11 септември 1992

София, 11 септември 1992 година
        Брой 179 /709/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЧАСТНИТЕ ТЪРГОВЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ОТСЪСТВИЕ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА СТОЛИЧНИЯ ГРАД. Документът е адресиран до Законодателната комисия на Народното събрание, до Президентството, Министерския съвет и националните средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Протестираме против прекаленото забавяне на предвидения в параграф 3 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация особен Закон за устройството на столичния град. Визираният в тази разпоредба шестмесечен срок от изборите за Народно събрание отдавна изтече, а досега дори не е изготвен такъв законопроект. Същевременно в столицата се наблюдава абсурдна свръхцентрализация на административната власт, която обективно пречи на разрешаването и на най-маловажния проблем. Софийският кмет Янчулев например от избирането си до този момент всячески възпрепятства ползването на свободни общински терени от частните предприемачи. Налаганото от него субективно мнение по въпроса е, че по този начин се възпирала корупцията сред общинските чиновници. Но на практика поради тоталната забрана големината на подкупите достигна нечувани размери, а частната инициатива е лишена от възможности за развитие.

Точно поради липсата на законодателно регламентирана рамка на кметските правомощия в нашия съюз непрекъснато идват оплаквания за необуздан административен произвол. Трябва ли да напомняме за безкрайните реорганизации на кооперативните пазари, гоненията на уличните търговци или печалния факт за липсата на малки частни производствени предприятия?

За това настояваме в най-кратки срокове да бъде решен този проблем. Още повече, че Министерският съвет законодателно е задължен да изготви съответния законопроект, който считаме за жизненоважен.

София, 5 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА ЕВРОМИЛ ПО ПОВОД НА НАРУШЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИ ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. Документът е адресиран до Изпълнителното бюро, Президиума и лично до президента на ЕВРОМИЛ в Бон.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Повод да се обърнем към вас е тревогата ни от факта, че от началото на 1992 г. Федерацията на Българската офицерска легия "Раковски” в Министерството на вътрешните работи (МВР), в която влизат около петдесет клуба с хиляда офицери, бе подложена на систематично преследване. Ръководството на МВР нееднократно изразява съмнение в легитимността на нашата организация, въпреки че познава законите, по които тя е регистрирана, противопоставя ни на полицейския синдикат, целенасочено поставя в списъците за съкращения лидери на легията.

Министърът на вътрешните работи и главният секретар на министерството настройват полицията срещу специалните служби, раздухват психозата, че в МВР са останали още кадри от бившата Държавна сигурност, които трябва да бъдат "изчистени". Подобна чистка бе извършена през март, когато бяха уволнени 96 офицери от службите за сигурност. Сред тях имаше и наши членове на възраст от 30 до 40 години, които не са членували в БКП и винаги са били лоялни към държавата и демократичните процеси. През август отново по списък бяха заставени да напуснат още 36 професионалисти от специалните служби. Чистките се представят пред обществеността като декомунизация и като нова победа на българската демокрация.

Ние смятаме, че отговорност трябва да се търси, но тя трябва да бъде лична, а не колективна, че опетнилите се слуги на тоталитарния режим трябва да свалят униформата, но само при доказани престъпления, а не по списъци, в които се смесват виновни и невинни, добри професионалисти и некадърници.

С особено старание бяха преследвани активистите на легия "Раковски", които неведнъж изразяваха несъгласие с неправомерните и политически пристрастни действия на ръководството на МВР. Досега са уволнени заместник-председателят на легията по линия на МВР, федеративният секретар, координатори и председатели на клубове. На ръководни постове в министерството се назначават лица без необходимия образователен ценз, без професионален опит и морал. Нещо повече, сега се връщат на служба офицери, които бяха уволнени преди няколко години за професионална непригодност и нарушения.

Министърът на вътрешните работи е предложил, а Министерският съвет е приел решение за промяна в закона за МВР, според която уволненият служител (офицер) от МВР няма да има право да се обръща към съда.

