11 декември 1990

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 244 /262/

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ 14 НАЦИОНАЛНИ И ВЕДОМСТВЕНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ, ПРОЕКТАНТСКИ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИ ЦЕНТЪРА И ИНСТИТУТА. ОБРЪЩЕНИЕТО Е АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ЧРЕЗ БТА ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


СТИГА! СТИГА! СТИГА!

ВСЕКИ СЕ СЧИТА УПЪЛНОМОЩЕН ДА ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ. СТУДЕНТИ ГОВОРЯТ ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ. ИНТЕЛИГЕНТИ ГОВОРЯТ ОТ ИМЕТО НА ЦЯЛАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. ИЗЛЯЗЛОТО МНОЖЕСТВО ПО УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ НЯМА ДА ГОВОРИМ ОТ ИМЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА МИСЪЛ НА БЪЛГАРИЯ. НИЕ СМЕ ЕДНА МАЛКА ЧАСТ ОТ НЕЯ, НО СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ МНОГО ШЕ НИ ПОДКРЕПЯТ.

НИЕ МЪЛЧАХМЕ ДОСЕГА.

НЕ ЗАЩОТО НЯМАМЕ ГЛАС, ЗА ДА ПЕЕМ ПО ПЛОЩАДИТЕ;
НЕ ЗАЩОТО НЯМАМЕ СИЛИ ДА СПИРАМЕ РИТЪМА НА НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ;
НЕ ЗАЩОТО ПОЛУЧАВАМЕ МНОГО, ЗА ДА НЕ СТАЧКУВАМЕ!
ПРОСТО НАШАТА СИЛА Е В НЕПРЕХОДНОСТТА НИ.

БЕЗ НАШАТА ТЕХНИЧЕСКА МИСЪЛ

- НЯМА ДА ИМА ЗЪРНО ПО ПОЛЯТА
- НЯМА ДА ИМА ТОПЛИНА В ОГНИЩЕТО,
- НЯМА ДА ИМА ДОМ ЗА ДЕЦАТА НИ,
- НЯМА ДА РАБОТЯТ ЗАВОДИТЕ,
- ЩЕ СА БЕЗПОМОЩНИ ЛЕКАРИТЕ!

НЕ НИ ОТНЕМАЙТЕ ПРАВОТО ДА БЪДЕМ ЧУТИ!
НИЕ РАБОТИМ И ЩЕ РАБОТИМ, ЗА ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ Й.

СТИГА СТАЧКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ! ТЕ НИ ОТНЕХА ЕДНА ГОДИНА ОТ БЪДЕЩЕТО.

СТИГА МИТИНГИ! ТЕ НИ НАСТРОЙВАТ ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ.

СТИГА ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ БЕЗ ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУГИЯ. ЕДНА ЗЕМЯ НИ Е РАЖДАЛА, ЕДНО Е СЛЪНЦЕТО НАД НАС И ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА СЪЩЕСТВУВА СЪС СВОИТЕ ИДЕИ.

СТИГА НА КРИВОРАЗБРАНАТА ДЕМОКРАЦИЯ! ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО ЧЕСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА СЕБЕ СИ, ЗА ДРУГИТЕ.

СТИГА СМЕ ПАРАДИРАЛИ С НЕДОВЕРИЕТО НА ДРУГИТЕ СТРАНИ КЪМ НАС! ДОВЕРИЕТО Е В САМИТЕ НАС И МЕЖДУ НАС - НЕКА НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАМЕ. ТОГАВА ВСИЧКИ ЩЕ НИ ПОВЯРВАТ.

СТИГА УЛИЧЕН ДИКТАТ, АФИШИРАН ОТ ИМЕТО НА ЦЯЛ НАРОД! НАРОДЪТ Е ПО-БЛИЗО ДО ЗЕМЯТА, А НЕ Е ПО ТРИБУНИТЕ. ТОВА БЕШЕ И ПРЕДИ, ТОВА Е И СЕГА. НАРОДЪТ СИ КАЗА ДУМАТА И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТОВА.

НИЕ СЕ СЧИТАМЕ ЧАСТИЦА ОТ ТОЗИ НАРОД И ЧАСТИЦА ОТ НЕГОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. ЗАТОВА ПОДКРЕПЯМЕ ПРИЗИВА НА 154-ТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ. ВЯРВАМЕ, ЧЕ ОШЕ МНОГО ЩЕ ГО ПОДКРЕПЯТ, ЧЕ СМЕ СИЛНИ, ЧЕ СМЕ СПОСОБНИ ДА ПРОМЕНИМ ЖИВОТА.

НА БЪЛГАРИЯ СЕГА Й ТРЯБВАТ НЕ ДУМИ, А ТРУД. ТРУД ОТ НАШИТЕ РЪЦЕ. И НЕКА СИ ОТГОВОРИМ КОЙ КОЛКО ДАВА, А НЕ САМО КОЛКО ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕ.

ЗАЩО ГОВОРИМ, ЧЕ НЯМА ЗАКОНИ? ПРАВОТО НА ТРУД, ОТГОВОРНОСТТА НИ ДА СЕ ТРУДИМ Е НАЙ-ИСТИНСКИЯТ ЗАКОН НА ДНЕШНОТО ВРЕМЕ.

ЗАЩО СЕ СПЕКУЛИРА С ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО? ОТГОВОРНОСТТА Е ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС ПРЕД СЕБЕ СИ И ПРЕД ДРУГИТЕ, ТОВА Е ПОВЕЛЯТА НА ДНЕШНОТО ВРЕМЕ.

НЕ НИ ОТНЕМАЙТЕ ПРАВОТО ДА РАБОТИМ И ЖИВЕЕМ В БЪЛГАРИЯ!
НЕКА НЕ ДЕЛИМ МАЛКА БЪЛГАРИЯ НА МОЯ И ТВОЯ!
НЕКА НЕ ДЕЛИМ НЕЙНИЯ НАРОД НА НАШ И ВАШ!
ВСЯКО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО И ДА Е, ЧИЕТО И ДА Е, ЩЕ СИ ОТИДЕ, АКО НЕ ГО ПОДКРЕПИМ С ТРУДА СИ!
БЪДЕЩЕТО НИ Е ОБЩО И КОЛКОТО ПО-ЕДИННИ СМЕ, ТОЛКВА ПО-ДОБРО ШЕ БЪДЕ ТО!

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ:

НАЦИОНАЛЕН МЕТРОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР
СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР ПО КАЧЕСТВОТО
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КАЧЕСТВОТО
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО КАЧЕСТВОТО
ИНСТИТУТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ИНСТИТУТ ПО ТРУДА
ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОКЕРАМИКА
ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ
ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА ФИРМА "КОНТРОЛНО-ЗАВАРЪЧНИ УСТРОЙСТВА"
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ДФИТД "МКС-КОМЕКС"
ИНСТИТУТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ШКОЛА ЗА ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ
ЦЕНТРАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

СОФИЯ, 10 ДЕКЕМВРИ 1990 Г

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРА НА НОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ.


ПО ПОВОД ИЗБИРАНЕТО НА НОВИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

НЕКОЛКОКРАТНО КТ "ПОДКРЕПА" Е ЗАЯВЯВАЛА, ЧЕ НЕ Е ДАВАЛА И НЕ ДАВА РЕЦЕПТИ ЗА ХАРАКТЕРА И СЪСТАВА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ТЪЙ КАТО ДОСЕГАШНИЯТ КАБИНЕТ В РОЛЯТА СИ НА ВЪРХОВЕН РАБОТОДАТЕЛ ПРОЯВЯВАШЕ СИНДИКАЛНА ДИСКРИМИНАЦИЯ, НЕ СПАЗВАШЕ ПОДПИСАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ И НЕ БЕШЕ АДЕКВАТЕН ПАРТНЬОР НА ПРОФСЪЮЗИТЕ, РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРЕЦИЯТА ПОТВЪРЖДАВА ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ВИДИ КОМПЕТЕНТНО И ДЕЙСТВЕНО ПРАВИТЕЛСТВО, С КОЕТО НЕЗАБАВНО ДА СЕДНЕ НА МАСАТА ЗА ПРЕГОВОРИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, КАКТО И ПО МЕХАНИЗМИТЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

ЧЕСТИТИМ НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ ИЗБОРА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО ТОЙ ЩЕ ОГЛАВИ, ЩЕ РАБОТИ ЕДИНСТВЕНО В ИМЕТО НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 7 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X
 
СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ.


ВОДЕНИ ОТ КОНСТРУКТИВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ, В СВОЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА 12 НОЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НАПРАВИХА ОЦЕНКА НА ОБСТАНОВКАТА И ПОСТАВИХА СВОИТЕ УСЛОВИЯ И ИСКАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА.

ОТ ДАТАТА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ДОСЕГА В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ НАСТЪПИХА СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ. СЪЗДАДОХА СЕ УСЛОВИЯ, ПОНЕ ТАКА ИЗГЛЕЖДА, ЗА СЪГЛАСИЕ И КОНСТРУКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО СЕ СТИГНА ДО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО.

НИЕ ПРИВЕТСТВАМЕ ТОВА РАЗВИТИЕ И ОСТАВАМЕ С НАДЕЖДА, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО С ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА. МЕЖДУВРЕМЕННО СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ОТНОВО ДА КОНСТАТИРАМЕ, ЧЕ НЕЩАТА В ИКОНОМИКАТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ВЛОШАВАТ. ЗА ПО-МАЛКО ОТ ЕДИН МЕСЕЦ ДОХОДИТЕ И ПЕЧАЛБАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА СПАДНАХА С ПОВЕЧЕ ОТ 10 НА СТО И ДЪРЖАВАТА СЕ ЛИШИ ОТ ТОЗИ ПРОЦЕНТ ДАНЪК, Т.Е. НАШЕТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ СЕ ИЗПЪЛНИ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ В РЕЗУЛТАТ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ. ОСОБЕН ПРИНОС В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ИМА ПАРЛАМЕНТЪТ. В КРАЯ НА ГОДИНАТА ОСТАВАТ НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ - ЗАКОНОВАТА ОСНОВА НА РЕФОРМАТА, НАЧИНЪТ НА РАЗПЛАЩАНЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИЗТОЧНИТЕ СТРАНИ И СССР, НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НОРМАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА И ДРУГИ. ДЪРЖАВАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ОТКЪСВА ОТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И НА НЕЙНИТЕ СУБЕКТИ.

ОТ ДРУГА СТРАНА, ЗАГРИЖЕНИ ЗА СЪДБАТА НА СТРАНАТА, СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ, МАКАР И В ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЯ, И СА ГОТОВИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С АКТИВНО ПРАВИТЕЛСТВО.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ НА 6 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА, КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ, РЕШИ СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ДА ОСТАНАТ В ГОТОВНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО В ДЕКЛАРАЦИЯТА СИ НА 12 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

ПРИЗОВАВАМЕ ПАРЛАМЕНТА И НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СЕ ВСЛУШАТ В ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НИ, ЗА ДА НЕ СЕ СТИГА ДО ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ НАС ДЕЙСТВИЯ.

СОФИЯ, 8 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/.

ВЪВ ВРЪЗКА С МНОГОБРОЙНИТЕ ОБАЖДАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНА ДО МЕН ОТНОСНО ПРИСЪСТВИЕТО МИ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/ НА ПРОВЕДЕНАТА НА 1 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. В ДРЯНОВСКИЯ МАНАСТИР КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩОНАЦИОНАЛНО МОНАРХИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ И ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЕНАТА ОТ АГЕНЦИЯ АПИА ИНФОРМАЦИЯ ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИСЪСТВАХ КАТО НАБЛЮДАТЕЛ.
2. НА НЕЯ ТОЧНО И ЯСНО ИЗРАЗИХ МНЕНИЕ, ЧЕ ПАРТИИ ОТ СЪВРЕМЕНЕН ЛИБЕРАЛЕН ТИП, КАКТО САМ СЕ ИЗРАЗИХ, СЕ "ГЛЕДАТ ПОД ОКО" С МОНАРХИИТЕ. РАЗЯСНИХ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ, ЧЕ В СВОЯТА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПРИЕМА ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО В БЪЛГАРИЯ - С ПРЕЗИДЕНТСКО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРЛАМЕНТ.

3. ИЗРАЗИХ БЕЗПОКОЙСТВО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА НИ, КАТО СПОДЕЛИХ МИСЛИ КАК ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА.

4. ИМАЙКИ ПРЕДВИД ГОРНОТО И СЛЕД КАТО РАЗЯСНИХ ПРИМЕРА С ЯПОНИЯ, КЪДЕТО СЪВРЕМЕНЕН ЛИБЕРАЛИЗЪМ И МОНАРХИЯ СЪЖИТЕЛСТВАТ СПОКОЙНО И С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН УСПЕХ, ДЕКЛАРИРАХ СЛЕДНОТО:

"АКО ДО 15 АПРИЛ 1991 ГОД. В БЪЛГАРИЯ НЯМА ЛИЧНОСТ, КОЯТО ДА КОНСОЛИДИРА НАЦИЯТА И СЪЗДАДЕ СПОКОЙСТВИЕ И СИГУРНОСТ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА НИ, БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ ПОДКРЕПИ ОБЩОНАЦИОНАЛНОТО МОНАРХИЧЕСКО ДИВИЖЕНИЕ."

ПРЕД СИЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ БЕЗРЕДИЦИ, ГЛАД, МИЗЕРИЯ И РАЗЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, КОИТО МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ, АКО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ НЕЕФЕКТИВНО, КАКТО ДОСЕГА, НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННАТА МОНАРХИЯ ПРЕД СЕГАШНОТО ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО В СТРАНАТА НИ. НО ТАЗИ ПОДКРЕПА ЩЕ ОКАЖЕМ ЕДВА СЛЕД 15 АПРИЛ 1991 ГОД. И САМО АКО ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ.

ИСКАМ ДА ПОДЧЕРТАЯ, ЧЕ БЛП ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ В ПОДКРЕПА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ ПРОЕКТ "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ" НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ, ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ПРОЕКТ "РАН-ЪТ". БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ СЪЖАЛЯВА, ЧЕ НА ТОЗИ ПРОЕКТ ДОСЕГА НЕ Е ДАДЕНА ОБЩЕСТВЕНА ГЛАСНОСТ. НАШАТА ПАРТИЯ ВИЖДА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ ПРОЕКТ, А СПОРЕД НЕГО БЪЛГАРИЯ Е РЕПУБЛИКА С ПРЕЗИДЕНТСКО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРЛАМЕНТ, А НЕ КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ.

БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ ПОДКРЕПИ ДВИЖЕНИЕТО ЗА КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ ЕДВА СЛЕД 15 АПРИЛ 1991 ГОДИНА, АКО ДОТОГАВА В СТРАНАТА НИ НЕ НАСТЪПИ СПОКОЙСТВИЕ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ Е ПРИЕЛО РАЗУМНА ПРОГРАМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА.

СПОРЕД БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПРИ СЪЗДАДЕНАТА ОБСТАНОВКА ПРОЕКТЪТ "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ, НЯМА РАЗУМНА АЛТЕРНАТИВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ: ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОД.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗДРАВИТЕЛНОТО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ПО СЛУЧАЙ ТЕХНИЯ ПРАЗНИК - 8 ДЕКЕМВРИ.


ДРАГИ СТУДЕНТИ,
БРАТЯ И СЕСТРИ,
ДЪЩЕРИ И СИНОВЕ,
ВНУЧКИ И ВНУЦИ,
ДЕЦА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД,

ПОЗДРАВЯВАЙКИ ВИ СЪС СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК, НИЕ ПОЗДРАВЯВАМЕ ВЪВ ВАШЕ ЛИЦЕ БЪДЕЩИТЕ СТРОИТЕЛИ НА НОВА СЪВРЕМЕННА ДЕМОКРАТИЧНА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ.

В ДОСЕГА ИЗМИНАТИЯТ ПЪТ КЪМ ТАЗИ БЪЛГАРИЯ ИМА МНОГО НЕЗАСЛУЖЕНИ И НЕСПРАВЕДЛИВИ ОБВИНЕНИЯ, НЕОСЪЗНАТИ ОБИДИ, НЯКОИ ОТ КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИМЕТО НА БКП. НИЕ НЕ СЕ СЪРДИМ И СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОВА Е НОРМАЛНО ЯВЛЕНИЕ МЕЖДУ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ДЕЦАТА ВИНАГИ ОЦЕНЯВАТ РОДИТЕЛИТЕ, КОГАТО ГИ ЗАГУБЯТ... ПОНЯКОГА ТОВА Е БЕЗВЪЗВРАТНО КЪСНО...

ЧЕСТНИТЕ И НЕОПЕТНЕНИ КОМУНИСТИ ОТ БКП ВИ ЖЕЛАЯТ ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УСПЕХИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ РАЗВИТИЕ И В БОРБАТА ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА СПРАВЕДЛИВОТО ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО, КОЕТО Е И НАШ СЪКРОВЕН ИДЕАЛ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ НЯМА ДА ПОЖАЛИТЕ МЛАДОСТ, СИЛИ И ДРЪЗНОВЕНИЕ, ЗА ДА ПОСТИГНЕТЕ ТОВА, ЗА КОЕТО НИЕ С ВСИЧКИ СИЛИ СЕ БОРИХМЕ, НО ЗЛИТЕ ТОТАЛИТАРНИ СИЛИ ВСЕ ОЩЕ НИ ПРЕЧАТ.

КАТО ВИ ПОЗДРАВЯВАМЕ С ПРАЗНИКА, НИЕ ВИ ПОДАВАМЕ РЪКА ЗА ОБЩА БОРБА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И ВИ ЖЕЛАЕМ ЗДРАВЕ, БОДРОСТ, СИЛИ, ДРЪЗНОВЕНИЕ И ЛИЧНИ УСПЕХИ.

СОФИЯ, 8 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН СЪВЕТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА СТАЧКА.


НА ВСИЧКИ, КОИТО НИ ВЯРВАТ - НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ: НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА СТАЧКА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И СЛЕД СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК. ЗАЩОТО ЧРЕЗ ПОДГОТВЯНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ "ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ СИЛИ” ВСИЧКИ НАС СЕ ОПИТВАТ ДА НИ ИЗЛЪЖАТ. ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е, ЗА ЖАЛОСТ, ЕДИН ОПИТ ЗАД ГЪРБА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, В УСЛОВИЯТА НА ИНФОРМАЦИОНЕН МРАК И ВЪВ ВРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЖИЗНЕНОВАЖНИТЕ ЗА НАЦИЯТА ПРОБЛЕМИ ДА БЪДАТ РЕШАВАНИ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕСЕН КРЪГ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ПРОЕКТЪТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ Е СЪОБРАЗЕН С ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ВЪПРОСИ, ПОСТАВЯНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ СЕ ЗАМЕНЯ С НЕЯСНИ ФОРМУЛИРОВКИ И ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ НА ПРАКТИКА СЕ ОТЛАГА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ.

ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ТОВА, НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ И СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ:

КОЛЕГИ, АКО ИСКАМЕ СТРАНАТА НИ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ГИБЕЛНИЯ ЗАСТОЙ, TPЯБBA ДА ПОЕМЕМ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ И ДА ПРОДЪЛЖИМ СВОЯ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ВСИЧКИ, КОИТО, ПОДВЕДЕНИ ОТ ПАРТИЙНИ СТРАСТИ, ПОСТАВЯТ ПОД ВЪПРОС БЪДЕЩЕТО НА РЕФОРМИТЕ!

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

7 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, ОЗАГЛАВЕНА "ВРЕМЕТО НА ЗАКЪСНЕЛИТЕ ГЕРОИ".


НАШИЯТ КУМИР НЕ Е СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НО НИЕ СЕ ОТНАСЯМЕ СЪС СИМПАТИЯ КЪМ ВСИЧКИ ИСКРЕНИ РЕФОРМАТОРИ В НЕГО. ЗА НАС СВОБОДАТА НА СЛОВОТО Е ПРАВО НА НЕСЪГЛАСИЕ С КАКВОТО И ДА Е МНЕНИЕ, КОЕТО Е ПРИЕМЛИВО ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ.

СЕГА, КОГАТО МНОГО ХОРА ОТКРИВАТ, ЧЕ РЕЖИМЪТ В БЪЛГАРИЯ Е БИЛ ТОТАЛИТАРЕН, ТЪЙ КАТО Е ПРИТЕЖАВАЛ ГЛАВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ФАШИЗМА -ЕДИНСТВЕНА ПАРТИЯ, СЛЯТА С ДЪРЖАВАТА И ИЗКЛЮЧВАЩА ВСЯКАКВА ДРУГА ОПОЗИЦИОННА СИЛА, - НЕ Е ПАРАДОКС, ЧЕ ДОМИНИРАЩАТА В ОБЩЕСТВОТО СИЛА СДС НЕ Е НА ВЛАСТ. НО ЗАДАВА ЛИ СИ НЯКОЙ ВЪПРОСА ЗАЩО ТОВА Е ТАКА И КАКВО ПОМАГА НА СОЦИАЛИСТИТЕ ДА СЪЩЕСТВУВАТ КАТО ЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО И СЕГА, В УСЛОВИЯТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪОТНОШЕНИЕ 16 ПАРТИИ КЪМ ЕДНА И ДА ПОБЕДИ ЕДНАТА? ТОЛКОВА ЛИ Е СИЛНА КОМПРОМЕТИРАНАТА БСП, ИЛИ ПРОТИВНИКЪТ Й СДС СТРАДА ОТ ЛИПСА НА ИЗЯВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТОВА Е ТАКА, ЗАЩОТО СЕГА Е ВРЕМЕТО НА ЗАКЪСНЕЛИТЕ ГЕРОИ, КОИТО ПО СЛУЧАЙНО СТЕЧЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА СА ПОПАДНАЛИ В СДС.

КАКТО ЦЕНТРАЛНО, ТАКА И В МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА СЕ САМОИЗБИРАТ ПОМЕЖДУ СИ И ПРАКТИЧЕСКИ НЯМА КОЙ ДА ГИ СМЕНИ, ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ГИ Е ИЗБИРАЛ. ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ТРУДНО МОГАТ ДА ОБЯСНЯТ ОТ КОЯ ПАРТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ СА, ЗАЩОТО НИКОГА НЕ СА ИМАЛИ ТРАЙНИ СИМПАТИИ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНА ПОЛИТИЧЕСКА НАГЛАСА КЪМ НЯКОЕ ОПОЗИЦИОННО СДРУЖЕНИЕ И ПОРАДИ ТОВА НЕ СА СЕ ИЗЯВЯВАЛИ ПРЕДИ РАЗДЕЛНАТА ДАТА 10 НОЕМВРИ. ЗА ДА НЕ ПРИЛИЧАМ НА ГОСПОДАТА НА СДС, ЩЕ СИ ПОСЛУЖА С ФАКТИ И НЯКОЛКО ПРИМЕРА ЗА ЛИДЕРИ НА СДС-МИХАЙЛОВГРАД, ВЪПРЕКИ ЧЕ СПОКОЙНО МОГА ДА СЕ СПРА НА КОЙТО И ДА Е ДРУГ ГРАД ОТ СТРАНАТА ОСВЕН ТРОЯН, ЛОМ, БУРГАС И ВАРНА.

СЕГА НЕ ЗНАЯ КОЛКО СА СТАНАЛИ ЛИДЕРИТЕ НА СДС-МИХАЙЛОВГРАД, НО КОГАТО СЕ СЪЗДАДЕ, ПРЕТЕНДЕНТИТЕ БЯХА ЧЕТИРИМА:    РУМЕН ГРОЗДАНОВ, ЛЮБОМИР МЕЧКОВ, АНГЕЛ МАРКОВ И РОСЕН АВРАМОВ. НЕ ЗНАЯ ДАЛИ ПЪРВИЯТ Е БИЛ НЯКОГА ЛЕГИТИМЕН ЧЛЕН НА НЯКОЯ ОПОЗИЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ, НО СИ СПОМНЯМ, ЧЕ СЕ ПРЕДСТАВЯШЕ КАТО ЧЛЕН НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ /НДЗЧПБ/, ВЪПРЕКИ ЧЕ НИКОГА НЕ БЕШЕ ПОДАВАЛ МОЛБА ЗА НЕГО. КОГАТО ДРУЖЕСТВАТА СТАНАХА ДВЕ, ГО ПОПИТАХ ОТ КОЕ Е. ТОЙ, ЕСТЕСТВЕНО, БЕШЕ ОТ ТОВА, КОЕТО Е В СДС. СЕГА, КОГАТО РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ И НДЗЧПБ НЕ СА В СДС, ГО ПИТАМ ОТНОВО В КОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Е И КОГО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАМ, КОЯ Е ДАТАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И КОЙ Е НОМЕРЪТ НА ПРОТОКОЛА, С КОЙТО Е ИЗБРАН?

РОСЕН АВРАМОВ, НЕПОСРЕДСТВЕН СВИДЕТЕЛ НА ЗАРАЖДАНЕТО НА ОПОЗИЦИЯТА В СТРАНАТА, ГОДИНИ НАРЕД БЕ НЕРАЗДЕЛНО С МЕН, БЕЗ ДА ПРОЯВЯВА КАКВАТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ИЗВЕДНЪЖ, НЕНАДЕЙНО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА, ЕСТЕСТВЕНО, СТАНА СЕКРЕТАР НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ. И ДО ДНЕС НЕ СИ ОБЯСНЯВАМ СТРАННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ТОЗИ ЧОВЕК, НО ЯВНО, ЧЕ ДЪЛГО ВРЕМЕ ДЪЛБОКО В ДУШАТА МУ СЕ Е КРИЕЛ ЕДИН МАЛЪК ЛИДЕР.

АНГЕЛ МАРКОВ - ЗА ТОЗИ ОПОЗИЦИОНЕР ПРИТЕЖАВАМ ДВА УЧРЕДИТЕЛНИ ПРОТОКОЛА, В КОИТО ФИГУРИРА КАТО СЕКРЕТАР НА НДЗЧПБ - СЕКЦИЯ МИХАЙЛОВГРАД И ПО-КЪСНО КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА БРСДП /О/. СПОМНЯМ СИ, ЧЕ ПРЕДИ ТОВА БЕШЕ ЧЛЕН НА НЯКАКЪВ СВЕЩЕНИЧЕСКИ СЪЮЗ, КОЙТО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БЕШЕ В СДС. СЕГА КОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА НЕ МИ Е ИЗВЕСТНО, НО АКО НЯМА ТАКАВА, ТО НЕГОВОТО ПРИСЪСТВИЕ В СДС Е НЕЛЕГИТИМНО.

ОБИКНОВЕНО СЕ ПРАКТИКУВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СДС ДА Е ОТ НАЙ-ШИРОКО ПРЕДСТАВЕНАТА В ОБЩЕСТВОТО ОРГАНИЗАЦИЯ, НО В СЛУЧАЯ ТОВА Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ, ЗАТОВА И УСПЕХИТЕ ЛИПСВАТ - ТОТАЛНА ЗАГУБА НА ИЗБОРИТЕ И ПЪЛНА ЛИПСА НА АВТОРИТЕТ. ВСЕКИ ЛИДЕР, КОЙТО ПРЕТЕНДИРА ЗА ДЕМОКРАТ И ДЪРЖИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ЧЕСТ И ЛИЧНО ДОСТОЙНСТВО, БИ ТРЯБВАЛО ПРИ ТАКЪВ НЕУСПЕХ ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА.

НАИСТИНА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ ЛИДЕРИТЕ НА СДС СИ ПРИЛИЧАТ, НО ИМА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ, ИМА ПОДХОДЯЩИ ХОРА С ПОЛИТИЧЕСКА ДАРБА, КОИТО СЪС СВЕЖИТЕ СИ ИДЕИ И НЕПРЕКЛОННИЯ СИ РЕФОРМАТОРСКИ ДУХ СА ДОСТОЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПОЗИЦИЯТА, НО ТЕ СА МАЛКО И СЕ ГУБЯТ В ЯТОТО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПЕПЕРУДИ, ПОЯВИЛИ СЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ БЕЗ НИКАКВИ ТРУДНОСТИ.

ХОРАТА НЕ ИСКАТ БСП, НО НЕ ПРИЕМАТ И ИЗКУСТВЕНО ИЗГРАДЕНИЯ ОБРАЗ НА СДС, ЗАЩОТО МНОГО ОТ ЛИДЕРИТЕ МУ НЕ СА ИСКРЕНИ ОПОЗИЦИОНЕРИ. ЗА ВСЕКИ, КОЙТО НАБЛЮДАВА ОТБЛИЗО ДЕЙСТВИЯТА НА СДС, ЩЕ СТАНЕ ЯСНО КАКВА СТРАТЕГИЯ СЕ ПРИЛАГА, А ДОКЪДЕ ВОДИ ТЯ, Е ВЕЧЕ ИЗВЕСТНО. ОСНОВНИТЕ Й ПУНКТОВЕ СА НЯКОЛКО:

КОНФРОНТАЦИЯ С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОТРИЧАНЕ ПРАВОТО ИМ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ;

В ПАРЛАМЕНТА - ОСТРИ РЕПЛИКИ, СТРЕМЕЖ КЪМ ЗЛЕПОСТАВЯНЕ, ОБВИНЕНИЯ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО СЕ РАЗЧИТА НА ЕМОЦИИТЕ, А НЕ НА ФАКТИТЕ;

НЕЯСНА ПРЕДСТАВА ЗА БЪДЕЩАТА ИМ ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТ.

СДС НЕ ЗАЛАГА НА ЛИЧНОСТИ, ЗАЩОТО ТАКИВА НЯМА, ТЕ СЕ НАДЯВАТ, ЧЕ НАРОДЪТ НЯМА ДА ПРЕДПОЧЕТЕ КОМПРОМЕТИРАНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПОРАДИ ЛИПСА НА ДРУГА ПОПУЛЯРНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ЩЕ ГЛАСУВА ИМЕННО ЗА ТЯХ, ТОЕСТ ПО ПРИНУДА. ЩЕ ИМАМЕ ПРАВО НА ИЗБОР МЕЖДУ ТЯХ И НИКОЙ. ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА СЕ ПРЕСЛЕДВАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУГИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕ ИМ СЕ РАЗРЕШАВА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ, КАТО СЕ СЪЗДАВА ИЛЮЗИЯТА, ЧЕ ДРУГА ОПОЗИЦИЯ ОСВЕН СДС НЕ СЪЩЕСТВУВА.

ПРИВИДНА Е И СПЛОТЕНОСТТА В РЕДИЦИТЕ НА СДС, ТЯ СЕ ДЪЛЖИ ПРЕДИ ВСИЧКО НА СТРАХА, ЧЕ АКО ПАРТИИТЕ В НЕГО ИГРАЯТ САМОСТОЯТЕЛНО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА, ЩЕ БЪДАТ РАЗПИЛЕНИ И ЗАМЕНЕНИ ОТ АВТЕНТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, КОЯТО НЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА ХОРА, А ЖЕЛАЕ ПРЕМАХВАНЕТО НА КОМУНИЗМА КАТО ИДЕОЛОГИЯ.

ВЪПРЕКИ ЧЕ НЯМАТ ОПИТ, ЛИДЕРИТЕ НА СДС СЪЗДАВАТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СА ПЪРВИ ВЪВ ВСИЧКО. ПОДЕМАТ И РАЗВИВАТ ИНИЦИАТИВИ, КОИТО В МНОГО ОТ СЛУЧАИТЕ НЕ ПРОМЕНЯТ ПО СЪЩЕСТВО НЕЩАТА, А СЪЗДАВАТ ИЛЮЗИЯ ЗА ПРОМЯНА. ТАКА НАПРИМЕР ПРЕДИЗБОРНАТА СТРАТЕГИЯ НА СДС Е ДА СЕ ГОВОРИ КОНКРЕТНО ЗА ЛИПСАТА НА ХЛЯБ, МЕСО, СИРЕНЕ, ГОРИВО И ДРУГО, КАТО ЗА ВСИЧКО СЕ ОБВИНЯВА БСП, И СЕ ОБЕЩАВА, ЧЕ АКО СДС Е НА ВЛАСТ, ТОВА НЯМА ДА Е ТАКА.

А КОГАТО ТОВА СТАНЕ, АКО СТАНЕ, СДС ЩЕ СЕ ОПРАВДАВА С НАСЛЕДСТВОТО ОТ МИНАЛОТО И ИЗОСТАНАЛИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, С КОИТО РАЗПОЛАГАМЕ, ТОЕСТ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЙ СЕДИ НА ТРОНА, ДЕМАГОГИЯТА ЩЕ БЪДЕ ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО, С КОЕТО ЩЕ СИ СЛУЖАТ И ДВЕТЕ СИЛИ.

В МНОГО ОТ СЛУЧАИТЕ СДС РАЗЧИТА НА НЕВЕЖЕСТВОТО НА ХОРАТА В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА, А НЕ В СИЛАТА НА АРГУМЕНТИТЕ. ПОРАДИ ТОВА СЛЕД ЗАГУБАТА НА ИЗБОРИТЕ СЕ ПРОМЕНИ ОСНОВНО СТРАТЕГИЯТА ИМ. РЯЗКО НАМАЛЯ УЧАСТИЕТО ИМ В МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ, ЗАЩОТО ПРИ ТЕЗИ ПРОЯВИ СЕ ВИЖДА СМЕШНАТА ЦИФРА НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ ИМ, А ЗЛОБНИЯТ ТОН НА ОРАТОРИТЕ ОТБЛЪСКВА ХОРАТА.

В НОВАТА СТРАТЕГИЯ СЕ ВКЛЮЧВА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА БОЙКИ ПРЕДИЗБОРНИ ГРУПИ ПО МАХАЛИ, КВАРТАЛИ, КООПЕРАЦИИ И ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ С ОТГОВОРНИЦИ, ЧИЯТО КРАЙНА ЦЕЛ Е ДА УБЕДЯТ ХОРАТА ДА ГЛАСУВАТ САМО ЗА СДС КАТО ЦЯЛО, БЕЗ ДА ОБЯСНЯВАТ КАКВИ СА ХОРАТА В НЕГО. ЦЕЛТА Е ДА СЕ СПЕЧЕЛЯТ ГЛАСОВЕТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, КАТО СЕ ИЗПОЛЗУВА ТЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И СЕ ОБЕЩАВА, ЧЕ ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОМОГНЕ САМО АКО СДС Е НА ВЛАСТ.

НО ДОРИ И ДА СИ РАЗМЕНЯТ МЕСТАТА, ПОМОЩ ОТВЪН НЯМА ДА ИМА, ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ВЛАГА ПАРИ В СТРАНА, КОЯТО СЕ РАЗДИРА ОТ ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ. КАКВО ЩЕ БЪДЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ПОЧТИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ, АКО ТО НЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОГРАМАТА РАН-ЪТ. СОЦИАЛИСТИТЕ НЕ УСПЯХА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ПРОГРАМАТА ИМ БЕШЕ ЗАИМСТВАНА ОТ АМЕРИКАНСКАТА. ТЕ НЯМАШЕ ДА УСПЕЯТ ДОРИ И ЦЯЛАТА ИМ ПРОГРАМА ДА БЕШЕ АМЕРИКАНСКА, ЗАЩОТО ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ИМ НАГЛАСА НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВА ДА Я ИЗПЪЛНЯТ ТОЧНО.

ТОЗИ НЕУСПЕХ ГРОЗИ И СДС. НЯМА ДА СЕ ЗАБЛУЖДАВАМЕ, ЧЕ ОРГАНИЗАЦИЯ С ЛЯВА ОРИЕНТАЦИЯ МОЖЕ ДА РЕАЛИЗИРА ДЯСНА ПРОГРАМА, АКО ВЪОБЩЕ Я ПРИЕМЕ И РЕШИ ДА СПЕСТИ НА СТРАНАТА НИ РИСКОВИЯ ПЕРИОД НА ПРАВИЛНА ОРИЕНТАЦИЯ.

СЕКРЕТАР НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ: ДИМИТЪР ТОМОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПОДПИСАНА ОТ 82-МА БЛИЗКИ НА ЗАГИНАЛИ НАРОДНИ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ И ОТ БОЙНИ ДРУГАРИ.ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЗНС, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ И НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


ГОСПОДА,

ИЗМИНА ЕДНА ГОДИНА, ОТКАКТО Е СЪЗДАДЕНА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СДС - КОПИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СГОВОР ОТ 1923 Г. ВОДЕН ОТ ИЗВЕСТНИЯ КРЪВОЛОК ПРОФ. АЛ.ЦАНКОВ. В ТОЗИ СЪЮЗ ВЛЯЗОХА ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ И ГО ПРЕВЪРНАХА В КОНГЛОМЕРАТ - ОТ ЧЕСТНИ ХОРА, ФАШИЗИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИНДУСТРИАЛЦИ, КРИМИНАЛИСТИ, РЕНЕГАТИ. ЦЕЛТА ИМ Е ЕДНА - ЗАВЗЕМАНЕ НА ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛСТ. ТЕ НЕ СЕ СПИРАТ ПРЕД НИЩО. В СТИЛА ИМ НА ДЕЙСТВИЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ НАЛАГА НАСИЛИЕТО, ПАЛЕЖИТЕ, СТАЧКИТЕ...

ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ДОВЕДОХА ДО ОЩЕ ПО-ГОЛЯМО РАЗОРЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА И НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ЕДИНСТВО.

ЕТО ЗАЩО НЯМА НИЩО УЧУДВАЩО В БЕЗКОНСТРУКТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪДЕТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА НЕОБУЗДАНИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ЗАГРИЖЕНИ ЗА СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А ЗА МИНИСТЕРСКИТЕ КРЕСЛА И ЗА КОКАЛА НА ВЛАСТТА. ТЕ СА НАЙ-ЧЕСТО НА ТРИБУНИТЕ С ВДИГНАТИ РЪЦЕ, ГОВОРЕЩИ ОТ ИМЕТО НА ЦЕЛИЯ НАРОД. ТЕ СА НАЙ-ДОБРИТЕ ГОСТИ И ГОВОРИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯТА НА КЕВОРК КЕВОРКЯН /КЕВО/.

МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ТЕЛЕВИЗИЯТА Е В РЪЦЕТЕ НА КЕВОРКЯН. ГОДИНИ НАРЕД ТОЙ ОБРАБОТВА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ЗА ДА ОТРЕЧЕ ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО В БЪЛГАРИЯ КАТО ОТЯВЛЕН АНТИСЪВЕТИСТ. НЕГОВИТЕ РАЗГОВОРИ СА ОТ УПОР, С ПОДСКАЗАНИ ОТГОВОРИ. ЦЕЛТА МУ Е ВСЯЧЕСКИ ДА ДОКАЗВА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЧЕ ВЕЧЕ ВЛАСТТА Е В РЪЦЕТЕ НА СДС И ЧЕ СЪС СОЦИАЛИЗМА Е СВЪРШЕНО.

ТАКА НАПРИМЕР НА 2 ДЕКЕМВРИ Т.Г. БЕ ИЗВИКАЛ ЗА СЪБЕСЕДНИЦИ САМО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДС. ВРЪХ НА ВСИЧКО БЕ СЪБЕСЕДНИКЪТ ПО ЖЕЛАНИЕ ГОСПОДИН СТЕФАН Д.САВОВ. И ГОСПОДИНЪТ СЕ ПРОВИКНА ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ЧЕ Е ДЕМОКРАТ, ЧЕ НЕГОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ НЕ Е ПРОЛЯЛА КАПКА НАРОДНА КРЪВ. КАКВА ЛЪЖА И КАКВА ИЗМАМА! ИСТОРИЯТА Е ЖИВА. ЖИВИ СА ОЩЕ И НЕЙНИТЕ ТВОРЦИ-АНТИФАШИСТИ, КОИТО БЯХА СВИДЕТЕЛИ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ - ЗАТВОРИ, КОНЦЛАГЕРИ, ПАЛЕЖИ И УБИЙСТВА. ЕДНО ОТ НАЙ-СТРАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА, КОЕТО ОРГАНИЗИРА НЕЧУВАНА ОФАНЗИВА СРЕШУ ПАРТИЗАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ, БЕШЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БАГРЯНОВ. В НЕГО ВЛИЗАШЕ И БАЩАТА НА СТЕФАН САВОВ - ДИМИТЪР САВОВ. ТОЙ ОТПУСКАШЕ НАГРАДИТЕ ЗА УБИЙЦИТЕ. ЕДНА ПАРТИЗАНСКА ГЛАВА БЕШЕ ОЦЕНЕНА ЗА 50 ХИЛ.ЛВ., А ЗА НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ ПАРТИЗАНСКИ КОМАНДИРИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА БОЙНИ ГРУПИ НАГРАДАТА БЕ 300 ХИЛ.ЛВ.

