11 февруари 1997


София, 11 февруари 1997 година
Брой 12 (1708)


София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Политическата криза, която изправи страната на ръба на гражданската война, вчера беше разрешена чрез необходим компромис. Трябваше да бъдат спасени гражданският мир, националната сигурност, здравето и животът на хората. Компромисът беше направен от Демократичната левица, от политическата формация, която не само се кълне в Конституцията и законността, в демокрацията и парламентаризма, но през всичките години на прехода последователно и безкомпромисно ги е отстоявала.

Но нашата национално отговорна позиция изисква още днес, още сега, макар и в най-общ план, да се разкрие истината за събитията, които започнаха с вандалското нападение над българския парламент и завършиха с блокиране на пътища, с погроми върху партийни клубове, със зловещи сцени на игра с огъня.
 
Всичко това нямаше нищо общо с мирните протести, с техните разбираеми мотиви, искания и очаквания. С протестите бе злоупотребено за политически цели, с което бяха нарушени Конституцията, законите, елементарните права на милиони български граждани. Тази злоупотреба доведе до изпускане на "духа от бутилката". "Улицата" бе повикана за политически цели, но излезе от контрола на онези, които я повикаха. Това показва цялата безотговорност на подобен род политическо поведение.

Въпреки своите тежки социални проблеми милионите граждани не одобриха вандалщината и невиждат в насилието средство за решаване на своите проблеми. Именно тези хора, мнозинството, което стана свидетел на гражданските безредици, за да прибави към своята социална драма и душевния смут за съдбата на нацията, на държавността, на децата на България, има правото да знае цялата истина по много въпроси:

Какви и чии икономически и политически интереси стояха зад организираното насилие? Кой имаше интерес от хаос и безвластие в държавата? Кой се възползва от престъпни елементи и за какви цели? Кой финансира цялото зловещо шоу? Кой си разреши да хвърли децата на кладата на своята политическа игра?

За втори път през последните седем години Съюзът на демократичните сили (СДС), останал парламентарно малцинство след свободни и демократични избори, зачерква чрез неконституционни действия принципите на демокрацията, за да търси реванш.

Днешната парламентарна опозиция отново създаде опасност за българската държавност, за демократичните институции и за целия демократичен преход.

Парламентарната група на Демократичната левица (ПГДЛ) настоява за бързо разследване на престъпните действия, очаква съд за подстрекателите, "спонсорите" и непосредствените извършители. Защитата на реда и законността е върховен дълг на съдебните органи и ние очакваме от тях необходимата реакция. Дължим искрена благодарност на органите на вътрешния ред. Те не само защитиха парламента, а и не се поддадоха на провокациите, не допуснаха анархията да доведе до човешки жертви.

Нашата позиция беше отговорна и последователна. Ние предложихме спасителни антикризисни мерки, съгласие по законодателната основа на паричен съвет, силно правителство, диалог и готовност за предсрочни избори след приемането на държавния бюджет за 1997 година и на пакет от необходими закони за финансова и икономическа стабилизация. Само с гласовете на левицата ние приехме закона, чрез който трябва да се компенсират доходите на силно обеднялото от хиперинфлацията население.

Спасителната развръзка на кризата въпреки всичко бе намерена в рамките на една конституционна институция - Консултативния съвет за национална сигурност. Това е добър знак за живота на новата ни Конституция, приета с мнозинството на българската левица и защитена от нея в тези трудни дни. Но това е и изпитание за отговорността на българските държавници към съдбата на демократичните институции в България.

В съответствие с подписаното при президента на 4 февруари 1997 година политическо споразумение между парламентарните сили ПГДЛ настоява президенттът и останалите парламентарни групи да изпълнят ангажиментите си по разпускането на 37-ото Народно събрание най-късно до 14 февруари 1997 година.

ПГДЛ реши да участва в пленарно заседание само по приемането на необходимите изменения в избирателния закон.

Оттук нататък циничната игра с демокрацията наистина трябва да свърши.

При избирателите ние ще отидем с цялата истина - и за неизбежните трудности, и за собствените ни грешки, но и за истинското лице на българската десница.

