10 декември 1996


София, 10 декември 1996 година
Брой 137 (1692)


София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, И НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ) В ПОДКРЕПА НА ЦЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СТАЧКА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е огласен в Народното събрание на 4 декември 1996 година.


Парламентарните групи на Обединените демократични сили (ОДС) подкрепят целите, поставени от националната стачка на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Ние сме категорично за оставка на правителството на Българската социалистическа партия (БСП), оглавявано от Жан Виденов, правителство опасно и вредно за страната, предизвикало с управлението си най-тежката икономическа криза в историята на България, със свалянето на което ше се сложи край на пагубното управление на БСП.

Ние сме за предсрочни парламентарни избори, за да бъде избран парламент с демократично мнозинство, отговарящо на новото мнозинство в страната.

Ние още преди повече от три месеца настояваме правителството да изработи програма за неотложни антикризисни мерки за спасяване на бедстващите работници, безработни, пенсионери, студенти и държавни служители. Тези мерки са свързани с актуализацията на бюджета, а по Конституция само правителството може да внесе такъв законопроект.

Затова ние подкрепяме исканията на националната стачка.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОВЕДЕНАТА НА 4 ДЕКЕМВРИ НАЦИОНАЛНА СТАЧКА


Съгласно обобщените в Националния стачен комитет за деня данни в националната 24-часова стачка и в протестите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се включиха 3242 синдикални организации на КНСБ и над 30 секции на Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа". Участие в стачката взеха 953 хиляди души.

Най-масово участие в протестите взеха транспортните работници, машиностроители, учители, миньори, лекари, работници от леката, хранително-вкусовата промишленост, горското стопанство и дървопреработващата промишленост.

Протестните действия в Пловдивския район завършиха с 10-хиляден синдикално-граждански митинг, на който отново бе поискана оставката на правителството, довело страната до колапс.

Стачката продължава до 24 часа. Централата на КНСБ ще оказва съдействие на всички основни синдикални организации в трудови конфликти с преките работодатели и общински ръководства.

Ръководството на КНСБ и Националният стачен комитет благодарят на всички членове и симпатизанти на КНСБ, които със своите действия днес доказаха, че са свободомислещи хора.

София, 4 декември 1996 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (1 ДЕКЕМВРИ 1996 ГОДИНА, КЪРДЖАЛИ). Документът е приет на 2 декември 1996 година.


Общонародният комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ), като изразява волята на своите десетки хиляди членове, заявява следното:

1. Завършилата на 1 декември 1996 година национална конференция на Движението за права и свободи (ДПС) прие програмни документи, устав и стратегически цели, които представляват невиждано за третата българска държава предизвикателство срещу нейния суверенитет, териториална цялост и еднонационален характер.

2. Само като акт на самозабравили се бивши терористи и днешни явни агенти на Анкара можем да окачествим бълнуванията за "турско национално малцинство в България", създаване на "Съвет за малцинствата", "поемането на цялата власт от ДПС" и параноичния призив за забрана на Българската социалистическа партия (БСП), както и разпалването на религиозна омраза и фанатизъм сред българите, изповядващи исляма в Родопите.

3. Налице е опасен опит за колаборационизъм между Съюза на демократичните сили и Движението за права и свободи, за съглашателство, което руши устоите на демократичния процес у нас. Само така можем да оценим тайното споразумение за подялба на властта и практическите стъпки към признаване на турско национално малцинство в България.

Общонародният комитет за защита на националните интереси ще сезира чрез своите депутати Главна прокуратура за дейността на ДПС, което ОКЗНИ винаги е считало за антибългарска, антиконституционна и сепаратистка формация. Ще се обърнем чрез подписка в Народното събрание към Конституционния съд относно конституционността на Движението за права и свободи, обявило открито, че е етническа пратия.

В заключение ОКЗНИ се обръща за съдействие към съвестта на всеки български патриот, за да спрем заедно със средствата на демокрацията и реда опитите да ни върнат в политическото Средновековие.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДВЕГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА


Християнското женско движение (ХЖД) е член на Демократичната левица от 1991 година. Заедно с Българската социалистическа партия (БСП), като коалиционен партньор в изборите за 36-то Народно събрание, Християнското женско движение защищава в опозиция политиката за изграждане на модерна демократична и правова социална държава, като се ръководи от принципите, прокламирани от новата демократична Конституция на Република България, приета от Великото Народно събрание. Последователните ни действия спечелиха доверието на избирателите и с техния вот българската левица, от която Християнското женско движение е част, спечели правото да управлява страната ни.

Днес, две години по-кьсно, България и Демократичната левица са на кръстопът.

Обективните икономически условия в резултат от промените през последните седем години, неблагоприятната международна обстановка за България в последно време, поредицата от субективни грешки и пропуски в управлението на страната доведоха до рязко влошаване на жизнения стандарт на българските граждани. Нараства страхът за утрешния ден, за физическото оцеляване през зимата. Липсата на подходяща, открита информационна политика относно действията на изпълнителната власт и целите на управленските решения отдалечиха твърде много хора от Демократичната левица и на последните избори за президент на страната ние претърпяхме поражение.

