10 февруари 1995


София, 10 февруари 1995 година
Брой 30 /1331/


София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" /7-9 ФЕВРУАРИ 1995 Г., КУРОРТА "АЛБЕНА"/ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РАБОТА НА СИНДИКАТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Отнасяйки се с дълбока загриженост към проблемите на българското общество в преходния период към демокрация след предсрочните парламентарни избори през декември 1994 г.;

отчитайки, че фактическите резултати от изборите и разпределението на парламентарното политическо пространство е опасно предизвикателство към започналите демократични промени предвид ориентацията на Българската социалистическа партия /БСП/ към "ляв" модел на прехода в България;

като взе предвид възможностите, които се разкриват пред демократичната парламентарна и извънпарламентарна опозиция за консолидация и активни единни действия с цел недопускането на политически диктат,

Конфедеративният съвет реши:

1. Дава мандат на Изпълнителния съвет на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа", както и на изпълнителните органи на нейните поделения за контакти в рамките на трипартизма с цел защита на интересите на синдикалните членове в съответствие с програмните цели на конфедерацията и резолюциите от последния й конгрес.

2. Дава мандат на президента /вицепрезидента/ на КТ "Подкрепа" за консултативни срещи с демократични парламентарни и извънпарламентарни политически сили с цел консолидация на демократичната опозиция в страната предвид предстоящите местни избори.

3. Дава мандат на Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа", както и на нейните поделения, за срещи с порламентарните комисии към Народното събрание с цел активно участие в разработката на бъдещата нормативна база и предотвратяване приемането на антисоциални законодателни актове.

                                                                               ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

                                                                               ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

                                                                               Курорт "Албена", 9 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА НАЗНАЧАВАНЕТО НА АКАД. ИЛЧО ДИМИТРОВ ЗА МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЖАН ВИДЕНОВ.


След избирането на Министерски съвет от парламентарната трибуна в някои средства за масово осведомяване се раздуха пропагандна кампания срещу министъра на образованието, науката и технологиите проф. Илчо Димитров.

Българска партия Либерали /БПЛ/, като правоприемник на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството /една от първите обществени организации, обявили се в защита на правата на българските етнически турци/, неотклонно и последователно е защитавала и ще защитава човешките права и свободи на гражданите независимо от техния пол, възраст, религиозна, етническа и политическа принадлежност.

Достойният български учен проф. Димитров не е бил "възродител" и в случая Движението за права и свободи /ДПС/ фалшифицира миналото за политически цели.

БПЛ вярва, че общобългарските проблеми могат да се решават само чрез конструктивен диалог и постигане на съгласие и баланс на интересите на различни социални групи.

София, 7 февруари 1995 г.

                                                                               ГОВОРИТЕЛ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ:

                                                                               Светлана Шаренкова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА ВРЪЗКА "ДЖЕРМАН-СКАКАВИЦА".


Проектът "Джерман-Скакавица" е лишен от здрава основа. Противоречията, които той съдържа, не могат да бъдат премахнати отведнъж с открито демонстративното решение на Министерския съвет. До този момент нито една официална институция, ангажирана с проблемите на природната среда у нас, не е дала ясна екологична оценка за последиците от изграждането на проекта "Джерман-Скакавица".

Консервативната и екологична партия смята за недопустимо правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ тенденциозно да пренебрегва мнението на научните среди в България с прибързани решения. Липсата на яснота по въпроса каква част от нуждите на София ще бъдат удовлетворени буди основателни подозрения сред обществеността. Мъглявата позиция на екологичното министерство тревожи жителите на Сапарева баня, които искат гаранции, че само пролетните води ще бъдат използвани за бедстваща София.

Консервативната и екологична партия оценява решението на Министерския съвет като прибързано и има сериозни основания да смята, че то неминуемо ще доведе до социален взрив.

                                                                        ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ:

                                                                        Руслан Сербезов

П О С Л Е П И С

Остро протестираме срещу насилието, което налага Министерският съвет над живеещите в Сапарева баня, общинските съветници от община Сапарева баня и депутати от 37-то Народно събрание с цел налагане на своето мнение!

София, 9 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА "СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ"- ВАРНА, КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ РУСЕНСКАТА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЕООД. Документът е адресиран до министъра на промишлеността, до председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България, до управителя на Русенската корабостроителница ЕООД и до средства за масово осведомяване.


Синдикалната организация на Националния професионален съюз /НПС/ "Строителен и технически флот" - Варна, изразява безпокойство и силно възмущение от действията на синдиката на Кръстьо Петков. Изискването "за равностоен труд - равностойно заплащане" е безусловно! Всичко друго е връщане на времето с опасни последици.

Отнасяме се с дълбока симпатия и сме напълно солидарни със стачкуващите ни приятели.

Варна, 8 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ЧЕТВЪРТО: Спорен е въпросът дали изобщо на 18 декември 1994 г. в България е имало парламентарни избори по пропорционална система или не. Ако е имало такива избори, на избирателите щеше да бъде представена поне една ясно дефинирана, разбираема и приемлива за тях алтернатива на досегашната обърканост и безпринципност в действията на законодателната власт в Република България. Такава алтернатива досега не е представена от нито една от богато финансираните пет партии, чиито кандидати за народни представители сформираха новия български парламент на основание на Решение N 500 на ЦИК от 27 декември 1994 г. А на партиите, чиито кандидати за народни представители останаха извън парламента, изобщо не беше дадена реална възможност да представят някаква алтернатива, дори да са имали какво да предложат на българските избиратели. Срещу тях беше извършена дискриминация по време на предизборната кампания в противоречие с чл.15 от Закона за политическите партии /ЗПП/ и чл. 6, чл.11, чл.17, чл.41, чл.44 ал.2, чл.54 ал.1 и чл.56 от Конституцията на Република България /необходимите и достатъчни доказателства ще изброим по-нататък въз основа на написаното дотук/. Тук ще се ограничим само с констатацията, че не може да се говори за произведени на 18 декември 1994 г. парламентарни избори по пропорционална система, защото:

изобщо не е имало какво да се избира, а на избирателите не е била дадена необходимата и достатъчна информация, за да узнаят необходимостта от противопоставяне на различни алтернативи, вместо да се противопоставят отделни случайни личности, лишени от обща цел, която да ги свързва поне в рамките на една от състезаващите се политически сили.

