10 април 1995


София, 10 април 1995 година
Брой 70 /1371/


София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА XXVII КОНГРЕС НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ /8, 9 април 1995 Г., София/, ГЛАСУВАНО ОТ 131 ДЕЛЕГАТИ. Останалите 119 не са съгласни партията да излезе от Съюза на демократичните сили и заедно с 8 народни представители напуснаха конгреса.


На своя XXVII конгрес Радикалдемократическата партия в България /РДП/ реши да утвърди своята самостоятелност в организационно отношение като единствената парламентарно представена и международно призната либерална формация в България.

Същевременно РДП ще продължи своето парламентарно партньорство със Съюза на демократичните сили /СДС/, Християнаграрната партия /ХАП/, ВМРО - Съюз на македонските дружества и дружество "Просветление" в рамките на Парламентарната група на СДС. Освен това партньорство самостоятелната в организационно и политическо отношение РДП ще предложи да бъдат подписани цялостни политически споразумения със СДС и с Народен съюз /Български земеделски народен съюз, Демократическа партия/, както и с Движението за права и свободи и с други некомунистически извънпарламентарни формации, получили над 1% на последните парламентарни избори.

По този начин РДП ще се стреми да бъде обединителен фактор в рамките на некомунистическата демократична общност.

София, 9 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА XXVII КОНГРЕС НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ГЛАСУВАЛИ ОРГАНИЗАЦИЯТА ДА ОСТАНЕ ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. В ТАЗИ ГРУПА Е ДОСЕГАШНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ КВОТАТА НА СДС.


Днес при проведеното гласуване от делегатите на XXVII конгрес по основния политически проблем за Радикалдемократическата партия /РДП/ - оставането на пълноправен член на Съюза на демократичните сили /СДС/ или напускане на коалицията - в резултат на манипулация и разнопоставеност на делегати, представляващи 10 членове от своята организация, и онези, които присъстват по право /като младежката организация/, взеха решение за напускане на СДС.

В тази връзка депутатите на СДС от РДП и представителите на над една трета от организациите, делегати на конгреса, на основание на чл. 30 от статута на партията взеха решение за свикване на извънреден конгрес.

София, 9 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ, ПРИЕТО ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА XXVII КОНГРЕС НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ /8 И 9 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ./ Конгресът избра за председател на партията д-р Кирил Бояджиев.


Събрани на своя XXVII редовен конгрес, ние, българските радикалдемократи, изявили свободната си политическа воля да разгърнем самостоятелна политическа и организационна дейност, декларираме ясните си либерални некомунистически позиции в защита на свободата на личността и пълноценното развитие на отвореното гражданско общество. За нас основен политически противник и опонент е Българската социалистическа партия /БСП/, както и всички нейни сателити, склонни към колабориране с тази непроменена тоталитарна организация.

Ние се обръщаме към досегашните си коалиционни партньори от Съюза на демократичните сили и лично към председателя на Националния координационен съвет /НКС/ Иван Костов, за да ги уверим, че нашият избор на самостоятелен път не е конфронтационен акт и той цели разширяването на политическото пространство, заемано от партии с ясни програмни намерения и политическа отговорност. С удовлетворение и надежда отбелязахме, че в своето приветствие към конгреса г-н Костов заяви, че като председател на НКС в духа на толерантното и демократичното поведение той ще приеме всяко легитимно конгресно решение и няма да допусне създаването на прословутите дублиращи организации в СДС. Отстояването на тази позиция от страна на председателя на НКС би доказало, че СДС наистина се променя в посока на признаване правото на различно мнение. Ние се обръщаме към всички радикалдемократи с призива да приемат взетите по демократичен начин решения на конгреса и да работят за осъществяването им. Призоваваме всички членове - настоящи и бивши - на Радикалдемократическата партия в България /РДП/ да се включат активно в доизграждането на самостоятелната партия, като знаем, че това ще бъде труден и продължителен процес. Като последователни либерали ние се надяваме, че опонентите на основното взето на конгреса решение ще преодолеят първите си реакции и ще останат пълноправни и активни членове на РДП. Водени от разбирането, че само единна и добре организирана партия може да осъществи програмните си намерения, ние призоваваме и всички бивши членове на РДП да се върнат в редиците на партията, за да работим заедно за нейния успех.

