10 юни 1997


София, 10 юни 1997 година
Брой 44 (1740)


София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 7 ЮНИ 1997 ГОДИНА В СОФИЯ


        1. Назначава Симон Спасов за началник на отдел "Национална координация" на Съюза на демократичните сили (СДС).

2. Назначава Илия Петров за секретар на отдел "Национална координация" на СДС.

3. Началникът на отдел "Национална координация" е негов ръководител и отговаря за цялостната му дейност. Същият отговаря пряко за структурите на СДС на общинско и регионално ниво.

4. Секретарят на отдел "Национална координация" е заместник на началника на отдела и отговаря пряко за местните структури на СДС.

5. Отдел "Национална координация" на СДС е на пряко подчинение на НИС на СДС чрез главния секретар на СДС.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ФРЕНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ РОБЕР Ю ПО ПОВОД НА ИЗБОРНАТА ПОБЕДА НА ФРЕНСКАТА ЛЕВИЦА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ВЪВ ФРАНЦИЯ


УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ Ю,

Поздравявам Ви сърдечно за голямата изборна победа на Френската левица, която с обединени усилия на Френската комунистическа партия (ФКП), Френската социалистическа партия (ФСП), "Зелените" и "Движение на гражданите" постигна блестящия успех на парламентарните избори. В навечерието на новото хилядолетие Франция отново ще има ляво правителство!

Това е победа за Вас, но тя е победа на цялата Европейска левица, на нейната борба за обединена Европа в името на социалните човешки и граждански права, на хуманните ценности. Това е убедителна победа на социалната и солидарна алтернатива за нова Европа, която може да се проведе именно от леви правителства.

Резултатът от изборите във Франция не би бил възможен без единодействието на всички леви сили, което е вдъхновяващ пример за нас, българските социалисти.

След предсрочните парламентарни избори на 19 април 1997 г. Българската социалистическа партия (БСП), както и Вашата партия преди няколко години, е опозиционна парламентарна сила в страната. Въпреки трудностите ние ще продължим нашите усилия за изработване на социална алтернатива за провеждане на тежките икономически реформи, за защита на правата на трудещите се. Ние ще продължим да развиваме диалога и сътрудничеството с други партии от левицата. В това отношение опитът на Френската левица ще бъде много важен за нас. Във връзка с това искам да изразя моята увереност, че в бъдеще връзките между БСП и ФКП ще имат по-редовен и продуктивен характер.

Пожелавам Ви успех и кураж при управлението на Франция за изпълнение на програмата на обединената левица! Желаем лично на Вас и на ръководството на ФКП, на депутатите комунисти крепко здраве и лично щастие!

София, 3 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ "ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ОГЛАСЕН НА ПЛЕНУМ НА ВС НА БСП /4 МАЙ 1997 ГОДИНА, СОФИЯ/. Документа публикуваме със съкращения.


Резултатите от президентските избори'96 и изборите за 38-о Народно събрание от 19 април 1997 г. оформиха нова политическа конфигурация. За кратко време настъпи обрат в позициите на Българската социалистическа партия (БСП) в обществото. От управляваща с абсолютно парламентарно мнозинство тя се превърна в партия със стеснен кръг от избиратели.

И както в изборната нощ, така и сега, първото, което трябва да изразим, е благодарност към тези, които ни подкрепиха, и уважение към вота на мнозинството. Принципът "Глас народен, глас божи" не е самоизвинение на загубилите. Той е реално признаване на принципите на демокрацията и на народа като единствен суверен на властта.

Сравнителният анализ на изборните резултати за БСП от 1990 г. насам показва, че около 1 300 000 гласоподаватели са загубени между 1990 - 1992 г., половината от тях са върнати между 1992 - 1994 г. и повече от половин милион са загубени отново между 1994 и 1996 г. Предсрочните парламентарни избори повториха (с известно приближение) вота на левия гласоподавател от президентските избори през 1996 г., но сравнението с парламентарните избори от 1994 г. показва спад от около 1 милион и 300 хиляди избиратели.

