10 декември 1992

София, 10 декември 1992 година
       Брой 243 (773)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ С МАНДАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НЕГОВОТО ГРАЖДАНСТВО.


Още веднъж президентът показа своя стил на работа и отношения, който е бил в основата на повечето конфронтационни процеси у нас:

1. До този момент президентът Желев не се е обръщал към мен, за да се информира за състоянието на процедурата по освобождаването, в която се намира моето второ гражданство.

2. Това е достатъчно многозначително, като се държи сметка за факта, че президентът Желев знае, че през ноември 1991 г. аз имах френски паспорт. Ние сме разговаряли с него по този въпрос в президентския самолет на път за Париж и президентът Желев лично видя и пипа въпросния паспорт.

3. Не е без значение и фактът, че при първите консултации на БСП при президента Желев, когато списъкът за евентуалните кандидати е бил около десет, президентът Желев е изразил категоричното си становище, че няма да позволи аз да получа мандата.

4. Редно би било по всички тези въпроси аз да бъда уведомен от президента, а не от вестник "Труд".

5. Президентът с поведението си показа, че корените на причините за организираното от него сваляне на правителството на Филип Димитров не се крият в грешките на провежданата политика, а в стремежа на президента към личен контрол над правителството на Република България.

6. Българската общественост трябва да бъде информирана, че в момент, в който тече един законен мандат за съставяне на правителство, президентът Желев и неговото обкръжение усилено работят по съставянето на служебен кабинет на господин президента след разпускането на парламента, недоволството си от който президентът изрази отдавна.

7. Докога нашата страна ще продължава да бъде жертва на интриги, слухове, задкулисни комбинации и разработки на националната разузнавателна служба, която развива най-активна и неконтролирана нито от парламента, нито от правителството дейност върху територията на страната.

8. Както беше обявено на съответните заинтересовани страни,процедурата за освобождаване от друго гражданство е в ход отпреди повече от два месеца. Очевидно е, че скоростта не може да зависи от ищеца.

Призовавам президентът да поеме цялата отговорност пред парламента и страната за всичко, което той разигра от прословутата си пресконференция в Бояна до днес.

София, 9 декември 1992 г.

НАТОВАРЕН С МАНДАТ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
        Петър Бояджиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА СФОРМИРАНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО. Документът е адресиран до Народното събрание и до средствата за масово осведомяване.


Неведнъж сме заявявали своята принципна позиция, че участието в политическия ни живот на етнически партии е в разрез с националните интереси на страната.

Свидетели сме на прекомерните претенции на Движението за права и свободи (ДПС) за участие в изпълнителната власт, включително и със силовите министерства, неадекватно на парламентарното му представителство.

Според Социалистическия младежки съюз (CMC) програмната декларация на кандидат-премиера ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ е прагматична и реалистична.

Призоваваме депутатите от СДС да подкрепят правителството на националната отговорност, независимо от позицията на ДПС.

През следващите няколко месеца България се нуждае от стабилни институции. Националните интереси трябва да стоят винаги над теснопартийните.

София, 8 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Л. Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ДО ПОСЛАНИЦИТЕ НА САЩ, РУСИЯ, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ И НА АНГЛИЯ ЗА НЕНАМЕСА В БАЛКАНСКИЯ КОНФЛИКТ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Балканите отново са "барутният погреб" на Европа и на света. От всички вас зависи този погреб да не бъде взривен окончателно. Всякаква чужда намеса в този момент е нежелателна. Нека американските, френските, английските, руските, китайските и други войници останат при своите майки. Балканските народи имат достатъчно разум и сами ще намерят верните решения.

Ако не им помагате, поне не им пречете!

Уважаеми господа,
Очакваме от вас мъдрост и гаранциите ви за ненамеса на Великите сили в балканския конфликт.

Ние искаме мирни Балкани за една мирна Европа!

София, 8 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ, ПРЕИМЕНУВАНА В БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/ ЗА СВИКВАНЕ НА КОНГРЕС.


Пленумът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /революционна/ /ЦК на БКП/р/ на 4 май 1992 г. определи организационен комитет за провеждане на обединителен конгрес на българските комунисти, като му възложи изработването на проекти за правилник и програма на партията на новото поколение български комунисти.

За председател на организационния комитет бе определен Ангел Цонев - председател на ЦК на БКП /р/, за членове - Янчо Душков и Иван Кючуков /членове на Политическия съвет на ЦК на БКП /р/, както и секретарите на окръжните комитети на партията.

