10 май 1990

 

СОФИЯ, 10 МАЙ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 92 /110/

     СОФИЯ, 10 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ ОТ ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, ОСНОВАНА НА 1 СЕПТЕМВРИ 1955 ГОДИНА.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ Е СВОБОДНА И ОТКРИТА ОБЩОБЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ И СА ГОТОВИ ДА РАБОТЯТ И СЕ БОРЯТ ЗА НЕЙНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ КАТО СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА И ЕТНИЧЕСКА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА - С ХАРМОНИЧНИ КЛАСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОБОДНО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ЗА ДЪЛБОКО И ПЪЛНО /РАДИКАЛНО/ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВОТО, ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НИ ТРАДИЦИИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ НИ ЖИВОТ, ДОВЕЖДАНЕ ДО КРАЙ НА НАЦИОНАЛНОТО ПРОБУЖДАНЕ НА БЪЛГАРИНА, РАДИКАЛНО /ЦЯЛОСТНО/ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЗАДАЧИ, ПОВСЕМЕСТНА БОРБА ЗА КУЛТУРНОТО И ИКОНОМИЧЕСКО ИЗДИГАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В БЛАГОРОДНОТО Й СЪРЕВНОВАНИЕ С ДРУГИТЕ НАРОДИ В СВЕТА.
     КАТО ВЪРХОВЕН ОРГАН НА БНРП, КОЙТО ИЗМЕНЯ ПРОГРАМАТА И ТАКТИКАТА Й В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ УСЛОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДОГОВОРЕНОСТИ С ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ И Т.Н., СЕ СМЯТА КОНГРЕСЪТ НА БНРП. В ИЗВЪНКОНГРЕСНО ВРЕМЕ РАБОТАТА НА КОНГРЕСА СЕ ПОЕМА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО, КОЕТО КООРДИНИРА, РЪКОВОДИ И НАПРАВЛЯВА ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА /КОМИТЕТИ/, В УНИСОН С ПРОГРАМАТА И ТАКТИКАТА, ИЗРАБОТЕНА И ГЛАСУВАНА ЧРЕЗ ВИСШЕГЛАСИЕ НА ПОСЛЕДНИЯ КОНГРЕС. ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО УТВЪРЖДАВА ВСИЧКИ ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ МЕЖДУ ДВА КОНГРЕСА, НАСТЪПИЛИ ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА СМЪРТ, ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСТАВКА ИЛИ ДРУГИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА РЪКОВОДНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ. НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО СА ПОДЧИНЕНИ ГРАДСКИТЕ И СЕЛСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРТИЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА /КОМИТЕТИ/, КОИТО ОТЧИТАТ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕД ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО.
     ЧЛЕНУВАНЕТО В БНРП Е ОСЪЗНАТ АКТ И ЛИЧЕН ВЪПРОС НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН. ВСЕКИ ЧЛЕН НА БНРП ТРЯБВА ДА ПРОКАРВА ЛИНИЯТА НА ПАРТИЯТА, ИЗРАБОТЕНА НА ПОСЛЕДНИЯ Й КОНГРЕС И ПРИЕТА ЧРЕЗ ВИСШЕГЛАСИЕ. НАКАЗАНИЯТА СА: МЪМРЕНЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СВАЛЯНЕ ОТ РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ПАРТИЯТА, КАТО ПОСЛЕДНОТО НАКАЗАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО.
     СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ СЕ НАЛОЖИ ОТ КОНКРЕТНАТА ОБСТАНОВКА НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, ЗАВЛАДЯЛ ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, В РЕЗУЛТАТ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОПАГАНДА, ПРОПОВЯДВАНА ОТ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПОЗИЦИИ НА БКП, УЗУРПИРАЛА ВЛАСТТА ЧРЕЗ СЪВЕТСКАТА АРМИЯ И УСТАНОВИЛА МОНОПОЛ ВЪРХУ НЕЯ, БЯХА СЪВСЕМ ПОГРЕШНИ. ТЕ ДЪЛБОКО СЕ РАЗЛИЧАВАХА ОТ ПРЕДСТАВИТЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КОЙТО РАЗБИРАШЕ СВЕТА ЕДИНСТВЕНО КАТО ПОЛЕ ЗА КУЛТУРНО СЪРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ НАРОДИТЕ И В ПРОТИВОВЕС НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО, ПОДЧИНИХА ВСИЧКО В СТРАНАТА НИ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗМЕНЯЩАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА В СВЕТА. ПАК СПОРЕД ТАЗИ ПОЛИТИЧЕСКА БАЛКАНСКА ИЛИ СВЕТОВНА ОБСТАНОВКА НАЦИОНАЛНАТА КАРТА СТАНА ОБМЕННА МОНЕТА И СЛУЖЕШЕ НА КОРИСТНИ ЦЕЛИ. НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА БЯХА ЗАГЪРБЕНИ И СЪЗНАТЕЛНО ПОТИСКАНИ, НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРИНА БЕШЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ УНИЖАВАНО, ЗА ДА ОТСТЪПИ МЯСТОТО СИ НА ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВОТО И РОДООТСТЪПНИЧЕСТВОТО. ВСЕ В ИМЕТО НА ТОЗИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОСМОПОЛИТИЗЪМ, НАЦИОНАЛНАТА НИ ИКОНОМИКА И СТОПАНСТВО, СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАДИЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАНАЯТИТЕ И ТЪРГОВИЯТА БЯХА ПОДЧИНЕНИ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ И ЗАПАДНАХА. КОМУНИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДОБРОВОЛНО СЕ ОТКАЗА ОТ МАКЕДОНИЯ, ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ И БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ И БЪЛГАРИЯ ЗАГУБИ ИЗЛАЗА СИ НА БЯЛО МОРЕ ПРЕЗ 1945 Г. НАСЕЛЕНИЕТО НИ В ТЕЗИ ЗЕМИ БЕШЕ ЗАБРАВЕНО И ОСТАВЕНО НА ПРОИЗВОЛА НА ЧУЖДАТА ПРОПАГАНДА И АСИМИЛАЦИЯ. А И В ПИРИНСКИЯ НИ КРАЙ БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОР СЕ ПРЕДСТАВЯШЕ КАТО МАКЕДОНСКИ. С ЖЕСТОКИ РЕПРЕСИИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ СЕ ЗАМЕНЯШЕ В ПАСПОРТИТЕ НА ХОРАТА С МАКЕДОНСКА. НАПРАВИ СЕ ОПИТ ДА СЕ ОТМЕНИ ЧЕСТВУВАНЕТО НА 24 МАЙ КАТО "ШОВИНИСТИЧЕСКИ" И ДА СЕ СВЕДЕ ТОЙ ДО РАВНИЩЕТО НА ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ОВЧАРЯ. ВСИЧКО ТОВА ОБЕЗВЕРИ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В СОБСТВЕНИТЕ МУ СИЛИ И НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ. ИЗКУСТВЕНО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЕ НАЛАГАШЕ КЛАСОВО РАЗДЕЛЕНИЕ, КАТО РАБОТНИЦИТЕ СЕ НАСТРОЙВАХА СРЕЩУ СЕЛЯНИТЕ, А СЕЛЯНИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ СРЕЩУ ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА. ТОВА НАЦИОНАЛНО РАЗЕДИНЕНИЕ ОТСЛАБВАШЕ СЪПРОТИВИТЕЛНИТЕ СИЛИ НА НАЦИЯТА И ЗАЕДНО С ИЗОСТАВЕНИТЕ НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА ДВА И ПОЛОВИНА МИЛИОНА БЪЛГАРИ ПОД ЧУЖДО ВЛАДИЧЕСТВО ВОДЕШЕ ДО НЕСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ДА СЕ ЗАЩИТАВА ОТ УДАРИТЕ И ПОСЕГАТЕЛСТВАТА НА НЕЙНИТЕ ВЪНШНИ ВРАГОВЕ. КРЪВТА НА СТО И ПЕТДЕСЕТТЕ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГЕРОИ, ОСТАВИЛИ КОСТИТЕ СИ ДА СЕ БЕЛЕЯТ ПО БОЙНИТЕ ПОЛЕТА В БРАН НА БЪЛГАРЩИНАТА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ 1878 Г., БЕ ЗАБРАВЕНА. И ЕТО Я БЪЛГАРИЯ - ИЗПРАВЕНА ПРЕД РЪБА НА ПРОПАСТТА С РАЗБИТА ИКОНОМИКА, А В НАЦИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ - ДУХОВНО ОПУСТОШЕНА.