Последната инстанция за него ще бъде само министърът на вътрешните работи, което според нас означава лишаване от съдебна защита, т.е. грубо нарушаване на правата на човека. След енергична намеса на легия "Раковски” законопроектът не е разглеждан в парламента, но нямаме никакви гаранции, че след кадровите репресии тази антидемократична поправка няма да бъде "узаконена".

От януари до сега министърът на вътрешните работи не контактува с представители на синдикатите и на легията, напълно игнорира нашите становища, мнения и предложения. Редица високопрофесионални специалисти не издържат на нервната несигурна обстановка и сами напускат службата. Част от уволнените потърсиха правата си по съдебен ред, но върху съдилищата се оказва политически натиск, за да не могат да вземат законосъобразни решения.

В МВР не са приети никакви подзаконови нормативни документи, които биха сложили някакъв ред в министерството. Това позволява например да бъдат уволнявани по причина "непригодност” офицери, получили положителна атестация, без дори да им бъде обяснявано в какво се състои "непригодността" им.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Посочените примери ни водят до заключението, че в МВР се извършва чистка с политически мотиви, която няма нищо общо с професионализма, че се нарушават изконни човешки права, че се извършва забрана за упражняване на професията, че се прави силов опит да бъде политизирано МВР със знака на управляващата коалиция и да бъде унищожена легия "Раковски" в МВР.

Разрушаването на специализираните звена в МВР създава реална възможност страната ни да бъде превърната в плацдарм на терористични и фундаменталистки организации, които действат и срещу Западна Европа. Още по-опасни за националната ни сигурност са подобни "реформи", когато съвсем близо до границите ни бушува война.

Обръщаме се към ръководството на ЕВРОМИЛ с молба да направи необходимото, за да запознае европейската общественост със съдбата на част от българското офицерство, както и да използва авторитета си, за да бъдат прекратени репресиите над гражданите с пагони от МВР и да бъдат върнати незаконно освободените професионалисти.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ ГРУПА БЪЛГАРСКИ ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ И ДЕПУТАТИ ДО ЛЕТЦИТЕ ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ОТРЯД ЗА ДЕМОНСТРАЦИИ "СИНИТЕ АНГЕЛИ". Документът е адресиран до Министерството на отбраната и до средствата за масова информация.


ГОСПОДА,

Приемете нашите най-сърдечни поздрави! Чрез вас ние поздравяваме армията на САЩ - армията на една велика държава.

Вие гостувате в нашата страна на една забележителна дата - 9 септември. На този ден преди 48 години антифашистките сили в България свалиха монархофашисткото правителство и обявиха война на нацистка Германия. Така те воюваха в единен фронт със СССР, САЩ, Англия и останалите страни от антихитлеристката коалиция. Но нашата съвместна борба против фашизма започна далеч преди тази дата. Известно е, че на 12 декември 1941 г. българското правителство обяви война на Англия и САЩ. Това доведе до обединяване на антифашистките сили от различните политически движения и разшири основата на разгръщащата се въоръжена антифашистка съпротива. Управлението за стратегически операции към обединеното англо-американско главно командване в Кайро в края на 1943 г. установи, че на българска територия вече действат голям брой партизани. Изхождайки от това, обединеното главно командване реши да признае българското партизанско движение като съставна част от световните антифашистки сили и изпрати своя мисия под ръководството на майор Дейвис при Главния щаб на създадената в България Народоосвободителна въстаническа армия. Тази мисия предложи на своето командване да изпрати на българските партизани 7500 пушки, 1000 автомата, 200 минохвъргачки, 100 тежки картечници, 4000 гранати, 3,5 милиона патрони, 18 тона експлозиви, 2000 чифта ботуши и други материали. В навечерието на 9 септември 1944 г. формираната партизанска народоосвободителна армия се състоеше от една дивизия, 9 бригади, 34 отряда, 2 чети. В непосредствена връзка с партизаните в страната действаха около 120 хиляди ятаци и помагачи. Американски войници, попаднали на българска територия, участваха рамо до рамо с нашите партизани в борбата срещу фашистите и посрещнаха 9 септември 1944 г. като свой празник.

Вие, представителите на американската армия, може да се гордеете, че вашите предшественици имаха принос за настъпването на 9 септември. След тази дата България възкръсна от пепелта на националната катастрофа и постигна големи успехи. За съжаление вместо към демокрация, нашата страна тръгна по пътя на сталинизма и тоталитаризма, но това не може да засенчи значението на 9 септември.

Господа, днес за първи път 9 септември не е официален празник в България. Днешните управляващи не могат да простят на българския народ, че е участвал в борбата срещу фашизма редом с антихитлеристката коалиция. Нещо повече - те единствени в света подготвят решение за оневиняване на осъдените от Народния съд виновници за въвличането на България във войната на страната на фашистка Германия. Но българският народ няма да забрави 9 септември! Няма да го забравят и американците, били в България на този ден преди 48 години. Убедени сме, че вие също ще запомните вашето посещение в една приятелска страна, в един паметен за нея ден!

София, 9 септември 1992 г.

ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ - народен представител, председател на Българска либерална партия    

РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ

ИВО АНГЕЛОВ

ВЕСЕЛИН АВРАМОВ - секретар на Български бизнес блок

ИВАН АТАНАСОВ - председател на Българска демократична младеж

ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА - народен представител, председател на Християнско женско движение

акад. НИКОЛА ПОПОВ

СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ - главен секретар на Български демократичен център

МИРОСЛАВ ДЪРМОВ - народен представител, председател на Политически клуб "Конституционни права и свободи"

ЕМИЛ ВОЙНОВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛОЖНАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Във връзка със сложната социално-икономическа обстановка в страната:

- като има предвид, че образованието заедно със здравеопазването са основни регенератори на обществото;
- като има предвид, че именно тези сектори са основно занемарени и на практика са пред разпадане;
- като има предвид, че заплащането на учителя е на 17-о предпоследно място в скалата на звената от бюджетната сфера;
- като има предвид, че същуствува война между синдикати и правителство, която всъщност ликвидира трипартизма в обществото,

Учителският синдикат към Конфедерация на труда (КТ) "Подкрепа" изразява следното

С Т А Н О В И Щ Е:

- ние сме безкомпромисни привърженици на синята идея и стоим твърдо зад програмата на Съюза на демократичните сили (СДС), особено в частта й за образованието, за нея сме гласували и сме изразили своята подкрепа чрез становище още на 12 юли 1992 година;

- ние сме независим синдикат, който и в устава си, и в програмните си документи е за законност и ред в страната;

- ние категорично се разграничаваме от всякаква престъпна и мафиотска дейност - независимо от кого се извършва тя;

- ние сме против всички личности - независимо какви длъжности изпълняват и от кои организации са те, - които с нечисти ръце омърсяват синята идея;

- ние се разграничаваме от популистките и нереалистични действия и искания на учителските синдикати от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Същевременно  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А В А М Е:

- ако институциите, отговорни за образованието, не вземат решителни мерки и не издигнат в престижна позиция учителската професия;

- ако Министерството на образованието и науката (МОН) не защити бюджет, обезпечаващ достойно съществуване на образователната ни система;

- ако общините и регионите не осигуряват със средства учебните си заведения, то тогава УЧИТЕЛСКИЯТ СИНДИКАТ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ БЪДЕ ПРИНУДЕН ДА ПРЕДПРИЕМЕ ЗАКОННИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.

София, 8 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА СОБСТВЕНИЦИ - НАСЛЕДНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ СЕЛО КОВАЧЕВЦИ, САМОКОВСКА ОБЩИНА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА РЪКОВОДИТЕЛИ,

Инициативният комитет на собственици - наследници на земеделски земи в с. Ковачевци, Самоковска община, ви уведомява, че в продължение на три месеца отправихме до вас 12 броя писма и жалби, 4 от които бяха публикувани и в пресата, за умишлените бездействия на поземлената и ликвидационна комисия. Въпреки настояването ни не са ни възстановени нито декар земя, нито грам от имуществото от все още неразграденото, но вече ограбено ТКЗС. А купените от нас частни трактори и машини бездействат и ръждясват, а собствените ни земи пустеят. Затова решихме да раздвижим тракторите, като проведем протестна демонстрация с тях пред Министерството на земеделието и пред областния съвет. А след това ще се самонастаняваме в бащините ни земи. За да разбере цялата наша общественост, че на 37 км от София реформата буксува от неразградената силно барикадирала се комунистическа бюрокрация в държавния апарат.

Ние се убедихме, че и вие не сте в състояние да ни съдействате пред тези комисии и пред синьоизбраните, но бързо "почервенели" общински и селски кметове, които с всичко друго се занимават, но не и с проблемите за земята.

София, 9 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

София, 11 септември - Следва пълният текст на:

АМЕРИКАНСКА КОНВЕНЦИЯ (ЧАСТ ПЕТА) ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.


        Раздел 4. Процедура

Член 48

1. При получаване на жалба или съобщение за нарушаване на права, закриляни от настоящата Конвенция, Комисията ще процедира както следва:

а) Ако сметне жалбата или съобщението за допустимо, изисква информация от правителството на държавата, посочена като отговорна за упоменатото нарушение, като предоставя на същото правителство препис от отнасящите се до него пасажи от молбата или съобщението. Тази информация следва да се предаде в разумен срок, който Комисията определя в зависимост от обстоятелствата за всеки отделен случай.

б) След като бъде получена информацията или след като изтече установеният срок, без тя да бъде получена, Комисията определя дали все още съществуват основанията за жалбата или съобщението. Ако те вече не са налице, Комисията се разпорежда за закриване на делото.

в) Комисията може да обяви дадена жалба или съобщение за недопустимо или за нарушаващо установената процедура и на основата на допълнително постъпила информация или свидетелства.

г) В случай че делото не бъде закрито, Комисията известява засегнатите страни, че ще провери изложеното в жалбата или съобщението с цел да установи фактите. Ако е необходимо и препоръчително, Комисията извършва разследване, за чието ефективно провеждане изисква, а засегнатите страни са длъжни да й окажат всякаква необходима помощ.

д) Комисията може да поиска от засегнатите страни да й предоставят всякаква отнасяща се до случая информация, а ако бъде помолена, изслушва устните или получава писмените изявления на засегнатите страни.

е) Комисията се поставя на разположение на засегнатите страни с цел да се постигне приятелско решаване на спора на базата на зачитането на човешките права, признати от настоящата Конвенция.

2. При сериозни и спешни случаи обаче е достатъчно да се представи жалба или съобщение, което да отговаря на формалните изисквания за допустимост, за да може комисията да проведе разследване с предварителното съгласие на държавата, обвинена, че на нейна територия е извършено нарушението.

Член 49

В случай че се постигне приятелско решаване в съответствие с т. 1.е на чл. 48, Комисията изготвя доклад, който се връчва на жалбодателя и на държавите - страни по настоящата Конвенция, след което се предава на генералния секретар на Организацията на американските държави за публикуване. Докладът съдържа кратко изложение на фактите и на постигнатото решаване на спора. При поискване на която и да е от засегнатите в случая страни се предоставя възможно най-пълната информация.

Член 50

1. В случай че не бъде постигнато решаване на спора в рамките на определения в устава на Комисията срок, тя изготвя доклад, в който излага фактите и своите изводи. В случай че докладът изцяло или отчасти не представя единодушното мнение на членовете на Комисията, всеки един член има правото да приложи към него свое индивидуално мнение. Към доклада се прилагат и писмените или устни изявления на засегнатите страни в съответствие с т. 1.д на чл. 48.

2. Докладът се предава на засегнатите държави, които не могат да го публикуват по свое усмотрение.

3. Заедно с предаването на доклада Комисията може да прави предложения и препоръки, каквито намери за необходими.

Член 51

1. Ако в тримесечен срок от предаването на доклада на засегнатите държави спорът не е разрешен или не бъде предаден от Комисията или от една от засегнатите държави на Съда, като се признае юрисдикцията на същия, Комисията може с абсолютно мнозинство от гласовете на своите членове да приеме и изложи собственото си мнение и изводи по предадения й за разглеждане спор.

2. Когато е необходимо, Комисията прави препоръки и предписва срок, в който съответната държава е длъжна да вземе мерки за изправяне на въпросната ситуация.

3. При изтичане на предписания срок Комисията решава с абсолютно мнозинство от гласовете на своите членове, дали държавата е взела необходимите мерки и дали докладът на Комисията да бъде публикуван.

 Г Л А В А   VIII
МЕЖДУАМЕРИКАНСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Раздел 1. Организация

Член 52

1. Съдът се състои от седем съдии, граждани на държави - членки на Организацията, избрани в лично качество измежду юристи с най-висок морален авторитет и с призната компетентност в областта на човешките права, които притежават необходимата квалификация за упражняване на висшите съдебни функции в съответствие със законите на държавата, чиито граждани са, или на държавата, която издига кандидатурата им.

2. Не може двама съдии да са граждани на една и съща държава.

Член 53

1. Съдиите в Съда се избират в Общото събрание на Организацията чрез тайно гласуване с абсолютно мнозинство от гласовете на държавите - страни по настоящата Конвенция, от списък на кандидатите, предложени от тези държави.

2. Всяка от държавите - страни по Конвенцията, може да предложи до трима кандидати, граждани на предлагащата ги държава или на която и да е друга държава - членка на Организацията на американските държави. При посочване на трима кандидати поне един от тях трябва да е гражданин на друга държава, различна от предлагащата го.

Член 54

1. Съдиите в Съда се избират за срок от шест години и подлежат на преизбиране само веднъж. Мандатът на трима от съдиите, избрани при първия избор, изтича след три години. Непосредствено след избора Общото събрание определя по жребий имената на тези трима съдии.

2. Съдия, избран на мястото на бивш негов член преди изтичането на мандата на последния, заема длъжността до края на мандата на своя предшественик.

3. Съдиите изпълняват задълженията до изтичане на мандата им. След замяната им съдиите продължават да работят по делата, които са започнали да гледат, но още не са решили, като в тези случаи не се заменят от новоизбраните съдии.

Член 55

1. Когато един съдия е гражданин на някоя от държавите - страни по дадено дело пред Съда, той запазва правото си да гледа това дело.

2. Ако един от съдиите, определени да гледат дадено дело, е гражданин на една от държавите - страни по делото, всяка друга държава, явяваща се страна по делото, има право да посочи по избор лице, което да служи в Съда като временен (ad hoc) съдия.

3. В случай че сред определените да гледат дадено дело съдии няма нито един гражданин на нито една от държавите - страни по делото, всяка от тях има правото да посочи ad hoc съдия.

4. Всеки ad hoc съдия е длъжен да притежава качествата, изброени в чл. 52.

5. В случай че няколко държави - страни по настоящата Конвенция, имат един и същ интерес по дадено дело, за целите на горните разпоредби те се смятат за една страна по делото. В случай на съмнение въпросът се решава от Съда.

Член 56

За дейността на Съда е необходим кворум от петима съдии.

Член 57

Комисията е длъжна да участва при гледането на всяко дело в Съда.

Член 58

1. Седалището на Съда се определя в Общото събрание на Организацията от държавите - страни по настоящата Конвенция; независимо от това Съдът можа да заседава на територията на всяка една от държавите - членки на Организацията на американските държави, ако мнозинството от членовете на Съда решат, че това е желателно, и след като са получили предварително съгласието на съответната държава. Седалището на Съда може да се промени от държавите - страни по настоящата Конвенция, в Общото събрание с мнозинство от две трети от гласовете.

2. Съдът назначава свой секретар.

3. Кабинетът на секретаря е в седалището на Съда, като той присъства и на заседанията на Съда извън това седалище.

Член 59

Съдът създава свой секретариат, който действа под ръководството на секретаря на Съда в съответствие с административните стандарти на генералния секретариат на Организацията във всяко едно отношение, което не е несъвместимо с независимостта на Съда. Персоналът на секретариата на Съда се назначава от генералния секретар на Организацията след консултации със секретаря на Съда.

Член 60

Съдът приема свой устав и го представя за одобрение от Общото събрание. Той приема и свои процедурни правила.

/Пресслужба "Куриер"/


10:28:38    
11.09.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!