Сформираната комисия по изработване на проектите приключи своята работа.

Въпреки трудностите, съпътстващи организационната работа, подготовката на обединителния конгрес на българските комунисти върви със задоволителен успех.

Организационният комитет, позовавайки се на правилника на БКП /р/, както и на Устава на додесетоноемврийската БКП,

О Г Л А С Я В А

провеждането на обединителния конгрес на българските комунисти за началото на месец март 1993 г.

3 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" КЪМ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА АРМЕЙСКА МЛАДЕЖ И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ КОМИТЕТИ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НАД ПРОЦЕСИТЕ В АРМИЯТА.


ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ

Тригодишните усилия на нацията да преодолее посттоталитарната криза оставиха встрани от нашето внимание проблемите на българската армейска младеж и на самата армия. Процесите на разложение и деморализация се засилиха, като доведоха до критично социалнопсихическо и гражданско състояние десетки хиляди младежи, наши синове, братя и внуци.

Издевателствата, побоите, убийствата и самоубийствата отдавна намират своето ежедневно присъствие в черната вестникарска хроника.

Човешката личност се унищожава, войнското достойнство и армейската боеспособност са празни, химерични понятия. Командирският кадър, който има и свои проблеми за разрешаване, не е в състояние да упражнява функциите си, регламентирани от Строевия и от Дисциплинарния устав.

Нашите младежи са изоставени на дивашките изстъпления на примитивни малограмотни същества, без всякаква надежда за радикална намеса от страна на законодателя, администрацията, съдебната власт.

Криминализацията и деморализацията в армията са пряко отражение на процеса на деградация на обществените нрави и политическата непригодност на трудно променящата се държавна система.

Необходимо е обществеността незабавно да се намеси, за да се прекратят злодеянията в казармите, необходим е обществен контрол и инициатива за възстановяване на законността в българската армия, за превръщането й в модерен отбранителен инструмент, където войнската служба действително може да бъде въпрос на чест и дълг.

Движение "Гражданска инициатива" призовава родители, офицери, интелектуалци, педагози и общественици да се присъединят с квалифицирано сътрудничество за изграждането и активното функциониране на обществени комитети за граждански контрол над процесите в армията.

Информационно и координиращо бюро ще действа във всички работни дни от седмицата в София на бул. "Дондуков" N 34, тел.: 80-03-61 от 11,00 до 17,00 ч; 88-15-04 от 10,00 до 17,00 ч и 80-01-73 от 14,00 до 17,00 ч.

Бюрото ще осъществява обмен на информацията по конкретни и общи случаи, ще проверява нейната достоверност, ще я обработва и подготвя за публикуване в средствата за масова информация и ще я представя на държавните институции; ще осъществява координацията между Националния обществен комитет, гражданите и обществените организации.

Националното ръководство на Движение "Гражданска инициатива" препоръчва на местните и общинските организации да предприемат незабавни действия за установяване състоянието на социалния климат във войсковите подразделения, разположени на територията на техните райони. Ръководствата на ДГИ да организират преки и трайни контакти с информационното бюро, местната общественост, с командния и войнски състав на военните поделения и да съдействат на гражданите за създаване на местни обществени комитети.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3" (ЧАСТ ДВАДЕСЕТА) НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Ж. "ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ ФАКТОР И ПРОМЯНАТА"


16. ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ НА ПРОМЯНАТА

16/І

16. Външнополитическите страни на промяната І. Състояние на промяната към момента

 

Промяната позволи на България да излезе от блоковата обвързаност, в която се намираше десетилетия наред. Страната получи възможност да формира и води самостоятелна неидеологизирана външна политика, да преодолее изолацията, в която се намираше след "възродителния процес”.

Но разпадането на тоталитарната система, на Варшавския договор и СИВ доведе до разпадане и на системата от връзки на отделните страни, естествено, и на България, с тежки последици във всички области на живота - национална сигурност, икономика, култура. Започна трескаво търсене на компенсация на тези връзки, на нов ”голям брат”, което породи риска страната да изпадне отново във външнополитическа зависимост, да бъдат пренебрегнати традиционни партньори, външната политика отново да се използва за партийни, а не за национални цели.

Външната политика не почива върху глобалните въпроси на съвременния свят, в съчетание с приоритетите на България в новата среда, а се ”прави” в движение въз основа на ндеологизирани антикомунистически представи за света.

