11 септември 1990

СОФИЯ, 11 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 179 (197)

СОФИЯ, 11 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН - ПАЗАР - "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА, СЪОБРАЗЕН С ПЛАНА МОНЕ - СТОЛЕРЮ" /МОДУЛ "ПРИВАТИЗАЦИЯ"/. ПРОГРАМАТА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" С РЪКОВОДИТЕЛ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.


МОДУЛ "ПРИВАТИЗАЦИЯ"

    ТОЗИ МОДУЛ ОБХВАЩА ПО СЪЩЕСТВО ПЪРВАТА ФАЗА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, ТАКА КАКТО Е ПУБЛИКУВАНА В БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" HP.132 (150) ОТ 6 ЮЛИ 1990 Г., АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕДВИД НАСТЪПИЛИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДЕТАЙЛИЗИРАНА НА ВТОРО НИВО. НАЛОЖИ СЕ РЕДУЦИРАНЕ И СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАМИСЛЕНИТЕ СТЪПКИ ПОРАДИ ПРОПУСНАТОТО ЦЕННО ВРЕМЕ И ПРИБЛИЖАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА ДО ПРОПАСТТА НА КАТАСТРОФАТА, НЕЩО ЗА КОЕТО СВОЕВРЕМЕННО НИ ПРЕДУПРЕЖДАВАХА ТАКИВА ВИДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТЕЗИ КАТО ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПО ПЛАНИРАНЕТО ПРИ ПЪРВИЯ МИНИСТЪР НА ФРАНЦИЯ Г-Н ЛИОНЕЛ СТОЛЕРЮ. НА 26 МАРТ 1990 Г. Г-Н СТОЛЕРЮ ЗАЯВИ ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ: "НАПРАВЕТЕ СИ ИЗБОРИТЕ, И АКО ДО 3, 4 ИЛИ 5 СЕДМИЦИ СЛЕД ТЯХ НЕ НАПРАВИТЕ ПЪРВИТЕ РЕАЛНИ СТЪПКИ КЪМ ПАЗАРА, ВИЕ МОЖЕ БИ НИКОГА НЯМА ДА ГИ НАПРАВИТЕ". ЯВНО Г-Н СТОЛЕРЮ СЕ Е ЗАБЛУЖДАВАЛ /ИЛИ НЯКОЙ ГО Е ЗАБЛУДИЛ/, ЧЕ У НАС ПОДГОТОВКАТА ЗА ПАЗАРНИЯ ПРЕХОД Е ЗАПОЧНАЛА ДАЛЕЧ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ, ЧЕ НА ИЗБОРИТЕ НАРОДЪТ ЩЕ ИЗБЕРЕ ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И ЛИЧНОСТИТЕ СПОСОБНИ ДА Я ИЗПЪЛНЯТ. ЗДРАВИЯТ РАЗУМ Е ИЗКЛЮЧИЛ ВЪЗМОЖНОСТТА ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ИЗБОРИТЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (ВНС) ДА НЯМА УТВЪРДЕНА ПРОГРАМА ЗА СЪДБОНОСНИЯ ПРЕХОД, В ИНТЕРВЮ ПУБЛИКУВАНО В БР. 169 ОТ 28 АВГУСТ 1990 Г. НА В-К "ВЕЧЕРНИ НОВИНИ" НА ВЪПРОСА "КАКВО ОЧАКВАТЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ?", ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ НА ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ Г-Н РИЧАРД РАН ОГГОВАРЯ: "ТРУДНОСТИ И ПРИБЛИЖАВАНЕТО НА СТРАНАТА ДО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОПАСТ. НЕ ГО КАЗВАМ, ЗА ДА ПЛАША. ПРЕЗ ОКТОМВРИ СЕ ОЧАКВА ДА БЪДЕТЕ НАЙ-БЛИЗО ДО НЕЯ. МИСЛЯ, ЧЕ ПАРЛАМЕНТЪТ И ПРАВИТЕЛСТВОТО  ЩЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ, ЗА ДА НЕ СЕ ПОПАДНЕ В ТАЗИ ПРОПАСТ, ОТКЪДЕТО ИЗЛИЗАНЕТО ШЕ БЪДЕ ДАЛЕЧ ПО-ТРУДНО." ДО ОКТОМВРИ ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ - ДАВАТ ЛИ СИ СМЕТКА ТЕЗИ, КОИТО РЪКОВОДЯТ СТРАНАТА, ЗА ИНАТА ИМ ИЛИ ОТНОВО ЩЕ ОБВИНЯВАТ НАРОДА В ПОЛИТИЧЕСКА НЕЗРЯЛОСТ И КЪСОГЛЕДСТВО? ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ ОЩЕ ЕДИН ЦИТАТ ОТ СТАТИЯ НА Г-Н Л.СТОЛЕРЮ В АВТОРИТЕТНИЯ ФРЕНСКИ ЕЖЕДНЕВНИК "ЛЬО МОНД" ОТ 16 ФЕВРУАРИ Т.Г.: "АКО В СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ ГРАЖДАНИТЕ НА ИЗТОЧНИТЕ СТРАНИ НЕ СЕ УБЕДЯТ, ЧЕ ЖИЗНЕНОТО ИМ НИВО СЕ ПОДОБРЯВА, ЩЕ СЕ ПОДОБРЯВА ИЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРЯВА, НИКОЯ ОТ НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАДЪРЖИ."

ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е НЕ САМО ПЪРВАТА И РЕШАВАЩА КРАЧКА КЪМ ПАЗАРА, ТЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ХАОСА И НЕОФАШИЗМА. НО НЕ КАКВА ДА Е, А САМО ТАКАВА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА НАРОДА И ЩЕ ГО СПЛОТИ В МИРЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУД. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, КАКТО ПОКАЗВА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОГРАМАТА, ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВА НА СДЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

ПЪРВОТО СЕ ОТНАСЯ ДО НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД И ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ МУ /ПРАВОИМАЩИТЕ/: БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ И ТЕЗИ, КОИТО СА ГО СЪЗДАВАЛИ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЛИ СЛЕД ОДЪРЖАВЯВАНЕТО МУ. НАЦИОНАЛНИЯТ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД /ННФ/ ОБХВАЩА ЦЯЛАТА СЪВКУПНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ И МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ, АКТИВИ И ПАСИВИ, С КОИТО НАЦИЯТА РАЗПОЛАГА, БЕЗ ЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА. СЪСТОЯНИЕТО НА ННФ ЗА ПЕРИОДА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДО ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ СЛЕДВА ДА СЕ АНАЛИЗИРА С ЦЕЛ АНУЛИРАНЕТО НА ВСИЧКИ АКТОВЕ, ОЩЕТЯВАЩИ ФОНДА, И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ С ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ. ЗА ПЕРИОДА ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г. НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ, АКО ЛИЦАТА, ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНИ ЗА СМЕТКА НА ФОНДА, ВЪЗСТАНОВЯТ ЩЕТИТЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК. СРОКЪТ ЗА ДАВНОСТ, КАСАЕЩ ЩЕТИТЕ, НАНЕСЕНИ НА ННФ, НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ПО-МАЛЪК ОТ 30 ГОДИНИ И ДА СЕ РАЗПРОСТИРА И ВЪРХУ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ. НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И ПОМИРЕНИЕ СА НЕВЪЗМОЖНИ, БЕЗ ДА СЕ ВЪРНЕ НА НАРОДА ТОВА, КОЕТО ПО ПРАВО МУ ПРИНАДЛЕЖИ.

ПОД РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗБИРА ПРОЦЕСЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ННФ ОТ ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ И АПАРАТ ПОД КАКВИТО И ФОРМИ ТЕ ДА СА.
ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ПРОЦЕС, НАСТЪПВАЩ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО НА ННФ И ПРЕДАВАНЕТО МУ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ НА ЗАКОННИТЕ МУ ПРИТЕЖАТЕЛИ.