                                                                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 10 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА 8 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ, СЪЗДАДЕНА В БЪЛГАРИЯ НА 8 ЯНУАРИ 1990 Г., Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ГАРАНТИРА ЛИЧНА СВОБОДА НА ГРАЖДАНИТЕ, СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОЛИТИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ. ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ПРЕЗ 1878 Г. Е СЪСТАВЕНО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТОГАВАШНАТА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ.
     КОНСЕРВАТИЗМЪТ КАТО ПОНЯТИЕ Е СВЪРЗАН СЪС ЗАЩИТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА НАЦИЯТА. НЕГОВАТА ЦЕЛ Е НЕ ДА ПРАВИ РЕВОЛЮЦИИ, А ДА ГИ ПРЕДВИЖДА И ДА ОТСТРАНЯВА ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХ ПО ЧИСТО ЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ - ЧРЕЗ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ВСИЧКО РЕАКЦИОННО В НАЦИОНАЛНАТА ТРАДИЦИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНСЕРВАТИЗЪМ Е ЯВЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРНО ЗА ВСЯКО ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ЛИЧИ ОТ ПОПУЛЯРНОСТТА МУ В ТАКИВА РАЗВИТИ СТРАНИ КАТО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, САЩ, ЯПОНИЯ И ФРГ, КЪДЕТО КОНСЕРВАТИВНИТЕ ПАРТИИ ОТ ДЪЛГО ВРЕМЕ ВЕЧЕ СА УПРАВЛЯВАЩИ. ОПИРАЙКИ СЕ НА НАЙ-ДОБРОТО В СОБСТВЕНИТЕ СИ ТРАДИЦИИ, ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, КОИТО СЕГА СА ОБРАЗЕЦ ЗА ЦИВИЛИЗОВАНОСТ, УСПЯХА ДА ИЗГРАДЯТ СТАБИЛНО И ПРОСПЕРИРАЩО ОБЩЕСТВО, ДОКАЗАЛО СПОСОБНОСТТА СИ ДА ПРЕОДОЛЯВА ВРЕМЕННИТЕ ТРУДНОСТИ, КАТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ РАЗВИВА И ОБОГАТЯВА. ОБРАТНО - СКЪСВАНЕТО С ТРАДИЦИИТЕ, ИЗДИГАНЕТО НА ПСЕВДОРЕВОЛЮЦИОННИ ЛОЗУНГИ, ПРЕДЕЛНАТА ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ И БЕЗОГЛЕДНОТО ОТХВЪРЛЯНЕ НА СЪЗДАДЕНОТО ПО ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО ДОВЕДОХА БЪЛГАРИЯ ДО ДЪЛБОКА КРИЗА В ИКОНОМИЧЕСКАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА И ДУХОВНАТА СФЕРА.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗДИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ТВЪРДА ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО, ЗА ДА МОЖЕ СТРАНАТА ЕСТЕСТВЕНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В СВЕТОВНИТЕ ОБНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ И ДА СТАНЕ ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА БЪДЕЩИЯ ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.
     ОСНОВЕН ПРИНЦИП ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКА СИГУРНОСТ Е ТРАДИЦИОНАЛИЗМЪТ - ГАРАНЦИЯ ЗА СПЛОТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ИМЕТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА, ЗАКОННИЯ РЕД И ПРОГРЕСА.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СЕ СТРЕМИ ДА ОБЕДИНИ ВСИЧКИ СИЛИ, КОИТО СА ЗА ЛИЧНА СВОБОДА, ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ, ПОЛИТИЧЕСКА СИГУРНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ТОТАЛИТАРИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ. ТЯ Е ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДАДЕНОСТИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА НАЙ-ДОБРОТО ОТ ЧУЖДИЯ ОПИТ.
     ЦЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ДА ГАРАНТИРА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ДУХА НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ КАТО ПРАВОВА ДЪРЖАВА С ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА. ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ БЕЗУСЛОВНО ЗАЧИТАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА И ЛИЧНАТА СВОБОДА, ПРОВЪЗГЛАСЕНИ ВЪВ ВСЕОБЩАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