София, 5 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВРЪЩАНЕТО НА МАНДАТА ОТ НИКОЛАЙ ДОБРЕВ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО


На 4 февруари 1997 година бе извършено най-тежкото предателство в историята на нашата партия. Подкрепен от огромното мнозинство на Висшия съвет (ВС) на Българската социалистическа партия (БСП) и Парламентарната група на демократичната левица, Николай Добрев бе задължен да състави ново паравителство. Вместо връчването на състава на правителството на 4 февруари 1997 година Николай Добрев върна мандата на президента, мандата на Демократичната левица. С това нашата партия бе лишена не само от властта, но и от каквато и да е по-нататъшна продуктивна политическа инициатива.

Това самоволно решение на Николай Добрев, което пренебрегна решението на най-висшия орган на нашата партия, е логична последица от цялото й развитие през последните години. Този акт окончателно демаскира онези, които желаеха ограничаването на нейното влияние.

Капитулирайки пред незаконния уличен натиск, Николай Добрев и подкрепилите го седем членове на ВС на БСП извършиха безсрамно национално предателство. Те откриха пътя на настъпващата фашистка реакция и фактически сложиха началото на агонията на крехката българска демокрация.

Сега БСП е в крайно тежко положение. Тя тръгва към избори объркана, обезверена и с реално ограничени възможности за въздействие върху общественото мнение. За да може да заработи в тези крайно неблагоприятни условия, БСП трябва да е единна. Но за да бъде единна, тя трябва да се избави от онези, които от години методично и целенасочено я предаваха. Тя не може да бъде повече великодушна към капитулантите и продажниците. Те трябва да бъдат отстранени от всички нейни ръководни и изпълнителни органи.

За това е необходимо да се предложи на основната партийна оррганизация на Николай Добрев да бъде изключен от редовете на БСП за грубо нарушение на партийната дисциплина и за национално предателство.

Преди да се обединим, трябва да се разграничим от пораженците и от откритите предатели.

София, 5 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателите на парламентарните групи на Българската социалистическа партия, Съюза на демократичните сили, Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия и до Българския бизнес блок; до председателя на Конституционния съд и до средства за масово осведомяване.


В последните седем години бяха проведени седем пъти свободни избори. От тях три са парламентарни - за Велико Народно събрание, за 36-о и 37-о Обикновено Народно събрание; два избора за президент на страната и два избора за общински районни съветници и кметове. Като изключим изборите за Велико Народно събрание през 1990 година, които бяха проведени по смесената пропорционално-мажоритарна система, както и кметските по мажоритарна, останалите избори бяха проведени по пропорционалната система. Във всички избори беше залегнала системата на Д'Онт - преразпределение на гласовете на избирателите, останали без представителство в Народното събрание, към парламентарните групи на политическите сили, срещу които много от тези избиратели са гласували и са водили борба. А 4-процентовата бариера беше реална преграда пред тези избиратели да вкарат свои представители в българския парламент, които да защищават техните интереси, стремежи и цели.

Четири процентовата бариера, системата на Д'Онт и чисто пропорционалната система създадоха условия, при които в българския парламент влязоха депутати с недостатъчна политическа компетентност, а в много отношения и с професионална инсуфициентност. 65 процента от сегашните народни представители населяваха и Великото, и 36-ото Народно събрание. И резултатът от тяхната дейност, тъй като България е парламентарна република, е налице: страната ни изживява изключително тежка и невиждана икономическа криза, а народът ни е хвърлен в глад, нищета и мизерия.

Изброените недостатъци в избирателния закон разочароваха силно и отблъснаха много голяма част от избирателите от обществено-политическата действителност в страната. И ние сме свидетели на все по-нарастващия брой на членове на нашето общество, които не гласуват, като по този начин не подкрепят натрапения парламентарен двуполюсен модел, не дават вот на доверие на съществуващата у нас политическа действителност. И ако за Великото Народно събрание не гласуваха само 8 процента от избирателите, то в последните президентски избори не гласуваха 48 процента от тях.