Християнското женско движение поставя като свои приоритети обновлението на страната чрез нова социална политика в защита на семейството и децата, чрез запазване и развитие на българските традиции и укрепване на нравствените устои на нацията. Ние защищаваме тези приоритети не само чрез своите представители в институциите на властта, но и чрез своята обществена дейност за създаване и развитие на структурите на гражданското общество.

Като парламентарно представена партия, която има свои представители в изпълнителната власт и в местните органи на управление, Християнското женско движение споделя отговорността за резултатите от дейността на Демократичната левица. Тази е причината, поради която ние смятаме, че са наложителни промени в управлението на страната!

Нашето убеждение е, че левицата може да консолидира отново обществото и да изведе България от сегашното й състояние.

Вярваме, че левицата може да предложи алтернатива - не в целите, а в средствата и начините за постигането им, да предложи онези промени, които да възстановят доверието между управляващи и управлявани. Само тогава тежките проблеми на хората и държавата ни ще станат обща наша задача.

Християнското женско движение смята, че България се нуждае от силно ляво управление и че са нужни спешни мерки за стабилизиране на финансите на държавата. Защото е нужно да се ускори приватизацията, а бърза и ефективна промяна на формата на собственост е възможна само ако приватизацията се извършва на открито, пред очите на обществото, според ясно изработена стратегия. Силното ляво управление означава защита на правата на работниците чрез запазване на техните работни места и чрез насърчаване на откриването на нови. Заедно с поощряването на българското производство управлението трябва да подкрепи гражданските и стопанските инициативи на хората, за да участват те в преобразуването на икономиката.

Когато парите са малко, а проблемите много, е необходимо да се промени организацията на решаването на тези проблеми и да се повиши ефективността от изразходването на средства.

Цялата бюджетна система се нуждае от реорганизация и от гъвкаво и съвременно финансиране на дейностите, обхванати в нея.

Християнското женско движение смята за особено важна задача на левицата изработването на политика, насочена към разрешаване на проблемите на младите хора в България. Сега пред тях няма перспектива.

Да се осигури перспектива на всеки човек, да се инвестира в младото поколение е задача, с която левицата може да се справи. В огромната работа, която й предстои, тя може и трябва да поиска съдействието на Българската православна църква (БПЦ). Тя, която е участвала в спасяването на страната ни в тежки исторически моменти, трябва да осъзнае огромната си отговорност да се справи с проблемите си и да заеме полагащото й се място в изграждането на нова България, като обърне цялото си внимание към младите и техните проблеми. Все повече хора в страната ще се нуждаят от подкрепа, милосърдие и разбиране. Без участието на БПЦ това не е възможно. Нашата досегашна съвместна дейност ни убеждава в това.

Демократичната левица е длъжна да се справи с тежките предизвикателства, пред които е изправена България, защото преди две години хората й се довериха. Християнското женско движение е част от Демократичната левица и ще вложи всичките си усилия както за подобряване на управлението, така и за ускоряване на развитието на гражданското общество.

София, 3 декември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕПУТАТИ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Д-Р ОРЛИН ДРАГАНОВ, НИКОЛАЙ КИСЬОВ И ИВО ТРАЙКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЕДСТВАЩИТЕ БЪЛГАРИ В СТРАНАТА ПРЕЗ ЗИМАТА


Във връзка с изключително тежкото положение на хиляди български граждани ние се обръщаме с настоящата декларация за спешно създаване на комитет, който да съдейства и помага на хилядите българи, нуждаещи се от помощ.

Предлагаме в този комитет да влязат президентът на Република България, председателят на Народното събрание, министър-председателят и правителството на Република България, както и различни политически, парламентарно представени и извънпарламентарни сили, Българският Червен кръст (БЧК), фондации, Агенцията за чуждестранна помощ, Българската православна църква, изявени и признати личности в България и в чужбина, дипломатическият корпус на страната по света, международни хуманитарни организации, правителствени и неправителствени организации.

Призоваваме за консенсус и за сформиране незабавно на този комитет, за да може да се окаже възможната помощ в най-кратко време.

София, 6 декември 1996 г.

Народни представители:

д-р ОРЛИН ДРАГАНОВ
        НИКОЛАЙ КИСЬОВ
        ИВО ТРАЙКОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ (ЧАСТ ПЪРВА) "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 1996 ГОДИНА", ОГЛАСЕН НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСДП НА 30 НОЕМВРИ 1996 ГОДИНА В СОФИЯ


I. НАЙ-ВАЖНИ ФОРУМИ И ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЛИ ПОДГОТОВКАТА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП) В ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 1996 ГОДИНА

1. Заседание на Националния комитет (НК) на БСДП на 12 декември 1995 година. На заседанието НК обявява, че партията започва подготовка за президентските избори, а на Изпълнителното бюро (ИБ) се дава мандат да разговаря "с всички некомунистически сили в страната" по този въпрос. Обявява се началото на общопартийна дискусия по въпроса за президентските избори, която да приключи до 1 март 1996 година.

