10 юни 1994


София, 10 юни 1994 година
Брой 112 /1157/


София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С 81-А СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА. Документът е адресиран до Президиума на Международната организация на труда и до средства за масово осведомяване.


Националният професионален съюз енергично протестира за избирането на представителя на българското правителство за заместник-председател на юбилейната сесия на Международната организация на труда /МОТ/.

Оценяваме крайно критично действията на правителството по социалната политика и икономическата реформа в България.

Националният професионален съюз е внесъл официално жалба до Комитета по сдружаване относно нарушаване на основни права в България. По въпроса е приета и декларация на парламентарната опозиция на проведената на 14 май 1994 г. VI Национална конференция на Съюза на демократичните сили.

София, 8 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА 81-А СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА.


Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ следи с интерес работата на 81-а сесия на Международната организация на труда /МОТ/. АДС протестира срещу избора на г-н Евгени Матинчев - министър на труда и социалните грижи в правителството на Република България, за вицепрезидент на 81-а сесия на МОТ от квотата за страните от Централна и Източна Европа. Уведомяваме ви, че правителството на България, което г-н Матинчев представлява, провежда антисоциална и дискриминационна политика. То грубо нарушава международните договорености и конституцията на страната. С подкрепата на Българската социалистическа партия - наследница на комунистическата партия, то въдворява нов тоталитаризъм в България. АДС разполага с достатъчно доказателства за това.

София, 8 юни 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДС: Иван Таушанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ЗА ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННО ЕДИНСТВО НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА КОРОНОВАНА МОНАРХИЯ НА СЪЮЗА НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ, АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ, МОНАРХИЧЕСКИТЕ И ЛЕГИТИМИСТКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Наш свещен дълг е да обединим усилията и действията си като демократични, антикомунистически, монархистки и легитимистки политически организации!

Отечеството ни е пред гибел! Реставрацията на комунистическата диктатура в най-драстичните й сталинско-димитровски форми е факт!

Само ние, които сме изразители на традиционните български национални идеали и добродетели, само ние, за които са свети заветите "Съединението прави силата" и "С Бога - за царя и отечеството", само ние, които категорично отхвърляме наложената ни в условия на окупация от съветската армия " републиканска форма на управление" и "Димитровско-живковско-желевска конституция", само ние с обединени усилия сме в състояние да възстановим легитимната форма на държавно управление - конституционна монархия, функциите на Негово величество Симеон II - царя на българите, като държавен глава и да изградим една демократична, просперираща и благоденстваща България!

Коронованата демокрация е най-добрата алтернатива!

В името на Бога, царя и Търновската конституция ние Ви предлагаме съвместна среща на 16 юни 1994 г. - рождената дата на Н.В.Симеон II, в зала "Триадица" на хотел "София" от 10 часа, където да поставим подписите си под документи, чрез които да възвестим идейно-организационното единство на монархическите сили!

София, 9 юни 1994 г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ:
        Народна партия - Велико Търново
        Естествена монархическа партия - Антон Сираков
        Съюз на свободните демократи - проф. Иван Калчев
        Народен съюз "Цар Обединител" - Пламен Стефанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕТО НА ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Във връзка с разпространяваните напоследък слухове, че Партия Либерален конгрес е насрочила провеждането на конгрес за 11 юни 1994 г., ръководството на партията - Координационният съвет, Изпълнителното бюро и председателят - заявява, че няма решение на Координационния съвет за провеждане на конгрес на посочената дата.

Съгласно решението на Координационния съвет конгрес на Партия Либерален конгрес ще се проведе в началото на месец октомври 1994 г., за което съгласно устава всички секции ще бъдат уведомени 30 дни преди провеждането му.

Уведомяваме всички повярвали в слуховете и излъчили делегати за насроченото на 11 юни 1994 г. сборище, че до настоящия момент в ръководството на партията не е депозирано писмено искане за провеждане на конгрес по чл.20, ал.2 от устава.

София, 8 юни 1994 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО, КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УТОЧНЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "24 ЧАСА".


