10 март 1995


София, 10 март 1995 година
Брой 49 /1350/


София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ГЕРБ НА БЪЛГАРИЯ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Една мракобесна власт, ръководена от една тиранична партия в съюз с група отцепродажници, натрапи на българския народ конституция, която вулгаризира българското конституционно право и от която младежта на България се срамува.

Лишени от всякакво участие в "демократичните" процеси в страната, доказващи желанието на властващите за установяване на плутокрация, ние - представителите на новото поколение на България, които вярваме в мъдростта на държавния глава на Република България, в републиканските му идеали и като виждаме във ваше лице защитника на Отечеството ни - предлагаме следния проектозакон за държавен герб.

Гербът на българската държава е кръгъл щит. В средата на червен фон е изобразен изправен и въоръжен златен лъв, който символизира националната гордост и мъжество и могъществото на държавата. Венец от класове обгражда щита. Житните класове са изобразени със златен цвят и през средата и в основата, където се захващат, са обвити с трицветна лента. Венецът от житни класове символизира суверенитета на страната. В основата на житните класове е изобразена отворена книга със златен кант, на белите страници със златен цвят са изписани буквите на кирилицата. Книгата символизира духовната съкровищница на българския народ и огнище на просветление /...което дава сила на лъва и, от друга страна, го задължава да брани националните духовни ценности - затова и е въоръжен/. Златните букви на кирилицата символизират гордостта на нацията, че българската държава е дала четмо и писмо на милиони човеци в света. В горния край - над щита, - където се събират житните класове, е изобразена златната петолъчна звезда, обкантена с червен цвят, която символизира идеала за национално, обединение, единството и нерушимостта на българската държава с нейните пет области - Добруджа, Мизия, Тракия, Македония и Западна област.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Надяваме се, че за момент ще изоставите всякакви идеологически внушения на отделни партии и ще прегърнете нашата идея за герб. Забележете - "идеята за герб", а не "нашия герб!"

Повече от всякога на държавата и на народа е нужна приемственост, а тя е в републиканската идея. Друг би бил въпросът, ако народът избере друга форма на държавно управление. Вие много добре знаете, че законен /не е важно, че някои го оспорват!/ е референдумът за Народна Република, че конституцията от 1991 г. не е нищо освен един незаконен указ, подписан от 300 души, голяма част от които подлежат на наказателно преследване заради извършени от тях престъпления против държавата в периода след 1981 г. и най-вече през 1988-1989 г.

Молим ви да внесете от ваше име в Народното събрание за обсъждане предложението ни за държавен герб.

Надяваме се, че като държавен глава на Република България, избран пряко от народа, няма да допуснете гавра с националните символи след позора с конституцията. След отнемането на конституционните права на младежта, след унищожаването от новата конституция на грижата от страна на държавата към младото поколение на България - не допускайте, господин президент, отново срамът и позорът да победят младежта - бъдещето на държавата.

Това би било факт, ако се осъществи намерението на социалистите да наложат "своя" лъв, който, меко казано, би красил някоя цигарена кутия или саката на соцпартийните шофьори, но като символ на държавата - не!

Поне едно добро нещо можем да направим за нашия злощастен народ: да не го унищожаваме!

София, 9 март 1995 г.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Цонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА ПОДПИСКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН ГЕРБ.


От 8 март 1995 г. с разрешение на Столична голяма община пред Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" започна събирането на подписи за връщане на герба с трите лъва. ВМРО-СМД получи необходимото за това разрешение, след като изтече законният 48-часов предупредителен срок.

Продължава подписката и във Велико Търново и Пловдив. От днес още в няколко окръжни града активисти на ВМРО ще открият пунктове за събиране на подписи. С нарочно окръжно са известени близо двестате структури на ВМРО в страната и те ще се включат в акцията.

ВМРО полага специални усилия да привлече членовете и симпатизантите на управляващата коалиция, подкрепящи възстановяването на традиционния български държавен герб, като за целта са отпечатани специални бланки, на които се подписват членовете и симпатизантите на Българската социалистическа партия, политически клуб "Екогласност" и БЗНС "А. Стамболийски".

Във всички документи, свързани с тази инициатива на ВМРО, се подчертава, че гербът с трите короновани лъва в никакъв случай не е символ на монархията, а е символ на българския национален суверенитет и единството на българите в Мизия, Тракия и Македония.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - КАРЛОВО, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА ОБСЪЖДАНИЯ ОТ ПАРЛАМЕНТА ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Изпълнителният съвет на Синдикален регионален съюз /ИС на СРС/ "Подкрепа" - Карлово, изразява несъгласие с промените в Закона за земята, които по същество са реставрационни и доказват, че модерната лява не може да бъде нищо друго освен комунистическа партия!