2. Заседание на Националния комитет на БСДП на 9 март 1996 година. НК обявява, че: "Подкрепя идеята за обединение на всички демократично мислещи хора в България за издигане на единна, печеливша кандидатура за президент на страната. Задължава Изпълнителното бюро на БСДП да изработи критериите за одобряване кандидатура за президент на Република България, издигната от партията или от нейните съюзници." Вътрешнопартийната дискусия е продължена до 30 април 1996 година.

3. Писмо на Иван Костов (председател на Съюза на демократичните сили) и на Иван Куртев (председател на Националния комитет на Социалдемократическата партия) до д-р Петър Дертлиев с покана за единодействие. Писмото завършва с думите: "Надяваме се, че НК на БСДП ще приеме решение за присъединяването и на Вашата партия към Споразумението за определяне на кандидата на Обединената опозиция за президент на Република България и ще обяви подкрепата си в предварителните вътрешни избори за кандидата на СДС г-н Петър Стоянов." В отговора си д-р Петър Дертлиев изразява надежда, че "обединената опозиция ще се окаже на висотата на историческия момент".

4. Заседание на Изпълнителното бюро на БСДП на 4 май 1996 година - ИБ "предлага на НК да вземе решение за участие на БСДП в споразумението на обединената опозиция за избор на обща президентска кандидатура". Изтъква се, че БСДП разполага с достойна кандидатура за президент - тази на д-р Петър Дертлиев, "но, водени от желанието да не създават допълнителни усложнения пред трудно постигнатото единство на опозицията и с личното съгласие на д-р Дертлиев, ИБ реши да предложи на НК да не издига допълнителен кандидат за предстоящите вътрешни избори". Изхождайки от приетите критерии и съпоставяйки качествата на двамата кандидати, ИБ единодушно предлага на НК "да издигне кандидатурата на г-н Петър Стоянов за президент на Република България".

5. На 16 май 1996 година във вестник "Свободен народ" е поместен "Анализ на политическата обстановка в страната. Възможността за издигане на обща кандидатура на всички демократични опозиционни сили и критериите на БСДП за издигане на кандидатура за президент от нейните редове или от редовете на нейните съюзници". В документа присъстват и критериите за одобрение на кандидат за президент на обединената демократична опозиция от страна на БСДП.

6. На 18 май 1996 година председателят на БСДП д-р Петър Дертлиев изпраща писмо до НК, в което заявява, че "в избора за кандидати на единната опозиция" неговият личен избор е Петър Стоянов.

7. Заседание на НК на БСДП на 18 май 1996 година: взето е решение партията да подпише споразумението на обединената опозиция за избор на обща президентска кандидатура и за издигане на кандидатурата на Петър Стоянов за президент.

8. На извънредно заседание на Политическия съвет на обединената опозиция е подписан "Анекс към споразумението между Съюза на демократичните сили, Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия, и Движението за права и свободи за излъчване на единен кандидат за президент на Република България чрез предварителни избори”. Споразумението се подписва на основание на член 4 от Споразумението между СДС, НС - БЗНС, ДП, и ДПС, на решението на НК на БСДП от 18 май 1996 г. и на т. 1 (Б) и т. 2 (А, а) от Правилата за провеждане на предварителните избори. С този анекс-споразумение БСДП се присъединява към трите парламентарни формации, договорили се да излъчат обща кандидатура за президент.

9. На заседание на комитета на Социалистическия интернационал за Централна и Източна Европа (15-16 юли 1996 година) в Братислава е приета Резолюция за България, в която се приветства създаването на Социалдемократическия алианс и се пожелава успех на кандидата на президентските избори. Документът предизвиква остра полемика между дейци на Българската социалистическа партия (БСП) и БСДП. Следва вълна на солидарност с БСДП и Петър Стоянов - подкрепят ги с нарочни писма единадесет партии от Централна и Източна Европа, както и Социалистическата партия на САЩ.

10. Петър Стоянов приветства със специално обръщение честването, организирано от БСДП на връх Бузлуджа по повод 2 август.

11. На 14 септември 1996 година Националната конференция на БСДП чрез явно и поименно гласуване взема решение за формалното присъединяване на БСДП към коалицията "Обединени демократични сили - СДС, НС - БЗНС, ДП, ДПС". Решението на националната конференция е предшествано от подписването на предизборно споразумение на 23 август 1996 година от Иван Костов, Анастасия Димитрова - Мозер, Стефан Савов, Ахмед Доган и д-р Петър Дертлиев за създаване на предизборна коалиция Обединени демократични сили - СДС, НС - БЗНС, ДП, ДПС, БСДП, което е разпространено сред представителите на средствата за масова информация.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС (30 НОЕМВРИ 1996 ГОДИНА, СОфИЯ). На конгреса е избран Национален изпълнителен съвет с председател проф. Борис Гълъбов.


България и българските граждани искат надежда за утрешния ден. Имат потребност от нов дух, който да ни възроди като народ на прага на XXI век. Имат нужда от нов идеал, който да вдъхновява нашите усилия и нашите борби за сигурно бъдеще на сегашните и на идните поколения.

