10 август 1995


София, 10 август 1995 година
Брой 155/1456/


София, 10 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


На заседанието си от 8 август 1995 г. Националният политически съвет на Демократичната алтернатива за републиката /НПС на ДАР/ взе следните решения:

1. Констатира, че решението на Националния съвет на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ за самостоятелна регистрация на предстоящите избори е акт на самоотстраняване на тази партия от коалицията ДАР. Тази констатация е еднозначна поради разпоредбите на законите, регулиращи въпросите на местните избори и статута на коалицията ДАР.

2. Въпреки решението на БСДП, което е продиктувано от приети по-рано решения на конгреса на тази партия, ДАР ще се стреми към запазване на толерантните и приятелски отношения с нея. Същевременно след своето самоотстраняване БСДП ще трябва да поеме своите финансови задължения към партньорите си в коалицията.

3. Националният политически съвет на ДАР потвърждава, че на предстоящите местни избори ще се яви с отделна листа за съветниците и ще търси коалиционни партньори при издигането на кандидатури за кметове.

4. НПС на ДАР ще издигне свои кандидати за кметове и съветници във всички общини.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА /ГОР/ - ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

&1. Ценностите, които ни обединиха

Изминаха повече от две години, откакто група политици и интелектуалци поставиха началото на движението Гражданско обединение за републиката.

Нашата организация възникна не като партия, а като политическо движение, защото само така можехме да преодолеем разделението на народа, бясната конфронтация, ненавистта, която разяждаше българското общество. Хората трябваше първо да усетят новото, да разберат, че не става дума за поредната политическа комбинация, а за нещо трайно и полезно за Родината.

Знаехме, че тръгваме по тежък и дълъг път, че започвахме своето дело, когато хората се умориха от политиката, че рискуваме политическата си кариера, че можем и да загубим. Въпреки това ние направихме своя избор. Защото и тогава, и сега сме убедени - това бе нов избор за България, че разумът ще надделее над емоциите, че бъдещето рано или късно ще помете разделенията и пропастите на миналото.

Още тогава знаехме, че носим със себе си духа на една нова философия, на един нов идеен и теоретичен синтез, идващ с края на епохата на студената война и с началото на една нова световна цивилизация. Това ни мотивираше и мотивира непрестанно да вървим напред, да почваме от нулата, ако трябва да се връщаме към корена и да тръгваме отново.

Ценностите, които събраха първоучителите на движението, а после все повече и повече хора, произтичаха от тази нова философия, но и от съчетаването й с историческата традиция на Отечеството ни, от състоянието на преход, в което се намираме и ние, и много други страни по света. Когато създавахме нашето Гражданско обединение, когато сега осмисляме първите резултати, ние все повече се убеждавахме и убеждаваме:
• че традиционните схеми на либералния капитализъм и бюрократичния социализъм са безвъзвратно остарели и в света се ражда нещо ново, от което никой няма да избяга;
• че двублоковият свят и двублоковото мислене са минало и инерцията на това минало трябва да бъде преодоляна;
• че тъкмо поради това помирението и националното съгласие в България са най-важното условие да вървим напред;
• че е безумие политическите партии в нашата страна да се изграждат по критериите на миналото и по този начин да ни правят негови роби;
• че съществува друг възглед за развитието на Родината, че реформите в икономиката, политиката, социалната и културната сфера, чиято реализация означава да влезем в семейството на най-напредналите страни в света;
• че досегашните петгодишни експерименти, реставрации и полуреставрации обричат хората на бедност и пращат България в задния двор на Европа;
• че политиката е свободен избор и доброволно съмишленичество, а не диктат на организационни апарати, ченгета и прикрити структури;
• че има все пак морал в политиката и ние ще се стремим да го доказваме;
• че само едно ново поколение политици, заредени с професионализъм и освободени от опеката на старите структури, могат да придадат на народа така необходимия му динамизъм.