БСП претърпя значителна по мащабите си изборна загуба. Този факт не може и не следва да се заобикаля или замъглява. Нашето влияние се затвори в кръга на малко повече от 22 на сто от гласувалите. Този резултат е значително по-нисък от потенциалните възможности на лявоориентираните избиратели в страната, но по-висок от изходната позиция в началото на кампанията. Партия като БСП и коалиция като Демократичната левица не могат да бъдат удовлетворени от такъв резултат. Макар и тежък, изборният резултат обаче не бе приет драматично, защото съхранява ролята на БСП като основен фактор в парламента и в политическия живот като цяло.


ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ НА БСП

Демократичната левица започна предизборната си кампания в крайно неблагоприятна за нея ситуация - след принудително оттегляне от управлението и в условията на видим срив на обществена подкрепа. Началните проучвания на общественото мнение й даваха около 8-12 процента доверие.

Въпреки състоянието, в което се намираше, Демократичната левица успя да осъществи относително добра предизборна кампания. В хода на кампанията заложихме на няколко основни послания, свързани с разумната, националноотговорна позиция на БСП в последните месеци; със стремежа да разкрием истината за това, което предстои на българското общество през следващия мандат (особено в светлината на подписаното с Международния валутен фонд споразумение). През цялото време опонентите ни се стремяха към дискусия за оценката на предишните две години. Без да бягаме от този въпрос, се опитахме (най-вече във втората част на кампанията) да насочим обществения дебат и вниманието на избирателя върху това какво го очаква в близките месеци и години.

Изборните резултати показват, че за кратко време ние успяхма да ремотивираме немалка част от нашите избиратели. БСП показа реална способност бързо да възвръща загубеното доверие. Чрез една позитивна, толерантна, конструктивна кампания ние съумяхме да мобилизираме позитивния вот на избирателите. Успяхме да постигнем баланс спряма основните ни опоненти в масовостта на проявите, особено при откриване и закриване на предизборната кампания в София и в някои региони; не отстъпихме в медийното си представяне - чрез поставяне на широк кръг въпроси, застъпени в предизборната ни платформа, чрез едно достойно представяне в телевизионните и радиодебатите, в клиповете и другите изяви.

Когато отчитаме негативните резултати от предизборната кампания, следва да имаме предвид, че те са следствие на различни фактори.

Първият е обективната ситуация вътре в страната, породена от седемте години неуспешни реформи, довела до разрушаване на огромен потенциал, до загубването на много илюзии и формирането на носталгични нагласи.

След като БСП бе принудена да се оттегли от изпълнителната власт, тя загуби възможността чрез управлението си да присъства в медиите в полза на предизборната си кампания. От друга страна, това даде значителни шансове на нашите опоненти и те рационално го използваха.

Към неблагоприятните фактори, които повлияха на хода на кампанията и на резултатите от изборите, може да се прибави и ролята на президента и на служебното правителство. Кабинетът пренебрегна главния си ангажимент - осигуряването на нормални условия за провеждането на изборите, и пряко се ангажира с кампанията. Нееднократно се поддаде на политическия натиск на "Раковски" 134 и президентът - по избирателния закон, при формирането на Централната избирателна комисия, по въпроса за политическите уволнения. Стигна се дотам - на финалната права преди изборите държавният глава да посочи бъдещия премиер. С мълчаливото съдействие на президента някои политически сили и служебното правителство последователно ревизираха договореностите от 4 февруари.

Вторият фактор е резултатността на собствената ни предизборна кампания. Трудно е да определим нейната тежест в сравнение с другите фактори, но трябва трезво да преценим своите слабости. Кои са по-важните от тях?

* Партията успя да се идентифицира, и то категорично, с част от своя твърд електорат, но в организационно-пропаганден план не използва всички възможности за разширяване на влиянието си сред колебаещите се избиратели и сред електората на центристки и други леви партии, организации и движения. Това означава, че не сме използвали всички резерви за работа сред най-широките слоеве на населението. Заслужава да се отбележи, че този път немалка част от т.нар. електорат на БСП не се яви на изборите, не бе постигната изцяло основната задача, която си бяхме поставили - да привлечем отново към нас онези избиратели, които загубихме в периода между 1994 - 1997 г.

