10 март 1994


София, 10 март 1994 година
Брой 47 /1092/

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА НОВА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Центърът за нова политика изразява категоричното си несъгласие със системната антиприватизационна политика, провеждана от кабинета, нарекъл себе си "Правителство на приватизацията". Вчера т.нар. екип на проф.Беров с подозрително единодушие лиши от смисъл приватизацията в туризма. За пореден път правителството показа пълна липса на способност за изработване на пазарна стратегия и осъществяване на програмата си. Центърът окачествява опитите на кабинета за въвеждане на допълнителни процедури по раздържавяването като безпрецедентни, тъй като на практика това не влиза в неговите прерогативи. Очевидно е намерението на правителството да отнеме правомощията на Агенцията за приватизация и да ги преразпредели между заинтересувани /включително и финансово/ министри и цели ведомства.

Във връзка с това центърът официално настоява за незабавно освобождаване на председателя на Комитета по туризма проф.Емил Лозанов и окончателно заема негативна позиция спрямо правителството.

София, 8 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА РАБОТАТА НА ЛИКВИДАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ И НА ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ В ХАСКОВСКА ОБЩИНА.


Ръководствата на Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Ал.Стамболийски" и Политически клуб /ПК/ "Екогласност” остро осъждат работата на Ликвидационния съвет и Поземлената комисия в Хасковската община. Тези органи на практика съботират усилията на собствениците на земя в селата Болярово, Гарваново и Клокотница да започнат обработката на земята си, като отказват да им предоставят талони за дяловете. Така се осуетява възможността новосформираните кооперации да получат кредити.

Не само в Хасковско, а и в редица други райони назначените ликвидационни съвети смятат да векуват като началници на селските труженици. БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност” категорично настояват - управлението на земята и другите фондове да се поеме от самите селски стопани! На мястото на номенклатурните ликвидационни съвети трябва да се изберат достойни хора. Да се спре бойкотът срещу кооперациите!

БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност" застават зад тружениците от Хасковско, които са решили да започнат от 9 март 1994 г. гражданско неподчинение и съвместно и организирано ще ги подкрепим на място.

Обръщаме внимание на правителството и земеделското министерство, че е техен дълг да се грижат за утвърждаване на свободата на действие на тези организации и личности, които искат чрез производство да измъкнат България от кризата, а не да се съобразяват с чиновници и бюрократи.

Всички трябва да служим на народния интерес!

София, 8 март 1994 г.

ЗА ИС НА БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ": Св.Шиваров

ЗА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ": Ст.Гайтанджиев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ ПО ПОВОД НА ИЗБОРА НА ТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След президентските и Ваши държавнически становища, досежно отношението Ви към отделните части на Светия синод на Българската православна църква, продължава един процес, който изцяло ги отрича или торпилира.

Очевиден пример е търновският митрополитски избор и той поражда следните проблеми:

Държавата ли проявява толерантност, търпимост, промяна в становището си или какво друго нещо, за да не изразява сега никакво становище по горе казания избор след изричната му декларация на Министерския съвет, че той няма да признава никакви действия и актове, несъобразени с Устава на Българската православна църква и декларацията на Дирекцията на изповеданията?!

Ако е настъпила каквато и да е промяна в отношенията на Държавата по горните проблеми, то следва и ние да знаем и да ги съобразяваме.

Ние не искаме да вярваме, че Държавата е в отстъпление на съвършено правомерните си отношения, нито искаме да допускаме, че е възможна и допустима една конфронтация между Църква и Държава.

Смятаме, че мъдростта в Държавата ще надделее и равнопоставеността ще се запази. Всяко равновесие е за предпочитане.

НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ.СИНОД:

† Неврокопски митрополит Пимен

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ НА БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ ПО ПОВОД НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.


Включването на вестниците, списанията и българската книга в стоките, облагани на общо основание с данък върху добавената стойност, е опит за смазване на свободното слово и книгопечатането в България.

Главните редактори на вестниците, подписали тази декларация, смятат за свой дълг да предотвратят с радикални мерки това опасно за обществото намерение. Призоваваме българския парламент да приеме поправка в Закона за данък върху добавената стойност, с която българските вестници, списания и книги, както и рекламата в тях, да бъдат вписани като освободена сделка.

