11 септември 1995

 
София, 11 септември 1995 година
Брой 177 /1478/


София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ ПО ПОВОД НА УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА НА ГРУПАТА ПО ИНВЕСТИЦИИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ.


Пред провеждащата се в София среща на Групата по инвестиции към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ встъпително слово направи главният секретар на Съюза за стопанска инициатива на гражданите /ССИГ/ Владимир Павлов. Той подчерта необходимостта от увеличаване на чуждите инвестиции за частния и за държавния сектор на българската икономика.

Отбеляза растящото значение на малките и на средните частни предприятия за икономическия растеж и създаването на нови работни места у нас.

Подчерта необходимостта от подпомагането на тяхната работа в различни области и дейности на ССИГ в тази насока. ССИГ отново настоя за една политика на изпълнителната и законодателната власт по въпроса. В тази връзка бе изказано задоволство от предложението, направено на срещата от заместник-министър председателя Румен Гечев за създаването на център или агенция за малкия бизнес в България. ССИГ продължава да смята, че една такава самостоятелна институция следва широко да включва в ръководството си и представители на организациите на частния сектор у нас. Изразена бе надеждата на членовете на ССИГ, че парламентът по-бързо ще разгледа и ще приеме предложения от депутата Кристиян Кръстев проектозакон за малкия бизнес. Този проект е на основата на така наречения Проектозакон Моллов на ССИГ, който вече повече от три години се обсъжда от изпълнителните и законодателните органи в България.

София, 7 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОМИТЕТ "СЪЕДИНЕНИЕ" КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД НА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Преломен момент в историята на България и на всеки от нас е черният ден - 9 септември 1944 г.

Той е черен заради:
- нечовешките избивания без съд и присъда;
- дирижирания от Москва съд-убиец;
- концлагерите и затворите, в които бяха хвърлени върналите се от фронта офицери и войници, непокорните селяни и честната интелигенция;
- националните предателства на комунистическите правителства.

Днешният ден е също резултат от 9 септември 1944 г. Полувековното управление на малограмотни убийци и престъпници превърна България от първа на Балканите в развитието си страна в страна, изостанала от своите свободно развиващи се съседи.

Безумни по своя размер заеми бяха окрадени или закопани в мегаломански проекти, а ще ги плащаме не само ние, но и нашите деца и внуци.

Милиони долари бяха давани на терористични режими.

Най-ярък пример за престъпната безотговорност на комунистическия режим бе първомайската манифестация на нашите деца под убийствения чернобилски облак.

Пладнешкото ограбване и продаване на България продължава и днес от същите тези хора, представящи се за "спасители" на отечеството.

Те ще празнуват с "вината" от сълзи и "мезетата" от всичко, което са завлекли и още могат да завлекат, продължавайки за превръщат политическата си диктатура в икономическа.

Приканваме всички разумни и честни хора на протест срещу лъжата и домогванията на властващия все още болшевизъм! Траурното шествие ще се проведе на 9 септември 1995 г. /събота/ от 10.30 часа пред НДК.

Да възкресим вярата на нашия народ в способността му да обуздае новото настъпление на комунистическата тирания!

На 9 септември - всички единни срещу комунизма, за свобода и демокрация!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НАРОДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ОТ ГРУПА БЪЛГАРСКИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ, ПОЛИТИЦИ, ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ГРАЖДАНИ ПО ПОВОД НА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


Ние, общественици, политици, интелектуалци, български граждани, се прекланяме пред паметта на всички безсмъртни герои на Македония, на хилядите погубени, на милионите, които не сведоха глава пред чуждия гнет и съхраниха своята вяра и култура.

Искрено съжаляваме, братя и сестри, за това, че въпреки многобройните скъпи жертви различни български правителства не съумяха да ви донесат свободата и желаното съединение и за това, че държавници, поставени в услуга на коминтерновски интереси, потъпкаха общите национални идеали и ни разделиха за десетилетия.

Днес, като заявяваме още веднъж, че приемаме безрезервно независимостта, териториалната цялост, пълния суверенитет, самоопределението и демократично избраните институции на Република Македония, ви поздравяваме по случай големият празник - Деня на Македонската държава.