Карлово, 8 март 1995 г.

                                                                                            ЗА НС НА СРС "ПОДКРЕПА", ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ЦЕНОВАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Работещите в сферата на образованието се борят за оцеляването си. Изправени пред необходимостта да изхранят семействата си, учителите не са в състояние да изпълняват професионалните си задължения.

Драстичното поскъпване на електричеството, парното и транспорта, както и на всичко останало, подейства като шок. Това реално намалява два пъти покупателните възможности както на учителите, така и на всички останали граждани на България. А за частично компенсиране на доходите се говори в неопределено време и не е ясно дали такова ще има.

Прозират мотиви за продължаващо обезличаване на учителския труд, което води и до намаляване на престижа на учителя. Реформа в образователната система реално не се извършва, а започнаха опити за реставрация и връщане към "доброто" старо време.

Учителският синдикат към КТ "Подкрепа" протестира срещу наложения от правителството ценови шок. Настояваме за преразглеждане на ценовата политика на правителството и спиране на тенденциите на реставрация в системата на образованието. За да може да функционира нормално образователната система в България, настояваме тя да бъде обезпечена с достатъчно средства от бюджета, а не с подаяния, както беше досега.

София, 8 март 1995 г.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Крум Крумов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ПАРТИЯТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ за последен път се обръща към Вас с молба най-после да ни бъдат задоволени нуждите от сграда, тай като досега само БКП е без нито една стая и без нито един клуб, а с нашето имущество се разполагат вражеските ни партии. Имуществото на БКП бе конфискувано по два фашистки закона. Първият е на фашисткия кърволок Александър Цанков от 1924 г. и вторият е профашисткият закон на Съюза на демократичните сили, приет от 36-то Обикновено народно събрание /ОНС/. И двата закона трябва да бъдат отменени и цялото имущество трябва да бъде върнато на законния му притежател - БКП. Друг наследник на БКП не може да има, тъй като БКП продължава съществуването си, а при живи родители няма и не може да има никакви наследници. Българската социалистическа партия няма нищо общо с марксизма-ленинизма и с комунизма. Те измениха на идеалите на комунизма и не могат да бъдат наследници на БКП. БКП продължава съществуването си като партия на българските комунисти.БКП е същата партия, която съществуваше до 4 април 1990 г., със същите структури в цялата страна. БКП е напълно очистена от всички деформации, извращения, престъпления, волунтаризъм, догматизъм, доктринерство и ревизионизъм. БКП е единствената политическа партия, която отстоява интересите на жестоко експлоатирания трудов народ. БКП в проведените избори зае шесто място, тъй като Демократичната алтернатива за републиката е коалиция, състояща се от 4 партии, чието разпадане е предстоящо. От 11 май 1990 г. до сега сме дали 26 молби и жалби за сграда на ЦК на БКП до Народното събрание /НС/, до Министерския съвет, до президента и до кмета на София, но отникъде не получихме нищо. Досега едни с други си измиват ръцете и ни прехвърлят един на друг като футболна топка. Уведомяваме ви, че БКП се състои от 73-ма членове на ЦК, от 49 членове на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП, Политбюро - от 14 души, 9 секретари на ЦК на БКП и 7 души бюро на ЦКРК на БКП. В страната имаме първични партийни организации, в градовете - градски комитет /ГК/ на БКП, околийски и окръжни комитети на БКП във всички околии и окръзи.

Най-учтиво Ви молим да ни бъде предоставена сграда в София за нуждите на ЦК на БКП, за ЦКРК на БКП, за ГК на БКП и за три районни комитет /РК/ на БКП и за редакцията на вестник "Комунистическо дело". На първо време би ни задоволила сградата на бул. "Витоша" 12, бившата страда на Благоевския РК на БКП. Също така молим да ни предоставите поне един клуб със 100 стола най-малко за провеждане на конференции, пленуми и заседания на комитетите на БКП. Предлагаме да се обсъди и да ни бъде предоставен клубът на ул. "Йордан Йовков" в жк "Стрелбище", тъй като засега този клуб не се използва по предназначението му, а Българската социалдемократическа партия го е дала под наем и се използва за магазин.

Също така молим да бъдат дадени клубове и стаи за канцеларии за нуждите на БКП в цялата страна.

За да бъде уреден този въпрос, е целесъобразно да бъде отменен профашисткият закон, приет от 36-то ОНС, за конфискуване на имуществото на тоталитарните партии.

Настояваме да ни бъде върнат целият сграден фонд на БКП, конфискуван по фашисткия закон на кръволока Александър Цанков от 1 април 1924 г., до 9 септември 1944 г., в това число и партийният ни дом на пл. "Лъвов мост", която от тогава до сега неправомерно и незаконно се използва от Министерството на вътрешните работи - Дирекция на полицията.

