10 ноември 1995


София, 10 ноември 1995 година
Брой 221 /1522/    

Редактор: Нина Гаврилова


София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


Още от своето създаване преди 6 години ние, българските надионалдемократи, неиз менно сме отстоявали интересите на род и родина. Именно в защита на добре осъзнатите национални и държавни интереси Българската национална демократическа партия /БНДП/ винаги е била вярна на азбучната истина - че демокрацията е възможна само там, където се спазват конституцията и законите на страната, пред които всички лоялни граждани са равни. Ето защо ние винаги и последователно сме били противници на всички сепаратистки и противоконституционни организации - като ОМО "Илинден" и Движението за права и свободи /ДПС/. Ние винаги сме смятали, а последните събития категорично подтвърждават нашата позиция, че тези две организации са изградени на етническа основа, носят в себе си отровните корени на отцепничеството и следователно са противоконституционни.

Последните закани на лидера на ДПС А.Доган, че ще създаде етническа партия в България, са само огласяване на вече съществуващото положение и са нагло предизвикателство срещу конституционните устои на демокрацията в България.

Ето защо Българската национална демократическа партия призовава всички свои членове, симпатизанти, както и всички трезвомислещи и лоялни български граждани да подкрепят независимия кандидат д-р Георги Георгиев за кмет на град Кърджали. С това ще покажем нашата воля и готовност като общество и държава да градим сами и без чужда намеса своето бъдеще.

София, 8 ноември 1995 година

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УЧАСТНИЧКИТЕ В СРЕЩАТА НА ЖЕНИТЕ ОТ СОФИЯ КЪМ СТОЛИЧАНИ /8 НОЕМВРИ 1995 Г./ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Изправени сме пред отговорността на гражданския си дълг да изберем кмет на столицата ни. Съзнаваме, че това ще бъде труден избор. Разделени сме от политическия плурализъм, от социалното неравенство, от несгодите на оцеляването. Но ако се обърнем към разума си, ако не си затворим очите за тежките проблеми на нашия бит, които са породени от разрушителната некомпетентност и безотговорност на досегашния кмет г-н Янчулев, ще видим, че имаме много повече основания да обединим усилията си в спасяването на столицата.

Ние, представителките на жените от София, апелираме:
- да ползваме правото и свободата си на избор, за да гласуваме за новото качество на живота, подчинено на професионализма и гражданското достойнство;
- да защитим демократичните промени в обществото ни, като се доверим на доказаните управленски възможности, а не на политическата фразеология и конфронтация;
- да проявим гражданската си зрелост и да изберем личността, способна да хармонизира социалните, икономическите, културните и екологичните проблеми в живота на софиянци;
- да спрем вълната на насилие, корупция и престъпност, като овластим почтената личност, готова да сътрудничи с правителството и компетентните институции на държавата.

Да гласуваме масово за достойната личност на Венцислав Йосифов, който успешно съчетава в гражданската си позиция управленска компетентност и съпричастие към проблемите на обществото.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Вашата отговорност пред столичния град е вашият избор на 12 ноември 1995 г. В този избор ние залагаме неговата перспектива и бъдеще до края на века.

Да гласуваме с реализъм и добронамереност, за да дадем шанс на общественото ни сътрудничество в превръщането на София в цивилизован дом за всички ни.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА - ВАРНА, ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ.


Не политически мотиви, а нашият граждански дълг, здравият човешки разум изискват да бъде спряна пагубната за града ни политика, олицетворявана четири години от кмета Христо Кирчев. В днешния свят на преход и на социална несигурност, когато липсват повечето от вчерашните опорни точки, когато за немалка част от варненци въпросът е поставен за тяхното оцеляване, следва всички да осъзнаят опасността, която представлява едно повторно избиране на Христо Кирчев за кмет на общината.
Реална опасност, чиито най-общи измерения са:


- Неспособност на кмета Кирчев и на неговия екип да изработят и предложат на града социални проекти и дейности, които да тласнат съдбините на общината в посоката, желана от мнозинството граждани.

Цялата управленска дейност на кмета Кирчев бе насочена към задоволяване интересите на тясна прослойка от политически съмишленици и финансовообвързани с него и СДС новозабогатели и рентиери. Акцентът бе поставен на реституцията и създаване на условия за гешефтарска търговия, не бе даден тласък, не бе помогнато за стабилизирането и развитието на производствата, които биха създали нов или възстановили традиционния поминък на варненеца. Изгубени бяха редица възможности за изгодни инвестиции в общината.


- Административна некомпетентност на кмета Кирчев в ръководството на общинските дела.