След идването на СДС на власт се наблюдава постепенно намаляване на интереса към България. Показната външнополитическа активност не носи конкретни резултати. Политическите визити (основно еднопосочни извън България) се оказват самоцелни и обслужващи по-скоро лични и партийни цели, отколкото националния интерес, тъй като не водят до успоредно развитие на търговско-икономическите отношения със съответните страни.

С малки изключения няма посещения на високо равнище в България, а те са мерилото за авторитета на една страна и за степента на ангажираност и реципрочен интерес от страна на партньорите й. Не се търси баланс в отношенията ни с балканските страни, не се правят усилия за сближаване с източноевропейските страни на нова основа, в името на общи интереси, отсъства политика към развиващите се страни, а към някои се изразява враждебно отношение. Лансират се несериозни и неизпълними външнополитически инициативи, белязани от тоталитарна мегаломания.

16/ІІ

16. Външнополитическите страни на промяната

ІІ. Националната перспектива на промяната

         

Националната перспектива е в намирането на консенсус по въпросите на външната политика между политическите сили и в извеждането на тази сфера от орбитата на вътрешнополитическите битки и конюнктура.

България не би трябвало (а и не би могла) да остане извън нарастващата световна взаимозависимост. Ето защо е нужно и външнополитическият подход да бъде съобразен с този процес, да бъде различен от характерния за друго вече отминало време подход на извеждане на частното и специфичното пред общото. За да бъде адекватна и ефективна българската външна политика, този ред би трябвало да бъде обърнат и тя да се формира на основата на глобалните въпроси като устойчиво икономическо развитие, човешки права, екология, международно сътрудничество и други.

Националната сигурност би трябвало да се схваща не само като военнополитическа, а и като икономическа и екологическа сигурност.

Става все по-ясно, че България не би могла да разчита за гаранции за тази всеобхватна сигурност на традиционните европейски структури от времето на блоковото съществуване (самите те търпят и ще търпят все по-сериозни изменения в новите условия).

Най-подходяща за постигането на националните цели би била една по съществото си неутрална политика, съобразена с особеностите на България и Балканския регион. Неутралитет, който днес вече не означава непринадлежност към НАТО или ВД, а независима, балансирана политика, без компромис на националния интерес в услуга на чужда цели.

  16/ІІІ

16. Външнополитическите страни на промяната

ІІІ. БСП и промяната

 

БСП бавно осъзна промените в света и загуби прекалено много време в изчакване, в неизяснената надежда, че процесите няма да придобият опасна острота, че сериозните преоценки най-вероятно ще се отложат за дълго, а може би и завинаги.

БСП стоя на власт след 10 ноември, като във външната политика се придържаше към идеологическите схеми от миналото, основаваше се на традиционните класови преживявания, които не даваха никаква перспектива във външната политика в променените условия.

Заявявайки, от една страна, своята привързаност към европейската интеграция и отказа си от блоковата, идеологизирана външна политика, БСП не успя да направи (нито на думи, нито на дело) преоценка на характера и принципите на българо-съветските отношения в новите условия (включително и на отношенията ни с КПСС) до самото разпадане на СССР.

БСП не възприе прагматичния подход във външната политика, основан на осъзнатия национален интерес. Тази тенденция още е силна в БСП.

Поведението на партийното ръководство след 10 ноември определя до голяма степен отношението към него у нас и в чужбина.

Партийното ръководство не обсъждаше външната политика на страната точно както не обсъждаше и дейността на правителството въобще. По партийна линия се търсеха контакти според случая, за да се пробие изолацията.

С политиката на БСП се свързват неудачите във външната политика, породени от прекратяване на обслужването на дълга, с позицията по московския преврат от 19 август 1991 година, с неубедителната кадрова политика по време на промяната.

Днес въпросът за това каква външна политика предлага БСП стои съвсем открит, защото по редицата национални въпроси, свързани с Македония, с турското население, с българите в Молдавия и Бесарабско БСП няма позиции, а по глобалните регионални, европейски и световни проблеми БСП употребява само общата фразеология.

16/IV

16.Външнополитическите страни на промяната  IV. Философия на промяната като алтернатява на БСП, предложена от ОСД

 

За БСП основно условие, за да се промени отношението към нея и да може да получи доверие във външнополитическите си действия, е да промени себе си до степен, когато свободно ще може да се впише в световните демократични институции.

Условието за вписването й в тези институции не може да се изпълни декларативно. Това вече БСП прави неколкократно.