Ако бариерата падне на 2 процента, това би мотивирало избирателитте и би ги активирало в предстоящите избори за 38-о Народно събрание. Хората биха се освободили от психологическата подтиснатост, че техният глас ще отиде "на халос", че няма да имат свои представители в българския парламент. 2-процентовата бариера ще позволи на различни политически прослойки от нашето общество да имат свое представителство в Народното събрание. Ето защо Българската национално-радикална партия (БНРП) се обявява твърдо за намаление на избирателната бариера от 4 на 2 процента. Успоредно с това трябва да отпадне системата на Д'Онт и народните избраници да влизат в българския парламент на базата на реално подадените гласове от избирателите за политическите сили, които са ги кандидатирали.

Мажоритарният принцип би бил по-справедлив, но поради наложеното досега информационно затъмнение на извънпарламентарните сили техните специалисти и технократи нямат обществена популярност, не са познати на обществото и едва ли биха могли да се наложат в съзнанието на избирателите за краткия период от време, оставащ до изборите. Само при равнопоставеност на всички политически сили в политическото пространство и електронните медии може да се реализира чисто мажоритарна система.

Предлаганите промени в избирателния закон ще доведат до наистина свободна и демократична изява на волята на народа.

София, 28 януари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ВЪРХОВНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ КОМИТЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА И ЗА ПЪТИЩАТА ЗА ИЗЛИЗАНЕТО ОТ НЕЯ


Върховният политически комитет на Алтернативната социаллиберална партия (АСП), потвърждавайки решенията на Шестия редовен конгрес на партията, изразява сериозно безпокойство, че България се превръща в заложник на геополитическа игра, която поради безотговорното поведение на основните политически сили може да има непредвидими последици.

Кризата в страната не може да бъде преодоляна с незабавно разпускане на парламента и насрочване на незабавни избори, преди да се приемат закони, гарантиращи овладяването на хиперинфлацията и възстановяването на конституционния ред и на социалния мир.
На България спешно са нужни правителство на широка коалиционна основа и действен работещ парламент. Съставянето на еднопартиен кабинет, независимо с чий мандат, или назначаването на служебно правителство, ползващо се с доверието само на една политическа сила, ще отложат решаването на проблемите и ще задълбочат напрежението в обществото.

Ето защо АСП подкрепя усилията на президента за постигане на съгласие между всички политически сили за формиране на правителство на националното спасение, съставено от експерти, ползващи се с доверието както на обществеността, така и на политически сили, неангажирани с правителства и звена на управлението, довели страната до сегашната криза.

АСП вижда своето бъдещо място в основата на новоизграждащата се трета политическа сила като естествен продължител на коалицията Демократична алтернатива за Републиката (ДАР).

София, 2 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ ОТ ЛИБЕРАЛНАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ (РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР", ПАРТИЯ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" И ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА) ПО ПОВОД НА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ В 37-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА НАСРОЧВАНЕТО НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ


Партиите от либералната общност в България приветстват постигането на споразумение между парламентарните политически сили за насрочването на предсрочни парламентарни избори. С тази историческа победа на гражданското общество и на всички демократични политически сили България навлиза в ново политическо време.

Днес България се нуждае от далеч по-дълбока промяна, отколкото е само отстраняването на Българската социалистическа партия (БСП) от властта, партията, която не само че не се разграничи от комунистическата си история, но и натрупа огромна собствена управленска и политическа вина.

Затова либералите в България се обявяваме за саморазпускането на БСП като политическа партия. БСП остана единствената комунистическа партия в Източна Европа, която само се преименува, но не прекрати своето съществуване. Крайно време е днес това да бъде направено. Ние призоваваме ръководството и членовете на БСП да извършат този наистина достоен морално-политически ход и да не превръщат повече вътрешнопартийната си агония в агония на България и на целия български народ.

Ние сме убедени, че всеки българин трябва да има право на свободен политически избор, с изключение на виновниците за днешната национална катастрофа. Само по този начин може да се нормализира политическият живот, да се прекрати разрушителната за страната конфронтация и да се сложи началото на нова, истински демократична политическа система в България.