От най-чист град в републиката Варна в много от кварталите си се превърна в жалко сметище. Транспортното обслужване на гражданина постепенно, но неумолимо поскъпва при драстично влошаване на качеството му. Здравеопазването за обикновения, неспособен да плаща рушвети варненец се превърна в източник на страх. Зелените площи и детските площадки в голямото им болшинство бяха запуснати и превърнати в платени паркинги, кръчми и прочие. Градските плажове бяха разграбени от различни, най-често съмнителни фирми. Уличното осветление, уличните настилки и тротоари, с изключение на някои райони на града, са безнадеждно запуснати. Жилищното строителство беше плъзнато по плоскостта на печалбарството. Почти нищо не бе извършено за цял мандат за топлофициране и модернизиране на водоснабдяването и канализацията.


- Неспособност или нежелание на кмета Кирчев да излезе от тесните рамки на партийната отговорност и интереси.

Той започна дейността си и продължи през целия си мандат гоненията на кадри от общинските структури и от държавните фирми по политически причини. Не пропусна нито един повод да охули и омерзи инакомислещите. С думи и с дела се противопоставя на централната изпълнителна власт, твърде често в нарушение на закона. Не признава вота на варненци, нито приема предложения от варненски политически сили, ако те не са в съзвучие или пряко разрешени от политическата сила, която го подкрепя.


- Лична морална и гражданска нечистоплътност на кмета Кирчев.

На фона на обедняваща Варна г-н Кирчев прекара почти една четвърт от мандата си в безплодни за общината екскурзии до далечни страни. Огромна сума от триста милиона лева на ползвателите на земи лежат в банката, за да ползва общинската администрация лихвите, докато собствениците не получават нищо. Обществена тайна е, че различни административни услуги се извършват срещу плащане, а господин кметът за целия си мандат не успя да открие и да санкционира нито един случай. Срещу господин Христо Кирчев в битността му на кмет на Варна са заведени две следствени дела.

Целият мандат на господин Христо Кирчев се характеризираше с една непрестанна несигурност за варненеца. Несигурност икономическа, несигурност социална, несигурност физическа. А когато в една общност се възцари чувството за несигурност, когато гражданинът не може повече да вярва на най-отговорния политически деец на общината - тогава демокрацията е в опасност! И това е главната опасност, която представлява повторното избиране за кмет на господин Христо Кирчев. Защото колко струва победата на демокрацията над тоталитарния режим, когато се отклоняват обществени средства за политически приятели, когато се разпилява интелектуалният потенциал на общината, когато пред очите на властниците се разграбва съзижданото за десетилетия, когато се загърбва бъдещето на един град, в който живеем, в който ще живеят и децата ни.

Безпристрастните математически разчети сочат, че на първия тур за кметски избор за господин Христо Кирчев са гласували само седемнадесет процента от гласоподавателите на община Варна. Останалите или не са отишли до урните, или са дали вота си на други политически сили, в полза на други кандидати. Ще оставят ли варненци да бъдат управлявани по волята само на една шеста от населението, ще позволят ли и тази поредна гавра с демокрацията!

Водена от грижата за всеки варненец поотделно и за всички ни заедно. Демократичната левица реши да подкрепи на втория тур независимия кандидат за кмет Кирил Йорданов. Една личност, доказала се вече в управлението, една кандидатура, обединяваща широк кръг варненци, една алтернатива на политически оцветения син кандидат за кмет.

Демократичната левица във Варна е убедена, че на 12 ноември варненци ще демонстрират интелигентността си, високата си гражданска култура, нарасналото демократично самочувствие, като овластят с вота си един политически независим съвременен социален мениджър. Само по този начин можем да отстраним опасността, наречена Кирчев. Това е най-надеждният път за достоен живот през следващите четири години.

Варна, 3 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И КОАЛИЦИЯ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД. Документът е адресиран до Централната избирателна комисия, до Общинската избирателна комисия - Благоевград, и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Червената цензура сложи ръка върху средствата за масова информация. Посегна на вестник "Струма", който от днес не приема материали, отразяващи предизборните изяви на Съюза на демократичните сили и коалиционните му партньори в Благоевградски регион. Това се отнася за новосъздадения Обединен демократичен съюз в Благоевград. В основата е страхът, че инж. Илиян Попов - кандидат за кмет, който обедини всички демократични сили в Благоевград, все повече увеличава шансовете си след 12 ноември 1995 г. да бъде кмет на община Благоевград.