Ние вярваме, че посланието на РДП ще бъде разбрано от демократично мислещите хора, които на последните парламентарни избори решиха, че нямат свой избор. Като единствена партия в България, пълноправен член на Либералния интернационал, ще продължи да отстоява либералните ценности във всички направления на своята дейност.

София, 9 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ /8 И 9 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


България се намира в изключително тежка политическа, стопанска и духовна криза. Наследницата на комунистическата партия Българската социалистическа партия /БСП/ постигна съкрушителни за демокрацията изборни резултати. Задачата на некомунистическите сили е да дадат решителен отпор на рекомунизацията, посегателствата върху правата на частната собственост и гражданските свободи на предстоящите през есента местни избори. В Народното събрание Демократическата партия /ДП/ ще отстоява идеите на парламентарната демокрация, многопартийната система и социалното пазарно стопанство.

Върховният партиен съвет на Демократическата партия заявява:

1. На парламентарните избори през 1994 година коалицията Народен съюз - БЗНС, Демократическа партия, изпълни задачата да представи достойно две традиционни политически партии в България. Това се постигна въпреки късното създаване на коалицията и невероятното охулване както от страна на основния ни политически опонент - БСП, така също и от СДС.

С общите усилия на нашия лоялен и коректен партньор БЗНС, коалицията е третата парламентарна сила в 37-то Народно събрание.

2. Възлага на Централното бюро на Демократическата партия да продължи тясното политическо единодействие с ръководството на БЗНС в рамките на коалицията и в парламентарната й група. Това се отнася и за предстоящите местни избори.

3. Възлага на Централното бюро да продължи разговорите с некомунистическите сили за местните избори при спазването на принципите на равнопоставеност.

4. Местните организации на Демократическата партия да изградят изборни щабове за предстоящите местни избори съвместно с коалиционните ни партньори от БЗНС. Да се обсъдят и предложат кандидатури.

5. Международната дейност на Демократическата партия значително увеличава авторитета й в страната и в чужбина. В двата големи интернационала - Европейския демократичен съюз и Европейския съюз на християндемократическите партии, Демократическата партия участва пълноценно. Доказателство за нейния авторитет е предстоящото през май 1995 г. провеждане на заседание на една от комисиите на Европейския демократичен съюз в София на 9-10 май.

Убедени сме, че политическите партии са институции на съвременната демокрация и гаранция за успеха на страната ни в трудните години на преход.

София, 9 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНЕТО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. Документът е огласен на 6 април 1995 г. по Българска национална телевизия от заместник-председателя на НКС на СДС Васил Гоцев.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Днес мнозинството в Народното събрание на Българската социалистическа партия и коалиция при грубо нарушение на правилника от страна на председателстващата, госпожа Нора Ананиева, направи пореден опит да засегне правата на българския народ, свързани със собствеността му върху селскостопанските земи. Направи се опит да бъде гласуван един от най-вредните за българския селянин текстове от проекта, който се предлага от парламентарното мнозинство. С изменението се иска не само това, което преди малко се каза по националната телевизия - да бъдат възстановени правата на тези хора, чиито имоти са включени в трудовокооперативните земеделски стопанства /ТКЗС/. Такъв текст наистина има. Но сравнението с действащия закон, кой[то] навремето беше гласуван, когато парламентарното мнозинство беше на Съюза на демократичните сили /СДС/, е това, че докато по действащия закон се възстанови собствеността на всички земи, които са включени в ТКЗС и които по-рано са били притежавани от българския селянин, днес се казва само, че се включват земите в ТКЗС, без да се каже, че това са земи, които той е притежавал преди образуването на трудовите кооперативни стопанства.

Целта е прозрачна и ясна: тези, които, си спомнят насилствената масовизация, знаят, че хората бяха принуждавани да дават наряди и за яйца от кокошки, които не притежават, и за мляко от волове и от биволи. Те знаеха, че бяха принуждавани да дават наряди и за земя, която нямат. И тогава хората даваха земята си, декларираха я в по-малки размери, отколкото я имат, и когато влизаха в трудовокооперативните земеделски стопанства по насилствен начин, те описваха по-малко земя, вярвайки, че това, което не са вписали в декларациите, ще остане тяхно.

