11 декември 1992

София, 11 декември 1992 година
        Брой 244 (774)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 11 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ "ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ ПОЕМА СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ, ОЧАКВА ТОВА ДА НАПРАВЯТ И ДРУГИ" ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУСПЕХА НА КАМПАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО С МАНДАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


След провала на правителството на Съюза на демократичните сили /СДС/ Парламентарният съюз за социална демокрация /ПССД/ прие конституционното си право да предложи кандидат за министър-председател с отговорност не само пред своите избиратели, а пред всички граждани на страната.

Нашата политическа инициатива бе програмно правителство на националното съгласие. Единствено тази формула може да осигури стабилно управление и да съхрани кълновете на демокрацията в изключително тежък за България период, в опасна обстановка на Балканите.

Предложението на Българската социалистическа партия /БСП/ и нейните съюзници срещна подкрепата на политическите партии, синдикати, обществени организации и особено широката поддръжка на населението, за което свидетелствуват социологическите проучвания. На това предложение единствено се противопостави политическото ръководство на СДС.

В хода на консултациите ПССД предложи за министър-председател личности с висок обществен авторитет, професионални и политически качества. Някои от тях бяха принудени да се откажат още преди възлагането на проучвателния мандат поради ожесточената и неподбираща средства кампания срещу възможността да бъде съставено правителство по наша инициатива.

Тази кампания придоби истеричен характер, след като президентът на републиката възложи мандата на посочения от ПССД кандидат г-н Петър Бояджиев, председател на napтия Обединение за България. В определения от конституцията срок той успешно проведе необходимите политически консултации, състави високопрофесионален екип и изготви програмна декларация, която предвиждаше управление, много по-близко до народните ннтереси, отколкото политиката на досегашното правителство.

Реалната възможност да бъде внесено и гласувано в парламента правителство предизвика паника в ръководствата на СДС и ДПС и ги накара да приемат безпрецедентни за демократичната парламентарна практика решения - явно гласуване или бойкотиране на гласуването. Същата цел - да не се допусне съставяне на правителство в рамките на този мандат - преследваха действия и изявления от името на държавния глава. Отказът на президента да предложи кандидатурата в Народното събрание почива на конституционни основания.

ПССД поема своята отговорност за възникналия проблем, което за нас е въпрос на доверието ни към кандидата. Носейки своята отговорност, ние поставяме въпроса за отговорността на тези:
* които открито или скрито провалиха възможността да бъде съставено правителство на националното съгласие;
* които включиха целия арсенал от средства за поредното насаждане на разделение и омраза в обществото;
* които утре отново ще направят компромис с националните интереси заради собственото си оцеляване и постове.

Следващата възможност да бъде преодоляна правителствената криза отново ще изправи всички пред дилемата отказ от конфронтация и възприемане на политика на национално съгласие или предсрочни парламентарни избори.

София, 10 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ ПО ПОВОД КАНАДИДАТУРАТА НА ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ


Българската бизнес партия /ББП/ възразява категорично против опитите за компрометиране на президента на републиката и въвличането му в неразборията около кандидатурата на г-н Петър Бояджиев. Президентът изпълни коректно конституционните си задължения, отклонявайки издаване на указ с предложение до Народното събрание да гласува по кандидатурата на г-н Петър Бояджиев.

Отговорността за спазване на българската конституция е задължение на всеки гражданин, а не ни е известно кандидатът за премиер по своя инициатива да е обяснил деликатното положение около своето двойно гражданство и двусмислената ситуация, в която поставя БСП и държавните институции, в това число и Народното събрание.

Въпросът с двойното гражданство има и морален характер по отношение на страната, дала второто гражданство. Гражданското обвързване не е прост административен акт, а проява на особени взаимоотношения на доверие и отговорност между двата субекта - държава и гражданин. Това значи, че не може с лека ръка да бъде отхвърлено благоразположението, което веднъж е декларирано и от двете страни.