София, 4 февруари 1997 година

ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА:

Д-р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, индивидуален член и патрон на Либералния интернационал;

За РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ:
д-р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ, АСПАРУХ ПАНОВ, СТЕфАН ХАДЖИТОДОРОВ;

За ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР":
ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ, РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ, ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ;

За "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ":
ИВО ТРАЙКОВ, д-р ОРЛИН ДРАГАНОВ, НИКОЛАЙ КИСЬОВ;

За ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА:
проф. БОРИС ГЪЛЪБОВ, МОМЧИЛ ДОЙЧЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА - ДВИЖЕНИЕ НА ОНЕПРАВДАНИТЕ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщението Ви към нацията на 27 януари 1997 година е първата Ви крачка към прозрачност и поставяне на всички парламентарни политически сили на мястото им. Със своите изяви за кой ли път те доказват, че съдбата на българина и България са далече от техните цели. В този решителен момент за страната да искаме милост от една върхушка, която седем години води Българияя към ликвидиране, е безсмислено губене на време. Вие все още не оценявате напълно същността на тази политическа върхушка (от която Вие правите опит да се разграничите), която е създала Конституция и нормативни документи, които не защищават реално обикновения българин, а собствените им интереси. Даже да постигнете успех, основните политически парламентарни сили - Българската социалистическа партия (БСП) и Съюзът на демократичните сили (СДС) винаги ще създават конфронтация и ще пречат за ефективни действия за оцеляване на нацията и спасение на България.

Изхождайки от това обстоятелство, Българската партия "Обединение на нацията - Движение на онеправданите" (БП "ОН - ДО") Ви призовава да обявите национално бедствие - извънредно положение и да назначите служебен програмен кабинет с ясна програма и срокове за изпълнението й.

Основните задачи и сроковете за изпълнение на една такава програма ние посочваме в примерна програма на БП "ОН - ДО". Ако сегашните парламентарни политически сили откажат да направят предложение за създаване на служебен - програмен кабинет, който да приеме изпълнението на една такава програма, БП "ОН - ДО" декларира, че приема създаването на такъв кабинет от личности в сегашната властваща върхушка, която да поеме изпълнението на принципната програма на партията в посочените срокове.

В настоящата ситуация, г-н президент, няма място за молби за милост, а са необходими решителни действия. Всеки загубен ден влошава жизненото ниво на българина и излизането му от кризата ще бъде по-мъчително и продължително.

Г-н президент, застанете зад проблемите на обикновения българин и дайте възможност на ума, народната мъдрост и гения на нацията да поеме съдбата си в собствените си ръце и да измете боклука, който се натрупа в България за тези седем години.

Дайте възможност на опълченците на Шипка в днешно време да покажат на света, че освен китайско чудо съществува и българско чудо. Това сега е във Вашите ръце.

София, 29 януари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯН КИРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният заразпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕЛЕНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА


Българската зелена федерация смята за неприемлив опитът на Българската социалистическа партия (БСП) и нейните коалиционни партньори да реализират мандата си за съставяне на ново правителство. Тяхното решение не отговаря нито на общонародните настроения, нито на нуждите на деня. Съвсем очевидно е, че тези, които с престъпното си управление доведоха икономиката на България до катастрофа, нямат необходимия потенциал тепърва да я вадят от нея. Нещо повече - отлагането на кардиналния изход - предсрочните парламентарни избори - прави невъзможно успешното управление на което и да било следващо правителство, дори то да е пак на същото мнозинство.

БСП отдавна разбра, че ще трябва да се оттегли от властта, но се стреми да направи това с максимални поражения. Налага се изводът, че действията на левицата не са продиктувани от желание за излизане от катастрофата. Явно нейна главна грижа са предстоящите избори, на които ще иска да се отсрами пред своите избиратели. Методиката й е ясна: изостряне на обстановката до степен на изстъпления, вината за които да бъде прехвърлена върху противниците.

Българската зелена федерация се обявява против политическия авантюризъм, възприет от БСП и нейните коалиционни партньори. Ние протестираме против всякакво по-нататъшно участие на БСП в нови правителства и настояваме за поемане на курс към най-скорошни парламентарни избори. В случай че Българската социалистическа партия продължи да нажежава обстановката, тя ще трябва да поеме и отговорността за последиците.

