10 септември 1990

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 178 /196/

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АНАЛИЗА "ОПОЗИЦИЯ ОТ БОЛШЕВИШКИ ТИП", РАЗРАБОТЕН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЕКТОР НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3".


ДЕЛЕГАТИТЕ НА БСП - НАЙ-КОМПЕТЕНТНИ В ОБЛАСТТА НА ДИКТАТУРАТА - ОБЯВИХА ПО ВРЕМЕ НА СВОЯТА ДИСКУСИЯ "КАКВА ПАРТИЯ НИ Е НУЖНА”: НИЕ СЕ НАМИРАМЕ СРЕЩУ БОЛШЕВИШКИ ОРГАНИЗИРАНА ОПОЗИЦИЯ - СДС. АКО ИЗХОДИМ ОТ ТЕХНИТЕ ДУМИ, РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ПРИ СРАВНЯВАНЕ С ИСТОРИЯТА НА БОЛШЕВИШКАТА ДИКТАТУРА СЕ НАБЛЮДАВАТ РЕДИЦА РАВНОЗНАЧНИ ЕТАПИ И ДЕЙСТВИЯ.

БОЛШЕВИКИТЕ БЯХА СРАВНИТЕЛНО МАЛКА ГРУПА ХОРА, НО УМЕЕХА ДА ИГРАЯТ НАЙ-ДОБРЕ С НЕДОВОЛСТВОТО И ЖЕЛАНИЕТО НА ШИРОКИ НАРОДНИ МАСИ. ТЕ ПРОЯВИХА ГЪВКАВОСТ, ГОВОРЕХА БЕЗ ПОКРИТИЕ И ДЕЙСТВАХА БРУТАЛНО, ПОДЧИНЯВАЙКИ ЕДНА СЕРИОЗНА ДИСЦИПЛИНА И ПОРЕДИЦА ОТ КОМБИНАЦИИ В ИМЕТО НА ЕДНА ЦЕЛ - ВЛАСТ. ТЕ ПРИЛОЖИХА В ДРУГ АСПЕКТ ТАКТИКАТА НА АЛ. МАКЕДОНСКИ, КАТО С МАЛКО СИЛИ И С УБЕЖДЕНИЕ ЗА БОГАТСТВО НАСОЧИХА УДАРА В ЕДНА ПОСОКА - СЪРЦЕВИНА СРЕЩУ МНОГОБРОЙНИТЕ, НО ЗЛЕ ОРГАНИЗИРАНИ МАСИ. И ТАМ, ПРЕД ПЕРСИЙЦИТЕ, И ПРИ МЕНШЕВИКИТЕ, И ТУК, СРЕД РЕДОВЕТЕ НА СТАРИЯ РЕЖИМ ЕНЕРГИЯТА НА ВОДАЧИТЕ ИМ СЕ ХВЪРЛЯШЕ В ПОСОКА, ИЗГРАДЕНА ОТ СТАРИ "ХВАТКИ" ВЪРХУ САМОДОВОЛСТВО И ПОДЦЕНЯВАНЕ НА ПРОТИВНИКА В ИМЕТО НА ЛИЧНИЯ ИНТЕРЕС. БОЛШЕВИКИТЕ В КОПИЕ НА ФАШИСТИТЕ, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВЕТЕ СМЕСИ БСП - СДС ДЕЙСТВАХА МЕТОДИЧНО, ЦЕЛЕНАСОЧЕНО И ДИКТАТОРСКИ В ИМЕТО НА ПРОМЯНАТА С ГОЛЕМИ ФРАЗИ ПРИВИДНО УБЕДИТЕЛНИ, НО ВСЪЩНОСТ НЕИЗПЪЛНИМИ ПО РЕД ЧИСТО НАРОДНОСТНИ И ЧОВЕШКИ ПРИЧИНИ. СВАЛЕНИТЕ НАДОЛУ ПАЛЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ЧОВЕКА, КОЙТО