10 януари 1990

 СОФИЯ, 10 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 7 /25/

София, 10 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Комитета за гражданско единство в Кърджали.

Демокрацията е в опасност. В България тя е още дете. Едва усмихнало се, то вече плаче. И не знаем кога отново ще видим усмивката му.

Комитетът за гражданско единство никога не си е поставял политически цели. Категорично отхвърляме обвинението "живковисти", което ни приписват някои от участниците на митингите, подбуждани от хора, които са заплашени от настъпващата демокрация. За да се разграничи от тези личности, от техните крайни лозунги и нереални искания, Комитетът за гражданско единство още веднъж заявява: оценяваме хуманността на решението на Пленума на ЦК на БКП от 29 декември 1989 г., но не одобряваме тоталитарния подход при неговото взимане.

Комитетът за гражданско единство категорично се разграничава от искания, които са посегателство върху свободата на личността, Хартата за правата на човека, хелзинкските и виенските договорености.

Дълго премълчаваният национален въпрос се стовари с огромна тежест върху крехките плещи на демокрацията. Застрашават я и спекулации на лидери от БКП и от други новосъздадени партии и сдружения. За да се гарантират гражданските интереси

ПРЕДЛАГАМЕ:

1.  Да се създадат експертни комисии за проучване на законодателството по националния въпрос в страни с високо развита демокрация. Да се публикуват подготвените варианти за широко народно обсъждане и взетите решения да бъдат конституционно гарантирани.

2.  Употребата на българския език като официален да бъде конституционно право и задължение на всеки гражданин. Той е единственият възможен език във всички сфери на обществената изява: радио, телевизия, печат, държавни учреждения, образование. В Наказателния кодекс да се предвидят съответните санкции за нарушаването на този закон.

3.  Да се приеме закон, който забранява създаването на политически партии и организации на етническа и религиозна основа.

4.  Поради създалата се екстремална обстановка предлагаме в Наказателния кодекс да се включи текст, предвиждащ строги санкции за нарушаване на свободата на личността в самоопределянето й.

5.  Предлагаме Министерствата на външните равоти на Народна република България и на Република Турция да започнат работа по изготвяне на взаимни договорености, позволяващи на някои граждани доброволно да изберат страната, в която да живеят.

6.  Да се отложи приемането на Закона за земята до окончателното решаване на националния въпрос.

Кърджали, 8 януари 1990 г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на МЕМОРАНДУМА на Управителния съвет на Независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ в СОФИЯ.

Всички ние сме свидетели на рязко нарастналата активност на Българските граждани по националния въпрос: митинги, декларация, стачки, остри спорове, призиви за саморазправа. Защо се получи именно такава реакция на Решението на Пленума на ЦК на БКП, на Държавния съвет и на Министерския съвет от 29 декември 1989 година?

С това решение бе заявено открито и ясно, че грубо нарушеното конституционно право на всеки български гражданин да избира сам името си и религията си ще бъде възстановено и занапред уважавано в България. С този акт частично обновените висши политически органи поеха отговорността за поредица стари противоконституционни и незаконни решения и действия. Заедно с това те поеха и отговорност за възстановяване на справедливостта и законността.

Да се оспорва този факт би означавало да се иска връщането на Живковия начин на управление, основан на принципа "разделяй и владей". В чий интерес е това днес? Кой има полза от разделяне и противопоставяне на българския народ, за да го владее както довчера?

Очевидно това са партийни, държавни и административни ръководители от висшия, средния и низшия ранг, които са били пряко замесени в замисъла, подготовката и извършването на позорните преименувания. Тези "кадри" са смъртно уплашени от развитието на демократичния процес. И понеже останаха неназовани и не бяха взети мерки против тях, те превърнаха своя страх в агресия против Съюза на демократичните сили и реформаторското крило в БКП. Зад тези "кадри" стои неразвитата още партийна, държавна и стопанска номенклатура, съставена от безличия с високи постове. За целите си тя безогледно използува своята власт над икономиката и информацията. Тя знае, че хората не са добре осведомени, а от друга страна са естествено и искрено загрижени за териториалната цялост, спокойствието и нормалния живот в страната.