     В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА:

     - РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ, В КОЯТО ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ И ДОРАЗВИТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ, ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИДЕИ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.
     - СЪЗДАВАНЕ НА СИГУРНИ ГАРАНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И НРАВСТВЕНОСТТА.
     - РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ.
     - ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ.
     - ПОСТАВЯНЕ ИЗВЪН ЗАКОНА НА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПРОПОВЯДВАТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, РАЗИСЪМ И НАСИЛИЕ
     - ПЪЛНО ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И НА ВСИЧКИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ПОЛ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД.
     - РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БАЛКАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СИГУРНОСТ В ПОЛИТИКАТА И ИКОНОМИКАТА.
     - НАМАЛЯВАНЕ НА СРОКА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ВОЕННА ПОВИННОСТ И ПОСТЕПЕННО ИЗГРАЖДАНЕ НА АРМИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП.

     В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА:

     - ГАРАНТИРАНЕ НА СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.
     - СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА СТОКОВО-ПАРИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ОСНОВАТА НА ЗАКОНА ЗА СТОЙНОСТТА.
     - РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИОННИ ЗА НАШИЯ НАРОД И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТРАСЛИ КАТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, КАКТО И НА НЯКОИ АВАНГАРДНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТРАСЛИ.
     - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕФОРМИ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА С ЦЕЛ ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР И НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛИ.
     - ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ.
     - СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВОВИ ГАРАНЦИИ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕ НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ.
     - ПОСТЕПЕННО ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДОТАЦИИ И ЗАКРИВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ВРЕДНИ И ГУБЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВА.
     - ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЧАСТИЧНА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА.

     В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА:

     - ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ГАРАНТИРАН ЖИЗНЕН МИНИМУМ.
     - ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЛАСТТА.
     - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТАТЪЧНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖЕНИТЕ ДОМАКИНИ.
     - ПООЩРЯВАНЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА И СПОНСОРСКА ДЕЙНОСТ.