Директорът на Радио Благоевград не допусна в предаване кмета на община Благоевград г-жа Елиана Масева за отговор на хулите и параноичните нападки, които разпространяват социалистите, които се придвижват, харчейки народни пари, с държавни мерцедеси и хеликоптери.

В предизборния период до първия тур Българската социалистическа партия /БСП/ допусна груби нарушения на Закона за местните избори, като в организираните от нея предизборни срещи участваха членове на правителството. За това своевременно сезирахме ЦИК и ОбИК.

Политическата безпринципност и цинизъм днес, 7 ноември 1995 г., достигна до своя връх с предизборната визита на министър-председателя на Република България Жан Виденов в Благоевград. Явно законовите разпоредби, както в близкото минало, не важат за социалистите и с нарушението на чл. 50 /2/ от Закона за местните избори вестник "Струма" става орган на Висшия съвет на БСП в дните преди втория тур.

Протестираме срещу отнетото право на хората да се информират пълно и точно за политическите процеси в Благоевградски регион. Протестираме срещу грубото погазване на законите в Република България. Настояваме ЦИК и ОбИК да предприемат необходимите мерки съгласно разпоредбите на закона за осигуряване на равнопоставеност на политическите сили в средствата за масова информация в община Благоевград.

Благоевград, 7 ноември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДС - БЛАГОЕВГРАД:
д-р Иван Ловджиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗБОРНИЯ КЛУБ НА СДС И КОАЛИЦИЯ:
Атанас Георгиев

КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД:
И. Попов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ, ПРИЕТ НА XVI КОНГРЕС.


Съюзът на социалдемократическата младеж /ССДМ/ е организация на млади хора, споделящи идеите на социалдемокрацията. Съюзът е наследник на основания през 1921 г. противоконституционно разпуснат през 1948 г. Съюз на социалистическата младеж /ССМ/.

Основна цел на ССДМ е изграждането и гарантирането на хуманно и демократично общество, утвърждаващо принципите на свободата, справедливостта и солидарността. Приоритетно значение се отдава на осигуряването на действително пълноправно участие на младежта в обществения и в културния живот, на защитата на социално-икономическите и други интереси на младите хора.

ССДМ е член на Международния съюз на социалдемократическата младеж, чиито идеи и цели споделя.


Г Л А В А   П Ъ Р В А
ЧЛЕНСТВО

Чл. 1. Членуването в ССДМ е доброволно.

Чл. 2. Членството в ССДМ е индивидуално и колективно.

Чл. 3/1/ Индивидуален член на ССДМ може да бъде всеки български гражданин на възраст от 16 до 37 години, който приема устава и програмата на ССДМ.
/2/ Членството става факт след свободно изразена воля и съгласие на избраното основно формирование.
/3/ Индивидуалните членове получават членска карта.

Чл. 4 /1/ Колективен член на ССДМ може да бъде всяко младежко формирование, чиято дейност не противоречи на целите и характера на организацията.
/2/ Приемането на колективни членове се извършва посредством регламентиращ взаимоотношенията договор с формированията на ССДМ на регионално и национално ниво.


Прекратяване на членство

Чл. 5. Членството в ССДМ се прекратява по:
а/ собствено желание;
б/ при навършване на 37-годишна възраст;
в/ по решение на Основното младежко формирование;
г/ при прекратяване на договора за колективно членство;
д/ при разпускане на формированията.


Ограничения

Чл. 6. Не могат да бъдат членове на организацията младежи, членуващи в обществени организации и партии, чиито цели и дейност противоречат на тези на ССДМ.


Г Л А В А   В Т О Р А
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ


Принципи

Чл. 7. Устройството на ССДМ се основава на:
а/ самоорганизация при изграждането на основните формирования на регионално ниво;
б/ сдружаване на членовете на основата на общи интереси и идеи, по месторабота, учение, живеене и др.;
в/ възможност за асоцииране по професионални, по интереси, идеи и др. признаци;
г/ изискванията на законите на страната.


Дейност

Чл. 8. Дейността на ССДМ се основава на:
а/ публичност и гласност;
б/ отчетност на всички изборни органи пред своите избиратели;
в/ гаранции за правата и интересите на мнозинството и малцинството;
г/ равенство на права и задължения без привилегии и ограничения за всички членове;
д/ автономност и самодейност.

Чл. 9 /1/ Решенията в ССДМ се вземат с обикновено мнозинство /повече от половината от присъстващите/. За да се вземе решение, е необходимо присъствието на повече от половината от членовете на формированието.
/2/ Мнозинството има правото да действа от името на организацията за изпълнение на взетите решения.
/3/ Органът действа от името на мнозинството.