Седем години след началото на промените България отново е изправена пред прага на големи и съдбоносни изпитания. Без бързи и смели промени ние можем да се окажем първата посткомунистическа държава, която се е провалила в прехода си към демокрация и съвременна пазарна икономика.

Главната причина за провалите на българския преход е във формата на държавно управление, което новата Конституция установи: република с парламентарно управление.

Нашият горчив опит, както и опитът на другите посткомунистически страни показва, че за преходния период, особено за страни с тежък преход, обременен със солидно комунистическо наследство, парламентарната република не е най-подходящата, защото в трудните условия на прехода тя неизбежно се изражда в парламентарна анархия, хаос в обществото, корупция в държавния апарат, неспирни търкания и противоборства между основните държавни институции.

И най-важното: липса на конкретна отговорност!

Кой отговаря, например, за хлебната криза, която в края на XX век е позор за страната?

Кой отговаря за фуражната криза, която през тази зима ще доведе до унищожението най-малко на половината от останалите животни?

Кой отговаря за кризата в банковата система, която съсипа спестяванията на милиони българи?

Кой отговаря за съзнателно провалената поземлена реформа и за пълния хаос, който сега цари в селското стопанство?

При едно парламентарно управление би трябвало парламентът и правителството да поемат отговорността. Никой парламент и никое правителство досега не са поели върху себе си отговорността за провалите на нашия преход. Всяко правителство обвинява предишните или отговорността се прехвърля като волейболна топка от институция на институция; парламентът и правителството обвиняват президента и съдебната система; президентът - изпълнителната власт и парламентарното мнозинство. И всеки пише "Бяла книга", за да очерни предшественика си...

Онова обаче, което е безспорно и очевидно за всеки непредубеден, е, че ние сме изправени пред една система на хаоса и колективната безотговорност.

Като законодателен орган многопартийният парламент е завоевание на демокрацията. Но в периода на прехода републиката с парламентарно управление се изроди в парламентарна анархия и обща безотговорност, доведе до компрометиране на държавните институции и политическите личности. До неспирно рушене на държавността. Ето защо ние трябва:

Да започнем със смяна на сбърканата форма на държавно управление. Трябва да заменим републиката с парламентарно управление с президентска република или република със силна президентска власт, където президентът и правителството са така обвързани, че носят ясно определена отговорност за действията на изпълнителната власт.

Да наложим приемането на нов избирателен закон, където мажоритарното начало да доминира категорично над пропорционалното, за да може народът да избира личности, а не да бъде рекетиран от партийните централи с партийни списъци.

Да приемем:

Нов модерен закон за провеждането на референдуми. При съвременните технически средства и възможности референдумът като израз на пряката демокрация може да се използва много по-често и по-успешно.

Съвременен закон за местното самоуправление, който да стимулира демокрацията в общините, като децентрализира държавната власт.

Закон за държавния служител, който, от една страна, да осигури приемствеността, компетентността, професионализма в държавния апарат, да му осигури необходимия висок статут, а от друга, да бъде надеждна основа за борба с корупцията в държавното управление.

Ето защо на седмата година от началото на промените ние отново трябва да се борим за промяна на член 1 от Конституцията с всички произтичащи оттам промени в правомощията на различните държавни институции.

Друг път просто няма!

В противен случай България ще продължи да се дави във водовъртежите на прехода, без изгледи за скорошно оправяне, и това всеки ден ще се плаща със здравето и с живота на обикновените български граждани, с цената на своеобразен национален геноцид, наложен от егоизма на политическите котерии, за които парламентарното управление е много изгодно.

Приятели и съмишленици,
Обстоятелството, че една либерална партия се ангажира с такава радикална и мащабна промяна на държавното управление не би трябвало да притеснява никого.

Преди повече от 100 години други либерали, в друго време, при други, много по-трудни исторически обстоятелства създадоха съвременната българска държава, като трансформираха великите идеали на българското Възраждане в либерални ценности.

Те наложиха и отстояваха Търновската конституция и демократичното законодателство. Те осъществиха Съединението на Княжество България с Източна Румелия и с голямо мъжество отстояваха суверенитета и териториалната цялост на целокупното българско отечество както срещу домогванията на съседите, така и на Великите сили.

Либералната партия беше тази, която при драматичните условия на следосвобожденска България успя за по-малко от две десетилетия да приеме демократична конституция, демократично законодателство; да поощри индустрията и да защити родното производство; да разгърне общонационална пътна мрежа от жп линии и шосета; да изгради модерна за онова време банкова система, администрация, полиция, армия, съд, прокуратура; да създаде съвременна образователна система; да отвори България към външния свят и специално към Европа, за да може с пълни шепи да черпи от нейните постижения в областта на науката, изкуствата, техниката и технологиите.

Симеон Радев не случайно нарече дейците на Либералната партия "Строители на съвременна България".

В основите на Третата българска държава завинаги ще останат вградени сенките на П. Р. Славейков, на П. Каравелов, Драган Цанков, Ст. Стамболов, 3. Стоянов, Д. Петков и много други.