Номенклатурата експлоатира незнанието и чувствата на хората, включително страха, роден от дългогодишната пропаганда и дезинформация. Никое официално лице, нито по радиото, нито по телевизията не е посочило несъстоятелността на твърденията за искане на автономия. /А това е служебно задължение на министър-председателя Георги Атанасов - той е човекът, който трябва да защити пред народа решенията на своята партия и на правителството./ По повод на тези твърдения ние заявяваме:

Първо, няма официални сведения, че някой някъде е искал автономия, било през 1984 година, било сега.

Второ, такова искане няма и не може да има никакви международни или вътрешноправни основания.

Трето, слухът, че едно малцинство, щом надхвърли един милион души, автоматично получавало автономия, е напълно неверен. Такива международни споразумения просто не съществуват. Ония, които продължават да разпространяват този лъжлив слух действуват като опасни провокатори. Призоваваме българските и мюсюлманските общности да разобличават всяка подобна провокация и да демонстрират подкрепа на единството и неделимостта на България. Пример за това ни дава митингът на хиляди български граждани-мюсюлмани на 4 януари 1990 година в Кърджали. Там хората скандираха: "Не искаме автономия!", "Единство!", "Да живее България!"

Нито едно официално лице не посочи и несъстоятелността на исканията на референдум по въпроса за имената. /Това също е служебно задължение не на друг, а на министър-председателя/. Да се питат българските граждани дали всеки има право да избира своето и на децата си име, или не, това значи да се пита да се спазва ли Конституцията на България, или не. Не може чрез референдум да се решава спазването на една Конституция.

Бездействието на министър-председателя е опасно. Мълчанието му по тези жизнено важни въпроси е бягство от отговорност. След като не желае да се ангажира с политиката на оглавяването от него правителство, ние настояваме той да даде овяснения поне за личното си участие в т.нар. "възродителен процес". Още повече, че години наред той отговаряше за разпределението на номенклатурата на ЦК на БКП в цялата страна.

Днес, когато е необходимо да бъде неутрализирана надигналата се контрареволюционна номенклатура, обясненията на кадровика - министър-председател биха изиграли важна разобличаваща роля и биха помогнали да се предпази страната от сериозни сътресения. Това ще покаже на подведените, неинформирани и съзнателно наплашвани честни патриоти какъв е истинският облик на антидемократичните сили. Ще им покаже користните интереси на хората на Живков, прикрити зад лицемерна загриженост за съдбините на България.

Опасно е обаче не само мълчанието на министър-председателя, но и прекомерното усърдие, с което Българската телевизия и донякъде Българското радио дават глас на политически безотговорни и недалновидни, макар понякога субективно-искрени внушения. Непредставянето на другите мнения дезориентира обществеността и съдействува за разпалването на национална вражда, а това е престъпление по член 162 от Наказателния кодекс.

ЕКОГЛАСНОСТ предупреждава, че ако не бъдат взети спешни мерки за промяна в работата на информационните емисии на телевизията и радиото и ако министър-председателя не поеме най-после своята отговорност, страната може да се окаже изправена пред нова национална катастрофа.

София, 6.1.1990 г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 10 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на председателя на Християн-републиканската партия със седалище в Пловдив.

Когато слушаме някого, преди всичко искаме да знаем кой е той. А за Християн-републиканската партия се знае твърде малко. Затова ще Ви кажа само две думи:

Тя беше основана на 24 ноември 1989 година - първата независима партия в България за следвоенния период и единствената християнска партия на Балканите. Неин член може да бъде всеки, който се придържа към християнските добродетели и републиканските принципи на управление.

По етническия въпрос партията не е взела писмено становище, но при сегашната тежка обстановка в скоро време партията ще излезе с политическа декларация.

Винаги по събрания и митинги сме разяснявали следното:

Етническият въпрос в България има две страни - хуманитарна и политическа. Хуманитарната страна смятам, че е ясна - всеки има право на свое име. Но политическата страна на въпроса в България е особено остра, особено сложна. Тя има вътрешнополитическа и външнополитическа страна.