Отчитайки историческите и политическите реалности и като желаем повече от всичко мир и благоденствие в Република Македония, вярваме, че ще пазим винаги традициите, уважението и обичта за основа на нашите отношения.

Водени от разбирането, че всяка враждебност ни е напълно чужда и че всяка заплаха към Република Македония е обща заплаха за мира и сигурността на нашите страни, ние изразяваме своята готовност да защитим свободата и демокрацията, в случай че това някога бъде поискано от македонските държавни институции.

Знаейки за днешните ваши трудности, ние приемаме да работим за промени в българското законодателство, които да осигурят на всички граждани на Република Македония свободното право на работа, на пенсионно и здравно осигуряване, на образование и придобиване на собственост на територията на Република България.

Честит празник, братя и сестри!

София, 7 септември 1995 г.

ПОДПИСАЛИ: проф. д-р Михаил Огнянов, Екатерина Михайлова, Евгений Михайлов, Георги Боздуганов, Марио Тагарински, Лъчезар Тошев, Иван Сунгарски, Муравей Радев, Благой Димитров, Димитър Стоянов, Васил Златаров, Владимир Абаджиев, Иван Глушков, Михаил Михайлов, Лорета Николова, Стефан Чанев, Асен Агов, Димитър Иванов, Дянко Марков, Анатолий Величков, Иван Андонов, Георги Тахов, Евгений Еков, Красимир Узунов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УТОЧНЕНИЕ НА ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ ПО ПОВОД НА ПОДПИСАНОТО ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НАРОДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


По повод публикуваното в днешните вестници "Обръщение към народа на Македония" държа да уточня, че моят подпис попадна под този документ поради недоразумение и няколко часа по-късно, след като се запознах внимателно с текста, аз го оттеглих. Още вчера в. "Демокрация" заличи името ми от списъка на подписалите обръщението. Моля да имате предвид горното, когато публикувате пълния текст на обръщението.

София, 8 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА БАЛКАНСКО РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.


Българският комитет за балканско разбирателство и сътрудничество с тревога следи развоя на събитията в Босна и Херцеговина. Той подкрепя инициативата за мирно решаване на кризата.

Изразявайки настроенията на българската общественост, комитетът се обявява решително против въздушните бомбардировки на НАТО. Буди недоумение фактът, че тази крайна и твърде рискована стъпка се предприема прибързано, преди още да бъдат изяснени обстоятелствата около трагичния инцидент в Сараево. Същевременно военната акция, чрез която стотици хиляди сърби бяха прокудени от родните им места и превърнати в бежанци, се отминава с необяснимо мълчание.

Мирът не може да бъде постигнат с насилие.

Българският комитет за балканско разбирателство и сътрудничество е дълбоко убеден, че потушаването на конфликта и отстраняването на опасностите, надвиснали над целия Балкански район, могат да бъдат постигнати само на масата на преговорите и при зачитане на жизнените и законните интереси на всички.

София, 6 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЪРВА/ "ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ 1995 Г." НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОПАГАНДА НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА КЪМ АКАДЕМИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" ПРИ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Политическото положение в България не може да се разглежда изолирано от общото политическо положение в света. Трябва да се имат предвид главните тенденции и проблеми в световната политика. Това не са тенденциите и проблемите, които са обсъждани най-често от националните и световните медии. Както казваше И. В. Сталин, "типичното" не е равносилно на "средноаритметичното". Напротив, обслужвайки своите работодатели, медиите заливат главните тенденции с информационни лавина, нямаща нищо общо с тях, за да отклонят вниманието на широките слоеве от населението към по-безобидни политически сплетни. Прилагането методологията на марксизма-ленинизма обаче дава възможност да се отдели безпогрешно главното от второстепенното. Кои са главните тенденции в световната политика в края на XX век?