ВТОРОТО ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, Е НАЧИНЪТ НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й, А ИМЕННО, ЧЕ ТЯ СЛЕДВА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ТОТАЛНО И ПО ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗИЯ НАЧИН. ТАЗИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ НАЛАГА ОТ ЕСТЕСТВЕНАТА НЕСЪВМЕСТИМОСТ НА ДВАТА ТИПА ИКОНОМИКИ - ПЛАНОВАТА И ПАЗАРНАТА - И ПОРАДИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЛАСЪК ПО ПОСОКА НА ПАЗАРА. ПО ПРИРОДА БЪЛГАРИНЪТ Е ИНДИВИДУАЛИСТ СЪС СИЛНО РАЗВИТО ЧУВСТВО ЗА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И ДОСТАТЬЧНО ОБЕЗВЕРЕН, ЗА ДА НЕ ПОВЯРВА НА ПОЛОВИНЧАТИ МЕРКИ. НЕГОВИЯТ ПРЕДПРИЕМЧИВ ДУХ И ЕНЕРГИЯ ЩЕ СЕ ОТПРИЩЯТ И НАСОЧАТ В ИСТИНСКОТО ПАЗАРНО РУСЛО САМО АКО СЕ УБЕДИ, ЧЕ Е НАИСТИНА СОБСТВЕНИК И ЧЕ СЯНКАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА Е НЗЧЕЗНАЛА ОКОНЧАТЕЛНО И ЗАВИНАГИ. ТОВА В ОСНОВНА ЧЕРТА В МАНТАЛИТЕТА НА БЪЛГАРИНА И ТЯ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ РЕШАВАЩА ЗА СЪДБАТА НА ПРЕХОДА. БЪЛГАРИНЪТ Е ПЕЧЕЛИЛ КРАТКИТЕ БИТКИ И МНОГО РЯДКО ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ, ПОЗИЦИОННИТЕ. РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО И НАЧАЛНАТА КРАЧКА КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ИМАТ ШОКОВ ЕФЕКТ, ОТРИЦАТЕЛЕН ЗА ЕДНА НЕЗНАЧИТЕЛНА ГРУПА, СИЛНО СВЪРЗАНА С ПРЕДИШНИЯ РЕЖИМ, И ОПРЕДЕЛЕНО ПОЛОЖИТЕЛЕН ЗА ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ НАРОДА. ТОЗИ ФАКТ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПРИЕМЕ КАТО ЕДНА НЕИЗБЕЖНА РЕАЛНОСТ, КОЯТО БИ МОГЛА ДА СПЕСТИ ВРЕМЕ, НЕРВИ И РЕСУРСИ, АКО СВОЕВРЕМЕННО СЕ ОВЛАДЕЕ И НАПРАВЛЯВА. ТУК ИМЕННО Е НЕОБХОДИМО НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, ЧИЕТО РЕАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ТОЗИ ЕТАП Е ПАКТЪТ /ПРИМИРИЕТО/, А НЕ ОБЕЗАТЕЛНО КОНСЕНСУС МЕЖДУ СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ.  НАДЦЕНЯВАНЕТО НА РОЛЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ "СИЛИ" /КАВИЧКИТЕ НЕ СА СЛУЧАЙНИ!/ НА ТОЗИ ЕТАП ВОДИ САМО ДО НЗЛИШНО ИЗОСТРЯНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ. НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И ГРАЖДАНСКИЯТ МИР В БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ САМО НА ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА. БЪЛГАРИНЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЛОВИ ЗА РАБОТА ЧАС ПО-СКОРО, А ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ ДА ОСТАВИ НА ВЛАСТОЛЮБЦИТЕ. ИСТИНСКИТЕ ПОЛИТИЦИ НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ОТ НЕДРАТА НА НАРОДА, КОГАТО ПАЗАРЪТ ПОДЛОЖИ НА ОБЕКТИВНА ПРОВЕРКА ИНДИВИДУАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ВСЕКИ ЕДИН. МОЖЕ БИ ТОЧНО ЗАТОВА НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ ПОЛИТИЦИ, НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗЦВЕТКАТА ИМ, НЕ СА ЧАК ТОЛКОВА ВЪОДУШЕВЕНИ ОТ ИДЕЯТА ЗА ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИКА. ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТОЗИ ВЪПРОС БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ СПЕЦИФИКАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО НАНЕСЕ НАЙ-ТЕЖКИЯ СИ И НАЙ-ЖЕСТОК УДАР ВЪРХУ НАЙ-ПРЕДПРИЕМЧИВАТА ЧАСТ ОТ НАЦИЯТА - ФЕРМЕРИ /Т.НАР. КУЛАЦИ/, ТЪРГОВЦИ, ИНДУСТРИАЛЦИ, БАНКЕРИ И ДР. БЪЛГАРИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОХВАЛЯТ С ПОЛИТИЧЕСКИ И ОЩЕ ПО-МАЛКО ПЪК С ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДИСИДЕНТИ, НО НИКОЙ НЕ БИ МОГЪЛ ДА ОТРЕЧЕ ЕПИЧНАТА БОРБА НА БЪЛГАРИНА ЗА ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА, ХИЩНИЧЕСКИ ЗАГРАБЕНА И ОПУСТОШЕНА ОТ НАЙ-НЕКАДЪРНАТА ПРОСЛОЙКА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ПОСТЕПЕННО ОРГАНИЗИРАНА И БРОНИРАНА КАТО ПАРТИЙНА НОМЕНКЛАТУРА ОТ НАЙ-ОТВРАЩАВАЩ ТИП. ТАЗИ ИМЕННО НОМЕНКЛАТУРА СЪСИПА СТРАНАТА И КАТО ОГРОМЕН ОКТОПОД, ВПИТ В ИЗМЪЧЕНОТО ТЯЛО НА НАРОДА, СМУЧЕ ПОСЛЕДНИТЕ МУ ЖИЗНЕНИ СОКОВЕ. НЕ СЕ КАСАЕ ДО БОРБА МЕЖДУ ПАРТИИ ИЛИ ИДЕОЛОГИИ, А МЕЖДУ ОРГАНИЗИРАНАТА НЕКАДЪРНОСТ И ВСЕ ОЩЕ БЕЗЗАЩИТНАТА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ. ТАЗИ БОРБА Е БЕЗКОМПРОМИСНА И ПО ТОЗИ ВЪПРОС МЯСТО ЗА ИЛЮЗИИ НЯМА. ДЕСЕТ МЕСЕЦА БЕШЕ ПРЕДОСТАТЪЧЕН СРОК НА ОРГАНИЗИРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНА НЕКАДЬРНОСТ ДА СЕ ПРЕУСТРОЯВА, Т.Е. ДА ПРЕГРУПИРА СИЛИТЕ СИ И ДА ЗАРАЗИ ТЕРЕНА, ВЪРХУ КОЙТО ТРЯБВАШЕ ДО СЕГА ДА СЕ ПОЯВЯТ КЪЛНОВЕТЕ НА ПАЗАРА. ТЕЗИ СТОЖЕРИ НА БРУТАЛНИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, НАВЛЕКЛИ ФАЛШИВИТЕ МАНТИИ НА РЕФОРМАТОРИ, БИЗНЕСМЕНИ, МЕНИДЖЪРИ И ЕКСПЕРТИ, УСПЯХА ДА КОМПРОМЕТИРАТ ПАЗАРА В ОЧИТЕ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ПРЕДИ ОЩЕ ТОЙ ДА СЕ Е РОДИЛ. И НЕКА СМЕ ОТКРОВЕНИ ДОКРАЙ, ЗА ТЯХ - ТАЗИ НАЙ-ОПАСНА ЧАСТ ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА - "МИРНИЯТ, ЦИВИЛИЗОВАН ПРЕХОД БЕШЕ "МАННА НЕБЕСНА". ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ И НЕУТРАЛИЗИРАНИ С ЕДИН ЗАМАХ И ТЕРЕНЪТ РАЗЧИСТЕН И ДЕЗИНФЕКЦИРАН, ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ КРЕХКИТЕ КЪЛНОВЕ НА ПАЗАРА. ТАЗИ ХИРУРГИЧЕСКА ПО СЪЩЕСТВО ОПЕРАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ОТСТРАНИ ГАНГРЕНАТА, СЕ НАРИЧА ТОТАЛНА И БЪРЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ. АЛТЕРНАТИВАТА Е АГОНИЯ, БАВНА И МЪЧИТЕЛНА СМЪРТ. СРЕЩУ ТАКАВА АЛТЕРНАТИВА НАРОДЪТ ЩЕ СЕ БОРИ НА ЖИВОТ И СМЪРТ, В ТОВА НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪМНЯВА. МИРНИЯТ И ЦИВИЛИЗОВАН ПРЕХОД ЩЕ ДОЙДЕ КАТО ЕСТЕСТВЕНА ПОСЛЕДИЦА ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПОД ФОРМАТА НА ЕДНА ПРОГРАМИРАНА С НАЙ-МОДЕРНИ СРЕДСТВА ЕВОЛЮЦИЯ КЪМ ЕДИН СЪВРЕМЕНЕН ПАЗАР. ЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ КРЪВ, НО С КЪРВАВ ПОТ, ДОБРЕ ПОЗНАТ НА БЪЛГАРИНА ОТ ВЕКОВЕТЕ.