     В ДУХОВНАТА ОБЛАСТ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА:

     - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРИТЕ НА ОСНОВАТА НА МОРАЛНИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ НА ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ.
     - ВЪЗРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ.
     - ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА, ЦЕЛЯЩА ДА ДОБЛИЖИ И В ПЕРСПЕКТИВА ДА ИЗРАВНИ НАШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ СЪС СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ.
     - ГАРАНТИРАНЕ СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА И ИНФОРМАЦИЯТА.
     - СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И РЕЛИГИОЗНАТА ПРОПАГАНДА.
     - ПРЕМАХВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ СЛЕД 1944 Г. И ЧУЖДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СИМВОЛИ.
    В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СА ИЗЛОЖЕНИ ЦЕЛИТЕ, ПРИНЦИПИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, КОИТО ТЯ СИ ПОСТАВЯ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЦИВИЛИЗОВАНА ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА. НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ В ОСНОВАТА НА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ПАРТИЯТА.

СОФИЯ, 13 ФЕВРУАРИ 1990 Г.            КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:
                                      ИВАН ЕДИСОНОВ
                                      КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
                                      МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ
                                      НИКОЛАЙ СИРАКОВ
                                      СТЕФАН КОСПАРТОВ

                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 10 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, УЧРЕДЕНА НА 22 МАРТ 1990 ГОДИНА.


     НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ Е ПАРТИЯТА, КОЯТО ЧРЕЗ СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА И КУЛТУРНА ПРОГРАМА, СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА ИЗВЕДЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ КАТАСТРОФАТА, ДО КОЯТО Я ДОВЕДЕ ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ. ПРИНИЗЕНИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕСТИЖ, КАТО СЛЕДСТВИЕ НА ИЗНУДВАЧЕСКИ СОЦИАЛНИ СТАЧКИ, МИТИНГОВАТА ДЕМОКРАЦИЯ, СПАДНАЛОТО ПРОИЗВОДСТВО, СИЛНО ЗАНИЖЕНАТА ТРУДОВА, СТОПАНСКА И ГРАЖДАНСКА ДИСЦИПЛИНА, НЕПРЕКЪСНАТО НОСИ И ЩЕ НОСИ НА СТРАНАТА ОГРОМНИ ЗАГУБИ. НАМАЛЯВА ДОВЕРИЕТО НА ДЕЛОВИЯ СВЯТ И СЕ УНИЩОЖАВАТ ЗАВОЮВАНИ ПОЗИЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ХАОСЪТ И АНАРХИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СА ГИБЕЛНИ, ОСОБЕНО СЕГА, КОГАТО ДЪРЖАВАТА НИ Е С ИЗТОЩЕНИ МОРАЛНИ, ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ.
     ПРЕДЛАГАЙКИ СВОЯТА ПРОГРАМА, НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ВИЖДА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДОСТОЙНО, БОГАТО, ОСИГУРЕНО, ЗАЩИТЕНО, ИНДУСТРИАЛНО, СИТО, КУЛТУРНО И ОБРАЗОВАНО САМО АКО СЕ СЛЕДВАТ ДОКРАЙ СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ПРИНЦИПА:
     - ВИСОК ПАТРИОТИЗЪМ И ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ;
     - ОБРАЗОВАН НАРОД - СИЛНА ДЪРЖАВА;
     - БОГАТ НАРОД - БОГАТА ДЪРЖАВА;
     - ДЕМОКРАЦИЯ И ДИСЦИПЛИНА.
     АКО ТЕЗИ ЧЕТИРИ ПРИНЦИПА СТАНАТ ОСНОВА НА ДОВЕРИЕТО НА МНОГОСТРАДАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД В ПОЛИТИКАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, ТО ТОЙ ЩЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ПРОГРАМАТА СИ ЗА БЛИЗКОТО И ДАЛЕЧНО БЪДЕШЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
     ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ СЧИТА, ЧЕ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ, ДЪРЖАВНИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ:
     - АМЕРИКАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНИЦИАТИВНОСТ;
     - ГЕРМАНСКАТА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕСМЕТЛИВОСТ;
     - ЯПОНСКАТА ГЪВКАВОСТ И ТРУДОЛЮБИЕ;
     - БЪЛГАРСКАТА ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТ И ПРОБИВНОСТ.
     САМО ТОГАВА ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОГРОМНИТЕ ЗАДАЧИ ПРЕД НАРОДА НА БЪЛГАРИЯ И САМО ТОГАВА ТОЙ ЩЕ ЗАЖИВЕЕ МНОГО БОГАТО, МНОГО СПОКОЙНО И МНОГО ДОВОЛНО!