Този данък пряко бърка в джоба на всеки читател, тъй като ще се плаща от него. Като прибавим и непрекъснато повишаващите се цени на услугите в държавните печатници монополисти, вестниците, списанията и книгите ще станат недостъпно скъпи.

Ако законодателят не отмени този налог, официално декларираме, че от 28 март 1994 г. ще спрем издаването на всички вестници и списания, ръководени от нас.

Принудени сме да прибегнем до тази драстична мярка поради безразличието на властта към убийствените икономически условия, при които са поставени българското слово и печат.

Призоваваме нашите колеги от вестниците, списанията и издателствата да се присъединят към тази декларация и да предприемат същата мярка. Призоваваме колегите си от телевизията, радиостанциите, БТА и другите информационни агенции да ни подкрепят. Депутатите, които уважават свободата на словото, да изпълнят своя дълг към обществото.

Декларацията е подписана от:

"24 часа" - Валери Найденов, "Демокрация" - Панайот Денев, "Дневен труд" - Тошо Тошев, "Дума" - Стефан Продев, "Експрес" - Иво Инджев, "Земя" - Коста Андреев, "Континент" - Красимир Томов, "Кой си ти" - Румен Балабанов, "Марица" - Стоян Вълев, "Новинар" - Степан Ерамян, "Новини" - Любомир Коларов, "Нощен труд" - Пламен Каменов, "Ново слово" - Йордан Василев, "Стандарт" - Валери Запрянов, "168 часа" - Петьо Блъсков.

София, 9 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПРОФ.Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ДО РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА И ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СТУДЕНТИТЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изразявам дълбокото си възмущение от позорните сцени, разиграли се през последните седмици в сградата на университета при вашето мълчаливо съпричастие или кресливо съучастие. Възмутен съм от действията на нелегитимното сборище, самовъзвеличило се за "Общо събрание", позволило си да приватизира свещената Алма матер и да обявява за "персони нон грата" хора, някои от които са направили за този университет повече от всички тях, взети заедно.

Мен лично подобни противозаконни и антиконституционни истерии не ме засягат. Засяга ме обаче бъдещето на университета, на научната общност. Описаните събития задълбочават пропастта между конфронтиралите се групи учени и преподаватели, засилват опасно политическата непоносимост, увреждат трайно атмосферата на изследователска конструктивност, свободната защита на теоретичните схващания, духа на академичната толерантност, без които и вън от които е невъзможна каквато и да било наука /независимо от степента на нейното финансиране/.

Т.нар. "окупационна стачка" бе осъдена на неуспех /въпреки справедливостта на много от исканията/. Студентите бяха въвлечени в мръсни политически комбинации. Политическата сила, желаеща да извлече собствени дивиденти от основателното студентско и преподавателско недоволство, доказа, че изобщо не се интересува от съдбата на науката, като подмени ловко /фалшифицира/ както същността на тежките проблеми в съответните области на социалната дейност, така и адреса на породеното от тях напрежение. Вие, колеги, дадохте своя скромен принос към осъществяването на тази подмяна.

Правителството на Беров не е първото, няма да бъде и последното българско правителство, което не обръща особено внимание на науката и образованието и не ги извежда като реални /а не като оголено декларативни/ приоритети в своята финансова политика. От своето създаване до днес университетът е бил ограбван. Той никога не е получил бюджет, за какъвто е настоявал. И преди, и след /историческата дата попълнете по собствено усмотрение!/. В България интелектът изобщо не е на почит. И никога не е бил. Това е горчивата истина. Защо не я обяснихте на студентите, колеги - да стачкуват срещу вековната простотия!

Ето ви и още няколко истини.