Сега с текста, който се предлага, и с изменението от стария текст се възстановява само онова, което е включено в ТКЗС, а не онова, което хората тогава са искали да запазят за себе си. Посяга се върху правото на собственост, върху неприкосновената частна собственост, която е осветена от член 17, алинея 3 от конституцията. Посяга се, за да могат хората да останат и да продължат да бъдат безправни. Посяга се на тези, които са били най-много засегнати в миналото, за които страхът е бил водещ по онова време. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили прави всичко възможно текстовете да бъдат поправени. В поредица случаи тя успя да наложи някои промени, които бяха в разрез с онова, което комунистическото мнозинство предлага. Но днес Парламентарната група на Съюза на демократичните сили нямаше друга възможност, освен да поиска по телевизията да бъде предадено то, да поиска да се прекрати заседанието поради липса на кворум, да не се гласува закон тогава, когато в залата няма достатъчно хора. Председателстващата в нарушение на правилника пожела да не даде възможност на повече от един член от опозицията да говори. Това означава да не може българският народ да чуе онова, което наистина го засяга от изменението на закона. Ние се противопоставихме, ние попречихме заседанието да продължи не защото искаме да пречим на работата на Народното събрание, а защото искаме да попречим на неспазването на правилника, да попречим на това българският народ да не знае какво се гласува в Народното събрание.

Ние заявяваме, че Съюзът на демократичните сили и неговата Парламентарна група ще продължи своето участие в парламента като защитник на интересите на българския народ, на тези, които гласуваха за нас, и на тези, които бяха излъгани да гласуват за Българската социалистическа партия.

Защото изменението на закона отнема собственост не само на привържениците на синята коалиция, тя отнема собственост и на членове на БСП.

Граждани, съдействайте ни, подкрепете ни! Вашата подкрепа ще даде нашата сила! Нашата сила ще направи невъзможно отнемането на вашата собственост.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО /28 март 1995 г., София/.


Групиране и степенуване на законопроектите и разполагане във времето с оглед на приоритетите, отразени в предизборната платформа на движението, специфичните електорални проблеми и реалната политическа конфигурация в Народното събрание.


I група законопроекти са приоритетни законопроекти, които ние ще изготвим и ще внесем:

1. Законопроект за държавна закрила на селско стопанското производство, който ще включва всички отрасли на селскостопанското производство. Работна група по законопроекта - Хасан Али и Юмер Юмер.

2. Законопроект за развитие на планинските, полупланинските и граничните райони. Работна група - Хасан Али и Юмер Юмер.

3. Законопроект за връщане на конфискуваните парични средства на българските граждани от турски произход от митническите власти през периода май 1989 - септември 1989 г. Има подобен законопроект от ПГ на ДПС, внесен в Тридесет и шестото народно събрание, нестигнал до пленарната зала, взет е от Правния отдел на Народното събрание /НС/ и ще се актуализира. Работна група - Мехмед Бейтулла и Гюлбие Реджеб Осман.

4. Проект за постановление за непрекъснатия трудов стаж. Работна група - Стоян Денчев и Гюлбие Осман.

5. Закон за изменение и допълнение на Закона за имената на българските граждани, за който да имаме готовност и в подходящо време да го внесем в пленарната зала. Работна група - Сейхан Садък, Ибрахим Татарлъ, Мехмед Бейтулла.


II група законопроекти:

1. Законопроект за арендата в земеделието. Работна група по законопроекта - Хасан Али и Юмер Юмер.

2. Пакет от социални законопроекти:
а/ Законопроект за защита при безработица и за насърчаване на заетостта.
б/ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите, който да даде нова формула за изчисляване на размера на пенсиите, отчитащи в по-голяма степен приноса на пенсионерите към пенсионния фонд, и да въвежда механизъм за защита на пенсиите от инфлация.
в/ Законопроект за детето.

3. Законопроект за химна на Република България /да отпаднат последният куплет и припевът след него от текста на химна, утвърден през 1964 г./ Внесен е в Народното събрание и в близките дни ще влезе за обсъждане в комисиите и в пленарната зала.