На седмата година от Освобождението на България нашите предшественици бяха вече успели в основни линии да осъществят прехода от азиатско-феодалната стопанска система на Османската империя към модерното европейско стопанство, основано на частната собственост, частната инициатива и предприемачеството.

Ние, техните потомци и наследници, които разполагаме с далеч по-богат исторически опит, с несравнено по-благоприятни международни условия в света, в Европа и на Балканите, се проваляме на седмата година от началото на прехода само затова, че не сме намерили вярната формула на държавното управление.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ПОДКРЕПА НА ИДЕЯТА СДС ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЕДИННА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ


На свое редовно заседание Изпълнителният съвет (ИС) на Българския земеделски народен съюз (БЗНС) "Никола Петков" в Съюза на демократичните сили (СДС) реши да подкрепи предложението на Националния изпълнителен съвет (НИС) на СДС за превръщането му в едно национално движение. Самото ни име ни задължава да дадем и нашите усилия при изграждането на местните структури. Отдавна демократичната общност възприема СДС като едно цяло, а не като отделни партийки и затова гласува с такова мнозинство на последните избори. Необходимо е да се тушират дребните лидерски амбиции за себеотстояване, за да може най-после този изстрадал народ, доведен до най-голямо отчаяние, да победи в предсрочните парламентарни избори. Никой няма право да слага личните си егоистични интереси над народните, независимо от ранг и пост, който заема. На всички е ясно, че хората гласуват за СДС, не че уж има някакъв хипотетичен спектър от партийки, а затова, че е кауза и надежда за по-добър живот за милиони хора.
Така самата организация, превърнала се и възприемаща се отдавна като движение, ще сложи край на сложните и уморителни за мнозина партизански борби и ще привлече още повече гласове. Надяваме се, че членовете на Националния координационен съвет (НКС) на предстоящото заседание на 9 декември 1996 година ще осъзнаят историческия момент и своето място в него и ще насрочат дата за така желаната от милиони привърженици на СДС конференция.

София, 4 декември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ КЪМ ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И ЗДРАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА МАСОВИ ЕЖЕДНЕВНИ ПРОТЕСТИ


Управителният съвет на Българския лекарски съюз (УС на БЛС) приканва всички лекари и други здравни служители към масови ежедневни протести в рамките на закона срещу политиката на правителството на Жан Виденов, който подлага българския народ на геноцид. Болниците в България са фалирали, бюджетът няма средства, населението само плаща лекарствата, консумативите и всички други разходи за лечението си. Лекарите и останалият персонал са обречени на скрита безработица, лишени са от възможността да изпълняват достойно хуманния си дълг.

Обръщаме се и към гражданите на Република България да протестират най-остро срещу нарушаването на техните конституционни права и ограбването на последните им средства.

УС на БЛС в рамките на новото Обединение "Промяна" ще постави въпроса за преждевременно разпускане на парламента - един от главните виновници за бедствено положение на българския народ.

София, 2 декември 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р ДИМИТЪР ИГНАТОВ

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) "СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕГА - В ЕМИСИОННАТА БАНКА" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ, БИВШ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ЛИСТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ


Винаги съм твърдял, че след 10 ноември 1989 год. първото нещо, което трябваше да направим, бе да се деполитизират парите, т.е. след една кратка по време "шокова терапия" да се въведе система на емисионната банка. И ако сега ние не направим това, не бих се учудил след време, единствената ни възможност, преди да направим федерация със Заир, да се окаже използването на чужда парична единица, за което ще се наложи да се обърнем за съвет към финансисти и банкери от Панама.

Всеобщо е недоволството на сериозната част български банкери, че няма ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност от тези, които не желаят да върнат своите кредити. На запад за подобни неща вкарват в затвора за десетки години. У нас на това му казват печеливш бизнес. И отново парламентът мълчи. И отново няма добри закони. Не бих казал, че е съпричастен с кредитните милионери. Може би толкова са парламентарните му възможности. Стоим си на едно място, героично съзерцавайки бъдещето.

Една немалка част от българските банкери ще се обявят срещу установяването у нас на парична система - емисионна банка. Замислям се дали не са заинтересовани хаосът да продължи. Не току-така един от тях, небезизвестен, още в началото бе категорично против емисионната банка. Ами как да не е, като е консултант поне на 20 български банки и поне 10 от тях ще фалират. Къде му е интересът на момчето от това? На запад никой не го иска за консултант. У нас на това му казват "Интересът клати феса". Тук е мястото да припомня, че в развитите страни делят финансистите на хора от академичните среди и хора от финансовата практика.

Горките ни профсъюзи, така "дълбокомислено загрижени" за социалната цена от въвеждането на емисионна банка. Вече нададоха своя вой (те кого ли са защитили социално до сега?). Само вой, защото никой от тях досега не е отговорил на въпроса защо са против. Но както и да е - за някои от техните лидери "кранчето" просто ще секне. Та нали досега именно те най-тихо и най-успешно от всички заменяха власт и професионално влияние за проклетия му златен телец, добре използвайки конюнктурната политическа действителност?

Съвсем наскоро лидерът на едно реформаторско движение у нас каза: "На България са нужни специалисти по прехода". Точно и ясно. Най-после открихме Америка. Не пожелах да го попитам търсил ли ги е никой досега и ако ги е търсил, как и къде - сред белите якички или сред нежните революционери? Въпросът не е дали ги има, защото съм уверен, че ги има. Въпросът е дали тези, които са сътворили идеята как и към къде трябва да вървим, трябва да извършат прехода. Или отново с това ще се заемат пак досегашните участници в политиката, достатъчно обременени от миналото, достатъчно самовлюбени и авторитарни, те, само те и никой друг.

Всъщност това е най-голямото нещастие за България. Не току-така сме сред опечалените, по-опечалени дори и от един Мозамбик.

Това е реалната действителност, това е състоянието на българската политика, това е състоянието на паричната ни система и банковото дело. Това е избрал българският избирател. Дано по-скоро количествените натрупвания върху него от настоящия и бъдещ глад и мизерия преминат в качествени промени. Аз вярвам в това, защото никой досега не е успял да се пребори с философските закони.

На България са необходими личности с ново мислене, много по-необходими, отколкото всички събрани вкупом бивши "специалисти" по държавно управление. Казвам ново мислене, защото с малко изключения, всички досега се провалиха. Защото генезисът на основните политически играчи, които бяха допуснати до държавното управление, е един и същ. Не бих искал да коментирам бившата Кръгла или, както й казвам, рекламна маса. До нея бяха допуснати, с много малки изключения, само родените от една майка и създадените от един баща. Животът категорично и ясно отправи своята критика към нея. Доказа колко недалновидно е било политическото мислене на нейните създатели. Нищо че те, създателите й, не желаят да признаят това. Толкова очеваден и с такива жестоки последици за всички нас е политическият и икономически резултат. Сега дочувам, че ще се прави нова маса, вероятно елипсовидна, докато най-накрая направим правоъгълна, за да е ясно кой, от коя световна посока ще застане на нея и кой ще поеме риска да застане на ъглите.

Политици със съмнителни политически качества, изплували конюнктурно на гребена на политическата вълна, клатят важно глави. Консултират се със западни и полузападни страни. Страхуват се да се произнесат по предложението на МВФ. Категорично и мъдро умозаключават: "България ще загуби своя суверенитет". Трудно им е да възприемат, че с въвеждането на емисионна банка паричната система се деполитизира и те, горките, вече няма да могат да играят своята, със съмнителна загриженост за страната ни, политика. Най-лошото за тях е, че ще им се наложи да доказват своите политически качества и мъдрост. Простичко казано - трябва да си ходят от политическата сцена. За тях цената е жестока. Иронията също. България трябва да намери и ще намери своите политически мъже, за тяхна жалост.

Това налага участие в политиката само на добри и политически грамотни политически партии. В България ще оцелеят само онези от тях, които са способни да управляват и имат своя реален управленчески потенциал, а не спецове по управление на планова икономика. Нужни са управленци с друго мислене, друго качествено сиво вещество. Трябва да им е ясно, че ако техните вътрешнопартийни процеси не доведат до нужната политическа зрялост на партиите им, каквото и да правят занапред, животът ще ги изхвърли на политическото сметище. На тяхно място ще дойдат нови политически и граждански движения, които в най-разумна степен ще използват истинския научен и управленски потенциал на нацията ни.

Защото системата "емисионна банка" ще наложи други правила. Качествено ще се промени и българският парламент. Казано по-простичко, някои трябва да си заминат, а на тяхно място българският избирател ще постави тези, които знаят и които могат.

Защото системата "емисионна банка" изисква качествени парламенти и силни правителства, които имат желанието и най-вече, които могат да си съберат данъците и митническите такси (за което отново трябват добри закони). Правителството трябва да знае и да може да осъществи най-удачното съчетание между големина на данъците, митнически налози, техните събирания и защита на честните данъкоплатци.

Тук е мястото да подчертая, че съдебната система трябва още по-добре да заработи. Но нека следващите правителства и гласуващите бюджета парламентаристи не забравят, че бедността води до порочната традиция на рушвета.

Неслучайно дотук намесих и политиката. Защото истината за провала на паричната и финансовата ни система не е толкова професионален, колкото политически. Защото проблемът е заложен в стратегията на прехода от планова към пазарно ориентирана икономика. Грешката е в стратезите и в тези, които изпълняваха прехода досега. Във всички.

Най-много ще съжаляват при въвеждането на емисионната банка кредитните милионери и милиардери. Първо - нови такива няма да могат да се създадат. Колкото до старите - да му мислят банкерите, които безотговорно са раздавали невъзвръщаемите милиарди лева и сега трябва да си ги събират. От една страна те ще трябва да се простят с банкерската си практика, но, от друга страна, вече са натрупали достатъчно от комисионните за безотговорната си дейност и спокойно могат да се оттеглят, за да си пишат мемоарите. В шаха на това му казват патова ситуация.

Колкото до социалната цена, за която толкова много се заговори, като че ли емисионната банка ще бъде най-големият бич за социално слабите граждани и за социалните сфери, нека не забравяме, че инфлацията ще спре. Който има някакви пари, ще продължи да ги има. Пенсионерите и работещите няма да загубят стойността на своите парични приходи. Опасност има, само ако емисионната банка е централната ни банка, за което споменах по-горе.

Истинските предприемачи ще могат да заработят при нормални условия на взетите от тях кредити. Ще спечелят тези, които имат предприемачески качества. Да му мислят търговците-спекуланти и най-вече чейндчаджиите. Една част от тях - представители на съмнителни финансови къщи, ще фалират. Други ще успеят, но този път по правилата на играта.

При стабилизиране на паричната ни система ще се създадат нормални условия за чуждите инвестиции у нас. Е, вярно е, че наши, родни, български икономически групировки ще трябва да се конкурират с чуждите, но нали това е един от най-важните принципи в пазарно ориентираната икономика.

Постарах се накратко да дам отговор на част от въпроса "ЗА" или "ПРОТИВ" и защо предложената от Международния валутен фонд парична система има своите яростни противници.

Накрая за това, кои желаят или не желаят да се запази статуквото, бих казал: "По думите и изказванията им ще ги разпознаете".

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ. Председател на движението е Стефан Нешев.


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 33. (1). Общото събрание е ръководен орган на местното дружество. В него участват всички членове.
(2). Общото събрание се провежда редовно по график, определен от дружеството на Общо събрание.
(3). Извънредни Общи събрания се свикват от председателя на дружеството:
    1. По писмено искане на 1/2 от членовете на дружеството, отправено до неговото Бюро. Ако в посочения срок Бюрото не свика събранието, то се свиква от Контролната комисия.
    2. По решение на председателя и/или на Бюрото на дружеството.
    3. По решение на Контролната комисия на дружеството.
    4. По решение на Управителния съвет, Бюрото, председателя и Контролния съвет на движението.
(4). Заседанията на Общото събрание се ръководят от председателя. В негово отсъствие задълженията му се изпълняват от заместник-председателя, респективно секретаря, или от друг член на Бюрото.
(5). Заседанията на Общото събрание се смятат за законни, ако присъстват най-малко половината от членовете на дружеството.
(6). Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако законът и уставът предвиждат друго.
(7). При повече от 100 членове местното дружество може да свиква делегатско събрание по реда на чл. 36, т. 7.

Чл. 34. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. Избира Бюро на местното дружество в състав председател и от два до девет членове и прекратява предсрочно пълномощията на член от Бюрото;

2. Избира Контролна комисия (контрольор) на местното дружество в състав от един до трима членове и прекратява предсрочно пълномощията на член от Контролната комисия;

3. Избира делегати за Общото събрание на движението, които представляват местното дружество по нормативи, определени от Управителния съвет на движението, съгласно чл. 14 (1);

4. Избира кандидати за изборните ръководни органи на движението;

5. Изслушва информация от неговите или от други членове, избрани в ръководните органи на движението;

6. Приема годишен отчет за дейността на Бюрото и Контролната комисия;

7. Приема бюджета на дружеството и годишния отчет за неговото изпълнение.


БЮРО НА МЕСТНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 35. (1). Бюрото се избира за три години и се състои от:
        1. Трима членове, в това число и председателят, при състав на дружеството до 10 души;
        2. Петима членове, в това число и председателят, при състав на дружеството от 10 до 50 души;
        3. Седем членове, в това число и председателят, при състав на дружеството над 50 до 100 души;
        4. Девет членове, в това число и председателят, в състав на дружество над 100 души.
(2). Правомощията на Бюрото или на отделен негов член се прекратяват предсрочно при:
        1. Смърт или поставяне под "запрещение".
        2. Оставка.
        3. Невъзможност за изпълнение на поетите задължения като член на Бюрото.
(3). Не съществуват ограничения за преизбиране.
(4). Заседанията на Бюрото са законни, ако присъстват повече от половината му членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 36. Бюрото:
1. На първото си заседание се структурира и се определят задълженията на членовете.
2. Осъществява оперативно ръководство на цялостната дейност на местното дружество.
3. Организира, осъществява и контролира изпълнението на решенията, приети на Общото събрание на местната организация и на ръководните органи на движението.
4. Отчита периодично дейността си пред ръководните органи на движението и пред местното дружество, което ръководи.
5. Свиква се на заседание от председателя или от една трета от неговите членове.
6. Води документацията на дружеството.
7. Определя квотата за делегатските събрания на местното дружество.
8. Разработва програма за дейността на дружеството и я предлага за приемане от Общото събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕСТНОТО ДРУЖЕСТВО

чл. 37. (1). Председателят се избира от Общото събрание за срок от три години. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите. Не съществуват ограничения за преизбиране.
(2). Правомощията на председателя се прекратяват предсрочно в случаите на чл. 35, ал. 2 с решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
(3). Председателят:
     1. Ръководи заседанията на Бюрото и Общото събрание на дружеството;
     2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на дружеството и ръкводните органи на движението;
     3. Контролира воденето на документацията на дружеството;
     4. Управлява имуществото на дружеството съгласно решенията на Общото му събрание, целите на движението и решенията на неговите ръководни органи.