Във връзка с анонимната публикация под заглавие "Финтът на Виденов ще се оценява наесен", поместена в бр.147 на в. "24 часа" от 8 юни 1994 г., Пресцентърът на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ счита за необходимо да Ви информира, че изнесените в материала данни за водене на преговори между БСДП и Българската социалистическа партия /БСП/ не отговарят на истината. Подобни преговори не само не са в напреднала фаза, но те въобще не са и започвали. И тъй като преговори между двете формации няма, не би било възможно БСДП да поставя каквито и да било условия за партньорство.

Ръководството на Българската социалдемократическа партия многократно е заявявало, че няма да влиза в колаборация с Българската социалистическа партия.

Считаме изнесената информация за тенденциозна и уронваща престижа и авторитета на БСДП пред българската общественост. Настояваме нашето уточнение да намери място на страниците на в. "24 часа".

София, 9 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА 2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.


При проведените на 1 и 2 юни 1994 тържествени проверки-заря в София, Враца и в други места в страната, посветени на Втори юни - Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, беше пропуснат съществен период от нашата нова история - периодът след Първата световна война до 9 септември 1944 г. Пренебрегната бе антифашистката и антихитлеристката борба на народа ни - тази борба, която спаси страната от национална катастрофа и осигури справедлив мир за България.

В най-тежките години на Втората световна война, когато правителствата на България я включиха във войната на страната на хитлеристка Германия и обявиха война на САЩ, Англия и другите "съюзени и сдружени сили", част от българския народ се вдигна на въоръжена борба за спасяване на Отечеството, за осигуряване на национална независимост, за възстановяване на потъпканото национално достойнство и за предотвратяване на поредната национална катастрофа.

В тази свещена, отечествена, антифашистка борба загинаха хиляди народни чеда.

Днес, когато пред техния подвиг трябва да сведем глава, недостойно, научнонеобосновано, национално неоправдано, те се премълчават. Съзнателно се фалшифицира един от най-героичните периоди в нашата история.

Антифашистката борба на българския народ бе част от общоевропейската и световната антихитлеристка борба. По характер, цели и задачи тя не се отличаваше от борбата на народите на Франция, Италия, Белгия, Норвегия, Дания, Полша, Гърция, Югославия и др. Противникът бе един и същ - хитлеристите и местните фашисти. Партизанската народно-освободителна армия в България бе част от армията на антихитлеристката коалиция. Именно затова при българските партизани имаше официални представители на английската и на американската армия.

Централният съвет на Българския антифашистки съюз изразява своето дълбоко възмущение от тази антинационална проява, която засяга най-дълбоките чувства на народа ни, и изразява надежда, че тя няма да се повтори.

Поругаването на достойните, отдали живота си за независимостта и свободата на Отечеството, е поругаване на България.

София, 3 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ОТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОМИТЕТА ПО ГОРИТЕ КАТО САМОСТОЯТЕЛНО ВЕДОМСТВО. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет, до Комитета по горите и до Конфедерацията на независимите синдикати в България.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Делегатите на Втория конгрес на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост /ФСОГСДП/ изразяват своята дълбока загриженост и тревога от развиващите се тенденции за ликвидиране на един специализиран и демократичен орган за стопанисване и управление на националното ни горско богатство - Комитета по горите.

Всички ние сме убедени, че българската гора е едно от малкото неща в страната ни, които пораждат справедливата национална гордост. Нейната роля и значение непрекъснато нарастват.

Напомняме, че българското горско стопанство е специфичен отрасъл и един от малкото в страната, който бележи ръст в производството, разкрива нови работни места, обезпечава социалните потребности на работещите в него. Ето защо той трябва да се запази и се ръководи от самостоятелен орган, от знаещи и можещи професионалисти.

В този труден период на прехода ние сме длъжни да запазим националните интереси за опазване на горите и на интересите на хилядите работници, специалисти и служители, за които гората е тяхна съдба.

Ето защо категорично настояваме:

1. Прерастване на Комитета по горите в Министерство на горите и горската промишленост.

2. Незабавно приемане на Закона за горите и реституцията.

3. Увеличаване на процента на средствата за социално-битови нужди от 3 на 7 процента за предприятията на самостоятелна стопанска сметка.