Сътрудничество с други организации

Чл.10 /1/ За осъществяване на своите задачи ССДМ или неговите звена могат да си сътрудничат или сдружават с други обществени организации на основата на общото в целите и интересите им.
/2/ ССДМ и неговите звена осъществяват контакти и връзки с чуждестранни и международни организации в съответствие със своите принципи и цели.


Г Л А В А   Т Р Е Т А
ОРГАНИ В ССДМ


   Раздел I
Принципи на формиране
Избори

Чл. 11/1/ Изборът на членове на регионалните, националните и изпълнителните органи на ССДМ става с тайно гласуване. За една длъжност се предлагат повече от една кандидатури, като се осигурява възможност за състезателност.
/2/ Представителството се определя по единна за всички фирмирования норма, определена от Националния съвет или договорите за колективно членство.
/3/ Изборните длъжности се заемат за не повече от два последователни мандата в състава на един орган.


Отзоваване

Чл. 12 /1/ Преди изтичане на мандата членовете на изборни органи могат да бъдат отзовани от тези, които са ги избрали.
/2/ Основните формирования, делегатските събрания, Националната конференция и Конгресът могат да гласуват вот на недоверие на избраните от тях органи. В този случай се избира нов състав.


Раздел II

ОСНОВНИ МЛАДЕЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ

Чл. 13. Индивидуалните членове на ССДМ изграждат Основни фирмирования /основни организации, дружества, клубове и др./. Всички те са равноправни на регионално ниво /окръг/.


Компетентност

Чл. 14 /1/ Основните формирования в съответствие с програмата на ССДМ самостоятелно определят:
а/ насоките, задачите, формите и средствата на своята дейност;
б/ вътрешната си структура и необходимостта от щатен апарат;
в/ по преценка избират свои контролни органи;
г/ разпореждат се с финансовите средства и имуществото си.

/2/ По норма, определена от Националния съвет, избира делегати за конференции и конгреси.


Обединяване

Чл. 15. Група формирования могат да се обединяват по собствен избор на регионално ниво по териториален, професионален и други принципи, както и по интереси.


Формирования в чужбина

Чл. 16. Младежки формирования и техни обединения могат да се създават от членове на ССДМ, работещи, живеещи или учещи в чужбина, ако това не противоречи на законите на съответната страна.

 

Раздел III
РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ССДМ
Делегатско събрание

Чл. 17. Орган на самоуправление на ССДМ на територията на региона /окръг/ е Делегатското събрание. То се сформира от делегирани представители на Основните формирования на територията съобразно тяхната членска маса. Делегатското събрание е с мандат до една година.


Компетентност

Чл. 18. Делегатското събрание избира:
а/ Регионален съвет и по преценка контролна комисия;
б/ определя необходимостта от щатен апарат и размера на възнаграждението му.

Чл. 19. Делегатското събрание се свиква по необходимост от Регионалния съвет, контролната комисия или една трета от делегатите.

Чл. 20. Делегатското събрание осъществява дейността си в съответствие с предоставените му правомощия от съставящите го Основни формирования. За тази цел обсъжда и приема мандатна регионална програма и отчета за нейното изпълнение. Разпорежда се със средствата и имуществото си.


Регионален съвет

Чл. 21. Регионалните съвети представят формированията и отстояват интересите им пред съответните държавни и други организации.


Раздел IV
НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА ССДМ
Конгрес

Чл. 22 /1/ Върховен орган на ССДМ е конгресът. Конгресът се свиква по необходимост от Националния съвет, по искане на не по-малко от една четвърт от регионалните делегатски събрания или на не по-малко от една трета от делегатите на последния конгрес.
/2/ Датата, мястото и дневният ред на конгреса се обявяват официално най-малко един месец преди датата на откриването му.
/3/ Конгресът се свиква не по-рядко от веднъж на две години.

Чл. 23 /1/ Делегатите на конгреса представят равноправно членовете на Основните формирования с оглед тяхната членска маса.
/2/ Делегати по право са и членовете на Националния съвет, Националната контролна комисия. Съотношението между тях и избраните по норма делегати е не по-малко от 1:3.

Чл. 24 /1/ Конгресът:
а/ приема Програмата на ССДМ;
б/ приема промени в Устава на ССДМ;
в/ избира председател на ССДМ, заместник-председател, Национален съвет и Национална контролна комисия;
г/ обсъжда отчетите на председателя, Националния съвет, Националната контролна комисия и взема решения по тях.