София, 3 февруари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР СОТИРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА НЕНАСИЛИЕ И ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЙСТВИЯ "ПРОМЯНА", НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ, ЗАЕДНО С ОФИЦЕРСКИ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЧЕСТ И ДОСТОЙНОСТВО", БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" И ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "ЦАР СИМЕОН" ЗА НЕНАСИЛИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПИТИ ЗА ПРОВОКАЦИИ, НАРУШАВАЩИ ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ


Уведомяваме българската общественост, че създадохме Обществен комитет за ненасилие, гарант на демократичните процеси и гражданския мир в страната.

Предвид създалата се сложна и динамична обстановка в Република България обръщаме се към всички трезвомислещи и патриотично настроени сили в нашата държава с призив да се присъединят към усилията на Обществения комитет за ненасилие и сами да станат
гаранти на законните и мирни протести на гражданите.

Гражданите и органите на реда заедно да предотвратят всички опити за провокации, нарушаващи единството на България.

Призоваваме всички патриотични, професионални, съсловни и синдикални организации да се присъединят към нашите воля и усилия за мирно разрешаване на кризата в страната.

Обръщаме се към всички с молба през издигнатите барикади да бъдат пропускани колите на Бърза помощ, полицията и пожарната.

София, 3 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОФИЦЕРСКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО", БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", ОФИЦЕРСКАТА ЛЕГИЯ "ЦАР СИМЕОН" И НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА


Офицерският патриотичен съюз "Чест и достойнство", Българската офицерска легия "Раковски", Офицерската легия "Цар Симеон" и Националният полицейски синдикат по повод на изключително напрегнатата и взривоопасна обстановка в страната декларират:

1. Категорично осъждаме прилагането на сила срещу невъоръжени и законно протестиращи граждани.

2. Изразяваме общата тревога, че отново се допусна неидентифицирани силови групировки, използвайки законните и справедливи протести на български граждани, без да срещнат ефективно противодействие от органите на реда, да извършват опасни провокативни действия, този път срещу българския парламент.

3. Обвиняваме в безотговорност и непрофесионализъм онези политици, управници и висши началници от системата на сигурността, които, изправяйки редовите български полицаи срещу справедливия гняв на протестиращия народ, допуснаха да се пролее невинна българска кръв, и настояваме да им бъде потърсена отговорност.

4. Обединяваме се около идеята за гарантиране на демократичните процеси и на гражданския мир. Ще наблюдаваме внимателно събитията и ще сигнализираме обществеността и упълномощените органи за възможни ексцесии.

5. Апелираме към редовите служители от органите на сигурността и полицията да изпълняват службените си задължения само в рамките на закона.

Доблестни български воини и полицаи,
Уважаеми колеги от органите на сигурността,
В този драматичен за Отечеството ни час се обръщаме към вас с призива да не допуснем въоръжено противопоставяне на българи срещу българи!

Призоваваме всички патриотични, професионални, съсловни и синдикални организации да се присъединят към нашите воля и усилия за мирно разрешаване на кризата в България.

София, 24 януари 1997 година

За ОФИЦЕРСКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЧЕСТ И ДОСТОЙНОСТВО":
генерал-лейтенант о.з. ЛЮЦКАН ЛЮЦКАНОВ, председател на Съюза;

За ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "ЦАР СИМЕОН":
лейтенант о.з. ПЕЕВ, заместник-командир;

За БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ":
полковник ЕНЕВ, главен секретар на легията

За НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ:
майор ЕМИЛ РАШЕВ, президент на синдиката

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПО ПРОБЛЕМИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Във връзка с изявленията на министъра на отбраната и негови заместници относно възможни съкращения в системата на Министерството на отбраната и въвеждане на нови размери на работните заплати в условията на сложната обществено-политическа обстановка в страната Изпълнителният комитет (ИК) на федерацията на независимите синдикални организации в Българската армия (ФНСО - БА) на свое заседание на 22 януари 1997 година

Р Е Ш И:

1. Категорично се противопоставя на възможни необосновани съкращения на военни служители и работници от системата.