При двойното гражданство не става дума за пребиваване в една държава, както е случаят с емигрантите, притежаващи документи по силата на Женевската конвенция. При тези случаи става дума за убежище, а не за гражданство.

Кандидатът за премиер с мандата на БСП би трябвало да знае, че с декларациите си за отказ от френско гражданство извършва акт на неуважение и към Франция, а това носи последствия и за българската политика въобще, която той желаеше да оглави.

София, 10 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ С МАНДАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА НЕГОВИЯ ГОВОРИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТАВА НА ПРЕДЛАГАНИЯ КАБИНЕТ.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Учуден съм от изявлението на Вашия говорител по Българската национална телевизия, излъчено веднага след официалната ни среща. В него той съобщи, че аз като кандидат министър-председател не съм представил състава на кабинета си.

Желая да припомня, че по време на разговора ни Ви уведомих, че съставянето на кабинета е приключило успешно. Това беше отбелязано във връченото Ви писмо. Бих Ви представил проектосъстава в писмен вид, при положение че ме уверите, че ще изпълните следващата част от процедурата - т.е. да подпишете указа до Народното събрание. Ще си позволя още веднъж да Ви припомня Вашия отговор, че и да Ви предам списъка на състава на кабинета, Вие няма да подпишете указа до парламента. Изтъкнах пред Вас необходимостта от дискретност по отношение на имената.

При създалата се ситуация обаче, бях принуден лично да Ви връча състава на кабинета в екземпляр единствен в срока, определен от конституцията.

Отказът на служителите да го приемат е изцяло тяхна отговорност.

София, 9 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБА ЗА МИР, СИГУРНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, ПРИЕТА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 6 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Република България се намира на исторически кръстопът. В страната се извършва преход към демократична обществена система. Той е твърде труден и болезнен, създава многопосочни социални и политически напрежения. Продължава да се задълбочава икономическата криза и обедняването на населението; расте политическата нестабилност; намират място прояви на реваншизъм и екстремизъм, вражда на етническа и верска основа; засилва се нравствената и културна деградация; значителна за мащабите на страната става организираната престъпност.

За това състояние на страната допринасят липсата на демократични традиции, наличието на наслоения и политически стереотипи от миналото, стремежът на някои политически дейци към формирането на по-силна изпълнителна власт, отколкото се предвижда в конституцията, осъществяването на безпринципна политическа конкуренция, воденето на неетична политическа борба, лишена от морал, култура и достойнство.

Ние, воините от запаса, не можем да бъдем равнодушни към съдбата на нацията и държавата. За нас са особено близки проблемите, свързани с въоръжените сили и отбраната на страната. Негативните процеси оказват пряко въздействие и върху развитието на армията. Нас ни безпокои фактът, че започва провеждането на реформа на въоръжените сили, преди да бъдат приети от Народното събрание доктрина за националната сигурност, военна доктрина, закон за отбраната и въоръжените сили. Поради липса на материална и финансова сигурност засега реформата се изразява главно в масови уволнения на основния команден състав. Правят се открити опити за реполитизация на армията, противопоставят се едни на други различни категории военнослужещи. Борбата между институциите се отразява отрицателно при вземането на управленски решения и разработването на програмни документи, свързани с отбраната на страната. Социалният статус на офицера пада, привлекателността на офицерската професия, самочувствието и авторитетът на военнослужещите все повече намаляват. В плачевно състояние е военнопромишленият комплекс.

Всичко това предизвиква нашата сериозна тревога относно боеготовността на въоръжените сили, психологическата и професионалната неподготвеност на нацията за големите изисквания на времето, в което живеем, и намалената способност на държавата да изпълнява своите функции. Нито за момент не бива да се забравя фактът, че покрай границите на България бушува огънят на гражданската война и никой не може да гарантира, че той няма да прескочи и в нашия двор.

Общото събрание на Клуба за мир, сигурност и демокрация към Съюза на офицерите и сержантите от запаса се обръща към президента на Република България, правителството, парламентарните и извънпарламентарни сили, воините от въоръжените сили и към българската общественост с апел да поставят общонационалните интереси над теснопартийните за обединяване усилията на цялото общество за бързо преодоляване на кризата, за осъществяване на икономическо възраждане и изграждане на проспериращо общество, за създаване на устойчива система, основана на демократични принципи, и за всестранното укрепване на въоръжените сили.

Членовете на Клуба за мир, сигурност и демокрация изразяват своята готовност да подкрепят всички държавни и обществени дейци и организации, полагащи усилия, насочени към постигане на изложените цели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА ЗА МИР, СИГУРНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ: о.з.генерал-лейтенант доцент Т. Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Ръководството на Централния комитет на Българската комунистическа партия следи със загриженост безпомощността и все по-задълбочаващата се изолация от народа на парламентарните партии. Ръководствата и на Българската социалистическа партия (БСП), и на Съюза на демократичните сили (СДС) продължават да заблуждават народа. Те нямат други интереси освен жаждата им за власт и нищо друго. Не е тайна, че повечето от ръководителите и на БСП, и на СДС се състоят от бивши партийни секретари и активни функционери на БКП.

Позорно и непристойно е поведението на ВС на БСП с издигането за кандидат за министър-председател на човек с двойно гражданство и не член на БСП. Президентът не би трябвало да издава указ за избирането на Петър Бояджиев от Народното събрание. Не би трябвало да се уважи искането му, след като беше издигната кандидатурата му за министър-председател, за отказ от френско гражданство. Това е трябвало да направи поне преди една година. Каква партия е БСП, след като не може да намери подходящ човек за министър-председател?

Още по-позорно и недостойно би било, ако СДС приеме мандата на Движението за права и свободи (ДПС) за съставянето било на коалиционен, било само на СДС кабинет.

Президентът не би трябвало да дава такива възможности. Щом по конституция ДПС има право и ако президентът им възложи мандат, то министър-председателят е логично да бъде от ДПС и от никоя друга партия.

В противен случай президентът трябва да назначи служебно правителство и да насрочи избори.

Несъстоятелна е тезата, че зимата не била подходяща за избори. От избори се страхуват онези, конто не изпълниха обещанията си пред Негово Величество Българския народ

София, 9 декември 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖИЛОТО ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЗАДЪРЖАНЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ. Документът е адресиран и до средствата за масова информация.


ГОСПОДИНЕ,

Вече четвърти месец в килиите на ул. "Развнгор" N 1 стои затворен политическият затворник, народният представител Андрей Луканов.

С решение N 10 от 27 юли 1992 г. на конституционния съд на Република България по конституционно дело N 13 от 1992 г. се разглежда искането на 52-ма народни представители за тълкуване на чл. 70 от Конституцията на Република България по въпроса за имунитета на народните представители и чл. 100, ал. 3 и 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В решението на Конституционния съд се казва, че поради противоречие с чл. 31, ал. 4 от конституцията, разпоредбата на чл. 100, ал. б от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е противоконституционна.

В тази връзка, господине, пред Вас стоят няколко възможности за решаване на възникналия юридически казус:

1. Веднага да прекратите делото и да освободите народния представител Андрей Луканов поради липса на престъпен състав, осъществен от негова страна.

Ако горното Ви притеснява, пристъпете към 2.

2. Да измените мярката за неотклонение на народния представител Андрей Луканов от задържане под стража в "гаранция", с което той автоматически може да продължи работата си в Народното събрание.

Ако разумът не Ви позволява да изпълните точка 2, преминете към точка 3.

3. Да осигурите "практическа възможност” на народния представител Андрей Луканов да участва в работата на Народното събрание, тъй като той не е изгубил правата си на народен представител.

Неуважаеми господине, имате възможност да избирате една от предложените Ви процедури.

Мислете задълбочено, за да не изпаднете след време в положението на главния герой от филма "Смяна на местата”.

София, 7 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА CMC: Л. Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИК "РАННО УТРО". Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет и до министъра на правосъдието.