Що крясъци паднаха за "Смяна на системата", що чудо! И какво? "Смяна на системата" се оказа параван, зад който бе запазена абсолютно същата система, но със заети от "свои хора" възлови позиции. Всеки опит за радикална трансформация на БАН /класическа съветска мегаструктура, несъществуваща по белия свят/ в нормална академия с чисто представителни функции бе посрещан с вой от същите, които виеха за "Смяна на системата". БАН изведнъж се оказа много наша си, много полезна, много демократична научна Бастилия - и то само защото ние, "демократите", заехме управленската палуба! Всеки опит да бъде ликвидирана ВАК /ефективен комунистически инструмент за утвърждаване и легитимиране на партийните некадърници в науката/ бе париран с възмущение. ВАК си остана инструмент, но инструмент в нашите ръце. Сменихме съставите на комисиите и президиума и сега ще си произвеждаме собствени, предани "демократични" некадърници. Всеки опит за законодателно демократизиране на сферите на образованието и науката бе обезсмислян чрез презрително бездействие. Като министър подготвих проект за Закон за атестиране на научните кадри; той потъна в чекмеджето на г-н Сепетлиев /там интересите на сините и червените недоносчета се сляха напълно!/. Предложих проект за Закон за акредитация на висшите училища и научните институти; той също изчезна /поради същото сливане на същите интереси!/. Опитах се да променя принципите за формиране на бюджета за 1992 г., а после - за предстоящата 1993 г. Безнадеждно. След началото на демократичните промени бюджетът на страната продължава да се прави по изпитания десетилетен социалистически терк. И никакви жалки кръпки, палиативни прехвърляния от перо в перо, демагогски подхвърляни допълнителни хапки и прочие шмекерии не могат да опровергаят това фундаментално обстоятелство. Не са ли ви до болка известни тези неща, колеги? Защо не ги обяснихте на студентите - да стачкуват срещу политическия цинизъм!

Защото връх на политическия цинизъм е, че външни инициатори, поддръжници и гаранти на "окупационната стачка" станаха именно лицата, които реално блокираха смяната на системата и демократичните процеси в областта на образованието и науката; драпаха със зъби и нокти за запазването на паразитните екскомунистически образователни и научни структури и с удоволствие ги използваха в изгода на личните и корпоративните си интереси; когато пъплеха в централната изпълнителна власт, орязваха по същия жесток начин бюджетните средства за училищата, университетите, научните институти и смазваха с погнуса всяка форма на протест от страна на хората на умствения труд; погребаха неизгодните им проекти за законодателно демократизиране на съответните обществени сфери /вкл. и предложения им проект за Закон за връщане на имотите на СУ "Св.Климент Охридски"/; отново политизираха до опасна крайност образованието и науката, налагайки нещастните си посттоталитарни критерии над обективната оценка на личностните научни качества, освобождавайки административната стълба за маломерните краченца на прясно вапцани конюнктурчета, лишавайки по този начин науката и образователната система от възможността да се освободят естествено и цивилизовано от нагазилите ги /червени, сини и всякакви другоцветни и безцветни/ тъпанари.

Запишете ги в Почетната книга на университета, колеги! В историята на нашата Алма матер има достатъчно много славни, но и достатъчно много позорни страници. Увеличете броя на позорните страници! Тя, историята, ще издържи и това.

Измислете им подобаващи награди, дайте им някакви медали, всички вие, криещи под реверите си медалчетата от репресивно-тържествената 1988 г.!

И изхвърлете от аудиториите всички останали! Сред тях, уверявам ви /сред онези, които ще изхвърлите, и онези, които ще си тръгнат сами/, ще бъдат всички, които са запазили своята научна съвест, които защитаваха университетската автономия и достойнството на свободната мисъл още в Епохата на "мълчанието на шушумигите" /чиито имена записвате днес в почетните си тефтери/, които искат територията на университета да бъде обявена за "зона, свободна от идиотизъм", които няма да се примирят със заливащата ни /и управляваща ни!/ посредственост, със своеволията и самоуправствата на шепа нелегитимни "революционери", с продължаващото самоубийствено политизиране на науката и образованието! Изхвърлете и ексминистъра, дал на Университетското издателство повече средства, отколкото се откъснаха от кесията на самото академично ръководство /с тези средства бяха отпечатани стотици учебници, учебни помагала, научни монографии, периодика и по този начин бе осигурено нормалното протичане на учебния процес/!

Направете всичко това!

Увенчайте провала на собствената си управленска недостатъчност!

За да има в скоро време два софийски университета "Св.Климент Охридски"! Би било закономерно. След като си имаме вече и две, настръхнали една срещу друга, Българии.

УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ.
Настоявам за организирането и провеждането на легитимно Общо събрание със следния дневен ред:

1. Избор на нов ректор и нов Академичен съвет.

2. Обсъждане и приемане на Програма за развитието на Софийския университет "Св.Климент Охридски".

Надявам се, че университетската научна общност ще ме разбере и подкрепи.

София, 4 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В РАЙОНА НА ЧЕЧ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО.