Евентуални структурни изменения в Министерството на отбраната, свързани с промени на статута и работните места на военните служители и работници, следва задължително да се договарят между синдикатите и Министерството на всички нива при спазване на процедурите по Кодекса на труда и Колективния трудов договор.

2. Настоява пред Министерския съвет и Министерството на отбраната едновременно с един нормативен акт да бъдат въведени новите заплати за военнослужещи и военни служители и работници при спазване на конституционното ни право: за равен труд - равно заплащане.

3. Подкрепя законните и справедливи граждански и синдикални протести на хората от страната.

Заявява, че ФНСО - БА ще отстоява с всички законни средства и пред всички инстанции своята позиция и интересите на синдикалните членове.

4. Приема "Позиция на ИК на ФНСО - БА за кризисната ситуация в страната и армията".

София, 22 януари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. РОСАН ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ "ОТБРАНА" ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


Федерацията на независимите, синдикални организации в Българската армия (ФНСО - БА) и Националният синдикат (НС) "Отбрана" са силно обезпокоени от последните изявления и действия на министъра на отбраната в оставка Димитър Павлов и на хора от неговия екип, които създават масово социално напрежение с непредвидими последици в поделенията и предприятията на Министерството на отбраната и Българската армия. Става въпрос за:

- официално обявени от министъра на отбраната в оставка съкращения от 1 март 1997 година на 1/10 от военните служители и работници (няколко хиляди души), без това да е предвидено в проектобюджета на Министерството, без да е планирано от органите по кадровата политика и без всякакво съгласуване със синдикатите, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Колективния трудов договор за системата на Министерство на отбраната;

- изявления на министъра в оставка и негови заместници за въвеждане през месец февруари на нови размери на заплатите на военнослужащите, без при това да се индексират възнагражденията на военните служители и работници;

- разпространявани от пресцентъра на Министерството на отбраната дезинформации за изплатена за януари заплата, при положение че военните служители и работници ще получат това възнаграждение едва след 15-20 февруари т.г.

- неизплащане на задължения в размер на над 2 млрд лева към собствените стопански структури (военноремонтни заводи, интендантско обслужване и строителни полкове) и фактическо блокиране на дейността им при положение, че бюджетът на Министерството на отбраната за 1996 година е издължен стопроцентово от Министерстов на финансите;

- разхищение на финансови средства (многобройни командировки в чужбина, закупуване на голямо количество западни автомобили, луксозно обзавеждане на кабинети и помещения и пр.) в условия на криза и недостиг на средства за изхранване и обличане на войската и ремонт и поддържане на бойната техника;

- масови нарушения на щатната дисциплина - неконтролируемо нарастване на чиновническия апарат, изкуствено и незаконосъобразно повишаване на длъжностните степени, както и спекулативна промяна на длъжностни наименования, без да се изменят функционалните задължения.

В тази обстановка ФНСО - БА и НС "Отбрана" настояват за:

1. Ясна и официално обявена позиция за трудовата заетост и структурните промени в системата, която да се съгласува със синдикатите на всички нива в Министерство на отбраната и Българската армия.

2. Строго придържане към действащите нормативни документи и заповеди на министъра за едновременно въвеждане и еднакъв темп на нарстване на работните заплати за всички заети в Министерството на отбраната - военнослужащи и цивилни.

3. Създаване на необходимите условия и предпоставки за нормално функциониране на стопанските предприятия на Министерството на отбраната.

Неадекватното поведение и незаконосъобразните действия на управляващия екип в Министерството на отбраната създава условия за социален негативизъм и неконтролируеми протестни действия, за които синдикатите не могат да поемат отговорност. Затова апелираме към властимащите за незабавно и дълбоко проеосмисляне на техните решения и действия по отношение на политиката на заетост и доходите в армията.

ФНСО - БА и НС "Отбрана" ще направят постъпки пред председателя на Сметната палата за извършване на цялостна проверка по разходването на бюджетните средства в Министерството на отбраната през 1996 година и по спазването на щатната дисциплина в него.