ГОСПОДА,

С повишаването на напрежението в нашия обществен живот прогресивно нараства и омърсяването му. Отдавна то е прехвърлило обикновеното вестникарско търсене на сензации. Дирижирано и целенасочено се хвърля кал по всички що-годе известни политически личности. Шампион в тази насока стана в-к "Ранно утро". Целта на водещите дезинформацията е ясна:

1. Да бъдат дискредитирани демокрацията и парламентът. В Италия чрез политически убийства мафията и масонската ложа целяха дестабилизирането на страната и парламентарната система. С цената на моралното убийство на политически лица у нас се преследва същата цел.

2. Чрез обвинения за агентурно участие на мнозинството сегашни политици да се отклони общественото внимание и да се прикрият истинските агенти.

В името на очистването на политическата атмосфера в нашата страна ние искаме и настояваме за ускоряване на процесите за клевета. Считаме, че мълчанието на отговорните фактори и забавянето на съдебните дела само по себе си ще представлява доказателство за съучастие.

София, 9 декември 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:
1. Д-р Петър Дертлиев
2. Стефан Радославов
3. Петър Корнажев
4. Захари Карамфилов
5. Ангел Ахрянов
6. Стефан Нешев
7. Стефан Златев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3" /ЧАСТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ВТОРИ БЛОК

А. "СИЛОВИТЕ ФАКТОРИ НА ПРОМЯНАТА"

17. АРМИЯТА, ПОЛИЦИЯТА, РАЗУЗНАВАНЕТО И ПРОМЯНАТА

        17/1

17. Армията, полицията,               I. Състояние на промяната                                 разузнаването и промяната           към момента

Промяната завари армията смълчана. Тя беше представена на XIV конгрес на БКП и прояви сдържаност и здраво чувство за демократичната посока.

Този факт помогна посоката на промените и уволненията да бъде към полицията, а не към армията. Желанието за промяна в армията тръгна от средата и низините й, обосновано от социалните проблеми, които чакаха решението си с десетилетия. Командването на армията остана дълго време /почти до края на миналата година/ извън сериозните промени.

Ходът на промените в армията досега е по-скоро хаотичен и със съдействието на традиционно чужди на войската сили и съветници. Това породи сериозно разстройство в армията ни. В момента тя не е наясно с цял ред основополагащи въпроси - доктрина, съсредоточение, противник, съюзници, личен състав, спомагателни сили, състояние на страната по време на война, основни схващания за воденето на войната, идейни основи на поддържането на бойния дух, тезите на патриотизма и хуманизма и ред други неща, поради което армията не е в състояние да води нормално обучение и да поддържа ефективна бойна готовност на войските.

Въпреки това армията е компактна, в сравнение с полицията. Това позволява да се планират по-дълбоки промени и да се тръгне по-цялостно към тях, за да се съхрани българската войска.

Промяната завари полицията в две качества - първото, като "тайния" човек и второто, като "виновния" човек, който нанесе побоя в градинката пред "Кристал”.

Началото на антикомунистическата пропаганда отново удари по полицията, обявявайки я за главния извършител на всички черни замисли на БКП и на първо място лагерите на смъртта. Започнаха неизбежните за подобна промяна уволнения. Тези уволнения продължават и до днес, без обществеността да знае техния брой, мотивация и действителни размери по отношение на цялата полиция.

В промяната полицията загуби първото си качество "тайната”. Оказа се, че Държавна сигурност е в основата на всички злини и непрекъснато се дискредитира пред общественото мнение като цяло. Сега всеки българин, който чете поне един вестник дневно, знае номерацията на управленията така, както преди и министрите не ги знаеха.

Второто качество на полицията "виновният" човек се експлоатира нееднозначно. От една страна, то е добър повод непрекъснато да бъде освободен някой или някои от полицията, а от друга страна, е добър мотив, за да се изисква вярна служба от едни или други лица за новата власт.