Критерият за достоверност обаче не са заявленията и документите, нито дори позициите на партийното ръководство (по-точно на част от него). Такъв критерий е начинът на мислене и поведението на преобладаващата част от избирателите, подкрепящи БСП, както и на нейната парламентарна група. Условието изисква ясно определяне както по отношение на общоприети ценности, така и по отношение на собственото сн досегашно поведение. БСП избягва да стори това и все още не се ползва с доверието на чуждестранните си партньори.

Нова външна политика БСП ще може да осъществи едва след като успее да се социалдемократизира в най-общия смисъл на този термин.

В по-конкретен смисъл той означава ново отношение (а оттам и позиция) по такива сложни въпроси като малцинствения проблем, отношенията с балканските страни, националната сигурност, която все още се възприема по-скоро като готовност за борба срещу определен враг, отколкото като всестранни и всеобхващащи гаранции. Само тогава ще се създаде необходимото доверие към нея. Тя трябва да се възприема като демократична партия, която е осъзнала и приела новите международни реалности и заедно с това като национална партия знае интересите на своята страна. Подобен път извървя преди години ПАСОК в Гърция и го извървя с успех.

        16/V

16.Външнополитическите страни на промяната V. Политически принципи и ключови термини

 

Политическите принципи на външната политика могат да бъдат:
* политика, формирана на основата на глобалните въпроси на днешния свят;
* ориентация към подходящ за Балканите неутралитет;
* независима от вътрешнополитическите борби и смени външна политика на България;
* разумно, а не емоционално определени приоритети, с трезва преценка на всички фактори - двустранни, регионални, европейски и др.
* политика на професионална основа.

Ключови термини: "ненамеса”, "неблоковост", "световна взаимозависимост", "глобални въпроси", "независимост", "балкански мир" и "професионална дипломация".

 

16/VI

16.Външнополитическите страни на промяната

VІ. Законодателни идеи

            
 

Плачевното състояние на службата във външното министерство в настоящия момент изисква преди всичко прокарване през Народното събрание на закон за дипломатическата служба, който да уреди отношенията във ведомството и с останалите ведомства по начин, който да отговаря на променените условия, който да я направи действително професионална и неподвластна на вътрешнополитическата конюнктура.

При едно по-широко законодателство би било добре да се приемат законови текстове, които да гарантират постигането на консенсус по въпросите на външната политика. Засега такъв механизъм отсъства и това се чувства болезнено при случаите на нелоялна конкуренция на властите по въпроси на външната политика.

 

16/VІІ

16.Външнополитическите страни на промяната

VІІ. Идеи за изпълнителната власт

 

От правителството може да се иска:
* предприемане на дипломатически стъпки за координиране на усилията на източноевропейските страни за европейска интеграция;
* стремеж към пълно вписване на България в европейските и световните демократични структури с всички произтичащи за нас от тези актове последствия;
* насочване на външната политика, водена от правителството към запазване на отношенията с всички досегашни партньори;
* преустановяване на безотговорните нападки към бивши и настоящи партньори;
* преустановяване на въвличането на външната политика във вътрешнопартийни, конюнктурни борби и установяване на надмощия;
* използване на етническото разнообразие като неразделна част от нацията за осигуряване стабилността на държавата, за икономическо развитие и по-добро и хармонично международно общуване, предприемане на дипломатически действия за осигуряване на идентичен подход и към българския етнос в други страни;
* гарантиране на националната сигурност - военнополитическа, икономическа, екологическа - на основата на система от международни връзки (двустранни, регионални и многостранни) и отказ от обвързване с една или друга свръхсила.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД ПО ПОВОД НА ИНТЕРВЮ НА МИТРОПОЛИТ ПИМЕН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕД В СИНОДАЛНАТА ПАЛАТА.


Съобщенията в печата превратно предадоха интервюто на Негово Високопреосвещенство митрополит Пимен по отношение въвеждането на реда в Синодалната палата.

Желанието на Светия синод за помирение и единение на двата състава е продиктувано от силата на евангелските принципи. Ние сме задължени винаги да ги изпълняваме, а особено пред големия мироспасителен християнски празник Коледа - Рождество Христово.

Всичко това в никакъв случай не е признак на слаба позиция и несправедлива кауза.