4. Осигуряване на участието на работещите в предприятията при тяхното приватизиране.

Разчитаме на Вашите разумни и правилни решения.

Позовавайки се на справедливите искания на всички синдикални членове, подчертаваме нашата обща готовност да ги отстояваме докрай с всички разрешени законови синдикални действия.

София, 4 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЕТА/ "БЪЛГАРИЯ ПРЕД НОВ ИЗБОР" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ, ПРОЧЕТЕН НА 41-Я КОНГРЕСНА ОРГАНИЗАЦИЯТА /3-6 ЮНИ 1994 Г., СОФИЯ/.


ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВОТО - КЪМ РЕСТАВРАЦИЯ ИЛИ КЪМ МОДЕРНИЗАЦИЯ?

Днес България е пред избор на ново съдържание, ново качество и ново лице на политическата система. Изправени сме пред дилемата "революционна реставрация или еволюционна модернизация", която България безуспешно се мъчи да решава от 1989 година насам.

Още в средата на 70-те години бе очевидна необходимостта от втора модернизация на производствените сили, сковани от остарелия централизъм в икономиката. Българската левица пропусна този исторически шанс. В източноевропейските страни, където процесите на реална децентрализация и социализация започнаха по-рано, "нежните революции" не бяха така разрушителни, а и левицата по-бързо и убедително се връща във властта, за да продължи започнатото - с нов обществен кредит на доверие.

За България "нежната революция" от 89-а се оказа път назад, защото я върна към отречените конфронтационни модели от миналото. Ненасочена от десетоноемврийския политически елит в конструктивен и еволюционен път, жаждата на обществото за модернизация се изля в празна революционност. Политиката не можа да се превърне в демократичен начин за разрешаване на проблемите на хората, а си остана поле за изява на един нов, но все така тесен и затворен политически елит. Днес повечето български партии са котерии без социална основа, представителност и отговорност. Зад всички тях се крие анонимната, но всесилна партия на държавните чиновници и техните частни ортаци в експлоатирането на "общонародната" собственост. А това размива субектността на държавата като политическа институция, води до криза на устоите на гражданското общество и на самата нация. Действащата по законите на революционната реставрация българска политическа машина е напълно безпомощна да превърне значимите обществени потребности и интереси в политическа воля за промяна, да очертае целите й, да използва средствата й.

За да реши задачите на еволюционната модернизация, за да постигне реална социализация, БСП настоява за ново съдържание, качество и лице на политиката. Социална, а не либерална по своята същност. Съответстваща както на нашите традиции и специфика, така и на най-модерните европейски тенденции и разбирания.


1. СОЦИАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ - ОСНОВА НА НОВАТА ПОЛИТИКА

Социалната демокрация не е абстрактно понятие, а норма, принцип и начин на живот. Тя се проявява не в истеричните площадни лозунги, а в гарантираната възможност на всеки за свободно развитие в справедливи обществени условия. При социалната демокрация политиката не се свежда до самоизява на една затворена елитарна каста, а е всеобщо дело на хора, решаващи проблемите си в съответствие със своите интереси, чрез справедливо разпределение на властта. Нужно е да се утвърди един прозрачен за публичен контрол и отворен за масово участие политически живот, при който професионалният политик е отговорен за делата си, а гражданинът е пълен господар на своя политически избор.


2. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА И САМОУПРАВЛЕНИЕТО

Новата политика, от която България се нуждае, означава реално извеждане на политиката "от долу на горе". Тя предполага значителна роля на малките звена, на регионите и на различните човешки общности при вземането на решения и при контрола върху тях. Това не означава подценяване на "високите етажи" на представителната демокрация, но ги поставя под постоянния демократичен натиск на обществената инициатива отдолу и ги задължава да пренасят своите функции към непосредствената жизнена среда на гражданите. Тази среда не може да бъде управлявана отвън и отгоре, а само отвътре. Затова малката, местната, човешката политика трябва да е в центъра на вниманието на всички звена на партията. Те трябва да проявяват постоянен интерес към всички значими проблеми от обществен характер в малките общности. Тяхна е отговорността за общуването с граждански инициативи, движения и групи по всички важни въпроси на "живия живот", за решаването им пряко, а не посредствено - чрез институциите.


3. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ

Социалната демокрация не е възможна без участието на трудовите хора в управлението на производството. Решителната деконцентрация на собствеността, справедливото й разпределение и правото на участие в нейното управление са абсолютно необходими условия за справедливото разпределение и упражняване на властта. Социалната приватизация предоставя голяма част от обществените производствени фондове в ръцете на техните създатели, за да могат те сами да станат творци на своето бъдеще и да получат възможност с труда, ума и шанса си да изградят своето и на страната благосъстояние. В тази обстановка работникът не е безпомощен носител на работна сила, а гражданин, готов да отстоява правото си на творческа инициатива в трудовия процес. В него той е участник, партньор, а където е възможно - и господар. Социалната демокрация органично вписва в единния производствено-потребителски комплекс и българския предприемач. Това зависи не толкова от произхода или размера на капитала, а от неговата същност и начин на функциониране в процеса на защита на националния икономически суверенитет, в реалното увеличаване на националното богатство. Сътрудничеството между социализирания труд и националноотговорния предприемач срещу компрадорско-спекулативния капитал може да предотврати и бъдещ драматичен спад в икономиката, и бъдещи авторитарни спазми в политическата система на обществото.


4. ОПАСНОСТТА ОТ АВТОРИТАРНО ИЗРАЖДАНЕ НА ПРЕХОДА

Въпреки че напълно осъзнават тежката криза на българската политическа система и елити, българските социалисти са против ширещите се антипарламентарни, антипартийни, антиполитически нагласи. Да се противопоставим на реабилитацията на авторитаризма и да закрепим разклатения престиж на парламентарната демокрация е наша тежка мисия днес. Можем да я изпълним само ако съчетаем провеждането на отговорна лява политика с налагането на нови модели на политическа отговорност, на нови разбирания за политическата култура въобще. И това да не бъдат изисквания само към политическите ни партньори, а изисквания на първо място към самите нас, изисквания, които трябва да превърнем във вътрешнопартийни норми на поведение.


5. РАДИКАЛНАТА РЕФОРМА В ПРАВНАТА СИСТЕМА

Социалната демокрация има шансове в борбата срещу авторитаризма само при правна система, която гарантира социалната справедливост и действителната свобода на гражданите срещу произвола на частногруповите и държавните функционери. Независимата, непартийна и неполитическа съдебна власт не може да се самопоставя извън обществената критика и контрол. Демократизирането на правната система е средство за демократизиране на всички сфери на обществото чрез правото.


6. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА

Ние сме за решителна и истинска реформа в сферата на комуникациите и информацията, срещу превръщането на средствата за масова информация в механизъм за безконтролна манипулация, граничеща с тероризъм. Медиите трябва да са част от обществената власт, говорител на обществото срещу властимащите от всякакъв ранг и калибър. Нужна е истинска публичност във всички обществени дела, истински плурализъм в медиите и постепенно премахване на държавния монопол в тях, който е реална заплаха за обществения диалог.


7. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА И КУЛТУРАТА

Социалната демокрация се нуждае от общество с общодостъпна и висококачествена култура и сама гради това общество. Това означава: безплатно и задължително до определена възраст /а след това - широко достъпно/ образование - гаранция за успешен старт в живота; изкуство - достъпно за все повече хора във всички негови форми, направление и творчески школи, изграждащо онази богата душевност, чрез която се развиват ценностите на социалната демокрация като личностни ценности; науката и нейните творци - като изключителна ценност на България, най-пряко влияеща върху икономическото възраждане и развитие на страната. Дейците на науката, образованието и изкуствата са тази жива тъкан на нацията ни, която е най-близо до ценностите "свобода, справедливост, солидарност" и имат потенциала да ги превърнат в обществена практика.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В ПРЕХОДА КЪМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ПРИЕТА НА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /25-27 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ/.


Ускоряването на реформата в правосъдието - най-важното условие за развитието на демокрацията у нас.