Тези ценности, основани и произтичащи от едно ново разбиране за света и за България, неразривно свързани с нейните съвременни исторически задачи, са нещо много повече от борба за власт, от стремеж към бърза кариера. Те предполагат къртовска и продължителна работа, гъвкава тактика и най-вече постоянство и упоритост в усилията, независимо от превратностите на политическата конюнктура.

За две години ценностите, които ни обединиха, се обогатиха, превърнаха се в стройна система, намериха конкретен израз в оценката на различни практически проблеми. Днес се явяваме на Втората национална конференция на движението с ясна идейно-политическа идентификация, конкретни цели и задачи.

И все пак съзнаваме, че сме още в самото начало, че много ни предстои...

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЖАН ВИДЕНОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТО ИМУЩЕСТВО. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИДЕНОВ,

На практика се получава така, че за Вас не важат никакви закони. Докога няма да отговаряте на молбите и на жалбите на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ по въпросите на сградния фонд на БКП, който Вие със Съюза на демократичните сили /СДС/ заграбихте? Докога ще си мълчите по въпроса за закона, който приехте със СДС през 1992 г. за конфискация на имуществото на тоталитарните партии? Докога ще държите БКП без нито една стая за канцеларии и без нито една стая за редакцията на вестник "Комунистическо дело"? Докога няма да спазвате Закона за политическите партии, който Вие със СДС приехте? Докога ще държите БКП без нито един клуб за провеждане на събрания, пленуми, конгреси?

Вие доброволно се отказахте от марксизма-ленинизма и приехте на въоръжение антикомунистическата теория - бернщайнианството и янкосакъзовщината. Докога ще държите в заблуда бившата членска маса на БКП, която съставлява основната членска на маса на Българската социалистическа партия /БСП/? Вашата партия няма абсолютно нищо общо с партията, създадена от Д. Благоев - Българската социалдемократическа партия, тъй като тя беше преименувана от самия него през 1919 г. в БКП /тесни социалисти/, а Вие преименувате себе си в БСП, тъй като БКП продължава триумфалното си съществуване. Вие излъгахте избирателите с насила присвоения основен символ на БКП - червената бюлетина, да гласуват за Вас. Народът гласува за социализъм, а Вие реставрирате капитализъм. Почти всичките 350 милиардери и хилядите милионери са Ваши хора - членове на БСП. Трите процента, които миналата година са получавали месечен доход по 250 000 лв., също са ваши членове.

Вие на 7 август 1995 г. приехте решение на Министерския съвет за ускоряване на приватизацията. Вие върнахте конфискуваното през 1947 г. имущество на буржоазията. Нима на Вас все още не е известно, че няма случай, при който по честен начин човек да е станал милионер или милиардер? Как Вие ще обясните случая как тези мошеници са станали милионери и милиардери? Нали всички почти приблизително еднакви заплати получавахме? Как се получи така, че едни гладуват, а други дерибействат и живеят като истински феодали? Нима не ви е срам, че в БСП членуват разни черноборсаджии, спекуланти, наркотрафиканти, рекетьори, милионери и милиардери? Как може пролетариат да членува в една партия с неговите експлоататори? Не може, нали? Тогава защо не кажете открито на народа, че вие сте едрокапиталистическа партия, която няма абсолютно нищо общо с марксизма-ленинизма и с комунизма, за да не живеят бившите членове на БКП с надеждата, че вие това правите по тактически съображения, само за заблуда на СДС и че отново ще станете марксистко-ленинска партия и отново ще продължите строителството на социализма? Кажете истината на народа, нека той да знае кои сте и какви сте, без никакви недомлъвки.

Кога най-после ще ни предоставите сградния фонд, който е конфискуван по двата профашистки закона - този от 1924 г. на кръволоците цар Борис III и Александър Цанков и втория, приет от криминализираната мафия през 1992 г.? Кога ще ни дадете сграда за започване на учебната година на Академията за обществени науки и социално управление /АОНСУ/? Тя е старата АОНСУ, която временно бе прекъснала заниманията и обучението по вина на ревизионистичната клика на Петър Младенов и Александър Лилов. Моля да ни предоставите безвъзмездно или срещу заплащане започнатото училище в с. Ковачевци, което е подложено на разрушаване. Моля да ни се върне сградният фонд на ул. "Патриарх Евтимий" N 33, в това число и училището за изучаване на френски език, тъй като е построен на името на БКП. Молим да ни се върне и сградата на пл. "Лъвов мост", която неправомерно се ползва от Министерството на вътрешните работи от 1924 г. до сега.