Изявлението на епископ Неофит по всяка вероятност е негово лично мнение, продиктувано от обвързващи го външни сили, защото един архиерейски сонм не може да мисли и да пастирства върху човешките души в разрез с Християнския морал и любов.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД СТАВРОФОРЕН ИКОНОМ А.БАЛАЧЕВ

София, 3 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ОБЩИНИ В БЪЛГАРСКАТА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЯ В САЩ, КАНАДА И АВСТРАЛИЯ, СЪБРАНИ НА ЕСЕННА КОНФЕРЕНЦИЯ В АКРОН, ОХАЙО, НА 2 И 3 ОКТОМВРИ 1992 Г.


Ние, делегатите на енорийските църкви в Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия, събрани на редовна Есенна конференция в Акрон, Охайо, на 2 и 3 октомври 1992 г., като обсъдихме състоянието, в което се намира Майката - Българската православна църква в България, решихме:

- поддържаме решенията на Архиерейския събор на Майката-Българската православна църква под председателството на българския патриарх Максим за лишаването от сан и отлъчване от църквата на разколниците;

- приветстваме позицията на президента на България, че никоя държавна институция няма право да се меси в делата на църквата;

- осъждаме постоянната неконституционна намеса на директора на Дирекцията по вероизповеданията в делата на църквата;

- категорично отричаме като нецърковни заявленията на назначеното от Методи Спасов временно ръководство, наречено "синод”, че Дирекцията по вероизповеданията умело ръководи делата на Българската православна църква;

- отхвърляме основанията на Върховния съд на България да остави без разглеждане жалбата на Светия синод на Българската православна църква и считаме за абсурдно виждането му, че актът на Методи Спасов е намерил изход в обичайния канон;

- порицаваме акцията на депутата от Народното събранне Събев и поддръжниците му по окупиране сградата на Светия синод на Българската православна църква и настояваме пред правителството на България да осъди окупаторите и да спомогне за освобождаването и предаването на сградата на каноничното Върховно ръководство на БПЦ, което нормално да води делата на църквата в тези лукави дни;

- настояваме пред Народното събрание на България да отмени целия текст на Закона за вероизповеданията от 1949 г. като тоталитарен и комунистически, като закрие Дирекцията по вероизповеданията поради ненужност;

- осъждаме акцията на Методи Спасов да блокира синодалните банкови сметки, поради което каноничното Върховно ръководство на Българската православна църква не може нормално да отправя ежедневните нужди;

- порицаваме отказа на окупаторите на сградата на Светия синод, обсебили с подкрепата на правителството синодалния капитал, да отпуснат необходимите по бюджета средства за издръжката на Пловдивската духовна семинария ”Св.Св.Кирил и Методий" в навечерието на новата 1992/93 учебна година;

- осъждаме разколниците, които поставят принудителни условия пред свещено- и църковнослужителите в България да се подписват в подкрепа на правителствения изпълнителен комитет /синод/, за да си получат заплатите;

- осъждаме разколниците и апелираме към целия клир и православно изпълнение да не влиза в евхаристийно общение с тях, където и да се намират, докато не се върнат в покаяние към Светата Българска православна църква, та единството на църквата да се възстанови;

- апелираме към православния български народ в Родината и в разсеяние за поддръжка на каноничното Върховно ръководство на Българската православна църква во главе с българския патриарх Максим.

Нека да се знае, че по църковния обичай и по писаните канони само каноничното Върховно ръководство на Българската православна църква може да подготви и проведе Църковния събор, а не Дирекцията по вероизповеданията с нейното временно ръководство, наречено изпълнителен комитет от цивилни граждани.

- осъждаме с преголяма скръб и болка на сърце и старанията на всички неправославни мисионери, които определят България за "мисионерска земя". Напомняме на всички хора, че прозелитизмът, в каквато и да е форма, не може да се счита за евангелизация и мисия и се отрича строго от нас - православните.

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА!

За Конференцията: Американски и Австралийски митрополит Йосиф

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”

На 26 ноември 1992 г. в София беше учредено Национално детско общество "Рицари на познанието" за всички от 9 до 12-годишна възраст и за онези възрастни, които не само помнят, че са били деца, но имат желание и интелектуални сили да спасят детската любознателност. Наименованието "рицари" е предизвикателство срещу настъплението на тоталния маркетинг и погледа към живота на къси фарове.

Каним всички изкушени да влязат във входа с надпис "Детство" чрез спонсорство, интелектуална, техническа или артистична дейност.

Телефони за контакти: 70-62-00 Таня Желязкова
75-55-43, Йорданка Колева

/Пресслужба "Куриер"/


11:32:26    
10.12.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.   
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!