София, 27 януари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСО - БА:
инж. РОСАН ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС "ОТБРАНА":
ТОДОР ВОДЕНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛСКО-СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

Предвид сложната политическа ситуация в нашата страна, предизвикана от управлението на бившата комунистическа партия, ние, студентите от Софийския университет "Свети Климент Охридски", наричащи се КПСС - Координационен преподавателско - студентски съвет, като граждани и като част от това общество, заявяваме своето желание за скорошна развръзка и разрешение на проблемите в името на общото ни благо. С оглед на констуционните си задължения, законно избраният нов президент на Републиката трубва да връчи проучвателен мандат за съставяне на ново правителство.

Ние, младостта на България, настояваме да се направят незабавно единствените реални и конституционно обосновани стъпки към постигане на политически и граждански мир и излизане от кризата.

1. Ние призоваваме настойчиво парламентарно представените партии да откажат предоставения им по закон мандат.

2. Ние настояваме да бъде насрочена дата за незабавни, предсрочни парламентарни избори.

3. Ние призоваваме народните избраници да оценят сериозността на ситуацията и да разпуснат 37-ото Народно събрание.

Апелираме към вас, представителите на претендиращата да бъде европейски ориентирана демократична левица, да проявите здрав разум и да се вслушвате в гласа на народа - на този народ, който сне доверието си от вас.

Един нов социалистически кабинет допълнително ще утежни напрегнатата политическа ситуация, а реакцията срещу него само ще затрудни и забави икономическите реформи.

Разчитаме Вие, господин президент - новото лице на промените, разполагащо с широка обществена подкрепа, да бъдете надежден гарант на законната и демократична политика в България, провеждана от некорумпирани и компетентни политици.

София, 22 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА


Синдикалният съвет на Синдиката на локомотивния персонал в България, имайки предвид нарастващото гражданско и социално напрежение, задълбочаващата се криза и галопиращата инфлация в страната, породени от няколкогодишното бездарно управление, и особено през последните две години, довело България до икономическа катастрофа, от която бе засегнат и железопътният транспорт

Н А С Т О Я В А

37-то Народно събрание в най-кратък срок:

- да обяви дата за предсрочни парламентарни избори в разумен срок с фиксирана още сега дата и за нов избирателен закон;

- незабавно приемане на антикризисна програма като част от общите мерки за стабилизиране на икономиката и ускорени реформи.

Господа, надяваме се, че вие ще проявите държавническа мъдрост и далновидност за решаване на тежките и трудни проблеми на България.

София, 21 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗВЪНРЕДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОФИЙСКОТО СВЕЩЕНИЧЕСКО БРАТСТВО КЪМ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПРОБЛЕМИ НА БПЦ. Документът е адресиран до Максим, патриарх Български, до Светия синод на Българската православна църква и до средства за масово осведомяване.


ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

На проведената свещеническа конференция на 13 януари 1997 година се поставиха много остро наболелите проблеми на Българската православна църква (БПЦ), свързани с икономическото и организационното й състояние.

Взеха се следните решения, които предлагаме на Вашето внимание:

1. За да може БПЦ да откликне на неотложните си нужди за оцеляване в тези тежки времена, Светият Синод да подсигури необходимите средства - реални заплати на своите служители. Приходите да се набавят от вече крайно наложителната спешна корекция на цените на свещите, както следва:
а) свещите да станат с цена 5 лева; 20 лева; 50 лева и 100 лева;
б) църковните настоятелства да имат право да отпускат безплатни свещи за социално слабите богомолци.

С пълно единодушие конференцията, имайки предвид ежедневната инфлация и предстоящото въвеждане на валутен борд в страната ни, предлага на Светия Синод да определи щатното възнаграждение за свещенослужители-висшисти да бъде 30 000 лева.

Издръжката на храмовете се реализира от приходи при продажбата на свещи и извършване на треби. На този етап разходите на храмовете са непосилно тежки: ток, парно, вода, чиито цени се променят вече всеки месец, правят бюджетът нереален още първото тримесечие. Да не пропускаме, че всеки храм се нуждае и от служители, а те от възнаграждение в човешки измерения.

При определянето на приходите от продажба на свещи Светият Синод продължава да решава, без да търси мнението на свещенството. Свещите се продават от храмовете. За това е наложително ново, справедливо разпределение. Ние настояваме категорично за следния принцип: 35 процента от чистия приход да се предоставят на храмовете.

2. Прилагаме проект за църковни такси:

кръщение - 200 лева; венчание - 500 лева; опело - 200 лева; панихида - 200 лева; парастас - 50 лева; маслосвет - 100 лева; водосвет - 50 лева; петохлебие - 50 лева; Света литургия - 30 лева; четиридесятница - 100 лева; препис кръщелно - 100 лева; такса за право на фото и видео заснемане в храма - 100 лева и 300 лева.

Възнаграждението на свещеника се определя съобразно местните условия. Длъжни сме да предупредим, че ако Светият Синод регламентира възнаграждението на свещениците без предварително съгласуване, на практика това няма да се възприеме.

3. Не се дава официална информация от Светия Синод за започналата подготовка на предстоящия Църковно-народен събор. За това настояваме за задължително участие на представители на свещенството в неговата подготовка.

4. Довеждаме до знанието на Светия Синод, че Движението за единение на БПЦ свиква на 4 февруари 1997 година Национална конференция на българското свещенство.

5. Многократно сме повдигали пред Светия Синод въпроса за по-ясна информация относно приходите от отдадените под наем църковни имоти, от които в голяма степен зависи социалният статус на духовенството и църковните служители.

Настояваме за конкретен отговор по този въпрос.

Убедени сме, че Светият Синод ще вземе бързо решение по нашата декларация, тъй като недоволството сред българското свещенство нараства с неудържими темпове. Ако Светият Синод не съумее да внесе спокойствие с прагматични и добре обмислени решения, това ще бъде с твърде тежки последици за мира в църквата.

София, януари 1997 година

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
иконом СПАС МИХАЙЛОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
протойерей ВАСИЛ КОЦЕВ

СЕКРЕТАР:
протойерей НИКОЛАЙ ТАНЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ФАРМАЦЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


Съюзът на фармацевтите в България (СФБ) с голяма тревога следи политическата и икономическата криза в страната ни, довели до пълен хаос и блокиране на икономиката.

Този хаос, за съжаление, рефлектира особено тежко върху здравеопазването и в частност върху едно от най-важните му звена - снабдяването с лекарства.

Хиперинфлацията и почти пълната зависимост на лекарствения пазар от вносни суровини и вносни медикаменти практически лиши по-голямата част от българския народ от възможността да си закупува и най-елементарни лекарствени средства. Хаосът и управленският вакуум, създадени от политическата криза, доведе до липса на средства за медикаменти в болниците и принуди лежащоболните да закупуват сами медикаменти за лечението си. Почти напълно е блокирана и Наредба No 46 за осигуряване на безплатни медикаменти. Първият търг за животоспасяващи медикаменти, забавен с месеци, бе проведен след много неуредици и скандали, като медикаментите все още не са достигнали до гражданите. Особено тежко е положението на раковоболните, тъй като Министерството на здравеопазването все още не е обявило търг за цитостатици (а сме в края на януари), което практически обрича на смърт хиляди болни.

Хиперинфлацията води до невъзможност за определяне на нормални цени, което доведе до пълна декапитализация и до ръба на фалита производители, търговци на едро, аптеки и общински аптечни фирми. Практически всеки, който работи в която и да е част от веригата производство и лекарствоснабдяване, през декемвери и януари търпи огромни загуби. Свидетели сме на масово затваряне и фалит на аптеки и аптечни складове. Това ще доведе до дефицит и спекула с лекарствени средства.

СФБ предупреждава, че продължаването на хаоса, безвластието и инфлацията в такива размери само след дни или седмици ще доведе до фатални последици върху здравето на целия народ.

Като поддържаме справедливия социален протест на гражданите, ние се обявяваме за незабавно изработване на ясна антикризисна програма, която да гарантира живота и здравето на българските граждани, и решаване на политическата криза чрез предсрочни парламентарни избори.

София, 27 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 6 февруари 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.