РМД ощети държавата с над $ 10 млн. от приватизацията на “Винтехпром”

В. "МОНИТОР"

10 януари, 2006

Стефан Димов, Валентин Георгиев

 

Над 10 млн. долара дължи купувачът на пазарджишкото винопроизводително предприятие "Винтехпром" към днешна дата, показва разследване на "Монитор". Към момента по данни на Агенцията за следприватизационен контрол купувачът "Винпром инвест" не е изпълнил нито едно от поетите по години задължения, вкл. плащането на цената по сделката. За всичко това са му начислени неустойки и лихви.

Сделката на стойност 3.5 млн. долара е осъществена на 27 август 1997-а година по времето на тогавашния министър на промишлеността Александър Божков. Продадени са 75 на сто или 43 784 броя акции на предприятието на работническо-мениджърското дружество /РМД/ "Винпром инвест". Според запознати в него влизат видни сини политици от местно ниво.

Схемата за плащане е типична за онези времена - разсрочено плащане на покупната цена и обещания за инвестиции в размер на 6. 744 млн. долара за модернизация на предприятието и създаването на лозови масиви от елитни сортове. Срокът на инвестиционната програма е 5 години - от 1999 г. до 2003 г. През първата приватизационна година купувачът е трябвало да вложи 297 хил. долара, през 2000-а - 1. 375 хил. долара, през 2001-а - 1. 700 млн. долара, през 2002-а - 1. 802 млн. долара, през 2003-а - 1. 570 млн. долара. За последните две години от програмата за трудова заетост "Винпром инвест" не изпълнява и задълженията за запазване и откриване на нови работни места. През 2000-а г. в завода трябвало да работят 160 служители, а през 2001-а - 190, което не е спазено.

На 19 февруари 2004 г. пазарджишкият съд вписва в търговския регистър промяна за "Винтехпром". Приет е нов устав, а дружеството минава на двустепенна форма на управление от управителен и надзорен съвет. В надзора тогава влизат и две офшорни фирми - "Ви Ейдж корпорейшън" - Панама и "Ви Уайн Лимитид" - Британски Вирджински острови. Справка в "Дакси" показва, че 78.37 на сто от "Винтехпром" вече е притежание на панамската офшорка, въпреки че предишния купувач не е изпълнил задълженията си към държавата. Според обява в Държавен вестник от 1 февруари 2005 г. представител на "Ви Ейч Корпорейшън" е Цветан Благоев Джигански, а на "Ви Уайн Лимитид" Иван Стоянов Бакърджиев. От октомври м.г. с друго решение на съда участието на "Ви Уайн Лимитед" в дружеството е прекратено.

От ведомството, ръководено от Атанаска Бозова, уточниха за "Монитор", че при подобна схема на прехвърляне на акции е много трудно да се установи кой всъщност е истинският собственик на предприятието. Понякога това се прави по няколко пъти. АСК пък е длъжна по закон да си търси вземанията и да начислява неустойки на първоначалния купувач, в случая "Винпром инвест". Въпросното РМД обаче е обявено в несъстоятелност и заличено от търговския регистър през ноември 2005 г.

Скандалите около "Винтехпром" всъщност са отпреди приватизацията. Година преди нея "Булгарплод експорт" доставя във "Винтехпром" поточни линии за бутилиране, закупени от италианската фирма "Падован". Техниката обаче е само частично платена. Причината е, че след обявяването на дружеството за раздържавяване то преминава от министерството на земеделието към министерството на промишлеността, но задължението към "Булгарплод експорт" остава невписано в правния анализ. По случая ощетеното предприятие е предявило частичен иск от 4 млн. лв. без лихвите.

Почти година след приватизацията новите шефове на "Винтехпром" пък сключват договор с финландската офшорка "Финикорп трейдинг" за производство на вино на ишлеме. Стойността на сделката е 4.125 млн. лв. и сумата е преведена по сметките на винпрома в щатски долари. Впоследствие "Финикорп трейдинг" си прехвърля правата на друга финландска фирма - "Вега трейдинг" с представител бизнесмена Иван Иванов. От винпрома обаче не изпращат произведеното вино на клиента. Иван Иванов завежда дело, а съдът призна неговите претенции и дори допусна запор на имущество на "Винтехпром". За да не се блокира работата на предприятието обаче като компенсация на Иванов е предоставена избата в Калугерово.

При близо 400 сделки още не е платена покупната цена

Към 30 юни 2005 г. задължението за разсрочено плащане на цената не е изпълнено от купувачите по 398 приватизационни сделки, показват данните от последния отчет на АСК. По-голямата част от тях са РМД-та. Начислените неустойки на такива купувачи, ползващи преференциите за разсрочено плащане, но просрочили вноските си, възлизат на 177 258 870 лв. От РМД приватизаторите се чакат общо 205 378 957 лв. ­ неиздължени пари за продадените им на безценица държавни предприятия.

Натъкваме се на много договори, при които няма заложени обезпечения по сделките, с които държавата да си гарантира в някакава степен защита от неизрядни купувачи, коментираха пред "Монитор" от АСК. Честа практика е обаче в съда съответният собственик на приватизирано предприятие да извади документи по време на делото, с които да се защити. Резултатът е отпадане на нашия иск, което не означава, че купувачът е станал изряден.

 https://www.monitor.bg/article?id=66404