                                      I. ДЪРЖАВАТА
                                    
     1. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ВЛАСТТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВНИЯТ ПАРЛАМЕНТ. ТОЙ:
     - ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО;
     - ГЛАСУВА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА;
     - ГЛАСУВА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ;
     - ГЛАСУВА ДАНЪЦИТЕ;
     - ГЛАСУВА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ И ОБРЪЩЕНИЯ;
     - ИЗБИРА ВЪРХОВЕН СЪДИЯ И ЗАМЕСТНИКА МУ;
     - ИЗБИРА ГЛАВЕН ПРОКУРОР И ЗАМЕСТНИКА МУ;
     - УТВЪРЖДАВА КОЛЕГИИТЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД.
     2. ДЪРЖАВНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ИЗБИРА СВОЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ И ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ.
     3. ДЪРЖАВНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ИЗБИРА ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ИМ.
     4. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЗАМЕСТНИЦИТЕ МУ И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДЕПУТАТИ В ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ.
     5. ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗБИРА ЧРЕЗ ВСЕНАРОДНО ГЛАСУВАНЕ ЗА 7 /СЕДЕМ/ ГОДИНИ ВЪВ ВТОРАТА НЕДЕЛЯ НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ ОТ ИЗБОРНАТА ГОДИНА И ВСТЪПВА В ДЛЪЖНОСТ НА 25 ДЕКЕМВРИ СЪЩАТА ГОДИНА.

                                                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 10 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.

     Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ,
     ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ФАКТИ, КОИТО ГОВОРЯТ ЗА ПЪЛНО БЕЗЗАКОНИЕ И НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО РАВНОПРАВНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ М.ЮНИ.
     1/ ЗАКОНЪТ Е ЯСЕН И КАТЕГОРИЧЕН - ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДИ ИЗБОРА НА НАРОДА, РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ - Т.Е. КЛУБОВЕ, ТЕЛЕВИЗИЯ, ПЕЧАТ, С ЕДНАКВИ ВРЕМЕНА.
     2/ ЕДНАКВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И Т.Н.
     КАКВО СЕ ВЪРШИ В МОМЕНТА, ОСОБЕНО СПРЯМО СЪЮЗ "ЕРА-Е"?
     КЕВОРК КЕВОРКЯН НА ДВА ПЪТИ ДИСКРЕДИТИРА И КОМПРОМЕТИРА СЪЮЗА ЧРЕЗ ФАЛШИФИЦИРАНИ КАДРИ И ДУМИ И ПО СЪЩЕСТВО, БЕЗ ДА ДАВА ПРАВО НА ОТСРЕЩНАТА СТРАНА, ИЗВЪРШВА ПЪЛНИ БЕЗЗАКОНИЯ.
НЕ ПРИТЕЖАВАМЕ НИКАКВА ФИНАНСОВА И ПЕЧАТНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОКАЖЕМ НА НАРОДА СИЛАТА НА ЕВЕНТУАЛНА ПРОГРАМА И ИДЕЯ.
     3/ ПО ОСОБЕНО ФРАПИРАЩ НАЧИН СЕ ОТНЕ ЦВЕТЪТ НА БЮЛЕТИНАТА НИ, КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ БЕШЕ СЪОБЩЕНО ЗА НЕЯ. ОТНОВО КОМПРОМЕТИРАНЕ.
ПРЕДВИД ГОРЕПОСОЧЕНОТО, ИСКАМЕ НАМЕСАТА ВИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, А ИМЕННО:
     1/ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПРОВЕРГАВАНЕ НА ДУМИТЕ И КОМБИНАЦИИТЕ НА К.КЕВОРКЯН СРЕЩУ НАС.
     2/ ВРЪЩАНЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ЦВЯТ НА БЮЛЕТИНА НИ - ЛИЛАВИЯ.
     3/ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЦЯЛОСТНИ ПРЕДАВАНИЯ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА НИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
     4/ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ИЗБОРИТЕ.
     НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ СЪЮЗ "ЕРА-3" ИЗВЪРШИ ШИРОКА ГРАЖДАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ИМЕТО НА РЪКОВОДЕНАТА ОТ НЕГО АЛТЕРНАТИВНА КРЪГЛА МАСА. УДАРЪТ ВЪРХУ "ЕРА-3" В МОМЕНТА Е ПО СЪЩЕСТВО УДАР СРЕЩУ ВСИЧКИ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ, ОБЪРНАЛИ СЕ ЗА ПОМОЩ В ИЗМИНАЛИТЕ МЕСЕЦИ КЪМ НАС. СЪЩЕВРЕМЕННО БЛОКИРАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЙСТВИЯТА НА КЕВОРКЯН СЛУЖАТ ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ПРОТИВНИЦИ НА СДС.
     ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ МИРНИЯТ И ТОЛЕРАНТЕН ПРЕХОД СА АТРИБУТИ НА РАВНОПРАВНО ОБЩЕСТВО. НИЕ НЯМА ДА ПОДПИШЕМ И ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ С ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ, АКО ВИЕ НЕ ВЪЗСТАНОВИТЕ ЗАКОННОСТА В СТРАНАТА.