* Не можахме да ангажираме в кампанията достатъчно значими фигури с леви убеждения от нашия интелектуален, обществен, културен, спортен живот, от професионалните групи, личности, които са лидери на общественото мнение и разширяват кръга и обхвата на нашето въздействие. Една немалка част от тях бяха привлечени от други политически сили, а тяхното естествено място е в БСП. Явно е, че важна предстояща задача през следващия период е подобряване на взаимодействието и връзките с дейците на художествено-творческата, научно-техническата интелигенция, спортистите, младежта.

* Имахме пропуски в контрапропагандно отношение. Невинаги успявахме да представим успешни контратези на аргументите на нашите политически опоненти. Под претекста че не трябва да се реагира огледално, отминахме с мълчание основните тези. Не може да се каже, че нямаме подготвени кадри, просто във всеки момент е необходима адекватна политическа реакция спрямо ситуацията и поведението на политическите ни опоненти. Това е необходимо много повече, когато работим като опозиционна партия.

* Въпреки стремежа към конкретизиране и индивидуализиране на предизборната ни агитация, не можахме масирано да осъществим в кампанията непосредствените контакти и конкретната индивидуална работа с всеки избирател в сферите на всекидневното общуване.

Не успяхме ефикасно да използваме силата и възможностите на основните партийни организации и клубове по интереси за разширяване на влиянието върху нетрадиционни слоеве от електората, не можахме да мобилизираме всички налични кадри в помощ на предизборната кампания.

* В някои случаи партийното ръководство не се оказа на равнището на гласоподавателите, които подкрепиха БСП. Те работеха и гласуваха за нея, а на моменти основни нейни кадри се занимаваха с лични взаимоотношения повече, отколкото беше допустио.

* Висшият партиен съвет, регионалните и общинските съвети на БСП не съумяха да изградят навсякъде ефикасно действаща система за набиране на предизборна оперативна информация. В редица случаи тази информация беше спорадична, повърхностна и закъсняла, поради което не можеше да се използва пълноценно като съществен инструмент за ръководството на предизборната кампания на БСП. Крайно ограничена беше информацията (особено изпреварваща) за предизборните действия на политическите опонети и особено на Обединените демократични сили (ОДС), Обединението за национално спасение (ОНС) и Евролевицата.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ЗА ПРОВЕДЕНОТО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КАБИНЕТА В СЯНКА НА ПАРТИЯТА


На своето първо заседание на 4 юни 1997 г. кабинетът в сянка на Българския бизнес блок (БББ) дискутира процедурни въпроси, свързани със структурата и дейността на администрацията около новия кабинет. Заседанието имаше неформален и непротоколен характер. След решаването на организационните въпроси министрите в сянка гласуваха следния дневен ред:

1. Приоритети в законодателната дейност.

2. Продажбата на безценица на "Интерпред".

3. Проблемът за герба.

4. Българо-македонските отношения.

Бяха определени следните приоритети в законодателната дейност:

1. Изготвяне на национална аграрна стратегия и съживяване на селското стопанство, от което ще произлязат и конкретни законодателни инициативи.

2. Съживяване на реалния сектор на икономиката и възстановяване стабилността на банковата и финансовата система.

3. Борбата с престъпността - ред и сигурност.

4. Социалната политика в съвременните условия.

Бяха обсъждани и конкретни проектозакони за дребния, средния и семейния бизнес, за потребителите, за минералните води, за културното наследство, за промените в Наказателно-процесуалния кодекс, както и предложението за временно сваляне на мораториума върху смъртното наказание поради извънредните обстоятелства в страната.

По въпроса за продажбата на "Интерпред" кабинетът в сянка се обедини около становището, че сделката е изключително неизгодна. Бяха посочени цифри и данни за по-добри, но пренебрегнат оферти.

Що се отнася до цялостния процес на приватизация, министрите в сянка изразиха сериозни съмнения, че той може да бъде завършен през 1998 година, както твърди официалният вицепремиер Александър Божков.