Изпращаме тази декларация поради трагичното състояние, до което са докарани тютюнопроизводителите в нашия район. Къде са сега емисарите на ДПС, които обещаваха изкупуване на тютюна на високи цени от турски фирми? Къде са депутатите в парламента, които, вместо да живеят с болките и проблемите на хората, захапаха кокала и нищо повече не чуват и не виждат? Известно ли ви е, господа, че населението е доведено до пълна нищета и мизерия, че много семейства купуват и хляба си на вересия, че настъпва пролет и трябва да се подготвя сеитба на нова реколта, без да е реализирана продукцията на тютюн реколта 1993 година? Политическите сили са ангажирани с всичко друго, но не и с наболелите проблеми на хората, искащи с честен труд да нахранят семействата си. Настояваме с тази декларация да се обърне внимание от президентството, от парламента и от Министерския съвет в най-скоро време да се окаже помощ на тютюнопроизводителите, за да не се чувстват харата подценени и забравени от всички, които още се смятат за политици поне до предстоящите избори, когато отново ще започнат да обикалят, да лъжат и да мамят хората, дето вече изобщо не им вярват.

Господа, загубихте изцяло авторитета си на хора, на които бе гласувано доверие да решават държавните дела - едно от тях е тютюнопроизводството. Не е ли подигравка с хората решението на Министерския съвет от 1 февруари 1994 г., в което са направени пагубни ограничения за производството на тютюн? Целият район при една средно добра година е произвеждал 32 000 тона висококачествен тютюн, а сега от правителството е определена квота от 6000 тона, а то е приблизително 1/5 от нормалното производство. По какъв начин ще се изхранва това население, чийто основен поминък е тютюнопроизводството? Посочете алтернатива.

Търпението на хората е изчерпано докрай, не се знае това безразличие на държавните институции до какво може да доведе.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание, до президентите на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до министъра на културата.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕРОВ,

Съюзът на българските композитори остро протестира срещу намерението на Министерството на културата за сливане на оркестрите на оперните театри и на държавните филхармонии, както и за прехвърлянето на общинска издръжка на държавни културни институции.

Не можем да се съгласим с разрушаването на българската музикална култура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф.Николов

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: проф.д-р Димитър Христов, доц.Виктор Чучков - гл.секретар, проф.Георги Костов и проф. д-р Николай Кауфман.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ОБЕДИНЕНО БЪЛГАРСКО ВОЙНСТВО", ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 27 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. В ПЛОВДИВ.


27. Чрез регистриране на детективска агенция на Съюз ОБВ, като предмет на дейността й или по закона на МВР ще създадем паралелни с полицията граждански патрули и отряди от наши съюзни членове съответно за:

а/ дежурни патрули - униформени;

б/ изпълнителни отряди - цивилни.

Те ще бъдат подчинени на РДВР като желан помощник и необходим коректив на полицията. Възнаграждението ще бъде като заплата или като хонорар. Въоръжението им ще бъде собствено или под наем. Ние считаме, че на настоящия етап в общественото развитие стоят тревожни проблеми, породени от прехода, икономическата криза, разрастващата се корупция и мафия, водещи до ежедневно увеличаващите се престъпления.

28. Съюз ОБВ се ангажира и поставя в качеството си на организатор, координатор и изпълнител в провеждането и обучението на военноприложните спортни дисциплини /ВПСД/. В случая ОБВ ще координира своята дейност между населението, армията и Гражданската отбрана или, погледнато в рамките на собствени концепции, това се явява първото формирование на Българската армия от типа на щатската и израелската професионална армия, като допълваме, че второто формирование - това е същинската професионална българска армия. Това обучение е насочено не само към младото поколение, а и за опресняване на придобитите умения, знания и навици /УЗН/ на военноангажираните запасни. Като пряк изпълнител ОБВ ще провежда обучението на ВПСД в следните направления: парашутизъм, стрелково обучение, радиодисциплини, авто-мото спорт, видове моделизъм, компютърна подготовка, делтапланеризъм и много други от този род.

29. Организиране от Съюза "Обединено българско войнство" на фонд "Общонародно дарение" за реализиране целите и задачите му. Голяма част от фонда ще послужи за изграждане на патрулите и отрядите в помощ за опазването на обществения ред, както и за провеждане на беседи, лекции и народни университети с цел издигане на бойния дух.

30. Концепцията ни за армията, полицията и жандармерията.