СОФИЯ, 9 МАЙ 1990 Г.                          СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ
                                              И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3"
                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВОМИР ЦАНКОВ
                                              СЕКРЕТАР: ДОБРИ ДОБРЕВ

                                                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                         Х   Х   Х
     СОФИЯ, 10 МАЙ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ И НА ПРИЛОЖЕНИЕТО-ИСКАНЕ КЪМ НЕЯ, АДРЕСИРАНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


                                    ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

                                     ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

     НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 И ЧЛ.17 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ /ЗПП/ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ПОДСИГУРЯВАТ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НРБ ГРУБО НАРУШИ ЗПП, КАТО НЕ ПРЕДОСТАВИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ СРЕДСТВА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.
     В ЗНАК НА ПРОТЕСТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ОБЯВЯВА ОТ 8 МАЙ 1990 ГОД. ПЕТДНЕВНА СИМВОЛИЧНА ГЛАДНА СТАЧКА.
     АКО ДО 13 МАЙ 190 ГОД. ИСКАНИЯТА НА ПАРТИЯТА НЕ БЪДАТ ЗАДОВОЛЕНИ, РЪКОВОДСТВОТО ПРЕМИНАВА В ДЕЙСТВИТЕЛНА ЩАФЕТНА ГЛАДНА СТАЧКА БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН СРОК. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА СА ПРИЗОВАНИ ДА СПАЗВАТ СТРОГА ДИСЦИПЛИНА ПО ВРЕМЕ НА СТАЧКАТА НА РЪКОВОДСТВОТО.

     ПРИЛОЖЕНИЕ:   
     ИЗХОДЯЩ НОМЕР НА ОТКАЗА НА Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ЗА ДОСТАВКА НA ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ ЗА В-К "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ” - N 92.00-209 ОТ 19.04.90 Г.
     ИСКАНЕ НА ПАРТИЯТА ЗА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА.

СОФИЯ, 8 МАЙ 1990 Г.                                 РЪКОВОДСТВОНА БХДП /Ц/
                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЦЕНОВ
                                                     ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: ПЕТКО КАМЕНАРСКИ                                                         ВТОРИ СЕКРЕТАР: ВЕНЦИСЛАВ ЯНЕВ


                                                             П Р И Л О Ж Е Н И Е

                                          И С К А Н Е
     ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

     МОЛЯ ДА НИ БЪДАТ ОТПУСНАТИ ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ:
     - ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ ЗА ТИРАЖ 150 000 БРОЯ ЗА ПЕЧАТНИЯ НИ ОРГАН В. "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ" ЗА ВСЕКИДНЕВЕН ТИРАЖ ДО 17.06.1990 год;
     - ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПАРТИЯТА;
     - ПЛАКАТНА ХАРТИЯ - 4 ТОНА;
     - МЕГАФОНИ - 5 БРОЯ;
     - СЛУЖЕБНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ - 3 БРОЯ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ;
     - КСЕРОКС И КСЕРОКСНА ХАРТИЯ - 500 КГ.;
     - ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ В РАЗМЕР НА 3 МИНУТИ;
     - РАДИОВРЕМЕ В РАЗМЕР НА 3 МИН;
     - СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 10 000 ЛВ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 17 Т.4 ОТ ЗПП И ЧЛ. 15 ОТ СЪЩИЯ.

                                 ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/: ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ
                                 ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/: ПЕТКО КАМЕНАРСКИ

                                                                                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                            X   X   X

     СОФИЯ, 10 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНИЯ ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.