/2/ Кандидатури за членове на Националния съвет се издигат от Основните формирования и се отразяват в протоколи на техните събрания за избор на делегати.


Национален съвет

Чл. 25 /1/ Националният съвет /НС/ ръководи ССДМ за времето между два конгреса.

/2/ Националният съвет е в състав от 21 до 31 членове, като освен тях в него влизат избраните от конгреса председател и заместник-председател.

/3/ Националният съвет:
а/ Реализира Програмата на ССДМ и решенията на конгреса;
б/ избира главен секретар;
в/ избира секретариат, като го конституира по основни дейности и съответни комисии към него;
г/ поставя задачи на Секретариата и отчита тяхното изпълнение;
д/ отчита своята дейност пред конгреса.

/4/ Провежда своите заседания не по-рядко от веднъж на два месеца.

/5/ Членовете на НС, неприсъствали на три поредни заседания, отстъпват своето място на подгласниците на НС.

/6/ Националният съвет утвърждава бюджета на НС и Секретариата, определя щатните длъжности и размера на възнагражденията.


Секретариат

Чл. 26 /1/ Секретариатът на НС на ССДМ изпълнява решенията на НС и се отчита пред него. Състои се от шестима секретари и главен секретар.
/2/ Председателят и заместник-председателят участват в работата на Секретариата с право на съвещателен глас.


Председател

Чл. 27. Представлява ССДМ пред всички други организации.

Чл. 28. Ръководи и следи изпълнението на конгресните решения.


Заместник-председател

Чл. 29. Изпълнява длъжността председател в негово отсъствие или когато е в оставка.

Чл. 30. Пряко следи работата на секретариата и на главния секретар.


Главен секретар

Чл. 31. Ръководи Секретариата. Притежава спесимен от банковата сметка на ССДМ.


Национална контролна комисия

Чл. 32. Контролната комисия, организира контрол за спазване на демократичните принципи и норми на ССДМ. Тя може да дава становище и да решава възникнали спорни въпроси в организацията, молби и възражения от нейните членове, органи и малцинства в тях. Упражнява цялостен контрол по финансово-стопанската дейност.


Национална конференция

Чл. 33 /1/ Свиква се от Националния съвет, Секретариата или не по-малко от 1/4 от регионалните съвети.
/2/ Делегати на Националната конференция са членовете на НС, Националната контролна комисия, представители на регионалните делегатски събрания.
/3/ Представителите на регионалните Делегатски събрания са от Делегатските събрания по определена от НС норма. Съотношението между тях и останалите трябва да е не по-малко от 2:1.

Чл. 34. Националната конференция:
а/ може да подмени до 1/3 от състава на Националния съвет и Националната контролна комисия:
б/ обсъжда работата на председателя, Секретариата, Националния съвет и взема решения по тях.


Референдум

Чл. 35. За решаване на важни политически от общи за организацията въпроси, по които конгресът не е взел решение, в ССДМ се провежда референдум. Чрез него могат да се правят изменения в програмата и в устава. Решението за референдум се взема както това за конгрес.


Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А
ИМУЩЕСТВО

Набиране на средства

Чл. 36. Средствата се осигуряват от собствени постъпления /членски внос, странични дейности и други инициативи/, доброволни вноски от членовете, дарения и др.

Чл. 37. 30% от членския внос на Основните формирования се отчисляват за нуждите на НС и за неговите структури.

Чл. 38. /1/ Размерът на членския внос се определя от Основните формирования.
/2/ Размерът на членския внос на колективните членове се определя в договорите за колективно членство.

Чл. 39. Принципите на разпределение на средствата се определят от конгреса на ССДМ.

Чл. 40. Собствените средства на ССДМ или неговите звена се разходват по решение на техните органи. Финансовата дейност се осъществява при ежегодна публична отчетност и деклариране имуществото на ССДМ и неговите ръководни дейци.


Г Л А В А   П Е Т А
СИМВОЛИКА

Чл. 41. Емблемата на ССДМ е розата, идентична с тази на Международния съюз на социалдемократическата младеж.

Чл. 42. ССДМ има елипсовиден печат с надпис "Съюз на социалдемократическата младеж - Национален съвет", с емблемата на ССДМ по средата.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Уставът е приет на XVI конгрес на ССДМ, влиза в действие в цялост веднага след приключване на конгреса.

Чл. 2. ССДМ и неговите звена могат да бъдат юридически лица по Закона за лицата и семействата.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
10.11.1995 г.


Технически изпълнител: Павлина Стефанова
                                         Маргарита Анева
                                         Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична
документална политическа, обществена и синдикална информация

ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

-------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук