираме реалните доходи, спестяванията на гражданите и устойчив валутен курс на лева.

7. СДС ще прекрати разграбването на държавната и на общинската собственост:
- ще спрем незаконното преливане на доходи от държавния и общинския към частния сектор;
- ще уволним незабавно некадърните и корумпираните стопански ръководители;
- ще назначаваме нови ръководители само след провеждане на публични конкурси;
- ще търсим най-строга отговорност при нанасяне на вреди на държавната собственост.

8. СДС ще стимулира износа за постигане на по-бърз икономически растеж и разкриване на нови работни места.

9. СДС ще привлича в България преки чуждестранни инвестиции, защото те са път към стабилна и конкурентна икономика.

10. СДС ще ви осигури реална социална защита:
- ще спрем по-нататъшното ви обедняване, като защитим заплатите, пенсиите и социалните помощи от инфлацията;
- нашата икономическа политика ще ви гарантира социална сигурност и по-добър живот - тя ще ви осигури повече работни места и по-високи доходи;
- ще отделим социалните фондове от бюджета, за да можете да получавате винаги и навреме своите пенсии и социални помощи;
- ще полагаме специални грижи за инвалидите, сираците и социално слабите.

11. СДС предлага цялостна реформа в здравеопазването:
- ще създадем стабилна законова основа на българското здравеопазване;
- чрез модерна здравноосигурителна система ще възстановим престижа на лекарската професия чрез прилични доходи, а на болните ще гарантираме безплатно лечение, премахване на корупцията в здравеопазването и възможността за избор на лекуващ лекар;
- ще възстановим безплатните лекарства за децата и тежко болните;
- ще предприемем превантивни мерки срещу всички социално значими заболявания.

12. СДС вярва в младите хора и ще им осигури условия за успешен старт в живота:
- ще създадем специален фонд за подпомагане на младежката политика;
- ще дадем предпочитания на младите хора в стопанското и административното управление на страната;
- ще представим специална програма за борба с младежката безработица.

13. СДС предлага национална програма в областта на спорта, която ще възроди ученическите и студентските спортни клубове, ще стимулира спортно-състезателната дейност и ще спре разграбването на спортните обекти в страната.

14. СДС ще гарантира националната сигурност на България:
- ще водим последователна външна политика, насочена към приобщаването ни към всички общоевропейски структури и

НАТО и към задълбочаване на приятелските ни отношения със съседните страни;
- ще отстояваме правата на българите в чужбина, ще работим за по-нататъшното ни сближаване с тях;
- ще защитим нова военна доктрина, основана на националните интереси и на принципите на добронамереността, отбранителната достатъчност и балансираността;
- ще създадем по-малка по численост, по-добре обучена и въоръжена армия;
- ще възвърнем достойнството на българския офицер;
- ще възстановим традиционните национални символи;
- само СДС може да гарантира, че България няма да бъде въвлечена в конфликти и български момчета няма да умират за чужди имперски интереси.

15. СДС обявява образованието, науката и културната за национални приоритети:
- ще възвърнем на българския учител достойното му място в обществото и ще възстановим училищните настоятелства;
- ще ускорим законовата реформа, ще предложим нови програми и ще осигурим нормално финансиране и данъчни облекчения както за дейностите в тези области, така и за техните спонсори;
- ще работим за възраждане на българската култура и изкуство и за създаване на обществена атмосфера на уважение и стимулиране на творците.

16. СДС ще отстоява правото на Българската православна църква и на другите вероизповедания да решават сами своите проблеми.

17. СДС поема отговорността за реално подобряване на състоянието на българската природа.

18. СДС ще отмени закона за "народния съд" и противоконституционния референдум от 1946 г.

Скъпи сънародници,

Длъжни сме заедно с вас да изградим нова България. Нямаме право да отстъпим нито крачка назад към комунистическото минало. То не донесе нищо добро на нито един народ в света.

Победа, България!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 37
София, 7 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Български земеделски народен съюз /единен/ БЗНС/е/.


Постъпило е заявление от БЗНС/е/, подписано от съюзния секретар Ценко Барев, за участие в изборите за 37-о Народно събрание, насрочени за 18 декември 1994 г. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 9 на 26 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени: решение от 12 август 1991 г. по ф.д. N 3134/1990 г. на Софийски градски съд, надлежно заверено, и решение от 11 март 1993 г. по същото дело за вписване на промени в наименованието, устава и ръководството на съюза; устав на БЗНС /е/; политическо споразумение от 25 юли 1991 г. на Софийски областен съд и призовка.

БЗНС /е/ е заявил желание за участие в изборите с оранжев цвят на бюлетината, без да посочи алтернативен. Даден му е допълнителен срок за посочване на алтернативен цвят, но негови представители са отказали да сторят това с писмена декларация, вписана в регистъра на Централната избирателна комисия /ЦИК/ на 4 ноември 1994 г.

БЗНС /е/ не може да ползва правилото, установено с чл.34, ал.1, т.З, изречение трето от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИН-ПОСК/ за получаване на оранжев цвят на бюлетината от Великото народно събрание, ползван тогава от Български земеделски народен съюз, защото не може да се идентифицира с него.

Видно от подадените в Централната избирателна комисия документи - решение на Върховния съд на Република България по фирмено дело N Ф-45/93 г.; решение на Върховния съюзен съвет на БЗНС /е/ от 25 октомври 1992 г. и решенията на Възстановителния конгрес на БЗНС от 7-8 1992 г. БЗНС /единен/ е прекратил своята дейност и съществуване като юридическа личност. Това решение е взето от Върховния съюзен съвет под отлагателно условие, което е настъпило - Възстановителният конгрес на 7-8 ноември 1992 г. на Български земеделски народен съюз. Следователно подалият документи за регистрация в ЦИК БЗНС /е/, легитимиран с решение на Софийския градски съд от 11 март 1994 г. по ф.д. N 3134/1990 г., не може да се идентифицира с участвалия в изборите за Велико народно събрание Български земеделски народен съюз и да ползва неговата привилегия за цвят. Решението от 25 октомври 1992 г. на Върховния съюзен съвет на БЗНС /единен/ има конститутивно действие относно неговия юридически статут, а вписването му в съдебния регистър има само оповестително значение.

Оранжев цвят на бюлетината е даден от ЦИК на Народен съюз - БЗНС, ДП като заявил пръв искане за него под N 2/26 октомври 1994 г., съгласно чл.34, ал.1, т.З, изречение второ.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 въз връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИН-ПОСК Центрлната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва да регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. политическата партия Български земеделски народен съюз /единен/ с оранжев цвят на бюлетината.

Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок от съобщението му пред Върховния съд на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова  

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


     *  *  *

РЕШЕНИЕ N 38

София, 7 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Български бизнес блок.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от политическа партия Български бизнес блок. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия /ЦИК/ под N 3 от 26 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени:

1. Заверен препис от решение N 1 от 22 януари 1991 г. на Софийски градски съд за регистрация на Политическа партия /ПП/ Български бизнес блок.

2. Препис от решение от 21 юни 1993 г. на Шести районен съд - гр. София, за допускане промяна на собствено и фамилно име.

3. Образец от подпис и печат.

Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бял с една жълта ивица и надпис: "Български бизнес блок".

Искането е основателно, тъй като до този момент никоя друга политическа партия или коалиция от политически партии не е заявила същото искане.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3, изречение второ от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. политическа партия Български бизнес блок с цвят на бюлетината бял с една жълта хоризонтална ивица и надпис на бюлетината "Български бизнес блок".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 39

София, 7 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалиция Съюз на монархическите сили "Царство България".


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители за 37-о Народно събрание на 18 декември 1994 г. от предизборна коалиция Съюз на монархическите сили "Царство България". Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 36 от 4 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени:
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 20 ноември 1991 г. по фирмено дело N 21831 по описа на съда за 1991 г. за регистрация на Естествената монархическа партия;
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 7 май 1990 г. по фирмено дело N 2798 по описа на съда за 1990 г. за регистрация на Монархическо-консервативен съюз;
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 31 март 1994 г. по фирмено дело N 2993 по описа на съда за 1994 г. за регистрация на Народната партия;
- устав на Естествената монархическа партия;
- образци от подписите на: Антон Георгиев Сираков - председател и представляващ Естествената монархическа партия и предизборната коалиция; Иван Велев Марчевски, председател и представляващ Монархическо-консервативния съюз и предизборната коалиция, Величко Георгиев Тодоров - председател и представляващ Народната партия и предизборната коалиция;
- решение за образуване на предизборна коалиция Съюз на монархическите сили "Царство България", подписано от представляващите партиите.

В заявлението е посочен бял цвят на бюлетината с две виолетови ивици и алтернативно бял цвят на бюлетината с две черни ивици.

Искането за бяла бюлетина с две лилави ивици може да бъде удовлетворено, тъй като до постановяването на това решение в ЦИК не е регистрирана такава бюлетина от партия или коалиция за участие в изборите на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИН-ПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Съюз на монархическите сили "Царство България" с бяла бюлетина с две лилави ивици и надпис на бюлетината "Съюз на монархическите сили "Царство България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 40

София, 7 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Съюз на българските общности.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. на Съюза на българските общности, подписано от Гео Донев Донев, председател на политическата партия. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 37 от 4 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: заверен препис от решение фирмено дело N 21427 от 1992 г. на Софийски градски съд за регистрация на политическата партия; образец от подписа на председателя, който представлява партията - Гео Донев, и образец на печата на партията. Заявено е желание за участие в изборите на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината - тъмнокафяв с бяло изписани имена на кандидатите, като алтернативно се предлагат бяла бюлетина, в чийто горен край да има три ивици с тъмнокафяв цвят или бяла бюлетина със зелена, червена и кафява ивици. Претендираният като основен от партията цвят на бюлетината - тъмнокафяв, не е включен в определените от ЗИНПОСК цветни бюлетини, поради което следва да се уважи молбата за първата от алтернативно предложените бюлетини в заявлението, а именно такава с бял цвят с три тъмнокафяви ивици в долния й край съгласно решение N 6 от 1 ноември 1994 г. на Централната избирателна комисия. Бюлетина с такъв цвят не е поискана от друга партия или коалиция за участие в изборите, поради което на основание чл.34, ал.1, т.З изречение второ от ЗИНПОСК Съюзът на българските общности следва да я получи за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното, на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.З от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите на народни представители на 18 декември 1994 г. Съюза на българските общности с бял цвят на бюлетината с три тъмнокафяви ивици в долния й край и надпис върху нея "Съюз на българските общности".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 41

София, 7 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Съюз "Справедливост".


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представител на 18 декември 1994 г. от политическа партия Съюз "Справедливост". Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 25 от 31 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени:

1. Заверен препис от решение от 10 април 1992 г. на Софийски градски съд за вписване в регистъра на политическа партия Съюз "Справедливост".

2. Подписи на представляващите партията лица и печат на партията.

Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бял с три сини хоризонтални ивици и алтернативен цвят бял с една зелена и две сини хоризонтални ивици, както и надпис върху бюлетината "Съюз "Справедливост".

Искането за алтернативен цвят е основателно, тъй като първият цвят е заявен в регистъра на Централната избирателна комисия под N 22 от 28 октомври 1994 г. от политическа партия Форум "Преображение".

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3, изречение второ от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. политическа партия Съюз "Справедливост" с цвят на бюлетината бял с една зелена и две сини хоризонтални ивици и надпис на нея: "Съюз "Справедливост".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 42

София, 7 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция Обединение за социализъм.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от Михаил Христов Михайлов, съпредседател на коалицията на политически партии Обединение за социализъм. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 31 от 2 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: решение на ръководствата на Българска единна комунистическа партия, Българска селска народна партия, Българска работническа партия и Работнически младежки съюз за образуване и участие в коалицията; заверени преписи от решенията за регистрация на политическите партии - членове на коалицията; образци от подписите на представляващите коалицията Обединение за социализъм. Заявено е желание за участие в изборите за Тридесет и седмо народно събрание с бяла бюлетина с една червена и една оранжева хоризонтална ивица. Коалицията претендира в средата на бюлетината Да бъде поставена голяма червена петолъчка. Това искане е недопустимо съгласно разпоредбите на ЗИНПОСК. Ето защо на основание чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК коалицията следва да получи бяла бюлетина с една червена и една оранжева хоризонтална ивица.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 оТ ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. коалицията от политически партии Обединение за социализъм в състав: Българска единна комунистическа партия /БЕКП/, Българска селска народна партия /БСНП/, Българска работническа партия /БРП/ и Работнически младежки съюз /РМС/ с цвят на бюлетината бял с една червена и една оранжева хоризонтална ивица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 43

София, 7 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на партия Български национален съюз "Нова демокрация".