Групата развити капиталистически страни Г-7 под ръководството на САЩ водят света към установяването на т. нар. нов световен ред. Вече десет години се осъществяват последователно и успешно мероприятие след мероприятие за неговото въвеждане, но въпреки несъмнените успехи крайният резултат още не е постигнат - етапът на неговото изграждане продължава. "Новият световен ред" предполага пълна хегемония на страните от Г-7, като се облагодетелстват още няколко /общо 14-15 страни/, за които се осигурява висок жизнен стандарт. Всички останали страни в света под диктата на Г-7 ще работят за благоденствието на тези 14-15 и за материалното осигуряване на социалния мир в тях. Този проект не е съвсем анонимен. Авторът на основната му идея е небезизвестният Збигнев Бжежински. Разликата между "Новия ред" на Адолф Хитлер и "Новия световен ред" на Г-7 е само в броя на привилегированите страни. Вместо една Германия има 14-15 като нея. Иначе страните-тор са си "тор", като, за да има различие от хитлеристката терминология, се наричат "слаборазвити страни", но ние ще ползваме термин, по-близък до основния замисъл - "бананови републики". България е между тях без никакво съмнение. Готви се установяването на един "демократизиран" фашизъм. Поуките от разгрома на хитлеризма принуждават Г-7 да не шумят особено много, осъществявайки този план, да не правят прибързани стъпки, да работят внимателно без "блиц-криг" и без "хайл!", като правят всичко възможно да не допуснат да се създаде нова антифашистка коалиция. Ликвидирането на социалистическия лагер беше важна стъпка към реализирането на "Новия световен ред", но с това вероятността за създаване на антифашистка коалиция на територията на Европа и Азия не е отминала. За целта към всяка страна, подготвяна за бананова република, се разработва диференциран подход. Такъв подход е разработен и за България. В какво се състои той?

Тук любителите на политически сензации вероятно очакват огласата на някакви свръхсекретни документи. Съвсем сигурно е, че такива документи съществуват, но ние нямаме достъп до тях. Наистина, до слуха ни е достигал шепот от кулоарите на коридорите на властта. Но сериозните хора не се доверяват на шепот. Както всички, така и ние разполагаме с публикациите на редица честни журналисти, направени в различни медии и в различно време, промъкнали се през иглените уши на цензурата под формата на одобряващи официалната политика. Но и на тази информация не можем да се доверим - не се знае как е деформирана от редакторите. Разполагаме също така и с информацията, получена от някои от експертите на БКП. Това е вече нещо истинско. Но основата на основите на настоящия анализ са самите политически събития - такива каквито са. Ако на някого този анализ не се харесва, няма защо да търси комунистически шпиони в коридорите на властта; няма защо да търси виновни журналисти; няма защо да си блъска главата върху това кои са експертите на БКП. Той просто трябва да премахне самите политически събития. Но те вече са станали, те са известни факти. Затова на такъв господин не му остава нищо друго, освен да затвори очи, да се върне в 1989 г. и да остане завинаги там.

И така, кои основни задачи трябва да се изпълнят, за да се въведе България в подготвяната система на "Новия световен ред"?


I. В областта на вътрешната политика

1. Създаване на няколко разноцветни политически сили, конкуриращи се във влиянието си върху електората, всяка една от които да изпълнява безпрекословно нарежданията на западните централи. В различни политически моменти се подпомага да вземе властта онази от тях, която е най-подходяща за изпълнението на актуалните задачи за въвеждането на "Новия световен ред" в страната.

Това беше първата задача, която е изпълнена докрай. Фактът, че политическите партии не са няколко, а много, е детайл. Реално действащите политически сили наистина са само няколко, като всяка една от тях има антураж от сателити, за да се създаде илюзия за плурализъм.

Първоначално създадени от бившето ръководство на БКП /сега БСП/, тези няколко основни буржоазни политически сили бързо добиха относителна самостоятелност, като политиката им в основни линии е независима от БСП, а всяка една от тях има своите канали
на зависимост от западните централи.