Тодор Живков като деспот на България беше сигурен във вътрешнополитическата страна, но подцени външната политика и България започна да изпада в изолация.

Петър Младенов от своя страна, като дългогодишен външен министър подцени вътрешнополитическата страна и то именно сега, когато имаме процес на демократизация. В резултат България е изправена пред криза.

Аз няма да апелирам от правна гледна точка и от политическа гледна точка. Ще апелирам към сърцата на хората, ще апелирам към Бога, който всеки носи в сърцето си.

Богът на лювовта, Апостол Павел ни учи, че трябва да възлюбим Бога и ближния си като самия себе си. Нека го помним!

Богът на мъдростта - Нека не бързаме в момента! Нека се въздържаме от всякакви екстремистки действия!

Богът на справедливостта и богът на добродетелта.

Обръщам се също така и към мюсюлманите. Турците казват:    "Сам Аллах не може да забрани на правоверния да стори мерхамет." Мерхамет на турски означава щедрост. Обръщам се към тяхната щедрост, защото турският мерхамет не се различава от християнското милосърдие.

Нека заедно да спрем за момент и да потърсим още веднъж Бога в себе си, да намерим Бога в себе си и след като го направим, всеки от нас да реши как да постъпва нататък.

6 януари 1999 г.    /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 10 януари - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на ВЪЗВАНИЕТО и на АПЕЛА, адресиран до Народното събрание, на Инициативния комитет на преподавателите, студентите и служителите във Великотърновския университет "Кирил и Методий".

ВЪЗВАНИЕ

Колеги студенти и преподаватели! Граждани!

Пантюркизмът е в настъпление срешу българския народ и заплашва неговото свободно и демократично съществуване. Целта е България да бъде превърната във втори Кипър, Не допускайте Вашите потомци да живеят в Родината си във вечен страх. Демокрацията не означава национал-предателство. Никой не е упълномощил отделни личности да решават националната съдба на българския народ. Това е работа на самия български народ! Затова апелираме към всенародното допитване по т. нар. "мюсюлмански" /"турски"/ въпрос.

Работници и селяни! Граждани!

По радиото и телевизията се появяват хора като Анджел Вагещайн, които клеветят българския народ, че посягал на националното достойнство на евреи, арменци и т.н. Това е лъжа, която цели да заблуди и настрои световната общественост срещу нас. Същият Вагенщайн призовава към завръщане от Турция на тези, които организирани от пантюркизма се вдигнаха в един и същи ден, в един и същи час на въоръжена борба срешу българския народ. Целта е да се дестабилизира още повече обстановката у нас. Нека не забравяме, че сме в икономическа криза и предстои да бъдат съкратени стотици хиляди работници и служители, на които трябва да се търсят работни места. Нека добавим и това, че по причина на бившето Тодор-Живково ръководство нашият народ трябва да изплаща десет милиарда долара дълг. Връщането на нови двеста хиляди антибългарски настроени турци ще бъде за нас не само политическа и икономическа, но и пълна национална катастрофа!

Младежи и девойки! Граждани!

Право на българския народ е сам да решава своите съдбини. Не допускайте да му се отнеме това право! Създавайте комитети за национално спасение и изпращайте възвания с подписи, протестни телеграми и писма до Народното събрание с искане за всенародно допитване преди да се реши "мюсюлманският" въпрос. Това го изисква истинската демокрация. Това го изискват интересите на българския народ.

Велико Търново, 3.1.1990 г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

Другари народни представители!

Ако наистина сте НАРОДНИ представители, вслушайте се и в нашия глас!

НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ ОТНОВО ГРУПА ХОРА ДА РЕШАВАТ СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ! СЧИТАМЕ, ЧЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАВАТ ОТ САМИЯ НАРОД! ВЯРВАЙТЕ В ИСТОРИЧЕСКИЯ УСЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!
 ОТЕЧЕСТВОТО Е В ОПАСНОСТ!