ИМА НАГЛОСТТА ДА СЕ НАРИЧА ПРЕЗИДЕНТ, ВАРВАРСКИТЕ МЕТОДИ НА УНИЩОЖЕНИЕТО НА КУЛТУРАТА, ЦЯЛАТА ПОРЕДИЦА ОТ НЕГАТИВНИ И ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТЕ ВЪЗПРИЕМАТ КАТО МЕТОД И ИДЕЯ ДИКТАТОРСКАТА СИСТЕМА В ИМЕТО НА ЕДНА ДЕМОКРАЦИЯ. ЦЕЛТА ЗА ТЯХ ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА. ЙЕЗУИТСКО ПРАВИЛО. НО НЕ СЕ МИСЛИ, ЧЕ ПРИЛАГАЙКИ ТАКИВА СРЕДСТВА, БЕЗ ДА СЕ УСЕТЯТ, ХОРАТА СЕ ПРОМЕНЯТ, В ТЯХ ВЛИЗА ЦЯЛА СИСТЕМА, ИЗГРАДЕНА ОТ НАСИЛНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, И САМАТА ЦЕЛ, ПОСТИГНАТА, ВЕЧЕ В ДРУГА. ЗАЩОТО ТУК СЕ КАСАЕ НЕ ЗА ПОБЕДА НА СЕВЕРА НАД ЮГА И ПРЕМАХВАНЕТО НА РОБСТВОТО, КАКТО ПРИ СЛУЧАЯ В САЩ. ЗАЩОТО ТАМ ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНО ИЗГРАДЕНА СТРУКТУРА ВОЮВА СРЕЩУ ДРУГА. А В БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ НА СБЛЪСЪКА СЕ ЗАСРЕЩАТ ЕДНА НЕРАЗГРАДЕНА ТОТАЛИТАРНА СТРУКТУРА - БСП, С ЕДНА ИЗГРАЖДАЩА СЕ И РАБОТЕЩА С НАСИЛСТВЕНИ МЕТОДИ ПО ВСИЧКИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ. ТАКА ЧЕ ПРИ ПОБЕДА ТОВА ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ПОБЕДА НА ЕДНА ДИКТАТУРА, РАБОТЕЩА ПОД ДРУГО ИМЕ. ИНТЕРЕСНОТО ЗА СЛУЧАЯ Е ПРЕЛИВАНЕТО НА СТАРАТА И НОВАТА ДИКТАТОРСКА ФОРМА И ОБЕДИНЯВАНЕТО Й НА ВЪРХА В ЕДНО, ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО В ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ БЕШЕ ИЗБЯГНАТО ПОРАДИ БЪРЗИЯ ХОД НА ПРОМЯНАТА. ВЗАИМНИТЕ БОРБИ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ СТАРИ И НОВИ ВЪРХУШКИ, КОМПРОМИСИТЕ И СДЕЛКИТЕ ЩЕ ДОВЕДАТ ДО УДОБНО НАМЕСТВАНЕ В "ГНЕЗДАТА” НА ВЛАСТТА НА ЕДИН ТОТАЛИТАРЕН ЕЛИТ, ЧИИТО ФОРМА И ЦВЯТ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ.

ФАКТ Е ЗА НАС, ЧЕ ДВЕТЕ ЗВЕНА - ЛЕГАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ И ВЛАСТВАЩАТА ПАРТИЯ, СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ХОРА В МОМЕНТА, КОИТО ИМАТ ТАЙНИ СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ ДАЛЕЧ НАЗАД. В ПОДРОБНОСТИ САМИЯТ ПРОЦЕС НЕ НИ Е ИЗВЕСТЕН, НО ФАКТИТЕ ПРЕЗ 1989 Г. И 1990 Г. ДОКАЗВАТ, ЧЕ СЕ РАБОТИ ПО ТОЧЕН ПЛАН, В КОЙТО НА МОМЕНТИ СЕ ИЗЛИЗА ОТ РЕЛСИТЕ ПОРАДИ ЛИЧНИТЕ АМБИЦИИ И НЕСПАЗЕНИ УГОВОРКИ НА ЕДИН ИЛИ ДРУГ РЪКОВОДИТЕЛ И ДЕЕЦ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. ИЛИ ДОГОВОРЪТ СИ В ДОГОВОР, НО В ДАДЕН МОМЕНТ ВСЕКИ, КАКТО МОЖЕ, ДА ИЗЛЪЖЕ ДРУГИЯ. ЕДНА ФОРМА, В КОЯТО МЕЖДУ РЪКОВОДНИЯ Й СЪСТАВ ИМА И ЕДИНСТВО, И ПОДМОЛНИ ХОДОВЕ. НАДОЛУ НАРОДЪТ ИГРАЕ ПО ТЕЗИ СВИРКИ, ИЗХВЪРЛЯ НЕДОВОЛСТВОТО СИ В ЕДНА И ДРУГА ФОРМА, ИЗЛАГА СЕ И СЕ СРАМУВА ЗАРАДИ ТЯХ, НО НЕПРЕМАХНАТИТЕ НАВИЦИ ОТ ПОЛОВИН ВЕК ВЕЧЕ СИ КАЗВАТ СВОЕТО. НАКРАЯ, УМОРЕН, СЕ ПРИМИРЯВА. КОЙТО ГРАЖДАНИН НЕ Е В РЪКОВОДСТВОТО И ТРЪГНЕ ПО ПРИЗИВИТЕ ИМ ПО-АКТИВНО, РАНО ИЛИ КЪСНО ПОЛУЧАВА НЕПРИЯТНИ ЖИТЕЙСКИ ОТГОВОРИ ОТ ЕДНА ОТ ДВЕТЕ СИЛИ.

ОПИТЪТ В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИТЕ СТРАНИ СЪЩО ПОКАЗВА, ЧЕ РЕВОЛЮЦИЯТА, ИЗВЪРШЕНА В ИМЕТО НА ХУМАННА ИДЕЯ, ВОДИ ПО ПЪТЯ СИ НОВА ДИКТАТУРА, КОЯТО СЕ Е СФОРМИРАЛА НЕУСЕТНО ОТ СРЕДСТВАТА, ПРИЛАГАНИ ЗА СВАЛЯНЕ НА РЕЖИМА.

НАПЪЛНО НОРМАЛНО Е ЧЛЕНОВЕ НА БСП ОТ ПО-НИСКИЯ ЕШЕЛОН ДА ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТ В НЕЩО, КОЕТО ГЛАВНИТЕ ОТ ТАЗИ ПАРТИЯ ДОБРЕ ЗНАЯТ.

ПРЕЛИВАТ СЕ КЪМ ТАЗИ ОПОЗИЦИЯ НЕ САМО ПОДБРАНИ КАДРИ, НО И МЕТОДИТЕ НА БОЛШЕВИЗМА С ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ФАШИСТКАТА И ИЗОБЩО НА ВСЯКА ДИКТАТУРА. НЕЩО, КОЕТО БСП ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ВЪРШИ ПО РЕДИЦА МЕЖДУНАРОДНИ И ВЪТРЕШНИ ПРИЧИНИ, ЩЕ ГО ВЪРШИ СДС ОТ ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ.


ДО ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА ОТ ГРАДА И СЕЛОТО!
ДО ТРУДОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ОТ ЗАВОДИТЕ, МИНИТЕ И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО!
ДО ИНЖЕНЕРИТЕ, АРХИТЕКТИТЕ И ТЕХНИЦИТЕ ОТ ПРОЕКТАНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛСТВОТО!
ДО ЛЕКАРИТЕ И ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ, УЧИТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ!
ДО ВСИЧКИ ХОРА НА УМСТВЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИЯ ТРУД В БЪЛГАРИЯ!
СКЪПИ ДРУГАРИ,

БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПАРТИЯТА НА ДИМИТЪР БЛАГОЕВ-ДЯДО ОТНОВО ВЪЗКРЪСНА СЛЕД 71 ГОДИНИ ПРИНУДИТЕЛНО МЪРТВИЛО. НЕЙНАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 АВГУСТ 1990 ГОДИНА В ПЪРВИЯ КЛУБ НА ТЕСНИТЕ СОЦИАЛИСТИ НА БЛАГОЕВ. ПРИЕТИ СА УСТАВЪТ И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА. ИЗБРАН Е ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ.