III група законопроекти:

1. Законопроект за горите - необходимо е да се направи предварително проучване дали електоратът има нужда от възстановяване на горите.

2. Пакет от икономически и приватизационни закони:
а/ Закон за ценните книжа и инвестиционните дружества/фондове. /Има внесен от Министерския съвет./
б/ Закон за финансовата борса.
в/ Закон за Сметната палата. /Има внесен проект и вече е разгледан в Бюджетната комисия на НС./
г/ Закон за застраховането.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ "НЕФТОХИМ" ЕАД - БУРГАС, ПО ПОВОД ЗАЧЕСТИЛИТЕ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.


Напоследък зачестиха производствените аварии в "Нефтохим" - ЕАД. Освен големите щети, които те нанасят на дружеството, все по-често инцидентите завършват с отнемане на човешки живот. Остарелите физически, а в много случаи и морално, инсталации са постоянна заплаха и за здравето на работещите в тях.

Все по-често се сбогуваме с колеги и близки, рано напуснали живота вследствие на заболявания, за инат непризнати за професионални, но винаги свързани с условията на труд в дружеството.

На фона на тази ужасяваща картина се сблъскваме с престъпното равнодушие на някои ръководители, чиято единствена цел е запазване на всяка цена на престижния пост. Скъпернически се гледа на всяко предложение за подобряване на условията на труд, обезопасяване на позиции или парична компенсация за страха и вредното въздействие на околната среда.

В същото време щедро се възнаграждават футболни дейци с месечни и годишни премии, чийто размер надхвърля полученото от нефтохимика за цял живот. Купуват се скъпи автомобили за промишленото министерство. Харчат се наляво и надясно средства за "реклама", неконтролируеми и почти безотчетни.

Изпълнителната власт на Република България също има огромна вина за създалата се обстановка. Приетата и изпълнявана от няколко правителства методика за определяне на цените на течните горива /на министър Цочев/ не само превърна най-печелившото промишлено предприятие във вечен длъжник, но отне и всяка възможност за възстановяване и развитие на "Нефтохим" - ЕАД, което безвъзвратно го превръща в екологична бомба, застрашаваща целия регион.

Бургас, 6 април 1995 г.

                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Василев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ КНИГОИЗДАТЕЛИ ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТЪР КОНАКЧИЕВ - МИНИСТЪР НА ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО, ПО ПОВОД НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА МЕСТНИТЕ ТАКСИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОНАКЧИЕВ,

С влязлото в сила от 1 април 1995 г. изменение на Тарифата за местните такси беше определена такса за търговска дейност, извършвана на тротоари, площади и други площи, в размер от 15 до 90 лв./кв.м на ден. Липсата на конкретна диференциация за различните видове стоки в горните граници позволи на някои общини да повишат многократно таксата за продажба на книги и печатни издания.

След като в България книгата беше изхвърлена от книжарниците, съдбата й стана пряко зависима от уличната продажба. Повишените тарифи ще доведат до ново увеличение на и без това високите цени на книгите и другите печатни издания. Ето защо настоявам Министерски съвет да излезе с тълкувателно решение, в което книгата да бъде отличена от останалите стоки като културен продукт и за продажбата й да се определи долната граница от чл.13 на Тарифата за местните такси. Това е най-малкото, което може да се направи, за да се облекчи съдбата на българското книгоиздаване.

София, 5 април 1995 г.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Игор Чипев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА /МЛАДЕЖИ/, ПРИЕТ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /1 АПРИЛ 1995 Г./ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения

Чл.1. Младежката организация на Гражданското обединение за републиката /ГОР "М"/ е сдружение с идеална цел, действащо в рамките на конституцията и законите на страната, а също така на целите и на Устава на ГОР.

Чл.2. ГОР "М" обединява усилията на своите членове за:
- разработване и осъществяване на нова политическа линия за България;
- осигуряване на мир и добросъседство на Балканите и интеграция в Европа;
- съхраняване на културната идентичност на нацията;
- преодоляване на апатията и отчуждението на младежта от политиката;
- защита на правата на младите хора в съответствие с Международната харта за правата на човека;
- експериментиране и утвърждаване на нови образци на младежки културен живот.