ПАНТЮРКИЗМЪТ Е В НАСТЪПЛЕНИЕ. ПОМНИМ КЛАНЕТАТА И ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТА ВЪВ ВТОРИ КИПЪР! ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ ОЗНАЧАВА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО.

НЕ СМЕ НАЦИОНАЛИСТИ, А ПАТРИОТИ! ЗАТОВА АПЕЛИРАМЕ ЗА ВСЕНАРОДНО ДОПИТВАНЕ ПО ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "МЮСЮЛМАНСКИ" ВЪПРОС!

Велико Търново, 4.1.1990 г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 10 януари - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ОБРЪЩЕНИЕ до всички български граждани и до Комисията по етническите въпроси при Народното събрание от Общото събрание на колектива на Студия за научнопопулярни и документални филми "Време".

Не се овръщаме към Вас с площадното "братя и сестри", "съотечественици". Обръщаме се към вас с думите: "хора - хора, човеци", които населяват планетата Земя, хора, които сте излязли по площадите на едно малко кътче от тази Земя - България. Прочетете още веднъж лозунгите, които носите! Чуйте още веднъж виковете от вашите митинги! Не ви ли напомнят те лозунгите и виковете, които сме виждали в киноархивите от преди петдесет години? Защо едва сега излязохте на площадите? Ако сте честни хора и демократи, защо не защитихте през 1985 година правата на тези хора, които бяха поругани с оръжие и кръв? Защо тогава не помислихте за хилядите, родени на българска земя и изповядващи друга религия, и говорещи друг език помежду си? Помислихте ли какво става в техните души? Съчувствахте ли на тяхното страдание? Защо повярвахте на пропагандата на тоталитарната система, че те напускат земята си от любов към Турция? Има ли жив човек, който оставя мило и драго, ако на земята, на която живее му е добре? Защо повярвахте, че те са ни ограбвали, че нарочно са давали по-ниски добиви в селското стопанство, за да ни ощетят? Вие всички знаете, че тези хора работеха по полето, във фабриките, в мините, там, където се извършва най-черната физическа работа. Работеха безропотно. Защо повярвахте на наши български провокатори и турски екстремисти, че те искат да завземат България? Защо сега решихте, че трябва тези хиляди хора да бъдат едно безропотно стадо на подчинение на "чистите" българи? Тези хора са се родили на тази земя. Тяхно право е да се чувствуват така, както съвестта, възпитанието и културата им го подсказват. Няма ли утре да забраните на семействата арменци или евреи да говорят на езика си и да изповядват вярата си?

Не разбирате ли, че ставате инструмент в ръцете на непочтени хора от номенклатурата на тоталитарната система? Не разбирате ли, че оправдавате убийците на тези, които искаха само да защитят своето име, вяра и обичаи? Заради това, че ви накараха да работите едно лято по тютюневите ниви вместо тях, вие станахте човеконенавистни люде. Защо тогава излязохте с лозунги и плакати, деклариращи въодушевление по тези тютюневи ниви? Защо тогава не излязохте на площадите да протестирате за фаталната грешка, направена от живковата диктатура?

Хора, преди пет години, поставяйки за решаване въпроса със смяната на имената, вас ви накараха да отклоните вниманието си от други, жизнено важни въпроси за България. Липсата на демокрация, безправието на народа, щяха да избият все някой ден. От това се страхуваха ревностните пазители на живковия режим. И те отклониха вашето внимание с националния въпрос. Стара изпитана рецепта за отклоняване на вниманието. И вие се поддадохте на тази заблуда. Затворихте очите си, докато се държаха нечовешки с вашите съграждани и съседи. Именно тези, срещу които сега излизате по площадите, първи излязоха през лятото на 1988 година и скандираха "Искаме Горбачов", "Долу режима на Тодор Живков". Вие не можахте да разберете огромната крачка към демокрация, която направи с решението си от 29 декември БКП, Правителството и Държавния съвет.