Ако и този път не удовлетворите искането ни, ще бъдем принудени и ще отнесем въпроса до Комисията по правата на човека към Съвета на Европа в Страсбург и до Международния съд в Хага.

Ще очакваме да уважите молбата, за която предварително Ви благодарим. Ние чуждо не желаем. Искаме си имуществото на БКП.

София, 9 март 1995 г.

                                                                                                  ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БЛОК НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, ПОДПИСАН НА 6 МАРТ 1995 Г. В СОФИЯ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ И НАЦИОНАЛНАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГАРАНЦИЯ, МИР, ХЛЯБ".


Днес, 6 март 1995 г., в град София между синдикалните организации, които са юридически лица, вписани в съда по реда, установен за вписване на сдружения с нестопанска цел, в съответствие с изискванията на чл.49 от Кодекса на труда /КТ/ - Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/, представлявана от председателя Иван Таушанов, Националния професионален съюз /НПС/, представляван от президента Пламен Даракчиев, и Национална синдикална федерация "Гаранция, мир, хляб" НСФ "ГМХ"/, представлявана от президента Илич Цветков, наричани за краткост страните, се сключи този договор.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Договорът определя общата цел и задачите на страните.

2. Договорът урежда: правните въпроси по създаването, действието и ликвидирането на обща организация за решаването на задачите и постигането на целта; правните връзки между страните и между техните поделения; правните връзки с трети лица, които са заявили, че искат да черпят правото, което страните дават по договора; механизмите за общо представителство в тристранното сътрудничество на страните, техните поделения и третите лица.

3. Правните връзки между отделните страни и съответните им поделения са уредени с техните устави.


ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

4. С този договор за дружество страните се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща цел: установяване на всеобщ и траен мир на основата на социална справедливост и демократично общество, чрез укрепване на основните свободи, пълно признаване и упражняване на синдикалните права, постигането на сигурност, висок жизнен стандарт и други условия за достоен живот, които справедливо се полагат на трудещите се хора и на техните семейства.

5. Страните ще работят за: създаването на организация на работниците и служителите, която ще се разпростира върху страните по този договор, техните поделения и трети лица - съдебно регистрирани синдикални организации; признаване на тази организация за представителна на национално равнище в тристранното сътрудничество; участие на организацията в работата на Националната система за тристранно сътрудничество на всички равнища; постигане на споразумения на съответни нива между поделенията на страните по договора и с трети лица за общо участие при сключване на колективни трудови договори в съответствие с Кодекса на труда.


ИМУЩЕСТВО

6. Имуществото, което всяка от страните притежава или ползва до встъпването си в дружеството, независимо от основанията, по които е придобито, не може да бъде обект за претенции от другите страни.

7. Парични задължения, прехвърляне на собственост, учредяване или прехвърляне на други вещни права върху определени вещи не се договарят с този договор.


РАЗПОРЕДБИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

8. По силата на закона, на уставите на АДС, НПС и НСФ "ГМХ" и на този договор страните създават организация, която носи името Национален блок на демократичните синдикати, или съкратено НБДС.

9. Страните по договора, техните съюзи, обединения и териториални поделения приемат и подписват статут на НБДС, съдържащ разпоредби относно целите, устройството, начина на представянето, начина на приемане на нови членове и реда за прекратяване на членството, които се смятат неразделна част от този договор.


ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ИЗГРАЖДА И ДЕЙСТВА НБДС

10. Националният блок на демократичните синдикати се изгражда на конфедеративен принцип.

11. Всички членове на НБДС:
- запазват организационната юрисдикция, каквато имат;
- запазват автономията и интегритета, каквито имат по силата на уставите, с които са регистрирани в съда;
- запазват своята финансова самостоятелност и независимост;
- свободно определят своите функции и ги осъществяват в съответствие с уставите си и закона;

12. НБДС ще защитава автономния характер на своите членове. Целостта на всеки член на НБДС ще се поддържа и опазва.

13. Членовете на НБДС ще бъдат насърчавани да елиминират противоречията и дублирането на организации чрез доброволни споразумения.

14. НБДС ще проповядва и защитава принципа на свободното колективно договаряне и правата на работниците и служителите и ще се противопоставя на действия, враждебни на тези цели. Организацията ще работи за признаване и упражняване на правата и свободите на синдикатите и против дискриминацията по синдикален признак.

15. Членовете на НБДС ще споделят ползата от организацията.


ЧЛЕНСТВО

16. Страните по договора и техните поделения са членове на НБДС.