ГЛАВА ВТОРА
Членство

Чл.3 /1/. Член на ГОР "М" може да бъде всеки български гражданин до 35 години, който приема програмата и статута на ГОР "М" и работи за изпълнението на неговите цели.
/2/. Членството в ГОР "М" е индивидуално. То е акт на свободно волеизявление.

Чл.4 /1/. Всеки член на ГОР "М" има право да членува само в един общински клуб на организацията.
/2/. Всеки член на ГОР "М" има право само на един глас.
/3/. Член на ГОР "М" може да премине от един общински клуб в друг, ако писмено уведоми и двата клуба.

Чл.5. Членството се прекратява по собствено желание, изявено пред ръководството или пред събранието на общинския клуб.

Чл.6. Членството в ГОР "М" се прекратява и по решение на общинския клуб или на националното ръководство на ГОР "М" при грубо или системно нарушаване на статута на организацията, лишаване от граждански права, злоупотреба с имуществото или финансите на организацията.

Чл.7. Прекратяването на членството може да бъде обжалвано пред Контролната комисия на ГОР в едномесечен срок.


ГЛАВА ТРЕТА
Права и задължения

Чл.8. Всеки член на ГОР "М" има следните права:
- да избира и да бъде избиран във всички органи на ГОР "М" и на ГОР;
- да изисква и да получава информация за решенията на ръководните органи на ГОР "М", а също така за проблемите и перспективите на организацията;
- да участва в разработването, обсъждането и приемането на всички решения и документи на организацията, да излага своето мнение, виждания и оценки, да ги поставя на обсъждания и да ги защитава;
- да изразява несъгласието си с дейността на ръководството на ГОР "М".

Чл.9. Всеки член на ГОР "М" има следните задължения:
- да работи за постигане на целите на ГОР "М";
- да спазва статута на организацията;
- да допринася с действията си за издигане на ролята и мястото на ГОР "М" в обществото;
- да участва в работата на клубовете и да полага необходимите грижи за увеличаване на имуществото на организацията.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Структура и органи

Чл.10. Организационно-структурни единици на ГОР "М" са:
/1/. Национална конференция;
/2/. Национален съвет;
/3/. Общински младежки клубове.

Чл.11. Организационно-структурните единици на ГОР "М" се изграждат на териториален принцип.

Чл.12. Всеки клуб на ГОР "М" е едновременно и клуб на ГОР. Всеки клуб членува в една териториална общинска организация на ГОР.


ГЛАВА ПЕТА
Общински младежки клуб

Чл.13. /1/. Общинският младежки клуб се създава най-малко от петима души;
/2/. Копие от учредителния протокол, подписано от учредителите, се представя на Националния съвет;
/3/. Общинският младежки клуб избира ръководството и взема решения в съответствие със статута на ГОР "М".

чл.14. /1/. Ръководен орган на общинския младежки клуб е Общото събрание. То взема решения по всички въпроси, отнасящи се до вътрешния живот на организацията;
/2/. Общото събрание се свиква най-малко веднъж на четири месеца от Изпълнителното бюро или по инициатива на най-малко 1/3 част от членовете му.

Чл.15. Общото събрание избира Изпълнително бюро, което се състои от председател, секретар и членове, чийто брой се определя от броя на членовете на клуба.


ГЛАВА ШЕСТА
Национална конференция

Чл.16. /1/. Висш ръководен орган на ГОР "М" е Националната конференция;
/2/. За делегати на Националната конференция се избират представители на общинските младежки клубове, а по право участват членовете на Националния съвет;
/3/. Националната конференция се свиква от Националния съвет не по-малко от един път годишно;
/4/. Извънредна национална конференция се свиква от Националния съвет или по инициатива на най-малко 1/4 от общинските младежки клубове.

Чл.17. /1/. Националната конференция приема статут и програма на организацията и избира Национален съвет на ГОР "М";
/2/. Утвърждава символите на организацията и контролира работата на Националния съвет;
/3/. Решава всички въпроси, свързани със живота на организацията.