Те се опитаха да измият срама. Но остатъците от апарата на номенклатурната система отново ви подхвърлят националния въпрос, освежавайки го с нови аромати. Във вашите лозунги прочетохме имената на Жельо Желев и други дейци на независими организации и сдружения. Вие се подигравате с тях. Призовавате да бъдат окачени на бесилото. Тези хора, които изстрадаха борбата за демокрация. Човекът, който имаше кураж да ви покаже колко нашият социализъм прилича на фашизма, човекът, който застана с още неколцина срещу тоталитарния режим на Тодор Живков и поведе жадуващите българи и турци и всякакви хора, живеещи в България към демокрация, вие искате разправа с него. Всичко това цели да ви отклони от тази борба за демокрация, за изграждането на едно гражданско общество с истински закони. Вие помагате на тези, които искат да дискредитират хората, които бяха по-смели от нас. Вие сте обидени, но обидени са и турците в България. Вие стоите на опашките заедно с тях. Вие понасяте последиците на тоталитарния режим на гърбовете си, заедно с тях. Не отправяйте гнева си към най-беззащитните. Тоталитарната система е тази, която ни скара със съседите ни турци. Потърсете начини за помирение! Забравете обидите! Но не забравяйте кой иска да ви превърне в едно разярено стадо от неразумни същества, което се подава само на инстинктите си! Номенклатурата манипулира с най-светите ви чувства. Нервите на всички не издържат. Но направете усилие. Не са виновни тези, срещу които ви насъскват. Всеки човек, всяко мислещо същество, което живее на българска земя трябва да се уважава, да има право на каквато религия иска, на каквито обичаи иска, да носи каквото име иска, но и да се подчинява наравно с всеки друг на законите на страната, в която живее. Борете се зе демократична държава с истински хуманни закони! Не проповядвайте към насилие и унижаване на хора! Унижението на човешката личност е най-недостойното нещо за един човек. Спомнете си за жертвите на Хитлер, спомнете си за жертвите на Сталин и на тоталитарната система, спомнете си за унизените милиони хора, спомнете си за това, как всички бяхме унижавани всекидневно и всекичасно десетилетия наред! Национализмът може отново да ни тласне към това. Не национализъм, а обединение на всички хора, живеещи на българска земя може да ни спаси от разрухата, да ни направи по-човечни, да ни изведе по пътя на демокрацията. Не с референдум трябва да определяме полагащото се по Конституция право на всеки българин да се чувства равноправен гражданин на тази държава.

Хора, човеци! Тоталитарната система развихри ниските човешки страсти през последните десетилетия. Не се поддавайте на провокации! Обединете си, помъчете се да бъдете човеци, за да бъде спасена България!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 10 януари - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ВЪЗВАНИЕ към активистите и дейците на българското движение за мир от Националния комитет за защита на мира.

Националният комитет за защита на мира със загриженост следи проявите на противопоставяне в нашето общество по националния въпрос. Тази загриженост идва от факта, че досега редиците на борците за мир в нашата страна са били винаги единни, с участието на всички слоеве на населението, независимо от техните етнически, езикови, верски, социални и професионални различия.

Това единение на българския народ около въпросите на борбата за мир на Балканите, в Европа и в света е спечелило уважението на цялата световна общественост и нашите раздвоения по етнически
въпроси будят в нея недоумение    и тревога.

Националният комитет за защита на мира се обръща към всички местни комитети в цялата страна, към активистите и редовите дейци на нашето движение с призив, да обединят усилията си с    всички други обществени сили у нас в посока към съвместно намиране на изход от създалата се атмосфера на конфронтация, което би било пореден принос на българското движение за мир както в укрепването нанационалното ни единство, така и за по-нататъшно стабилизиране и изграждане на реални условия за мирно съвместно съществуване на Балканите, в Европа и в целия свят.

Ние приветствуваме започналата днес работа на Обществения съвет за обсъждане на националния въпрос, изразяваме своята голяма надежда, че този форум ще успее на основата на разбирателството да намери реални пътища към решаване на етническите въпроси в дух на единение. Призоваваме борците за мир в нашата страна всячески, с всички сили да способствуват за деловата и конструктивна работа на Съвета за постигане на верните решения, така необходими на нашето общество като основа на започналото преустройство и за бъдещ национален просперитет.