2. Да се възпрепятства възраждането на Българската комунистическа партия като влиятелна политическа сила. Прилагането на силови методи засега не е целесъобразно, доколкото като нелегална влиянието й ще нарасне неимоверно, политизацията на населението наново ще се повиши, но този път във вреда на управляващата върхушка. Целта трябваше да се постигне чрез: строга цензура на изявите на БКП в медиите; по пътя на създаването на алтернативни псевдокомунистически партии; по пътя на стимулиране на вътрешно разложение. Във връзка с постигането на тази цел да се наложи строга цензура на материали, показващи дейността и успехите на комунистическите партии в капиталистическите страни, като същевременно чрез други материали се създава впечатлението, че те не съществуват.

Тази задача е изпълнена частично само що се отнася до цензурата и до създаването на псевдокомунистически партии. В останалата част радетелите на "Новия световен ред" нямат успехи. Този въпрос е обсъден подробно в Извънредната декларация на Компреса, публикувана в бр. 15 /82/ от 1-15.VIII. 1995 г. на в. "Комунистическо дело". Освен това господата не могат да провеждат цензура на този вестник, който се чете от много повече хора, отколкото е тиражът му.

3. Чрез много интензивна еуфория в началото на контрареволюцията да се постигне политическа умора и апатия сред широките слоеве от населението, намалено внимание, а оттам - намалена бдителност към работата на изпълнителната власт. От друга страна, да се стимулира такова поведение на парламентаристите, което да доведе до пренебрежително отношение към тях, а оттам - до намалена бдителност към работата на парламента и приеманите закони. По този начин се осигурява безпрепятственото въвеждане на страната с помощта и чрез дейността на законодателната и изпълнителната власт в "Новия световен ред" зад гърба на народа по метода на "явната секретност" - чрез осъществяване и огласяване на мероприятия, имащи съществено значение за широките слоеве от населението, на които те не обръщат необходимото внимание в момента на осъществяването им.

Тази задача е изпълнена докрай. В голямата говорилня в парламент и медии всяка една от партиите обвинява другите в некомпетентност. Средният българин непрекъснато е убеждаван в това, че главната причина за неговите беди е некомпетентността на управляващите. Именно с това той е и манипулиран от негласния съюз на буржоазните партии срещу трудещите се. Как така не се случи някой по некомпетентност да направи грешка, която е във вреда на капиталистическата държава, но в полза на трудещите се! За пет години не е направена нито една такава грешка. Подреждането на всички тези "грешки" в стройна система, каквото предлагаме в настоящата разработка, недвусмислено показва, че става дума не за некомпетентност, а за национално предателство.    

4. Да се изработи и приеме такава конституция, която да благоприятства въвеждането на страната в "Новия световен ред".

Тази задача е изпълнена с много пропуски. Тяхното допускане стана не по недоглеждане, а защото ги налагаше политическият момент, в който се разработваше и приемаше конституцията. Това наложи поставянето на следващата задача.

5. Създаване на институция, оперативно узаконяваща онези нарушения на конституцията, които са в полза на въвеждането на "Новия световен ред" в страната. Това е Конституционният съд.

Тази задача е изпълнена. Включването в Конституционния съд на няколко бивши парламентаристи от ВНС, които открито се противопоставиха на приетата конституция, не е парадокс, а закономерност - това са точно онези дейци, които искаха още тогава конституцията да бъде по-добре адаптирана към въвеждането в страната на "Новия световен ред". Неуспели тогава докрай, сега те на практика изпълняват своята политика, като тази задача им е поставена официално.

6. Да се стимулира политически и финансово разгръщането на партии и организации на етническа и религиозна основа, като се осигурят постоянни противоречия както между тях, така и между някои от тях и някои от политическите сили /виж по-долу - "V. Осигуряване на дълготрайни проблеми на нацията"/.

Тази задача е изпълнена, процесът продължава да се разширява.

7. Да не се допуска силна власт - както централна, така и местна; да се насърчават както отвън, така и чрез стимулиране на вътрешни проблеми взаимните противоречия между президент, парламент, правителство и съдебна власт. Това е необходимо с оглед на следното:
а. Всяко правителство или местно управление да може да бъде свалено лесно, в случай че в него се промъкнат елементи, които не служат на въвеждането на "Новия световен ред".
б. Да се улесни развитието на "икономиката на тъмно" /виж по-долу - "II. В икономическата област"/.
в. Да се облекчи разрастването на престъпността /виж по-долу - "III. В нравствената и социалната област"/.
г. Всяко правителство да има нужда от външна опора /виж по-долу - "IV. В областта на външната политика"/.
д. Да не се допуска възстановяването на силна и дееспособна армия /виж по-долу - "V. Осигуряване на дълготрайни проблеми на нацията"/.