БРСДП СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВАС - ДОВЧЕРАШНИТЕ И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ НА БКП /БСП/ И ОСОБЕНО КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА ДА СЕ НАРЕДИТЕ ПОД ЗНАМЕТО НА ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЗА ЕДИНСТВО НА ТРУДОВИТЕ ХОРА В НАШАТА ИЗМЪЧЕНА РОДИНА. НАШАТА ПАРТИЯ Е ЛЯВА, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОЧЕРПИЛА НАЙ-ЦЕННОТО ОТ МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ, ОТ УЧЕНИЯТА НА БЕРНЩАЙН И КАУЦКИ. НИЕ СМЕ ЗА ЕДНО СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ДА НЯМА ПОТИСНАТИ И УНИЖЕНИ, ЗА ПЪЛНА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА НА СВОБОДНАТА ЛИЧНОСТ.

ПРЕЗАПИСВАЙТЕ СЕ В БРСДП, СЪЗДАВАЙТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ. БРАНЕТЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. ТЯ Е ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ - НАЙ-МОЩНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА. ВНИМАНИЕ! БКП /БСП/ ОТНОВО ПРОТЯГА ХИЩНИ РЪЦЕ КЪМ НАШАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ЖЕЛАНИЕ ДА Й НАЛОЖИ КОМУНИСТИЧЕСКА ШАПКА! БДЕТЕ, СКЪПИ ДРУГАРИ!

НА ВСИЧКИ ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА ПОЖЕЛАВАМЕ ПРЕДИ ВСИЧКО ОТЛИЧНО ЗДРАВЕ И УСПЕХ В ТРУДА И ЖИВОТА. НИЕ СМЕ КОРАВ НАРОД И ЩЕ ПРЕЖИВЕЕМ СЕГАШНИТЕ ТРУДНОСТИ.

СОФИЯ, АВГУСТ 1990 ГОДИНА        

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БРСДП
СОФИЯ 1373, ЖК "ЗАПАДЕН ПАРК"
УЛ."СУХОДОЛСКА" 2, БЛ.32, АП.5 ТЕЛ.22-81-58

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ПО ПОВОД КОНЧИНАТА НА ИВАН/ВАНЧЕ/ МИХАЙЛОВ.


ПО ПОВОД КОНЧИНАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛОЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ Г-Н ИВАН МИХАЙЛОВ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ОБРЪЩА КЪМ НЕГОВИТЕ БЛИЗКИ, СЪРАТНИЦИ, КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И КАНАДА, КЪМ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ С ПРИЗИВ ТЛЕННИТЕ МУ ОСТАНКИ ДА БЪДАТ ПОГРЕБАНИ НА РОДНА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ.

СОФИЯ, 5 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" В ПОДКРЕПА НА ПРИЗИВА НА БНДП.


ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В СТРАНАТА ДА ПОДКРЕПЯТ ИНИЦИАТИВАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ИВАН /ВАНЧЕ/ МИХАЙЛОВ, ДЪЛГОГОДИШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТДАЛ ЦЕЛИЯ СИ СЪЗНАТЕЛЕН ЖИВОТ ЗА СВОБОДАТА НА ПОРОБЕНИТЕ БЪЛГАРИ В МАКЕДОНИЯ, ДА БЪДАТ ПОГРЕБАНИ С ПОЛАГАЩИТЕ МУ СЕ ПОЧЕСТИ В СТОЛИЦАТА НА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ.

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ В ПОДКРЕПА НА ПРИЗИВА НА БНДП.