ТРЕТОТО ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОСНОВНА ЧЕРТА НА БЪЛГАРСКИЯ МОДЕЛ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ТРЕТИРА ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ПАЗАРЕН ДВИГАТЕЛ. ИЗХОДНО НАЧАЛО Е ФАКТЪТ, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА НЯМА ПАЗАРЕН ДВИГАТЕЛ, А ОПИТИТЕ ДА СЕ ВДЪХНЕ ЖИВОТ НА ТОТАЛИТАРНИЯ МЪРТВЕЦ СА ПЛОД НА БОЛНА ФАНТАЗИЯ. ТОДОР ЖИВКОВ И ЕКСПЕРТИТЕ МУ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД ПРАВИХА ПОДОБНИ НАЛУДНИЧАВИ ОПИТИ, ЗА ДА НИ ДОКАРАТ ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА. ПАЗАРНИЯТ ДВИГАТЕЛ НЕ МОЖЕ И НЕ БИВА ДА СЕ ВНАСЯ ОТВЪН, ТОЙ ТРЯБВА ДА Е БЪЛГАРСКО ИЗОБРЕТЕНИЕ, СЪОБРАЗЕНО С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ И СТАНДАРТИ. ТОЗИ ДВИГАТЕЛ ЩЕ ВЛЕЗЕ В ДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ЩЕ НОСИ НЕЙНИТЕ БЕЛЕЗИ. КОЛКОТО ПО-БЪРЗО И НА ПО-ВИСОКО НИВО СЕ ПРОВЕДЕ ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ТОЛКОВА ПО-НАВРЕМЕ И С ПО-ГОЛЯМ КПД /КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ/ ЩЕ БЪДЕ ПАЗАРНИЯТ ДВИГАТЕЛ. КАЧЕСТВАТА НА ПАЗАРНИЯ ДВИГАТЕЛ ЩЕ СЪОТВЕТСТВУВАТ НА КАЧЕСТВАТА НА ТРИТЕ СЪСТАВЛЯВАЩИ ГО СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРА: А/ ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА С НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И РЕГУЛИРАЩИ ФУНКЦИИ; Б/ СИНДИКАТИТЕ, ОБЕДИНЯВАЩИ НАЕМНИЯ ТРУД И ОСИГУРЯВАЩИ НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ И В/ СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ /ССПБ/, ОСИГУРЯВАЩ УПРАВЛЯВАЩАТА СИСТЕМА НА ДВИГАТЕЛЯ. ТРИТЕ ПАРТНЬОРА ТРЯБВА ДА ФУНКЦИОНИРАТ ХАРМОНИЧНО, ЗА ДА МОЖЕ ПАЗАРНИЯТ ДВИГАТЕЛ ДА НАБЕРЕ НЕОБХОДИМОТО УСКОРЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО И ВЗАИМНОТО ВЛИЯНИЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ТЕХНИЯ ОБЛИК И ПОВЕДЕНИЕ. СИНДИКАТИТЕ И ССПБ ТРЯБВА ДА СТАНАТ НАЙ-ГОЛЯМАТА ОРГАНИЗИРАНА СИЛА НА ОБЩЕСТВОТО И НАЙ-НАДЕЖДНИЯТ ГАРАНТ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА БАЗАТА НА МОДЕРНА ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА. БЕЗ РЕАЛНА ПРЕЦЕНКА ЗА ИСТИНСКОТО СЪОТНОШЕНИЕ НА СИЛИТЕ МЕЖДУ СИНДИКАТИТЕ И ССПБ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И КОАЛИЦИИ, ОТ ДРУГА, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПРИДВИЖВАНЕ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. НА ТОЗИ ЕТАП ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ПО СЪВСЕМ РАЗБИРАЕМИ ПРИЧИНИ НЯМАТ СОЦИАЛHO-ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА И НАДЦЕНЯВАНЕТО НА РОЛЯТА ИМ МОЖЕ ДА ИМА ОПАСНИ ПОСЛЕДИЦИ - ХАОС, НЕОФАШИЗЪМ И НЕОТОТАЛИТАРИЗЪМ. РАБОТАТА Е ТАМ, ЧЕ НЯКОИ, ДОКОПАЛИ СЕ ДО ВЛАСТТА, БЕЗ НЕОБХОДИМАТА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И БЕЗ НЕОБХОДИМАТА ПОДГОТОВКА ЗА ПАЗАРНИЯ ПРЕХОД, ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА Я ЗАДЪРЖАТ С ИЗПИТАНИТЕ НАСИЛНИЧЕСКИ МЕТОДИ. НА ТАЗИ ОСНОВА СА ВЪЗМОЖНИ БЕЗПРИНЦИПНИ КОМПРОМИСИ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИ НЕПРИМИРИМИ СИЛИ.    ЕДИНСТВЕНО БЪРЗАТА И ТОТАЛНА ПРИВАТИЗАЦИЯ И УКРЕПВАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ МОГАТ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ НАДВИСНАЛАТА ОПАСНОСТ. ОТТУК И ПОЛИТИЧЕСКАТА РОЛЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СИНДИКАТИТЕ. ТАЗИ РОЛЯ ДА СЕ ОСЪЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ И ДА БЪДЕ В ИНТЕРЕС НА ВСИЧКИ.

В СВЕТЛИНАТА НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗСЪЖДЕНИЯ ЕТО КАК БИ ИЗГЛЕЖДАЛ АЛГОРИТЪМЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ОСНОВЕН МОДУЛ В ПРОГРАМАТА БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА, СЪОБРАЗЕН С ПЛАНА "МОНЕ-СТОЛЕРЮ" В НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ СТЪПКИ:

ПЪРВА СТЪПКА. СЪЗДАВАНЕ НА ЙЕРАРХИЧНА МРЕЖА ОТ РАБОТНИ ГРУПИ НА ПЕТ НИВА: 1/НАЦИОНАЛНО: НАЦИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА /НРГ/ СЪС СЕДАЛИШЕ СОФИЯ; 2/ РЕГИОНАЛНО: РЕГИОНАЛНИ РАБОТНИ ГРУПИ /РРГ/ СЪС СЕДАЛИЩА В БИВШИТЕ ОКРЪЖНИ ЦЕНТРОВЕ; 3/ ЛОКАЛНО: ЛОКАЛНИ РАБОТНИ ГРУПИ /ЛРГ/ СЪС СЕДАЛИЩА В НОВИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ НА ТРЕТО НИВО; 4/ МЕСТНО: МЕСТНИ РАБОТНИ ГРУПИ /МРГ/ СЪС СЕДАЛИЩА В НОВИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ НА ЧЕТВЪРТО НИВО И 5/ ОБЕКТОВО: ОБЕКТОВИ РАБОТНИ ГРУПИ /ОРГ/, УСТАНОВЕНИ В САМИТЕ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ.

СТРУКТУРАТА НА МРЕЖАТА ЩЕ БЪДЕ АНАЛОГИЧНА НА СТРУКТУРИТЕ НА ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРА С ЦЕЛ ЕФИКАСНО КОМУНИКИРАНЕ С ТЯХ. ИМА СЕ ПРЕДВИД И ПОСТЕПЕННОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА /НИМ/ С ПАРАЛЕЛНА СТРУКТУРА, КОЯТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН В МЕЖДУНАРОДНАТА САТЕЛИТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. НИМ ЩЕ ЗАМЕСТИ СЕГАШНАТА НЕГОДНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА И СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКА СИСТВМА. ЦЯЛАТА ПРОГРАМА СЕ ГРАДИ НА МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СИСТЕМОТЕХНИКАТА И СИСТЕМНИЯ ПОДХОД. НИМ ЩЕ БЪДЕ НАДЕЖДНА СИСТЕМА ЗА БЪРЗ И КОРЕКТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН, ЗА СПРАВКИ, КОНСУЛТАЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ НИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУНАРОДНО. НИМ Е НЕОБХОДИМА БАЗА ЗА ЕДНО ОТВОРЕНО, СЪВРЕМЕННО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, КАКВОТО В ЗАЛОЖЕНО В ЦЕЛТА НА ПРОГРАМАТА. ЯДРАТА НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ НА ФИРМЕН ПРИНЦИП С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОИЗДРЪЖКАТА ИМ. КЪМ ГРУПИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРИОБЩАВАНИ НОСИТЕЛИ И РЕАЛИЗАТОРИ НА ПРАГМАТИЧНИ ИДЕИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД /НАЦИОНАЛЕН, ПОЛИТИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗЕН, СОЦИАЛЕН И ПР./.    МОТИВАЦИЯТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ ВЪРВЯТ "РЪКА ЗА РЪКА". ПЪРВАТА И ОСНОВНА ЗАДАЧА НА ГРУПИТИ ЩЕ БЪДЕ РАЗРАБОТВАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА. ПО ТОЗИ НАЧИН ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ ПРОТЕЧЕ ОРГАНИЗИРАНО И НАПРАВЛЯВАН НА ЕДИННА МЕТОДОЛОГИЧНА БАЗА С ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ОПИТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧУЖДЕСТРАННИЯ. НЕ БИ ТРЯБВАЛО НИКОЙ ОБЕКТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДА БЪДЕ ЗАСТРАШЕН ОТ НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ОПИТ И КОМПЕТЕНТНОСТ. ГОТОВНОСТТА НА НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ С ОПИТ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА ДА НИ ОКАЖАТ ПОМОЩ В РЕШИТЕЛНИТЕ СТЪПКИ НА ПРЕХОДА И В ЧАСТНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА МОЖЕ БИ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ПО-ЕФИКАСНА, ОТКОЛКОТО КРЕДИТИТЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ЕФЕКТИВНОТО ИМ УСВОЯВАНЕ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ РОЛЯТА НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В ЧУЖБИНА БИ БИЛА НЕОЦЕНИМА. ЕСТЕСТВЕНО Е ТЕЗИ, КОИТО УЧАСТВУВАТ АКТИВНО В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРА, ДА ЗАЕМАТ В НЕГО И ПОЛАГАЩОТО ИМ СЕ МЯСТО. А В СТРАТЕГИЧЕСКО И РЕСУРСНО /НАЙ-ВЕЧЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНО/ ОТНОШЕНИЕ БЪДЕЩИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАЗАР СЪВСЕМ НЕ Е БЕЗПЕРСПЕКТИВЕН.