Тази задача засега се изпълнява успешно - от 1989 г. до сега България не е имала силно правителство; взаимните противоречия между президент, парламент, правителство и съдебна власт са част от политическото ежедневие, като на моменти прерастват в неантагонистични конфликти. Целите /т. т. а, б, в, г, д/ в основни линии са постигнати.

8. Да се проявява гъвкавост в политическата пропаганда на всички правителства, като аргументите за необходимостта на "реформата" се сменят в зависимост от политическия момент.

Тази задача се изпълнява стриктно:

- В първите дни след контрареволюцията се агитираше за деполитизация на всички държавни учреждения, докато се извърши чистка на комунистите в тях. /Става дума именно за комунистите, а не за "реформаторите" от БСП./ По-късно тази атака спря, за да се ре-политизират държавните учреждения.

- В първите години след контрареволюцията се агитираше за плутокрация и свобода на словото и печата. По-късно тази атака спря, за да се оправдае налагането на цензура на комунистическата пропаганда и на всяка друга пропаганда, насочена пряко или косвено против "Новия световен ред".

- В първите години след контрареволюцията се обосноваваше "реформата" с това, че социализмът е довел до икономически трудности. Сега за това не се говори, за да не се сравнява положението на народа при двата строя, доколкото сравнението е очевидно в полза на социализма. "Реформата" постепенно се преименува в "преходен период", като не се указва към какво се осъществява преходът.

- В първите години след контрареволюцията се обвиняваше социализмът, че е обещавано на народа "светло бъдеще" вместо добър живот в настоящето. Сега, когато животът на народа е много по-лош, се въведе новото "светло бъдеще" след "преходния период", като неговата продължителност или не се указва, или се определя като 20 години или дори 40 години, с което се достигат и надхвърлят манипулациите както на Живков, така и на Хрушчов след 1956 г. с прокламираните тогава 20-годишни планове от типа "Трай, коньо за зелена трева!"

- При преименуването на БКП в БСП фалшификацията на "референдума" беше съчетана с действието на демократическия централизъм в партията. По-късно, когато демократическият централизъм пречеше, той беше отменен и заменен с "плутокрация", която се размахва в доказателство на "демократизирането" на БСП, а се ползва за потискането и отмирането на остатъчните комунистически елементи в тази партия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 32
София, 8 септември 1995 г.

 

ОТНОСНО: Назначаване на експертиза за провеждане на конкурс за колектив от експерти за компютърна обработка на резултатите от местните избори на 29 октомври 1995 г.


На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


РЕШИ:

1. Назначава за рецензенти на постъпилите заявки за участие в конкурс за компютърна обработка на резултатите от местните избори следните специалисти:
1. доц. к.м.н. Агоп Хачикян
2. доц. к.м.н. Весела Пашева
3. Мария Желева Тонева
4. доц. к.т.н. Елена Шойкова
5. Костадин Георгиев Пухалев
6. Благовеста Кенарова

2. На рецензентите да бъдат предоставени ксерокопия от постъпилите в срок в ЦИК заявки за участие.

3. Рецензентите да представят в ЦИК писмени становища по конкурса в срок до 16,00 часа на 13 септември 1995 г.

4. Определя възнаграждение в размер на 6000 лева на всеки от рецензентите.