Правителството в сянка обсъжда два варианта за държавен герб на Република България:

1. предложения от Обединението за национално спасение герб на държавата отпреди 9 септември 1944 година;

2. проекта на художника Румен Статков.

Редовните заседания на правителството в сянка ще се провеждат в петък от 15.00 часа в зала 126 на ул. "Ал.Батемберг" No 1.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ИСТИНАТА ПОБЕДИ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ПАРТИЯТА ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА


СКЪПИ СЪМИШЛЕНИЦИ И ЧЕСТНИ ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,

Близо две години продължи съдебният фарс, при който неколцина политически нарциси с лъжа и демагогия, с клевети и опити за непрестанна манипулация в средствата за информация подложиха на изпитание устойчивостта и морала на нас, радикалдемократите. След като вестник "Дума" на Българската социалистическа партия (БСП) провъзгласи никому неизвестния Кирил Бояджиев за председател на Радикалдемократическата партия (РДП), започна тотална кампания за дискредитиране на исторически достойната партия на Найчо Цанов и Тодор Г. Влайков. Започна се опит за вписване на т.нар. ново ръководство, "избрано" на срамния за партията 27-и конгрес. След като това бе отхвърлено на законно основание от фирмено отделение на Софийски градски съд и въпреки моите настоявания за разбирателство, самозванците от Бояджиевата група заведоха дело срещу партията и нейния председател. С масирана атака в средствата за масова информация те се опитаха да повлияят на общественото мнение, да създадат по този начин и определени настроения и сред представителите на Темида.

Само аз си знам колко много вътрешни усилия, дни и нощи на безпокойствие и тревога ми костваше тази яростна и несправедлива атака срещу мен и срещу партията. В период когато съдбовен дълг на всички демократични сили и демократично мислещи хора бе обединението на усилията за отстраняване на бившата комунистическа партия от власт, точно ние, хората на ума и творчеството, трябваше да се впрегнем в безсмислени и никому ненужни съдебни разправии. Неведнъж от страниците на "Век 21" и "Либерален бюлетин", по време на партийни форуми и празнични прояви на партията в страната се опитвах да внеса разум и да търся езика на добронамереността с цел да избегнем това, което би изложило или поставило в слаба позиция нашата партия. Защото безспорна истина е, че никога една партия не печели от разцепление - откъдето и да идва то. Тези, които искаха да разцепят партията, за съжаление не разбраха тази проста политическа истина. Заслепени в личностните си привързаности или омрази, те не виждаха, че с това съсипват граденото от всички ни с много труд и самоотверженост политическо дело.

В определен смисъл те постигнаха всичко, което желаеха - напуснаха Съюза на демократичните сили, явиха се в друга политическа сила на изборите и предполагам, че в личен план са щастливи от своите политически действия. И проблемът не е в това, че искаха да постигнат тази "самостоятелност" на всяка цена. Проблемът е, че тръгнаха към тази "всяка цена" с лъжа и манипулации още по време на най-висшия форум на партията - Конгреса.

Сега вече решението на съда е в ръцете ни. Взето свободно и в името на народа, то е повече от ясно и категорично. Съдът отказва да признае лицето от "Дума" Кирил Бояджиев за председател на партията, а скрилите се зад него - за ръководители на партията. В мотивите към решението си съдът посочва ясно извършените нарушения на Устава и Програмата на партията по време на злополучния 27-и конгрес.

Вероятно всеки, който би бил на моето място, би получил огромно удовлетворение и би се гордял с подобна "победа". За мен това е горчива победа. Защото през тези дни и месеци никога не ме напускаше убедеността в моята правота, в истината и честността. Станах свидетел как хора, които се кълняха в РДП, много лесно започнаха да продават интересите на партията в безпринципни и нелиберални сдружения. Преживяхме и срама хора, които някога избирахме и издигахме за народни представители, за председатели на парламентарни комисии, за ръководители на нашата партия, да предадат партията и да влязат в друга партия само и само да си запазят депутатските места. Преглътнахме и това да ни дават от чужбина с менторски тон съвети кой точно е либерал и кой не. Мълчахме и преглъщахме обидите и клеветите, водени единствено от вътрешната увереност, че успехът на партията не е самоцел, а средство за по-големия успех - отстраняването на БСП и мафията от власт. Сега когато решението на съда ни дава морално удовлетворение, аз не мога да не благодаря на всички членове на партията, които проявиха сила и доблест и останаха верни на радикалдемократизма. Благодаря им за това, че ми повярваха още в първия миг, когато, разбирайки с целия си политически опит манипулацията на 27-ия конгрес, аз заявих ясно своята политическа позиция. Мисля, че сега ще ме разберат и тези, които се объркаха от фалшивите сирени на инициаторите на разцеплението. Аз бих приветствал тяхното завръщане в местните организации на РДП според изискванията на Устава на партията.