ВТОРА СТЪПКА. ОТКРИВАНЕ И АВТОДИАГНОСТИКА НА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕНИДЖЪРИ. КАСАЕ СЕ ЗА ЕДИН КОНТИНГЕНТ ОТ ОКОЛО 800 БЪДЕЩИ МЕНИДЖЪРИ, КОИТО ПРИ КОНКУРЕНТНИ УСЛОВИЯ ЩЕ ПОЕМАТ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРУПНИТЕ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ ФИРМИ. ПО ТОЗИ НАЧИН ЧАСТНАТА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ СЕ ПОСТАВЯТ ПРИ ЕДНАКВИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ. НАЛАГА СЕ УТОЧНЯВАНЕТО, ЧЕ ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРА НЯМА НИЩО ОБЩО С ТАЗИ НА ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВАТА ДЪРЖАВА, ТАКА КАКТО НЯМА НИЩО ОБЩО МЕЖДУ ДВАТА ТИПА ИКОНОМИКИ - ПЛАНОВАТА И ПАЗАРНАТА. В ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ПО СЪЩЕСТВО ДОБРОВОЛНО АСОЦИИРАНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ВСИЧКИ СВОБОДНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО. В ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР ПО НЕОБХОДИМОСТ ДЪРЖАВАТА ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ЗНАЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЪЛНЯВА СВОИТЕ РЕГУЛИРАЩИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ. СЛЕД ПРЕХОДА ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА ЩЕ СЕ ОСВОБОДИ ОТ ВСИЧКО НЕНУЖНО, ЗА ДА СЕ ДАДЕ ПЪЛНА СВОБОДА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. МЕНИДЖЪРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ Е СПОЛУЧЛИВИЯТ ОТГОВОР НА ИЗОСТРЕНОТО ЧУВСТВО НА БЪЛГАРИНА ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ТЪЙ КАТО В ОБЩИЯ СЛУЧАЯ МЕНИДЖЪРЪТ НЕ Е СОБСТВЕНИК, НО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ТОЙ Е ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕТО, ДОКАЗАН В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. МЕНИДЖМЪНТЪТ И МЕНИДЖЪРИТЕ СА ПРОДУКТ НА ВИСОКОРАЗВИТАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, КАКВАТО Е ИКОНОМИКАТА НА САЩ, КЪМ КОЯТО СА ОРИЕНТИРАНИ ВСИЧКИ СЪВРЕМЕННИ СВОБОДНИ СТОПАНСТВА. ПРЕДЛАГАНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР ИМА СЪЩИТЕ ОРИЕНТИРИ. СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ПРЕУСПЕЛИ В УСЛОВИЯТА НА ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВАТА ИКОНОМИКА, НЯМАТ НИЩО ОБЩО С МЕНИДЖМЪНТА И МЕНИДЖЪРИТЕ, В ОБЩИЯ СЛУЧАЙ ТЕ СА ТИПИЧНИ АНТИМЕНИДЖЬРИ. В НЕМАЛКО СЛУЧАИ ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЕКСПЕРТИТЕ, ВЪЗПИТАНИЦИ НА ИДЕОЛОГИЗИРАНИТЕ АНТИПАЗАРНИ ИНСТИТУЦИИ И ОСОБЕНО НАУЧНО АТЕСТИРАНИТЕ. НА ХОРАТА, ЗАКЪРМЕНИ С АНТИПАЗАРНАТА ИДЕОЛОГИЯ, Е НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ, ЗА ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ БРЕМЕТО, КОЕТО НЕИЗБЕЖНО НОСЯТ, И ДА ПРЕОРИЕНТИРАТ МИСЛЕНЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО СИ В ПАЗАРНА ПОСОКА. ЕДНА СЪВРЕМЕННА АВТОДИАГНОСТИКА БИ МОГЛА ДА ИМ ПОМОГНЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ. ПРОВЕДЕНИТЕ АВТОДИАГНОСТИКИ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЪЛГАРСКИ МЕНИДЖЪРИ ПОКАЗВА ЕДИН ТВЪРДЕ ОБНАДЕЖДАВАЩ ФАКТ - БЪЛГАРИЯ ПРИТЕЖАВА ЦЕНЕН ИНТЕЛЕКТУАЛЕН РЕСУРС, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЕМЕ НА ПЛЕЩИТЕ СИ ТЕЖКОТО БРЕМЕ НА ПРЕХОДА. ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ НА МЛАДАТА БЪЛГАРСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ПРИНУДЕНА ДА ЕМИГРИРА В СТРАНИ С НАПРЕДНАЛА ИКОНОМИКА. МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ ТЯ СЕГА ПРЕКАРВА НЕОБХОДИМИЯ МЕНИДЖЬРСКИ СТАЖ, ВКЛЮЧВАЩ И ДОБРАТА ЕЗИКОВА КУЛТУРА, И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДНО БЪДЕЩО ПАРТНЬОРСТВО С МЕЖДУНАРОДНИЯ МЕНИДЖМЪНТ.  СИЛАТА НА МЕНИДЖМЪНТА Е НАЙ-ВЕЧЕ В УМЕНИЕТО ДА СЕ ИЗВЛИЧА ПОЛЗА ТАМ, ОТКЪДЕТО НА ПРЪВ ПОГЛЕД НАЙ-МАЛКО МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА. В ТОЗИ КОНТЕКСТ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗБИРА И ИНТЕРЕСЪТ НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ БИЗНЕС, МАКАР И ЗАСЕГА СДЪРЖАН, КЪМ ЕДНА БЪДЕЩА ПАЗАРНА БЪЛГАРИЯ. ТОЧНО ЗА ТОВА РАЗПРОДАВАНЕТО НА БЕЗЦЕНИЦА НА НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД НА ЧУЖДЕНЦИ Е НАЦИОНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ТО ТРЯБВА ДА СЕ НАКАЗВА СУРОВО. ВСИЧКИ АКТОВЕ, НАКЪРНЯВАЩИ НАСЛЕДСТВОТО НА НАРОДА, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ АНУЛИРАТ. ПО ТОЗИ ВЪПРОС ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЯМА КАКВО ДА ДИСКУТИРА, ТОВА Е СУВЕРЕННО ПРАВО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО НАРОДА!

КЪМ НРГ СЕ ПРЕДВИЖДА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО МЕНИДЖМЪНТ /НКЦМ/ С ФИЛИАЛИ КЪМ НЯКОИ ОТ РРГ. НКЦМ БИ МОГЪЛ ДА ЗАЕМЕ МЯСТОТО НА АОНСУ ИЛИ ДРУГА БИВША ИНСТИТУЦИЯ С ПОДОБНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, А ОРГАНИЗАЦИОННО, ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНО И ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН КАДРОВО, ТОЙ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА ТЕСНИ КОНТАКТИ С АНАЛОГИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ, АМЕРИКАНСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНТРОВЕ И ИНСТИТУЦИИ.

НКЦМ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИГРАЕ РОЛЯТА НА СРЕДИЩЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОПИТ В ОБЛАСТТА НА БИЗНЕСА И МЕНИДЖМЪНТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО С ПОМОЩТА НА МРЕЖАТА ОТ РАБОТНИ ГРУПИ ЩЕ СЕ ПРЕНЕСЕ НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА.

РАБОТИТЕ ПО ТАЗИ И ПРЕДИШНАТА СТЪПКИ СА ЧАСТИЧНО ЕКСПЕРИМЕНТИРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АВТОДИАГНОСТИКАТА ЗА БЪДЕЩИТЕ МЕНИДЖЪРИ. ЗА 3-4 СЕДМИЦИ МОЖЕ ДА БЪДЕ АТЕСТИРАН НЕОБХОДИМИЯТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА КОНТИНГЕНТ ОТ МЕНИДЖЪРИ.

ТРЕТА СТЪПКА. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ-МОДЕЛИ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ТИПИЧНИ ОБЕКТИ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ.

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ЗАСЕГНЕ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО ВСИЧКИ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ, А НЕ САМО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ. В ТОЗИ СМИСЪЛ И ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СИСТЕМНИЯ ПОДХОД ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, НЕЗАВИСИМО ОТ ДОМИНИРАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР, Е ПО СЪЩЕСТВО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА, А НЕ ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА. В ЕДНА СЛОЖНА И ДИНАМИЧНА СИСТЕМА И "МАЛКИТЕ КАМЪЧВТА ПОНЯКОГА ПРЕОБРЪЩАТ КОЛАТА". ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИНФОРМАТИКАТА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН СА МОЩНО СРЕДСТВО ЗA ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ ИЗНЕНАДИ И СЪТРЕСЕНИЯ, НО САМО АКО СА СПОЛУЧЛИВО СЪЧЕТАНИ С ДРУГ СЪВРЕМЕНЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ, В АРСЕНАЛА, НА КОЙТО ВАЖНО МЯСТО ЗАЕМАТ МОДЕЛИТЕ И МОДЕЛИРАНЕТО.

СВЕТЪТ ИМА ОПИТ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ НЕГО. МОДЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОТРАЗЯВАТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ЧЕРТИ НА МОДЕЛИРАНИЯ ОБЕКТ, НО ЗА ДА БЪДАТ НАИСТИНА ЕТАЛОН ЗА ОСТАНАЛИТЕ ОБЕКТИ, КЪДЕТО ЩЕ СЕ МУЛТИПЛИЦИРАТ, ТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА РЕДИЦА ОЩЕ УСЛОВИЯ: ДА СА ГЪВКАВИ И АДАПТИВНИ, ДА СЪДЪРЖАТ ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ДА СА СОЦИАЛНО ВЬЗПРИЕМЛИВИ КАКТО ЗА НОВИТЕ СТОПАНИ, ТАКА И ЗА ОБЩЕСТВОТО, ДА СА ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ЗА ВЪНШНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ, ДА СИНТЕЗИРАТ СОБСТВЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ, ДА СА ПЕРСПЕКТИВНИ. ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ НЕОБХОДИМОТО НИВО НА МОДЕЛИТЕ, ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОБЛИЖАВАТ ДО ОПТИМАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВЪПРОСИ КАТО:

1/ РЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ОБЕКТА С ЦЕЛ ФОРМИРАНЕТО НА ОПТИМАЛНИ ПО МАЩАБИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА УПРАВЛЯЕМОСТ И НА СЪБЛЮДАВАНЕ НА АНТИМОНОПОЛНИТЕ ПРАВИЛА. ГИГАНТОМАНИЯТА И НЕВЕЖЕСТВОТО НА ПРЕДИШНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЕКИПИ СА СЪЗДАЛИ НЕУПРАВЛЯЕМИ КОЛОСИ НА ГЛИНЕНИ КРАКА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕСТРУКТУРИРАТ ВНИМАТЕЛНО И КОМПЕТЕНТНО. ВСИЧКИ "ШАПКИ" ТРЯБВА ДА ПАДНАТ ОЩЕ ПРИ РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТЕ ЩЕ КОМПРОМЕТИРАТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА. СВОБОДНИТЕ И НЕЗАВИСИМИ ПРЕДПРИЯТИЯ /ПОНЯТИЕТО "ПРЕДПРИЯТИЕ” Е УПОТРЕБЕНО НАВСЯКЪДЕ В НАЙ-ШИРОК СМИСЪЛ/ СЕ АСОЦИИРАТ ДОБРОВОЛНО, КОГАТО НАМЕРЯТ ЗА НЕОБХОДИМО, И ПО НАЧИНИ, УДОВЛЕТВОРЯВАЩИ ВЗАИМНИТЕ ИМ ИНТЕРЕСИ. АСОЦИИРАНЕТО НА НЕСВОБОДНИ И НЕНАЛЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОЗНАЧАВА ЗАРОБВАНЕТО ИМ ОТ ТЕЗИ, ОТ КОИТО ТЕ ЗАВИСЯТ. НОРМАЛНОТО АСОЦИИРАНЕ ЩЕ СЕ РАЗВИВА ПОСТЕПЕННО С УКРЕПВАНЕТО НА ПАЗАРА.

2/ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕКОНВЕРСИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ОТВАРЯНЕТО НА ПАЗАРА И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ ЩЕ ПРЕДИЗВИКА НЕЗАБАВНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВИ ДЕЙНОСТИ И ТРУДНОСТИ В НЯКОИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ. НЕОБХОДИМА Е СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА С УЧАСТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ДА СЕ УСТАНОВИ КОИ ДЕЙНОСТИ СА НЕНУЖНИ, КОИ СА НЕОБХОДИМИ, НО ЛОШО УПРАВЛЯВАНИ И КОИ СА НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНИ, НО НЕОБХОДИМИ. УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕБАЛАНСИТЕ ЩЕ ИЗИСКВА НАМЕСАТА НА ДЪРЖАВАТА В ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ПРИ РЕКОНВВРСИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ НА БАЗАТА НА ЕДНА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА И ЧРЕЗ МИТНИЧЕСКИТЕ ТАРИФИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ МОЩНАТА ВЪНШНА КОНКУРЕНЦИЯ. ТЕЗИ МЕРКИ НА ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СА ВРЕМЕННИ И ДОБРЕ ДОЗИРАНИ, ЗА ДА СЕ ПОДДЪРЖА КОНКУРЕНЦИЯТА С ВЪНШНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, БЕЗ ДА СЕ ОБЕЗКУРАЖАВАТ НАЦИОНАЛНИТЕ. ОТ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ СЕ ВИЖДА НАЙ-ДОБРЕ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА МРЕЖАТА ОТ РАБОТНИ ГРУПИ ДА БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ФИРМА, НЕЗАВИСИМА ОТ ДЪРЖАВАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ /НА МАТЕРИАЛНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ/. ВПРОЧЕМ ФИРМАТА ЩЕ ВЛИЗА В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЪРЖАВАТА И ДРУГИТЕ ДВА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРА, КОЕТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПРЕДИ ВНЕДРЯВАНЕТО ИМ.

3/ МАКСИМАЛНО УЧАСТИЕ НА КОЛЕКТИВИТЕ В ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ РОЛЯТА НА СИНДИКАТИТЕ Е ТВЪРДЕ ОТГОВОРНА, КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР И СЕ СТИГНЕ ДО ПРИЕМАНЕТО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ИЛИ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ, КОЕТО СЕ ПОДРАЗБИРА/ НА ВСИЧКИ ПО-ВАЖНИ СТЪПКИ НА ПРОЕКТА ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ОБЕКТА ОЩЕ В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕТО МУ. НЕ ПО-МАЛКО ОТГОВОРНА Е РОЛЯТА НА ВРЕМЕННИТЕ КОМИТЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, КОИТО СЪЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ТЕЗИ КОМИТЕТИ ЩЕ ПОЕМАТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ОТ МОМЕНТА НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО МУ ДО УСТАНОВЯВАНЕТО НА НОВОТО ФИРМЕНО РЪКОВОДСТВО. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЩЕ КОНТРОЛИРА РАБОТАТА НА ВРЕМЕННИТЕ КОМИТЕТИ. В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ УЧАСТВУВАТ С ПРАВО НА ГЛАС ВСИЧКИ, ИМАЩИ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ В РАЗДЬРЖАВЕНИЯ ОБЕКТ, Т.НАР. ПРАВОИМАЩИ, КЪМ КОИТО ОСВЕН БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ СЕ ОТНАСЯТ ВСИЧКИ С РЕАЛЕН ПРИНОС В СЪЗДАВАНЕТО И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ФОНДА, ПОДЛЕЖАЩ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ. КОМПЕНСИРАНЕТО НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ /ДА СЕ ПОДРАЗБИРА И "ИЛИ НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ"/ ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАВА ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ ПО ВЗАИМНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ТЯХ И ДРУГИТЕ ПРАВОИМАЩИ, КАТО СЕ ЗАЧИТАТ ЗАКОННИТЕ ИМ ПРЕТЕНЦИИ.

ГОТОВИЯТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ОБЕКТА ТРЯБВА ДА СЪЧЕТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ С ТЕЗИ НА ОБЩЕСТВОТО. ДОКОЛКО ТОВА ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ, ЩЕ ЗАВИСИ НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА. МОДЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПОКАЖАТ ПРИМЕР НА БЕЗУПРЕЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОСТАНАЛИТЕ.

4/ РЕКОНВЕРСИЯ НА СОБСТВЕНОСТИТЕ. СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА Е В ТОВА - ВСЕКИ ПРАВОИМАЩ ДА ПОЛУЧИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА РЕАЛИЗИРА ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ ПО НАЧИН, КОЙТО БИ МУ СЪЗДАЛ НАЙ-ДОБРА ПОЗИЦИЯ В ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ. НИКОЙ НЯМА ИНТЕРЕС НОВИТЕ СТОПАНИ ДА ФАЛИРАТ ИЛИ ДА ВОДЯТ ОТЧАЯНА БОРБА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ. РЕКОНВЕРСИЯТА НА СОБСТВЕНОСТИТЕ, Т.Е. ЗАМЯНАТА НА ЕДИН ВИД СОБСТВЕНОСТ С ДРУГА, ПО СЪЩЕСТВО И ПО МЯСТО БИ МОГЛА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ С ПОМОЩТА НА ПАРИЧВН ЕКВИВАЛЕНТ ОТ ТИПА НА ОБИКНОВЕНИТЕ АКЦИИ ИЛИ БОНОВЕТЕ. НАПРИМЕР ЛИЦЕТО "А" ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ 50 ДЕКАРА ЗЕМЯ ПЪРВА КАТЕГОРИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО "X" В ДОБРУДЖАНСКИЯ КРАЙ, НО САМОТО ТО Е ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР, УСТРОЕН ПРОФЕСИОНАЛНО И БИТОВО В ГР. СТ.ЗАГОРА И НЯМА ИНТЕРЕСИ КЪМ НОВАТА СОБСТВЕНОСТ, НО НЕ БИ ЖЕЛАЛ И ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ НЕЯ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПРАВОИМАЩИЯТ БИ МОГЪЛ ДА ПОИСКА БОНОВЕ /ИЛИ ДРУГ ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ/, РАВНИ НА СТОЙНОСТТА НА ВЪПРОСНИТЕ 50 ДЕКАРА ЗЕМЯ, ОЦЕНЕНА ПО ЕДИННА СКАЛА, ВАЛИДНА ЗА ННФ, И С ТЕЗИ БОНОВЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ КАТО СОБСТВЕНИК С ПРИСПАДАЩИЯ СЕ БРОЙ ДЯЛОВЕ /ИЛИ АКЦИИ/ В РАЗДЪРЖАВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ГР. СТ.ЗАГОРА, КЪДЕТО НАЙ-ДОБРЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МУ ИНТЕРЕСИ.