5. Възлага организацията по изпълнението на това решение на Техническата подкомисия, която да проведе събеседване с кандидатите в конкурса до 15 септември 1995 г. и да предложи на Централната избирателна комисия проект за решение по конкурса не по-късно от 16,00 часа на 18 септември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 33
София, 8 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Гласуването на лица, задържани под стража, които нямат влязла в сила присъда


Централната избирателна комисия на основание чл. 3, ал. 4 и чл. 23, ал. 3 от Закона за местните избори


РЕШИ:

1. Към местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и следствените служби се образуват секции /при наличието на не по-малко от 30 избиратели/ от общините на съответните населени места, където се намират тези заведения, и се назначават секционни избирателни комисии от общинските избирателни комисии. В тях гласуват лицата, задържани под стража, които нямат влязла в сила присъда. За тези лица се съставят избирателни списъци по предложение на ръководителя на заведението, които съдържат само лицата, които имат адресна регистрация в общината, където е заведението. Лицата гласуват както следва:

- за кмет на община и общински съветници гласуват всички лица, които имат адресна регистрация в тази община;

- за кмет на район и районни съветници, както и за кмет на кметство, гласуват всички, които имат адресна регистрация в района /кметството/, където е местонахождението на заведението.

2. Самоличността на задържаните лица се установява от личните им дела. Датата на адресната регистрация за лицата се изисква по служебен ред чрез РДВР-МВР, на територията на която се намира заведението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 34
София, 8 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Политически клуб "Конституционен форум"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Политически клуб "Конституционен форум". Заявлението е подписано от лицето, което има право да представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 25/7 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
- фотокопие от съдебно решение от 3 май 1994 г. по ф.д. N 17562 от 1991 г., заверено на 6 септември 1995 г.;
- ксерокопие от "Държавен вестник", бр. 53/1994 г., в който е обнародвано вписването на ПК "Конституционен форум";
- образец от подписа на лицето, оправомощено да представлява ПК "Конституционен форум";
- образец от печата на ПК "Конституционен форум".

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Политически клуб "Конституционен форум".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 35
София, 8 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическата организация Български бизнес блок


Постъпило е заявление за регистрация в местните избори на 29 октомври 1995 г. от политическата организация Български бизнес блок.

Заявлението е подписано от лицето, което има право да представлява организацията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 24 от 7 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
- заверен препис от решение от 22 януари 1991 г. по ф.д. N 1348/1991 г. на Софийски градски съд от 7 септември 1995 г.;
- заверен препис от решение от 2 ноември 1994 г. по ф.д. N 1348/1994 г. на Софийски градски съд от 7 септември 1995 г.;
- образец от подписа на председателя и образец от печата на политическата организация Български бизнес блок;
- фотокопия от Д.В. бр.59/1991 г. и бр. 97/1994 г., в които са обнародвани съдебните решения за вписване на партията и за регистрирани промени.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал.1, т.3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическата организация Български бизнес блок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 37
София, 8 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Фронт на прогресивните сили в България


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от партия Фронт на прогресивните сили в България.

Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК под N 23/7 септември 1995 г.
Към заявлението са приложени:
- фотокопие от решение на Софийски градски съд от 31 март 1994 г. за вписване на политическа партия Фронт на прогресивните сили в България в регистъра на политическите партии, заверено на 7 септември 1995 г. по гр.д. N 11721 от 1993 г.
- фотокопие от "Държавен вестник", бр.36 от 29 април 1994 г., стр. 36, с което е обнародвано съдебното решение за вписване на партията;
- образец от печата на партията;
- образец от подписа на представителя на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, т.3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическата партия Фронт на прогресивните сили в България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 38
София, 8 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българска социалдемократическа партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Българска социалдемократическа партия. Заявлението е подписано от председателя на партията и е заведено в регистъра на ЦИК с N 29/7 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
- препис от съдебно решение от 17 април 1990 г. по ф.д. N 572/1990 г. на СГС - заверено на 6 септември 1995 г.;
- препис от съдебно решение от 17 октомври 1994 г. по ф.д. N 572/1990 на СГС - заверено на 6 септември 1995 г.;
- препис от съдебно решение от 23 юни 1995 г. по ф.д. N 572/1990 г. на СГС - заверено на 6 септември 1995 г.;
- ксерокопие от Д.В. бр.32/1990 г.;
- образец от подписа на председателя на партията;
- образец от печата на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, т.3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Българска социалдемократическа партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
11.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Цветанка Любомирова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!