Българските социалдемократи са убедени, че за осигуряването на живота, достойнството и правата на човека и за създаването на условия за неговото свободно развитие в гражданското общество е необходимо ускоряване на реформата в съдебната система на България.

Независимостта на съдебната власт е провъзгласена от конституцията и е ефикасно гарантирана с несменяемостта на съдиите, прокурорите и следователите. Конституцията закриля по конкретен начин съдийската автономия, като осигурява на органите на съдебната власт възможността да функционират по този начин, който най-добре задоволява основните изисквания на правосъдието в една модерна демократична държава.

В едногодишен срок от влизане на конституцията в сила новата организация на съдебната власт следваше да влезе в действие след приемане на нови устройствени и процесуални закони. И до днес обаче такива закони не са приети и не е установена организацията на съдебната власт, съгласно изискванията на конституцията. Тридесет и шестото народно събрание носи голяма отговорност за това грубо нарушение на конституцията.

Българската социалдемократическа партия /БСДП/ е за ускорено приемане на Закона за устройство на съдебната система, за да се въведе триинстанционното съдебно производство като гаранция за истинско правосъдие и за осигуряване правата на гражданите.

БСДП е за приемане на Закона за Върховния касационен съд, който трябва да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво приложение на законите от всички съдилища. Нуждите на административното правораздаване, необходимостта от съдебен контрол върху законността на актовете на Министерския съвет и министрите и на други административни актове налагат приемането на Закона за Върховния административен съд.

Социалдемократите считат, че е наложително възстановяването на Държавния съд, който да правораздава по дела за престъпления, извършени от народни представители, министър-председатели, министри и други висши държавни служители.

Необходимо е също така да се ускори работата на парламента по приемането на нови Наказателен и Наказателно-процесуален закон, съобразени с изискванията на модерното наказателно право.

Съдът, прокуратурата и следствието трябва да получат своите ясни правомощия, за да осигурят законността и правовия ред в нашето общество.


ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Статут на държавния служител

За укрепване легитимните институции на държавната власт е необходимо да се изгради съвременна публична администрация. Наложително е да се определи със закон равнището на управление и да се конкретизират постовете, на които всяка нова администрация може да поставя свои хора, за да се гарантира автономността на извънполитическите структури на управление. Държавната администрация не може да бъде оставена в зависимост от произвола на политическата власт.

БСДП е за приемане на Закон за държавните служители. Преходът към демокрация е по същността си преход към професионално управление на държавните институции. В процеса на преструктуриране на обществото се изменят взаимоотношенията между гражданите и държавата, между различните институции в държавата. Държавните институции от средство за установяване и упражняване на власт върху гражданите трябва да се превърнат в средство за обслужване и гарантиране правата на гражданите и гарант за суверенитета на народа. В това, според БСДП, се изразява смисълът на институционалната реформа в обществото.

В тази връзка се налага правно регламентиране на взаимоотношенията и дейностите на държавните служители. Законът за държавните служители би трябвало да определи най-важните и общи принципи на взаимоотношенията между всички категории държавни служители. В него трябва да се уреди и начинът за подбор на държавните служители въз основа на професионални критерии, да се осигури в държавната администрация участието на експерти, доказали своята самостоятелност и професионални качества, както и своята лоялност към държавата като цяло, а не към една или друга политическа партия.Законовата регламентация на професионалното начало, принципът на компетентността при формиране и функциониране на държавната администрация, както и законоустановеността на изискванията при назначаването и освобождаването от длъжност на държавни служители, са гаранции за стабилност и ефективност на държавните институции.

Необходимо е да се провежда строга кадрова политика във всички държавни институции, заедно с осигуряването на достатъчно материално възнаграждение и условия за живот на всички държавни служители, за да бъдат те неподкупни в изпълнение на задълженията си.

БСДП е за публичност в работата на държавната администрация, за широк контрол на данъкоплатците върху работата на всички органи на държавната власт.


Местното самоуправление и демокрацията

Една от главните насоки в изграждането на България като демократична социална и правова държава е реформата на местното самоуправление.