     УСТАНОВЕНИЯТ ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ, СЛЕД СМЪРТТА НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ И ВАСИЛ КОЛАРОВ, ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ИЗПАДНА В ТЕЖКА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА. ПОЯВИ СЕ ГОЛЯМА БЕЗРАБОТИЦА, ПРОИЗВОДСТВОТО В ГРАДА И СЕЛОТО БЕШЕ ПОД ПРЕДВОЕННОТО РАВНИЩЕ, ЦЕНИТЕ БЯХА ВИСОКИ В СРАВНЕНИЕ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ИМАШЕ ЗНАЧИТЕЛНА ИНФЛАЦИЯ. ЗАПОЧНА МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ ГРАДА.
     ПРЕЗ 1956 ГОДИНА, СЛЕД НАСТЪПИЛИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ЕРАТА НА "ЗАТОПЛЯНЕТО”, ПРОВЕЖДАНО ОТ НИКИТА ХРУШЧОВ /XX КОНГРЕС НА КПСС/, И В БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗВЪРШИХА ПРОМЕНИ. НО ТОВА БЯХА ВСЪЩНОСТ САМО ПЕРСОНАЛНИ СМЕНИ, БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДА ЗАСЕГНАТ ЦЯЛОСТТА НА СТАЛИНСКАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА.
     НА АПРИЛСКИЯ ПЛЕНУМ ПРЕЗ 1956 ГОДИНА ПОД ПРИКРИТИЕТО НА ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯТА И БОРБАТА СРЕЩУ КУЛТА НА ЛИЧНОСТТА БЕШЕ ИЗВЪРШЕНА НОВА УЗУРПАЦИЯ НА ВЛАСТТА ОТ ДРУГО СТАЛИНСКО КРИЛО НА БКП, ОГЛАВЯВАНО ОТ ГРУПАТА НА БИВШИЯ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД "ЧАВДАР". ЗАПОЧВАШЕ ВРЕМЕТО НА ДЪЛГОГОДИШНА ЕДНОЛИЧНА ДИКТАТУРА НА ТОДОР ЖИВКОВ. ТЯ ВЪНШНО БЕШЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА ОТ РЕЖИМА НА ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ, НО ЗАПАЗИ СВОЯ ТОТАЛИТАРЕН ХАРАКТЕР И БЕШЕ ПО-ЗАВОАЛИРАНА И ЦИНИЧНА, КАТО И ТЯ ДОНЕСЕ БЕЗКРАЙНИ СТРАДАНИЯ НА НАШИЯ НАРОД.
     ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЕДНОЛИЧНОТО ВЛАДИЧЕСТВО НА ТОДОР ЖИВКОВ - 1956-1989 Г. - ПЕРМАНЕНТНАТА КРИЗА НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА СЕ РАЗШИРИ И ЗАДЪЛБОЧИ. В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНАТА ПОЛИТИКА НА ЖИВКОВИЯ НЕОСТАЛИНИЗЪМ В СТРАНАТА НАСТЪПИ ЗАСТОЙ, А НЯКЪДЕ И ВРЪЩАНЕ НАЗАД, КОЕТО ЗАСЕГНА ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОЩЕСТВОТО. ОБЩО СТРАНАТА ИЗОСТАНА БЕЗНАДЕЖНО ОТ ОСТАНАЛИЯ СВЯТ.
     ИЗГРАДИ СЕ ГИГАНТСКА ЗА НАШИТЕ МАЩАБИ ИНДУСТРИЯ, КОЯТО КАТО ФУНКЦИОНИРА, ВМЕСТО ДА НОСИ ПЕЧАЛБА, ВОДИ ДО КОЛОСАЛНИ ЗАГУБИ, РАЗРУШАВА ЖИВАТА ПРИРОДА И ИЗТОЩАВА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНАТА. ОСОБЕНО СТРАШНО Е УНИЩОЖЕНИЕТО НА ПРИРОДАТА - ПОВЕЧЕТО ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ РАЙОНИ СА ОПАСНИ ЗА НОРМАЛЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, РЕКИТЕ СА СИЛНО ЗАМЪРСЕНИ, А ЗЕМЯТА - ОТРОВЕНА С ХИМИКАЛИ - Е ОПУСТОШЕНА.
     БЪЛГАРСКОТО СЕЛО Е ОКОНЧАТЕЛНО ОГРАБЕНО И РАЗОРЕНО. ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Е ДАЛЕЧ ПОД ПОСТИГНАТОТО РАВНИЩЕ ОТПРЕДИ ВОЙНАТА. АКТИВНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ РАБОТИ СА ПРЕДИМНО СТАРИ ХОРА, А БЪДЕЩИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СЕЛОТО СА УЖАСЯВАЩИ!
     МИГРАЦИЯТА ОТ СЕЛОТО КЪМ ГРАДА ПРИДОБИ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ РАЗМЕРИ И ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВА. ИЗГРАДИХА СЕ ЧУДОВИЩНИ ГРАДСКИ ОБРАЗУВАНИЯ, В ГЕТАТА НА КОИТО СА СТРУПАНИ ОГРОМНИ ЧОВЕШКИ МАСИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ НА ГРАНИЦАТА НА СОЦИАЛНАТА МИЗЕРИЯ.
     МНОГО ЗЕМЯ НАПЪЛНО ОПУСТЯ В ПЛАНИНСКИТЕ И ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ, И НЕ САМО ТАМ, А НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО ПРЕДИ СЕ ПОЛУЧАВАХА ДОБРИ ДОБИВИ И РЕЗУЛТАТИ. НАМАЛЯХА ОБРАБОТВАЕМИТЕ ПЛОЩИ, ПОРАДИ НЕОБМИСЛЕНОТО ПРИНУДИТЕЛНО ОТНЕМАНЕ НА ПЛОДОРОДНА ЗЕМЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ЦЕЛИ. ЗНАЧИТЕЛНИ ЩЕТИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ЕРОЗИЯТА И ОТ ДРУГИ ФАКТОРИ.
     ОГРОМНИ ЗАГУБИ БЯХА ДОНЕСЕНИ ОТ МАСОВОТО ИЗСИЧАНЕ НА ГОРИТЕ, ОТ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА. РЕКИТЕ, ЕЗЕРАТА И МОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ СЕ ПРЕВЪРНАХА В ИЗХОДНИ ПОМИЙНИ КАНАЛИ.
     ПОСТОЯННИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА, В НЕЙНАТА СТРУКТУРА НЕ ПРЕМАХНАХА, А ЗАДЪЛБОЧИХА ОБЕКТИВНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПОСТОЯННИТЕ КРИЗИСНИ ЯВЛЕНИЯ.