РАЗБИРА СЕ, СЪЩИЯТ ПРАВОИМАЩ С ПРИДОБИТИТЕ БОНОВЕ БИ МОГЪЛ ДА ЗАКУПИ ДРУГ ВИД РАЗДЪРЖАВВНА СОБСТВЕНОСТ, НАПР. ХОТЕЛ /ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО/, ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО, ВИЛЕН ИМОТ, СТРОИТЕЛЕН ТЕРЕН И ПР. ТОЙ БИ МОГЪЛ ДА СТАНЕ АКЦИОНЕР В НОВООБРАЗУВАНА ДЪРЖАВНА ФИРМА ОТ СМЕСЕН ТИП, Т.Е. С УЧАСТИЕ И НА ЧАСТНИ КАПИТАЛИ ПОД 50 НА СТО. И НАЙ-ПОСЛЕ ПРАВОИМАЩИЯТ МОЖЕ ДА СЪХРАНИ БОНОВЕТЕ СИ С ОГЛЕД НА ЕДНО БЪДЕЩО ВКЛЮЧВАНЕ В СМЕСЕНА ИЛИ ПРИВАТИЗИРАЩА СЕ НА ПО-КЪСЕН ЕТАП ДЪРЖАВНА ФИРМА. ПРИДОБИТАТА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ ДА СЕ КОНВЕРСИРА И УНАСЛЕДЯВА, НО НЕ И ПРЕОТСТЪПВА. ТЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАВА САМО АКО ПРЕДПРИЯТИЕТО, КЪМ КОЕТО ТЯ ПРИНАДЛЕЖИ, ИМА ИНТЕРЕС И ДОПУСКА РАЗПРОДАЖБА. РАЗБИРА СЕ, ДАДЕНИЯТ ПРИМЕР ДАЛЕЧ НЕ ИЗЧЕРПВА РЕАЛНО ВЪЗМОЖНИТЕ ВАРИАНТИ, НО И ТОЙ ДОСТАТЪЧНО УБЕДИТЕЛНО ПОДСКАЗВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТОТАЛНА И ЕДНОВРЕМЕННА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ДА ПРИПОМНИМ ДУМИТЕ НА КАНЦЛЕРА ЕРХАРД: "ЕДНА ИКОНОМИКА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО ЛИБЕРАЛНА, КАКТО ЕДНА ЖЕНА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО БРЕМЕННА: ТЯ ИЛИ Е, ИЛИ НЕ Е."

5/ ДЕТЕРМИНИРАНОСТ И ПОЛЗУВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ. СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА Е СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ МОДЕЛИ - ПИЛОТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАЧИНЪТ НА ПОЛЗУВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ. ДИНАМИКАТА НА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР ПРЕДОПРЕДЕЛЯ ДИНАМИКАТА НА МОДЕЛИТЕ, РЕСПЕКТИВНО НА МРЕЖАТА ОТ МОДЕЛИ, КОЕТО НЕ ИЗКЛЮЧВА ТЯХНАТА ДЕТЕРМИНИРАНОСТ НА МДВН ЕТАП. ТЕЗИ НА ПРЪВ ПОГЛЕД ПРОТИВОРЕЧИВИ ИЗИСКВАНИЯ СЕ СЪЧЕТАВАТ УСПЕШНО СЪС СРЕДСТВАТА НА ИНФОРМАТИКАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИУМ, КАКВИТО НАШАТА ПРОГРАМА ПРЕДВИЖДА. ПРОГРАМАТА СЕ ИЗГРАЖДА НА ПОЗНАТИЯ В ИНФОРМАТИКАТА ПРИНЦИП НА МЕНЮТАТА, С КОЯТО СЕ ПОСТИГА ЙЕРАРХИЯ В НИВАТА НА ДЕТАЙЛИРАНОСТ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ.

В ПЪРВАТА ФАЗА НА ПРЕХОДА СЕ КАСАЕ ЗА МОДЕЛИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ТЯХНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВУВА НА РАЗНООБРАЗИЕТО НА НАЧИНИТЕ /ТЕХНОЛОГИИТЕ/ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА. РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО КАТО АКТ ПО СЪЩЕСТВО ОБРАТЕН НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЕДНОВРЕМЕННО "С ЕДИН ЗАМАХ" И ПО ПРИБЛИЗИТЕЛНО ЕДНАКЪВ НАЧИН, НО РАБОТНИТЕ ГРУПИ И КОМИТЕТИТЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО ЩЕ СЕ СБЛЪСКАТ С НЕВЕРОЯТНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В НАЧИНИТЕ НА ПРИВАТИЗИРАНЕТО. НА ПОМОЩ ЩЕ ДОЙДАТ СОБСТВЕНИЯТ И ЧУЖДИЯТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧУЖДЕСТРАНЕН, ОПИТ И "БАНКАТА" ОТ МОДЕЛИ В ПАМЕТТА НА КОМПЮТЪРА, КОЯТО ЩЕ СЪХРАНЯВА И МОДЕЛИ С ЧУЖДЕСТРАННА МАРКА. НА ЕКРАНА НА МОНИТОРА МОДЕЛЪТ НА ЕДНО ОБРАЗЦОВО ТКЗС ШЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪПОСТАВИ С МОДЕЛА НА ЕДНА ОБИКНОВЕНА ФЕРМА ОТ АМЕРИКАНСКИ ТИП. ЕСТЕСТВЕНО Е ЗА НОРМАЛНИЯ, ЗА ДА НАПРАВИ ИЗБОР НА НЕЩО, "ДА ГО Е ВИДЯЛ ПОНЕ НА КАРТИНКА", А СВОБОДНИЯТ ПАЗАР Е НЕЩО, КОЕТО СВОБОДНИЯТ СВЯТ ОТДАВНА ПОЗНАВА И ШИРОКО ПРАКТИКУВА.

РАБОТАТА С МОДЕЛИТЕ НЕСЪМНЕНО ИЗИСКВА БОГАТ ОПИТ, ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД И ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, НА ПРАКТИКА НЕЩАТА ОПИРАТ НЕ ДО КОПИРАНЕ НА МОДЕЛИ И ДАЖЕ НЕ ТОЛКОВА ДО АДАПТИРАНЕТО ИМ, А ПРЕДИ ВСИЧКО ДО КОМБИНИРАНЕ НА КОМПОНЕНТИ И ДЕТАЙЛИ НА МОДЕЛИ ПРИ МАКСИМАЛНО СЪОБРАЗЯВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ РЕАЛНОСТИ И ДАДЕНОСТИ.
ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО КАТО ECTЕCTBЕH ПРОДУКТ В НЕСРАВНИМО ПО-СЛОЖНО ОТ ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВОТО /ПРОДУКТ НА "ГЕНИАЛНИ" МИСЛИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ/, НО ТО ПРИТЕЖАВА И ОГРОМНОТО ПРЕДИМСТВО ДА СЕ САМОРАЗВИВА И САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВА.

НАШАТА ПРОГРАМА НЯМА ЗА ЦЕЛ ДА ДАВА РЕЦЕПТИ ЗА НЕВЪЗМОЖНОТО - КАК ДА СЕ ИЗГРАДИ ПАЗАРЪТ. ТЯ ИМА ЗА ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО НА ПРЕДПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ЗА РАЖДАНЕТО, ИЗРАСТВАНЕТО И САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА ЕДИН МОДЕРЕН ПАЗАР НА БЪЛГАРСКА ПОЧВА.

НЕКА РАЗГЛЕДАМЕ ПРИМЕР ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, КОЕТО В ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА ПОСТЕПЕННО ЩЕ ЗАЕМЕ ДОМИНИРАЩА РОЛЯ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА НЕЗАВИСИМО ОТ НАНЕСЕНИТЕ МУ ТЕЖКИ ПОРАЖЕНИЯ. ВСЕ ПАК ТАМ ОСНОВНИЯТ КАПИТАЛ Е НАЛИЦЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО МУ В ОБОРОТ СА ОТНОСИТЕЛНО МАЛКИ. НЕ СЛУЧАЙНО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ОЩЕ ОТСЕГА ОТПРАВЯТ ПОГЛЕД НАЙ-ВЕЧЕ В ПОСОКА НА СЕЛОТО. ТОЧНО ЗА ТОВА ТУК ТРЯБВА ДА СЕ ВНИМАВА НАЙ-МНОГО И ДА НЕ СЕ ПРОИГРАВАТ ШАНСОВЕТЕ. ТАКАВА ОПАСНОСТ КРИЕ ИДЕЯТА ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА ЗЕМЯТА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТКЪСНАТО ОТ КОНТЕКСТА НА ЕДНА ТОТАЛНА ПРИВАТИЗАЦИЯ. НИКОЯ ФЕРМА, ДОРИ И ОТ АМЕРИКАНСКИ ТИП, НЕ БИ МОГЛА ДА ПРОСПЕРИРА, АКО НЯМА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА СИ НА ПАЗАРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ВЪНШНИЯ, Т.Е. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ ИЗЛИЗА С ЦЯЛАТА СИ ОСТРОТА И НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОДМИНАВА.    РЕКОНВЕРСИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИНДУСТРИЯТА НЕИЗБЕЖНО ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С НУЖДИТЕ НА ЕДНО ВЪЗРАЖДАЩО СБ НА СЪВРЕМЕННИ ОСНОВИ СЕЛСКО СТОПАНСТВО. СЪЩОТО В РАЗЛИЧНА СТЕПЕН СЕ ОТНАСЯ ЗА ПОЧТИ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА. ИДЕЯТА ЗА НЯКОГАШНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ В СЕЛАТА ВЕРОЯТНО ЩЕ ПОЛУЧИ НОВО РАЗВИТИЕ, ОСЪВРЕМЕНЕНО, РАЗБИРА СЕ. ПРОЕКТИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА АКЦЕНТИРАТ И ВЪРХУ ПРОБЛЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ЗА ЕРОЗИЯТА, ЗА РЕКУЛТИВИРАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ПР. РАЗБИРА СЕ, ТОВА Е САМО ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО РЕАЛНО ЩЕ ВЪЗНИКНАТ, НО И ТЕ СА ДОСТАТЪЧНИ, ЗА ДА ПОКАЖАТ НА НВПРЕДУБЕДЕНИТЕ, ЧЕ Е НАЛОЖИТЕЛЕН КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД, ЧЕ МОДЕЛЪТ ТРЯБВА ДА ТРЕТИРА НЕ ОТДЕЛЕН ОБЕКТ, А НАЙ-МАЛКОТО ЕДНО СЕЛО ИЛИ СЕЛИЩЕ, ОТГОВАРЯЩО НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ИЗИСКВАНИЯ. ТОВА Е ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА И НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА Я ПРИЕМЕМ ТАКАВА, КАКВАТО Е, А НЕ КАКТО ИЗГЛЕЖДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПАРТИИ И ИДЕОЛОГИИ. ПРИЕМАНЕТО НА ЕДИН ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА, ПРЕДИ ДА СА АНАЛИЗИРАНИ ПОНЕ МОДЕЛИТЕ, НЕ Е НИЩО ДРУГО, ОСВВН ЧИСТО АДМИНИСТРИРАНЕ, АКО НЕ И НЕЩО ПО-ЛОШО. ХОРАТА ТРЯБВА ДА ИМАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ МОДЕЛ НА ТКЗС И МОДЕЛ НА ФЕРМА ОТ АМЕРИКАНСКИ ТИП И ТОГАВА КАТО СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ СТОПАНИ И СОБСТВЕНИЦИ САМИ ДА РЕШАТ КОЙ МОДЕЛ ЩЕ СИ ИЗБЕРАТ. НЕ Е НИКАК    ИЗКЛЮЧЕНО ДА СЕ РОДЯТ И ОРИГИНАЛНИ БЪЛГАРСКИ МОДЕЛИ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО БЪЛГАРИЯ БЕШЕ НЯКОГА ИЗНОСИТЕЛ НЕ САМО НА ПРОДУКТИ, А И НА ТЕХНОЛОГИИ. ОЩЕ НИКОЙ НЕ СЕ Е СЕТИЛ ДА ПРОУЧИ ВНИМАТЕЛНО НАШИЯ СОБСТВЕН ОПИТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ТЪРГОВИЯТА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, БАНКОВОТО ДЕЛО, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВНОТО ДЕЛО, ТА ДОРИ И В СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ. ЗА СМЕТКА НА ТОВА ПЪК ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ БЕЗ НИКАКВА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА НИКНАТ КАТО ГЪБИ, ЗА ДА СЕ СЪРДЯТ НА НАРОДА, ЧЕ НЕ ПРОЯВЯВАЛ ДОСТАТЪЧНО ЗДРАВ РАЗУМ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ. НАШАТА ПРОГРАМА ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ДАВА ГОТОВИ РЕЦЕПТИ И ДА ПОУЧАВА КОГОТО И ДА БИЛО. ОТ ТОВА НА НАРОДА МУ Е ДОШЛО ДО ГУША ОТ БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК. НАШАТА ПРОГР АМА ЦЕЛИ РАЗКРЕПОСТЯВАНЕТО НА МЪДРОСТТА, ОПИТА И ТАЛАНТА НА НАРОДА И КОНЦЕНТРИРАНЕТО ИМ ВЪРХУ ЖИЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА НАЦИЯТА.