Местното самоуправление изразява правото на населението от определена административно-териториална единица да решава в рамките на конституцията и законите онези проблеми, които имат местен характер и засягат интересите на хората, живеещи на тази територия. Принципът на местното самоуправление е закрепен в конституцията и в Закона за местното самоуправление и местната администрация. На правото на населението на самоуправление съответства задължението на държавните органи да създават всички необходими условия за осъществяването му.

Модерната демократична държава изисква децентрализация на политическата власт, така както е заложена и в нашата конституция. Децентрализацията съдейства за по-компетентно вземане на решенията на базата на по-доброто познаване на специфичните условия и проблеми на съответния регион и ускорява привеждането на управлението в съответствие с обществените потребности.

БСДП е за засилване позицията на общината, за това да й бъдат предоставени и гарантирани редица функции и правомощия по упражняването на властта и управлението на нейна територия с цел да се защитят реално принципите на демокрацията в местното самоуправление. Самоуправляващата се община като гражданска общност и основа на демократичната държава има задачата да решава въпросите от местно значение и трябва да има всички права за това.

Основен проблем на общинското самоуправление е автономността на общинските бюджети. За да бъде защитена автономността на общинските бюджети, би трябвало законът да постанови те да не се включват в състава на държавния бюджет, както и да уреди взаимоотношенията им с държавния бюджет. Колкото по-широки са правомощията на общините, толкова по-големи трябва да са и възможностите им да разполагат с бюджетни средства. Финансовата компетентност на местните органи на самоуправление е свързана пряко с механизмите на демокрацията и осигурява реалната децентрализация на властта.

Сега местното самоуправление и администрация нямат финансова база - финансовите ресурси и тяхното разпределение по общини изцяло се определят "отгоре".

Затова БСДП е за приемане на отделен Закон за местните финанси, който да осигури статут на самостоятелност на местните финанси и да уреди взаимоотношенията им с общодържавните финанси. Необходимо е да се създадат реални условия за финансова самостоятелност на общината и на отделното населено място. Целта трябва да бъде укрепване на местното самоуправление и предоставяне възможност на гражданите и органите на местно самоуправление в отделното селище или община да се разпореждат с финансовите приходи, създавани на тяхна територия. Необходимо е да се определят в закона приходите на общината от местните данъци и такси, както и припадащите й се части от държавните данъци и такси.

Задължително е законовото уреждане на тези проблеми да се съобрази с изискванията на Европейската харта по местно самоуправление. Европейската харта изисква поне част от финансовите ресурси на местните общности да идват от местни данъци, на които те имат правото да фиксират процента в рамките на закона.

БСДП е за приемане на Закон за общинските имоти, който ясно да разграничи и определи общинската собственост като основно условие за самостоятелност и самоуправление на общините.

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация задължават Министерския съвет в 6-месечен срок от изборите да внесе в Народното събрание Закон за устройството на столичния град и градовете, които се делят на райони. Срокът бе удължен на 1 /една/ година, но и той изтече, без да бъде изпълнена волята на законодателя.

Понастоящем действащите общински администрации осъществяват функциите на бившите районни съвети, даже без да са им предоставени съответните пълномощия. Институцията на кметските наместници е нелегитимна. Районното деление не бива повече да се отлага.

БСДП е за приемане на Закон за самоуправление на общините с районно деление.

Приетата в ЗМСМА тристепенна система на местните органи на управление, община-околия-област не може да функционира пълноценно, докато не се приеме нов Закон за административно-териториално деление на страната. Срокът за извършване на ново административно-териториално деление, определен в ЗМСМА, беше до края на 1992 г., но то още не е осъществено. Затова не може да функционира такова важно звено като околията, което съчетава функциите по местни самоуправление и тези на централните държавни органи и се явява междинна степен на управление между общините и областта.


* * *

Забавянето на реформите в местното самоуправление затруднява функционирането на държавната власт като цяло, а забавянето на реформите в политическата система задържа икономическата реформа и целия демократичен процес.

Българската социалдемократическа партия е убедена, че нашето общество ще намери у себе си сили за излизане от кризата и за нов подем.

Демокрацията в България ще победи.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
10.06.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!