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (КОНТРОЛЬОР) НА МЕСТНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 38. (1). Контролните органи на местните дружества се избират от техните Общи събрания за срок от три години и се състоят от:
       1. Един контрольор при състав на дружеството до 50 души;
       2. Комисия от трима членове, в това число и председателят, при състав на дружеството над 50 души;
(2). Правомощията на контрольора, на Контролната комисия или на отделен неин член се прекратяват предсрочно при:
       1. Смърт или поставяне под "запрещение".
       2. Оставка.
       3. Невъзможност за изпълняване на задълженията повече от три месеца
       4. Изключване, в случаи на грубо нарушение на чл. 10.
       5. Системно неизпълнение на поетите задължения като контрольор или член на комисията.
(3). Не съществуват ограничения за преизбиране.
(4). Заседанията на комисията са законни, ако присъстват повече от половината й членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 39. Комисията:
1. На първото си заседание избира свой председател и определя задълженията на членовете си.
2. Контролира изпълнението на устава, програмните цели и решенията на ръководните органи на движението и на местното дружество от неговите членове.
3. Следи за правилното водене на отчетността от органите на дружеството и стопанисване на имуществото.
4. Проверява най-малко веднъж годишно постъпленията и разходите на дружеството.
5. Представя пред Общото събрание и пред Бюрото резултатите от годишната финансова проверка.
6. Председателят на Контролната комисия (контрольорът) има право да участва в заседанията на Бюрото със съвещателен глас.


V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 40. Движението, както и неговите местни дружества, се представляват от Управителния съвет и от Бюрата на местните дружества. Те могат да упълномощават своите председатели.

Чл. 41. Изборите на ръководните органи на Движението и на местните дружества са тайни. По решение на повече от половината присъстващи изборът може да бъде явен.


VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 42. Имуществото на движението се използва за постигане на целите му.

Чл. 43. (1). Имуществото на движението се формира от:
        1. Членски внос;
        2. Доброволни вноски, дарения, завещания, помощи от български и чуждестранни физически и юридически лица;
        3. Приходи от имуществото на движението;
        4. Други приходи и постъпления, съгласно установения от закона ред.
(2). Размерът и редът за определяне на членския внос се уточняват с решение на Управителния съвет.
(3). Всички приходи се използват за самоиздръжка и за организиране и осъществяване основните цели на движението.

Чл. 44. (1). Движението открива собствени банкови сметки.
(2). Местните дружества отчисляват част от своите приходи за общи нужди на движението по ред, определен от неговия Управителен съвет.


VII. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 45. Движението може да участва в учредяване на търговски дружества при условията на Търговския закон; кооперации при условията на Закона за кооперациите, които да извършват стопанска дейност с предоставяните им средства на движението, и политическа организация при условията на Закона за политческите партии.


VIII. СИМВОЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 46. (1). Символът на движението представлява емблема, състояща се от три червени карамфила, свързани с лента, на която са изписани трите принципа: Разум, Съвет, Морал, разположени на кръгъл щит с бял цвят и текст: "Национално Движение за Социален Хуманизъм - 1996 г.".
(2). Патрон на Движението е д-р Атанас Москов.
(3). Почетен председател на движението е Стефан Владимиров Радославов - посмъртно.
(4). Рождените дати на д-р Атанас Москов - 28 август, на Стефан Радославов - 5 април, и датата на учредяване на движението - 15 юли, се честват по подходящ начин.

Чл. 47. (1). Печатът на движението е кръгъл с две концентрични окръжности. Във външната част е изобразен надписът "Национално Движение за социален хуманизъм", а във вътрешната част - "Управителен съвет - София".
(2). Печатите на местните дружества са кръгли с две концентрични окръжности. Във външната част е изобразен надписът "Национално Движение за социален хуманизъм", а във вътрешната част - Дружество и наименование на населеното място.

Чл. 48. Значката на Движението е неговата емблема.

Чл. 49. По решение на Управителния съвет на Движението могат да се учредяват почетни знаци и други отличия, благодарствени грамоти и др.

Чл. 50. Химн на Движението е българската песен "Питат ли ме де й зората...".


ІХ. ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. (1). Първият състав на Бюрото, Управителния съвет и Контролната комисия се определят от учредителите.
(2). Първият Председател на Движението и първият Председател на Контролния съвет се избират от учредителите.

Чл. 52. Общото събрание, Управителният съвет, Бюрото и председателят на Движението могат да издават документи, свързани с тяхната дейност, които не могат да противоречат на този устав.

Чл. 53. За правилното прилагане на Устава при необходимост Контролният съвет на Движението дава тълкуване по отделните разпоредби, което е задължително за всички членове, местни дружества и избраните от Общото събрание органи на Движението.

Чл. 54. Измененията и допълненията на този Устав, прекратяването или сливането на Националното движение за социален хуманизъм с друга организация се приемат с решение на Общото събрание с 2/3 мнозинство.

Чл. 55. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият устав е приет единодушно на Общото събрание на движението, състояло се на 15 юли 1996 година в гр. София.

(Пресслужба "Куриер")

 


-----------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 6 декември 1996 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.