6/ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ. ДНЕС НА ФОНА НА ОБИДНО ПРАЗНИТЕ МАГАЗИНИ ПРИКАЗКИТЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ ЗАПОЧВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДА ЗВУЧАТ КАТО ЛОЗУНГИ ЗА СВЕТЛО КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ, С ТАЗИ РАЗЛИКА, ЧЕ УСЕТИЛ ПОЛЪХА НА СВОБОДАТА, НАРОДЪТ Е ВЕЧЕ НА ГРАНИЦАТА НА ТЪРПЕНИЕТО. ЗДРАВИЯТ РАЗУМ НА БЪЛГАРИНА ГО Е ВЪОРЪЖИЛ С БЕЗПОГРЕШНИ КРИТЕРИИ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ НА ИЛЮЗОРНОТО И ДЕМАГОГСКОТО ОТ РЕАЛНОТО. ЕДИН ОТ ТЕЗИ КРИТЕРИИ Е КАКВО ТОЙ МОЖЕ ДА СЛОЖИ НА СОФРАТА ПРЕД ДЕЦАТА СИ, А ДНЕС ТАЗИ СОФРА Е БЕДНА И НЕЗДРАВОСЛОВНА, КАКТО НИКОГА ДОСЕГА. ХОРАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ УБЕЖДАВАТ, ЧЕ НЯМА И СРЕЩУ КОГО И ЗА КАКВО ДА СТАЧКУВАТ, СЛЕД КАТО НА ДОСЕГАШНИЯ ПРЕМИЕР СВОБОДНО ИЗБРАНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ГЛАСУВА ОТНОВО ДОВЕРИЕ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО. ИЗЛИЗА, ЧЕ ДОСЕГА ТОЙ ДОБРЕ СИ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА И ЗАНАПРЕД СЕ ОЧАКВА ДА Я СВЪРШИ ОЩЕ ПО-ДОБРЕ. ТАКАВА Е ПОНЕ ЛОГИКАТА НА НЕЩАТА, АКО ИЗОБЩО ИМА ЛОГИКА.

В ПРЕДЛАГАНАТА ПРОГРАМА РЕШЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ СЕ СВЪРЗВА С ПРИНОСА НА ПРАВОИМАЩИТЕ В СЪЗДАВАНЕТО И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО  НА ННФ, С ЕСТЕСТВЕНОТО ПРАВО НА ЧОВЕКА ДА ГРАДИ СВОЯТА СИГУРНОСТ НА БАЗАТА НА ТОВА, КОЕТО В УСПЯЛ ДА СЪЗДАДЕ ПРЕЗ АКТИВНИЯ ПЕРИОД НА ДЕЙНОСТТА СИ. ОТ ТАЗИ ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ ПРОГРАМАТА ПРЕДВИЖДА В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РАЗДЪРЖАВЕНИТЕ ФОНДОВЕ ДА УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ, КОИТО СА ГИ СЪЗДАВАЛИ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЛИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФИНАНСОВО-ИМОТНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ, ТЪЙ КАТО ПРИДОБИТАТА СОБСТВЕНОСТ /КОГАТО НЕ Е НАСЛЕДСТВЕНА/ ЩЕ СЕ ПЛАЩА ВЪРХУ ОСТАТЪЧНАТА СТОЙНОСТ КЪМ ДАТАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА В ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СРОК, НАПРИМЕР 30 ГОДИНИ ПРИ ОБЛЕКЧЕНА ЛИХВА. САМОТО ПОГАСЯВАНЕ НА ВНОСКИТЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ С ДИВИДЕНТИ, ОБЛЕКЧВНИ КРЕДИТИ, НАЛИЧНИ СРЕДСТВА И ПР. ЕДИНСТВЕНИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ВСЕКИ ПРАВОИМАЩ В ЛИЧНИЯТ МУ ПРИНОС И ЛИЧНИТЕ МУ СПОСОБНОСТИ ЗА РИСК И ОТГОВОРНОСТ В НОВИТЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ, ПРЕЦЕНЕНИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ПРАВОИМАЩИ. ПРЕДАВАНЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЪЦЕТЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА НАЙ-ГОЛЕМИ ДЯЛОВ ОТ СОБСТВЕНОСТТА ЩЕ ЗАСТАВИ ВСЕКИ ДА ВНИМАВА В ЧИИ РЪЦЕ ПОВЕРЯВА СЪДБАТА СИ. В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРА УСПЕХЪТ ИЛИ НЕУСПЕХЪТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЩЕ СЕ ОПРЕВДЕЛЯ ЕДИНСТВЕНО ОТ ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА И НАХОДЧИВОСТТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ МУ. ТОЗИ МЕХАНИЗЪМ ЩЕ ВЛЕЗЕ В ДЕЙСТВИЕ ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ВПОСЛЕДСТВИЕ ПАЗАРНИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЩЕ КОРИГИРА ПЬРВОНАЧАЛНО ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ. САМИЯТ АЛГОРИТЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ПО СЪЩЕСТВО ПАЗАРЕН И ИЗКЛЮЧВА ДЕЙСТВИЕТО НА ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ. ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТИ НЕ СЕ СВЪРЗВА С ДРУГИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ, ЗАПЛАТИ, ПЕНСИИ, ЧАСТНИ ИНИЦИАТИВИ И ПР. ВНОСКИТЕ ОТ ПОГАСЯВАНЕТО НА ДЯЛОВЕТЕ ЩЕ СЕ ОТНАСЯТ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ "СОЦИАЛЕН”, "РАЗВИТИЕ" И "ДЪЛГ", УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНИ НИВА. ДАНЪЦИТЕ ПО ПРИНЦИП ЩЕ СЕ СЪБИРАТ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ СЕ НАМИРА ПРЕДПРИЯТИЕТО, А ТОЙ ОТ СВОЯ СТРАНА ЩЕ ПРАВИ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ГОРНИТЕ НИВА. ПО ТОЗИ НАЧИН МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЩЕ СА СИЛНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПОДПОМАГАТ ВСЯЧЕСКИ РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА КАТО ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВОТО УСТРОЙВАНЕ НА РЕГИОНИТЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН СИСТЕМАТА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА ОТ ДОЛУ НА ГОРЕ, А НЕ ОБРАТНОТО, КАКТО Е ПРИ ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ИКОНОМИКА. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА БЮДЖЕТНАТА СИСТЕМА, ЧИЕТО БАЛАНСИРАНЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪЩО ПО НИВА, НО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ БАЛАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЩЕ БЪДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ТОВА ЩЕ НАЛОЖИ ВНИМАТЕЛЕН И ГЬВКЪВ ПОДХОД КЪМ ПОДРЕЖДАНЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ НИВА, ПРИ КОЕТО ЩЕ ПРОЛИЧАТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕКОМЕРНОТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЕДИН ПРИОРИТЕТ НЕИЗБЕЖНО ЩЕ СТАНЕ ЗА СМЕТКА НА ДРУГ, КОЕТО ЩЕ НАРУШИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАВНОВЕСИЕ. ОТ ТОЗИ ЪГЪЛ СЕ ОТКРОЯВА НЕОБХОДИМОСТТА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ДА СЕ ОБВЪРЖАТ СЪС СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОГРАМИ НА КАНДИДАТИТЕ И С ЛИЧНИТЕ ИМ КАЧЕСТВА, А НЕ С ПОЛИТИЧЕСКАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ. НА БАЗАТА НА КОНСТИТУЦИЯТА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА ДАДАТ ДОСТАТЪЧНО СВОБОДА ЗА ДЕЙСТВИЕ И МАНЕВРИРАНЕ, СЪОБРАЗНО С КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ.

УСПЕХЪТ НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НЕ ТОЛКОВА ОТ ПЪЛНОТО И ТОЧНО ОПИСАНИЕ НА ТОВА, КОЕТО ИМА ДА СЕ ПРАВИ, И ОЩЕ ПО-МАЛКО ПЪК КАК ТО ДА СЕ НАПРАВИ, А ПРЕДИ ВСИЧКО И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ПОДХОДА КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ. "КЪМ ПАЗАРА С ПАЗАРЕН ПОДХОД!" - ТОВА Е КЛЮЧЪТ НА УСПЕХА.

ПРОГРАМАТА ПРЕДВИЖДА И РЕДИЦА ДРУГИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО БРЕМЕ: РАЗСРОЧВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ПРИ ОБЛЕКЧЕНИ ЛИХВИ; ИНВЕСТИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СМЕТКА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ПОНЕ ЧАСТИЧНО; ПОЛУЧАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ; ВКЛЮЧВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФОНДОВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ, КЪМ КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПРИЧИСЛИМ ПОНЕ ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА; ПРИЗНАВАНЕ СТАТУТ НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНА НАЦИЯ ОТ СТРАНА НА САЩ И ДР. НО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ РЕШАВАЩОТО ЩЕ БЪДЕ НЕ ТОВА, КОЕТО ЩЕ ДОЙДЕ ОТВЪН, А ТОВА, КОЕТО НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ВЪТРЕ ВЪВ СТРАНАТА, В СОБСТВЕНИЯ СИ ДОМ. ИЗПРАВЕНИ СМЕ ПРЕД ЕДНА ИСТОРИЧЕСКИ УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ - НА БАЗАТА НА СВОБОДЕН И РАЗЧИСТЕН ТЕРЕН ДА СТРОИМ ЕДНО СЪВЪРШЕНО НОВО ОБЩЕСТВО, ОСВОБОДЕНО ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ ЛИБЕРАЛИЗЪМ, ЕДНО ОБЩЕСТВО, ПОДЧИНЕНО НА ЗАКОНИТЕ НА ЛИЧНОСТТА, В КОЕТО НАМИРА ПЪЛНА ИЗЯВА ТВОРЧЕСТВОТО И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА. КАКВА Е ЦЕНАТА НА ПРЕХОДА, АКО ТОЙ НАИСТИНА НИ ВОДИ КЪМ ТАКАВА ЦЕЛ? И КОЙ НЯМА ДА Е СЪГЛАСЕН ДА ПЛАТИ ТАЗИ ЦЕНА, АКО ОЩЕ В ПЪРВИТЕ РЕАЛНИ СТЪПКИ КЪМ ЦЕЛТА ПОЧУВСТВУВА ПРОМЯНАТА? ЗАСЛУЖАВА СИ ЗА ТАКАВА ЦЕЛ И ЗА ТАКЪВ ПРЕХОД ДА СЕ РАЗРАЗИ ИСТИНСКА КОНКУРЕНТНА БОРБА МЕЖДУ ПРОГРАМИ, В КОЯТО ДА СЕ ВКЛЮЧИ И НАШАТА ПРОГРАМА. НЕКА НАРОДЪТ СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТЯХ И СВОБОДНО ДА ИЗРАЗИ ВОЛЯТА И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА СИ. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА МОДЕЛИТЕ Е ПОДХОДЯЩА ФОРМА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ЗАПОЗНАВАНЕ НА ШИРОК КРЪГ ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА СЪС СЪЩНОСТТА НА ДАДЕНА ПРОГРАМА. ПРЕДВИЖДАМЕ МАКСИМАЛНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ИНФОРМАТИКАТА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И МУЛТИПЛИЦИРАНЕТО НА МОДЕЛИТЕ. ЧРЕЗ ПОДХОДЯЩИ НОСИТЕЛИ, НАЙ-ЧЕСТО ДИСКЕТИ, ТЕ ЩЕ СЕ РЕПРОДУЦИРАТ ПО МЕСТА, ЧРЕЗ УНИФИЦИРАНИ СИСТЕМНИ ПРОДУКТИ ЩЕ СЕ ПРИСПОСОБЯВАТ КЪМ КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ. НАЛИЧНАТА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И КОНТИНГЕНТ ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАТИКА СА ПРЕДОСТАТЪЧНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА В СРАВНИТЕЛНО КРАТКИ СРОКОВЕ И С МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ. КРАТКИЯТ СРОК, ПРЕДВИДЕН В НАШАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО И ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯТА, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ, НЕ Е ХРУМВАНЕ, А ДОБРЕ ПРЕСМЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ПОДКРЕПЕНА С НАПЪЛНО РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ. АКО ПРОГРАМАТА ВЛЕЗЕ В ДЕЙСТВИЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ, МОДУЛЪТ "ПРИВАТИЗАЦИЯ" БИ МОГЪЛ ДА СЕ ВНЕДРИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА, ТАКА ЧЕ СЛЕДВАЩАТА 1991 г. ДА БЪДЕ ПЪРВАТА ГОДИНА НА ИСТИНСКИЯ ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРА. СМЯНАТА НА ПОСОКАТА ЩЕ БЪДЕ МОМЕНТЪТ НА ВЛИЗАНЕТО НА ПРОГРАМАТА В ДЕЙСТВИЕ, ИНДИКАТОРЪТ ЗА ТОВА ЩЕ БЪДЕ СПИРАНЕТО НА ИЗПРАЗВАНЕТО НА МАГАЗИНИТЕ И ПРОМЯНАТА НА ОТНОШЕНИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СВЯТ КЪМ БЪЛГАРИЯ. ВЕЧЕ НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА ИМА СЪМНЕНИЕ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ НАИСТИНА Е ПОЕЛА ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИКА. ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОЕМЕ СВОЯТА ЧАСТ ОТ ОБЩИЯ ПЪТ И СИГУРНО ЩЕ НИ ПОДАДЕ ЗДРАВО РЪКАТА СИ.

ДОКОЛКО ТЕЖКА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТОЯЩАТА ЗИМА ЗАВИСИ НАЙ-ВЕЧЕ ОТ НАС САМИТЕ - ДОКОЛКО БЪРЗО И ОРГАНИЗИРАНО ЩЕ ПРИСТЪПИМ КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРИЕТАТА ПРОГРАМА. НЕ БИВА ПОВЕЧЕ НИТО ДЕН ДА СЕ ГУБИ. ДНЕС ПРОПУСНАТИЯТ ДЕН МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ РАВЕН НА ГОДИНА УТРЕ. ПРЕЗ ИДУЩАТА ПРОЛЕТ ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ТРЯБВА ДА ПОСЕЯТ И ПРИБЕРАТ ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ НА СВОБОДНИЯ СИ ТРУД. МАГАЗИНИТЕ ЩE ПОЧНАТ ПОСТЕПЕННО ДА СЕ ЗАРЕЖДАТ, НАЙ-НАПРЕД СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ВПОСЛЕДСТВИЕ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ. ПОЯВАТА НА ЧАСТНИ ФИРМИ, АТЕЛИЕТА, БУТИЦИ, АГЕНЦИИ, БЮРА И КАБИНЕТИ ЩЕ ДОБИЕ ИСТИНСКИ РАЗМАХ, ЩЕ СЕ ВЪЗРОДЯТ ЗАБРАВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРОФЕСИИ, СТАРИ ОБИЧАИ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ, ЖИВОТЪТ ПОСТЕПЕННО ЩЕ ВЛЕЗЕ В НОРМАЛНОТО СИ РУСЛО, ХОРАТА ЩЕ ЗАЖИВЕЯТ СПОКОЙНО И НЯМА ДА СЕ ВРЪЩАТ ДОРИ В СПОМЕНИТЕ СИ КЪМ НАЙ-МРАЧНАТА СТРАНИЦА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. ПЪРВАТА И РЕШИТЕЛНА КРАЧКА КЪМ СПАСИТЕЛНИЯ БРЯГ Е ПРИВАТИЗАЦИЯТА, КОЕТО ЩЕ ВЪЗСТАНОВИ СВЕЩЕНОТО ПРАВО НА НАРОДА ДА БЪДЕ СОБСТВЕНИК НА НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО, ДА ГО ПАЗИ, РАЗВИВА И ОБОГАТЯВА ЗА БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ. /ОСТАНАЛИТЕ МОДУЛИ НА ПРОГРАМАТА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО./

СОФИЯ, АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/