Съюзът ни ще ратува и ще оказва съдействие на нашите висши държавни институции /парламент и правителство/ за изграждането на елитна и професионална /платена, наемна/ Българска армия, полиция и жандармерия, защото тя винаги е по-евтина от наборната. Ние ще настояваме изграждането на Българската армия да стане на нивото на съвременните въоръжени сили по образ и подобие както на щатската, така и най вече на израелската. Що се отнася до извисяването на Гражданската ни отбрана, тя да се освободи от сега включените мероприятия по масовите природни бедствия и в повишаване на нейната военна окраска, за да обучава наборниците с по-голямо тангиране между Българската армия и обновената Гражданска отбрана, които впоследствие да се определят и преминат в първото армейско формирование от Българската армия, т.е. ОБВ вече като едно широко поле за школо и учебен полигон в синхрон с концепцията ни за нашата армия от типа на професионалните армии, третирано в детайли в съюзния ни устав.

С по-голяма прецизност в изборността при попълване на съставите на секретните военни служби - да бъде от достойни и предани българи за ракетчиците, радиолокационните ВВС, разузнавачите и изпълнителните авангардни бойни части - погледнато в чист армейски план и такъв на жандармерията, каквито са парашутните бойни отделения и други подобни.

По-голяма финансова извисеност на Българската армия и на Гражданска отбрана /ГО/, а не тяхната реституция /ограниченост/ от бюджета. Ние приемаме алтернативната военна служба с определен размисъл за бисексуалните мъже - хомосексуалистите. Ние допускаме военната служба да може да се откупува от донаборника при големи стойности или служене за сметка на някои отрасли на промишленото производство като металургията и други такива. Даваме преднина на доверие за всички етноси и най-вече за арменския етнос, показал завидно геройство в Балканската война.
 Задължителната военна служба с краткосрочното й обучение да става в редовете на Гражданската отбрана и това в бъдеще е наложително, съгласно най-новата концепция на ОБВ за професионалната армия, изградена от двете й формирования, в които да служат както мъжете, така и в отделни случаи и жените.

Ние приемаме за доктрина на Българската армия тя да е стабилна и добре подготвена по световни стандарти, изхождайки от ненакърнеността на чуждестранния финансов капитал, проникнал с наша намеса и действащ в България, като предоставиме приемливи условия за неговото навлизане, който пък от само себе си се явява като гарант отвън за Отечеството ни - по примера на Швейцария.

Ние ще настояваме нашата концепция за изграждане на професионална армия в двете й формирования да бъде реализирана в структурите на Българската армия.

Ние сме част от Българската армия и ще участваме и в двете формирования в структурите, звената, частите и поделенията с наш изпълнителски състав.

Пловдив, 15 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОНЦЕПЦИЯ /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ ПО НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.


КУЛТУРОЛОГИЧНО ИЗМЕРЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

В тази област от концепцията за националната сигурност съдържателният вакуум най-трудно се запълва. Налице е своего рода опустошение в душата на отделния гражданин и на цели поколения, причинено от продължителни и сложни дехуманизиращи фактори, за които напразно се търси само политическо обяснение. Възстановяването на гражданското и националното достойнство в цивилизационен контекст ще отнеме продължително време. Обществото се нуждае от възпитателни, културни и духовни програми, които да пресъздадат и осъвременят българските добродетели и ценности. Целта е да се постигне високо равнище на самосъзнание, че националната сигурност означава преди всичко грижа и защита на определена, уникална по съдържание ценностна система, наред с такива измерения на сигурността като териториална цялост и суверенитет.

Важна съставна част от тази ценностна система са православието и търпимостта към другите религии, изповядвани от български граждани. Възстановяване на единството и на авторитета на Българската православна църква /БПЦ/ - мощен фактор за осъзнаване и отстояване на националните идеи. Българска партия Либерали /БПЛ/ отдава първостепенно значение на този фактор и възнамерява да работи последователно, за да може Българската православна църква да заеме полагаемото й се място в обществото.

Рязко нараства ролята на интелигенцията за поддържане и укрепване на системата за национална сигурност.

Връщането към историческите ни корени и традиции да се превърне в основа на патриотичното възпитание. Същевременно то трябва да стане по начин, който да предизвика уважение и подкрепа сред европейските народи. Новите народни будители ще успеят, само ако интерпретират и развият българските добродетели и талант в насока, съответстваща на тенденциите в съвременната транснационална култура.