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ИЗРАЗИЛИ СКРЪБТА СИ ПО ПОВОД ВНЕЗАПНАТА СМЪРТ НА ИВАН МИХАЙЛОВ И АПЕЛИРА КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ И ИТАЛИАНСКИТЕ ВЛАСТИ ТЯЛОТО МУ ДА БЪДЕ ПОГРЕБАНО НА РОДНА ЗЕМЯ.

СОФИЯ, 7 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА  ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/:

ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИВР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ ОТ ЗАВОДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРАД ШУМЕН.


НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА ШУМЕН, ПОДДЪРЖАМЕ ИСКАНИЯТА НА ДЕПУТАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ ДИМИТЪР АРНАУДОВ ЗА:

1. ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА В ЛИЦЕТО НА СПАС МУЛЕТАРОВ ДА ДАДЕ ОБЯСНЕНИЕ ЗАЩО НЕ Е ЗАПОЧНАЛА ПРОЦЕДУРАТА ПО МОЛБА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ HP 8202 ОТ М.МАЙ 1990 Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНИТЕ И АНТИКОНСТИТУЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОСТЪПИЛИТЕ СИГНАЛИ ПО МЕСТА ОТ ГРАЖДАНИТЕ.

2. Г-Н Г.ПИЛЕВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА - ДА БЪДЕ ПОКАНЕН ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ДА ПРЕДОСТАВИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОТИВОЗАКОННИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДПС.

3. ЛИДЕРИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ФРАКЦИИ ЛИЛОВ, БЕРОН И ВЪЛКОВ ДА ИЗРАЗЯТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА ДПС И Е ЛИ ТО ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТЪТ/ НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ВНОСИТЕЛ НА ПРОЕКТОЗАКОНА, ДА ДАДЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД РАЗЯСНЕНИЯ Е ЛИ ДПС ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В СМИСЪЛА НА ТОЗИ ЗАКОН.

5. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ДА НЕ УТВЪРЖДАВА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ВРЕМЕННИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ И УПРАВИ ДО ДАВАНЕ НА ОТГОВОР НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ.

6. ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ И НАСТОЯВАМЕ БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ГИ ОГЛАСИ И ДАДЕ ОТГОВОР.

ОБЯВЯВАМЕ СТАЧНА ГОТОВНОСТ И АКО ДО 17 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА НЕ ПОЛУЧИМ ОТГОВОР, ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО СИ НА СЪОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ.

ШУМЕН, 7 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА НЕЗАВИСИМАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ.


С ВЪЗМУЩЕНИЕ И НЕ БЕЗ ОПАСЕНИЯ НАБЛЮДАВАХМЕ ЕСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В СТОЛИЦАТА И ПРОЯВИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКСТРЕМИЗЪМ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ. ГРУПИРОВКИ, ЯВНО ЦЕЛЯЩИ МИНИРАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ, НЕ СЕ СПРЯХА И ПРЕД ВАНДАЛСКИЯ АКТ НА 26 АВГУСТ 1990 ГОДИНА - ЗАПАЛВАНЕТО НА КЛУБА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП В СТОЛИЦАТА.

КРИВОРАЗБРАНАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, КОЯТО НЯКОИ ХОРА И ГРУПИРОВКИ ВЪЗПРИЕМАТ КАТО ПЪЛНО НЕЗАЧИТАНЕ НА ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА, ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПОХВАТИ НА ДИКТАТ НАД ВЛАСТТА, РЕВАНШИЗМА, НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ СА ПРИСЪЩИ САМО НА КРАЙНОДЕСНИТЕ, ФАШИЗИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ В СТРАНАТА, КОИТО НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ДЕМОКРАЦИЯТА И ОБНОВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

КАТО ОСЪЖДАМЕ ПРОЯВИТЕ НА ЕКСТРЕМИЗЪМ И ЛИПСАТА НА ЕЛЕМЕНТАРНА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА

НАСТОЯВАМЕ:

1. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОСЪДИ ВСИЧКИ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА ДИКТАТ НАД ВЛАСТТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЯ Е ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНА!

2. ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗВЪРШИ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАЯ И ВЗЕМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ ПО КОНКРЕТНИЯ ПОВОД.

3. КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ДА ИЗВЪРШАТ ЩАТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ И ДА ОБЯВЯТ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА НЕ САМО КОНКРЕТНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ТОЗИ ВАНДАЛСКИ АКТ, НО И ТЕХНИТЕ ПОДБУДИТЕЛИ И ПОМАГАЧИ, КАТО ПРИЛОЖАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА В ЦЯЛАТА ТЯХНА СТРОГОСТ.

4. ДА БЪДЕ ПОТЪРСЕНА И ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ПРИСЪСТВУВАЛИ НА ИНЦИДЕНТА И В КАЧЕСТВОТО СИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ТАЗИ БЕЗПРИМЕРНА В НАШАТА ИСТОРИЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА БЕЗОТГОВОРНОСТ И ЕКСТРЕМИЗЪМ; ТЕХНИТЕ ИМЕНА СЪЩО ДА БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ.

5. ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ДА ОБЯВЯТ МОРАТОРИУМ ЗА СРОК ОТ ПЕТНАДЕСЕТ ДНИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ МАСОВИ ПРОЯВИ, КОИТО САМО ЩЕ ЗАСИЛЯТ НАПРЕЖЕНИЕТО В СТРАНАТА, КАТО СЕ РАЗПОРЕДИ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ДА НЕ ДАВАТ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБНИ ПРОЯВИ В ТОЗИ СРОК.

ПЛОВДИВ, 27 АВГУСТ 1990 Г.                             /ПРВССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 10 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРВДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ /СМКПД/, ПРИЕТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ КОНГРЕС ПРЕЗ ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА.


НА 5 И 6 ЯНУАРИ 1990 Г. В ЗАЛА "МАКЕДОНИЯ" НА МАКЕДОНСКИЯ КУЛТУРЕН ДОМ В ГР. СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ. СЪЮЗЪТ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ БЕ НЕЗАКОННО ПРЕКРАТЕНА ПРЕЗ 1977 Г., Е ПРАВОПРИЕМНИК И НАСЛЕДНИК НА ТРАДИЦИИТЕ И ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЛЕГАЛНИТЕ МАКЕДОНСКИ БЕЖАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЗДАДЕНИ В СВОБОДНИТЕ ПРЕДЕЛИ НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ ВЕДНАГА СЛЕД ЖЕСТОКОТО МУ РАЗПОКЪСВАНЕ ОТ БЕРЛИНСКИЯ КОНГРЕС ПРЕЗ 1878 Г. СЪЮЗЪТ Е РОДОЛЮБИВА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ-БЕЖАНЦИ ОТ МАКЕДОНИЯ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ, КАКТО И НА ВСИЧКИ РОДОЛЮБЦИ, КОИТО СА ГОТОВИ ДА ЗАЩИТАВАТ И РАБОТЯТ ЗА СПРАВЕДЛИВАТА НИ НАЦИОНАЛНА КАУЗА.

ЦЕЛТА НА СЪЮЗА Е ДА РАБОТИ ЗА ДУХОВНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, КАТО СЪХРАНЯВА И РАЗВИВА КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЕЖАНЦИТЕ И ПОТОМЦИТЕ ИМ, ДА СЕ БОРИ ПРОТИВ ФАЛШИФИКАЦИИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И АСИМИЛАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ДА ОПАЗВА И УМНОЖАВА С НАУЧНИ И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ СРЕДСТВА ВСИЧКО ЦЕННО И ВЪЗВИШЕНО, КОЕТО МАКЕДОНЦИТЕ СЪТВОРИХА И ЗАВЕЩАХА НА ПОКОЛЕНИЯТА ПРЕЗ ЕПОХАТА НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ БОРБИ.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СМКПД В БЪЛГАРИЯ НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ:

1. СЪЮЗЪТ ЩЕ РАБОТИ ЗА ОПАЗВАНЕ И УМНОЖАВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ, ВГРАДЕНИ В ХРАМА НА ОБЩОНАЦИОНАЛНАТА НИ СЪКРОВИЩНИЦА.

2. СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ БОРИ ПРОТИВ ФАЛШИФИЦИРАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО ЧРЕЗ ДЕЙНОСТТА НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА РАБОТА НА ДРУЖЕСТВАТА И НЕГОВАТА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.

3. СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ БОРИ СЪЩО ПРОТИВ АСИМИЛАЦИЯТА И ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ, КЪДЕТО И ДА ЖИВЕЯТ ТЕ, В ДУХА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

4. СЪЮЗЪТ ЩЕ ПОДДЪРЖА НАЙ-ТЕСНИ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ МАКЕДОНСКИ РОДОЛЮБИВИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СВЕТА В ИМЕТО НА ОБЩОБЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИДЕАЛИ.

5. СЪЮЗЪТ ЩЕ ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ И ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ И ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ИМАТ НАУЧНО-ОБОСНОВАНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА И В СВОЯТА ПОЛИТИКА ЗАЩИТАВАТ ИСКОННИТЕ БЪЛГАРСКИ ИНТЕРЕСИ.

6. СЪЮЗЪТ РАТУВА И ЩЕ РАБОТИ ЗА ЕДНА ПОСТОЯННА И НЕПОДДАВАЩА СЕ НА КОНЮНКТУРНИ ВЛИЯНИЯ СТАБИЛНА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.

ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ ИСТОРИЯТА ЕДИН ДЕН НЕПРЕМЕННО ЩЕ ЗАПОЧНЕ С НОВА СТРАНИЦА, ЗАЩОТО СПРАВЕДЛИВОСТТА И ИСТИНАТА ЩЕ НАЛОЖАТ ТОВА НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, ИЗДИГАМЕ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ЦК НА БКП:

1. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО С ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ И ОТНОШЕНИЕТО КЪМ СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ ЗАД ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНАТА, КОИТО СА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

2. ДА ОСЪДИ ПОЛИТИКАТА НА НАСИЛСТВЕНО ДЕНАЦИОНАЛИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1944-1963 Г., СПРЯМО БЪЛГАРИТЕ-БЕЖАНЦИ И ОТ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ, КАКТО И АСИМИЛАЦИЯТА НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ, ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА, ПРОДЪЛЖАВАЩА И ДО ДНЕС.

3. ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ ДАННИ ЗА ВСИЧКИ САНКЦИОНИРАНИ: БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ, НАКАЗАНИ С И БЕЗ ПРИСЪДИ, ЛИЧНО И СЕМЕЙНО ИЗСЕЛВАНИ, ИЗПРАЩАНИ В ЛАГЕРИ, ИЗКЛЮЧВАНИ СТУДЕНТИ ОТ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УВОЛНЯВАНИ ОТ РАБОТА, МОРАЛНО И ФИЗИЧЕСКИ МАЛТРЕТИРАНИ, САМО ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ НЕ СА ИЗМЕНЯЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ СИ РОД.

4. ДА СЕ НАПРАВЯТ ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ВСИЧКИ ДЕЛА И ПРИСЪДИ НА ПЕТРИЧКИЯ, НЕВРОКОПСКИЯ И СОФИЙСКИЯ СЪД ПРЕЗ ПЕРИОДА 1944-1963 Г.

5. ДА СЕ ОБЯВЯТ СПИСЪЦИТЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ВЛАСТИТЕ СА ПРЕДАЛИ НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ И ТАМ СА БИЛИ ЛИКВИДИРАНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ 1945-1949 Г.

6. ДА СЕ ОБЯВЯТ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ И МОНТИРАНИТЕ ПРОЦЕСИ СРЕЩУ ДЕЙЦИ НА ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ /ВМРО И ДР./ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1944-1963 Г.

7. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ СЪС СРЕДСТВА НА ДЪРЖАВАТА ПАМЕТНИЦИТЕ НА: НЕЗНАЙНИЯ МАКЕДОНСКИ ЧЕТНИК В БЛАГОЕВГРАД, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ В КЮСТЕНДИЛ, ЗАГИНАЛИТЕ В БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ В ГР. САНДАНСКИ И ДР.

8. ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕОЦЕНКА НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА СЕЛИЩА, ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ, ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ И ЗАВЕДЕНИЯ С ОГЛЕД НА ТРАДИЦИИТЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ИЛИ ГЕОГРАФСКИЯ РАЙОН.

9. ДА СЕ ЗАСТЪПЯТ ШИРОКО ПО-ВАЖНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ, КУЛТУРА И ФОЛКЛОР ОТ МАКЕДОНИЯ В УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ НА ВСИЧКИ НИВА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА.

10. ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ И ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПОЛЗУВАНЕ ВСИЧКИ ДОГОВОРИ, СПОРАЗУМЕНИЯ, СПОГОДБИ И ДР. ДОКУМЕНТИ, СКЛЮЧЕНИ СЪС СЪСЕДНИ   СТРАНИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

11. ДА    СЕ ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ И НАРОДИТЕ НА БАЛКАНИТЕ, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ СЪС СВОБОДНИ ГРАНИЦИ.

12. БЪЛГАРИТЕ ОТ ВАРДАРСКА И ВГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ ДА ИМАТ ЕДНАКЪВ СТАТУТ С БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА РАБОТА, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ПРЕБИВАВАНЕТО ИМ В СТРАНАТА.

13. ЦК НА БКП ДА ПРЕРАЗГЛЕДА РЕШЕНИЯТА СИ ОТ 1924 Г., ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО НА КОМИНТВРНА ОТ 1934 Г., РЕШЕНИЯТА НА 10 И 16 ПЛЕНУМИ, БЛЕДСКИТЕ И ДР. СПОРАЗУМЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС И ИЗЛЕЗЕ С ОБОСНОВАНО СТАНОВИЩЕ, С КОЕТО ДА ГИ ОСЪДИ И ОТХВЪРЛИ КАТО АНТИБЪЛГАРСКИ.

14. ЦК НА БКП ДА ИЗЛЕЗЕ С ОБЯСНЕНИЕ КОЙ И ЗАЩО НАРЕДИ ДА СЕ РАЗТУРИ МАКЕДОНСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ И ДА СЕ ПРЕДАДЕ ЦЯЛОТО НЕГОВО ИМУЩЕСТВО И АРХИВ В СФР ЮГОСЛАВИЯ.

15. ЦК НА БКП ДА ИЗЯСНИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ЗАЩО БЕ ПРЕДАДЕН САРКОФАГЪТ С КОСТИТЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА ЮГОСЛАВИЯ И КОЙ НОСИ ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА.

16. ЦК НА БКП ДА ОБЯСНИ КОЕ НАЛОЖИ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1977 Г. И ОТНЕМАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА МУ, СЪГРАДЕНА С ЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ТРУД НА САМИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ МАКЕДОНИЯ.

В ДУХА НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪЗСТАНОВЕНИЯ СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, НАСТОЯВАМЕ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ЦК НА БКП ДА ДАДАТ СВОЕВРЕМЕННИ И ПЪЛНИ ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ИСКАНИЯ, КОИТО ДА СТАНАТ ДОСТОЯНИЕ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

ИЗПОЛЗУВАЙКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ ЕДИНСТВЕНО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ СРЕДСТВА, НИЕ ОТКРИТО ЗАЯВЯВАМЕ:

НАЙ-СПРАВЕДЛИВОТО РАЗРЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС БЕ ГЕНИАЛНО ПРОЗРЯНО ОТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА И ЧОВЕКОЛЮБИЕТО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КОЙТО НИ ЗАВЕЩА: "АЗ РАЗБИРАМ СВЕТА ЕДИНСТВЕНО КАТО ПОЛЕ ЗА КУЛТУРНО СЪРЕВНОВАНИЕ НА НАРОДИТЕ".

ТОВА Е И НАШЕТО ВЕРУЮ!

СОФИЯ, 6 ЯНУАРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/