Скъпи приятели,
Радикалдемократическата партия е преживяла и по-тежки дни и години. От конфликтите и напреженията сега тя излиза по-зряла, с повече сетива за доброто и злото в политическия ни живот.

И още нещо, което трябва да знаят всички, които отсега нататък ще се опитват да тръгват по познатия вече зъл път. Нека помнят урока на 27-ия конгрес. Нека не унижават своята политическа сила заради чужди интереси, откъдето и да идват те.

Няма вечни партийни председатели, няма вечни политически лидери. И аз не виждам себе си като вечен председател на партията. Но аз държа на морала и достойнството в политиката, макар българската политика да не е най-доброто място за проверка на морални и исторически стойности. Но рано или късно в България ще има хора, които ще ценят много повече именно честността и морала на политика пред майсторлъка на политическите и всички останали комбинации. Днес е още рано. Днес обществото боледува от раковото наследство на комунизма, от стремежите към бързо забогатяване и разграбване на държавата. Днес мнозина търгуват с България, с политиката, с партиите си, с народа. Тъжна е тази търговия. Ние, радикалдемократите, не сме за нея. И вероятно трудно ще бъдем разбрани в това наше смутно време. И все пак колко е хубав денят за демокрацията, когато истината побеждава лъжата! Честита истина, скъпи приятели на Радикалдемократическата партия в България!

София, 31 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ В МАДРИД ПО ПОВОД НА 60-ГОДИШНИЯ МУ ЮБИЛЕЙ


През последните месеци и особено след скорошното присъствие на царя в България в Секретариата се получиха множество покани за тържествено отбелязване на неговия юбилей. Царят смята, че при тежкото икономическо положение, което изживява родината ни, и големия брой сънародници, живеещи под социалния минимум, е неуместно организирането на каквито и да било празнични чествания, коктейли, спортни съревнования, балове, ралита, поставяне на рекордни постижения и др. Още повече че Негово Величество не се намира в страната, изпълнявайки функциите, отредени му от историята и благодарение на които обединителната мисия на царя и влиянието му като личност биха могли да имат цялостен ефект.

Царското семейство приканва сънародниците, които искат да отбележат 60-годишния юбилей, да направят това чрез лични дарителски акции в помощ на многобройните крайно нуждаещи се обекти в страната като болници, сиропиталища, старчески домове и др.

Настоящото съобщение има и за цел да разсее разпространяваните догадки и предположения относно мястото, където царят ще прекара рождения си ден. Предвид напредналата възраст на царицата майка, която наближава 90-ата си годишнина, Негово Величество възнамерява да бъде на 16 юни в Ещорил заедно с княгина Мария-Луиза и заобиколен от най-близките членове на семейството си, които ще могат да се освободят от професионалните си задължения за случая. Нито в Мадрид, нито в Ещорил се предвижда посрещането на делегации или отделни личности, както и организирането на приеми.

В Секретариата в Мадрид и в Пресслужбата в София вече се получиха множество поздравителни писма, факсове и телеграми. Предвид обаче многото други приоритетни въпроси, както и ограничения състав на Секретариата, този път не ще бъдем в състояние да отговорим на всяка една от хилядите честитки поотделно.

Цар Симеон се възползва от случая, за да ни благодари от сърце и да изкаже своята признателност на всички, засвидетелствали му добри чувства, които са за него утеха и опора!