София, 8 януари 1990 г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

Х   Х   Х

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен такст на РЕЗОЛЮЦИЯТА научастниците в Срещата на активисти и съмишленици на БЗНС от източнородопските общини.

Изминаха почти 2 месеца от промяната на 10 ноември 1989 година, с която бе свалена дългогодишната диктатура на авторитарната власт. Страната ни преживява съдбовни исторически дни, дни, в които се кове бъдещето на нашите деца, на българската нация.

Ето защо ние, сдружените земеделци, сме обезпокоени от прибързаното и едностранно решение на Пленума на ЦК на БКП от 29 декември 1989 година по такъв важен за целия български народ въпрос, какъвто е националният. Ето защо предлагаме:

Първо, Постоянното присъствие на БЗНС и парламентарната група на БЗНС да внесат предложение в Народното събрание за отлагане на обсъждането и вземането на решение по този въпрос.

Второ, да се проведе широко народно допитване и зачете волята на целия народ, на всички демократични сили в България за съвременно решаване на националния въпрос, съобразно интересите на страната и гражданите.

Трето, подкрепяме декларацията, приета на митинга в Кърджали, от 2.1.1990 година и депозирана до Народното събрание.

Четвърто, изразяваме несъгласие с подписаната на 4.1.1990 година съвместна декларация на политическите и обществените организации в HP България.

Пето, призоваваме всички сдружени земеделци и съмишленици към високо съзнание, дълг и отговорност за дисциплина и ред: за запазване спокойствието на трудещите се.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 10 януари - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ОБРЪЩЕНИЕ на Дружеството па сатириците в България до участниците в "кръглата маса" по националния въпрос и до всички български граждани.

Стихна лавината от демонстрации и стачки срещу решението на БКП и Министерския съвет за преодоляване на извращенията при така наречения възродителен процес. Но не съществуват никакви гаранции, че лавината няма да се развихри отново, да нажежи страстите и да доведе до експлозия с непредвидими последствия. Историческа е мисията на участниците около "кръглата маса", събран в сградата на Народното събрание, на чиято фасада е изписано "Съединението прави силата". Ония от тях, които не проявяват добра воля и здрав разум, които изказват становища, продиктувани не от трезв анализ на факти и аргументи, а от страсти и пристрастия, разпалени от слухове, клевети и преднамерени тези, поемат тежка отговорност.

Ние искаме от всички участници около "кръглата маса" да настоят чрез средствата за масова информация да се каже цялата истина за онова, което е ставало през трагичните месеци в края на 1984, в началото на 1985 и не по-малко трагичните месеци през лятото на миналата 1989 година. Българският народ трябва да знае - кой е вземал решения, кой е давал нареждания, кой е злоупотребявал с властта си, кой е прибягвал до саморазправа, кой е използувал принудата за лично облагодетелствуване! Стига анонимност! Тя доведе страната ни пред пропаст. Тя и днес е удобен параван за онези, които спекулират със светлите патриотични чувства, с националните светини, с имената на Левски, Ботев и Вазов, които са наша духовна гордост.

Убедени сме, че десетките хиляди наши съотечественици, които през мразовитите дни и нощи, водени от патриотични чувства, са участвували в демонстрациите и стачките, не биха се присъединили към тях, ако знаеха цялата истина, ако не бяха преднамерено дезинформирани и манипулирани. Пътят към националното помирение, към спокойствието и мирния труд минава през истината.

Българските сатирици, за които тази истина е насъщна необходимост, настояват за пълна гласност и по хода на преговорите около "кръглата маса", за позицията на всеки един от участниците и по обсъжданите проблеми, и по механиката на "спонтанните" митинги. Ние категорично подкрепяме справедливото решение от 29 декември 1989 г., обявяваме се против искането за референдум, с което спекулират изпечените демагози от номенклатурата. Не може да се прави референдум за гарантирани от Конституцията ни права. Ние сме за строго наказание на всеки, който нарушава закона, разпалвайки национална вражда, независимо от това дали робува на шовинизма или на фундаментализма.

България е родина на всички!

Всички са нейни равноправни граждани!

София, 9 януари 1990 г.                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/