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители за Тридесет и седмо народно събрание на 18 декември 1994 г. от партия Български национален съюз "Нова демокрация”. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 34 от 3 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени:

- заверен препис от решение на Софийски градски съд от 19 април 1990 г. по фирмено дело N 2164 по описа на съда за 1990 г. за регистрация на политическа партия Български национален съюз "Нова демокрация";

- заверен препис от решение на Софийски градски съд от 28 юни 1994 г. по фирмено дело N 2164 по описа на съда за 1990 г. за вписване на промени в регистрацията на политическа партия Български национален съюз "Нова демокрация";

- образци от подписите на Иван Лазаров Иванов - председател, и Христомир Койчев Георгиев - отговорен секретар, представляващи партията;

- заявление от Български национален съюз "Нова демокрация" за цвят и надпис на бюлетината.

В заявлението е посочен бял цвят на бюлетината с една хоризонтална синя ивица по средата, и алтернативно бял цвят на бюлетината с една синя и една розова ивици, и надпис върху бюлетината "Български национален съюз".

Искането за бяла бюлетина с една хоризонтална синя ивица не може да бъде удовлетворено, тъй като с решение N 19 на Централната избирателна комисия тази бюлетина е предоставена на коалицията Съюз "Нов избор", чието заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 8 от 26 октомври 1994 г.

Алтернативното искане за бяла бюлетина с една синя и една розова ивица следва да бъде удовлетворено, съгласно чл.34, ал.1, изречение трето от ЗИНПОСК, тъй като партията е участвала с такъв цвят на бюлетината в изборите за Велико народно събрание.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители за Тридесет и седмо народно събрание на 18 декември 1994 г. Българския национален съюз "Нова демокрация" с бяла бюлетина с една синя и една розова ивица и надпис на бюлетината "Български национален съюз".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 44

София, 7 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Форум "Преображение".


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от инж. Илия Стефанов - председател на партия Форум "Преображение". Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 22 на 28 октомври 1994 г. в 16,35ч., а алтернативните цветове са посочени със заявление от 3 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: решение от 21 май 1991 г. по ф.д. N 2261/1991 г. на Софийски градски съд за регистрация на политическа формация Форум "Преображение"; решение от 5 май 1993 г. по същото фирмено дело за прекратяване на Форум "Преображение" поради саморазпускане; решение от 21 февруари 1994 г. по ф.д. N 33107/1992 г. на Софийски градски съд за регистрация, отново на Форум "Преображение" и решение от 19 юли 1994 г. по ф.д. 33107/1992 г. на Софийски градски съд за вписване представителството на партията; всички съдебни решения са заверени от Софийски градски съд на 24 октомври 1994 г.; образци от подписа на председателя и от печата на партията; 6 документа с илюстрации.

Форум "Преображение" е заявил желание за участие в изборите с оранжев цвят на бюлетината и като алтернативни е посочил бюлетина с 3 оранжеви ивици или с 3 сини ивици.

Форум "Преображение" не може да ползва правилото, установено от чл.34, ал.1, т.3, изречение трето от ЗИНПОСК за получаване на оранжев цвят на бюлетината от Великото народно събрание, ползвано тогава от БЗНС, защото не може да се идентифицира с него.

Оранжев цвят на бюлетината е даден вече от Централната избирателна комисия на Народен съюз - БЗНС, ДП, като заявил пръв искане за него под N 2 от 26 октомври 1994 г., съгласно чл.34, ал.1, т.3, изречение второ. На същото основание Форум "Преображение" не може да получи посочения на 3 ноември 1994 г. първи алтернативен цвят на бюлетината - бяла с три оранжеви ивици. Последната е заявена на 1 ноември 1994 г. от Българска демократическа партия за европейски и световни щати и е регистрирана за участие с нея.

На основание чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК партията следва да получи заявения втори алтернативен цвят на бюлетината, а именно бяла с три сини ивици.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. партия Форум "Преображение” с цвят на бюлетината бяла с три сини ивици.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 45

София, 8 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическата партия Свободна кооперативна партия.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от политическата партия Свободна кооперативна партия. Заявлението е заведено в регистъра на централната избирателна комисия под N 38 от 7 ноември 1994 г. Към заявлението е приложен заверен препис от решение от 3 юли 1990 г. на СГС за регистрация на партията.

Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бял с една оранжева и с една зелена ивица и надпис на нея: "Свободна кооперативна партия".

Искането е основателно, тъй като до момента на подаване заявлението никоя друга партия или коалиция не е изявила желание за участие в изборите с цвят на бюлетината бял с една оранжева и с една зелена ивица.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. политическата партия Свободна кооперативна партия с цвят на бюлетината бял с една оранжева и с една зелена ивица и надпис на нея: "Свободна кооперативна партия".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 46

София, 8 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Българска национална демократическа партия.


Постъпило е заявление от Българската национална демократическа партия, подписано от представляващия партията председател Лъчезар Стоянов Стоянов за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 40 от 7 ноември 1994 г.

Към заявлението е приложено решение по фирмено дело N 2370 от 1990 г. по описа на Софийски градски съд за регистрация на политическа партия Българска национална демократическа партия, както и устав на партията.

Заявено е желание за участие в изборите с бяла бюлетина с три цветни ивици - черна, зелена и черна, и надпис на нея "Българска национална демократическа партия". Искането е основателно, тъй като е заявено първо по време пред Централната избирателна комисия, поради което намира приложение разпоредбата на чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Българската национална демократическа партия с бяла бюлетина с три цветни ивици в долния й край - черна, зелена и черна, и надпис на нея:

"Българска национална демократическа партия".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 47

София, 8 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на предизборна коалиция Конфедерация Български земеделски народен съюз.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от председателите на участващите в коалицията политически партии - Милан Дренчев за БЗНС "Никола Петков"; Никола Куртоклиев и Димитър X. Попов за БЗНС "Врабча-1" /Димитър Гичев/; Георги Андреев, Йордан Садовски и Йордан Дупаринов за Обединен земеделски съюз; Стоян Чакъров за Български земеделски съюз - оранжев; и Анета Капурдова за Български земеделски народен съюз. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 23 от 29 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени: политическо споразумение от 19 октомври 1994 г. и статут на коалицията от същата дата; решение от 24 юни 1993 г. по ф.д. N 28580/92 г. на Софийски градски съд за регистрация на БЗНС "Никола Петков" с образци от подписите на представляващите я и от печата; решение от 28 ноември 1990 г. по ф.д. N 132337/90 г. на Софийски градски съд за регистрация на Обединен земеделски съюз с образци от подписите на представляващия го и от печата; решение от 7 март 1994 г. по ф.д. N 4169/94 г. на Софийски градски съд на БЗНС-оранжев с образец от подписа на председателя и от печата; решение от 22 юли 1992 г. по ф.д. N 17727/92 г. на Софийски градски съд за регистрация на БЗНС "Врабча-1" /Димитър Гичев/ с образци от подписите на представляващия го и от печата; решение от 18 юни 1993 г. по ф.д. N 3815/90 г. на Софийски градски съд за вписване промени в устава, ръководни органи и главен секретар на БЗНС и образец от подписа на главния секретар и от печата.

Заявено е желание с молба от 29 октомври 1994 г. за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с оранжев цвят на бюлетината и с посочен алтернативен цвят зелен със същата молба. С молба вх. N 152/4.11.1994 г. три от партиите в коалицията настояват за оранжев цвят с отказ от алтернативен цвят на бюлетината.

Конфедерация БЗНС не може да ползва правилото, установено с чл.34, ал.1, т.3, изречение трето от ЗИНПОСК за получаване на оранжев цвят на бюлетината от Великото народно събрание, ползван тогава от Българския земеделски народен съюз, защото не може да се идентифицира с него.

Видно от представените решения за съдебна регистрация на партиите от коалицията, същите са регистрирани като новообразувани партии с различни наименования от Българския земеделски народен съюз, ползвал оранжевия цвят на бюлетината във Великото народно събрание.

Оранжев цвят на бюлетината е даден вече от Централната избирателна комисия на Народен съюз - БЗНС, ДП като заявил пръв искане за него под N 2 от 26 октомври 1994 г. съгласно чл.34, ал.1, т.З изречения второ от ЗИНПОСК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34,ал.1,т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. на предизборна коалиция Конфедерация Български земеделски народен съюз с оранжев цвят на бюлетината.

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок от съобщението пред Върховния съд на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
11.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!