ПРИЗИВЪТ: "НЕ ЖАЛИ КУРШУМИТЕ, ЗА ДА НЯМА ДЕЛА!" СЕ ИЗПЪЛНЯВАШЕ БЕЗПОГРЕШНО. ПРИ РАЗГРОМЯВАНЕ НА ОТРЯДА "НАРОДЕН ЮМРУК" БЯХА ИЗБИТИ 80 ПАРТИЗАНИ, А 22 МЛАДИ ПАРТИЗАНИ ЗАКАРАНИ В АЙТОСКО "ДОБРА ПОЛЯНА" И РАЗСТРЕЛЯНИ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА. НА 3 ЮНИ 1944 ГОДИНА В ЯМБОЛ БЯХА ИЗБИТИ 7 ДУШИ. ТАМ БЕ УБИТА И СЪПРУГАТА НА СЮЛЕМЕЗОВ - МАЙКА-КЪРМАЧКА НА ТРИМЕСЕЧНО БЕБЕ. СЛЕД ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА БЯХА ИЗВАДЕНИ 800 ТРУПА НА ПАРТИЗАНИ И АНТИФАШИСТИ В МЕСТНОСТТА "ГОЛО БЪРДО". В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДЕЙСТВАШЕ И ФАШИСТКИЯТ СЪД. В ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ВОЙНАТА, ДО МИНИСТЪРА НА ПРОПАГАНДАТА Е НАПИСАНО: "ПО ДАННИ НА ВОЕННОСЪДЕБНАТА СЛУЖБА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВОЙНАТА ОТ 1 ЯНУАРИ 1942 ГОДИНА ДО 4 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА СА БИЛИ ПРИВЛЕЧЕНИ ПО ПОДОЗРЕНИЕ И УЛИКИ ЗА КОНСПИРАТИВНА ДЕЙНОСТ 64 345 ДУШИ. СЪЩИТЕ СА АРЕСТУВАНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА." КАКВА ДЕМОКРАЦИЯ, И ТО САМО ЗАРАДИ ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ! ПРЕЗ ВРЕМЕ НА АНТИФАШИСТКАТА БОРБА ЗАГИНАХА 9140 ДУШИ ПАРТИЗАНИ, 19 ХИЛ.ЯТАЦИ, ПОМАГАЧИ И ЧЛЕНОВЕ НА БОЙНИ ГРУПИ, ИЗГОРЕНИ КЪЩИ - 3210, ПЛАТЕНО ЗА ОТРЯЗАНИ ПАРТИЗАНСКИ ГЛАВИ - 26 450 000 ЛВ.

ДОРИ И САМО ТЕЗИ ФАКТИ СА КРАСНОРЕЧИВИ И ДОКАЗВАТ ДАЛИ ПРЕДИ ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА Е ИМАЛО В БЪЛГАРИЯ ФАШИЗЪМ, ДАЛИ БЪЛГАРСКИТЕ ДЕМОКРАТИ НЕ СА БИЛИ ЕДНИ ОТ НАЙ-ВЪРЛИТЕ НАРОДНИ ВРАГОВЕ. СРАМНО Е КОГАТО ЧОВЕК ГЛЕДА И СЛУША ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ХОРА, КОИТО НЯМАТ НИКАКЪВ ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ. ДА, МОГАТ ТЕ С ЛЪЖЕОТКРОВЕНИЯ ДА ЗАБЛУЖДАВАТ НАРОДНИТЕ МАСИ. МОГАТ ДА ЗАБЛУДЯТ ОБАЧЕ САМО НАЙ-МЛАДОТО НИ ПОКОЛЕНИЕ, НО НЕ И ТЕЗИ, КОИТО БЯХА В ПОЖАРА НА РЕВОЛЮЦИЯТА, И ТЕЗИ, КОИТО БЯХА НЕВРЪСТНИ СВИДЕТИЛИ НА ГЛАДА И МИЗЕРИЯТА.

И АКО ТЕЛЕВИЗИЯТА ТВЪРДИ, ЧЕ Е НАДПАРТИЙНА, ТО КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА ЗАГОВОРИ КАТО ТРИБУНА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, НО НЕ И ТРИБУНА ЗА НАРОДНИТЕ ВРАГОВЕ.

ЕТО ЗАЩО НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ДУМИТЕ: "ХОРА, БДЕТЕ!" НЕ СЕ ОСТАВЯЙТЕ ДА БЪДЕТЕ МАНИПУЛИРАНИ ЧРЕЗ ПСЕВДОИСТИНИ! НЕ ВЯРВАЙТЕ В ЛЪЖЕДЕМОКРАЦИЯТА, С КОЯТО ТЪМНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ПЕЯТ НАЙ-ХУБАВАТА СИ ПРИСПИВНА ПЕСЕН.

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ПОДПИСАЛИ 82 ДУШИ - БЛИЗКИ НА ЗАГИНАЛИ НАРОДНИ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ И ТЕХНИ БОЙНИ ДРУГАРИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/Х   Х   Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР“ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНфОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА. ЕТО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.