Въз основа на този втори тип лица, които вече служат вярно на новата политическа сяла, полицията отново придобива качеството на "тайния” човек, но вече в новите условия, а това означава за неопределено време.

Полицията е включена политически в промяната, но тя се използва и с други цели. Свързана с влиятелните кръгове отпреди, полицията или е работила с тях, или знае за тях. И в двата случая тя участвува в по-дълбоките пластове на промяната, скрито от обществения контрол. За добро или за лошо, на тези, които участвуват или са въвлечени в участие.

С "разузнаване" доста неточно би следвало да се означават тайните служби, изградени през последните десетилетия, които имаха няколко задачи. Първата е като един от симптомите за срастването на властите, те трябваше да гарантират върхушката в обществото. Втората задача беше да се гарантира режима от външно влияние и от страна на т.нар."бившества". Третата задача беше да се сътрудничи със сродните служби и на първо място с тези на КГБ.

Промяната постави тези служби в двойно положение. От една страна те трябваше из основи да бъдат разтърсени и променени, за да отговорят на едно некомунистическо общество /по-късно с пропагандни цел това некомунистическо общество се оказа антикомунистическо/, но от друга страна, тези служби в голямата си част бяха наясно с тайните на миналата власт, с тайните на новата опозиция след 10 ноември и с най-важните тайни - тези за икономическата власт и за личностите, свързани с едни или други пари. Вярно е, че не съществуваше център, където тези тайни да бъдат съсредоточени, но и в насипно състояние те се оказаха доста силен коз за политически игри.

Новата власт също, както и досегашната, проявява голяма нервност, когато депутатите правят законни опити да проникнат зад кулисите и да видят мръсните ризи на тези служби. Тази последователност по-малко озадачава и много повече тревожи мислещите хора в страната.

17/ІІ

17. Армията, полицията, разузнаването и промяната

ІІ. Националната перспектива на промяната


Официалните политически и информационни източници твърдят, че промяната в армията трябва да продължи по посока на декомунизацията, т.е. да се подчини на антикомунистическата митология.

Тази посока следва да се дезавуира като некомпетентна и като даваща армията в жертва на политически конюнктурни интереси.

Традициите на българската войска са традиции, които могат да послужат като основа и на сегашната й промяна. Българската войска, след църковните борби от началото на миналия век, е символът на целокупна България. Интегративните функции на войската следва да се поставят в основата и на сегашните процеси в нея. Армията е нацията в униформа, тя е националната идея в действие, в готовност за действие.

Тезата за националното съгласие има пряк корелат в армейските процеси. Там тази теза оказва силно въздействие върху общественото мнение и това е сериозна насока за политиците.

Армията трябва да продължи да мълчи. Но от мълчание, пълно с тревога и несигурност, мълчание, което пое и много обиди, армията трябва да получи възможност да мълчи с достойнство и с чувството, че не е сиракът на България. В армията има достатъчно потенциални възможности да се издигне действително над политическите борби и страсти.

Деполитизираната полиция е най-доброто, което може да се иска във времето на промяната, но е трудно да се постигне.

Както полицията, така и разузнавателните служби стават предмет на политическо съперничество от сили над тях, които се стремят да имат информация и възможности да оказват натиск и контрол   върху останалите участници в политическия ..........а в обществения живот.

Равновесието на властите в страната предполага балансирано влияние върху силовите ведомства, при това уредено със закони, а не чрез съперничество в обстановка на отсъствуваща нормативност.

Силови органи в името на гражданския мир в гражданското общество е националният хоризонт на промяната в тези ведомства.

/Пресслужба "Куриер”/

 

11:30:00
11.12.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова   
           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

--------------------
ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС
Компютърна емисия за бизнесмени на български език.
Котировки и анализи от световните валутни и стокови борси и икономическа информация от България.

Всеки работен ден от 7.30 до 20 часа.

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ - София. бул. "Цариградско шосе" 49 тел: 73-37-286. факс: 80-24-88

----------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!