Вие, господин Виденов, нямате право на по-нататъшно мълчание по всички тези въпроси. Молим да ни бъде върнат целият сграден фонд, конфискуван в цялата страна по двата профашистки закона - този от 1924 г. и този от 1992 г., приет от БСП, СДС и Движението за права и свободи.

Също така се изнасят данни от членовете на БСП, че сте раздали оръжие на Ваши активни членове. Говори се, че и Йордан Соколов като министър на вътрешните работи е раздавал оръжие на членове на СДС. Вярно ли е това и против кого сте раздавали оръжие, ако това е вярно? Тези данни имаме от Ваши членове, които даже показват оръжието. Също така настояваме да се събере цялото оръжие, което сте раздавали със СДС, или да бъде дадено такова и на членовете на БКП - членовете на Политбюро, на Секретариата, на членовете на ЦК на БКП, на секретарите на окръжните и на околийските ни комитети.

Ще очакваме да уважите настоящата ни молба, за което предварително благодарим.

София, 8 август 1995 г.

                                                                                                   ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА ФРАНЬО ТУДЖМАН ПО ПОВОД НА РАЗВОЯ НА ВОЕННИТЕ СЪБИТИЯ МЕЖДУ ХЪРВАТСКА И САМООБЯВИЛАТА СЕ РЕПУБЛИКА СРЪБСКА КРАЙНА. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Българската национално-радикална партия /БНРП/ с радост и възхищение посрещна победата на хърватското оръжие над сръбския окупатор и агресор в Крайна. Този военен успех отваря пътя за освобождение на останалите хърватски земи от сръбско иго.

Виновник за настоящата продължителна кръвопролитна война е Сърбия, която чрез своята завоевателна политика още от началото на миналия век се стреми да наложи своята мегаломания за Велика Сърбия над целия Балкански полуостров. Продукт на тази хищническа цел беше създаването последователно на Сърбо-Хървато-Словенското кралство под скиптъра на сръбския крал, на кралство Югославия, на Федеративна народна република Югославия, на Социалистическа федеративна република Югославия, а сега на Съюзна република Югославия. По рождение на същия хищнически стремеж е и идеята за Балканска федерация под сръбски диктат, разбира се. В резултат на тази грабителска политика Сърбия, подкрепена от някои от великите сили и особено на Русия, успя през XIX и XX век да откъсне големи части от чужди, несръбски територии, в това число и няколко десетки хиляди квадратни километра българска земя, като наложи над тях жестокото сръбско робство. Хърватският народ много добре знае какво значи това. Изпитал на свой гръб жестокостта на сръбския геноцид, той днес се сражава на живот и смърт за утвърждаване на своята национална идентичност и независимост, за обединена в своите исторически и етнически граници хърватска държава. С победата в Крайна той доказа, че е достоен за свободно и суверенно развитие и просперитет.

Всяка подкрепа от страна на някоя от славянските страни в полза на завоевателната сръбска политика ще нанесе непоправима вреда на идеята за славянско единство.

БНРП безрезервно застава на страната на справедливата кауза на хърватския народ и настоява да се потърси отговорност за виновниците на войната в бивша Югославия и да се организира международна конференция за Югославия, на която наред с въпроса за мира да се постави и този за връщането на заграбените от Сърбия чужди земи, в това число и на българските в долините на реките Морава и Тимок, както и на Западните български покрайнини.

Българската национално-радикална партия се прекланя пред подвига и саможертвата на хърватския народ герой. Той не е сам и ще победи!

София, 8 август 1995 г.

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


    
14:35:00
10.08.95 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Галя Дамянова
                                           Цветана Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!