17. Членове на НБДС могат да станат и други синдикални организации - юридически лица, които приемат и са подписали статута на НБДС, при условие че техните цели, задачи и дейността им не са в противоречие с основните разпоредби от уставите на АДС, НПС и НСФ "ГМХ" и има решение за това.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В НБДС

18. Членовете могат свободно да прекратяват членството си в НБДС.

19. Членството в НБДС може да се прекрати с решение, когато са налице основания за това. Основанията за прекратяване на членството произтичат от нарушаването на принципите и неспазването на задълженията - определени с този договор и със статута.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НБДС

20. Членовете сами определят своите представители в съответните колегиални органи на НБДС.

21. При признаване на НБДС от Министерския съвет за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище за представителни се признават и всички членове на НБДС.

22. Представителността се споделя поравно и най-пълно само на съответните равнища в системата на тристранно сътрудничество.

23. Никой няма право да злоупотребява с правата, които черпи чрез участието си в НБДС.

24. Никой няма право да изопачава общите решения или действия в своя и чужда полза.

25. Членовете и техните представители в колегиалните органи нямат право да разпространяват информация за НБДС и за други членове и да отстояват от името на НБДС позиции, ако няма решение за това.

26. Никой няма право да подронва авторитета на член на НБДС или на негово поделение.

27. Правото на представителност, което членовете на НБДС придобиват по силата на този договор, се отнема при прекратяване на членството.

28. Дяловете от всичко, което е придобито за НБДС, са пропорционални на числения състав на отделните членове.

29. Трети лица, които недобросъвестно попречат за изпълнението на договора, дължат обезщетение.


КОЛЕГИАЛЕН ОРГАН

30. Страните определят колегиален орган на НБДС, който носи името Национален комитет /НК/.

31. В Националния комитет участват председателите и президентите на страните, които имат представителни функции по силата на уставите на своите организации и на решенията за вписването на тези организации в съда.

32. Националният комитет представлява НБДС на национално равнище пред държавата и работодателите.

33. Страните възлагат на Националния комитет задача да внесе писмено искане до Министерския съвет за признаване на организацията за представителна на национално равнище в тристранното сътрудничество.

34. Националният комитет взема решения по т.16 и т.18 от този договор и други решения относно НБДС.

35. Националният комитет може да създава свои помощни и експертни органи, като определя техния статут и финансирането им.

36. НК създава отраслови, браншови и териториални органи, които представляват НБДС на съответните равнища.

37. В работата на Националния комитет участват председателите и президентите на АДС, НПС и НСФ "ГМХ", които имат представителни функции по силата на уставите на организациите и на решение на съюза. В състава на НК участват по трима представители на тези организации, в това число председателят и президентът.

38. Във всички органи на НБДС могат да бъдат включвани и представители на третите лица, които са членове на НБДС.

39. Съставът, правата, задълженията и начинът на действие на НК се определят по-пълно с разпоредби от статута на НБДС.


ЗАСЕДАНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

40. Заседанията на НК се ръководят на ротационен принцип - избира се временен председател. Мандатът на временния председател е 6 месеца. Заседанията се провеждат по график.

41. В Националния комитет решенията се вземат със съгласието на всички членове.

42. Решенията и документите се подписват от председателите и президентите на страните или от изрично упълномощени от тях лица, членове на ръководните органи на техните организации.


ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

43. Договорът се сключва за неопределен срок.

44. Страните управляват дружеството заедно.

45. Договорът поражда действия между страните и трети лица, които са заявили, че искат да се ползват от уговорките в полза на третите лица, при условие че са членове на НБДС.

46. Действието на договора и прекратяването му се поставят в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие - приемането от Министерския съвет /МС/ на решение за признаване или отказ за признаване на НБДС за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище в тристранното сътрудничество.

47. Договорът действа и след приемане на решение за признаване на НБДС за представителна на национално равнище.

48. Страните по договора могат да обжалват пред Върховния съд на Република България и международни съдилища решения на МС за отказ за признаване на организацията или за отмяна на решение за признаване на организацията за представителна на национално равнище.

49. Договорът се прекратява след окончателно влизане в сила на решение на МС за отказ за признаване или за отмяна на решение за признаване на НБДС за представителна организация на национално равнище.

50. Договорът се прекратява с общо решение на страните. Решението за прекратяване на договора се съобщава писмено на Министерския съвет на Република България.

51. Ако една от страните прекрати участието си в дружеството с предизвестие или поради разпускане на същата, дружеството продължава с останалите.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

52. Към този договор могат да се присъединяват и други синдикати при условия и по ред, определен от страните.

53. Договорът може да бъде изменян и допълван по решение на страните.

54. Договорът влиза в сила след подписването му от страните и приемането и подписването на статута на НБДС.


Договорът е съставен в три еднообразни екземпляра и е подписан от страните.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
10.03.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!