ОСОБЕНО ИЗОСТАНА И Е НЕРАЗВИТА ИНФРАСТРУКТУРАТА В СТРАНАТА. ТЕЖКО Е СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА, НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ, ЛЕТИЩАТА, ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯТА, КАКТО И ДРУГИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ.
     НАЙ-СТРАШНОТО ПОСЛЕДСТВИЕ ОТ ПРИЛАГАНИТЕ НАПЪЛНО НЕГОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ КАТО ПРОЯВА НА ТОТАЛИТАРНАТА ВОЕННООРГАНИЗИРАНА ИКОНОМИКА Е СИЛНОТО ОТЧУЖДЕНИЕ НА ХОРАТА ОТ ТРУДА, ОТ ЗЕМЯТА, СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЯХНОТО ЗАГУБЕНО ДОВЕРИЕ В ИДЕАЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И ВЪВ ВЯРАТА ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ И ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНИЕ.
     УЖАСЯВАЩО Е СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЯЛАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА, НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА.
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ УРОДЛИВИТЕ ФОРМИ НА ЦЯЛОСТНАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДОВЕДОХА ДО НЕВИЖДАНО ДУХОВНО БЕЗРАЗЛИЧИЕ, ДО ИСТИНСКО ДУХОВНО И НРАВСТВЕНО БЕДСТВИЕ, КОЕТО НАЙ-ДЪЛГО ЩЕ ВЛИЯЕ ВЪРХУ ТЕЖКОТО СЪСТОЯНИЕ И ЩЕ ПРЕЧИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТА.
     СЪЗДАДЕНАТА СИСТЕМА ИЗОБЩО СЕ ОКАЗА НЕГОДНА ДА ВЪЗПРИЕМА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС, ДА ГО ВЪВЕЖДА И РАЗВИВА БЪРЗО ВЪВ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАПРАВЛЕНИЯ КАТО: ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И ДРУГИ.
     РАЗВИТИЕТО НА ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ БЕШЕ И Е СВЪРЗАНО С НЕПРЕКЪСНАТ ВОЛУНТАРИЗЪМ, ПРОФЕСИОНАЛНО НЕВЕЖЕСТВО И ДОСАДНО ПОЛИТИЗИРАНЕ ПРИ ИЗБОРА НА СУРОВИННА БАЗА И МЕСТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАВОДСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, НАСОКИ ЗА ДОСТАВКИТЕ, ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ, ПРЕЦЕНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКО РАВНИЩЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, КАКТО И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА.
     НЕЗАВИДНО И ЖАЛКО Е СЪСТОЯНИЕТО И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЦЕЛОГОДИШНИЯ СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ. ЛОШО Е ОБСЛУЖВАНЕТО НА ЧУЖДИТЕ ТУРИСТИ, А ПРЕСТИЖЪТ Е ИЗЦЯЛО ЗАГУБЕН. БЪЛГАРСКИЯТ КЛИЕНТ ИЛИ НЕ СЕ ДОПУСКА В "ПРЕСТИЖНИТЕ" ХОТЕЛИ, ИЛИ Е ПОСТАВЕН В УНИЗИТЕЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.
     РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ Е ДОВЕДЕНО ДО СЪСТОЯНИЕТО НА ГРОЗНИ АБСУРДИ, В КОИТО ПАНЕЛНОТО ЕДНООБРАЗИЕ ДЕЙСТВУВА ПОТИСКАЩО. ОСНОВНАТА ВИНА ЗА ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НОСИ СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО. В ТОЗИ ОТРАСЪЛ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА СЕ Е РАЗВИЛА В ЕДНА ОТ НАЙ-УРОДЛИВИТЕ СИ ФОРМИ. ИНТЕРЕСИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ С ЛОБИТО НА ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ФАКТИЧЕСКИ ТЕ ЗАЕДНО СЕ ЯВЯВАТ НАЙ-АКТИВНАТА ЧАСТ НА НОМЕНКЛАТУРНИЯ МОНСТЪР. ТЕ ЗАЕДНО ДЕЙСТВУВАТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА В НАСОЧВАНЕТО НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ, ЗА РЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВАЖНИ СТОПАНСКИ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМИ. ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОСНОВНАТА ЧАСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА, КОЯТО Е ГРЪБНАКЪТ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И СЕ ЯВЯВА ГЛАВНАТА ПРЕЧКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ОБЕДИНЕНА В СЪЮЗ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ТАЗИ ПРОСЛОЙКА, КОЯТО НЕЗАКОННО Е УЗУРПИРАЛА ГОЛЯМА ВЛАСТ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, ТЪРСИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ТРАНСФОРМИРА И ДА ПРОДЪЛЖИ СВОЯ КОНТРОЛ НА СТОПАНСТВОТО И В БЪДЕЩЕ.

                                                                                                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/