Като доказателство за дискриминацията по отношение на извънпарламентарните партии достатъчно е да споменем само една малка част от фактите:

- поради явно противоречие в текстовете на чл.6 от конституцията, чл.15 от ЗПП и чл.34 ал.З от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ на Форум "Преображение" беше отнето правото върху бюлетината с оранжевия цвят, с който е известен на избирателите от предходните избори от 1991 г. /този цвят донесе на новите му притежатели 18 места в парламента/;

- на Форум "Преображение" беше систематично отказвана предварителна информация по организационните проблеми, свързани с Централната избирателна комисия /ЦИК/ и с възможните изяви по Българската телевизия. Отказано беше и правото на преки публични дебати с лидерите на компрометираните партии в предсрочно разпуснатия парламент. Отказан беше и безлихвеният заем от 300 хиляди лева /по 30 хиляди лева на отделен кандидат - чл.62 от ЗИНПОСК/, въпреки че тези суми бяха отпуснати на изборите от 1991 г., а избирателният закон не беше променен до разпускането на 36-то Народно събрание и т.н.;

- други доказателства са изброени в Меморандума на осемте политически партии, връчен на 9 декември 1994 г. на президента, на министър-председателя и на главния прокурор на Република България, в декларациите от 16 ноември 1994 г. до президента на Републиката, изпратени от партията "Български орел", и от 21 декември 1994 г. от името на Съюз на демократичните партии и движения /СДПД/ "Ера-3", както и в сходните с настоящата декларация от други партии за оспорване на избора на народните представители в 37-то Народно събрание и т.н.

Очевидно е, че организаторите на изборите от 18 декември 1994 г. са се стремили да не допуснат съществени изменения в досегашната тоталитарна система за избор на законодателна власт, когато се преизбираше с мнозинство от 99% все една и съща партия. Тя винаги е доказвала, както и със сегашното предсрочно разпускане на парламента, че е непригодна за демокрацията, която българските избиратели се надяват да видят един ден в своята родина. Затова си позволяваме да твърдим, че на 18 декември 1994 г. е имало само избирателна процедура, без да е имало какво да се избира, и е редно изборът за народни представители да се обяви за незаконен.


ПЕТО: Спорен е също така и въпросът дали може да се говори за демократични избори в една предизборна кампания, която се прави в условия на техническа невъзможност на избирателите да гласуват "по съвест".

Западните наблюдатели трудно биха могли да се поставят на мястото на българския избирател, който беше принуден за 30 дни /от 19 ноември 1994 г. до 18 декември 1994 г./ да разучи платформите на 48 неотдавна появили се политически партии и коалиции, за да избере онази позиция, която да съвпада най-точно с неговите лични интереси и убеждения. На кого не е известно, че за последните 5 години в България се появиха повече от 170 нови партии, повечето от които непрекъснато променят намеренията си от дясно на ляво и обратно? В западните държави по-голямата част от партиите съществуват от десетки години и затова там никой избирател не би могъл да се оплаче, че не е разполагал с достатъчно време, за да прецени на кого да се довери и на кого не. В държавите, където политическото развитие не е било прекратявано за десетки години както в България, нови партии не се появяват в повече от по една на година. Съвсем естествено е за западния наблюдател да не може да възприеме нашето понятие: "Техническа невъзможност на избирателите да гласуват по съвест".

Но кой от вас, уважаеми господа съдии, би се наел да твърди: "Аз гласувах по съвест, защото познавам платформите на всичките 48 състезаващи се на последните избори партии и съм убеден, че нито една от тях не е по-подходяща за България от партията, за която съм гласувал." Нека оня от вас, който е убеден, че е гласувал "по съвест", да гласува против молбата ни за обявяване на избора за народни представители, произведен на 18 декември 1994 г., за незаконен!

За да не вкарваме никого от вас в изкушение, ще си позволим да ви подскажем, че ако организаторите на изборите са имали добрата воля да не нарушават чл.41 от конституцията и чл.15 от ЗПП, щяха например да разделят състезаващите се 48 партии на 8 групи от по 6 партии или на 6 групи от по 8 пратии и за 30-те дни на предизборната кампания можеха да осигурят за всяка партия участие в по 4 цивилизовани дебата най-малко. Съществуват десетки най-различни методи, за да се даде реална възможност на избирателите да се запознаят поне с главните предимства и недостатъци на всяка партия. Но организаторите на изборите за 37-о Народно събрание предпочетоха да изтезават избирателите, като ги принуждаваха да изслушват в късните вечерни часове по повече от 30 лидери на политически партии да изреждат без паузи заглавията на главните раздели на техните предизборни платформи. Само толкова можеше да се каже за предвиденото по минута и половина телевизионно време за всяка извънпарламентарна партия и за двете 5-минутни встъпителни и заключителни слова. Не може да има никакъв спор за факта, че организаторите на изборите съвсем умишлено са попречили на политическите партии да представят на избирателите същността на своите концепции и на алтернативите, които имат да предложат на България.

/Пресслужба "Куриер"/


12:00:00
10.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
                                         Маргарита Анева
                                         Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!