ГЛАВА СЕДМА
Национален съвет

Чл.18. /1/. Висш изпълнителен орган на ГОР "М" е Националният съвет. Той се състои от 19 души;
/2/. Националният съвет се свиква на редовни заседания от неговия председател или най-малко 1/3 от членовете му.

Чл.19. Националният съвет се свиква на извънредни заседания и по молба на контролната комисия на ГОР.

Чл.20. Националният съвет:
- определя нормите на представителство на Националната конференция;
- избира от състава си председател, двама заместник-председатели и организационен секретар;
- ръководи дейността на организацията в периода между националните конференции в съответствие с техните решения;
- приема съгласувано с Изпълнителното бюро на ГОР бюджета и щата на организацията.

Чл.21. Председателят на Националния съвет представлява организацията в отношенията й с всички други обществени организации, държавни институции, фирми и др.


ГЛАВА ОСМА
Финанси

Чл.22. Бюджетът на ГОР "М" се формира от:
- бюджета на ГОР;
- дарения, завещания и други законосъобразни източници.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. ГОР "М" има свои символи: емблема и печат, утвърдени от учредителната конференция.

Чл.24. Неуредените с този статут въпроси се решават от Националния съвет с квалифицирано мнозинство.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЕТА/, ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ЧАВДАР КЮРАНОВ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ /1 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.

 
Ч А С Т   В Т О Р А
IX
ОСД В НОВИТЕ УСЛОВИЯ

1. Връщането на БСП на власт

След неколкогодишно прекъсване БСП се връща на власт. Кой спечели властта?

Дали старата партия, повикана от един носталгичен вот и/или една нова партия? Всъщност това е дилемата. Категоричен отговор днес не може да се даде. Очевидно е, че не предишната БКП спечели властта. Същевременно, когато близо половината избиратели гласуваха с червената бюлетина, това беше израз на едно специфично отношение към близкото минало. Илюзията в чудодейното решаване на проблемите - посредством пазарната икономика и парламентарната демокрация, както и преди това чрез тяхното отменяне - се разпръсна. Навлязохме във времето на жестоките реалности - на режимите на водата и на светлината, на извънредните режими, на "бедственото положение".

На единия полюс на обществения живот се намират огромната част от обеднелите хора - 4/5 на населението. На другия полюс - тънкият слой от забогатели от "второначалното натрупване на капитала" /няколко процента/. Това е същинският двуполюсен модел. Това е ретромотивът на историята.

Капиталите, натрупани най-вече по спекулативен начин, сега се нуждаят от легитимация. Легитимация посредством приватизация и някои социални инициативи. Движещата сила на реформите е загубилият /забравилият/ своя произход "червен" капитал.


2. Каква партия е БСП?

Разкрачена между настроенията на своите избиратели, които са квазикомунистически настроения, и интересите на своя бизнеселит, които са квазилиберални. Политическата реторика "отляво" и "отдясно" е маската на този шпагат.

БСП скоро трябва да съобрази с реалностите своята програма и с предизборните си обещания. БСП ще бъде принудена да забрави в определена степен и програмата си за управление. Ще управляват все повече извънредните мерки. И "силната ръка". Това е политическата форма, в която "ще се движи посоченото противоречие".


3. Очакват ли избирателите чудеса?

По-скоро не. Тогава защо гласуваха за БСП? Защото СДС се провали? Да, но не това е основното. Защото БСП е достатъчно легитимирана? Да, но и това не е основното. "Промяната да продължи, но с други средства..." "Смяна на модела на прехода" след изпробване на "смяна на системата". Възможно ли е това? По принцип, да, като че ли, но вече е късно. За оригинално решение, съобразено с българските условия, може би е твърде късно... Но ще поживеем, ще видим.


Х

4. Мястото на ОСД

ОСД не може да играе ролята на вътрешнопартийна опозиция в досегашния смисъл. Ролята на вътрешнопартийната опозиция ще играе т.нар. "втори център", за който вече говорихме. Макар че между ОСД като вътрешнопартийна опозиция и "втория център" като такава има голяма разлика.

ОСД трябва да подкрепи реформаторската политика на правителството, когато то е в състояние да я следва. ОСД обаче трябва да има критическа дистанция към правителството.

ОСД трябва решително да подкрепи социалдемократизирането на БСП, което ще бъде поставено - поради изключително тежката ситуация - на големи изпитания.

ОСД трябва да продължи линията си на национално съгласие. В новите условия това е още по-необходимо, тъй като БСП зае монополно място в левия спектър, а опозицията е в момента със силно стеснено социално влияние. Няма нищо по-пагубно от позицията "народът е гласувал за нас, ние сме изразители на консенсуса".


XI

5. Разомагьосването на демокрацията

Ако трябва да се каже защо социалистическата партия се върна на власт, бихме могли да използваме един израз на Макс Вебер - разомагьсване - "разомагьосването" на демокрацията. Всъщност приключи един период от 10 ноември 1989 г. насам. Приключи в двояк смисъл: 1. срути се вярата в чудодейните решения /в парламентарната институция, във възможностите на свободния пазар/ и 2. като цяло приключи "първоначалното натрупване на капитала".

"Първоначалното натрупване на капитала" - един класически марксистки израз, който тук използваме малко метафорично, малко условно. Защото този процес на акумулиране на капитали започна още преди "десети ноември". На второ място, защото най-добри стартови възможности в него имаше партийно-стопанската номенклатура, която се превърна в гръбнака на новия бизнеселит. Може да се каже, че процесът на "първоначалното натрупване на капитали", за разлика от класическия му аналог, протече много по-ускорено. Той беше свързан с обезсилване на "държавни мегакапитали", формирането на мощен спекулативен капитал /от разликите в цените и от колебанията на доларовия курс/ и формирането на реститутски капитал.

Десети ноември приключи с приключването на "първоначалното натрупване на капитала" и заставането на стартови позиции, на прага на процеса на действителното раздържавяване на три вида капитали - "второмрежовият" /на партийно-стопанската номенклатура/, спекулативния и реститутския.

Връщането на БСП на власт е налагане на "второмрежовия" над останалите видове капитал.

Десети ноември приключи. Приключи фазата на "студената война", битката за миналото, битката между "мръсните" и "чистите" капитали, между "мръсните" и "чистите" биографии. Една реставрация заменя друга реставрация. Носталгията по преди Девети бе изместена от носталгията по преди Десети.


6. Краят на опозицията

Опозицията също приключи в досегашният си вид - външната и вътрешната опозиция на БСП. Приключи СДС като коалиция. Приключи ОСД, като вътрешнопартийна опозиция.

Несъмнено 1995 г. постави началото на нов политически период в развитието на страната. Не само защото измина една петилетка от "началото на демократичните промени". Не само защото БСП спечели изборите. Бяха изпробвани всички политически формули -консенсуални и конфронтационни; "кръгла маса", коалиционно правителство, еднопартийни правителства, експертен и служебен кабинет.

Всички те обаче бяха изпробвани в рамките на една двуполюсна структура - на "второмрежовия" и на реститутския капитал.

Двуполюсната структура приключи с изборите на 18 декември 1994 г.

Десети ноември - приключване на двуполюсната структура - на БСП и синята коалиция, на "второмрежовия" и реститусткия капитал.

След разпадането на другия полюс БСП не може да остане същата. Дойде ред на нейната истинска и голяма промяна. Въпрос на време. Ако СДС се превръща в синя партия, БСП ще се превръща в хетерогенна коалиция. Размяна на местата. Ясно ще се очертаят различните нюанси в нейния политически спектър. Комунистическите партии, социалдемократическото движение /сегашното ОСД/, политико-технократичните структури, групирани около партийния апарат и правителството на Жан Виденов.

Новата опозиция е опозицията на комунистическите партии.

Всичко това би могло да бъде определено като начало на "нормализация" на българското политическо пространство.

Ако трябва с най-едри щрихи да нарисувам картината на следващите пет години, тя е: непоследователни, компромисни реформи и нарастващи вътрешнопартийни напрежения; намирането на нова политическа форма на тяхното удържане - коалицията.

                                                                                                       АВТОР НА ВТОРА ЧАСТ: Андрей Бунжулов

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
10.04.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!