Българската фундаментална и приложна наука е призвана да постигне нов разцвет, този път неограничено свързана с най-високите световни равнища. Немислимо е надеждно функциониране на системата за национална сигурност, без тя да се опира на сериозен научен потенциал и условия за пълнокръвното му развитие.

Определяне на подхода на държавата към културологичния компонент на националната сигурност е деликатна задача, в която непременно трябва да участват обществено признати, независими личности. Някои най-общи препоръки може би имат място тук:

1. Разработване и налагане в обществената практика на своеобразен неписан кодекс на гражданска култура и на обществено ангажирано поведение към проблемите на националната сигурност.

2. Постигане на обществено разбирателство по проблемите на културната политика. Културата, науката и образованието се изключват от сферата на политическите отношения и се развиват като общонационална ценност.

3. Научнотеоретично разработване на такива категории от пряк интерес за националната сигурност като "нация", "български гражданин", "международна интеграция и национален суверенитет" и т.н.

4. Учредяване на държавни и на частни фондации за насърчаване на свободна творческа изява в областта на чисто духовните и нравствените измерения на националната сигурност и националната проблематика.

5. Възстановяване и придаване ново съдържание на научноизследователската работа по обществено-политическите проблеми на сигурността като:

- създаване на единен национален научноизследователски институт за стратегически изследвания, за външна политика и за интеграционни отношения;
- преструктуриране на Института по балканистика с цел да поеме функциите на мозъчен тръст по проблемите на текущата балканска политика на Република България;
- възлагане на някое от съществуващите научни звена или създаване на нов институт за социология и за обществени науки с цел изследване на невоенните аспекти на националната сигурност.


ЕКОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Екологически отговорни действия на държавата и икономическите субекти и екологически адекватното поведение на гражданите са част от ценностната система на една съвременна концепция за национална сигурност. Екологичният компонент има значение както за вътрешната организация на системата за национална сигурност, така и в международен аспект. Трансграничните вредни емисии и екологически влияния са особено опасни за малка територия като нашата, а по отношение на Черно море са достигнали тревожни показателя. Проблемът за екологическата чистота стои остро в контекста на създаването на безмитни зони и особено ако се възприеме идеята за регионални зони за свободна икономическа дейност на територията на две или повече балкански страни с участието на многонационални инвестиционни интереси.

Системата за национална сигурност би трябвало да държи сметка най-малкото за:

1. Въвеждане на строго екологическо законодателство и строг екологичен контрол. Използване на лостовете за данъчно стимулиране и за налагане на драстични глоби с цел насърчаване на екологически чисти технологии и ограничаване на замърсяващите производства.

2. С помощта на постоянен екологичен мониторинг да се стигне до райониране на страната от гледна точка на екологически неблагоприятна среда и да се приложи диференциран подход към стимулите и компенсациите за гражданите, особено децата.

3. Повишаване на устойчивостта и безопасността на АЕЦ, крупните химически предприятия и други обекти на тежката промишленост и на отбраната с екологически опасни производства.

4. Приемане на програми за индивидуално, екологично съобразено поведение, насочено към съхраняване и възпроизводство на българската природа като общонационално богатство, и възвръщане на природно чистата среда на българските селища.

5. Обвързване на националната екологична политика с международните интеграционни отношения на страната.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлаганият принос към концепция за национална сигурност отразява само принципните насоки в становището на Българска партия Либерали /БПЛ/ по тази проблематика. В практическо отношение документът трябва да се разглежда като изходна база за сътрудничество на БПЛ преди всичко с партньорите й в Либерално-консервативния съюз, както и с парламентарните и други извънпарламентарни сили, с президента на Републиката и с правителството за съгласуване на консенсусен текст на концепция за национална сигурност.

БПЛ предлага работата на междуведомствената комисия за разработване на концепция за национална сигурност да се пренесе в нов форум: обществено-държавен, с участието на всички основни обществени сили и под координацията на надпартийна, призната от всички, фигура с общонационален авторитет.

БПЛ е дълбоко убедена, че постигането на консенсус още в етапа на разработване на концептуалните аспекти на националната сигурност ще създаде трайна обществено-политическа основа на оперативната система за национална сигурност и ще позволи българският гражданин да получи значително по-висока увереност в своето настояще и бъдеще независимо от политически и персонални промени в националните институции, характерни за демократичното общество.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
10.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!