Мадрид, 3 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" И В-К "ЦАРСКИ ВЕСТИ" ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА СИМЕОН ВТОРИ


Федерация "Царство България" и вестник "Царски вести" откликват на призива на Секретариата на Н.В. цар Симеон II по повод честването на 60-ия му рожден ден и на 16 юни 1997 г. от 11.00 организират отслужването на тържествен молебен за здравето и завръщането на Н.В. царя в храм-паметника "Св. Александър Невски". Службата ще бъде съпроводена с благотворителна акция.

Призоваваме всички наши структури от цялата страна да съпровождат тържествените църковни служби по случай 60-ия рожден ден на Н.В. цар Симеон II с благотворителна дейност.

София, 5 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ


На свое заседание, състояло се на 7 юни 1997 г., Националният съвет на Българска партия Либерали (НС на БПЛ) реши да отложи насрочения за 21 и 22 юни извънреден конгрес на партията.

Националният съвет на БПЛ прие обръщение до националните ръководства на партиите, определящи се като либерални, за започване на консултации по политическите проблеми на България и идейните въпроси на съвременния либерализъм.

НС на БПЛ прие резолюция за управлението на Република България, в която се заявява, че партията ще преценява действията на новата власт от гледна точка на:

* защита и решително разширяване на свободите и отговорностите на гражданина в минимално противоречие с фундаментите на националната ни сигурност и суверенитет;

* ефективна борба с корупцията и престъпността, без това да се превръща в повод за политическа разправа и разчистване на лични сметки;

* бързината и мащабността на масовата и касовата приватизация, като се създадат ефективни механизми срещу неконтролируемото навлизане на корпоративни и чужди капитали и интереси;

* създаване на условия за развитие на личния и семейния бизнес, като това не се използва като повод за създаване на нови привилегировани прослойки и партизанщина;

* социалните измерения на прехода - цени, доходи, пенсии, образование, здравеопазване;

* възстановяване на селскостопанското производство без ненужна дискриминация на вече доказали жизнеността си форми на собственост и управление;

* насърчаване и подпомагане на единението на Българската православна църква, като се поставят ефективни бариери срещу проникването на различни разрушителни и опасни за децата ни секти и учения;

* последователните усилия за интеграция на България в евроатлантическите политически, икономически и военни структури.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ "ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ КАТО ПРОБЕН КАМЪК НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРОМЯНА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО" НА БЪЛГАРСКИЯ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ


В този възлов за развитието на демократичния процес у нас момент ние се обръщаме към институциите на властта, политиците и обществеността с искане той да включи и развитие в сферата на човешките права. През последните години проблемите с човешките права бяха изтласкани в периферията на нашия обществен живот. От това не спечели никой, но загубиха мнозина. Загубиха най-вече онези, които станаха жертва на различни по род и тежест злоупотреби с техни права. Но загубиха и всички останали - и онези, които причиниха страданията, и онези, които станаха неми свидетели, и онези, чийто глас остана глас в пустиня.

Проблемите с човешките права в България днес са добре определени. За тяхното решаване е нужна преди всичко просветна политическа воля, нужен са разум и хуманност.

Ние искаме:

1. Присъединяване към международни договори по човешките права

2. Предотвратяване на изтезанията, унизителното и деградиращо отнасяне и наказание

3. Свобода и сигурност на личността

4. Справедлив съдебен процес

5. Свобода на изразяването и правото на информация

6. Свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията

7. Свобода на сдружаването

8. Защита срещу дискриминация, основана на политически убеждения

9. Защита на бежанците и кандидатите за убежище

10. Забрана на дискриминацията на етническа основа и защита на етнокултурната самобитност на малцинствените общности

11. Неприкосновеност на частния живот, жилището и кореспонденцията

12. Защита на права на детето


Ние, Български хелзинкски комитет, предлагаме конкретни инициативи. Искаме за тях възможно най-широка обществена, политическа и институционална подкрепа. Тези предложения са резултат от нашата работа и от тази на другите организации за защита на човешките права. Те са образът на нашата надежда и нашият критерий за промяна.

София, 6 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 9 юни 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Валентина Игнова - деж. ред., Нина Гаврилова, Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.